Morgunblaðið - 20.06.1978, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 20.06.1978, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 20. JÚNÍ 1978 29555 Opið í dag 9—21 Höfum fengiö í sölu 3ja herb. íbúöir meö bílskúr á Seltjarnarnesi, fjórbýlishús, stærð hverrar íbúðar 90 ferm. Þessar íbúöir eru staösettar á besta staö á nesinu í góöu umhverfi. íbúðirnar seljast fokheldar. Beðið eftir húsnæðis- málaláni 3.6 millj., teikningar og nánari upplýsingar á skrifstofunni. EIGNANAUST LAUGAVEGI 96 (viö Stjörnubió) SÍMI 29555 * Sölum. Ingólfur Skúlason, og Lárus Helgason Svanur Þór Vilhjálmsson hdl. Haraldur Magnússon, viðskiptafræðingur, Sigurður Benediktsson, sölumaður Kvöldsími 42618. Hraunbær 4ra herb. íbúö um 110 fm. Geymsla og þvottaherbergi á hæoinni. Verö 15 millj. Útb. 11 millj. Fífusel 4ra herb. íbúö um 117 fm. Þvottaherb. og geymsla á hæöinni. Sér geymsla í kjallara. Bílskúrsréttur. íbúoin er til afhendingar nú þegar. Verö 13 millj. Útb. 9 millj. Álfaskeið 4ra herb. endaíbúö í blokk um 105 fm. Suoursvalir. Þvottaherb. á hæöinni. Útb. 9 millj. Höfum kaupendur aö 2ja—6 herbergja íbúðum, raöhúsum og einbýlis- húsum í Reykjavík, Kópavogi, Hafnarfiröi og Mosfellssveit. 43466 - 43805 Opið 9—19 Brávallagata — 60 fm 2ja herb. kjallaraíbúð, nýtt eldhús. Verð 7 m. VH> Espígerðí — 2 hb Mjög góð jaröhæð. Asbraut — 95 ftll 3ja herb. verulega góð íbúð. Vitastígur — 3 hb Samþykkt, nýstandsett. Laus. Verð 7 m. Útb. 4.5 m. Fagrakinn — 84 fm 3ja herb. góð íbúö. Útb. 6.5*^7 m. Kóngsbakki — 95 fm 3ja herb. verulega góð íbúð á 2. hæö, sér þvottahús. Lækjargata Hf. 3ja herb. íbúð. Verð 7.5—8 m. Æsufeil — 90 fm 3ja herb. mjög vönduö íbúö. Öldugata Rvfk — 80 fítt 3—4ra herb. íbúð. Verð 7.5 m. Drekavogur — 90 fm 4ra herb. góð íbúð. Verö 11—-11.5 m. Útb. 8 m. Maríubakki — 108 fm Vönduð 4ra herb. íbúð. Mjög hagstætt verð ef samið er strax. Álfaskeið — 122 fm 4—5 herb. stór, falteg íbúð á 1. hæð + góöur bílskúr. Verð aðeins 17.5 m. Óska effir skiptum á góðri 4—5 herb. íbúð í Hlíðum eða Háalefti. Krummahólar — 158 fm 7 herb. t'búð á 2. haBöum. Kóngsbakki — 163 fm 6 herb. glæsileg íbúö. Skaftahlíð — hæö og ris 6 herb. hæð 136 fm. Ölduslóð — 140 fm 5 herb. sérhæö + góöur bílskúr. Verð 20 m. Víkurbakki — Raðhús 160 fm. + bífskúr. Garðabær — Raöhús Verulega góð eign. Stór bíl- skúr. Verð 28 m. Einbýli — Austurborg Lítið einbýli hæð og ris 3ja herb. íbúö. Útb. ca. 8 m. Selás — Byggingarlóð Einbýli á bezta stað. Iðnaðarhúsnæói Höfum úrval af verzlunar- og iðnaðarhúsnæði í Reykjavík og Kópavogi. Höfum úrvai af 4ra herbergja íbúðum á Reykjavíkursvæðinu. Vantar 3—4ra herb. íbúö í Tekjahverfi Mosfellssveit. Skipti möguleg á sérhæö í Kópavogi. 18—20 mílljón útborgun að góðri ca. 140 fm. sérhæö eða góðri íbúð í lyftuhúsi í fReykjavík. Hjá okkur er miðstöð fasteignaviðskiptanna á Stór-Reykjavtkur- svæðinu. Seljendur — Kaupendur Látið skrá eign yðar hjá okkur. Tryggjum ávallt úrvals þjón- ustu. Verömetum samdægurs. EFasteignasabn EIGNABORG sf. —' Hamraborg 1 • 200 Kópavogur • Símar 43466 8 43805 sölustjóri Hjörtur Gunnarsson sölum. Vilhjálmur Einarsson Pétur Einarsson tögfræðingur. ' <X> & <í> <£><£> <£><£> & <£> & <£> <£> <£><£> <& <ís> <X> ! 