Morgunblaðið - 03.03.1971, Blaðsíða 19

Morgunblaðið - 03.03.1971, Blaðsíða 19
MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 3. MARZ 1971 1 19 Umsagnir um Niðja- málaráðuneytið — í skandinavískum blödum SKÁLDSAGA Njarðar P. Njarð- víks, lektors, „Niðjamálaráðu- neytið“ kom á sl. árl út í ðanskrl þýðing-u undir titlinum „Má vi fá et bam, hr. Minist- er?“ Morgunblaðið hefur áður birt ritdóm um bókina úr Berl- ingske Tidende. Nú hafa Mbl. borizt umsagnir fleiri blaða og verða birtar úr þeim nokkrar glefsur. I dóimi Kristeligt dagblad seg- ir N. H. Söe að um sé að ræða allvel skrifaða framtíðarskáld- sðgu. Þar sé ríkið með nefið niðri hvers manns koppi og svo sé nú málum komið, að hjón fái ekki að eignast barn nema til komi samþykki Niðjamála- ráðuneytisins, og það er engan veginn auðfengið. „Ádeilan er býsna vel gerð. Ekki leikur á tveimur tungum, hvert sögusvið- Ið er. En hvort sagan hefur áhrif á réttum stöðum er þó vafasamt. Rithöfundurinn er mér að öðru leyti ókunnur." I Silkeborg Avis segir að bók- in sé mjög glettnislega skrifuð en vissulega búi alvara að baki. Höfundur leggi milli línanna spurninguna: „Hvað verður um okkur, manneskjumar, í þessu skipulagða eftirlitsþjóðfélagi?“ Erik H. Madsen segir í Vest- kysten m.a. að saga Njarðar gerist i Reykjavík og íslenzkir lesendur muni væntanlega kinka kolli samþydckjandi við ýmsu, þótt framtíðarskáldsaga sé. Madsen rekur söguþráðinn og segir síðan: „Hugmyndin er ágæt og kjörið efni í ádeilu. En það er ekki sérlega innblásið, hvemig henni er komdð til skila. I stilnum er þyrkingur, sem úti- lokar bæði geislandi glettni og Wjóðláta reiði. Það er dæmigert að bókinni lýkur rétt í þann mund, að aðalsöguhetjan ætlar heirn að segja konu sinni frá endanlegum ósigri; þ.e. í sömu amdrá og bókin hefði gefið til- efni til að verða verulega al- varleg eða hættuleg. Við höfum á ti'lfinningunni, að efni í góða smásögu hafi verið blásið upp í meira en það fær staðið undir.“ 1 Aarhus Stiftstidende segir að Grevas Forlag kynni dönskum lesendum skemmtilegan íslend- ing, einmitt um þær sömu mundir og kvartað sé undan því, að islenzkar samtimabókmennt- ir séu ekki þýddar á dönsku. Segdr þar að Njörður Njarðvík taki með hranalegri kaldhæðni í karphúsið stjómmálamenn og — Umræður Framhalð af bls. 2. árvissir loðnuárgangamir væru, hvað sjálft afurðaverðið mundi þola mikla fjárfestingu í nýjum dreifingartækjum, o.fL Ráðherr- ann sagði, að þær verksmiðjur sem ynnu loðnuna, væru stað- settar með allt annað í huga, þ.e. Síldina. Eggert G. Þorsteinsson sagði, að þrálátar sögur gengju um það, að einkaverksmiðjur hefðu lofað fríðindum eða hærra vérði til báta til þess að fá afla þeirra og fengju ríkisverksmiðjur því ekkert. Af þessum sökum dragi útgerðarmenn og sjómenn i efa, að verðlagningin sé rétt. Þá kvað ráðherrann Norðmenn hafa tekið upp þann hátt í sambandi við síldina, að greiða mismun- andi verð eftir því hvar landað var til þess að beina aflanum til vinnslu á þá staði þar sem at- vinnuleysi hefði verið. Eggert G. Þorsteinsson sagði, að hér væri hreyft máli, sem þarfnaðist at- hugunar og endurskoðunar, en það væri ekki auðvelt að fyrir Skipa bátum að landa á tiltekn- um stöðum. Hingað til hafa skip Stjórarnir sjálfir viljað ráða því, hvar þeir landa, sagði ráðherr- ann. skriffinna, er fari óvægilegum höndum um litlu manneskjuna, sem ekki fái varið hendur sínar, heldur verði að beygja sig fyr- ir valdinu. 1 Jyllandsposten segirHenning Ipsen, að sagan beri ótvíræðan vott um gáfur og kunnáttusemi höfundarins. „Stjómmálamenn munu sennilega ekki hugsa hlýtt til hans vegna þessarar bókar, en þeir ættu að geta hlegið og litið í eigin barm. Ádeilan er það bitastæð, að bókin ætti ekki aðeins að komast til þedrra les- enda, sem kunna norsku, enda fj'aJlar bókin ekki um niein sér íslenzk vandamál, heldur um ráðaleysið gagnvart stjómmála- maskínunni sem allir þekki." 