Morgunblaðið - 15.08.1972, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 15.08.1972, Blaðsíða 8
8 MORGUNBLADIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 15. ÁGUST 1972 TIL SÖLU 2[a herb. íbúð á Seltjarnarnesi. íbúðin selst tilbúin undir tré- verk og málningu. 2ja herb. íbúðir í háhýsí í Kópavogi. fbúð- irnar seljast tilbúnar og eru til afhendingar seint á næsta árí. Góð greiðslukjöf. 2ja herb. íbúðir í Hraunbæ fbúðinni fylgir mjög gott herb. á jarðhæð. Útborgun 900 þús. tíl 1 millj., sem má skipta. Skipti Raðhús í Fossvogi fæst í skipt- um fyrir góða sérhæð. Höfum kaupanda að 4ra—6 herb. sérhæð á Sel- tjarnarnesi. Mjög góð útborgun í boði. 1 FASTEIGNASALAN, Óðinsgötu 4 - Simi 15605. Húseignir til sölu 3ja herb. ibúð í garr.la bænum. 6 herb. einbýli, ásamt stórum bílskúr. Byrjunarframkvæmdir að ein- býlishúsi í Garðahreppi. 2ja herb. íbúð í Kópavogí. 100 fm hæð með bílskúrsrétti í Vesturborginni. Varzlunarhúsnæði, sjoppur o. fl. Höfum fjársterka kaupendur. Rannveig Þorsteinsd., hrl. malaflutningsskrifstofa Sigurjón Siguibjöms8on fastcígnavið'skipti Laufáav. 2. Síml 19960 - 13243 TIL SOLU Sími 16767 Við Háaleitisbraut nýleg 6 herb. 1. hæð, endaíbúð með tvennum svölum. Ibúðin er með 4 svefnherb., sérþvottahúsi, sérbúri á hæðinni og sérhita. 5 herb. rúmgóð og skemmtileg hæð við Háa- leitisbraut í góðu standi, laus strax. 4ra herb. 2. hæð við Reynimel, laus strax. 3ja herb. nýstandsett efri hæð í steínhúsi við Ránar- götu, laus strax. Glæsilegt endaraðhús við Háaleitisbraut. Húsið er með 2 stofum, 5 svefnherb., 2 bað- herbergjum. Skemmtilegt og vandað hús. Bílskúr. Höfum kaupendur að öllum stærðum íbúða og einbýiishúsa. Eínar Siprðsson hdl. Irgólfsstræti 4 sími 16767, kvöldsími 35993. KAUPUM LOPAPEYSUR, TV SOKKA, BARNAVETTLINGA Hafið samband nú þegar. Hafnjrstræti 17—19. EINANGRUNARGLER í GÆÐAFLOKKI Gler trá Framleiðum íyrsta flokks einangrunargler. Kynnið yður verð og gæði. JiEJM^i DMFo Sími 5-33-33, Dalstvauni 5, Hafnarfirði. 2 55 90 Granaskjól 6—7 herb. hæð, nýstandsett. Unnarhraut 4ra—5 herb. jarðhæð, 120 fm, allt sér. Öldugata 3ja herb., 70 fm falleg kjallara- íbúð. Sérhiti og inngangur. Fálkagata 2ja herb. íbúð í gömlu húsi. Rauðagerði Hæð og kjallari, alls um 125 fm. 4 herb. á hæðinni og verða 2—3 í kjallara. Fæst í skiptum fyrir 4—5 herb. hæð eða eldra ein- býlishús. wtfsm Fasteignasalan Lækjargötu 2 (IMýja bió). Simi 25590, heimasími 26746. Hafnarfjbrður 2ja og 3ja herb. (stórar) íbúðir við Álfaskeið. 