Morgunblaðið - 13.06.1978, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 13.06.1978, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJÚDAGUR 13. JÚNÍ 1978 9 FLJOTASEL RAÐHÚS — SKIPTI Húsiö er fokhelt, á 3. hæoum, ca. 96 ferm. aö grunnfleti. Suður svalir, bílskúrsréttur. Tilbúiö til afhendingar nú þegar. Skipti á minni íbúö, og þarf hún ekki aö Eosna strax. BREIÐVANGUR Ca. 118 ferm. hæð ásamt bílskúr, veró 17 M , útb. 11 M. HRAUNBÆR 3JA HERBERGJA Góö íbúö á 2. hæö meö suðursvölum og rniklum innréttingum. Verö: 12.0 millj. Útb: 8.5 millj. NEÐRA BREIÐHOLT 4RA HERBERGJA 3. H/EÐ Mjög vel útlítandi íbúó á 3ju hæð ca. 123 ferm. íbúóin er m.a. 2 stofur, auöskiptan- legar. 3 svefnherbergi o.tl. Verö: 17.0 mlllj. Útb: ca. 11.0 millj. ÁSBRAUT 4RA — 5 HERBERGJA íbúöin er á 1. hæö í fjölbýlishúsi ca. 100 ferm. m.a. 1 stofa og 3 svefnherb. Ðúr vio hliö eldhúss. 2falt verksm.gler. VerÖ: 13.5 millj. Útb: 8.5 millj. ARAHÓLAR 2JA HERBERGJA íbúóin er á 3ju hæp ca. 60 ferm. Veró: 9.0 millj. Útb: 6.5 millj. VESTURBÆR 3JA HERBERGJA — 1. HJEO. íbúöin er aö miklu leyti nýstandsett og vel útlítandi. Verö: 11.5 millj. Útb: 7.5 millj ENGJASEL FOKHELT RADHÚS Húsio er titbúiö til afhendingar nú þegar, meö gleri í gluggum og járni á þaki. Verö: 11—12 millj. AtH Vagnsson tðgfr. Suðurlandsbraut 18 84433 82110 [7h fasteigna LlLI höllin FASTEIGNAVIÐSKIPTI IvllÐBÆR-HÁALEiTISBRAUT 58-60 SÍMAR-353QO&35301 Við Espigerði 2ja herb. glæsileg íbúð á jaröhæö. Viö Leifsgötu 2ja herb. mjög góð kjallara- íbúö. Laus fljótlega. Viö Flyörugranda 3ja herb. glæsileg íbúö aö mestu frágengin á 3. hæð. Viö Eyjabakka 4ra herb. sérlega falleg enda- íbúð á 3. hæð. Þvottahús og búr inn af eldhúsi. Háaleitishverfi 4ra herb. íbúö á 2. hæö meö bílskúr. Viö Hverfisgötu Hf. Lítiö einbýlishús, hæö, ris og kjallari. Sem timburhús á steyptum kjallara í góðu standi. í smíðum Viö Ásholt Einbýlishús 150 fm að grunn- fleti. 2 hæöir meö tvöföldum bílskúr. Selst fokhelt meö gleri í kjallara og miöstöövarofnar fylgja. Við Ásbúö Garðabæ Glæsilegt raðhús á tveim hæö- um, meö innbyggðum tvöföld- um skúr. Selt fokhelt. Við Boðagranda, Vesturbæ 2ja, 3ja og 5 herb. íbúðir tilbúnar undir tréverk. Til af- hendingar í júlí '79. Fast verð. Teikningar á skrifstofunni. Sumarbústaðir Eigum 2 sumarbústaöi á góð- um stööum viö Meðalfellsvatn. Myndir og frekari upplýsingar á skrifstofunni. Við Apavatn Fallegur sumarbústaöur, full- frágengin. Á eignarlandi. Myndir og frekari upplýsingar á skrifstofunni Fasteignaviðskipti Agnar Óiafsson. Arnar Sigurðsson, Hafþór Ingi Jónsson hdl. Heimasimi sölumanns Agnars 71714. 