Morgunblaðið - 09.01.1985, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 09.01.1985, Blaðsíða 11
MORGUNBLADID, MIDVIKUDAGUR 9. JANÚAR 1985 11 Fasteignasala - leigumiðlun Hverfisgötu 82 22241 - 21015 Ó«kum oftir eftirtöldum eignum sérstaklega: góðrl sérhæö i vesturbs eöa á svæðinu austan Lækiar Útborgun alll að 2,7 millj 4ra—5 herbergja íbúö m. bilskúr. þó ekki skllyrðl. fyrlr m|ðg t|ár- sterkan kaupanda sem nýíega het- ur selt stóra eign. Einb hús, sértiœð, raö- eöa parhús, á góðum og grónum stað í Reykja- vik. Útborgun 3 mill|. Við samn. t millj. Fjoldi eigna é söluskrá. Hnngíð og leitíö eftir uppl. Skoðum og verðmetum þeg- ar yður hentar best. Simar 22241 — 21015. KvöMs. sölumanns 62-12-08. Friörik Frioriksson lögfr. 82744 Klettahraun Mjög vandað ca. 300 fm einbyli á 2 hæðum ásamt bflsk. Á efri haeð: stórar stofur, 4 svefn- herb., baöherb , gesta-wc, eld- hús og þvottahús. A neöri hæð: 6 herb. þar sem mögul. á er á 2 íbúöum. Falleg skjólsæl lóð í góöri rækt. Æskil. sklpti á minna einbyli eöa raöhúsi í Hafnarfirði, vesturbæ Rvik eða Fossvogi. Verö 6,5 mill). Fagrakinn Hf. Einbýli, hæö og ris ásamt 35 fm bflsk. Verö 4,3 millj. Frostaskjól Vandaö endaraöhús, kjallarí og tvær hæöir, tilb. undir tréverk. Innb. bflsk. Teikn. á skrlfst. Verö 3,6 millj. Logafold 234 fm vandaö parhús (timbur). Fullfrág. aö utan. Hitalögn og einangrun komin. Mögul. skipti á minni séreign í Rvík. Verö 3,6 millj. Öldugata 3ja íbúöa steinhús, 2 hæöir, rishaeð og kjallari Grunnflötur hússins ca. 125 fm. Getur selst í einu lagi eöa hver hæö fyrir sig. Laust strax. Teikn. á skrlfst. í smiöum 2ja og 3ja herb. íbúölr í smíö- um. Eigum 4 íbúöir eftir í ný- byggingu á Laugarnesvegi 62. íbúðirnar afh. tilbúnar undir trév. júlí-ágúst meö sameign fullfrágenginnl. 2ja herb. 79 fm, verð 1530 þú». 3ja herb. 93 fm, verð 1850 þú». Teikn. og uppl. á skrlfst. Bugðulækur 4ra—5 herb. ib. á efstu haeð í fjórbyli. Verö 2,4 millj. Sundlaugavegur 150 fm 6 herb. hæö ásamt 35 fm bflsk. Verð 3,1 millj. Njörvasund 4ra—5 herb. efri hæö í þríbýli. Mikiö endurnýjuð. Bein sala. Verð 2.350 þús. Vesturgata 5 herb. hæð í tvib. asamt bílsk. Sérhiti. Verö 2,2 mill). Söluturn + vídeó Kvöld- og helgarsala eingöngu. A góöum staö í verslunarkjarna í austurbæ Reykjavíkur. Uppl. á skrifstofunni. IAUFÁS SÍOUMÚLA 17 26600 allir þurfa þak yfír hötudid Hraunbœr 2ja herb. ibúð á Jarðhæö í 3)a hæða blokk. V. 1400 þús. Kleppsvegur 2Ja—3ja herb. íbúð á 1. hæö ('/* haeð upp) í 4ra hæða blokk. Góö sameign. Gott fyrirkomu- lag. V. 1650 þús. Furugrund Kóp. Falleg