Morgunblaðið - 15.08.1972, Blaðsíða 20

Morgunblaðið - 15.08.1972, Blaðsíða 20
20 MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 15. AGÚST 1972 Útvegur og iðnaður undir- staða atvinnulífsins — Rætt við Ágúst Bjartmarz, oddvita í Stykkishólmi Oddviti Stykkishólms- hrepps er Ágúst Bjartmarz. Hann er fæddur og uppalinn í Stykkishólmi. Faðir hans, Kristján Bjartmarz gegndi áratugum saman oddvitastörf um í Stykkishólmi með mikl- um sóma. Ágúst er bygginga meistari að mennt. Undanfar- in ár hefur hann verið fram- kvæmdastjóri skipasmiða- stöðvarinnar Skipavikur h.f. í Stykkishólmi, ásamt Agli Rossen. Það er nóg að gera við stjórn fyrirtækis, sem er í hraðri uppbyggingu, og hreppsmálin, sem eru löngum tíimafrek. Hér fer á eftir stutt sunnu dagsspjall, þar sem Ágúst oddviti var inntur eftir ástandi og horfum í atvinnu málum staðarins og öðru því, sem efst er á baugi um þess- ar mundir. Það skal þó tek- ið fram, að skatta- og útsvars mál eru látin liggja á mniUi hluta að þessu sinni. Væri þó ærin ástæða til að ræða þau ein út af fyrir sig. Það verð- ur gert við annað tækiíæri. Svör oddvita voru efnislega á þessa leið: ATVINNA: Mjög góð atvinna hef- ur verið í Stykkishólmi sið- an 1969. Árin 1967 og 1968 voru erfið. Bolfiskveiðarnar gáfu svo litila vinnu í landi. Sumarfiskur sáralítill. Leit að rækju og skelfiski hófst á árinu 1969. Skelfiskveiðar byrjuðu 1970. Skel h.f. var stofnað og vinnsla hófst í landi. Haustið 1970 söfnuð- ust bátar saman til skelfisk- veiða frá Stykkishólmi, bæði heimabátar og aðkomubátar. Urðu þeir flestir 26. Á f jórða þúsund tonn af skel komu að landi til áramóta. Nokkuð af aflanum var unnið á staðn- um, en mikið flutt landleiðis til Borgarness, Akraness, Reykjavíkur, Hafnarfjarð- ar og víðar. Nokkuð af rækju var unnið í Skel h.f. Skelfiskveiðar hafa verið stundaðar meira og minna frá Stykkishólmi að undan- förnu. Vinnsla í landi hefur aðaMega farið fram á vegum frystihúss Sigurðar Agústs- sonar, en í haust mun einnig taka tiJ starfa nýtt fyrirtæki í húsnæði Kaupfélags Stykk- ishólms, sem byggir á vélvæð ingu á þessu sviði. VETRABVERTföIN Á síðustu vertíð voru 6—7 bátar gerðir út frá Stykkis- hólmi. Þórsnesið var lang- aflahæst og jafnframt 2. afla- hæsti bátur landsins með um 1060 tonn. Tvö frystihús voru starfrækt: Frystihús Sigurð- ar Ágústssonar og Kaupfé- lags Stykkishólms. Nokkuð var saltað. Stykkishóilmur varð hæstur verstöðva i gæða mati á svæðinu frá Horna- firði til Stykkishólms. SKIPASMÍBI Skipasmíðastöðin Skipavík h.f. er að byggja nýtt stál- gmindairhús fyrir nýstmíði og viðgerðir við dráttarbrautina VATNSVEITAN Stærsta verkefnið á veg- um hreppsins er ný vatns- veita. Áættlun 1. áfanga, sem nú er verið að vinna, er upp á 17 millj. króna. Það er pípulögn 8% km. Vatnið er sótt að Svelgsárhrauni í landi Hríisa í Helgafellssveit, lO-'tioimmu piia/sitrör f rá Reykja- lundi. Vatnslögnin til Stykk ishólms verður um 13 km að lengd. Heildarkostnaður áætlaður kr. 24 milljónir. Bæjarkerfið þarf og að end- urbæta. — Þá verður og unn- flugvöHur er í byggingu rétt við Stykkishólm, til hliðar við gömlu