81066 Leitid ekki langt yfir skammt Eruo þér t söluhugte&ingum? VAhöfumkaupendurab eftirtöldum íbúoastærtum: Asparfell 2ja herb. fafleg 65 fm íbuö á 6. hæo. Ftfsalagt bao. Ný teppi. Þvottaherb. á hæöinni. Dúfnahólar 2ja herb, góð 65 fm fbúð á 3. hæð. Harðviðarinnrétting í eid- húsi. Mjög fallegt útsýni. Bergstadarstræti 3ja herb. 75 fm íbúð á tveim hæðum. Sér inngangur. Sér hiti. Engjasel 3ja til 4ra herb. ca. 95 fm glæsitég íbúð á tveim hseðum. Miklar og fallegar furuinnrétt- tngar. Ný teppi. Fiísalagt bað. fbúö í sér flokki hvaö frágang snertir. Krummahólar 3ja herb. góö 90 fm. fbúð á jaröhæö. Bflskýli. Kleppsvegur 4ra herb. goð 115 fm. íbúð á 2. haeð. Flísalagt baö. Flúöasel 4ra til 5 herb. góö 108 fm íbúð á 2. hæð. Flísalagt bað. Ný teppi. EidhtísinnréUing og skápa vantar. Bílskýli. Skipti möguleg á 2ja herb. íbúð. Breiövangur Hf. 4ra herb. faileg 110 fm íbúð á 1. hæð. Undir íbúðinni er kjallari af sÖmu stærð. ibúðin býður upp á mikla stæfckunar- mögufeiká. Dúfnahólar 5 tit 6 herb. faUeg og rúmgóð 135 fm fMð á 3. hæð. Harðvið- areldhús. Furuklætt bað. Rýja- teppt. Glæstlegt útsýnl. Bílskúr. Fálkagata einbýlishús. hæð og ris ca. 100 frn. Á hæðinnt eru stofur, élöhus og bað. f risf eru 2 svefnherb. Fallegur garður. Brekkutangi Mos. fokhelt raðhús sem er tvær hæöir og kjaliari ca. 80 frr» að grunnfleti. Miðstöðvarefni fylg- ir. Barrholt Mos. 135 fm fokhelt einbýlishús á einni hæð. Fellsás Mos. 250 fm fokhelt einbýlishús á tveim hæðum ásamt tvoföldum bflskúr. Giæsilegt hús. Melabraut Seltjn. fallegt einbýiishús sem er kjallari, hæö og ris ca. 85 fm að grunnfleti. Á 1. hæð eru 2 saml. stofur, eldhús, húsbóndaherb., gestasnyrting. í risi eru 5 herb. og baö. í kjallara er rúmgott sjónvarpsherb., geymslur og þvottahús. Bílskúr. Hverageröi Stórkostlegt sumarhús eða heilsárshús í Hveragerði. Húsið er úr timbri ca. 118 fm að stærð 1200 fm. Lóö. Bífskúrs- réttur. Hús þetta er { sér flokki hvað frágang og umgengni snertfr. 2ja herb. íbúð í Breiðholti, Háaleitishverfi og Austurbæ. - 3ja herb. íbúö í Breiðholti, Hraunbæ, Kópa- vögi. 4ra herb. t'buö í Breiöholti, Fossvogi og Vest- urbæ. Húsafell FASTBGNASALA Langhottsvegi 115 ( Bæjarleióahúsinu ) simi- 810 66 Lúövik Hatldórsson Adalsteinn Pétursson BergurGubnason hdl 43466-43805 OPID VIRKA DAGA TIL KL. 19 OG LAUGARDAGA KL. 10—16. Úrval eigna á _ söluskrá. ___ EFasteignasalan EIGNABORGsf 2ja herbergja mjög góö jarðhæö f þríbýlishúsi viö Kópavogsbraut í Kópavogi, um 75 fm. Sér hiti, sér inngang- ur. Harðviöar eldhúsinnrétting. Mjög hugguleg eign. Verö 8.5 millj., útb. 5.5—6 millj. Espigerði 2ja herb. ný endaíbúö á )arö- hæö, um 65 fm. Sér lóð. Vandaöar harðviöar innrétting- ar, flfsalagöir baöveggir, teppa- lagt. Verð 10 millj., útb. 7.5—8 millj. 2ja herbergja íbúö á 3. hæö í háhýsi viö Vesturberg. Laus t' júlí. Utb. 6.5 millj. Gautland íbúð á 3. hæð í háhýsi við Vesturberg. Laus í júlí. Utb. 6.5 millj. Gautland 2ja herb. íbúð á jarðhæð með sér lóö. Haröviöarinnréttingar, teppalagt, flísalagt baö. Utb. 7—7.5 millj. Krurnmahólar 2ja herb. íbúð á 3. hæö í háhýsi. — Mjög vönduð eign með harðviðar innréttingum og flísalögöu baöi, teppalögö. Útb. 6.5—7 millj. 