Morgunblaðið - 01.07.1976, Blaðsíða 20

Morgunblaðið - 01.07.1976, Blaðsíða 20
20 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 1. JULÍ 1976 — Aukin harka Framhald af bls. 2 Páll Lindal, hefðu sviösett á skrif- stofu byggingarfulltrúa árekstur milli verkfallsvarða og viðskipta- vinar sem kom á skrifstofu full- trúans á sama tíma og þeir. Hefði lögreglan komið á vettvang um sama leyti og haft óbein áhrif á verkfallsvórzluna með nærveru sinni. Tókst að koma nokkrum teikningum til byggingarfulltrú- ans þrátt fyrir nærveru verkfalls- varða, en auk þeirra voru þarna viðstaddir um hádegisbilið í gær, þegar atburðir þessir urðu, aðrir verkfræðingar sem i húsinu vinna og annað starfsfólk. Ragnar Aðal- steinsson lögfræðingur verkfræð- inga mótmælti síðdegis í gær i símskeyti til lögreglustjórans í Reykjavík nærveru lögreglunnar á skrifstofu byggingarfulltrúans og taldi hana brjóta i bág við 10. grein laga um Jógregiumenn. Magnús Oskarsson tjáði Mbl. að Reykjavíkurborg hefði ekki beðið um nein afskipti lögreglunnar af vinnudeilunni sjálfri, heldur að- pins farið fram á það að lögreglan skráði niður það sem fram færi. Gunnar H. Gunnarsson sagði að enda þótt óvenjulegt væri að boða verkfall hjá svo litlum starfshópi teldu verkfræðingar og lögfræð- ingar þeirra það þó fullkomlega ' löglegt, enda hefði borgin ekki kært verkfallið. Gunnar sagðist ekki hafa átt von á því að borgin mundi reyna að fara í kringum verkfallið með þvi að opna póst- hólf fyrir móttöku gagna til af- greiðslu byggingarfulltrúa og myndu verkfræðingar gera hvað þeir gætu til að hindra slík verk- fallsbrot sem hann nefndi svo. Þess má geta að Stéttarfélag verkfræðinga hefur boðað verk- fall hjá fimm öðrum félagsmönn- um sínum og er þar um að ræða starfsmenn í mælingadeild borg- arverkfræðings. Kemur verkfall þetta til framkvæmda á miðnætti 5. júlí hafi samningar ekki náðst fyrir þann tíma. Deila þessi er nú í höndum sáttasemjara ríkisins. — Kópasker Framhald af bls. 36 leiðis að rannsaka 300 tonna vatnsgeymi, sem vitað væri að læki, en ekki hve mikið. Byrjað væri á vegabótum og sömuleiðis að steypa stöpla við brýr þær sem skemmdust. Hafnarviðgerðir væru hins vegar lítið komnar af stað enn þá, en við höfnina hefði verið unnin töluverð undir- búningsvinna. Hefði komið í Ijós að mati sérfróðra manna að skemmdirnar á bryggjunni væru allar vegna jarðskjálftans, en ekki vegna sjógangs. Um tjón á innbúi sagði Friðrik að erfitt væri að meta það til fulls, en i vetur hefði verið áætlað að það hefði numið um 85 þúsund krónum á hvern tryggjanda að meðaltali. — Óbeint tjón er hins vegar geysilega mikið og það verður aldrei bætt og þá ekki öll þau óþægindi sem hlutust af jarð- skjálftunum, sagði Friðrik. — Nokkrir einstaklingar hér hafa lýst yfir megnri óánægju með mat Viðlagatryggingar á húseignum og hafa þeir nefnt tölur sem eru langt frá þeim 17.3 milljónum, sem matsmenn segja tjónaupphæðina vera. Þegar verklýsing matsmanna liggur fyrir reikna ég fastlega með að við munum áfrýja til uppgjörs- nefndar, sagði Friðrik að lokum — Líbanon Framhald af bls. 1 friðargæzlulið fimm Arabaríkja til Líbanons, en þangað eru aðeins komnir hermenn frá Líbýu og Sýrlandi. Alsír hefur dregið sig út úr friðargæzlustarfinu, en í kvöld sagði yfirmaður hinna væntanlegu friðarsveita, að hermenn frá Saudi-Arabíu og Súdan væru væntanlegir alveg á næstunni. Útvarpið í Beirut