Morgunblaðið - 20.06.1982, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 20.06.1982, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐID, SUNNUDAGUR 20. JÚNI1982 9 Fasteignasalan Hátún Nóatúni 17, s: 21870,20998. Viö Gnodarvog 3ja herb. 88 fm íbúö á 3. haeö í fjórbýlishúsi. Viö Engihjalla Glæsileg 3ja herb. 90 fm íbúö á 8. hæð. ibúð í sérflokki. Við Einarsnes 3ja herb. 90 fm sérhaeð í timb- urhúsi ásamt bílskúr. Laus nú þegar. Viö Vesturberg Glæsileg 3ja herb. 87 fm íbúö á 4. hæð. Viö Blöndubakka Falleg 4ra herb. 110 fm íbúð á 3. hæð með auka herb. í kjall- ara. Þvottaherb. í íbúðinni. Við Breiðvang Glæsileg 5 herb. 120 fm íbúö á 1. hæð. Þvottaherb. í íbúðinni. Góöur bílskúr fylgir. Viö Hjallabraut Falleg 4ra—5 herb. 117 fm íbúð á 3. hæö. Skipti á 3ja herb. íbúö koma til greina. Við Suöurhóla Glæsileg 4ra—5 herb. 120 fm endaíbúö á 3. hæö. Skipti á 3ja herb. íbúö koma til greina. Við Asparfell 6—7 herb. 160 fm lúxus íbúö á 5. hæð. Til greina kemur að taka 2ja herb. íbúö upp í hluta söluverðs. Við Lindarbraut Falleg 4ra—5 herb. 115 fm sérhæð (slótt jarðhæð). Laus fljótlega. Við Arnartanga 95 fm raöhús á einni hæð (við- lagasjóöshús). Bílskúrsréttur. Makaskipti Þurfum að útvega 3ja til 4ra herb. íbúð á 1. hæö eöa í lyftu- húsi, í skiptum fyrir einbýlishús við Skipasund. Húsið er timb- urhús, kjallari, hæð og ris. Bíl- skúr fylgir. Við Heiðnaberg Fokhelt parhús á tveim hæöum með innbyggöum bílskúr, sam- tals um 200 fm. Fast verð. Teikningar á skrifstofunni. í Vesturborginni Einbýlishús sem er hæð og ris með innb. bílskúr. Samtals um 214 fm. Húsið selst fokhelt en frágehgiö að utan. Teikningar og nánari upplýsingar á skrif- stofunni. Viö Urðarbakka Glæsilegt raöhús ásamt inn- byggöum bílskúr. Samtals um 200 fm. Húsiö skiptist í góöar stofur, eldhús, 5 svefnherb. sjónvarpshol, baðherb., gesta- snyrtingu, þvottaherb. og geymslur. Upplýsingar í dag frá 2—4 í síma 46802 Hilmar Valdimarston, Ólatur R. Gunnartaon, viðskiptafr. Brynjar Fransaon heimasími 46802. FASTEIGNASALAN Kirkjutorgi 6 Asvallagata — 3ja herb. íbúö á 3. hæð ca. 78 fm. Snotur íbúð í góöu hverfi. Baroavogur — 3ja herb. sér hæð ca. 105 fm sérlega falleg og vönduð, góöur 27 fm bílskúr fylgir. Verö 1550 þús. Mjölnisholt — 3ja herb. sér hæð i tvíbýli ca. 75 fm eignar- lóð. Verð 780 þús. Barmahlío — 4ra herb. íbúö í kjallara ca 85 fm, talsvert endurnýjuð. Verð 900 þús. Fífusel — raöhús — tilbúið undir tréverk, ca. 195 fm á 3 hæðum, bílskýlisréttur. Sérlega skemmtileg eign. Verö 1,5 millj. Baldvin Jónsson hrl., sölumaður Jóhann G. Möller, sími 15545 og 14965. 