Morgunblaðið - 18.01.1977, Blaðsíða 24

Morgunblaðið - 18.01.1977, Blaðsíða 24
MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 18. JANUAR 1977 23 HVAÐ GEÍAISLENZKU ÞJALFARARNIR FAI ÞEIR SÖMU SKILYRÐIOG HINIR ERLENDU - spyr tækninefnd KSÍ í „Tíðindum frá tækninefnd" LAUGARDAGINN 27. nóvember s.l. var Þjálfaraskóla KSl slitið og lauk þar með starfsári hans 1976. Lokaþáttur starfsins var þjálfara- námskeið á 2. stigi og er þetta fyrsta 2. stigs námskeiðið sem haldið hefur verið hér f 10 ár. 11 þjálfarar luku námskeiðinu með tilskildum prófum, en gerðar eru miklar kröfur um þekkingu og hæfnaáþessu stigi. Mjög mikið starf hefur verið unnið að fræðslu- og þjálfunar- málum á vegum KSI á þessu ári, og hefur tækninefnd sambands- ins haft forgöngu um mál þessi. Formaður tækninefndar er Reyn- ir G. Karlsson, en Karl Guð- mundsson hefur verið skólastjóri Þjálfaraskólans. Báðir þessir menn eru vel kunnir fyrir þjálf- arastörf. Auk nefnds námskeiðs hefur Þjálfaraskólinn staðinn fyrir þremur 1. stigs námskeiðum — tveimur í Reykjavfk og einu á Akureyri. Eru þeir sem hlotið hafa 1. stigs skírteini og þjálfara- merki nú orðnir nær sextfu á þessu ári, og gefur auga leið að þessir þjálf arar ættu að geta orðið íslenzkri knattspyrnu góð lyfti- stöng, einkum þó unglingaknatt- spyrnunni, sem sennilega nýtur fyrst og fremst góðs af 1. stigs þjálfurunum. Tækninefnd KSI hefur einnig staðið fyrir töluverðri útgáfu- starfsemi og m.a. gefið út átta hefti kennsluefnis fyrir stigsnám- skeiðin. Auk þess hefur nefndin ráðizt í útgáf u lítils f jölritaðs rits, sem nefnt er „Tíðindi frá tækni- nefnd", og er einkum ætlað til þess að efla samband tækninefnd- ar við þjálfara viðs vegar um landið, flytja þeim fréttir og fróð- leik. Er ætlunin að senda út a.m.k. 4 tölublöð á ári. Næstu verkefni tækninefndar og Þjálfaraskóla KSI eru eftirtal- in: Helgina 15. og 16. janúar er fyrirhugað helgarnámskeið fyrir alla islenzka þjálfara deildaliða og 2. flokka knattspyrnufélaga. Aðalkennari og fyrirlesari verður Keith Wright, þjálfari enska knattspyrnusambandsins. Mun hann taka til meðferðar þjálfað- ferðir og skipulag undirbúnings- timabils knattspyrnumanna og nýjustu þróun í leikaðferðum, innan leikkerfanna: 4—3—3 og 4—4—2. Helgina 12. og 13. marz er svo fyrirhugað námskeið fyrir forystumenn knattspyrnudeilda, þar sem áætlað er að taka fyrir þætti eins og samskipti við þjálf- ara, skipulag knattspyrnudeilda, störf og verkaskiptingu, áætlana- gerð knattspyrnudeilda, lög og reglugerðir Knattspyrnusam- bands Islands ásamt áríðandi þáttum úr lögum og reglugerðum UEFA og FIFA. Laugardaginn 25. aprfl er fyrirhugað þjálfara- námskeið 1. stigs f Reykjavík, sem standa mun í viku. Er þátttak- endaf jöldi á námskeiði þessu tak- markaður við 20 manns. I lokaorðum nýútkominna „Tfð- inda frá tækninefnd" er fjallað nokkuð um stöðu íslenzkra knatt- spyrnuþjálfara í samanburði við erlenda þjálfara og segir þar m.a.: . Tækninefnd KSI er eindregið þeirrar skoðunar, að efla beri fræðslustarf og menntun þjálfara til hins ýtrasta og nýtur þessi skoðun fulls stuðnings stjórnar knattspyrnusambandsins, sem jafnan hefur stutt nefndina með ráðum og dáðum. Hér nægir ekk- ert minna en stöðugt markvisst starf. Tækninefndin heitir á alla for- ystumenn knattspyrnufélaga f landinu að styðja hana f þessari viðleitni. I fyrsta lagi með því að benda efnilegum þjálfurum á þá möguleika sem hér eru fyrir hendi til