Morgunblaðið - 09.01.1985, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 09.01.1985, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐIÐ, MIDVIKUDAGUR 9. JANUAR 1985 Dalshraun — Hafnarfirdi Skrifstofu- eöa verslunarhúsnæöi Til sölu á jarðhæö gott skrifstofu- eða verslunarhús- næði. Samtals 150 fm. Húsnæöiö er fullbúiö með teppum og skiptist í verslun, lager og skrifstofu. Góö aökeyrsla og bílastæöi. Árni Grétar Finnsson hrl., Strandgötu 25, sími 51500. SIMAR 21150-21370 S0LUSTJ LARUS Þ VALDIMARS L0GM J0H Þ0RÐARS0N HDL Til »ýni» og aolu auk annarra eigna Úrvals íbúð á úrvals stað skammt frá Húsi verslunarinnar er til sölu 4ra herb. íbúö í suöur-enda um 110 fm á 4. hæö Tvannar svalir. Sérþvottahúa. Stór geymsla Bílskúr fylgir. Ibúöin er í smiöum, nú rumlega fokheld Afh. fullbúin undlr tréverk og málningu 1. ágúst nk. Teikningar og nánari uppl á skrifst. Uppt. akki vaittar í sima. Nokkrir tugir góóra íbúða 4ra herb , 3)a herb. og 2 herb. á söluskrá. Ný söluskrá alla daga. Gegn óvenju góðri útb. óskast m.a. eftirtaldar fasteígnir: 2|a—3ja herb. íbúo. Helst i Þingholtunum á 1. eöa 2. haao. 2ja—3|» herb. nýteg i borginni. 4ra—6 herb. í Hliöunum eöa í Stóragerði. 3ja—4ra herb. íbúö með bílskúr í borglnni eöa Kópavogl. 5—6 harb. íbúö í Arbæjarhverfi. 3ja—4ra herb. hæo meö bilskúr. Ekki í úthverfi. i þessum og mörgum fleiri tilfellum er um óvenjumiklar útb. að ræoa. Sumir kaupendurnir þurfa ekki aö fá eignirnar tit afnota fyrir sig fyrr en í vor eoa í sumar. Vinsamlegast leitio nánari uppl. G6Ö íbúðarhaað óskast i Heimahverfi. ALMENNA fASIEIGNASALAN LAUGAVEGI18 SÍMAR 21150-21370 rHÍ)SVA!VijÍJRn FASTEIGNASALA LAUGAVEGI 24, 2. HÆÐ. 62-17-17 H ÞurfUm aö ÚtVOga fyrlr traustan viösklptavln 3|a eða 4ra harb. ibúð í Sóiheimum eöa Fossvogi. Rétt etgn greiðlst út á einu árl. Einb. HraUntUngU KÓp. Ca. 230 fm 12 h. meö Irmb. bftsk. V. 5.3 m. Einbýlí Garöabæ. Ca. 145 tm falagt hús maö garoi. Vorð 3,3 mHIJ. Einbýll HjallabrekkU KÓp. Ca. 1M fm auk Mskúra. Varð 4,4 mMJ. Einbýli KÖgursell. Ca. 220 fm 12 hæöum. Varð 4,5 mtilj. EÍnbýií GarðaflÖt. Ca. 170 fm auk 50 fm blak. Varð 5 miN|. EÍnbýlí Setbergslandí. Ca. 280 tm húa. Set»t tllb. u. trðv. Verð 4,3 millj RaðhÚS BraUtaráS. Ca. 190 tm auk tvðf. bílsk. Sklptl mðgul. á mlnnlekjn. RaðhÚS Garöabæ. Ca. 150 fm auk bilsk Akv. sala. Verð 3,7 mlll). RaðhÚS Birkigrund. Ca. 192 fm auk Msk. Oöður garður. Verö 4,3 