26600 allir þurfa þakyfírhöfuðid LOKASTÍGUR 2ja herb. ca. 60 fm kjallaraíbúö í þríbýlis, steinhúsi. Laus fljót- lega. Verð: 500 þús. UGLUHÓLAR Einstaklingsíbúð ca. 55 fm á jaröhæö í blokk. Mjög rúmgóð og snyrtileg íbúð. Verð: 580 þús. ÁLFTAMÝRI 3ja herb. ca. 80 fm íbúð á 4. hæð í 8 íbúöa stigahúsi. Suöur- svalir. Bílskúrsteikningar fylgja. Verð: 900 þús. ASPARFELL 3ja herb. ca. 90 fm íbúð á 5. hæð í háhýsi. Þvottahús á hæö- inni. Vestursvalir. Verö: 880 þús. ENGIHJALLI 3ja herb. ca 90 fm íbúð á 4. hæö í háhýsi. Vestursvalir. ibúöin gæti losnaö fljótlega. Verð: 850 þús. GAUKSHÓLAR 3ja herb. ca 80 fm íbúö á 1. hæð í háhýsi. Suðursvalir. Góð- ar innréttingar. Verö: 850 þús. ÁLFASKEIÐ 4ra herb. ca. 100 fm íbúð á 3. hæö í blokk. Suöursvalir. Bíl- skúr. Verð: 1.050 þús. DRAPUHLID 4ra herb. ca. 120 fm íbúö á 2. hæö í fjórbýlis, steinhúsi. Stór bilskúr, meö 3ja fasa raflögn. Suöursvalir. Verð: 1300 þús. ENGIHJALLI 4ra herb. ca. 110 fm íbúð á 5. hæð í háhýsi. Tvennar svalir. Góöar innréttingar. Þvottahús á hæðinni. Verð: 980 þús. FÍFUSEL 4ra herb. ca. 110 fm endaíbúð á 2. hæö í blokk. Suövestur sval- ir. Bílskýlisréttur. Herb. í kjall- ara fylgir. Verð: 1100 þús. HÁALEITISBRAUT 4ra herb. ca. 115 fm íbúð á 3. hæð í 4ra hæða blokk. Bíl- skúrsréttur. íbúöin getur losnaö strax. Verð: 1200—1250 þús. LUNDARBREKKA 4ra herb. ca. 100 fm íbúö á 4. hæð í blokk. Sameiginlegt þvottahús á hæöinni. Suöur- svalir. Góðar innréttingar. Verð: 1.0 millj. NJÖRFASUND 4ra herb. ca. 115 fm íbúö á neðri hæö í tvíbýlishúsi. Góðar innréttingar. Verö: 1500 þús. SUDURHOLAR 4ra—5 herb. ca. 110 fm íbúð á 2. hæö í blokk. Góö íbúö meö suðursvölum. Verð 1.0 millj. DALSEL 6—7 herb. ca. 150 fm íbúð á 1. hæð og í kjallara á 4ra hæöa blokk. Bílskýlisréttur. Vandaöar innréttingar. Stórar suöursvalir. Verð: 1400 þús. ARKARHOLT Einbýlishús á einni hæð ca. 150 fm. Þvottahús innaf eldhúsi. 3—4 svefnherb. Verð: 1600 þús. ARNARTANGI 4raherb. ca. 100 fm viðlaga- sjóðs, raöhús. Verö: 900 þús. KOPAVOGUR— VESTURBÆR Einbýlishús á tveimur hæöum ca. 130 fm að grfl. Á neðri hæö- inni er lítil sér íbúö. Bílskúr o.fl. Verð: 2,3 millj. SELTJARNARNES Pallaraðhús um 200 fm. Innb. bílskúr. Húsiö er að mestu frág. Verð: 1950 þús. HLÍÐARHVAMMUR KÓP. Einbýlishús á tveimur hæöum ca. 80 fm að grfl. Nýlegur bíl- skúr. Mjög falleg lóð. Verð: 2,2 millj. SELJAHVERFI Raðhús á þremur hæöum alls um 220 fm. Suðursvalir. Góðar innréttingar. Bílskýli. Frág. lóö. Verð: 1800—1900 þús. /y\\ Fasteignaþjónustan I Kmj \ *u>lurstrmli 17, t. XUO ^S*Cíy^ Ragnar Tómaason hdl. 1967-1982 -15ÁR------------------------------------- 81066 Leitiö ekki langt yfir skammt Opið 1—3 HOLTSGATA 