sagði í dag að ljóst væri af öllu að Sýrlendingar létu ekki af stuðriíngj sínum við hægriöflin í landinu og í bar- daganum við Tel Al-zaatar hefði það komið í |jós. >á sagði tals- maður Pai'stímimanna, að falangistar flykklus.t áleiðis til 'Nabaa og het'ou er:n hert stór- skotahrið á fjölmenn hverfi múhameðstrúarmanna. Utvarp Palestínumanna sagði að sú stað- reynd að Sýrlendingar sem ættu að vera farnir langt frá Sidon væru örskammt þaðan, sýndi að marklaust væri það samkomulag sem gert var varðandi brott- flutning þeirra þaðan, og for- sætisráðherra Líbýu, Jalloud, átti meðal annars aðild að því að gera þetta samkomulag. Hann sagði í dag áður en hann fór til Damask- us að sýrlenzk íhlutun væri röng og hann lét í það skina, að hann héldi til Sýrlands til að fá upplýs- ingar um, af hverju brottflutningi Sýrlendinga væri ekki hraðað frá Sidon. Áframhaldandi vera sýr- lenzkra hersveita i grennd við Sidon og á leiðinni Beirut — Damaskus virðist vera talin enn ein ógnun við vinstri menn og Palestínumenn, vegna þess að Sýrlendingar eiga þá hægara um vik að þrengja aðhersveitum and- stæðinganna. Að því er palestinskur talsmaður sagði eru árásir hafnar á Hermel og myndi bærinn sennilega falla í hendur hægrimanna og sömuleiðis hefði hinn forni bær Baalbek verið um- kringdur af hægrimönnum. 1 kvöld var ástandið aðeins rólegra og svo virtist þá sem dregið hefði úr bardögum að sinni, en allar fréttir virtust heldur óljósar og á reiki. Eimaði Framhald af bls. 36 kunningjum með litlum hagnaði. Eimaði spírinn var seldur í 3,8 litra plastbrúsum og kostaði brús- inn 16—18 þúsund krónur, þann- ig að láta mun nærri að verðmæti framleiðslunnar sé um og yfir 1.5 milljónir króna. Hins ber þó að'' gæta að framleiðslukostnaður er töluverður, því að kiló af iðnaðar- spíra kostar um 1200 kr. — Gjaldeyris- hömlur Framhald af bls. 36 banni, að yfirfærsla fengist fyrir ferðir af þessu tagi, sem seldar hefðu verið áður en þessi nýja regla tók gildi — með því skilyrði eftir sem áður að ferðirnar yrðu innan þessa 700 danskrar kr. hámarks, sem áður hefði gilt. Varðandi Tjæreborgarferðina nk. laugardag á vegum Utsýnar sagði Björgvin, að sú ferð kostaði allt að 1000 danskar krónur fyrir einstakling og hún samrýmdist þannig ekki þeim reglum sem í gildi hefðu verið. í tilefni af þessu hafði Morgun- blaðið samband við Ingólf Guð- brandsson, forstjóra Otsýnar, og leitaði álits hans á þessum hertu gjaldeyrisreglum. Ingólfur sagði, að honum þætti sem ferðafrelsi Íslendinga væri mjög skert með núverandi gjaldeyrishömlum. Gjaldeyrisskammturinn hrykki ekki einu sinni fyrir brýnustu lifsnauðsynjum þeirra sem til sólarlanda fara og ekki væri gert ráð fyrir að ferðaskrifstofurnar veittu ferðamönnunum neina þjónustu umfram það að koma þeim á baðströnd. Sala kynnis- ferða væri bönnuð, þannig að ekki mætti gefa íslendingum, sem dveldust á Costa del Soi, kost á að | fara í dagsferð til Granada til að skoða merkasta sögustað Spánar né islendingum á Ligniano kost á því að fara spölkorn til Feneyja til að skoða einhverja sögu- frægustu borg veraldar. „Þessa einhæfni sem ríkt hefur í ferðamálum undanfarin ár hefur Utsýn reynt að bæta upp með því að hafa nokkurt val um ferðalög á meginlandi Evrópu, þar sem farið er um fögur lönd og merkar borgir, kynnzt list og sögu, og hefur haft nána sam- vinnu við stórfyrirtækið Tjaere- borg um ferðir af þessu tagi," sagði