íbúö á 2. hæð í 2)a hæöa blokk. Aukaherb. i kjallara. V. 2,1 millj. Kambasel 3ja herb. horníbúö á 2. hæð í 2ja hæða blokk. Falleg íbúö. V. 1900 þús. Breiðvangur Hfj. 4ra—5 herb. íbuð á 1. hasð f 4ra hæða blokk. Mjög falleg íbúö. V. 2,2 millj. Kelduhvammur Hfj. Glæsileg miöhæö í þríbýllshúsl. Bflskúr. ibúöin er laus. V. 2,4 mill). Vogar Raðhús tvær hæðir og kjallari 3x75 fm. Mðguleiki á aö hafa sér íbúð í kjailara. V. 4,1 millj. Eskiholt Gbæ Einbýlispallahús samt 360 fm. Gott hús. Glæsilegt útsýni. V. 6,8 mill). Seljahverfi Einbýlishús hæö kjallari og ris, samt. ca. 270 fm. Góöar innr. V. 5,3 mill). Fasteignaþjónustan Austurstrmti 17,«. 26600 Þorsteinn Steingrímsson lögg fasteignasali M.tgnus A» Uppl. ísömu símum utan skrifatofutíma. 30 ira reynsla tryggir órugga þjónustu. Miðbærinn Akjjörl. nýinnr. einstakl.íb. v. Vesturgðtu. Laus strax. Efstasund 2ja herb. góö íb. á 2. hæö í tímburhúsi. Laus fljótl. Verö ca. 1300 þús. Nökkvavogur 3)a herb. falleg rúmg. lítiö niðurgrafin kj.íb. Sérhiti. Nýtt tvðf. verksm.gler. Laus fljótl. Verö ca. 1650 þús. Hraunbær 3ja herb. falleg íbúö á jarðhæð. Verö ca. 1500 þús. Engihjalli 4ra herb. mjög falleg ib. á 5. h. Ðnkasala. Verö ca. 1900 þús. Melabraut 4ra herb. ca. 100 fm falleg risib. Stórir kvistir. Litið undlr súö. Sérhiti. Laus strax. Einkasala. Hraunbær 4ra herb. 110 fm mjög falleg íbúö á 2. hæð, suöursvalir. Leifsgata 5 herb. faileg íb. á 2. h. ásamt herb. í risi. Ný etdh.innr. Einka- saia. Verö ca 2,4 mill). Raðhús 4ra—5 herb. fallegt raðh. á 2 hæöum viö Réttarholtsveg. Verö ca 2,2 millj. Einkasala. Espigerði Glæsil. ca. 170 fm 5 herb. íb. á 2 hæðum í lyftuhúsi. Bflskýli fylgir. Einkasala. Mímisvegur Glæsil. 7-8 herb. 220 fm íb. á 2 hæoum ásamt bflsk. v/Mímisveg (rétt v/Landspitalann). Einnig eru 2 herb. og hlutd. í þurrkherb. rtsi. Eign þessi er í sérfl. Einkas. lönaöarhúsnæði Ca. 220 fm iðn.húsn á jarðh viö Lyngháls. Innkeyrslur. Agnar Gústafssonhrl Eiríksgötu 4. 1 Málf lutnings- ög fasteignastofa 81066 Leitid ekki langt yfir skammt SKODUM OQ VEROMETUM EIGNIR SAMDÆGURS HULDULAND 60 tm góO 2ja herb. ibúO meó sérgarði. VerO 1.450 þús. LEIRUTANGI MOS. Ca. 97 fm 2ja—3ja herb. ib. meö sér- inng.. ekki alveg tullbuin en vel ibúðar- hæf Laus strax Lyklar á skrltst. ENGIHJALLI 85 fín 3ja herb. ib. i 4. hæð Þvottahús áhæðinni. Verð 1.750 þús. KJARRHÓLMI 110 tm lalleg 4ra herb. íb. Falleg turu- eldhúslnnr. Panelklætl baOherb. Sér- þvottahús Eign i ákv. sölu. VerO 2.000 þús. SUÐURHÓLAR 120fm4ra herb. talleg ib. 3 svetnherb. * sjónvarpshol. Utsyni. Akv. sala. VerO 