Morgunblaðið - 18.01.1977, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 18.01.1977, Blaðsíða 3
MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 18. JANUAR 1977 Hvar skal álver rísa? Rœtt við talsmenn sveitarfélaga, sem sýnt hafa áhuga á að fá slíkt fyrirtœki % ÞEGAR ákveðið hefur verið að Hrauneyjarfossvirkjun verði reist og framkvæmdir hefjist, virðist svo sem menn vakni vlða á landinu og óskir berast nú um það að álver verði reist hér og þar. Sýslunefnd Norður-Þingeyjarsýslu áréttar nú ársgamla samþykkt þess efnis að álver rísi á Melrakkasléttu, Þykkbæingar vilja fá álver og binda vonir við að þar komi höfn samfara álverinu. Þeir benda á að 90% allrar orkuframleiðslu fari fram i Rangárvallasýslu og því sé sanngjarnt að stóriðja komi í hérað þeirra einnig. íbúar f Vík í Mýrdal sjá einnig hafnargerð fylgja álverinu og þeir hafa þegar hafið viðræður við viðræðunefndina um orkufrekan iðnað. Þá má og enn benda á samþykkt bæjarstjórnar Akureyrar um byggingu álvers í Eyjafirði. Akureyringar vilja láta kanna allar aðstæður, en hafa enn ekki tekið afstöðu til verksmiðjunnar, þótt einstaka félagasamtök þar hafi lagzt gegn hugmyndinni. Morgunblaðið ræddi í gær við sveitarstjórnarmenn i ofangreindum stöðum og fer yfirlit um málið hér á eftir. Þingeyingar itreka Melrakkasléttu Sýslumaður Þingeyinga, Sig- urður Gizurarson, kvað sýslunefnd Norður-Þingeyjarsýslu hafa ályktað I fyrra og óskað eindregið eftir þvt að álver risi ! sýslunni, nánar tiltekið einhvers staðar á Melrakkasléttu. Ekki kvað hann staðsetninguna hafa verið ákveðnari, en taldi að ýmsir staðir kæmu til greina. Nú I sam- bandi við þær ályktanir, sem Mýr- dælingar hefðu gert, þar sem þeir óskuðu eftir álveri við Vík, kvað hann Þingeyinga hafa áréttað þessa samþykkt sína með þvl að minna á hana og að hún væri enn i fullu gildi. Sigurður kvað ekki vanþörf á að gera eitthvað fyrir norðausturhorn landsins, svo að byggðin i landinu hreinlega sporðreistist ekki og allt athafnallf yrði staðsett á suðvestur- kjálkanum. Hann kvað Norður- Þingeyjarsýslu hafa þörf fyhr að eitt- hvað róttækt yrði gert fyrir hana, en suðursýsluna kvað hann standa til- tölulega vel, þar sem byggðin þar væri mjög þétt orðin. í norðursýsl- unni væri hins vegar allt of mikið strjálbýli. Á Melrakkasléttunni kvað hann mengunarvandamál ekki ættu að verða mikil, þar væri vindasamt Þá kvað Sigurður Gizurarson nauðsynlegt að beina meira af fram- kvæmdum framkvæmdaáætlunar bygginganefndar til Norðurþing- eyjarsýslu. Sagði hann að flytja mætti framkvæmdir nefndarinnar ásamt sllkri framkvæmd sem álvers- byggingu. Miðað við fjölgun i Reykjavtk virtist allt of mikið byggt þar Á móti kvað hann mikla hús- næðiseklu vera I Þingeyjarsýslum og kvaðst hann geta nefnt dæmi þess að menn á Húsavtk byggju í bílskúr- um. þar sem annað og betra hús- næði væri ekki í boði. Þetta sýndi að fólkið vildi vera á Húsavlk, þótt staðurinn hefði ekki upp á húsnæði að bjóða sem skyloa Þykkvabæingar óttast ekkamengun Sigurbjartur Guðjónsson oddviti Djúpárhrepps, þe. Þykkvabæjar, kvað álvershugmyndina