mitlj. RaðhÚS VeStUrberg. Ca. 136 fm I etnnl hæð. Bilsk. Verð 3,4 mlllj RaðhÚS Engjasel. Ca. 210 fm endaraðh. meö bílgeymslu Verð 3.6 mlllj. RaöhÚS Unilfell. Ca. 140 tm I einni twsö. 4 svefnherb. BHskúrsplata. ParhÚS KÖgUrSel. Ca. 153 fm | 2 haaðum. Bilsk.plata Verð 3,3 mlllj. ParhÚS KÓpaVOgSbrailt. Ca. 126 tm 12 hasðum. Bílsk. Verð 2,5 millj. Akrasel. Ca. 210 fm gUasll. eign meö bilsk Garður I raskt. Verö 4,4 mlllj SelVOgsgata Hf. - 6 herb. Ca. 120 tm «5.11. Iwað og I kj. Verð 1,6 mWJ. Barmahlíð - 4ra herb. Ca. 115 fm kixua íb. I þrfb. Sólstofa. Verð 2.5 mMJ. Bólstaðarhlíð - 5 herb. ca. 135 fm ib. 11. n. m. t>*sk. verð 2,6 mnij. FellsmÚIÍ - 5 heitj. Ca. 130 fm goð fb. I bk*k. 4 svefnh. Verö 2,5 mlll). KríuhÓlar — 5 herb. Ca. 130 fm íb. f lyfiublokk Verö 2,1 mlllj. Hraunbær - 4ra herb. Ca. 110 fm fb. 13. h. Suöursv. Verð 1,9 ml«|. Dvergabakki - 4ra herb. ca. 110 tm »>. 13. n. suöursv. verð 1,9 muj. Kríuhólar - 4ra herb. Ca. 110 fm faileg íb. með btek. Verð 2,3 mWJ. KríuhÓlar - 4ra heil). Ca. 110 fm ib. 13. h. (¦¦ btokk. Verð 1,8 ml«|. HerjÓlfsgata Hf. - 4ra hefb. Ca. 110 fm lalleg eerh. Verð 2 mlll| Herjólf sgata Hf. - 4ra herb. ca. 110 tm «>. wm Msk. varð 2,4 mwj. Álfaskeiö Hf. - 4ra herb. Ca. 100 tm íb. í btokk B*sk.sðkklar. V. 1850 þ. Dalsel — 3ja herb. Ca. 105 tm lalleg ib. á 2. hasð. Bageymsla. Verð 1950 bús. Engihjalli — 3ja herb. cs. se rm íb. á e. hæð. vero 1700 pus. Grettisgata — 3ja herb. Ca. 90 fm snotur íb. á 2. hæö I stelnhúsl. Verö 1550 þús. FunigrUnd - 3ja herb. Ca. 90 tm talleg íb meö aukaherb. í kj. V. 1,9 m. Hraunbær — 3ja herb. ca. 90 tm oóö n>. 1 biokk. verð 1,7 miuj. Hrafnhólar - 3ja herb. ca. 90 tm »>. 12. n. 1 tyttubiokk. vero 1,6 mwj. HofSVallagata - 3ja herb. Ca. ¦ fm rWb. Vel staðsett. Verö 1.6 mWJ. Nýlendugata — 2ja-3ja herb. ca. so tm agæt nsib. verð 1200 pus. Gullteigur - 2ja herb. Ca. 45 fm ft>. 11. h. Ný ekth.innr. Verð 1150 þús. ÁSVallagata - 2ja herfo. Ca. 45 tm fb. I Jarðh. Ósamþ. Verö 850 pús. ^6^001^1^1^ Tomasson sölustj., heimaaími 20941. Vioar Böðvareson viðskiptafr. — lögg. faat., heima«ími 29618. íöjttSM Einbyushus í VeStUrbæ: 360 fm vandað einb.hus é mjðg ettlrsöttum stað. Mögul. á sérfb. á neðrl hæð. Teikn. og uppl. á skrifst. Eignask. mogul. I Seljahverfi: Hðfum tn soiu tvð mjðg glæsil. 