2.200 þús. KAPLASKJÓLSVEGUR 4ra herb. 110 fm ib. i 2. hæð. Auka- herb. i k). Bem sala. VerO 2.100 þús. ARNARHRAUN 120 tm 4ra—5 herb. ib. Mögul i 4 svefnherb. BHskúrsréttur. Akv. sala. Laus nú þegar. VerO 2.000 þús. KÓNGSBAKKI 118 fm 4ra herb. ib. i 2. hœó. Ser- þvottahus. Qetur losnað ftjótl. Veró 2.050 þús. HJALLABRAUT HF. 130 tm 5—6 herb. íb. i 2. tmO meO sérþvottahúsi. Ný teppi og parket. Akv. sala. VerO 2.600 þús. HOLTAGEROI 130 fm falleg neortsérhæOitvib.husi. 4 svetnherb. Sérlnng. og þvottahús. HúmgóOur bilskur. Skiptt i ib. i austur- bm Kóp. meO sérinng. VerO 3.100 þús. REYKÁS 200 fm endaraðhús 7» afh. strax tltb. aO utan. tokh. aO Innan. Innb. bilskúr. Skipti mögul. VerO 2.600 þús. NESBALI 205 tm raOhús * 45 fm Innb. Mskúr. 4 svetnherb. Suðurverönd Skipii mögul. VerO 4.500 þús. HRYGGJARSEL 240 tm gott raðhus i þrem hteOum. Sérib. ik). 50 fm bilskur. Sklpti mögut. i mlnni eign VerO 4.300 þús. KÓPAVOGUR 160 fm einb.hus i 2 hæOum. ídag eru 2 ibúOlr ihúsinu. VerO 3.800 þús. GARDA VEGUR HAFNARF. 120 fm einb.hus i einni hæO. Husíð þarfnast standsetningar. Ákv. sala. Sklptl mögul. i 3,a—4ra herb. ib. i HatnarfirOI. HEIDARGEROI 175 frn gott emb.hús. Ný antik-eikar- kmr. i eldhusi. 30 fm bilskúr meO kj. Akv. sala. Verð 3.500 þús. KLETTAHRAUN HF. 300 fm gott elnb.hús i tveimur haaOum. í dag meO 9 svefnherb. og rúmg. stof- um. Mðgul. i að skipta húslnu 13 ibúoir. Allar lagnlr tyrlr hendi. Nuddpottur I garOinum. Skiptl mðgul. i mlnna einb. húsi é Stór-fíeykjavíkursvæOlnu. VerO 6.000 þús. FJÓLUGATA 270 fm etnb.hús i glæsiiegum staO. Mögul. i þremur ib. i húsinu. Skipti mögul. VerO 7.500 þús. SEIOAKVÍSL 180 tm tokh. einb.hús i etnni hœO i einum glæsilegasta staO i Artúnshotti. Eignaskipti mogul. Teikn. i skrlfst. JAKASEL 220 tm einb.hús hæO og ris meO innb. bilskur. HúslO ath. nú þegar rúml. tilb. undir trév. meO sttga á milli hæoa og parket i etri hæð. Múrsteinskl. Skipti mögul. VerO 4,1 mlttL ÞÚFUSEL 275 fm einb.hús. Glæsil. staúsett. Sunnan vk) húsiO er friOlýst svæOi. Innb. 50 fm bHskúr. Skíptl mögul. VerO 6.500 þús. ÁRLAND 180 fm einb.hús i einni hæO. mnb. bilskúr. 4 svemherb. Skiptl mðgul. VerO 6.100 þús. LÓOIR Höfum til söki 100 undir raðhus. Uppt. i skrilst. Húsafell FASTEtGNASALA Langholtsvegi 115 (Besjarleibahusínu ) simi: 8 10 66 ifflE\ Háahlíð — einbýli 340 tm glsssllegt einbýllshús. Husiö er vel sklpulagt. Fallegt útsýni. Akveðin sala. Raðhúsalóðir Hölum tll söki 2 raöhúsalóöir f Artuns- hottinu. Hrauntunga — parhús 5—6 herb. raðhús á tveimur hssðum. A iarðhæð er mðguleikl á Iftllll fbúö. Verft Eskiholt — einbýli Glæsilegt 350 fm fullbúlð etnbýllshús á góðum útsýntsstað. Sklpti a 160—200 fm einbyti eða raðhúsl, t.d. fokheldu koma til greina Verö 7 mlll|. 