Fréttablaðið - 26.02.2010, Blaðsíða 47

Fréttablaðið - 26.02.2010, Blaðsíða 47
FÖSTUDAGUR 26. febrúar 2010 7 Önnur þjónusta Snjómokstur Tökum að okkur snjómokstur á höfuð- borgarsvæðinu allan sólarhringinn. S. 820 0070 & 577 5177, Línuborun ehf. KEYPT & SELT Til sölu Er leiðinlegt að ryksuga ? Auto Cleaner elskar það og þú slakar bara á! Auto Cleaner sér um heimilisþrifin á meðan þú nýtir tíman í annað! Fer sjálfkrafa í hleðslustöð. Þú stillir tímann á þann tíma sem þú vilt að hún byrji að þrífa. Verð 27.800.- algengt verð hjá samkeppnisaðila 49.000.- Þú sparar 21.200.- ! Þjófavarnirnar komnar aftur! Nú einnig hægt að fá með reykskynjara. Þú velur 3 símanúmer sem þjófavörnin hringir í ef brotist er inn hjá þér. Eigum alla aukahluti. Verð 23.900.- Nú á 19.900 án/reyksskynjara. Mótorsport ehf Síðumúla 34, 108 Reykjavík Sími: 567 1040 Öll viðgerðarþjónusta á staðnum www.motorogsport.is Eigum á lager Snjóblásara til afgreiðslu strax. 2 gerðir 11HP og 6,5 HP Verð frá 195.000 m/vsk www.BMVehf.is S: 897-2101 Áldokamót 86 lm. Tilboð óskast. 2 smiðir lausir. Kalli, s. 865 2954. Stór sem lítil verk. Óskast keypt KAUPUM GULL - JÓN & ÓSKAR Kaupum gull til að smíða úr. Spörum gjaldeyri. Heiðarleg viðskipti. Aðeins í verslun okkar Laugavegi 61. Jón og Óskar - jonogoskar.is s. 552-4910. Kaupi gull ! Ég, Magnús Steinþórsson gullsmíðameistari, kaupi gull, gull peninga og gull skartgripi. Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt og illa farið. Leitið til fagmanns og fáið góð ráð. Upplýsingar á demantar.is í s. 699 8000 eða komið í Pósthússtræti 13 ( við Austurvöll ), Verið velkomin Carat - Haukur gullsmiður Smáralind - Kaupum gull Staðgreiðum í gull í verslun okkar. Upplýsingar í s. 577 7740 Mig vantar gamla amóníak koperinga- vél eins og arkítektar og verkfræðingar notuðu áður fyrr. Magnús Pálsson í s. 551 8255 & 691 3946. Grásleppuleyfi - óskum eftir grásleppu- leyfi til kaups á 5,52 tonna bát. Einnig kemur til greina leyfi á minni bát. Uppl. í s. 616 6740, Agnar og 663 7434, Ingólfur. Hljóðfæri Dúndurtilboð! Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- pakkinn með poka, strengjasett og stilliflautu. Kassagítar Tilboð kr. 49.900.- m/pikup, innbyggður tuner, 10W magnari, poki, snúra, ól, auka strengja- sett og e Media kennsluforrit í tölvu. Rafmagnsgítarpakkar frá kr. 44.900.- Þjóðlagagítar frá 17.900.- Hljómborð frá kr. 8.900 Trommusett kr. 79.900 með öllu. Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.gitarinn.is Til bygginga Krossviður, kambstál, gips og fl. Uppl. í s: 555 7905 og www.ulfurinn.is Harðviður til húsabygginga. Sjá nánar á www.vidur.is Vatnsklæðning, panill, pallaefni, park- et, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúf- ur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660 0230 og 561 1122. Sjónvarp Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/ öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. - S. 552 7095. Vélar og verkfæri ÓNOTUÐ DIESEL VATNSÆLA 36m3/ klst. DÆLUHÆÐ 15m-SOGAR 8m. KR. 49.000+vsk. 824-0670 Verslun HEILSA Heilsuvörur Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll - meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is Botnlaus orka betri líðan! Herbalife Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr- unarfræðingur. www.halldorabjarna.is S. 861 4019 & 868 4876. LR kúrinn er hagstæðari. Nattúruleg og árangursrík aðferð. LRlinur.com s. 773 2100. Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu frían prufupakka. Edda Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is ÓKEYPIS RÁÐGJÖF Í ÞYNGDARSTJÓRNUN! Hringdu núna, Drífa 695 8464, Pétur 772 1035 Katrín 699 6617. HERBALIFE. Reynsla í heilsuráðgjöf og þyngdarstjórnun. Einstaklingar og hópar. www.rkb.heilsuskyrsla. is. Rannveig iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920. Fæðubótarefni Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ ismennt.is Nudd Vandaðir og ódýrir ferðanuddbekkir og óléttubekkir. Upplýsingar í S: 891 6447 Óli Gott nudd - good massage. S. 844 0329 & 843 9975. NÝTT SPA - DREAM OASIS NUDD: Heilln.,Svæðan., Slökunarn., Ayurvedan., Heitsteinan., Tibet loftn., Hunangsnudd., Detox, Skrúbb, Pottur, Sólbekkir. Símar 567-6666 og 862- 0941. TANTRA MASSAGE An exclusive gift for men, women and couples. Tel. 698 8301 www.tantra- temple.com J. B. HEILSULIND Tilboð 2 fyrir 1 Skrúbb, heitur pottur og nudd kr.11.000. Tilboð í DETOX og svæð- anudd 2fyrir1 kr.9000. Nudd ýmsar tegundir, slökun, ljúffengar veitingar, snyrting, næringar, vítamín og heilsu- ráðgjöf. Málverkasýning Unu á staðn- um. Pantarnir 445 5000. Velkomin. Ýmislegt Ódýrustu gleraugu á Íslandi! Nærsýni, fjarsýni, sjónskekkja, margskipt og sól- gleraugu með styrk. Sérsmíðuð eftir þínum þörfum. www.Kreppugler.is Námskeið Stjörnuskoðun, - krakkanámskeið. Skemmtilegt námskeið fyrir krakka í 1-7 bekk. Nokkur pláss laus um næstu helgi. Nánari upplýsingar á www.astro.is HEIMILIÐ Húsgögn Dýrahald Er með Labrador hvolpa til sölu,2 tíkur og 4 rakka, ættbókafærðir hjá HRFÍ,foreldrar eru mjaðmamyndaðir og augnskoðaðir.Allar frekari upplýsingar í síma 841 9697. Ýmislegt Rúm 150/203 sjálfstæðir pokagormar. 32“ Philips sjónvarp á borði. Elektrolux þvottavél; Philko þurrkari, Stór Frystikista, Furu Eldhúsborð 6 stólar, 3 Kommóður, Spegill, Smáborð og fleira. opið hús á milli 14-15. þann 27 feb.Upplýs. 8987017 Hestamennska HÚSNÆÐI Húsnæði í boði 4 herbergja íbúð í seljahverfi laus 1 mars leiga 140þ. Fríða 898 1697/ 698 1697. Til leigu 55 fm íbúð á 3. hæð neðst í hraunbænum. V. 100 þ. m. öllu, líka rafmagn og hiti. S. 821-6244. Stúdíóíbúðir í hverfi 101. Skammtímaleiga/ langtímaleiga. Uppl. í s. 866 7511 milli kl. 13-17. Alla virka daga. www.leiguherbergi.is 1-2 manna herb.Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj aðganur að internet, baði. eldh., þurrkara og þvottavél. 824 4535. Room for rent 1-2 person,. Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, kitch, washing room incl. Uppl/info í S. 824 4535. www.leiguherbergi.is Leiguliðar ehf Fossaleyni 16 Skrifstofa Leiguliða auglýsir lausar íbúð- ir, leiguverð frá kr. 58.000. Reykjavík, Selfoss, Þorlákshöfn, Akranes, Hafnarfjörður. Gæludýr leyfð. Sjá www. leigulidar.is eða 517 3440. 2herb 50 fm íbúð í parhúsi á Seltjnesi laus strax. v 80þ á man bankaábyrgð. s 695 2960. Til leigu um helgar eða til lengri tíma 120 fm einbýlishús í Vaðlaheiði gengt Akureyri, stutt í Hlíðarfjall. S. 897 7613. 3ja herb. íbúð til leigu í Hraunbæ. Upplýsingar í síma 694 5099. Mosfellsbær. Rúmgóð 2ja herb. íbúð. Laus 1. mars. Uppl. hjá cgtms@hot- mail.com Til leigu Frá 1. mars næstkomandi þriggja herbergja og rúmlega 87 fermetra íbúð í 103 Reykjavík (stutt frá Kringlunni). Jarðhæð. Tvö svefn- herbergi og rúmgóð stofa, eldhús og baðherb. Einhver húsgögn geta fylgt, einnig uppþvottavél, þvottavél, ísskápur, eldavél, örbylgjuofn, sjónvarp, dvd spilari o.fl. Leigutími sex mánuðir. Verð 100 þúsund pr. mán + hiti & rafmagn. Hafið samband á leiga@arnor.is eða í síma 694 5400. Tilkynningar Fundir / Mannfagnaður Skemmtanir Þjónusta Kjörskrá fyrir Seltjarnarnesbæ - Kjörfundur 6. mars í Valhúsaskóla Kjörskrá Seltjarnarnesbæjar vegna þjóðaratkvæðagreiðslu þann 6. mars 2010 liggur frammi, almenningi til sýnis, á bæjarskrifstofum Seltjarnarness, Austurströnd 2, 1.hæð í þjónustuveri frá kl. 8:45- 16:00 hvern virkan dag frá 26.febrúar 2010. Kjósendur eru hvattir til að kynna sér hvort nöfn þeirra séu á kjör- skránni. Athugasemdum við kjörskrá skal beina til bæjarstjórnar. Kjörfundur á Seltjarnarnesi, þann 6. mars 2010, er í Valhúsa- skóla við Skólabraut, og hefst kl. 9:00 og lýkur kl. 22:00. Aðsetur kjörstjórnar á kjördag er í Valhúsaskóla. Munið eftir persónuskilríkum. Seltjarnarnesi 25. febrúar 2010. Yfirkjörstjórn Seltjarnarness
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.