Helgarpósturinn - 06.06.1980, Blaðsíða 8

Helgarpósturinn - 06.06.1980, Blaðsíða 8
Föstudagur 6. júní 1980. pásturinrL- utgefandi: Blaðaútgáfan Vitaðsgjafi sem er dótturfyrirtæki Alþýðublaðs- ins, en með sjálfstæða stjórn. Framkvæmdastjóri: Jóhannes Guð- mundsson. Ritstjórar: Arni Þórarinsson, Björn Vignir Sigurpálsson. Ritstjórnarfulltrúi: Jón Oskar Haf- steinsson. Blaðamenn: Aðalheiður Birgisdóttir, Erna Indriðadóttir, Guðjón Arngrims- son, Guðlaugur Bergmundsson, Guð- mundur Arni Stefánsson og Þor- grimur Gestsson. Ljosmyndir: Einar Gunnar Einars- son, Friðþjófur Helgason Auglýsinga- og sölustjóri: Höskuldur Dungal. Auglýsingar: Elín Harðardóttir. Gjaldkeri: Halldóra Jónsdórtir Dreifingastjóri: Sigurður Steinarsson Ritstjórn og auglýsingar eru að Síðu- múla 11, Reykjavik. Simi 81866. Af- greiðsla að Hverfisgötu 8-10. Simar: 81866, 81741, 14900 og 14906. Prentun: Blaðaprent h.f. Askrift (með Alþýðublaðinu) er kr. 5000 á mánuði. Verð í lausasölu er kr. 400 eintakið. Skoöanakannanir siðdegisblað- anna hafa gefio fólki nokkra vfs- bendingu um straumana f kom- andi forsetakosningum. Þótt margir hafi enn ekki gert upp hug sinn til frambjóðenda og varast beri að taka niðurstöður þessara kannana of bókstaflega, þá virð- ist Ijóst að slagurinn kemur aðal- lega til með að standa á milli tveggja frambjóðenda. Aróðursgildi skoðanakannana veröur vart dregið I efa. Kjós- endur eru nii einu sinni þannig, að þeir vilja að atkvæði þeirra nýtist í baráttunni en liggi ekki dauð inni hjá frambjóðanda, sem von- iitill er. Þannig má ætla, að niður- stöður nefndra kannana verði frekar i þá átt, að beina straumi óákveðinna kjósenda til þeirra frambjóðenda, sem I fremstu vig- linu standa. Helgarpósturinn tekur fram, að með þessu er blaðið á engan hátt, að taka af- stöðu til frambjóðendanna fjög- urra, heldur aðeins að reyna að skilgreina hin ýmsu áhrif skoðanakannana. l>vi hefur t.a.m. verið haldið JiQ/garpósturínn. Fólkið og fram- bjóðendurnir fram, að sigur Alþýðuflokksins I kosningunum 1978, nafi orðið jafn sttír og raun bar vitni, vegna niðurstaðna I skoðanakönnun fyrir kosningarnar. Þaö hafi aukið enn á þá stemmnings- sveiflu sem fylgdi Alþýðu- flokknum á þeim tima. Kjósendur vilja nefnilega gjarnan vera f sigurliði á kosninganóttina i. Þetta leiðir hugann, að þvi hve sttírháskaleg tæki skoðanakann- anir geta verið ef þær eru misnot- aðar. Þær kannanir sem fram- kvæmdar hafa verið hafa eflaust allar verið unnar að fyllstu sam- viskusemi og heiðarleika, en það er þó ekki nægjanlegt. Framkvæmd skoðanakannana er ekki einfalt fyrirtæki eins og margir ætla. Ef ekki er staðið að þeim á vfsindalegan og viöur- kenndan hátt, þá er misnotkun boðið heim. Eða eins og sérfræð- ingur i þessum málum segir I Inn- lendri yfirsýn Helgarpóstsins i dag: ,,Það er of algengt að kastað sé til höndunum við framkvæmd islenskra skoðanakannana og þó þær hafi kannski ekki vcrið mis- bníkaðar vitandi vits, þá hefur slfkt gerst óviljandi." t nefnd Innlendri yfirsýn eru bæði sérfræðingar og stjórnmála- menn á einu máli um nauðsyn þess, að settar verði samræmdar reglur um skoðanakannanir. Þessar kannanir eru farnar að spila stórt hlutverk I þjóðlffi okkar. Ekki er óeðlilegt að um þær gildi ákveðnar og viður- kenndar leikreglur. Ogíframhaldi af vangaveltum um forsetakosningar. Hvaö skyldu kjósendur fyrst og fremst leggja til grundvallar, þegar þeir ákveða að styöja einn eða annan frambjóðenda? Er kosið eftir út- liti frambjóðenda , skoðunum þeirra á þjóðmálum eða eftir þvi hvernig kjósendur skynja þeirra innri mann? Helgarpósturinn leggur nokkrar spurningar fyrir forsetaframbjóðendur f blaðinu f dag, þar sem kannaðar eru til- finningar þeirra til ýmissa mann- legra þátta Iffsins. Tveir fram- bjóðenda neituðu að svara þess- um spurningum Helgarpóstsins. Slfkt vekur nokkra furðu. Spurn- ingar eins og hvort menn óttist dauðann, eða hvenær þeir hafi orðið giaðastir á ævinni, eru at- riði sem ég og þú hugsum um. Forsetar eru fólk. Fólk hefur til- finningar. Forsetar eiga að hafa þær llka. ÖFGANNA MILLI Það má með sanni segja að veöráttan hér viö fjöröinn hafi sveiflast öfganna á milli hinar sið- astu vikur. Stundum hefur veður verið .