60% útb. mðguleg. Skógahverfi — einb. Tvirytt vandaö etnbýllshús, samtals 245 tm. Allar Innr. sértelknaðar. Fallegur garður. Tvðt. bilskúr Þríbýlishús í Vogahverfi 240 fm gott þribytishus sem er k|allari, fiœö og rls. Tvðf. bílskúr og verkstæö- ispláss Stór og tallegur garour. Við Eskiholt — einbýli 280 fm einbyli tilb. u. trev. og máln. nú þegar. Teikn. á skrffstofunnl. Möguleikl á sklptum. Seljabraut — raöhús 220 fm vandað endaraðhús ásamt bil- skýli. VerA 4—4,1 mMI|. Raðhús við Engjasel 60% útb. Vorum að fá til sökj 210 tm gott raöhús Bilhysi VarA 3,1—3^ miH). Sklpti á 3ja—4ra herb. fbúö koma vel til grelna. Raðhús við Álagranda 6 herb. 180 fm nýtt vandaö raðhus á tveimur hasoum. Innb. bflskúr. Hæð í Hlíðunum — bflskúr 150 fm góð ibúð á 1. hasö. 2 saml. stotur. 3 herb , eldhus. bað o.fl. Eldhús og baðberb. endurný|aö. Nýtt þak. Varð Vmm% Álfholsvegur — sórhæð 140 fm 5—6 herb. vðnduð sérhæo. Bílskur VerA 3,5 miHj. Krummahólar — penthouse 175 fm glæsilegt penthouse. 5 svefn- herb. Bítskýli. Mögulegt að taka fbúö uppi kaupverðiö. Kaplaskjólsvegur hæð og ris Qóð 5 herb. 130 fm íbúö. 4 svefnherb. Suoursvalir. 60% útb. Verð 2,4 mUI|. Meistaravellir — 5 herb. 130 fm fbúö á 4. hœð. Suoursvallr BOskúr. Breiðvangur — bflskúr 4ra—5 herb. göö endafbúð á 1. hœð. Bilskur Verð 2,4—2,5 millj. Arnarhraun Hf. 4ra—5 herb. 120 tm góö ibúö á 2. hœð. Bílskursrétt- ur. Getur losnað fljótlega. Verð 2 millj. Suðurhólar — 4ra Góð 110 fm endaibúð á 2. hæð. Vero 2 miHj. 65% útb. Akveöln sala. Við Fálkagötu — 4ra — glæsilegt útsýni 106 fm á 2. hasö. Suöursvalir. Laus strax. Víðihvammur — sérhæð 120 fm efri sérfiæð í tvibýlishusi. 30 fm bftskúr. Verð V> millj. Stelkshólar — bílskúr 123 fm 4ra—5 fierb. ibúö ásamt Innb. bilskúr. Einstaklega falleg endaibúð. Glæsilegt utsyni. Mávahlíö — 4ra 90 fm góð kjallarafbúö. Laus nú þegar. VerðlSSOþús. Við Hraunbæ — 4ra Göð ibúð á iaröhæð (ekkert nlðurgraf- in| VarA 1,9 milli. Laua •tr»». Við Bergstaðastræti 115 fm (2. hæð). Eignin er nýtt fyrlr skrtfstofu i dag en gæti hentað sem ibúðarnusnæði. Seljabraut — 4ra 110 tm góö íbúö á 2. hssð. Serþvotta- harb. Fossvogur — 3ja 90 fm góö fbúö á 2. hæð. Verð 2 millj. Kaplaskjólsvegur — 3ja 90 fm göð fbúð á 3. hsð. Suðursvallr. V*rð1850þú* Háaleitisbraut — 3ja BkVt 95 fm goö fbúö é jarðhæð. Laus strax. Séfinng. Verð 1100 þus. Kríuhólar — 3ja 90 