2ja—3ja herb. rúmgóð íbúð á jaröhæö í fjölbýlishusi. Sér inn- gangur og sér hiti. Otb. 470 þús. KRÍUHÓLAR 3ja herb. falleg ca. 90 fm fbúð á 6. hæð. Þvottavél á baði. Fal- legt útsýni. Otb. 630 þús. HVAMMSVEGUR 3ja herb. ca. 85 fm falleg íbúö á jaröhæö. Nystandsett að miklu leyti. Otb. 610 þús. GNOÐARVOGUR 3ja herb. 76 fm íbúð á 1. hæö. Otb. ca. 660 þús. AUSTURBERG— BÍLSKÚR 3ja herb. ca. 90 fm íbúö á 4. hæö. Þvottavéi á baði. Suðursvalir. Otb. 650 þús. SUDURHÓLAR Glæsileg 4ra herb. 117 fm íbúð á 4. hæð. Tengt fyrir þvottavél á baöi. Giæsilegt útsýni. Til greina koma verötryggð kjör. MIÐVANGUR — HF. 4ra—5 herb. ca. 120 fm falleg íbúö á 4. hæö. Sér þvottahús og búr. Útsýnl í allar áttlr. Otb. 860—900þús. ESKIHLÍD Góð 4ra—5 herb. 110 fm íbúð á 4. hæð. Verð 960 þús. FÍFUSEL 4ra—5 herb. 110 fm falleg íbúð á 5. hæö, asamt aukaherb. i kjallara. Sér þvottaherb. Suðursvalir. Útb. 850 þús. HRAUNBÆR 5—6 herb. gullfalleg og björt 140 fm endaibúð á 2. hæð. Sér þvottaherb. og búr. Parket á stofu. Suöursvalir. Otb. 980 þús. ÞORFINNSGATA 90 fm sérhæð á 2. hæð í tvt'býl- ishúsi. Nýtt gler í gluggum. Otb. 850 þús. RAUÐALÆKUR — SÉRHÆÐ Falleg 115 fm íbúð á 1. hæð í fjórbýlishúsi. Sér hiti og sér inn- gangur. Góöar suöursvalir. 30 fm bílskúr. Utb. 1100 þús. GNODARVOGUR— SÉRHÆÐ Glæsileg 5 herb. 143 fm sér- hæð á 2. hæð í þribýlishúsi. Sér híti og þvottaherb. Tvennar svalir. Góður bílskúr. Útb. 1350—1400 þús. YRSUFELL — RAÐHÚS Fallegt 140 fm raðhús á einni hæð. 3—4 svefnherb. Skáli og stór stofa. Stórt og fallegt eld- hús. Otb. tilboð. HVASSALEITI — RAÐHÚS 200 fm raöhús á 2 hæöum. Húsiö skiptist í 4—5 svefn- herb., snyrtingu og gestasnyrt- ingu. Stórt og gott eldhús. Stór stofa og 20 fm bílskúr. Góður garður. Utb. 1700 þús. Húsafell FASTErGNASALA Langholtsvegi 115 ( Bæjarteibahúsimj ) simi: 81066 Aoalsteinn Pétursson Bergur Gubnason hd' Höfum í einkasölu: Í Hlíðahverfi 138 fm 5 herb. sérhæð í fjórbýli (2. hæö). Skiptist í 2 stofur og 3 svefn- herbergi. Stórt eldhús með borökróki. Sér rafmagn og hiti. Óvenjumiklir skápar. Bílskúrs- réttur. í Hlíoahverfi 126 fm 5 her- bergja sérhæð í fjórbýli (1. hæö). Skiptist í 2 stofur og 3 svefnherbergi. Stórt eldhús með borðkróki. Nýjar innrétt- ingar í eldhúsi. Sér inngangur, rafmagn og hiti. Bílskúrsréttur. Höfum fjársterkan kaupanda aö einbýli eöa raðhúsi 200 fm eöa stærra auk bilskúrs helzt í Reykjavík vestan Elliöaáa eða Seltjarnarnesi. Möguleiki á makaskiptum við aöra sérhæö hér aö ofan. Nanari upplýsingar í sfma 25721 frá 09.00—12.00. Opið 1—3 í dag Eínbyli — Raðhús Sogavegur 113 fm snoturt einbýlíshús á 2 hæöum. Altar nánari upptýs. á