Fréttablaðið - 08.01.2011, Blaðsíða 1

Fréttablaðið - 08.01.2011, Blaðsíða 1
MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 512 5000 3 SÉRBLÖÐ í Fréttablaðinu Heilsa og hreyfing l Allt l Allt atvinna 8. janúar 2011 LAUGARDAGUR 1 Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447 F yrsta helgi ársins er nú gengin í garð og henni ætlar rithöfundurinn Ágúst Borgþór Sverrisson að verja í fjölskylduhitting og rit-störf. „Litla systir mín á af ldag o ið rætast,“ segir Ágúst, sem hefur sjálfur reynt að fylgja þeirri stefnu eftir í lífinu með skrifum.„Draumurinn var alltaf að verðarithöfundur o i á iðnaðartexta,“ útskýrir Ágúst og getur þess að um helgar fái skáld-skaparhæfileikarna fjó Fegrunaraðgerð ekki hyggileg afmælisgjöf Ágúst Borgþór Sverrisson ætlar að verja helginni í faðmi fjölskyldunnar og við ritstörf. kundalini jóga Kundalini jóga er kröftugt, markvisst og umbreytandi jóga, kennt eftir forskrift Yogi Bhajan. FRÍR PRUFUTÍMI Bonito ehf. Friendtex Faxafen 10, 108 Reykjavík, sími: 568 2870 - www.friendtex.is Opnunartími:mánud. - föstud. kl. 11:00 - 18:00 laugard.11:00 - 16:00 40 - 70 % AFSLÁTTUR ÚTSALA Næstu námskeið í World Class hefjast hinn 10. janúar og kennir ýmissa grasa að vanda. Má þar nefna Súperform, Hot Rope jóga, Fitnessbox og Crossfit. Þess má geta að námskeiðum fylgir meðal annars aðgangur að öllum níu stöðvum World Class og öllum opnum tímum. Nánar á worldclass.is. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 8. janúar 2011 LAUGARDAGUR 1 SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700www.hagvangur.is Starfs- og ábyrgðarsvið: • Nánari útfærsla á nýrri stefnumótun í samráði við stjórn og innleiðing hennar • Frumkvæði að stöðugri framþróun félagsins í samráði við stjórn • Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri • Ábyrgð á áætlanagerð, eftirfylgni áætlana, gæðastjórnun, fjármálastjórnun, þekkingar- og starfsmannastjórnun• Innlend og erlend samskipti við birgja, viðskiptavini og aðra samstarfsaðila • Stuðningur og uppbygging metnaðarfulls starfsumhverfis með samráði við starfsmenn og öflugu upplýsingaflæði Menntunar- og hæfniskröfur: • Háskólamenntun á framhaldsstigi sem nýtist í starfinu• Farsæll starfsferill sem sýnir leiðtoga- og samskipta-hæfileika, frumkvæðis- og framkvæmdavilja og metnað til að ná árangri • Reynsla af stjórnunarstörfum, sérstaklega á breytinga-tímum, er skilyrði • Hæfni í að styðja og byggja upp öflugan hóp starfsmanna ásamt færni í að móta og innleiða framtíðarsýn• Stjórnunarreynsla í fjármálafyrirtæki, upplýsingatækni-fyrirtæki eða á sviði þjónustu er æskileg • Gerð er krafa um frumkvæði, fagmennsku, jákvæðni og sjálfstæði í vinnubrögðum Nýstofnað hlutafélag, Reiknistofa bankanna hf., mun yfirtaka alla starfsemi Reiknistofu bankanna á næstunni. Félagið er í eigu banka, sparisjóða og kortafélaga. Skilgreind hafa verið meginatriði í nýrri stefnumótun félagsins og mótuð áhersluatriði í starfsemi þess á næstu misserum. Reiknistofa bankanna var stofnuð árið 1973 og hefur til þessa verið rekin sem kostnaðareining. Reiknistofan er traust og öflugt þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni sem þjónar bönkum, sparisjóðum og kortafyrirtækjum. Hjá fyrirtækinu starfa um 120 manns, ársvelta þess var á árinu 2009 um 2.700 milljónir króna. Sjá nánar á www.rb.is. Nánari upplýsingar veitir: Katrín S. Óladóttir, katrin@hagvangur.is. Umsóknarfrestur er til og með 12. janúar nk. Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is með ítarlegum upplýsingum um náms- og starfsferil ásamt kynningarbréfi. Forstjóri Reiknistofu bankanna hf. Leitað er að forstjóra til að leiða félagið til móts við nýja tíma. Ögrandi starf bíður forstjórans þar sem reynir á nútímastjórnun, framsækni og metnað. Nóg að gera í St aumsvík Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441 heilsa og hreyfing LAUGARDAGUR 8. JANÚAR 2011 8. janúar 2011 6. tölublað 11. árgangur Helgarútgáfa ALLT Á KAFI Stórhríð var á norðanverðu landinu í gær og þurftu fjölmargir íbúar að grafa sig út úr húsum sínum. Hér er Bernódus Óli Kristinsson að ryðja frá innkeyrslunni á heimili sínu í Sokkatúni á Akureyri. Vonskuveður var víða um land í gær og var vöruskortur farinn að gera vart við sig á Seyðisfirði enda hafði verið ófært þangað í þrjá daga. Þegar Fréttablaðið fór í prentun í gærkvöldi kyngdi enn niður snjó fyrir norðan. MYND/HEIDA.IS Kenningum kollvarpað Páll Theodórsson rekur landnám Íslands allt aftur til ársins 720. vísindi 36 David Kajjoba fékk Íslandsferð í jólagjöf fólk 34 spottið 16FRANK HVAM segir Íslendinga svalari en Dani kvikmyndir 30 Barnastarf kirkjunnar ! barnatrú.is Sjá nánar á síðu 25 Opið 10–18 í dag VORÖNN Skráning á námskei› í síma 580 1808 e›a á www.mimir.is Bæklingur fylgir Fréttablaðinu í dag ÚTSALA SPARAÐU SV IMANDI UPPH ÆÐIR OPIÐ ALLA H ELGINA AFSLÁTTUR AF PÖNNUM 50% Opið laugardag 11-17 & sunnudag 12-17 Suðurlandsbraut 16 108 Reykjavík Sími 5880500 www.rafha.isMargar gerðir. Virka á spanhellur. Gramsað í geymslunni Brynhildur Björnsdóttir og Kristín Eva Þórhallsdóttir eru bestu vinkonur. krakkasíðan 48 Öflugur háskóli for- senda endurreisnar Kristín Ingólfsdóttir rektor vill að Háskóli Íslands verði í hópi þeirra bestu í heimi. menntun 23 UMHVERFISMÁL Loftmengun í Reykjavík hefur verið með versta móti síðustu daga og hefur leik- skólabörnum víða um borgina verið haldið innandyra í marga daga sökum þess. Loftgæðamælingar Heilbrigðis- eftirlits Reykjavíkurborgar sýna að mengun hefur farið yfir heilsu- verndarmörk alla daga síðan á þriðjudag, en þegar það gerist sendir leikskólasvið ábendingu til leikskólanna. Anna Rósa Böðvarsdóttir hjá heilbrigðiseftirlitinu segir að ekki hafi verið skoðað sérstaklega hvort um óeðlilegt ástand hafi verið að ræða miðað við árstíma. „Það hefur verið mjög hvasst síðustu daga og þá þyrlast upp ryk alls staðar í umhverfinu,“ segir Anna Rósa. Leikskólastjórar á skólum nálægt helstu umferðaræðum eru sérstaklega meðvitaðir um málið. Ólafía Björk Davíðsdóttir, leik- skóla stjóri Stakkaborgar í nágrenni Miklubrautar, segir að ef mengun fari yfir heilsuverndarmörk fari börnin ekki út. „Það var mjög hátt einn dag- inn í vikunni, en svo er líka búið að vera mjög kalt og það er ekki síður ástæðan fyrir því að börnin voru inni.“ Talið er að lægja muni í dag og mengun ætti að minnka í kjölfarið, en óvíst er hvort hún verður undir heilsuverndarmörkum. - þj Börnin inni vegna mengunar Loftmengun í Reykjavík var yfir heilsuverndarmörkum frá þriðjudegi til föstudags. Leikskólabörnum var haldið innandyra en vonskuveður og kuldi höfðu einnig áhrif. Búist er við að ástandið fari að skána í dag. 150 100 50 0 ÞRI MIÐ FIM FÖS* Svifryk í Reykjavík Heimild: Heilbrigðiseftirlitið * Ljóst var að meðalgildið færi yfir mörkin. Staðfestar tölur lágu ekki fyrir. 50 < 18 1, 4 86 94 ,9 Heilsuverndarmörk μg/m3
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.