þannig að ibúar á sólar- ströndum Spánar geta verið full- sæmdir af, en svo erum við ef til vill minnt óþyrmilega á það dag- inn eftir hve nálægt við erum Norðurheimskautsbaug þrátt fyrir allt. Staðviðri eru meiri hér á Akureyri en viðast hvar annars ' staðar á landi hér, og stundum getur sama veðrið varað hér svo vikum skiptir. En þegar veður- að sýna hér góða kvikmynd eða góða leiksýningu vegna tómlætis bæjarbúa. En ef eitthvað slíkt verk fellur fólki hér i geð þá er það svo um munar. Helst þarf það þó áður að hafa gengið vel fyrir sunnan, þó slikt sé að visu án undantekningar. A dögunum kol- féll til dæmis sýning Leikfélags Akureyrar á „Beðið eftir Godot", sem þó er af þeim sem til þekkja talin á heimsmælikvarða. Hver veit þó nema það eigi eftir að verða sýnt hér við metaðsókn ef það verður tekið upp að nýju eftir l'.V-WTA.VDSFLUG 56 ÁRA O V> . Akureyrarpóstur'frá Reyni Antonssyni breytingar á annað borð verða, eru þær snöggar og óvægilegar. Þannig minnist ég þess, að eitt sinn fyrir nokkrum árum fór hit- inn uppundir þrjátiu gráður en seig svo niður undir frostmark nóttina eftir á nokkrum klukku- stundum. Og sagt er aö mannlifið hér dragi æði mikinn dám af veðurlaginu. Akureyringar eru sagðir allra manna ihaldssam- astir og seinir aö taka við sér en þegar þeir geri það á annað borð sé það svo um muni. Þannig er sagt aö vonlaust sé, eða allt að þvi að hafa slegið I gegn á Listahátið- inni þeirri þarna i Reykjavik. Já Listahátið vel að merkja. . Hér á Akureyri voru i mai haldnir * svonefndir Menningardagar, einskonar vasaútgáfa af Lista- hátfðinni þeirra fyrir sunnan, en hinn menningarþyrsti lands- byggðaralmvlgi fær náðarsamleg- ast að finna ilminn af þeim rétt- um sem þar eru fram bornir 'gegnum hið fallvalta dreifikerfi rikisfjölmiðlanna. Nema auðvit- að hinir útvöldu, sem, þökk sé Flugleiðahringnum og öörum samgöngueinokurum, hafa efni á áð bregða sér suður i menning- una. Annars tókust hinir akur- eyrsku menningardagar meö miklum ágætum, og aðsóknin að þvi sem þar var á boðstólum verður aö teljast mjög góð, og sannast hér enn einu sinni það sem að framan er sagt, að þegar Akureyringar taka á annað borð við sér er það svo um munar. Það sem athygli vakti I sambandi við þessa menningardaga var sam- starf það sem tókst með Tónlist- arfélaginu og verkalýðshreyfing- unni, og kemur það nokkuð á óvart, þar sem Tónlistarfélagið hefur stundum verið dálitið orðað við snobb, nema það sé nú farið aö snobba niðurávið, um þaö skal ekki fullyrt hér. Útvarpsmál hafa nokkuð verið hér til umræðu að undanförnu vegna framtaks nokkurra ungra manna sem starfrækt höfðu ólög- lega útvarpsstöð um meira en tveggja mánaða skeið, en það mun vera islandsmet I langllfi slikra stöðva (þaö eru fleiri iðnir við að setja met á Akureyri en lyftingamenn). Að sjálfsögðu gátu þeir fyrir sunnan ekki fellt sig við þá samkeppni sem þarna var á ferðinni við truflmollsyn- fóniur þær fyrir örbylgjur og ónýta magnara sem Útvarp Reykjavik er svo örlátt á, að ógleymdri þeirri ómissandi þjón- ustu við landsbyggðina að til- kynna henni að fiskóið I Breiðholti eða Árbæ hafi verið að fá glænýja linuýsu. Halda mætti að forráða- menn vors ágæta Rikisútvarps hafi myndað