220 og 250 fm elnb.hús á góðum stððum. Nánarl uppl. á skrltst. I Hlíðunum: ni sðiu 360 fm eldra steinh. Elnstðk stsðsetn. Utsyni. Nánarl uppl á skrlfst. Raðhús Bakkasel: 2eo tm latiegt raðhús ssm er kj. og tvær hæöir. Sérib. í kj. 25 fm bftsk. Uppl. á skrlfst. Engjasel: 210 fm hus, sem er tvær hæöir og k|. Bflhýsi. Lauat atrax. Qóö gr.kjðr. Eignask. mðgul. Nesbalí: 205 fm mjðg gott tvftyft raöhús, tvðf. bílsk. Varð 4,5 miUJ. Brautarás: 190 tm faiiegt tvftytt raðh. Tvðf. bflsk. Verö 4,2—4,4 mlllj. Brekkutangi Mos.: 276 tm raðh. sem er kj. og 2 hasðir. Innb. bílsk. Verð 3,4 miMj. Skipti á 2Ja—3Ja herb. ib. mðgul. VOStUráS: 190 fm tvftyft raðh. Innb. bftsk. Mðgul. é stækkun. Til afh fullfrág. að utan. glerjað og með úti- hurðum. Oóð gr.kjðr. Framnesvegur: n sðiu ca. 110 fm raöh. sem er kj. og 2 haaölr. Verð 1700—1800 þús. 5 herb. og stærri Sérh. nærri míðborginni: 127 fm mjðg taJleg og nýuppgerð neðrl sérhæö. SvaHr. Falagur garður. Laua fljótt. Uppi. á skrifst. Sérhæð í Hafnarf.: 125 fm vðnduð sérhæö (mlðhssð) i þríb.húsl ásamt 25 tm bflsk. Ibúðln sklptlst m.a. i goöa stofu, 3 svefnherb., vsndað eldh. meö þv.herb. innaf, gott geymslurýml. Laus MkStl. Eignasklpll mðgul. Tjarnarból: 130 im mjðg goð ib. á 4. hæð. 4 svefnherb., þv.aðstaða f fb. Verð 2fi mlllj. Háaleitisbraut: 120 tm mjðg gðð fb. ásamt 28 fm bflsk. Uppl. á skrifst. Kambasel: 117 fm falleg neðrl hæð i raðh. Varð ÍL2 mílli. Bugðulækur: 5 herb. 110 fm íb. é 3. hæö (efstu). 8uðursv. Oeymshiris. Verð 2£ millj. MÍÖVangUr: H7fm4ra-5herb. göð fb. á 2. hssð. Þv.herb. f fb. Suðursv. Varð2^mWL Lundarbrekka: Qiassii. 97 fm íb. Serinng. af svölum. Uppl. á skrlfst. Seljabraut: iiotmmjöggoðib. á 1. hæö. Þv.herb. og búr innsf eldh. Bimýsi. Oóð gr.kjðr. Verð 2,1 mWL K leppsvegur: ioa im björt og góö íb. Þv.herb. f fb. Verð 2 miilj. Skloti é 2|a—SJa herb. to. (nágr. aMkil. Nærri miðborginni: Hæð og rls á goöum staö. Beek. Verð 11 fnML 3ia herb. í norourb. Hafnarf.: 3ja-4ra herb. 98 fm góð fb. á 2. hæð. Þv.hsrb. innaf eldhúsl. Verð 1900 þús. Reynimelur: 90 tm faiieg n>. 11. hæö. Nýtt þak. Uppl á skrlfst. Hringbraut: so tm «>. 13. haso. 27 fm bflak. Laua atrax. Verð 1700 þua. Einarsnes: 98 tm efn tiæð i tvfb. húsl. 25 fm bflsk. Verð 1960 þús. Fífuhvammsvegur: 90 fm efri haaö i tvib.húsi. Sérinng. Verð 2,1—2* millj. Skiptl á staKri aign I Kóp. mögut. 