Morgunblaðið - 15.06.1985, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 15.06.1985, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 15. JÚNl 1985 43307 Opið 1-3 Arnarhraun — 2ja Góð 65 fm ib. á 1. hæö. V. 1600-1650 þús. Hamraborg — 2ja Tvær góöar íb. á 4. og 6. hæö. V. 1600-1650 þús. Þverbrekka — 2ja Góö íb. á 3. hæö. V. 1500 þús. Austurbrún — 2ja Góð íb. á 11. hæö. V. 1500 þús. Neshagi — 3ja Góö íb. í kj. Sérh. Sérinng. Furugrund — 3ja Góö íb. á 2. h. t litlu tjölb. V. 1950 þús. Langabrekka — 3ja 100 fm íb. Sérinng. V. 1900 þús. Álfhólsvegur — 3ja Góö íb. á 2. haeð -t- bílsk. o.fl. Engihjalli — 3ja Góö 95 fm íb. á 7. h. V. 1900 þús. Hlégerdi — sórh. 3ja herb. 56 fm hæo ásamt 30 fmbílsk. V. 2500 þús. Kopavogsbraut — sérh. 136 fm hæö ásamt 27 fm bilsk. Kársnesbraut — einb. Gott 160 fm hús + 40 fm bílsk. Fallegur garður. Eígnask mögul. Birkigrund — einb. Fallegt 280 fm einb. á 2 hæöum. KJÖRBÝLI FASTEIGNASALA Nýbýlavegi22 III hæð (Dalbrekkumegirt) Simi 43307 Solum.: Sveinb|orn Guðmundtaon Raln H Skulason. logfr. •¦ar FASTEIGNASALAN Hverfisgötu 50, 2. hæö. Símar 27080 og 17790. Opið sunnudaga kl. 13-16 Virka daga kl. 10-18 Fyrirtæki Veitingastaöur í Hf. Mtk»r mögul. Verktakafyrirtæki. góö velta. SÖIUtUm. Qóö velta SÖIUtUm. i miöbæ. góöir gr.sk. Bílastillingaverkst. vei búio tækjum. SÓIbaðSStOfa. Mjöggod velta. Matvöruverslun. i vesturbæ. Gotl tækilæri fyrir fjölskyldu. Matvöruverslun. i mioborg- inni. mikil velta Uppl. aoeins é skrifst. Ath.I Hötum kaupendur að margs- konar ryrirtækjum. Raðhus - serhæðir RaUdíhjallÍ. 250 fm. Fallegt rað- hús. Verð: tilboð. Hæðargarður. 100 im sérhæð. Falleg ib. Laus strax. Verö 2.1 millj. Langabrekka. too im serhæð i tvibýli. Verð 2.1 millj. Úthlíö. 90 fm falleg risib. Suðursval- ir. Verð 1,8 millj. Laugavegur. 2 x 75 tm í tvíbýii. Miklir mögul. Mjög góð gr.k). 3ja-4ra herb. Rekagrandí. 115fmglæsilegib. Bílskýli. Verð 2,5 millj. BárUgata. 85 fm jarðhæð. Verö 1,5 millj. Engíhjalli. 90 fm falleg ib. á 6 hæð. Verð 1,8 millj. Vantar EÍnbýlÍ. 150-230 fm fyrir fjársterk- an kaupanda strax i Kópavogi, Fossvogi eða Garöabæ. Helgi R. Magnússon lögfr. Guðmundur Hjartarson, heimasímt 42873, Jónas Runólfsson, heimasími 42896. 29555 Skoðum og verðmetum eignir samdaegurs Opiö laugardag 10-14 Opið sunnudag 13-15 2ja herb. Þangbakki. 2ja herb. 65 fm stórgl. íb. á 8. hæö. Laus nú þegar. Lyngmóar Gb. 2ja herb. 65 fm íb. á 2. hæð. Verö 1550 þús. Bólstaðahlíð. 2ja-3ja herb. 65 fm ib. á jarðhæð. Verð 1600 þús. Rekagrandi. 2ja herb. 65 fm íb. á 2. hæö. Mjög vönduð eign. Verð 1750-1850 þús. Hamraborg. Einstaklingsíb. 45 fm. Verð 1350 þús. Efstasund. 2ja herb. 55 fm mikiö endurnýjuö íb. á 1. hæö. Verð 1450 þús. Grettisgata. 2ja herb. 50 fm íb. á 1. hæð. Sérinng. Öll nýstand- sett. Verö 1400 þús. 3ja herb. Kvisthagi. Góö 3ja herb. íb. ca. 75 fm. Verð 1650 þús. Barónsstigur. 3ja herb. 65 fm íb. á 1. hæö. Verö 1600 þús. Leirutangi. 3ja herb. 90 fm endaíb. á jarðhæð. Verð 1750 þús. Haeðargarður. 3ja herb. 96 fm ib. á 1. hæð. Allt sér. Verð 2,1 millj. Hringbraut. 