Morgunblaðið - 08.10.1977, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 08.10.1977, Blaðsíða 8
8 MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 8. OKTÓBER 1977 Fermingar á morgun Ferming í Dómkirkjunm kJ. 2 sídd. Prestur sr. Þórir Stephensen. Ari (iudmundsson. Fjólugötu 19 B. Borkur Brajíí Baldvinsson, Sunnuflöt 4.Í. (iaróahæ. Einar Stefán Kinarsson, <iaroastra?ti 49. (inrtniunriur Björfívin Helfiason. Öldujíötu 50. InfíibjörKOlafsdóttir. Hraunbæ 194. Jónas Ragnar HelKason, Ölduííötu 50 Pétur Ingjaldsson, Marar^ölu 4. Þorlákur In^jaldsson. MararKÖtu 4. Fermingarbörn f Bústaðakirkju kl. 10.30. Prestur séra Ólafur Skúlason: i Aoalhciður Þwrslrinsdóttir. Hjallalandi 29 ÁsIaUK Ha-rm t-.sfíói l i i. Kvistalandi 14 Asta Birna Hauksdóttir, l rðarslekk 1 Berníínd ióhannsdóttír, Hellufandi 9 Berjíþóra Berjísdnttir. Kjalarlandi 11 (iurtnv Bærin#sdóttir. Kvistaianrii 14 Hafrún Lára Ajíústsdóltir. Asgarrti 28 Injía Hildur Traustadóttir. Hulriulandi40 Iiifíibjort; Svana Ktinólfsdóttir, Tcigaseli 1 Inf;unn Jónmundsdóltir, Kjúpufelli 15 Jórunn Þóra Sinurrtardótlir, Búlandi 2tí Kristín Briem. C^runriarlandi 22 Lilja SÍKmundsrióltir. Spólahólum 12 Mafína Jónmundsdóllir. Rjúpufelli 15 Kandv Baldvina Friojónsdóttir, Asf;an)i 113 Rósa Bjórk Jonsdóltir. Kjatarlanrii :i SUíríour fiuoriin Stefánsdóltir. Asfíardi 7.Í SóIveÍK Þórarinsdóttir. Kúrlandi K Stefanía fiuðbjörfí Slefánsdóttir, Asfíaroi 7.'i Vilborfí Baldursdóttir, TvffffdvrgJ 'Í2. Arni TryfíKvason. Kinarsnesi :*4 Finnur Orri Thorlacius, I.álanrii 4. Jón Bjorgvin Sigurosson, Hæoar^aroi 50 Karl Krislján Agúst Oiafsson. KjaJarlandi 12 Ragnar Björn Hjalf ested, Huldulandi 5 Röfínvaldur Snorri Hilmarsson. Oalalanrii 4 Si/íurour Ai;ústsson. Asgarði 103 Tómas Hallgrfmsson. Búlandi 27 Tr.v/íKVÍ Þórir Kjíilsson. TeiKafíeroi 9 Trvfífívi MaKnússon. Búlanrii 15 Þrtrir Hallfírimsson. Búlanrii 27 Fermingarbörn f Grensáskirkju sunnudaginn 9. október kl. 2. sídd. Bei-fíMiid Asfíeirsdóltir, Hvassaleili 151. R. Brynhilriur Asgeirsdóltir. Hvassaleiti 151. R. Hildur Nnjólaut: Bruun. Kspi^erdi 4. R. líiííólfur Bruun. Kspi/íerði 4, R. Jón f.rétar Traustason, Háaleílisbraut Ifi, R. Sifíuróur Ariifíríinssnn. Háaleilisbraul 50 R. Ferming í Laugarneskirkju 9. okt. kl. 2 síðd. Berglind Nfna Intft arsdótt ir. Laufíanesvefíi H'.l, R. Irif;a Lára Pótursdottir, Rauoalæk 40. R. hifíer Ann Aikman. Selvngsgrunn jk, r. Hannes Bjarnason. Bugðulæk 1«. R. Ingvar Jóel Ingvarsson, LausarnesveKÍ tí'.i. R. Um helmingur starf andi leið- sögumanna réttindalaus RÉTTINDALAUST fólk er á gódri leid mert ad kaffæra þessi samtök okkar, safíöí Birna G. Bjarnleifsdóttir, formaður Félags leidsögumanna, þegar Morgun- blaoio ræddi við hana vegna frétta um að félagið hygðist beita einhverjum róttækum ráðum lil að koma í veg