2ia herb. Vesturberg: es fm goð fb. á 7. hasö i lyftuhusi. pv.herb. á liæðinl. Laua fljðtl. Verð 1400-1450 þus. Leirutangi: 2Js herb. neörl hasö i raðhúsi. Mðgul. á stækkun. Uppl é skrtfst. Melhagi: 90 fm goð fb. I Jaroh. VerðlSOOþúa. Atvinnuhúsnæði Auobrekka Kóp.: 1700 fm iönaöarhúsn. á gðtuhæö meö gðöri að- keyrslu suk 330 fm skrttst.húsn. Selst f heilu lagi eða hlutum. f^ FASTEIGNA ÍLf\ MARKAÐURINN [ ,—' OÖinsgötu 4, •ímar 11540 — 21700. Jðn Ouðmundeeon •ðkratj. Stetan H. Brynjonas sðlun., Lsó E. Lðve Iðgtr , EÍ729277 2ja og 3ja herb. Asparfell 55 fm á 5. hæð, góöar innr., þvottur á hæoinni. Ákv. sala. Verö 1350 þús. Æsufell 56 fm á 7. hæö, björt íbúð mót suöri, geymsla á hæðinni. Vídeó. Þvottur og frystihólf { kjallara. Verð 1350 þús. Miðvangur Hf. 65—70 fm 2ja herb. Suðursval- ir. Ný teppi. Ákv. sala. Verð 1500 þús. Miðvangur Hf. 3ja herb. 80 fm endaíbúö á 3. hæð. Ákv. sala. Verð 1750 þús. Garðastræti 3ja herb. 75 fm á 1. hæð. Sér- inng. 2 svefnherb. og 1 stofa. Ákv. sala. Verö 1500 þús. 4ra til 5 herb. Hraunbær Góð 4ra herb. 110 fm i'b. á 3. hæð. Mjög góö sametgn með gufubaöi. Akv. sala. Laus strax. Verð 1,9 millj. Breiðvangur — Hf. 130 fm 5—6 herb. á 2. hæð. 4 svefnherb. Þvottah. í íbúöinni. Herb. i kj. Bflskúr. Akv. sala. Blönduhlíö Mjög góð 130 fm neöri serhæð i' fjórbýli. Nýir gluggar. Akv. sala. Verö 2,8 millj. Kleppsvegur Falleg 105 fm 4ra herb. íbúö á 3. hæð. Góö sameign. Mikið út- sýní. Ákv. sala. Verð 2,1 millj. Skaftahlíð 85 fm mjög góð kj.íbúö með sérinng. Tvöf. verksm.gler. Ný eldh.innr. ÖH nýl. máluð og lítur sérlega vel út. Akv. sala Verö 1800 þús. Einbýlishús og raðhús Byggðarholt 150 fm fullb. fallegt raðhús á einni hæð. Innb. bílskúr. Mjög fallegur garöur. Akv. sala. Laust fljótlega. Verö 3,2 millj. Giljasel Bnbýli ca. 200 fm. 30 fm bíl- skúr. 4 svefnherb., 2 stofur. Allt í góðu standi. Akv. sala. Hrísateigur Einbýli — tvíbýli, 78 fm hasð og 45 fm ris. í kj. 2ja herb. séríbúð. 30 fm bilskúr. Sérlega fallegur garöur. Laus fijótlega. Akv. sala. Verð 4 millj. I byggingu Smáíbúðahverfi 2ja og 3ja herb. lúxus-i'búöir. Aðeins 3 fbúðir í stigagangi. Bílskúr fylgir hverri íb. Afh. tilb. undir trév. Sameign fullfrá gengin. Grettisgata 3ja herb. íbúöir á 2. og 3. hæð. Bilskýlt. Afh. tilb. undir trév. i apríl 1985. Teikn. og nánari uppl. á skrifst. Skerjafjörður 116 fm sérhæðir + 22 fm bíl- skúrar. Fokhelt t' dag. Afh. tilb. undir trév. i mars 1985 fullbúiö aö utan Teikn. á skrifst. Góð kjör. Verð 2850 þús. Fjöldi annarra eigna á skrá Vantar allar stærdír eigna á söluskrá Eignaval Laugavegi 18, 6. hæd. (Húa Máls og menningar) Eggert Magnússon og Grétar Haraldsson hrl. Þú svalar lestraiþrMc ája'óum Moggans! ^.Bústaðir.jW ÆBM FASTEIGNASALA«ftB|t Wf 28911 ^a ¦ KLAPPARSTIG 26 ¦ Grettisgata 40 fm einstakl.