2ja herb. íb. er laus strax, en sú 3ja herb. 1. okt. nk. Hraunbœr 3ja og 4ra herb. íbúðir. Inn- rétt. fallegar íb. á 1. og 2. hæð, allar innr. eru mjog vandaðar. Ný teppi. 3ja herb. íb. getur orðið laus við kaupsamning, en 4ra herb. ib. nokkru síðar. Húsgrunnur Til sölu er húsgrunnur á mjög góðura stað í Garðahr. Hússtærð er um 160 fm og bílskurar um 60 fm, Sökkulplata er uppsteypt. Nokkuð timbur fylgir. Góð teikn. Kleppsvegur Góð 4ra herb. nýleg íbúð á 2. hæð í 3ja hæða f jöibýl- ishúsi innarlega við götuna. Sameign er að fullu frá- gengin. Sérhiti. |íb. er 3 svefnherb og stór stofa. I smíðum tvær 4ra herb. íbúðir ásamt bíl- skúr við Kársnesbraut. íb. seljast fokh. og eru að verða það. Mjög hagst. verð og útb., sem má skipta. Fasteignasala Sigurðar Pálssonar byggingarmeistara og Gunnars Jónssonar lOgmanns. Kambsvegi 32. Símar 34472 og 38414. SÍMAR 21150-21370 TIL SOLU 4ra herb. efri hæð í tvíbýlishúsi í Hvömmunum í Kópavogi. Sér- inngangur, bílskúr, glæsileg lóð. Skiptamöguleiki á 4ra tíl 5 herb. íbúð i borginni. Einbýlishús á einni hæð, á bezta stað í Mos- fellssveit, næstum fullgert, 3ja ára, með 4ra herb. glæsilegri íbúð. 2/er herbergja ný úrvalsíbúð við Hraunbæ. Lóð frágengin, vélaþvottahús. Útb. 900.000 kr. I Vogunum 5 herb. góð hæð, 130 fm. Nýleg eldhúsinnrétting, bílskúr 45 fm (verkstæðí). Skipti á 4ra herb. íbúð, helzt í nágrenninu, æski- leg, Til sölu I skiptum 5 herb. úrvalsíbúð við Háaleitis- braut fyrir 6 til 7 herb. íbúð helzt í nágr. eða einbýlishús. Einbýlishús á einni hæð óskast til kaups. Hlíðar, nágrenni Kaupandi utan af landi óskar eftir 7 til 8 herb. húsnæði — mega vera tvaer íbúðir. Hófum kaupendur að 2ja, 3ja, 4ra og 5 herb. íbúð- um, hæðum og einbýlishúsum. Komið og skoðið í~ T15Q * 21 v 1 d. fASTEIBNASALA SKÖLAltRBOSTÍO 12 SlMAR 24647 & 25550 Raðhús Raðhús við Langholtsveg (enda- hús). 6 herb., 4 svefnherb., svalir, innbyggður bílskúr, rækt- uð lóð. Raðhús Raðhús við Otrateíg (endahús). 6 herb., 4 svefnherb., bílskúr, girt og ræktuð lóð. Hált húseign Við Laugateig hálf húseign, 2. hæð og ris. Á 2. hæð er stór 4ra herb. íbúð með tvennum svöl- um.. Tvöfalt verksmiðjugler í gluggum. Rúmgóður bílskúr. ( risi er 3ja herb. íbúð. 4ra herb. íbúð 4ra herb. rúmgóð og fatleg íbúð' við Fellsmúla. 3ja herb. íbúðir 3ja herb. íbúð við Langholtsveg, Nökkvavog, Hverfisgötu, Kópa- vogsbraut og Þinghólsbraut. I smíðum 2ja, 3ja, 4ra og 5 herb. hæðir í Breiðholti. Raðhús í Breiðholti. Einbýlishús í Garðahreppi. Þorsteinn Júlíusson hrl Helgi Ólafsson, sölustj Kvöldsími 21155. 