hafa orðið raunverulega i hugum Þykkbæinga, þegar Ijós hefði orðið andstaða margra félagasamtaka í Eyjafirði Þá kvað hann marga staði hafa komið til greina. Þar sem og hefði verið rætt um að hugsanlegt væri að koma upp hafnaraðstöðu i Þykkva- bæ, vildu menn láta fara fram hag- kvæmnisathugun á þessu máli. „Teljum við að staðurinn hér búi yfir fleari möguleikum en einum í þvl efni," sagði Sigurbjartur „Erum við að gera yfirvöldum það Ijóst, að hér er kannski möguleiki, sem gleymzt hefur að líta á." Þar sem Þykkvibærinn er lang- mikilvægasta kartöfluræktarhérað Lindsins, spurði Morgunblaðið, hvort mengun frá sllku álveri gæti e<ki haft skaðvænleg áhrif á kart- cfluuppskeru landsmanna. Sigur- fc/artur kvað erfitt 3ð gefa svar við sourningu sem þessari. Um hana y-ðu fræðimenn að fjalla. en hann kvað Þykkbæinga telja að yrði sllkt álver að veruleika, myndu menn hafa öll þau fullkomnustu hreinsi- tæki, sem völ væri á og kvað hann nú álitið að mengun frá nýjum álverum væri 93% fyrir neðan pað sem almennt gerðist nú. Þá kvað hann þess að gæta að Þykkvibær stæði á vindasamri strönd, þar sem langt væri til fjalla, þannig að sú litla mengun, sem kannski yrði. ætti kannski ekki að hafa afgerandi áhrif. Hins vegar væri það rétt að álverið yrði I hlaðvarpanum á kartöflurækt- inni Jarðeigendur hafa þegar sam- þykkt að láta land undir sllka fram- kvæmd Einnig var rætt við aðra ibúa hreppsins og sagði Sigurbjart- ur að vart hafi komið fram mótat- kvæði. Um 260 manns eru í Þykkvabæ. en með Háfshverfi eru íbúar um 270. Rangeyingar telja sig eiga að hafa forgang Sigurbjartur kvað þessa fram- kvæmd. ef af henni yrði, verða mikla atvinnubót fyrir héraðið í gær barst Morgunblaðinu ályktun frá stjórn verkamannadeildar Verkalýðsfélags- ins Rangæings og I henni skorar hún á iðnaðarráðherra og viðræðu- nefnd um orkufrekan iðnað að beita sér fyrir þvi að teknar verði upp viðræður hið fyrsta við Norsk Hydro um hugsanlega staðsetningu álverk- smiðju I Þykkvabæ og hafnargerð þar i þvi sambandi í ályktuninni segir: „Fundurinn vekur i þessu sambandi sérstaka athygli á þeirri þróun, sem átt hefur sér stað hin siðari ár I atvinnu- og byggðamálum Rangárvallasýslu, þar sem megin- hluti verka- og iðnaðarmanna, hátt á þriðja hundrað manns, á afkomu sina alla undir tímabundnum virkj- unarframkvæmdum. Úr kerskálanum í Straumsvík Fundurinn telur að ibúar þess héraðs, sem orkan til stóriðju er sótt til eigi forgangsrétt um að ný at- vinnufyrirtæki, sem byggja á pessari orku, séu staðsett i héraðinu — einkum og sér i lagi, eins og átt hefur sér stað i Rangárvallasýslu, að atvinnulíf og uppbygging héraðsins hefur mótast af hinum tlmabundnu virkjunarframkvæmdum um árabil — Því telur fundurinn, að við ákvörðunartöku eigi skilyrðislaust og öðru fremur að taka tillit til hinna félagslegu viðhorfa." Fyrir hönd stjórnar verkamannadeildar Rang- æings ritar Hilmar Jónasson undir ályktunin'a Meirihluti Vlkverja fylgjandi álveri Ari Þorgilsson, hreppsstjóri i Hvammshreppi, Vík I Mýrdal, kvað fund hafa verið haldinn fyrir nokkru þar eystra. þar sem