Fréttablaðið - 29.08.2006, Blaðsíða 45

Fréttablaðið - 29.08.2006, Blaðsíða 45
ATVINNATIL SÖLU SMÁAUGLÝSINGAR Sumarbústaðir Til sölu 20 m2 sumarhús,nýsmíðað bjálkahús, með salerni, gólf lakkað, viðarvörn að utan. Fallegt hús tilbúið til fluttnings frá höfuðborgarsvæðinu. Verð aðeins 1,5. Upplýsingar í síma 897 1992. Atvinnuhúsnæði Félagasamtök leita húsnæðis á 101Rvk fyrir skrifstofu og aðra starfsemi. Góð staðsetning aðalatriði. Laufey-6966957 250 fm iðnaðarhúsnæði til leigu á Funahöfða. Stór innkeyrsluhurð og hátt til lofts. Uppl. í s. 699 5880. Gott iðnaðarbil Til leigu 150 fm. bjart iðnaðarbil við Flatahraun í Hafnarf. Salur með góðri lofthæð, stórar innkeyrsludyr og minni dyr, skrifstofa, eldhús og snyrting með sturtu. Uppl. í s. 897 8266 Skrifstofa til leigu Skrifstofurými á besta stað í Síðumúla með sérinngangi, geymslu í kjallara og aðgangi að snyrtingu. Alls ca. 30 fm. Hentar vel fyrir 1-3 starfsstöðvar. Næg bílastæði. Frábær staðsetning. Uppl. í s. 897 8266 Geymsluhúsnæði Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í 19 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074. Sækjum og sendum búslóðirnar. Geymsluhúsnæðið Auðnum II, 190 Vogar. Tökum til geymslu, tjaldvagna, fellihýsi, búslóðir o.fl. Uppl. í s. 864-3176 & 895-3176 Gisting Til leigu nýuppgerðar og fullbúnar íbúð- ir í hjarta Akureyrar. Íbúðirnar leigjast til lengri eða skemmri tíma. Uppl. í 820 7080, Vignir. Atvinna í boði Skalli Vesturlandsvegi Óskum eftir að ráða duglegt starfsfólk, dagvinna, kvöld- vinna, vaktavinna. Góð laun fyrir gott fólk. Upplýsingar á staðnum milli 17-19. Við leitum að duglegan og jákvæðum pizzabak- ara og aðstoðarmanni í eldhús. Rótgróin rekstur. Lágmarksaldur er 18 ára. Umsóknir á staðnum og á www.kringlukrain.is Upplýsinga um starfið veiti Sophus s. 893 2323. Fjarðarbakarí Hafnafirði óskar eftir afgreiðslufólki til starfa sem fyrst. Upplýsingar í síma 895 8192. Vantar þig vinnu? Okkur vantar hresst fólk í sal eða eldhús, fullt starf eða hlutastarf, Umsóknir liggja frammi á Höfðabakka 9 og Skipholti 19. Upplýsingar gefur Haukur-Výtas í s. 660 1143. Hefur þú áhuga á fötum? Ef svo er þá erum við að leita að jákvæðum og hressum einstaklingum í hópinn okkar, miklir tekjumöguleikar. Þjálfun, fræðsla og stuðningur fyrir réttan aðila. Engin áhætta eða útlagður kostnaður. Skoðaðu www.clamal.is og hafðu svo samband við Sylvíu í síma 565 3900 eða 660 7401 Hressingarskálinn Austurstræti Langar þig til að vinna á skemmtilegum vinnustað þar sem gott viðmót skiptir máli. Vantar starfsfólk við þjónustu í sal bæði í fullt starf og hluta- starf. Einnig vantar fólk í glasat- ínslu og uppvask. Upplýsingar á staðnum eða sendið upplýsingar á vald- i@hresso.is Veitingahús Starfsfólk óskast á veitingastað í kvöld og helgarvinnu. Upplýsingar í síma 897 4433. Ert þú 20 ára eða eldri og vilt góðan vinnutíma/ dagvinnu og góð laun! Hafðu samband við okkur. Einnig vantar í nokkur hlutastörf með skóla. Áhugasamir hringi í 693 3777, Pétur eða petursma@isl.is Leikskólinn Hlíðaborg. Leikskólakennari/leiðbeinandi óskast á leikskólann Hlíðaborg, við Eskihlíð. Um er að ræða fullt starf frá 9-17. Og einnig skilastaða frá kl 15 eða 16- 17.30, skilastaðan hentar vel fyrir skólafólk. Upplýsingar veitir Heiða Björg leikskólastjóri í síma 552 0096. Pítan Frábær vinnustaður, skemmti- legt fólk og rótgróinn rekstur. Langar þig að vinna á Pítunni? Okkur vantar fólk í fullt starf í sal og eldhúsi. Viðkomandi getur hafið störf sem fyrst. Umsóknareyðiblöð á staðnum og www.pitan.is. Upplýsingar veitir rekstrarstjóri Michael (864 9861) alla virka daga milli 14-18 Umsóknareyðiblöð á Pítunni og á pitan.is. Aktu Taktu Afgreiðsla og Vaktstjórn Vilttu vinna með duglegu og skemmtilegu fólki? Ertu dug- leg/ur og mætir á réttum