íb. á 1. hæö í góöu steinhúsi. Afh. samkomul. Grettisgata Um 130 fm íb. á 1. hæö í stein- húsi. Tvö mjög stór svefnherb , eitt forstofuherb., tvær saml. stofur, snyrtil. sameign. Verö 2,6 millj. Bragagata 3ja herb. 70 fm íb. á jaröh. í þríbýli. Ekkert niðurgrafln. Verð 1500 þús. Orrahólar 3ja herb. 90 fm íb. á 5. hæð meö bílskýli. Endaíb. Gott út- sýni. Karfavogur 4ra herb. 100 fm rishæð í tví- býli. Endurnýjað husnæöi. Hálf- ur kjallari fylgir og manngengt geymsluris yfir íbúö. Verö 2,2 millj. Eyjabakki 4ra herb. 110 fm ib. á 3. hæð ásamt aukaherb. i kjallara. Ný teppi og parket. Góð íbúö. Digranesvegur Sérjaröhæö í þríbýli, 112 fm, 3 rúmgóö svefnherb., stór stofa, rúmgott eldhús meö þvotta- herb. og búri innaf, geymsla i íbúö, verönd og útsýni til suð- urs. Eign í mjög góöu ástandi. Verö 2,3 millj. Vantar 2ja herb. ib. í Reykjavík og nágrenni fyrir fjðlda kaupenda. Vantar 3ja herb. ib. í Hólahverfi. Vantar 3ja herb íb. í Kópavogi. Vantar 4ra herb. ib. í austurbæ eða Hraunbæ. Vantar Raðh. í Garðabæ. 170-200 fm. Vantar 100—200 fm iðnaðarhúsnæöi á jaröhæö. y%.r 1 27750 /fasteiqnaV ! BV8IÐ f ¦ IneðMfsatrsati 18 s. 271S0 ¦ IHafnarf jörður — 2ja herb. Falleg 79 fm íb. í Hafnarfirði | Suöursvalir. Laus strax. | Krummahólar— ; | 3ja herb. j j Falleg íbúð á 5. hæð, ca. 90 I I fm, meö fullbúnu bílskýli. 1 I S.svalir. { | Fossvogur — Laus | Sölrík 4ra herb. endaib. á 2. I • hæö. Lítið éhvílandi. Séf- a ¦ hití. Suftursvalir. \ ! Iðnaðarhúsnæði 160 ! l"" i ¦ við Smiojuveg. Hentar fyrir | ! ýmiskonar starfsemi. 5 1 PinKwliskiK. _ raAhno i Einbýlishús - raðhús S til solu viö Hlíðarbyggö, | !¦ Garoabas, Álagranda, { Melabraut Seltj., Kleppa- hoMi, Arbœ, Kópavogi, | ÞorláksMfn. Eignaskipti oft | moguleg. ¦ Grafarvogur - raohús g ¦ Stórskemmtilegt á einni | I* hæð. Bílskúr. Fokhelt eða ! tilb. undir tréverk. * j Vantar sórstaklega * ! 2ja herb. sb. f Veshjrbas. V. I I 1.5. I 3ja herb. ib. Ymsir staöir. | 4ra herb. ib í Foaavogi 3. | j hasð. I Faliega 200 fm hæð f ¦ Garoabæ ! Séreign í vogum, Klepps- 1 holti. Góðar staðgreiðslur í boöi. Hjalti Steinþórsson hdl. Gúsaf Þór Tryggvason hdl. !

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.