3ja herb. 85 fm íb. á 3. hæð. Verð 1600-1650 þús. Furugrund. Góö 3ja herb. ib. ca. 85 fm ásamt herb. í kj. Verð 2000 þús. Ásgardur. Góð 3ja herb. ib. ca. 75 fm. Bílskúrsréttur. Mikiö út- sýni. Verð 1700 þús. 4ra herb. og stærri Álftamýri. 4ra-5 herb. 125 fm íb. öll nýstands. ásamt 25 fm bífskúr. Verö 2,8 millj. Stelkshólar. Vorum aö fá í sölu stórglæsil. íb. á 3. hæð sem er 110 fm. Mjög vandaöar innr. Suðursv. Bílsk Mögul. skipti á minna. Sléttahraun. 4ra herb. 110 fm íb. á 2. hæð. Bilskúrsréttur. Verð 2100 þús. Kársnesbraut. Góð sérhæð ca. 90 fm. 3 svefnherb., góö stofa. Verð 1550 þús. Leirubakki. 110 fm ibúö á 3. hæö. Sér þvottahús i íbúðinni. Möguleg skipti á 2ja herb. ibúö. EIGNANAUST Bolstaöarhliö 6, 105 Reykjavik. Símar 29555 — 29558. Hroitur Hialtason. viösktptatræöinquf 5 4511 áá KKHRAIINHAMAR ¦ ¦FASTOGNASALA 28611 Opið 2-4 2ja herb. VeStUrgata. 50 fm a jaröh. í vesturborginni í nágr. miöborgarinnar. Kleppsvegur. 55 tm s. hæö. Brattakinn Hf. sotm ris.b !>*. Hringbraut. ss fm a 3. hæð. Engjasel. 100 fm 3. hæð. Þvottah. á hæöinni. Parket á gólfum. Furugrund. 97 tm a 4 h»ð Lyftuhús. Þórsgata. 60 tm 3. hæð. 4ra herb. Engjasel. 3ja-4ra 100 tm á 3. hæð. Parket á gólfum. Bilskýli. Suöursv. Ákv. sala. KleppSVegUr. Inn viö Sundin 117 fm 4ra herb. á 2. hæð. Efstaland — Fossvogi 90 fm á 2. hæö. Skipti á góori 2ja herb. íb. æskileg uppí kaupverö Fíf USel. 110 tm á 1. hæð. Suðursv. Eskíhlíð. 96 fm á 4. hæð « 1 herb. í risi með snyrtingu. Ákv. sala. 6 herb. Búðargerði. 140 fm 1. hæð. 4 stór svefnherb. Bilskúr. Sérhæöir Grenigrund Kóp. i30fmetri hæö. 4 svefnherb. SÍIfUrteÍgUr. 150fmhær>oflr.s. 7 herb. Bilskúr. Víðimelur. 120 tm. 2 stotur, 2 svefnherb. Bílskúr. Raöhus AkUrholt MOS. 117fmáeinnl hæð. 45 fm bílskúr. Kjalarland - Fossvogi. 200 tm á pöllum Stór bilsk. Kjarrmói Gbæ. isofmátveim hæoum. Bilsk. Laugalækur. 180 fm endahús m.a. 5 svefnherb. Einbýlishus Markholt — Mos. 200 tm á einni hæö. Vatnsendablettur. 200 tm. s svefnherb , 50 fm bilskúr. Árland - Foasvogi. iso tm á einni hæð. Eignasklpti. Ej/ktarás. 300 fm. 6 svefnherb. Mögul. á tveim íb. Hlaðbrekka Kóp. 190 tm * 50 fm bilsk. Hrauntunga Kóp. iso tm a einni haeð Skiptamögul. KÖgUrSel. 190 fm. 4 svefnherb. Baðstofuloft. Raðhús Mosfellssv. Hötum kaupandaaö 100-130 tmraðh. á 1 hæð. Höfum fjölda kaupenda að góðum eignum, ein- býlish., raðh., sérhæðum. Húsog Eignir Bankastræti 6, s. 28611. Lúðvft Giruraraon htt, t. 17677. Bújörð til söiu Til sölu góö bújörö á Suöurlandi sem er vel hýst. Mikil nátt- úrufegurð. Veiðihlunnindi fylgja. Uppl. á skrifstofu okkar eftir helgina. VAGNJÓNSSONB FASTE83NASALA SUOURLANDSBRAUT « Sffv1Þ84433 LOGFRÆOINGUR ATU VAGNSSOlM Opiðídag 1-4 Fjöldi eigna á skrá m ÞINGHOLT 1 r — FASTEKMUSALAN — BANKASTRÆTl S 29409 Friörik Stefánsson, vioskiptafr. ífe buo PASTCIGOASfllfl VITASTIG 13, í.36030.26065. Opið 1-5 Hátún Einstaklingsib. ca. 35 fm á 5. hæö i lyftublokk. Laus strax. Verö 1200 þús. Laugarnesvegur 3ja herb. íb. á 2. hæö. 90 fm. Járnvariö að hluta og stein- steypt að hluta. Verö 1850 þús. Frakkastígur 3ja herb. ib. í steinhúsi. Sérinng. Verð 1750 þús. 