boðaðar voru hreppsnefndir Hvammshrepps, Dyrhólahrepps og Austur- Eyjafjallahrepps ásamt oddvitum austan sands og Jóni Helgasyni þingmanni frá Seglbúðum Ari sagð- ist ekki hafa verið á fundinum, en þar hefði komið fram mikill áhugi á þvi að reist yrði álver i Vik og gerð yrði sérstök höfn I þvi sambandi. Á fundinn kom Sveinbjörn Jónsson. forstjóri i Ofnasmiðjunni. en hann sagði Ari vera umboðsmann Norsk Hydro Þá sat og fundinn Guðmundur Gunnarsson, fram- kvæmdastjóri Sambands sveitar- félaga á Suðurlandi Kaus fundurinn sérstaka nefnd til þess að vinna að málinu og er formaður hennar Ingi- mar Ingimarsson, sóknarprestur i Vik. Þá sagði Ari Þorgilsson að um helgina hefði gengið listi meðal Ibúa við Vík, þar sem þessum hugmynd- um var mótmælt Ekki kvaðst Arí halda að margir hefðu ritað á list- ann Greinilegt væri að mikill meiri- hluti ibúanna væri fylgjandi stór- iðjuframkvæmdum i Vík. 60 milljarð króna framkvæmd Nefndin, sem kosin var á fundinum I Vlk, hefur þegar átt einn fund með viðræðunefnd um orku- frekan iðnað Séra Ingimar Ingi- marsson, formaður nefndarinnar, kvaðst ekkert geta tjáð sig um þann fund. Hins vegar sagði hann að á Framhald á bls. 38 FERÐAMIÐSTÖÐINNI Aðalstræti 9, simi 1 2940 og 11 255. Matthlas A.Mathlesen Hjorn ÞArhalIsson Sigurbjörn Þorbjörnsson Hvatarfundur um skattamál í kvöld HVÖT, félag sjálfstæðiskvenna, heldur fund f kvöld um skatta- mál. Fundurinn verður f Sjálf- stæðishúsinu við Bolholt og hefst kl. 20.30. Frummælendur verða Matthias Á. Mathiesen, fjármálaráðherra, og Björn Þórhallsson, viðskipta- fræðingur. Að framsöguerindum loknum svara frummælendur fyrirspurn- um fundarmanna ásamt Sigur- birni Þorbjörnssyni, ríkisskatt- stjóra. Allt sjálfstæðisfólk er velkomið á fundinn. $£7 í THE SCANDINAVIAN BUILDING EXHIBITION buikJ COPENHAGEN 19/2-27/2 Málið gegn Hauki og Kristjáni brátt til saksóknarans KAUPMANNAHÖFN 6 daga ferð á byggingavörusýn- inguna „Byggeri for milliarder". Innifalið í verði er flugferð, gisting, morgunverður, ferðir milli flugvall- ar og hótels, aðgöngumiði að sýn- ingunni og nú, einnig skoðunar- ferð til framleiðanda á bygginga- vörum. Verð kr. 44.600 FRANKFURT INTERNATIONAL FAIR Alþjóðleg vörusýning, þar sem m.a. er sýnt postulin glervörur og Ijósastæði, skrifstofuvörur, skart- gripir o.fl. Sýning, sem skapar mikla möguleika. Takmarkað gistirými. RANNSÓKN vegna kærunnar á hendur Hauki Guðmundssyni og Kristjáni Péturssyni fyrir meint- ar ólöglegar aðferðir við rannsók á máli tveggja varnarliðsmanna er á lokastigi, að sögn Sigurbergs Guðjónssonar umboðsdómara. Hefur Sigurbergur yfirheyrt þá Ilauk og Kristján. Kvaðst hann eiga eftir að taka skýrslur af nokkrum aðilum til viðbótar, en siðan yrði málið sent til saksókn- ara til u'msagnar. Gæti það ef til vill orðið i næstu viku. Rannsókn málsins hófst í fyrrasumar en hef- ur dregizt á langinn vegna anna umboðsdómarans. Ferðamiðstöðin hefur einkaumboð fyrir flestar stærstu vörusýningar í Evrópu. Notfærið ykkur reynslu okkar í skipulagningu viðskiptaferða.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.