4ra herb. IbúO á 3. hæO 1 háhýsi viO Ljósheima. Ibúðin er 1 strrfa, 3 •vefnherbergi, eldhús og baO. 4ra herb. IbúO I Fossvogi. IbúSin er 1 stoía, 3 svefnherbergi, eldhús og baO. Falleg Ibúð. 5 herb. íarðhseð, 130 ferm. við GoO heima. Ibúðin er 2 stofur, 3 svefn herb., eldhús og baO. Sérinngang- ur sérhiti. Einbýlishús I HveragerOt með falleg um garðL ÍBUÐA- SALAN GÍSU ÓLAFSS. INGÓLFSSTRÆTI GEGNT GAMLA BÍÓl SÍMI 12180. HEJQMASÍMAK 20178. Fokhelt einbýlishús með bílskúr viO ByggOarholt I Mosfellssveit. Raðhús I smlðum I Fossvogi. Skiptl á sérhæð kemur eingöngu tll greina. Raðhús I smíöum I GarOahreppt, Kópavogi og BreiOholti. GarOhús I Hraunbæ. HúsiO er 2 stof ur, 4 svefnherb., eldhús og: baO. Bilskúrsréttur. 2ja herbergja 2ja herb. íbúð á 1. hæð í háhýsi við Æsufell í Breiðholti. Harð- viðarinnréttingar, teppalagt. Vönduð eign. Útb. 1 milljón. 2ja herb. íbúð á 4. hæð við Fellsmúla. Suðursvalír. Vönd- uð eign. Verð 1800 þús. 2ja herb. íbúðir á 1. og 2. hæð við Hraunbæ. Suðursvalir. 4ra-S herbergja Höfum til sölu 4ra herb. íbúð á 1. hæð við Jörfabakka í Breið- holti. Tvennar svalir. Þvottahús og geymsla á sömu hæð. íbúðin er um 110 fm og að auki stórt herbergi í kjallara. Útborgun 1500 þús. Kemur til greina að skipta á 2ja herb. íbúð á hæð í Reykjavík. I smíðum Raðhús 5 herb. fokhelt raðhús við Unu- fell í Breiðholti. Verð 1350 þús. Beðið eftir húsnæðismálalánínu, 600 þús. kr., og 150 þ. lánaðar til 5 ára. Útborgun 600 þús., sem má skipta. I smíðum 5—6 herb. fokhelt endaraðhús við Torfufell í Breiðholti, 130 fm og 130 fm kjaliari. Verð 1450 þ. Beðið eftir húsnæðismálaláninu, 600 þús., og 150 þús. lánaðar til 5 ára. f smíðum 3ja, 4ra og 5 herb. íbúðir við Hrafhhóla í Breiðholti III, sem seljast á föstu verði, ekki visi- tölubundið. Seljast tilbúnar und- ir tréverk og málningu og sam- eign a^ mestu frágengin. Tilbún- ar í ágúst '73. Stærð íbúðar 90 fm, 108 fm og 115 fm. Verð 1550 þús., 1700 þús. og 1850 þ. Teikningar í skrifstofu vorri. Hbtum kaupendur Höfuim kaupendur að 2ja, 3ja, 4ra, 5, 6 og 7 herb. íbúðum í Reykjavík, Kópavogi, Garða- hreppi og Hafnarfirði; einbýlis- húsum, raðhúsum, hæðum, kjallara- og risíbúðum. Útborg- anir mjö& góðar, frá 500 þús. og allt upp í 5 milljónir. teyggingTe; mTEISNlRÍ Austnntneti 1« A, 5. hn* Sími 24850 Kvoldsími 37272. FASTEIGNAVAL Skölavörðustig 3 A, 2 ha9ð Simi 22911 og 19255 Glœsileg 2ja herb. íbúð í fjórbýlishúsi í Austurborg- inni. Sérhiti, ræktuð lóð. Vónduð 5 herb. íbúð á góðum stað við Ásgarð. Mjög gott útsýni, sérhitaveita, bílskúrsréttur. Höfum fiársterkan kaupanda að einbýlishúsi, raðhúsi eða sér- hæð.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.