3jaVerð 1450-1500 þús. Furugerði 3ja herb. íb. á 1. hæö. Mjög góö ib. Sérgaröur. Verð 2150 þús. Rauðalækur 3ja herb. falleg ib. 100 fm. Sér- inng. Mikið endurnýjuð. Verð 2250 þús. Furugrund 3ja herb. falleg íb. á 5. hæð í lyftublokk. Sérþvottahús á hæð- inni. Verö 2200 þús. Grettisgata 3ja herb. íb. 95 fm á 3. hæö í steinhúsi. Verð 1750 þús. Bólstaðarhlíö 5 herb. íb. 130 fm á 2. hæö. Bílsk.réttur. Verð 3400 þús. Flyðrugrandi 4ra-5 herb. ib. 140 fm á 2. hæð. Stórar suðursvalir. Verð 3900 þús. Frostaskjól Endaraöhús 240 fm auk bílsk- úrs. Sérlega f allegt tréverk. Verð 4950 þús. Einarsnes - Skerjafirði Raöhús á tveim hæðum 160 fm + teikn. af ca. 20 fm garðstofu. Frábært útsýni. Verð 4950 þús. Skoðum og verdmetum samdægurs Bergur Oliversson hdl., Gunnar Gunnarsson hs: 77410. Magnús Fjeldsted hs: 74807. FASTEIGNASALAN FJÁRFESTINGHF. Ármúla1sími68-77-33 Úrval eigna á skrá Sölumenn: Óskar Bjartmarz, heimasimi 30517. Ásgeir P. Guömundsson, heimasími: 666995. Guðjón St. Garðarsson, heimasimi: 77670. Lögmenn: Pétur ÞórSigurösson hdl., Jónína Bjartmarz hdl. ^esió reelulega af ölmm fjöldanum! IKfl-Qmn S0LUSTJ LARUS Þ VALDIMARS dlMAn ZIIDU áióiyj L0GM J0H ÞORCARSON HDL Til sýnis og sölu auk f jölda annarra eigna: í gamla góda austurbænum Neðri h«Bð í þríbýlish. 3ja herb. um 80 fm. Séf hitaveita. Eldhúsinnr., gler, teppi o.fl. Allt nýtt. i kj. fylgir sér geymsla og þvottah. Mjög gott verö. Vinsæll staöur. Séreign í Hlíðunum Efri hJsA 4ra herb. rúmir 120 fm. Stórar suöursv. Ha»ðinni fylgir 3ja herb. litil rishæö. Trjágaröur. Mjög hagststtt verö. Med lítilli útborgun á Högunum 3|a herb. ib. um 75 fm lítiö niðurgrafin i kj. Samþ. Sérínng. Sérhiti. Því- býli. Laus fljótl. Inn viö Sund í lyftuhúsi 4ra herb. íb. á 6. hæö um 90 fm. Mjög góoar suöursv. Agæt sameign. GlaMilegt útsýni. Innst í Smáíbúðahverfi Glœsilegt steinh. i byggingu. 2 hæöir samtats um 160 fm auk kj. með innb. bilsk. o.fl. Frég. utan með glari. Teikn. og nanari uppl. á skrifst. Viö miöbæinn í Kópavogi Mjög gott raoh. með 5 herb. íb. um 120 fm á tveim hæðum. Snyrting og svalir á báðum haaöum. f kj. um 60 fm má gera litla aukaib., sér íbúðarherb. eöa gott vinnupláss. Bílsk. m jög góður um 40 f m fylgir. Skipti mogul. á nýlegri 4ra herb. ib. með bílsk. Athl þarna eru í boði ein bestu kaupin á markaðnum í dag Viltu lagfæra sjálfur? I Laugarneshverfi bjóðum við til sðlu 5 herb. rúmg. íb. sem þarfnast málningar o.fl. Mjog gott verð 2-2,2 millj. Við Ránargötu bjoöum við til sölu 4ra herb. 1. hæð. Þarfnast málning- ar. Innréttingar frá fyrstu tíö. Mjög hagstætt verö. í Árbæjarhverfi eða í nágrenni Þurfum að útvega raoh. fyrir traustan kaupanda. Húsið má vera i byggíngu eöa þarfnast endurbóta. Ýmiss konar skipti í boði m.a. á úrvals- góoum 4ra og 5 herb. ib. við Hraunbæ. Nýir stórglæsilegir sumarbústaoir til sölu i fögru umhverfl í Skorradal (skógi vaxin lóð) og i Grímsnesi (óvenjugott verð). Opið í dag laugardag, kl. 1-5 síðdegis. Lokað á morgun sunnudag. AtMENNA FASTEIGNASALAN LAUGAVEG118 SÍMAR 21150-21370
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.