flugbrautina, sem ekki var talin nógu traust til frambúðar. HEILBBIGÐISMAL Minnast má á sjúkrahúsið, sem St. Fransiskusreglan lét reisa á árunum 1933—1934 og hefur rekíð siðan. Þar starfa nú 15 systur, sem vinna að SKÓLAR Skólar í Stykkishólmi hafa löngum þótt góðir. Barna- og hjúkrunar- og mannúðarmál um. Þar eru 30 sjúkrarúm. Aðstaða ÖH til lækninga og hjúkrunar talin mjög góð. nýju. Húsið er um 2400 m2 að flatarmáli og 26.000 m3. Það er nú að verða fokhelt. Stefnt er að því, að rekstur þess hefjist i október í haust. Þar á að vera unnt að smiða tvö 100-tonna tréskip sam- tímis og eitt álíka til við- gerðar. Nýsmíðin hefur far- íð fram í gömlum bragga. Búið er að afhenda einn 50 tonna bát á þessu ári. Ann- ar verður afhentur bráðlega og 3 aðrir eru í smiðum. Eft- irspurn er mikil. Vinnuaflið er svona á milli 40 og 50 manns. Að auki vinna um 10 menn í vélsmiðjunni að smiði á öllu járnverki til skipanna, en það er Vélsmiðja Krist- jáns Rögnvaldssonar, Stykk- ishólmi, sem þau verk ann- ast. Þar munu vinna um 15—20 menn alls. IDNABUB, ANNAB 1 Stykkishólmi starfa 2 tré smiðjur: Trésmiðja Stykkis- hóims og Trésmiðjan ösp. Auk þess húsgagnagerðin Aton. Á þessum stöðum vinna nú um 60 manns alls. Skipasmíðastöðin Skipavík. ið mikið við skólplagnir á þessu ári. HÖFNIN Stykkishólmshöfn er mjög góð frá náttúrunnar hendi. Þó er íshætta á vetrum. Hafn armannvirki eru orðin gömul og þarfnast endurbóta. Unn- ið er að þeim málum. Við hina nýju dráttarbraut í Skipavík þarf að koma upp MiiiðaTifœnsliuivöigniuim og við- gerðarbryggju (löndunar- bryggju). Efni í hliðar- færsluvagna er þegar komið á staðinn. febðamAl Um Snæföllsnes leggur vax andi fjöldi ferðamanna leið sína ár frá ári. Mér er sagt, að flóabáturinn Baldur hafi sjaldan átt jafn annrikt og nú í sumar við ferðir um Breiðafjörð og yfir til Barða strandar. 1 Stykkishólmi er í smiðum stórt félagsheimili og gistihús, sem væntanlega tek ur til starfa á næsta ári. Þar verður gistirými fyrir 50—60 manns. Geta má þess, að nýr Auk þess starfrækja systurn ar sumardvalarheimili fyrir börn og smábarnaskóla að vetrarlagi. Störf þeirra eru mjög þakkarverð og mik- ilvæg. HÚSNÆBI Það er geysimikill húsnæð isskortur. Þar verður að gera stórátak, hvernig svo sem það verður framkvaomt. Vit- að er um margt fólk, sem flytja vildi hingað, ef viðunandí húsnæði væri í boði. Hreppsnefnd hefur fal ið stjórn verkamannabústaða að kanna húsnæðisþörfina og hvernig við henni megi bregð ast. íbúafjö'ldi er 1040 manns. Unnið er að skipu- lagsmálum, bæði heildar- skipulagi og hverfaskipulagi bæjarins. unglingaskóla er að vísu mjög þröngur stakkur skor- inn, hvað húsnæði snertir. Iðnskóli hefur starfað hér undanfarin ár. Þá hefur tón- listarskóli verið starfræktur árum saman — og lúðrasveit, er stofnuð var 1944. Agúst Bjartmarz FÉLAGSLÍF Mörg félög eru starfandi, m.a. Ungmenna- og kvenfélag, Rotary- og Lionsklúbbar. Lions-menn hafa látið mik- ið tii sín taka, m.a. hafa þeir komið sér upp eigin húsi, gef ið sjúkrahús^Tiu nok'kur lækningatæki og nú i sumar unnu þeir við að koma á fót aðstöðu fyrir ferðamenn (tjaíldisitæð'uim