heilagt bandalag við félag á.hugamanna um frjálsan Utvarpsrekstur meö því aö standa fast gegn öllum raunveru- legum breytingum og með þvl að vera að eltast af offorsi við nokkra norðlenska unglinga. Ekki að furða þó að afnotagjöldin þyki i lægra lagi ef sifellt þarf að vera að senda heilt „rúgbrauö", búið fullkomnum tækjum vitt og breitt um landið slikra erinda. Væri nú ekki tilvalið, nú á hálfrar aldar afmæli Rfkisútvarpsins að raunveruleg ÍSLENSK útvarps- þjónusta, þar sem allir lands- menn njóti sömu réttinda, tii dæmis hvað varðar auglýsinga- verð, taki við af hinu löngu úrelta Otvarpi Reykjavík. Það eru jú fleiri en Reykvíkingar sem greiða afnotagjöldin alræmdu. Ef ekki þá er hætt við að útvarpsrekstur á fslandi verði innan fárra ára kominn i hendur heildsalanna, likt og samgöngurnar eru nii þegar aö mestu leyti. Mest lesna bók á fslandi var enn einu sinni að koma út á dög- unum. Mest lesna, en jafnframt sú leiðinlegasta. Er hér að sjálsögðu átt við Simaskrá 1980, gefna út af Pósti og síma, eða eig- um við heldur aö segja tslands- deild Mikla Norræna Ritslmafé- lagsins. Það sætir nokkrum tiöind- um að ennþá skuli vera i henni að finna önnur símanúmer en á Reykjavikursvæðinu. Að minnsta kosti er íbúum þess gert æði hátt undir höfði. Til dæmis þykir nú ekki nóg að birta neyöarnúmer þess svæðis á sérstakri innsiðu, heldur þarf einnig að taka i það baksiðuna. Sjálfsagt mun ekki af veita, þarna I næsta nágrenni við raunveruleg eða imynduð kjarn- orkuvopn. Ekki er þó vist að það verði þó sérléga haldgott fyrir Reykvikinga að hringja I simanúmer þeirra verslanafyrir- tækja sem á baksiðunni auglýsa komi til kjarnorkustyrjaldar. Og þarna þeytumst við áfram öfganna á milli frá degi til dags, yfir hverja verðbólguholskefluna á fætur annarri, og ekki sekkur þÍóðarskUtan. Stundum er aflinn of litill, og þá steðjar vandi að þjóðarbUinu. Og stundum er hann of mikill og þá steöjar lfka vandi að. Og þannig verður þetta sjálf- sagt þtí líði ár og öld. Eða þannig vilja allt of margir að það verði. mmJr%m%.Jr%m\mm Er uppgjörid í Sjálfstæð- isflokknum hafíð? Tveir mjög athyglisveröir hlut- ir gerðust innan Sjálfstæðis- flokksins I siðustu viku. Annars- vegar var þar um að ræða ágrein- ing Guimars Thoroddsen og hans manna og hinna I flokknum varð- andi kjör i HUsnæðismálastjórn og hitt var þegar Davið Oddsson var kosinn formaður borgar- stjörnarflokks Sjálfstæðisflokks- ins I Reykjavik. Menn hafa mjög velt þvi fyrir sér að undanförnu hversvegna Davið hafi verið valinn I þetta hlutverk. Menn geta borið fram' margar skýringar á þvi, en Há- karl er á þvi að Davfð hafi verið málamiölun, sem I fyrsta lagi geturlagt eitthvað I þetta starf og hinsvegar að flestir hafi getað sameinast um hann. Það eru ekki mörg ár slðan Davlð skaut upp á hinn pólitiska himinn. Hann mun þá hafa veriö að Iesa undir lögfræðipróf I Há- skdlanum og þaö sem einkum mun hafa vakið athygli á honum voru hnittnar ræöur, sem hann hefur heyrst flytja. Davfð var ekki einn af þessum „streberum" sem byrja á því að ganga I Heim- dall, komast þar I stjórn, komast siðan í stjtírn Sambands ungra sjálfstæðismanna, gegna þar trUnaðarstöðum og verða kannski ritstjórar Stefnis, komast I fram- kvæmdastjörn flokksins og þar fram eftir götunum. Nei hann var hreinlega „uppgötvaður" ef svo má að orði komast. Davlð Oddsson var einn þriggja sem stjórnuðu og sömdu hinn mjög svo vinsæla Utvarpsþátt „Útvarp Matthildur". Hinir voru Hrafn Gunnlaugsson kvikmynda- leikstjtíri og Þórarinn Eldjárn forsetasonur og skáld. Þtítt Davlð sé hættur að semja fyrir Matthildi, þá er hann enn á sömu lfnunni oft þegar hann held- ur ræður — og beitir eða reynir að beita fyndni og hæðni óspart. Þetta