1 Göteborgs Posten segir Crisp in Ahlström m.a.: „Sagan er svart sýnisleg og engin lausn er á vandanum i sjónmáli. Ég leyfi Njörður P. Njarðvík. mér að lokum að geta þess að bók Njarðar Njarðviks er nú fyrir hendi í íslenZkri, danskri og norskri útgáfu, en ekki sænskri. Vaknið herra útgefend- ur! Það eru til bækur, sem má þýða, jafnvel frá íslandi. Bók Njarðar verðskuldar að vera þýdd á sænsku ...“ Stjórnarfrumvarp; Iðnþróunar- * stofnun Islands taki við starfi Iðnaðarmála- stofnunar RÍKISSTJÓRNIN hefur lagt fram á Alþingi frumvarp um Iðnþróunarstofnun Islands, sem á að taka við allri starf- semi Iðnaðarmálastofnunar- innar og verður Iðnþróunar- ráð stjórn hinnar nýju stofn- unar, en skipuð verður sér- stök framkvæmdastjórn. í greinargerð frumvarpsins segir m.a.: „Fyrirliggjandi eru mikil verkefni á sviði iðnþróunar- Apavatn er bezta veiðivatn landsins 860 býli fá rafmagn fram til 1975 Á FUNDI Búnaðarþings í gær voru lögð fram 4 ný mál. Tillaga til þingsályktunar mn heildarlöggjöf um nýtingu og rétt til óbyggða, afrétta og al- menninga, sent Búnaðarþingi frá Álþingi. Tillaga til þings- ályktunar um rannsókn á mögu- leikum á útflutningi á fram- leiðsluvörum gróðurhúsa, einn- ig frá Alþingi 3. Erindi stjórn- ar Búnaðarfélags íslands, um for kaupsrétt sveitarfélaga á jörð- um. 4. Erindi stjórnar Búnað- arfélags tslands um fiskirækt í vötnum landsins. Þá voru flutt tvö erindi, Val- garð Thoroddsen, rafmagnsveitu stjóri ríkisins ræddi um raforku- mál sveitanna og Þór Guðjóns- son, veiðimálastjóri, um stöðu- vötn á íslandi og veiði í þeim. f erindi Valgarðs kom m.a. fram að í árslok 1970 höfðu 3814 sveitabýli fengið rafmagn frá rafmagnsveitum ríkisins. Sveita- Iínur með tilheyrandi stofnlín- um eru 5100 km að lengd. I frumdrög að fjárfestingu fram til ársins 1975, er gert ráð fyrir, að 860 býli fái rafmagn og kostnaður verði 383 millj. króna, miðað við óbreytt verð- lag. Samtals er gert ráð fyrir, að 4.909 sveitabýli hafi fengið rafmagn frá samveitum fyrir árslok 1975. Þá ættu aðeins að vera eftir 17 býli, sem ekki hafa verið tengd samveitum. Næst ræddi rafmagnsveitustjóri, um verð á raforku og gat þess, að bænd- ur fengju í sívaxandi mæJi raf- magnið á aflmarkstaxta. Þór Guðjónsson, veiðimála- stjóri ræddi í upphafi erindis sins um hinar mismunandi aðstæður við vötn hér á landi, og gerði grein fyrir þeim atriðum, sem hefðu mest áhrif á vöxt silungs í þeim. Apavatn taldi hannbezta veiðivatn landsins, en það hefur gefið af sér um 20 kg af silungi af hverjum hektara, en úr Mý- vatni fást um 10 kg af silungi af hektara. Næst ræddi hann um leiðir til að auka afrakstur veiði- vatna. Taldi hæpið að borgaði sig að bera áburð í vötnin, þar sem silungurinn er ekki jurta- æta. Veiðimálastjóri taldi ekki timabært að fiskrækt gæti orð- ið aukabúgrein, þvi ennþá væri margt ólært á þessu sviði. Árni Isaksson, fiskifræðingur, sem starfar hjá Veiðimálastofnun- inni mun sérstaklega vinna að tilraun á eldi silunga, og hann mun einnig gera tilraun með sil- ungsrækt í samvinnu við bænd- ur. 1 lok ræðu sinnar bauð veiði- málastjóri, Búnaðarþingsfulltrú- um að skoða stöðina í Kollafirði. Þá voru 3 mál afgreidd frá Búnaðarþingi. Það var erindi Jóns H. Þorbergssonar um inn- flutning á hrútasæði. 1 ályktun Búnaðarþings kemur fram, að þingið telur ekki ástæðu til að gera efnislega ályktun um þetta mál nú, þar eð ráðið er, að á næstunni, mun verða haidin ráð- stefna um stefnumótun á Akur- eyri. Búnaðarþing mælir með því við Alþingi, að það samþykki þings- ályktunartillögu Jónasar Jóns- sonar og fleiri, um eflingu kai- rannsókna, sem staðsett verði á Akureyri. Frá Allsherjamefnd var sam- þykkt ályktun um þrjú frum- vörp til laga varðandi kennslu- mál, sem send voru frá mennta- málaráðuneytinu. 