o.ifl.). Unnu allt sjálfir, en hreppurinn lagði til það, sem þurfti af efni. Þetta fer nú að verða nokkuð langt samtal, þó að margt sé um að ræða. Segðu mér að lokum eitthvað frá íþróttum. Snæfellingar hafa ¦ löngum átt frækna íþrótta- menn og s.iálfur varstu ís- landsmeistari í badminton um skeið. — Á áratugnum 1950 — 1960 var mikið líf i badmin-' toníþróttinni í Stykkishóimi. Á þeim árum varð ég 5 sinn- um íslandsmeistari í einliða- ieik og 1 sinni í tviliðaleik. Enn eru íþróttir iðkaðar sem betur fer, m.a. knattspyrna, sund og frjálisar íþrótt- ir. H.S.H. — Héraðssamband Sniæf. og Hnaippdæla — hetf- ur nú ráðið sérstakan fram- kvæmdastjóra í fyrsta sinn, Guðmund G^jðmundsson, sem starfa mun hjá sambandinu i sumar. Formaður H.S.H. hefur ver ið Jón Pétursson, lögreglu- þjónn í Stykkishólmi, einn bezti kúluvarpari lands- ins. — Þess má geta, að kaup félagsstjórinn er líka þekkt- ur kúluvarpari, Sigfús Sig- urðsson frá Hrisdal. Nú heifuir verið haif:zt handa viið nýjan, Jamgiþmðan iþirótta volll í Stykkiishólmi. Landið YBir næslt fraim í fynria. Á þesisu ári verður unnið fyrir allt að 800.000,00 krónur. Ungmenna félagar eru nú að skipu- l&ggja sjálfboðavinnu við völlinn í sumar. Ekki má gleyma að reyna að búa i hag inn fyrir unga fólkið undir hinu gamla kjörorði: „Heil- brigð sál í hraustum líkama." F.Þ. Helsinki: 100 ára afmælismót norrænna lögf ræðinga — 24 íslenzkir lögfræðingar sækja mótiö UM 850 norrænir lögfræðingar koma saman í Helsinki í Finn- landi dagana 24.—26. ágúst og sitja þar 2«. norræna lögfræð- ingamótið sem haldið er. Um leið verður þess minnzt að 100 ár ern liðin síðan slíkt mót var fyrst haldið. Norræn lögrfræð- ingamót ern nú haldin á þriggja ára fresti og síðast var slíkt mót haidið á fslandi árið 1960. Frá íslandí munu 24 lögíræS- iaigar sækia mótið og tveir þeinra flytja framsöguerindi: Sigurður Líndal prófessor talar uim vimnufrið'nin sem lagalegt vamdamál og Magnúis Þ. Toirfa- sion hæstaréttardómiari tailar um ábyrgð fra'Yiif'iðainda og eeljanda vegna hættueiginaeika á seldum vörum. Þá muai Stefán Már Stefánisson fulltirúi taka þátt atf ísíands hálfu í hrinigborðisumræð um um meðferð miíwiiháttar skuldamála fyrir rétti. í tilefni 10U ára aíimælis notrr- ænu lögfræðingamótanina er gef- ið út s-éretakt mininingaírrit, eeim Henrik Tamm hæstairéttardóm- ari hefur sa.nið, en Danmerkur- deildin hefur staðið fyrir útgáí- uinini. í stjónn íslandsdeildar nonr- æou lögfræðiingamótanina sitja nú: Theódór B. Líndal próíessor, sem er formaður, ÁgúS't Fjeld- sted hæstarfcttarlögm'aður, Ár- manm Snævarr hæstaréttardóm- ari, Einar Annalda hæstaréttar- dómari, Guðmumdux í. Guð- mundsson sendiherra, Hermanin Jónasson, fyrrveramdi foinsætis- ráðherra, Hrafn Bragasom dóm- arafuiltrúi, Óiafur Jóhamnessom, forsætisráðlieira og Rannveig Þorsteimsdóttir hæstaréttariög- maður. - SF styður Framhnld af bls. 1 sinnt einhliða aðgerðum Is- lendinga. Em i þessu tilviki væri um lífsshag&muni þjóðar innar að ræða og gæti hann því ekki andmælt aðgerðum íslenzku ríkisstjórnarimnar. — Rytgaard.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.