26933 I ; Dalsel i 1 2ja herb. 80 fm. íb. á 3. hæö, $ g bílskýli, fullfrág. íb. útb. 7.5 §j A m. | | Sólheimar | |g 2ja herb. 70 tm. íb. á 6. hæð, S ^ suðursv. Góð eign. Verð um & ð 10m. iS | Mosfellssveit | ^ 2ja herb. 50 fm. íb. á hæð í $ Á timburhúsi, verð aðeins Æ & 4.5—5 m. útb. samkomulag. & § Bollagata | & 3ja herb. 90 fm. íb. í kj. Góð & & íb. sér inng. Verð 10 m. ¦& 1 Laugar- | | nesvegur % & 3ja herb. 100 fm. íb. á efstu & § hæð í blokk, ris yfir íbúð V q sem má inr.r. sem baöstofu. ^ t Hrísateigur t § 3ja herb. 70 fm. risíbúð í v /r- Þríbýlishúsi, verð um 8 m. gj % Eyjabakki % * 4ra herb. 100 fm. íb. á 3. | -t, hæð, sér Þvottahús, útb. 10 % » Fataverzlun & Hannyrða- og fataverzlun í | <£> verzlunarmiðstöð til sölu, -l * mjög góð staðsetning. í % Ath.: % & Fjöldi annarra eigna. ð ís> ,s Í Jón Magnússon hdl. | markaðurinn g Au8turstr»ti 6. Slmi 26933. Albert Guðmundsson: Gefur borgarbúum kost á að velja borgarstjóra úr hópi umsækjenda „ÞETTA hlutleysi sem ráðstjórn- in í Reykjavík talar um er ekki gott ef borgarstjórinn verður ráðinn af borgarstjórn. Mér finnst að hlutleysið ætti að framkvæma með því að gcfa borgarbúum kost á því að taka þátt í vali borgarstjóra og kjósa hann úr hópi umsækjenda," sagði Albert Guðmundsson. borgarfull- trúi Sjálfstæðisflokksins. er hann á borgarstjórnarfundi á fimmtu- dag gagnrýndi það atriði sam- starfssamnings meirihlutans að borgarstjóri eigi að vera hlutlaus framkvæmdastjóri, ráðinn af borgarstjórn. Kvaðst Albert vilja beina þessum tilmælum til meiri- hlutans. Albert Guðmundsson sagði að hér væri um mikla breytingu að ræða sem hann væri andvígur. „Hver sem ráðinn verður borgar- stjóri verður ráðinn af núverandi 43466-43805 OPID VIRKA DAGA TIL KL. 19 OG LAUGARDAGA KL. 10—16. Úrval eigna á söluskrá. f£ Fasteignasalan EIGNABORG sf. Tilbúiö undir tréverk 2ja og 3ja herbergja íbúðir Til sölu eru eftirgreindar íbúöir í húsi viö Orrahóla í Breiöholti III. 1) 2 stærðir af 2ja herbergja íbúðum. Verð 8.5—9.4 millj. 2) Stórar 3ja herbergja íbúöir. Verð 11.0—11.4 millj. íbúöirnar seljast tilbúnar undir tréverk, sameign inni fullgerö (þar á meöal húsvaröaríbúö) og húsiö fullgert aö utan. Seljandi bíöur eftir 3.4 milljónum af húsnæöismálastjórnarláni. íbúöirnar afhendast 15. apríl 1979. íbúöirnar eru sérstaklega vel skipulagöar. Frábært útsýni. Stórar svalir. Traustur og vanur byggingaraöili. Nánari upplýsingar og teikningar á skrifstofunni. Árni Stefánsson, hrl. Suðurgötu 4. Sími: 14314. Kvöldsími: 34231. Óska eftir aö kaupa byggingalóð á Reykjavíkursvæöinu. Tilboö leggist inn á Mbl. merkt: „Byggingalóö - 7561". Sér hæð við Digranesveg 150 fm sérhæö meö bílskúr. Hæðin skiptist í stórar stofur meö arni, 4 svefnherb. þar