Morgunblaðið - 01.07.1976, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 01.07.1976, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ. FIMMTUDAGUR 1. JULl 1976 11 Allar símastöðvar verði opnar minnst sex tíma á dag Afmælismót í heimabyggð Ingólfs Arnarsonar í Rivedal í Noregi 1 ÁR eru liðin 15 ár frá þvi að reist var og afhjúpuð f Rivedal f Noregi stytta af Ingðlfi Arnar- syni, en þar munu heimkynni hans hafa verið áður en hann fðr til Islands fyrstur landnáms- manna. 1 tilefni þessa afmælis hafa heimamenn í Rivedal ákveð- ið að efna til móts íslendinga og Norðmanna dagana 7.—8. ágúst nk. f þvi skyni að styrkja enn frekar vináttuböndin milli þjðð- anna tveggja. I tilkynningu sem Mbl. hefur borizt frá Kjell Ask, sem sæti á í undirbúningsnefnd mótsins, segir að heimamenn þar um slóðir hyggi gott til að taka á móti sem flestum islendingum og er þeim Islendingum, sem staddir kunna að vera i Noregi á þessum tima, boðið að koma til mótsins og vera þar gestir heimamanna. í tilkynn- ingunni segir að nokkrum íslenzk- um ráðherrum hafi verið boðið til mótsins og vonist aðstandendur þess til þess að þeir sjái sér fært að koma. Þeim sem áhuga kunna að hafa á að koma til Rivedal í Dalsfirði umrædda daga er bent á að hafa samband við Kjell Ask, 6982 Holmedal Dalsf jorden í Noregi. A AÐALFUNDI Landssambands símstöðvarstjöra 2. og 3. fl. stöðva, sem haldinn var á Akur- eyri 21. júnf, var þess óskað að allar sfmstöðvar úti um land yrðu | opnar að minnsta kosti 6 tfma á dag. Taldi fundurinn ðverjandi i að sfmhotendur f sveítum hefðu ekki jafna aðstöðu til afnota af sfma, sem telja yrði eitt nauðsyn- legasta sambandstækið fyrir fólk sem f einangrun byggi. Fundur þessi var þriðji aðal- fundur Landssambands simstöðv- arstjóra á 2. og 3. flokks stöðvum og sóttu hann auk stjórnar full- trúar 7 félaga af 10 sem í sam- bandinu eru. Síðan Landssam- bandið var stofnað árið 1974 hef- ur verið stefnt að þvi að allir meðlimir þess, 95 að tölu, fengju réttindi opinberra starfsmanna. Náðist samkomulag þar að lút- andi í byrjun desember sl., þann- ig að því marki yrði náð i áföng- um, fyrsti hópurinn 1. apríl sl., næsti um áramót, en sá siðasti, 3 fl. stöðvarnar, var látinn bíða. Aðalmál landsfundarins á Ak- ureyri var umræðan um 3. fl. stöðvarnar, þ.e. 4 tíma stöðvarnar, en nú stendur fyrir dyrum endur- skoðun reglugerðar vegna þeirra. Var ákveðið á fundinum að stefna að því marki að þær 3. fl. stöðvar sem ekki yrðu sameinaðar stærri stöðvum, skyldu stækkaðar í 2. fl. stöðvar, þ.e. með 6 tima afgreiðslu a.m.k. Aðalfundurinn lagði áherzlu á að þegar 3. flokks stöðvar yrðu lagðar niður, yrði þess gætt að hvergi yrðu fleiri símar en 6 á hverri línu. Sömuleiðis vakti fundurinn athygli á þeirri nauó- syn að allar handvirkar stöðvar eigi aðgang að einhverri stöð, sem opin er allan sólarhringinn. Formaður Landssambands