Ingólfur ennfremur. „Með banni við því að halda slíkum ferðum úti sem eru orðnar hefð mörg undanfarin ár, er ennþá þrengdur kostur íslenzkra ferða- manna í þessu efni." Um ferðina með Tjæreborg á laugardag kvaðst Ingólfur ekki geta tjáð sig, þar eð hann biði enn eftir svari gjaldeyrisyfirvalda og ferðaskrifstofan hefði þar af leið- andi enn ekki afturkallað ferðina, enda teldi hann sér það ekki fært með svo litlum fyrirvara. Híns vegar kvað hann fyrirtæki sitt vera orðið stórkostlega skaðabóta- skylt bæði gagnvart erlendum þjónustuaðilum ýmsum og ís- lenzku farþegunum sem í þessa ferð ætluðu, ef ekki yrði af henni. Kvaðst hann vænta þess að lausn á þessu máli væri á næsta leiti. Ingólfur sagði varðandi núgild- andi gjaldeyrishömlur að vert væri að benda á það enn einu sinni að heildarferðamannagjald- eyriseyðslan, þ.e. vegna allra ferðalaga — skemmtiferða, við- skiptaferða, ferða opinberra starfsmanna, einkaferða, náms- manna — væri aðeins um 3% af heildargjaldeyriseyðslunni, svo að naumast gæti skipt sköpum þótt landsmenn fengju mann- sæmandi fyrirgreiðslu til ferða- laga erlendis. — Samvinnu- tryggingar Framhald af bls. 3 niðurstöðu, sem fæst, þegar tjón ársins og umboðslaun eru dregin frá iðgjöldunum ársins) ársins 1975 er 151.7 millj. króna. Af- koma tryggingagreinanna hefur því batnað um 35.2 millj. króna, ef töp á fiskiskipum og erlendum endurtryggingum eru dregin út. 1 stjórn félaganna voru endur- kosnir Erlendur Einarsson, for- stjóri, Ingólfur Oskarsson, kaup- félagsstjóri, og Ragnar Guðleifs- son, kennari. — 15 íslenzkir Framhald af bls. 36 þeirra" fþróttamanna, sem valdir voru til fararinnar, hafa enn ekki náð Ólympíulág- mörkum, sem sett voru fyrir leikana, en nánar er skýrt frá vali íslenzku keppendanna á blaðslðu 34. — Iþróttir Framhald a/ bls. 34 til þjálfunar íþróttafólks og undirbúning þess, og hefði hún því orðið að afla verulegs fjár- magns á eigin spýtur. Hefði það tekizt vonum framar, og fjöl- margir aðilar og fyrirtæki sýnt starfi hennar áhuga. Mestan fjárstuðning hefði nefndin þó fengið frá þremur stórum fyrir- tækjum: Coca-Cola, Álafossi og. Sambandi íslenzkra samvinnu- félaga, sem fá að nota Ölympiu- hringina i auglýsingar allt þetta ár. — Lokayfir- lýsing Framhald af bls. 1 viðurkenningu af þessu tagi, heldur hafa þeir jafnan lagt áherzlu á forystuhlutverk sitt meðal kommúnista allra ríkja. Yfirlýsingin er 47 síðna plagg þar sem m.a. er lögð áherzla á jafnræði kommúnistaflokkanna og sjálfstæði þeirra gagnvart hverjum öðrum. Talið er, að Tító Júgóslavíufor- seti líti á yfirlýsinguna sem mik- inn sigur i viðskiptum sínum við leiðtogana í Kreml, en hann hefur verið i andstöðu við þá síðan hann gerði uppsteit gegn Stalín árið 1948. i lok fundarins í dag lék Tító á afe oddi. Brezhnev fékk hins vegar hófsamlegar viðtökur á fundinum i dag, en kvaddi nokkra fundarmenn með handa- bandi þegar hann yfirgaf fund- inn. Ljóst er, að lokayfirlýsing fundarins i dag hefur verið það gjald, sem sovézkir kommúnistar hafa orðið að greiða fyrir það, að fundur kommúnistaflokkanna yrði haldinn. > Kommúnistaflokkar þeir, sem óháðir vilja teljast, hafa ekki ver- ið áfjáðir í að halda sllkan fund, en Sovétleiðtogunum hefur hins v.egar verið það mikið keppikefli. Athygli vekur, að í yfirlýsingunni er hvergi minnzt á „alþjóðlega öreigahreyfingu". Þar er heldur ekki minnzt á sögulega þýðingu marx-leninismans. í