af 1 forstofuherb., stórt baöherb. og stórt eldhús meö borðkróki. Þvottahús og búr inn af eldhúsi. í smíðum á Seltjarnarnesi Vorum að fá í sölu nokkrar 3ja herb. íbúðir í glæsilegum fjórbýlishúsum á Seltjarnarnesi. íbúðirnar seljast í fokheldu ástandi og eru til afhendingar í október — nóvember í haust. Um er að ræða tvö hús meö fjórum íbúöum í hvoru húsi. Bílskúrar fylgja nokkrum íbúðanna. Teikningar og frekari upplýsingar á skrifstofunni. [7^ FASTEIGNA LuJ HÖLUN FASTEIGNAVIÐSKIPTI MIÐBÆR-HÁALEITISBRAUT 58-60 SÍMAR -35300 & 35301 Agnar Ólafsson, Arnar Sigurðsson. Hafþór Ingi Jónsson tfidl. meirihluta og verður ekkert hlut- lausari en var hjá gamla meiri- hlutanum. Ég trúi því ekki fyrr en ég tek á að núverandi meirihluti treysti ekki kjósendum sínum til að velja hæfasta manninn úr hópi umsækj- enda. Að öðrum kosti tel ég allt tal núverandi meirihluta um hlutleysi marklaust." Björgvin Guðmundsson, borgar- fulltrúi Alþýðuflokksins, sagði, að til þessa hefði borgarstjóra- embættið verið undirbúningsstarf fyrir væntanleg leiðtoga Sjálf- stæðisflokksins á landsvísu. „Við teljum að svo eigi ekki að vera," sagði Björgvin. „Ég er þess fullviss að við fáum góðan framkvæmda- stjóra sem gegnir borgarstjóra- embættinu vel. Það er nóg fram- boð af góðum mönnum í embætt- ið." Frekari umræður urðu ekki um málið. Hringbraut 2ja herb. 65 fm mjög góð íbúö á 4. hæð við Hringbraut. Herb. í risi fylgir. Suður svalir. Asparfell 2ja herb. falleg íbúö á 2. hæö viö Asparfell. Stórar suöur svalir. Freyjugata 2ja herb. 65 fm góð íbúð á 3. hæö í steinhúsi við Freyjugötu. Laus strax. Laugavegur 3ja herb. rumgóð og snyrtileg íbúð á 4. hæö í steinhúsi viö Laugaveg. íbúöin er í góðu standi. Fallegt útsýni. Laus strax. Grettisgata 3ja herb. snyrtileg íbúð á 1. hæö í steinhúsi viö Grettisgötu ca. 70 fm. kjallari fylgir. Maríubakki 4ra herb. mjög góð íbúð á 1. hæð viö Maríubakka. Laus fljótlega. Hraunbær 5 herb. falleg íbúö á 2. hæö viö Hraunbæ. Verzlunarhúsnæöi ca. 200 fm verzlunarhúsnæöi í verzlanasamstæöu á mjög góö- um staö í vesturbænum. Skrifstofuhúsnæöi 300 fm skrifstofuhúsnæöi t.b. undir tréverk við Hverfisgötu. Til greina kemur aö selja húsnæöiö í minni hlutum. Jörð til sölu Jörð í Reykhólahreppi í Barða- strandasýslu til sölu. Jöröin liggur að sjó. Laxveiðihlunn- indi. Landiö er kjarri vaxið, hentar vel fyrir félagasamtök. í smíöum 3ja herb. íbúö á 2. hæö t.b. undir tréverk og málningu viö Hamraborg Kópavogi. Bílskýli fylgir. íbúðin er t.b. til afhend- ingar strax. Sumarbústaöur viö Þingvallavatn Óvenju fallegur 60 fm sumar- bústaöur á fegursta staö við Þingvallavatn til sölu. Bátaskýli og bátur fylgir. Seljendur ath. vegna mikillar eftirspurnar höf- um Viö kaupendur að 2ja til 6 herb. íbúöum, sérhæðum, rað- húsum og einbýlishúsum. Málflutnings & t fasteignastofa kgnar Bústatsson. hri. Halnarstrætl 11 Simar12600, 21750 Utan skrifstofutlma: — 41028.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.