skrifstofunni. Viö Smyrlahraun 150 fm raöhús á 2. hæöum. Bilskur Varð 1,7 millj. Viö Hraunbæ — skipti 139 tm 5—6 herb. raöhús. Húsiö er ma. góó stofa, hol, 4 herb. o.fl. Teppi og parket á gólfum. Viöarklædd loft. Nýr bilskur. Bein sala eoa skipti á 2—4 herb. ibúð við Hraunbæ. Sérhæðir Sér hæö viö Mávahlíö Höfum t einkasölu 130 fm vandaöa neðri sér hæð. Ibúðin er 2 saml. stofur sem mætti skipta og 3 herb. Bílskúr. Bein sala. Verö 1550 þú« í Austurborginni 6 herb. vönduö sér hæö (efsta hæð) í þnbylishusi. íbúöin er m.a. 2 saml stof- ur, 4 herb. o.fl Bilskursrettur Skipti á 2ja—3/a herb. íbúö koma til greina. í Gardabæ 4ra—5 herb. 139 fm efri sér hæö i tví- býlishúsi. Bilskursrettur Suöursvalir Útb. 900 þús. Skaftahlíð — skipti Glæsileg 156 fm sér hæð m. bilskúr. Fæst aðeins i skiptum fyrir góða 90 fm ibúö i Hliðum eða Vesturbæ. 4ra—6 herbergja I Vesturbænum 125 fm ibúð á 3. hæö (efstu). ibúöin skiptist i 2 saml. stofur og 3 herb. Gott geymsluris yfir ibuöinni og mætti þar hugsantega innrétta lítið risherb. Ibuðin þarfnast standsetningar. Æskileg skipti á minni eign í Vesturbænum. Við Lindargötu 3ja—4ra herb. íbúð á efri hæð i tvíbýl- ishúsi. ibúöin er i góöu ásigkomulagi. Falleg útsýni. Verð 700 þú«. /Eskilag útb. 500 þú« Öldugata 4ra herb. 85 fm íbúð á 2. hæð. Danfoss. Svalir. Verð 880 þúa. útb. 650 þu» Hraunbær 4ra herb. 123 fm íbúð á 2. hæð. Þvotta- herb og búr innaf eldhúsi Parket. Útb. 780 þú» 3ja herb. íbúðir Við Engihjalla Nýleg íbúö ca 85 fm með vönduðum innréttingum. Þvottahús á hæöinni. Verð 890 þúa. Við Tjamargctu 3ja herb. 70 fm skemmtileg rishæö. Verð 750 þúa. Útb. 560 þúa. Við Krummahola m. bílskúr 3ja herb. vönduö 90 fm ibúö á 6. hæö. Gott útsýni. Bilastæði i bílhýsi Útb. 680—700 þúa. Háteigsvegur 3|a herb. 70 fm ibuö á efstu hæð i þri- býlishúsi. Verö 800—850 þús. Við Drápuhlíð 3ja herbergja góö risibúö. Laus fljót- lega. Verð 800 þú» Við Holtagerði 3ja herb. 80 fm íbúö á jaröhæö. Sér inngangur. Ser hiti. Verö 750 þúa. Útb. 550 þúa. Hjallabraut Hf. 3ja herb mjög vönduð 95 fm íbúð á 2. hæö. Stórar suðursvalir útb. 680 þúa. 2ja herbergja Við Hátún 55 fm snotur kjallaraíbúö. Laus strax. Útb. 450 þúa. Við Hagamel 2ja herb. 70 fm vönduö ibúö á jaröhæð. Nýtt rafmagn. Parket. Útb. 560 þú«. Við Austurbrún í in af þessum vinsælu einstaklings - ibúðum. Ekkert áhvilandi. Varð 600 þú». Við Laugaveginn 50 snotur ibúð á 2. hæö i bakhúsi. Þvottaaðstaöa í ibúöinni. Útb. 410 þúa. Eignir úti á landi Einbýlishús í Vogunum. 