þjálfaramenntunar, í öðru lagi að stefna að því, að í framtíðinni verði ekki ráðnir til þjálfarastarfa aðrir en þeir, sem sótt hafa námskeið, og í þriðja og síðasta lagi, að sýna fslenzkum knattspyrnuþjálfurum traust og gefa þeim tækifæri til að sýna hvað í þeim býr. Sagt er að enginn sé spámaður i sínu föðurlandi, en það mætti vera okkur nokkur vísbending um að við eigum og getum eignazt góða knattspyrnuþjálfara, að fs- lenzkir þjálfarar hafa t.d. náð verulega góðum árangri hin sfðari ár í Færeyjum, en þar haf a a.m.k. fimm Islendingar þjálfað góð lið með afbragðs árangri í keppni við danska og enska þjálfara. Nefna má einnig þótt lengra sé um liðið að íslenzkur þjálfari náði topp- árangri með norskt 1. deildar lið. Þá má geta þess, sem reyndar allir vita, að nokkrir íslenzkir þjálfarar, sem þjálfað hafa í fyrstu deildinni, hafa staðið hin- um erlendu fyllilega á sporði, enda er því heldur ekki að leyna, að margir þeirra erlendu þjálfara, sem hér hafa starfað undanfarin ár, hafa vægast sagt búið yfir lít- illi kunnáttu til starfsins. Þeir hafa haft góð laun og mikil fríð- indi og þeim haf a verið sköpuð öll hin beztu skilyrði hér. Er full- reynt hvað okkar eigin þjálfarar gætu við svipuð skilyrði? Nei: Rfkjandi hugsunarhætti þarf að breyta, við eigum að treysta meira á okkur sjálfa í þessum efnum — treysta íslenzkum þjálf- urum með reynslu og menntun — láta einskis ófreistað til að efla menntun þeirra með námskeiðum og námsferðum til útlanda. Þá er sjálfsagt að fá hingað erlenda fyr- irlesara — menn sem reyndir eru að menntun, kunnáttu og hæfni — til að flytja okkur það nýjasta, hver frá sínu landi. Við eigum að skapa íslenzkar knattspyrnuhefðir — fslenzkan knattspyrnustfl, sem hentar okk- ar skilyrðum, lundarfari og smekk." Karl Guðmundsson, skólastjóri hjalf araskólans, ávarpar nemendur. Ellert B. Schram, formaður KSI afhendir Halldóri Halldórssyni þjálf- araskfrteini sitt. Valur hafði lanamestar tekjur af leikjum sínum 1976 Nemendur f kennslustund. Kennarinn er hinn kunni knattspyrnugarp- ur fBK, Guðni Kjartansson. VALUR var það knattspyrnufélag sem bar langmest úr býtum fyrir Islandsmótið f knattspyrnu f siimar. en heildartekjur félagsins af leikjum þess voru rösklega 2,9 milljðnir krðna. Að auki voru tekjur Vals af bikarkeppni KSt tæplega 1,3 milljðnir króna, en sem kunnugt er varð félagið bæði Islands- og bikarmeistari á árinu og voru leikir þess áberandi betur sóttir en leikir annarra félaga. Það félag sem hlaut næst mest- ar tekjur af leikjum sinum í 1. deild var Fram, eða 1,763 milljón- ir króna, en siðan kom Akranes með 1,396 millj. kr., Víkingur með 1,202 millj. kr., KR með 1,143 millj. kr., IBK með 1,125 millj. kr., Breiðablik með 834 þús. kr., Þróttur með 644 þúsund kr. og" það lið sem minnstar tekjur hafði af keppninni var FH, eða 629 þús- und krónur. Samtals námu tekjur til skipta milli félaganna af 1. deildar keppninni 11.649,460.00 kr. Heildartala áhorfenda á 1. deildar leiki á árinu var 57.614 áhorfend- ur, eða 800 manns að meðaltali á leik. Er áhorfendatalan hærri en var á keppnistimabilinu 1975, en hins vegar var töiuvert minni meðaltalsaðsókn en árið 1975 voru áhorfendur að meðaltali 953 á leik, árið 1974 var meðaltalið 1.059 og árið 1973 voru 1.050 áhorfendur að meðaltali á 1. deildar leikjum. Hansen orðinn vandræðabarn FREDRICIA KFUM hefur nú for- ystuna f dönsku 1. deildar keppn- inni f handknattleik. Hefur