1 ályktuninni er bent á nauðsyn þess, að frum- vörpin þurfi gaumgæfilegrar at- hugunar við, áður en þau verða lögfest. Þvi leggur þingið áherzlu á, að afgreiðslu þeirra verði ekki hraðað um of, og sem flestum aðilum, er mál þessi varða, gef- ist kostur á að kynna sér hvern- ig þau komi til með að verka I reynd, bæði með tilliti til náms- tilhögunar og kostnaðar. Næsti fundur Rúnaðarþings hefst kl. 9.30 í dag. Viðhorfin hafa breytzt — síðan Áburðarverksmiðjan var hönnuð ÞF.SSAR staðreyndir eru í gról- um dráttum réttar, sagði Run- ólfur Þórðarson, verksmiðjustjóri Áburðarverksmiðjunnar í Gufu- nesi er Mbl. bar undir hann frétt úr blaðinu í gær um að frá verk- smiðjunni dreifðust árlega um 500 tonn af eiturefnum út í loft- ið. En verksmiðjan var hönnuð árið 1952 og framfarir orðið miklar síðan. Viðhorfin til meng unarmála hafa líka breytzt mik- ið, og ekki hefur fyrr en alveg nviega verið amazt við þeim hundraðshluta af efnum frá slík- um verksmiðjum, sem þama er. Sagði Ruinólfur að rætt hefði verið uim þessi máll í stjóm verk- smiðjuirmar, en eadceirt verið ákveðið. Ýmsiair leiðir væru til, tii að draga úr siikri meniguin en allit slíkt væri kostnaðarsamt. — Vatfaliaiuist yrðu settar hér regiur, sem aniniars staðar, sem yrði að fyflígja. Það mieanguiniarefni, sem um er að ræða frá Áburðarverksmiðj- uriini er köfniumiairefniisoxíð, en það myndast eiminig þegar bílmótoriar ganiga. Það efmi er brúinlleiitt. mála hér á landi á næstu árum. Iðnþróunarstofnun Sameinuðu þjóðanna (UNIDO) hefur heitið tæknilegri aðstoð í þessum efn- um og hefur iðnaðarráðherra ákveðið, að Iðnaðarmálastofnuu íslands annist framkvæmd þess ara mála í samvinnu við ráðu- neytið. Er því auðséð, að starf- semi stofnunarinnar hlýtur að mótast af þessum verkefnum á næstunmi, jafnframt því sem Iðnþróunarráð hlýtur um þau að fjalla. Þetta er ein af ástæð- um þess, að rétt er talið, að Iðn þróunarráð sé gert að stjórn Iðnaðarmálastofnunar íslands, en jafnframt að nafni stofnumar innar sé breytt í Iðnþróunarstofn un fslands. Við þessa breytingu er nauðsynlegt, að í Iðnþróunar ráð komi fulltrúar ýmissa stofn- ana og félagasamtaka, sem hafa tvímælalaust áhrif á þróun iðn- aðar í landinu.“ — Hass Framhald af bls. 32. föður sinn og kom þeim feðgin- um saman um, að réttast væri að tilkynna lögreglunni um mál- ið og er stúlkan svo fékk tilkynn ingu um böggulinn frá tollinum, fór faðir hennar með tilkynning- una til lögreglunnar. Þegar pakk inn var svo opnaður komu í ljós þrjú ilmkerti og við nánari skoð- un fundust þrir kögglar í tveim- ur þeirra, sem við litaprófun sýndu sig vera hass. Var mjög haganlega frá þessu gengið — stálvír settur niður með kveik- unum og hringaður i kertisbotn- ana, þannig að þeir skárust frá þegar kveikt var á kertunum. Var þá hægt að tína hassmolana út og síðan nota kertin áfram sem heil væru. Sterkur ilmurinn frá kertunum átti svo að tryggja að þjálfaðir hundar, sem lög- reglan erlendis notar til að þefa uppi fíkni- og eiturlyf, fyndu ekki lyktina af hassinu. Atriði í leikritinu. Leikför kennaraskóla-i nema til Akureyrar — sýna leikritið „Jakob eða uppeldið44 KENNARASKÓLANEMAR fara í dag til Akureyrar þar sem þeir munu sýna „Jakob eða uppeldið“ eftir Ionesco, í þýðingu Karls Guðmundsson- ar. Tvær sýningar verða í Samkomuhúsinu á Akureyri á fimmtudag kl. 5 og 20,30. Jakob eða uppeldið hefur verið sýnt 5 sinnum í Lindar- bæ fyrir fullu húsi og við mjög góðar undirtektir. Leik- arar eru 9, allir nemendur i Kennaraskóla íslands og leik- stjóri er Einar Þorbergsson. Áður en sýniimig hefstt verð- uir filuittuir fonmóiii, sam fjaJll- ar uim hötfiuindimx. Þetta er í fyrsta siinm, sem kemmiaraskóiamemair fara tili Akureyrar með leilksýniingu, en áður fyi-r vair slíkt siðuir hjá Herranótt MR, eða þar till fyrir fáiuim árum er sýnimigiar Herranætur urðu mjög um- famgsmiklar. „Jakob eða uppeldið“ er gamaníLeifcriit, sem fjalliar uim mannilífið í þjóðfédagimu.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.