fyrir að réttinda- laust fólk væri ráðið til leiðsogu á sumri komanda. Samkvæmt lögum um ferðamál, samþykktum á alþingi á síðasta ári, er skýrt kvoðið á um að aðeins skuli fólk með full réttíndi ráðið til leiósögúmannastarfa fyrir ferðafólk. Af rúmlega 200 f'élags- mönnum í Félagi leiðsögumanna var um helmingur við storf síðast- liðið sumar, en aftur á móti voru um 50 utanfélagsmenn ráðnír til ^ýmissa leiðsögumannastarfa, og í mörgum tilfellum er hér um að ræða aigjörlega óhæft fólk tii þessara starfa. Ég vil endilega benda þessu fólki á að sækja námskeið á veg- um Ferðamailrðe em ú er aö hefj- ast og hlyti þaö þá full réttindi í Félagi leíðsögumanna, sagði Birna að lokum. Kjarlan Þór Friðleifsson. Laufíarnestan)ía87, R. Ferming í Kópavogskirkju kl. 2 síðd. Prestur sr. Arni Pálsson Stúlkur Datíiiý Þraslardóttir, HollaKerði 32. Esler Audur Klíasdóttir. Kársneshraut 41 Hrönn Þorsteinsdóttir. SkólaKerði 19 Infíibjörfí Margrét Vidisdóllir, Hraunhraut 34 Kolhrún Anna Jónsdóltir, Krummahólum 2 Rvik. Marfírí't Blowers, Þinf{h6lshraul 58 Sifíurlfn Sæunn Sæmundsdðttir. Vírtihvammi 38 Piltar Arni Karl Kllerlsson Kársneshraul 70 Baldur Sa^mundsson. Víi>ih\ammi 38 (¦issur (iurtmundsson, Kársneshraul 2ti Haukur Vioisson, Hraunhraut 34 Hilmar (iiirtmundssoii. Alfhólsveííi 123 Hjálmar (ieorfí Theodórsson. Hraunhraul 4 In^var l'álmason. liarmalilíö 2tt. Reykjavík Jón 'l'rausti Bjarnason. Asbraut 13 Jón tiarrtar Þórarinsson. Kársnesbraut 80 Olafur Kvjólfur (iuomundsson, Kafsnesbraut 2fí Olafur Þór Inf;imarsson. Þinf;hótshraut 70 Sleinn Skaptason. Holtagerði 15 Sveinn.Sævar Burknason. Hvannhólma 12. Ferming f Safnaðarheimili Lang- holtssafnaðar kl. 10.30 árd., sr. Arelíus Níelsson. Arnþrúdur Lilja Þorhjörnsdottir. Nökkvavogi 41 (íerður Harpa Kjartansdóttir. Ðrekavogi 13 Guðbjttr^ Ottósdóttir, Solheimum 23 Kristfn ÞorleifsdAltir. Langholtsvegi 138 Sifírfður Rósa BjarnadAttir. LangholtsveKÍ 202 Sifírún Hermannsdóltir. Kársneshraul 24 Astráður Kristófer Astráðsson. Ljósheimum 12 Brynjólfur Bragason, Karfavogi 50 Einar Olafur Þíirleifsson. LanKhnltsvefíi 138 Kiríkur Sigbjörnsson, Drekavogi 8 (iertar Guðmundur Hermannsson. Kafsneshraul 24 (íuðhjörn Armannsson, Sólheimum 35 Hilmar Olafsson, Barðavogi 14 Jón Hiirður Jónsson, Karfavojíi 56 Olafur Ólafsson. Barðavogi 14 Sveinhjörn Hilmarsson. SÍKluvogi 16 Þröstur Júlfusson. Langhollsvefíi 208. Heilsuhæli á Norðurlandi AÐSÓKNIN að Heilsuhæli NLFÍ í Hveragerði hefur sannað, hve þess var rík þörf. Búið er að marg- stækka það. En alltaf er það samt of lítið. Það er því gleðiefni, að nú hillir undir hæli á Akureyri. NLF- deildin þar hefur undanfarin ár unnið ötullega að undirbúningi þess. Og líkur eru til að því veljist ágætur staður. Bærinn er málinu mjóg hlynntur, eins og vænta mátti. Og félagið á það