liðið hlotið 24 stig eftir 13 leiki og virðist ðneitanlega mjög sigur- stranglegt f keppninni. Eru það aðeins nýliðarnir í deildinni, Holte, sem hugsanlega gætu veitt Fredricia keppni, en Holte hefur hlotið 21 stig eftir 12 leiki og hefur frammistaða liðsins vakið mikla athygli f Danmörku f vetur. I þriðja sæti f deildinni er svo Saga með 17 stig, en sfðan kemur Arhus KFUM, gamla liðið hans Bjarna Jðnssonar, með 16 stig. Sem kunnugt er leika margir danskir landsliðsmenn með Fredricia KFUM og er hinn kunni leikmaður Flemming Hansen meðal þeirra. Hansen er nú að verða að hálfgerðu vandræða- barni í danska handknattleiknum og leikur ekki landsleiki nema þegar honum sjálfum sýnist. Þannig mun hann ekki fara með danska landsliðinu til Baltic- keppninnar sem hefst nú i vik- unni, og hefur landsliðsþjálfar- inn, Leif Mikkaelsen, látið hafa það eftir sér að vel geti svo farið að setja verði Hansen út úr lands- liðinu i eitt skipti fyrir öll. Um siðustu helgi keppti Fredricia KFUM við Efterslægten í 1. deildar keppn- inni, og þar lenti Flemming Hansen upp á kant við dómarann — kallaði hann m.a. feitt svin. Dómarinn rak Hansen þegar i stað útaf, en Hansen hélt áfram að senda honum tóninn. Kærði dómarinn athæfi hans, og er nú rætt um að Hansen fái nokkurra leikja bann með liði sinu i dönsku deildarkeppninni. Þegar skrá um 1. deildar leiki keppnistimabilsins er skoðuð kemur f ljós að gffurlegur mis- munur er á aðsókn að einstökum leikjum. Aðeins eitt lið, Valur, virðist hafa jafna og góða aðsókn að leikjum sínum. Þeir leikir í Reykjavík sem gáfu mest af sér voru leikir Vals og Víkings og Vals og Fram, en tekjur af fyrr- nefnda leiknum voru 1,070 millj. kr., og af siðarnefnda leiknum 1,103 millj. króna. Þegar gætt er að þvi hvaða leikir gáfu minnst af sér i Reykjavík á keppnistímabil- inu kemur í ljós að þar átti Þrótt- ur, neðsta liðið f deildinni, oftast hlut að máli. Minnstar tekjur voru af leik Víkings og Þróttar, eða aðeins 38 þúsund krónur, en næstlélegustu leikirnir f Reykja- vfk voru leikir KR og FH sem gaf af sér 69 þús. krónur og leikur Þróttar og Víkings f fyrri umferð- inni er gaf af sér um 72 þús. kr. Sá leikur sem gaf mest af sér á Akranesi var leikur IA og Vals, eða 363,700,- kr., en lélegasti leikurinn þar var ÍA—FH, sem gaf af sér 228.400.- kr. I Hafnarfirði var aðsókn mjög léleg að öllum leikjunum, nema þeim fyrsta sem var milli FH og IA. Tekjur af honum voru 216.200,- kr. Hins vegar voru tekj- ur af leik FH og Víkings i Hafnar- firði ekki nema 17.000.- kr. og er það jafnframt lægsta talan sem sjá má í þessu sambandi í reikn- ingum KSÍ. I Keflavík var mest aðsókn að leik ÍBK og Fram, en tekjur af honum voru 359.400.- kr. Minnst aðsókn var svo að siðasta leiknum f deildinni, milli ÍBK og IA en tekjur af honum voru rösklega 110 þúsund krónur. í Kópavogi var bezt aósókn að fyrsta leiknum, en þar mætti heimaliðið Val. Tekjur af þeim leik voru um 290 þús. kr. Minnst gaf svo leikur UBK og FH, eða um 60 þús. kr. Sem fyrr greinir höfðu Vals- menn mestar tekjur af bikar- keppni KSl, en nokkur önnur lið höfðu einnig allgóðan hagnað af þessari keppni. Þannig var hlutur Akurnesinga 930 þús. kr. og hlut- ur Breiðabliks um 340 þúsund krónur. En ekki sluppu öll lið jafn vel fjárhagslega fra bikar- keppninni, þar sem tap yarð hjá nfu félögum — mest hjá Þrótti, Neskaupstað eða 155 þúsund krónur

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.