200 fm einbylishus í Hverageröi 70 fm parhus i Hverageröí, bílskúr. Gott steinhus í Hóimavík. Goður bil skúr. ÞINGHOLTSSTRÆTI 3 SÍMI 27711 Sölustióri Sverrir Kristinsson Valtyr Sigurðsson lögfr Þorleifur Guömundsson sölumaöur Unnsteinn Bech hrl. Simi 12320 EIGNASALAIM REYKJAVÍK Ingólfsstræti 8 EINBÝLISHÚS M^öq gott járnkl. timburhus á steyptum kj. i Skerjafiröi. Rúmg. bilskur Ákv. sala. Gæti losnað fljótlega. EINBÝLISHÚS á góðum staö í austurb. Kopavogs HúsiÖ er allt i mjög góöu ástandi. 4 sv. herb. Bilskur Serlega falleg ræktuð loö Mikiö utsyni Laust e. skl. Uppl á skrifst. RAÐHÚS V/ÁSGARÐ Húsið er alls um 130 fm. Allt i mjög góðu ástandi. Fallegur garöur. Laus 1. ágúst nk. Verð um 1,2 m. FÍFUSEL — RAÐHÚS Húsið er rúml. t.u. trév. og mjög vel ibuöarhæft Verö um 1,4—1,5 millj. V/SKIPHOLT 5 herb. ibuö i fjölbýlish. íbúóin er öll i góðu éstandi. Herb. í ki. fylgir. Bein sala eða skipti á 2ja—3ja herb. ibúö. VESTURBERG 4ra herb. góð íbúö á 1. h. i fjölbýlishúsi. Laus 1. 8. nk. Ákv. sala. ÁLFHEIMAR 4ra herb íbúð á 3ju hæð i fjölb Góö ib. m. s.svölum. Bein sala eða skipti á 3ja herb ib. á 1. eða 2. hæð. Æskil. að rúmg. geymsla eða herb. i kj. fylgi. VIÐ UGLUHÓLA 3ja herb. nýleg vönduö ibúö á 2. hæð i fjölb.'Góö sameign. Suöursvalir. Mikiö utsyni Ákv. i sölu. Laus e.skl. GNOÐARVOGUR 3/a herb. íbúð á 3/u hæö (efstuí i fjór- býlish. Stórar s.svalir. Gott útsýni. V/ÞORFINNSGÖTU 4ra herb. ibúö á 2. h. i steinh. Yfirb. réttur. Laus innan 2ja mán. RAUÐARÁRSTÍGUR 2ja herb. ibúð á jaröhæð. Samþykkt ibuð i góðu astandi SÉRHÆÐIR í SMÍÐUM Vorum að fá i sölu 2 serhæöir i tvibýlish. á góöum stað i Hafnarf. Bílskúrar fylgja. Seljast fokheldar Teikn á skrifst. KOPAVOGUR— RAÐHÚS Endaraðhús á góðum staö i austurb. Kópavogs. Selst frág. að utan m. úti og svalarhuröum. einangraö aö innan. Gler ísett. Til afh. nú þegar. Teikn. á skrifst. EIGIMASALAN REYKJAVÍK Ingólfsstræti 8 Sími 19540 og 19191 Magnús Einarsson, Eggert Elfasson. 12488 Opid 12—16 í dag. LINDARGATA Góð 2ja herb. ca. 70 fm íbúö. SMYRILSHÓLAR Vönduð 2ja herb. íbúö. ASPARFELL 2ja herb. 65 fm íbúð á annari hæð. BRÆÐRABORGAR- STÍGUR Serstaklega vönduð nýleg 3ja herb. íbúð á 1. hæð. J.P. inn- réttingar, góð teppi, sér hiti, lit- að gler, 2. svalir, 2 geymslu- herb. og bílskúr. Einkasala. ÞINGHOLT Vel staösett 3ja herb. 85 fm íbúð á jarðhæö, lítið áhvílandi, laus eftir samkomulagi. BUGDULÆKUR Vönduð 3ja—4ra herb. 95 fm íbúö. Góöar innréttingar. HAFNARFJÖRÐUR 4ra—5 herb. sérhæð í tvíbýlis- húsi. Góð eign. Bílskúrsréttur. AUSTURBÆR — RVÍK. Gott einbýlishús á tveim hæð- um. Bílskúr. Stór lóð. Má skipta í tvær íbúöir. Fasteignir sf. Tjarnargötu 10B, 2. h. Friðnk Sigurbjörnsson, logm. Friðbert Niéluon, solumaður.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.