hefur nU vist stundum fariö I flnu taugarnar á sumum þeim formföstu I flokknum, en með þessu hefur Davið dunnið sér vin- sældir, og hann þykir ómissandi enn þann dag I dag á kappræðu- fundum hjá Heimdalli, þegar þarf að hakka niður kommaliðið. Lengi vel var Olafur B. Thors talinn liklegastur arftaki Birgis tsleifs Gunnarssonar, en hann mun hafa neítað frekari vegtyll- um. Þá hefur þaö flogið fyrir að honum hafi veriö boðið öruggt þingsæti, eða allavega að hann fengi gtíðan stuðning i prófkjöri, en því hefur Ólafur B. líka hafn- að. Hann er nU forstjóri Almennra trygginga, og gegnir þvl starfi ásamt Baldvin Einars- syni, sem taliö er að fari hvað Ur hverju að draga sig I hlé frá dag- legu: amstri I Almennum. Þá er það hlutverk ölafs að taka alfarið við félaginu, og það hefur hann metið meira en komast áfram I pdlittkinni. Af öðrum sem komu til greina að taka viö þessari stöðu voru MarkUs örn Antonsson — já það voru vlst ekki fleiri, þvl Albert var ekki talinn. En hvaö veröur ef hann nær ekki kosningu á Bessastaði, þá kannski tekur hann upp á þvi að brjóta sér enn frekari braut I borgarstjórnar- flokknum og verða þá að minnsta kosti borgarstjóri I Reykjavlk. Metnaði Alberts eru engin tak- mörk sett. Eins og hinn umdeildi kosningabæklingur um hann, sem merkturvarVikunni,barmeð sér á bakslðu, þá er hann bUinn að fá bæði Gunnar Thoroddsen og Birgi tsleifGunnarssontilaðskrifa upp á hjá sér varðandi forsetafram- boðið. Þá er ennfremur sagt að hann sé bUinn að tala þannig við Geir Hallgrimsson að hann hafi heitiö honum stuðningi, og ætli jafnvel að halda ræðu hjá Albert á kosningafundi I Laugardalshöll- inni. Viö síðustu forsetakosningar talaði Bjarni Benediktsson á fundi hjá Gunnari I Laugardals- höllinni, en það dugði ekki til. NU er aö sjá hvort rétt er að Geir hafi heitið Albert opinberum stuðn- ingi, og ætli að tala eða skrifa undir eitthvert plagg. Heldur finnst nU Hákarli það óllklegt af Geir, og þá sér í lagi eftir skoö- anakannanir síðdegisblaðanna um slðustu helgi. Stjórnarkosningin gleymist ekki Kosningin I HUsnæðismála- stofnun rlkisins á dögunum er af mörgum tahð upphafið að upp- gjörinu við Gunnar Thor og hans menn ISjálfstæðisflokknum. öld- urnar hefur að vísu lægt nUna, eftir mikla reiði á þingslitadag- inn, en við kjör I nefndir og aörar trUnaðarstöður á Alþingi I haust, er áreiðanlegt að þetta mál verð- ur ekki gleymt. Þá verða þing- menn flokksins að gera upp við sig hvort þeir ætla að láta sverfa til stáls gegn Gunnari. Það hljóm- ar tíneitanlega mjög skringilega I eyrum margra, aö sjálfur for- sætisráðherrann skuli eiga sæti á þingflokksfundum hjá stærsta . stjdrnarandstöðuflokknum. Ef Geir Hallgrlmsson sættir sig við það mikið lengur, þá er jafnaðar- geð hans mikið. En Geir veit lengra nefi sinu, þvi að ef Gunnar og kö verða flæmdir Ur flokknum, þá klofnar hann lika opinberlega. Sjálfstæðismenn á Vesturlandi og Norðurlandi vestra standa til dæmis þétt að baki Friðjóni dómsmálaráðherra og Pálma landbUnaðarráðherra. Ef sverfur til stáls þá er flokkurinn ekki aðeins klofinn i Reykjavlk I kring um Gunnar, á Suöurlandi I kring um Eggert Haukdal og á hinum stöðunum tveimur I kring um ráðherrana, heldur verður hann þar meö ekki lengur stærsti flokk- ur landsins og missir þá tökin I mörgum þeim valdastofnunum sem haldiðhafa honum uppi. Það er því ekki neitt einfalt mál, ef Gunnar Thoroddsen forsætisráö- herra heldur áfram til streitu þeim rétti slnum aö mæta á þing- flokksfundi hjá stærsta stjórnar- andstööuf lokknum. Hákarl

x

Helgarpósturinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Helgarpósturinn
https://timarit.is/publication/47

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.