3ja herbergja vönduð íbúð um 90 fm. á 1. við Jörfabakka. Harðviöar innrétt- ingar, flt'salagt baö, teppalögö. Útb. 8 millj. Maríubakki 4ra herb. mjög vönduö íbúö á 3. hæö. — Þvottahús og búr inn af eldhúsi. íbúdinni fylgir ca. 18 fm. herbergi í kjallara. Útb. 9.5 millj. Háaleitishverfi 4ra herb. íbúð á 2. hæö. Bílskúr fylgir. Sér hiti. Útb. 10—11 millj. Dyngjuvegur 4ra—5 herb. mjög góð jarö- hæö f þríbýlishúsi meö sér inngangi. Góöar innréttingar, teppalagt. Útb. 9.5 millj. Austurberg 4ra herb. íbúð á 3. hæð. Bílskúr fylgir. Haröviöar inn- réttingar, teppalagt. Útb. 10 millj. Hraunbær 4ra herb. íbúð á 3. hæð um 110 fm. Harðviðar innréttingar, teppaiagt. Útb. 10 millj. Stigahlíð Hæö og ris — 7 herbergi. — Bílskúrssökkull fylgir. Þarfnast standsetningar Útb. 13.5—14 millj. Holtagerði 5 herb. íbúð á 2. hæð í tvíbýlishúsi. Bílskúr. íbúöin um 117 fm. Sér inngangur. Harð- viöarinnréttingar, teppalagt. Útb. 13 millj. Hagamelur 5 herb. íbúö á 1. hæö um 120 ferm. Sér hiti, sér inngangur. Útb. 13.5—14 millj. Skrifstofuhúsnæði við Suður- landsbraut 30 í Reykjavík 2., 3., 4. og 5. hæð, selst t.b. undir tréverk og málningu. iFJSTEIGNIB AUSTURSTRÆTI 10 A 5 HÆÐ Slmi 24850 og 21970. AUGLÝSIIMGATEIKNISTOFA MYNDAMÓTA Aðalstræti 6 simi 25810 I Kópavogi 2ja herb. nýleg vönduö íbúö á 4. hæö. Viö Sléttahraun 2ja herb. góö íbúð á 3. hæö (efstu). Þvottaherb. á hæðinni. Laus nú þegar. Útb. 6.5—7.0 millj. Við Austurberg m/ bílskúr. 3ja hérb. nýleg vönduö íbúð á 3. hæð. Bílskúr fylgir. Útb. 8.5 millj. Við Njálsgötu 2ja herb. risíbúö. Nýstandsett baöherb. Útb. 3.8—4 millj. í Vesturborginni 3ja herb. snotur risíbúö. Útb. 6 millj. Við Barónsstíg 3ja herb. íbúö á 3. hæð. Laus strax. Útb. 6.5 millj. Við Hraunbæ Viö Hraunbæ 4ra herb. 115 fm. falleg íbúö á 1. hæð. Útb. 12 millj. Við Reynimel 4ra herb. 115 fm. falleg íbúð á 1. hæö. Útb. 12 millj. Viö Ljósheima 4ra herb. góö íbúö á 4. hæö. Laus fljótlega. Útb. 8.5 millj. Við Breijövang m/ bílskúr. 5 herb. 118 fm. vönduö íbúö á 1. hæö. Bílskúr fylgir. Laus fljótlega. Útb. 11 millj. Við Rauðalæk 5 herb. 123 fm. snotur íbúð á 4. hæö. Sér þvottaherb. Útb. 10—11 millj. í Hlíðunum Efri hæð og ris viö Skaftahlíð. Bílskúrsréttur. Sér inng. og sér hiti. Útb. 14—15 millj. Raðhús í Seljahverfi Höfum fengiö til sölu raöhús í Seljahverfi meö innbyggðum bílskúrum. Húsin afhendast uppsteypt, frágengin aö utan, með gleri og útihuröum. Teikn. og allar upplýsingar á skrifstof- unni. Skrifstofuhæðir í Austurborginni 2x400 fm. skrifstofuhæðir. Teikn. og uppl. á skrifstofunni. Við Skólavörðustíg Höfum fengiö tii sölu gamalt steinhús ca. 80 fm. aö stærö auk kjallara. Byggingarréttur fyrir þremur hæöum. Stigahús tilbúið