skilið eftir áralangt, fórnfúst starf, undir stjórn Laufeyjar Tryggvadóttur, og samstjórnenda "hennar, samhentu ágætisfólki. Vonir standa til, að hafist verði handa um byggingu hælisins með hækkandi sól, næsta vor. Að því verður keppt. Að sjálfsögðu eru sjóðir ekki digrir. En hér er um stofnun að ræða, sem á sterkan hljómgrunn meðal almennings. Og nokkurt fé á félagið inni hjá NLFÍ, sem vafa- laust verður reitt af hendi. Og vafalaust hlýtur stjórn NLFÍ að styðja að byggingu hælisins með ráðum og dáð, þvi að hvort tveggja er, að hæli nyrðra verður félaginu þar lyftistöng og nýr afl- vaki, og fjöldi fólks þarfnast hælisins. Að sjálfsögðu verður hælið sjálfstæð eining, undir stjórn félagsins, en jafnframt sterkur þáttur í heildarstarfi samtakanna, sem vegna innri mótsagna eru mjög veik. Enda virðist aigjörlega skorta vilja til að efla samtökin út á við, með stofnun nýrra deilda, eins og lög þess gera þó ráð fyrir. Vonandi reynast þeir eldhugar, hinir ungu menn, sem kjörnir voru í stjórn á síðasta aðalfundi. Verkefnin eru ærin. Þeirra á meðal að gera hið ýtrasta til að hælisdraumur norðlendinga, verði að veruleika, áður en árið 1978 „rennur í aldanna skaut". Að þvi ber áhugamönnum hér syðra að stuðla. Félagsmenn nyrðra hafa árum saman lagt ásig mikla. ólaunaða vinnu. Og vafalaust veitir almenningur, félög og byggðalög nyrðra, hælis- málinu þann stuðning, að það taki til starfa áður en næsta ár er allt, — Að því markmiði ber að keppa. — það markmið ber að styðja. M. Skaftfells. Sumarbústaður til sölu Til sölu er fallegur sumarbústaður í Norð- fjarðarsveit á 2500 fm. kjarri vaxinni leigulóð. Einnig er til sölu í Hellisfirði fallegur sumarbústaður með veiðiréttindum í Hell- isfjarðará. Uppl. gefur Guðmundur Ásgeirsson, sími 97-7677, Neskaupstað. ^fe' HUSAMIÐLUN Fasteignasala Templarasundi 3. Vilhelm Ingímundarson Jón E. Ragnarsson hrl. Símar 11614, 11616 Vantar allar tegundir eigna á söluskrá EFÞAÐERFRETT- NÆMTÞÁERÞAÐÍ MORGUNBLAÐINU 3# AUGLYSINGA- SÍMINN ER: 22480 Sími 27210 Opið laugardag 10-4 SÉRHÆÐ SELTJARNARNESI glæsileg efri hæð 3 svefnherb. stór stofa, þvottahús og búr á hæð. Sér inngangur. Suður svalir. Skjólsælt. Falleg lóð. Bílskúr. Verð 18 millj. GAUTLAND— 3JA HERB. óvenju vönduð íbúð á 1. hæð 80 fm. Útb. 7.5 millj. (3.5 millj. fyrir áramót og 4 millj. sem mega dreifast fram í ágúst '78). Laus 1. des. n.k. ÓSKAST— ÚTB. 5 MILLJ. 