sim- stöðvarstjóra var kosinn Bjarni Pétursson á Fosshóli, en Guðrún L. Ásgeirsdóttir fráfarandi for- maður baðst eindregið undan endurkjöri. Gjaldkeri er Einar Sigurjónsson, en ritari Kristjana Vilhjálmsdóttir. Foreldra- og vinafélag Kópavogs- hælis stofnað TUTTUGASTA og fjórða júnl s.l. var haldinn stofnfundur Foreldra- og vinafélags Kópavogshælis. Tilgangur félagsins verður einkum stuSningur viS vistfólk og starfsemi hælisins. Um eitt hundrað manns sóttu fundinn og voru eftirtaldir kjörnir t fyrstu stjórn félagsins: Sigurður Garðarsson formaður, Auður Hann- esdóttir gjaldkeri. Þóra Sigurðardótt- ir ritan, Anna Magnúsdóttir og Jó hann Sófusson meðstjórnendur. Þess er vænzt, að félögum fjölgi á næstunni, þannig að starfsemi fé- lagsins megi aukast að mun. Glaumbæjarkirkja 50 ára Sauðarkróki 27 júní Á TRINITATIS var hátfðarguðsþjón- usta f Glaumbæjarkirkju. Þá var þess minnzt að kirkjuhúsið er 50 ára en kirkjan var vígð 13. júní 1926 og framkvæmdi vfgsluna sr. Hálfdán Guðjónsson prófastur Skagfirðinga. Glaumbæjarprestakalli þjónaði þá sr. Hallgrfmur Thorlacius og vann hann af áhuga og skörungsskap að kirkju- smfðinni og gaf þá stórfé til kirkjunn- ar. í tilefni afmælisins bárust kirkjunni margar og góðar stórgjafir. Kristin Gunnlaugsdóttir I Geldingaholti, börn hennar og tengdabörn gáfu skirnarsá til minningar um bónda Kristínar, Tobí- as Sigurjónsson, en hann átti sæti i sóknarnefnd i 40 ár. Efemía Gisladótir frá Halldórsstöðum gaf gullinn kross, greyptan geislasteini, til minningar um mann sinn, Felix Jósafatsson. sem var kennari í Syluhreppi um áratugi Enn- fremur gaf Efemia 50 þúsund krónur til kaupa á hátiðarhökli Agnes Guð- finnsdóttir, fyrrum húsfreyja á Ytra- Skörðugili, gaf 100 þúsund krónur til minningar um dóttur sína Unni Jóns- dóttur, en Agnes og börn hennar hafa áður gefið stórgjafir til minningar um mann sinn Jón Jóhannesson, sem lengi hafði átt sæti I sóknarnefnd Á afmælisdaginn gáfu prestshjónin i Glaumbæ og börn þeirra kirkjunni vandaða Bibliu Þá voru kirkjunni gefn- ar sessur á kirkjubekkina og gerði það Viðimýrarsöfnuður Við guðsþjónust- una var einnig minnzt annarra gjafa sem kirkjunni höfðu borizt og þökkuðu Sigurjón Jónasson, formaður sóknar- nefndar, og séra Gunnar Gislason rausn og góðan hug allra þessara gef- enda Guðsþjónustan var mjög fjölsótt og hátiðarbragur yfir öllu enda dýrðarfag- ur sumardagur Kirkjukór Glaumbæjar- kirkju hafði vandað vel til söngs fyrir messuna undir stjórn organistans, Jóns Björnssonar, tónskálds á Haf- steinsstöðum Hann hefur venð organ- isti við Glaumbæjarkirkju á sjötta tug ára og var honum þakkað frábært starf Þá fagnaði sóknarpresturinn þvi að Hjörtur Benediktsson á Marbæli, hátt á 93. aldursári, gat verið við messu þennan dag en Hjörtur var allt í senn, meðhjálpari í Glaumbæjarkirkju, for- maður sóknarnefndar og safnaðarfull- trúi svo áratugum skipti