fyrir hæöirnar. Upplýs- ingar á skrifstofunni. Raðhús í Noröurbæ óskast Höfum kaupanda að raöhúsi í Noröurbænum Hafnarfirði. Húsið þarf ekki að vera fullbúiö. Góö útb. í boði. VONARSTRÆTI 12 simi 27711 Sðhistidrt Swerrir Kristinsson Slgurður 6ta»on hrl. K16688 Hraunbær Vönduð 3ja herb. íbúð í efra Hraunbæ á 3ju hæð. Hraunbær 4ra herb. 110 fm. góö íbúö' á 2. hæð, aöeins skipti á 3ja herb. íbúö í sama hverfi. Goðheimar 4ra herb. 105 fm. fbúð á jarðhæö. Sér inngangur, sér hiti. Kóngsbakki Skemmtileg 4ra herb. íbúö á 3ju hæð. Tilboð óskast. Álfhólsvegur 4ra—5 herb. 128 fm. góð hæð í þríbýlishúsi. Bflskúrssökklar. EIGIM UmBODID LAUGAVEGI, S: 13837. /XXÆiP Heimir Lárusson s. 10399*^«'OÖ Ingileifur Einarsson s. 31361 Ingórlur Hjartarson hdl Asgeir Thoroddssen hdl. EIGNASALAIM REYKJAVÍK Ingólfsstræti 8 GAUTLAND 2ja herb. jaröhæö. íbúöin er f mjög góðu ástandi. Sér lóö. OTRATEIGUR 2ja herb. lítil kjallaraíbúö. Útb. 3 til 3.5 millj. BÁRUGATA 80 fm kjallaraíbúö. Sér inn- gangur. Sér hiti. Útb. 5.5 millj. FURURGRUND 3ja herb. 85 fm íbúð á 2. hæð. íbúöinni fylgir einstaklingsíbúö í kjallara. Nýleg íbúð f góöu ástandi. ASPARFELL M. BÍLSKÚR 3ja herb. íbúö á 5. hæö. Bílskúr fylgir. JÖRFABAKKI 4ra herb. 105 fm íbúö á 1. hæö. Þvottahús inn af eldhúsi. Verö um 13 millj. SOGAVEGUR EINBÝLI- SHUS húsið er 2 hæöir og kjallari. Á 1. hæð eru 2 stofur með góöum teppum. Rúmgott eldhús og snyrting. Uppi eru 3 herb. og baöherb. Öll herb. eru . með góöum skápum. í kjallara er stórt geymsluherb., búr og þvottahús. Húsiö er allt í mjög góðu ástandi. Stór bílskúr með vatni og hita. Falleg ræktuö lóð. EIGNASALAN REYKJAVÍK Ingólfsstræti 8 Haukur Bjarnason hdl. Sími 19540 og 19191 Magnús Einarsson Eggert Elíasson Kvöldsimi 44789 Hafnarfjörður til sölu m.a. Ódýr 2ja herb. íbúð í eldra húsi í vesturbænum. Glæsileg 4ra herb. ibúö í tvíbýlishúsi við Herjólfsgötu. Iðnaðarhúsnæði Við Reykjavíkurveg 380 fm. iðnaöarhúsnæöi. Hefi kaupendur að 2ja og 3ja herb. íbúðum í Norðurbænum í Hafnar- firði. Hrafnkell Ásgeirsson hrl., Austurgötu 4, Hafnarfiröi, sími 50318. Sfmar: Til sölu: 1 67 67 1 67 68 Grettísgata Lítiö einbýlishús. Bílskúrsréttur. Verð 12-13 m. Gaukshólar 5 herb. íbúð, mjög rúmgóð. Tvennar svalir. Bílskúr. Gamli miöbærinn Tvær 3 herb. íbúðir á 1. og 2. hæö. Seljast saman eöa í sitt hvoru lagi. Miklar geymslur í kjallara. Önnur íb. laus strax. Seljahverfi Endaraðhús, fokhelt, ca 240 fm. Verð 11-12 m. Skipti á "-3 herb. íbúð koma ttl greina. Sumarhús Sérstaklega vandaö sumarhús nálægt Hveragerði, ca 70 fm. Gæti hentað fyrir 2 fjölskyldur. Einnig sem ársbústaöur. Verð 8 m., útb. 6 m. Hella Norskt Viölagasjóöshús. 5 svefnherb. Verð 14-15 m. Skúlagata Rúmgóð 2 herb. íbúð. Sam- þykkt. Laus strax. EinarSígurðsson.hrl. Ingólfsstræti 4,

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.