ræðu sinni varaði Tító alvar- lega við því, að utanaðkomandi afskipti af málefnum einstakra ríkja gæti haft skaðleg áhrif á friðarhorfur í heiminum. Hann hvatti til þess, að látið yrði af „nafnakalli" í samskiptum kommúnista. George Marchais, leiðtogi franskra kommúnista, lýsti þeirri skoðun sinni, að ráð- stefnur af þessu tagi væru óþarf- ar og tók sérstaklega fram, að sósialisminn í Frakklandi yrði „í frönsku fánalitunum". Bæði Marchais og Berlinguer, leiðtogi ítalskra kommúnista, lýstu því yfir, að flokkar þeirra væru fylgjandi lýðræði og pólitisku val- frelsi og styddu áframhaldandi aðild þjóða sinna að Atlantshafs- bandalaginu, en hann tók fram um leið að mikilvægur þáttur í uppbyggingu hvers kommúnista- flokks hlyti að vera alþjóðahyggja og samstaða kommúnistaflokk- anna væri nauðsynleg. Berlinguer sagði, að frjálsar umræður um hugmyndafræðileg efni væri mikilvægur þáttur í framsókn kommúnismans, eink- um meðal yngri kynslóðarinnar. Fréttamenn, sem fylgdust með fundinum, telja að ræðumenn hafi skipzt í tvo aðalhópa, — Sovétmenn og tryggustu stuðningsmenn þeirra, sem varð tíðrætt um nána samvinnu sovézka kommúnistaflokksins og annarra flokka, og óháða, sem lögðu megináherzlu á jafnrétti og sjálfstæði einstakra flokka. — Landhelgis- gæzlan Framhald af bls. 19 Friendship flugvél, TF-SÝR, og í Hollandí er verið að smíða aðra slíka fyrir Landhelgisgæzluna. Þá á hún og eina þyrlu af Hughes- gerð, TF-GRÖ. Fyrirsjáanlegt er að þáttur flugsins í störfum Land- helgisgæzlunnar mun aukast mjög er fiskveiðilandhelgin hefur nú verið færð út í 200 mílur. BJÖRGUNARSTÖRF Þótt hér hafi að mestu verið drepið á ga'zlu fiskveiðilandhelg- innar, ber að geta annars hlut- verks Landhelgisgæzlunnar, sem ekki er síður mikilvægt. Það eru björgunarstörf varðskipanna. i þvi efni hefur starfslið Landhelg- isgæzlunnar margsinnis unnið af- rek og talar þar ef til vill skýrast sú staðreynd að margir af skip- herrum hennar hafa t.d. hlotið viðurkenningu fyrir björgunar- störf, ekki aðeins hérlendis held- ur erlendis, m.a. í Bretlandi. Á undanförnum árum hefur og skipakostur Landhelgisgæzlunn- ar verið notaður til þess að fara i rannsóknaleiðangra með fiski- fræðinga til þess að komast að hinu sanna um styrkleika og við- gang fiskstofnanna. Þetta siðast- nefnda verkefni er nú að mestu úr sögunni, eftir að Hafrann- sóknastofnunin eignaðist sin eig- in skip og hefur þar með bætzt í hóp rikisútgerðanna. Að lokum skal þess getið — um leið og starfsmönnum Landhelgis- gæzlunnar, sigurvegurum úr þremur þorskastríðum, er óskað til hamíngju með daginn — að upplýsingar, sem notaðar hafa verið við samantekt þessarar greinar, eru fengnar hjá yfir- stjórn Landhelgisgæzlunnar. — mf. — Skoðanir Framhaldaf bls. 13 legt að flýta sér hægt í þessum efnum. ANÆGÐUR MEÐ FRAMÞRÓUN LANDHELGISMALA Að lokum sagði Asgrfmur P. Lúðvíksson að hann væri ánægð- ur með framþróun landhelgis- mála. Friðsamleg lausn landhelg- isdeilunnar hefði falið í sér fullan sigur okkar, þann veg að innan örfárra mánaða réðum við einir allri veiðisókn í fiskstofna okkar innan 200 mílna. Tryggður væri friður á miðunum, að hrygningar- og uppeldissvæði ungfisks væru ekki skröpuð botnvörpum, veiði- sókn Breta skorinn verulega þrengri stakkur en verið hefði ella, tollafriðindi tryggð á Evr- ópumarkaði, auk þeirrar viður- kenningar á 200 mílna landhelgi okkar sem skipti mestu máli og