og hefir eng- inn honum fremur látið sér annt um Glaumbæjarkirkju og safnaðarstarfið. Séra Ágúst Sigurðsson á Mælifelli sýndi það vinarbragð að vera viðstadd- ur guðsþjónustuna þrátt fyrir annir heima fyrir og flutti hann erindi um Glaumbæjarstað og Glaumbæjar- klerka, sem var hvort tveggja i senn fróðlegt og skemmtilegt. í guðsþjónustunni voru skirð tvö börn náskyld Tobíasi i Geldingaholti og siðan buðu prestshjónin kirkjugest- um að þiggja veitingar á heimili sínu. FASTEIGNAVAL Skólavörðustíg 3a, 2 hæð Símar 22911 og 19255. 2ja herb. til sölu 2ja herb. nýtízku íbúðar- hæð við Nýbýlaveg. Bilskúr fylgir. Gæti verið laus fljótlega. Rauðarárstígur 3ja herb. ibúð í góðu standi á 1. hæð. 2 svefnherbergi. 4ra herb. íbúðir Við Mverfisgötu, Klepps- veg, og Leirubakka. Sumar íbúðirnar gætu verið lausar fljótlega. Hverfisgata efri hæð og ris i steinhúsi við Hverfisgötu. Ljósheimar skemmtileg um 130 fm íbúðar- hæð i háhýsi við Ljósheima. Góðar svalir. Mikið útsýni. Laus fljótlega. Eskihlið 6 herb. vönduð jarðhæð, 4 svefnherbergi. Einbýlishús Höfum úrval af einbýlishúsum á Selfossi. Hveragerði og Hellis- sandi. Einnig einbýlishús í Blesu- gróf, Reykjavik. Húsin komin í skipulag. Sanngjarnt verð í smíðum sérlega skemmtileg raðhús með innbyggðum bilskúr i Garðabæ Seljast fullfrágengin að utan. Til afhendingar i ágúst n.k. Sann- gjarnt verð. Teikningar á skríf- stofu vorri. ATH.OPIÐTILKL. 10 1 KVÖLD. Jón Arason hdl , málflutnings og fasteígnasala,' símar 22911 og 19255. Utsölustaöir GOOD/yEAR Hjólbarða Reykjavík: Hjólbarðaþjónusta Heklu h.f., Laugaveg 170—172, simar 21245 — 28080 Gúmmivinnustofan, Skipholt 35, sími 31055 Hjólbarðaverkstæði Sigurjóns Gíslasonar, Laugaveg 171, simi 1 5508 Borgarnes: Guðsteinn Sigurjónsson, Kjartansgötu 12, sími 7395 Ólafsvík: Marís Gilsfjörð bifreiðastjóri, simi 6283 Húnavatnssýsla: Vélaverkst. Víðir, Viðidal Sauðárkrókur: Vélsmiðjan Logr, sími 51 65 Hofsós: Bílaverkstæði Páls Magnússonar, sími 6380 Ólafsfjörður: Bílaverkstæðið Múlatindur, sími 62194 Akureyri: Hjólbarðaverkstæðið Glerárgötu 34, sími 22840 Bílaþjónustan s.f. Tryggvagötu 14, sími 21715 BNaverkstæðið Baugur, sími 22875, Akureyri. Dalvík: Bílaverkstæði Dalvíkur, simi 61 122 Egilsstaðir: Véltækni s.f., simi 1 455 Seyðisfjörður: Jón Gunnþórsson, sími 2305 Neskaupstaður: Bifreiðaþjónustan sími 7447 Reyðarfjörður: Bílaverkstæðið Lykill, simi 4199 Hella: Sigvarður Haraldsson Bílaverkstæði Keflavík: Gúmmiviðgerðin Hafnargötu 89, sími 1713 Grindavík: Hjólbarðaverkstæði Grindavíkur, c/o Hallgrimur Bogason Vestmannaeyjar: Hjólbarðastofa Guðna, v/Strandveg simi 1414 Hafnarfjörður: Hjólbarðaverkst. Reykjavíkurveg 56, sími 51 538 Garðabær: Hjólbarðav. Nýbarðinn, sími 50606. GOOD-YEAR HJOLBARÐAR UNDIR BÍLINN DRÁTTAVÉLINA OG VINNUVÉLINA HEKLAhf Laugavegi 170—172 — Sími 21240

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.