tíma í vinnu? Góð laun fyrir líflegt og skemmtilegt starf í afgreiðslu. Hentar best fólki 18-40 ára en allir umsækjendur velkomnir! Hvort sem þú vilt vera í fullu starfi eða kvöldvinnu þá höfum við eitthvað fyrir þig. Aktu Taktu er á fjórum stöðum á höfuð- borgarsvæðinu. Umsóknir á aktutaktu.is og á stöðunum. Upplýsingar veitir framkvæmdarstjóri Óttar (898 2130) milli 9-17. American Style í Skipholti og Tryggvagötu Afgreiðsla og grill American Style leitar að duglegum og traustum liðsmönnum í fullt starf í vaktarvinnu í sal og á grilli. Vilt þú vera hluti af frábærri liðsheild og vinna á líflegum vinnustað? Góð laun í boði fyrir kröftuga einstakl- inga. American Style er á fimm stöðum á höfuðborgasvæðinu. 18 ára og eldri og góð íslensku- kunnátta nauðsynleg Umsóknareyðublöð fást á öllum stöðum American Style, einnig á www.americanstyle. is. Upplýsingar um starfið veit- ir starfsmannastjóri Herwig s. 892 0274 milli 8:30-17:00 Keiluhöllin Öskjuhlíð óskar eftir starfsfólki Í dagvinnu frá 11-18, virka daga. Upplýsingar í síma 864 6112 eða á keiluhollin.is. Keiluhöllin Öskjuhlíð óskar eftir kokki í eldhús. Lærðum eða með reynslu. Upplýsingar í síma 864 6112 eða á keiluhollin.is. Hrafnistuheimilin Starfsfólk óskast í aðhlynningu. Starfsfólk óskast í þvottahús. Starfsfólk óskast í borðsal. Upplýsingar gefur Magnea í síma 585 9529 magnea @hrafnista.is Einnig er hægt að sækja um atvinnu á heima- síðu hrafnistu. Konur ath! Handknattleiksfélag Kópavogs leitar eftir hressum konum til starfa í íþróttahús- um okkar, Digranesi og Fagralundi við baðvörslu. Um er að ræða vaktavinnu. Hlutastarf kemur til greina. Nánari upp- lýsingar gefa Birgir í síma 822-0333, birgirb@hk.is og Laufey í síma 570- 4991, laufey@hk.is á skrifstofutíma. Bettís Kópavogi Óskar eftir starfskrafti til afgreiðslustarfa. Vinnutími 9-17 virka daga. Einnig vantar starfs- karft á kvöldin og um helgar. Umsækjendur þurfa að vera 18 ára og eldri. Uppl. veitir Hrönn í s. 899 8212. Leikskólinn Laugaborg skilastaða Starfsmaður óskast strax. Vinnutími frá kl. 15.30-17.30. Uppl. gefur leikskólastjóri í s. 553 1325 eða 693 9808. Smiðir - Verkamenn Tré Mót ehf óskar eftir að ráða smiði og verkamenn til starfa í Garðabæ og miðbæ Reykjavíkur. Upplýsingar veitir Brynjar í s. 899 6482 & Jón í s. 898 2062 Veitingahúsið Lækjarbrekka Veitingahúsið Lækjarbrekka auglýsir eftir þjónanemum til starfa í veitingasal. Einnig getum við bætt við okkur aðstoðarfólki í kvöld og helg- arvinnu. Áhugasamir vinsamlegast hafið samband í síma 551- 4430 eða í gegnum tölvupós; info@laekj- arbrekka.is. Upplýsingar eru einnig veittar á staðnum milli 14-17 alla daga Kaffibrennslan Pósthússtræti 9. óskar eftir yfirkokk, sem getur hafið störf sem fyrst. Einnig vantar okkur starfsfólk á Hótel Valhöll, Þingvöllum. Góð laun fyrir rétta aðila. áhugasamir geta skilað inn umsóknum á kaffibrennsluna eða á sara@brennslan.is Morgunverðarþjónusta Hótel Borg sækist eftir starfs- fólki við morgunverðarþjónustu. Upplýsingar gefur Jón Páll í síma 822 3313. Breakfast service Hótel Borg is looking for people to serve breakfast. For more information call Jón Páll tel.822 3313 Húsgagnaverslun í Kópavogi auglýsir eftir helg- arstarfsfólki sem fyrst, 25 ára og eldra. Uppl. gefur Hafsteinn á staðnum í Mira-Art húsgögn, Bæjarlind 6 milli kl. 16-18 virka daga. ÞRIÐJUDAGUR 29. ágúst 2006 9 - b o r ð p l ö t u r - h a n d l a u g a r - f l í s a r Vinna með námi hjá Hive Hive vantar gott fólk í úthringiver sitt. Við erum að hringja milli kl.18:00 og 22:00 og starfsmenn vinna að meðaltali 2-4 daga í viku. Þetta er tilvalin vinna með námi og frábærir tekjumöguleikar í boði. Áhugasamir sendi póst með helstu upplýsingum um sig á soluver@hive.is.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.