fm björt fbúö á 3. hæð. SV-svalir. Verð17B0þu« EicnfimioLunin ÞINGHOLTSSTRÆTI 3 SIMI 27711 Söluttjón: Sverrir Kritttnsson borleifur Guomundtion. sdlum. Unnstemn BeciV hrl,, ¦imi 12320 Þorólfur Halldórsson, Ibgfr EIGN/ASALAM REYKJAVIK HÖFUM K AUPENDUR að 2—5 herb. ris og kjallaraíbuðum Mega i sumum titf. þarfnast standsetn. Ymsir staolr koma til grelna. ATVINNUHÚSN. ÓSKAST Okkur vantar ca. 35—50 ferm húsn. á jarðhæð Má vera óinnréttaö. HÖFUM KAUPANDA að góðu raðhúsl eöa sérbæö. Ymsir staðir koma til greina. Einnlg vantar okkur gott einnar hæöar elnbýllshús eða raðh. i Garðabæ. Góðar útb. i boðl. ÓSKAST í KÓPAVOGI Hötum kaupanda aö góou einbýlish., giarnan f austurb. Köpavogs. Góö útb. i boði f. rétta eign. HÖFUM KAUPENDUR að göðum 3|a og 4ra herb. íbúöum. Ymsir staðlr koma tll grelna. Einnig vantar okkur góðar 2)a herb. fbúðir, gjarnan i Arb. eoa Breiðholtshverfi Goðar útb. f booi. Þá höfum við kaup- anda aö góori 2ja herb. ibúð (mé vera f kjaHara) i Hliðahverti. Mðgul. á mjög Iðngum afh.tfma. ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM FASTEIGNA Á SÖLUSKRA. EIGNASALAIM REYKJAVIK Ingólfsstræti 8 ^Simi 19540 og 19191 Magnús Einarsson Eggert Eliasson 2ja herbergja íbúðir Seljaland. Ca. 30 fm góð ein- stakl.íbúö. Laus nú þegar. Verð 800 þús. Rofabær. Sérlega falleg ca. 60 fm íbúð á 3. hæö (efstu). Sam- eign í sérflokki. Verö 1450 þús. 3ja herbergja íbúðir Hraunbwr. Falleg ca. 90 fm íbúö á 2. hæö. Verö 1700 þús. Rofabasr. Falleg ca.90 fm íbúö á 2. hæö. Verö 1750 þús. Overgabakki. GÓÖ ca. 85 fm íbúö á 1. hæö. Tvennar svalir. Verö 1750 þús. Nýlendugata. Snotur ca. 60 fm risíbúö i þnb.húsi. Mikiö endurn. Verö 1250 þús. Engihjalli. Falleg 3ja—4ra herb. íbúö ca. 90 fm á 4. hæö i lyftuhúsi. Þvottahús á hæö. Húsvörður. Mögul. skiptl á góöri sérhæö eöa raöhúsi í Kópavogi. 4ra herbergja íbúöir Blóndubakki. Ca. 115 fm íbúö á 2. haaö. Þvottahús og geymsla í íbúö. Vðnduð eign. Verö 2,1 mlllj. Öldugata. Ca. 120 fm íbúöir á 1. og 2. hæö. Endurnýjaðar aö hluta. Fetlsmúli. Falleg 110 fm íbúð á 3. hæð. Nýtt eldhús. Verö 2,4 mlllj. Mévahliö. Falleg nystandsett efri hæð ca. 120 fm. Verö 2,6 millj. Mjósund Ht. Ca 100 fm falleg íbúö á 1. hæð í tvíb.húsi. Allt sér. Bílskúrsréttur. Verö 2 millj. Vantar 4ra herb. í Fossvogi. 4ra iwrb. í Hliölnum. Sértiavð í vesturbæ eöa Hltðum. SérhæA i kópavogi. 3ja eða 4ra herb. í heimunum. Mrir Agnaraaon. s. 7T8S4. Sigurðiir Stgtúsaon. s. 3O0OS. Bforn BéslciurMon logfr. Fródleikur og skemmtun fyrir háa sem lága!

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.