2ja eða 3ja herb. íbúð óskast. Útb. við samning 5 millj. Hraunbraut Kóp sérhæð 125 fm. 3 svefnherb. stór stofa, sér inngangur. Hálfur kjallari fylgir. Bílskúr. Verð 16.5 millj. Laugateigur—sérhæð mjög skemmtileg 85 fm. sér- hæð. Bílskúr. Verð um 1 2 millj. Sérhæðir og raðhús Rvk. gott úrval Einbh. og land 1 ha 80 fm. einbýlishús 1 ha. erfða- festuland i Kópavogi. Verð 15 millj. Seltjarnarnes 60 fm ibúð i tvibýlishúsi. Eignar- lóð. Útb. aðeins 5 til 5.5 millj. Verzlunarhúsnæði óskast höfum kaupanda að 250 til 350 fm. verzlunarhúsnæði. Hamraborg 2ja herb. íbúð á 1. hæð. Bílskýli. Verð aðeins 7.2 millj. Brekkuhvammur 3ja herb. sérhæð með bilskúr. Sér inngangur. Stór bilskúr. Aukaherb. í kjallara. Verð um 1 1 millj. Mosfellssveit— einbýlishús gott úrval einbýlishúsa fokheldra og fullbúinna. Raðhús i Breiðholti gott úrval raðhúsa i Breiðholti I oglll. 2ja og 3ja herb. íbúðir Við Asparfell 4ra og 5 herb. íbúðir við Asparfell. Dúfnahóla. Fells- múla og viðar. Árni Einarsson lögfr. Ólafur Thoroddsen lögfr. OslEIGNAVER SE LAUGAVEG1178 (bolholtsmegin) SÍMI 27210 29555" OPH> VIRKA DAGA FRÁ 9—21 UM HELGAR FRÁ 13-17 Bújörð Höfum kaupanda að bújörð, má vera hvar sem er á landinu. Ræktunarmöguleikar þurfa að vera góðir, helzt ekki minni en ca. 1 20 ha. af ræktanlegu landi. Hús mega þarfnast uppbygginar. Krummahólar 75 fm Mjög góð íbúð 3ja herb. á 4. hæð. Útb. 6 millj. sem má dreif- ast á allt að 20 mánuði. Skaftahlíð 75 fm Mjög snotur risibúð i fjórbýlis- húsi. Útb. 5 milljónir. Bollagata 90 fm Mjög góð og falleg kjallaraíbúð. Garður og sameign i sérflokki. Útb. 5 milljónir. Ljósheimar 65 fm Góð 2. herbergja íbúð á 5. hæð. Sérlega gott útsýni. Útb. 5.5 m. Mosfellssveit 80 fm Sérlega góð 3ja herb. ibúð i risi. Sér inngangur, góður bílskúr. Eignarlóð. Útb. aðeins 5 m. Kársnesbraut lOOfm Rúmgóð 4ra herb. ibúð á 2. hæð i þribýlishúsi. Gott útsýni. Útb. 6 — 7 milljónir. Háagerði 87 fm Mjög skemmttleg 4ra herb. ibúð í raðhúsi. Útb. 7 — 7.5 milljónir. Reynigrund 126fm Raðhús — Viðlagasjóðshús. Tvær hæðir 5—6 herb. Stórar suður svalir. Mjög falleg ibúð. Útb. 8—9 m. A Bollagata 137fm Mjög góð hæð i tvibýlishúsi. Suður svafír. Falleg ibúð. Bilskúr ca. 40 fm. Útb. 10 —10,5 millj. Kríuhólar 1 28 fm Falleg 5 herb. ibúð á 5. hæð. Sameign mjög góð. Útb. 8—8.5 m. Nönnugata 70 fm Rúmgóð 2ja herb. ibúð á 1. hæð. Útb. 4.5 milljónir. Þórsgata 65 fm 2ja herb. ibúð á 3. hæð. íbúð- inni fylgir óinnréttað ris, ca. 45 fm. Útb. 4—4.5 m. Verðtilboð. Safamýri 87 fm Verulega góð 3ja herb. ibúð á jarðhæð i þribýlishúsi. Sameign mjög góð. Sér bilastæði. Útb. 6.5 m. Breiðholt ^ Mikið úrval af góðum 3 — 5 herb. íbúðum með hagstæðum útborgunum. Háaleitisbraut 3ja og 4ra herb. ibúðir góðar eignir, vel staðsettar. Hraunbær — Austurbær Höfum kaupendur að 4ra herb. ibúðum, emð sér þvottahúsi á hæðinni, með eða án bilskúrs. Höfum góðan kaupanda að 4ra til 5 herb. sér hæð, með eða án bíl skúrs, helzt í Hlíðunum eða Austurbænum. EIGNANAUST Laugavegi 96 (viS Stjörnubíó) Sími 2 95 55 SÖM'M. Hjö'rtur (innnyr.sson, Lárus Helíí8Roh, Svcinn Freyr lÁHiM. Svanur Þór Vilhjálmsson hrl. EFÞAÐERFRÉTT- NÆMTÞÁERÞAÐÍ MORGUNBLAÐINU

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.