ætti eftir að hafa sin áhrif á loka- áfanga hafréttarráðstefnunnar. Hér hefði verið hyggilega á mál- um staðið af forsætisráðherra og ríkisstjórninni allri. sf. — Aðilar Framhald af bls. 17 skip frá Aberdeen og á nú í smiðum þrjá litla togara sem gerðir verða út frá höfnum ! Skotlandi Nýlega lagði fyrir- tækið tveimur af fjórum togurum, sem hingað til hafa verið gerðir út á íslands- mið Fulltrúi brezkra togaraeigenda heldur þvf fram, að á siðustu á'tján mánuðum hafi fjórðung togaraflotans verið lagt, og likur séu á að enn fleiri togurum verði lagt á næstunni og sé þetta bein afleiðing af fiskveiði- sammngunum við íslendinga. Amin Framhald af bls. 1 matar síðustu þrjá dagana og hefði hann verið þann tíma önn- um kafinn að reyna að bjarga lífum gislanna. i Jerúsalem í dag sagði Yigal Allon útanríkisráðherra að stjórn hans myndi ekki unna sér hvíldar fyrr en allir gíslarnir hefðu verið frelsaðir og málið þannig farsæl- Iega til lykta leitt. Allon sagði á þingfundi að ísraelar væru bjart- sýnni en áður vegna afstöðu frönsku stjórnarinnar til málsins sem virtist vera hin staðfastasta og kvaðst vona að ekkert þeirra ríkja sem hlut ætti að máli myndi sýna undanlátssemi við ræningj- ana. Sérfræðingar túlka orð hans og svo Rabins forsætisráðherra á þá lund að israelar muni ófáan- legir til að opna fangelsisdyr fyrir ýmsum þeim föngum, sem ræn- ingjarnir krefjast að verði látnir lausir. Chirac, forsætisráðherra Frakk- lands, sagði að „vegna hugsan- legra afleiðinga" sem það gæti haft mynd franska ríkisstjórnin ekki gefa út yfirlýsingu fyrr en á morgun um málið en franska stjórnin væri á móti þvi að ræn- ingjar gætu þvingað fram slíkar aðgerðir. Utanríkisráðherra Frakka, Sauvagnargues, sagði i gær að Frakkar myndu ekki láta undan þrýstingi frá ræningjun- um. Utanrikisráðherra Egypta- lands, Ismail Fahmy, fordæmdi í dag ránið á flugvélinni. „Slíkar aðgerðir skaða aðeins málstað Palestínumanna," sagði hann og bætti þvi við að Egyptar væru á móti slikum aðferðum. Vestur-þýzka stjórnin skipaði í dag sendiherra sínum í Uganda sem var i leyfi, að fara tafarlaust til Kampala og vera fulltrúi V- Þýzkalands og Bandaríkjanna í þeim tilraununum sem gerðar eru til að fá fangana leysta úr haldi. Engir Vestur-Þjóðverjar eru meðal gislanna en aftur á móti hafa flugræningjar karfizt að fá leysta úr haldi fanga sem eru í vestur-þýzkum fangelsum þar á meðal fólk sem tilheyrt hefur Baader-Meinhof-samtökunum. 1 fréttum frá Sviss síðdegis sagði að stjórnin hefði rætt kröfu ræningjanna um að sleppa úr haldi stjórnleysíngjanum Petru Krause, en að fundinum loknum vildi talsmaður stjóVnarinnar ekki láta uppskátt um hvaða af- staða yrði tekin. Hins vegar sagði hann að mjög náið samráð yrði haft við allar ríkisstjórnirnar sem hlut ættu að máli. Talsmaðurinn sagði að sviss- nesk stjórnvöld hefðu ekki fengið beina kröfu frá ræningjunum en hann sagði að franska utanríkis- ráðuneytið hefði staðfest að Petra Rrause væri á listanum yfir þá 53 fanga sem flugræningjar vildu ná úr fangelsunum í nokkr- um Evrópuíöndum, ísrael og Kenya. Hann sagði rangt að annar fangi sem Palestínumennirnir hefðu krafizt að fá leystan úr svissnesku fangelsi, væri þar. Þar væri um að ræða konuna Amparo Silviu Masmala, vinkonu „Carlosar", hins alræmda glæpa- manns. Hún hefði ekki verið og væri ekki í svissnesku fangelsi.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.