Morgunblaðið - 15.06.1985, Blaðsíða 18

Morgunblaðið - 15.06.1985, Blaðsíða 18
18 MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 15. JUNÍ 1985 Það er í þágu shíta ekki síður en ísraela að PLO hreiðri ekki um sig í S-Líbanon Samtal við Amos Ganor deildarstjóra í ísraelska utanríkisráduneytinu „Ég hef notaö tækifærið í þessari fyrstu ferð minni til íslands að ræða við fjölmarga hér, meðal annars um möguleika á auknum viðskiptum milli íslands og ísraels. Þau eru í lágraarki en við ættum að gera átak til að efla þau. Mér er Ijóst, að 75 prósent eða svo af því sem þiö flytjið út er fiskur og fiskafurðir og þar hljóta til dæmis að vera möguleikar. ísraelar standa nú mjög framarlega sem iðnríki og við hlytum að geta lagt eitthvað fram á því sviði." Þetta sagði Amos Ganor, yfir- maður stjórnmáladeildar ísra- elska utanríkisráðuneytisins, um málefni Evrópu. Hann var hér nokkra daga í sl. viku. „Ég hef hitt forsætisráðherra íslands að máli, viðskiptaráðherra og ýmsa fulltrúa þessara ráðu- neyta, stjórnarfulltrúa í vináttu- félaginu Island/f srael, svo nokkrir séu nefndir. Einnig tel ég að það væri þjóðunum til ávinnings í öllu tilliti ef við gætum fengið fleiri íslendinga til að heimsækja ísra- el. En ég sé í hendi mér að einnig væri hægt að örva heimsóknir ísraela til fslands. ísraelum er eins farið og ykkur, þeir ferðast mikið til útlanda. Árlega fara um hundrað þiísund fsraelar til Bandaríkjanna. Þó ekki nema eitt eða tvö prósent þeirra kæmu við á fslandi væri það skref í áttina. Hér er margt óvenjulegt að sjá og ferðamáti fólks um allan heim er að breytast. Fólk leitar eftir ein- hverju sem er öðruvísi. Og þið haf- ið þetta sem er öðruvísi." Amos Ganor er fæddur í ísrael. Foreldrar hans voru pólskir gyð- ingar og kynntust í fsrael. Ganor nam hagfræði við háskólann í Tel Aviv og síðar stjórnmálafræði við Montreal-háskóla en hóf siðan störf í ísraelsku utanríkisþjónust- unni. Talið beinist að ástandinu í Mið- austurlöndum um þessar mundir. „Ég vildi kannski byrja á því," segir hann, „að benda á að hefði einhver komið til mín í júní 1977 og sagst vera sannfærður um að við myndum hefja beinar viðræð- ur um frið við Egypta innan fárra mánaöa, ja, þá hefði ég brugðist kurteislega við og þakkað viðkom- andi fyrir að sýna svona elskulega bjartsýni. Með sjálfum mér hefði ég talið að þessi persóna væri rugluð í kollinum. Nokkrum mán- uðum síðar kom Sadat til Jerúsal- em og síðan tókst að gera friðar- samning við Egypta hálfu öðru ári síðar þó að oft miðaði tregt. Það kom síðan afturkippur í samskipt- in við Egypta og talað var um „kaldan frið". Menn ættu að sjá að það útheimtir ekki aðeins þolin- mæði heldur og tíma til að festa friðinn í sessi ef ég mætti orða það svo. Eftir allt sem á undan var gengið ríkti fjandskapur og tor- tryggni milli þjóðanna. Slíkt verð- ur ekki upprætt með einu penna- striki. Varðandi það sem hefur verið að gerast í Líbanon hljóta menn að skilja að við verðum að búa svo um hnútana að öryggi okkar sé tryggt. Þegar talað er um þetta landsvæði og atburðarásina þarna, held ég að menn átti sig ekki alltaf á fjariægðunum, eða réttara sagt nálægðinni. Leiðin frá landamærum fsraels og Líban- ons til Beirút er varla meiri en frá Keflavík til Reykjavíkur. Mér er mætavel ljóst að við sættum gagnrýni fyrir að halda áfram för okkar til Beirút á sínum tíma. En að ýmsu er að huga þeg- ar um það er talað. Það fer ekki milli mála að ieyniþjónusta okkar brást. Því drógumst við lengra og lengra. Það er auðvitað erfitt fyrir mig að koma hingað og staðhæfa að við höfum haft rétt fyrir okkur. Menn verða að lifa þetta og lifa þarna til að skilja. En ísraelsher fann gríðarlegt magn vopna og hergagna, jarðganga og byrgja heimshluta, voru þær mjög flóknar og miðaði hægt. Samt tókst okkur að gera þennan samning. Því miður komu Sýr- lendingar til skjalanna og beittu nýja forystu í Libanon svo miklum þrýstingi, að samningurinn hélt ekki gildi sínu. Þrátt fyrir það var ákveðið að fara frá Líbanon. Og þó að það sé öldungis rétt að enn séu nokkur hundruð hermanna okkar rétt innan við landamærin er það ein- vörðungu vegna þess að við verð- um aö ganga þannig frá þessu að PLO noti ekki Suður-Líbanon sem sem skæruliðar PLO höfðu gert sér í Suður-Líbanon. Við höfum aldrei ásælst svo mikið sem hnefa- stóran blett af líbönsku landi. En mætti ég koma með líkingu; lækn- ir þarf að skera upp sjúkling. Eftir ýmsum sólarmerkjum að dæma er það ekki ýkja mikil aðgerð. En þegar læknirinn hefur byrjað að- gerðina sér hann að meinsemdin er meiri og alvarlegri en hann hafði búist við, en þó ekki meiri en svo að fyrir hana verði ekki kom- ist. Myndi hann hætta í miðjum klíðum? Ég held varla. Og þar sem upplýsingar leyniþjónustu okkar á sínum tíma reyndust ekki ná- kvæmar stóðum við fljótlega and- spænis því að þurfa að gera meira en við höfðum haldið í byrjun. Samt var lýðum gert ljóst að við ætluðum ekki að vera til frambúð- ar í Líbanon. Það voru teknar upp samningaviðræður við fulltrúa Líbana um friðarsamninga. Eins og þeir vita, sem fylgjast með mál- stökkpall til árása á fsrael eins og áður. Svo er annað mál og athyglis- vert, hvernig þjóð er dæmd. Þegar hinir hörmulegu atburðir urðu í flóttamannabúðunum við Beirút haustið 1982 ákváðu fsraelar að skipa rannsóknarnefnd. Ekki vegna þess að h'kur væru á ísrael- ar hefðu verið viðriðnir þessi voðaverk. Heldur til að ganga úr skugga um hvort við hefðum getað komið í veg fyrir að þetta gerðist. Ég tel það okkur til tekna og finnst við hafa borið vott um ábyrgð og réttsýni." — Undanfarið hafa verið fram- in fjöldamorð á þessum sömu slóð- um og víðar í Líbanon. Hvaða rannsóknarnefnd er að störfum nú? „ísraelar eru einatt dæmdir út frá öðrum forsendum, gerðar eru til okkar kröfur sem ekki fengi staðist að gera til annarra. Rauði krossinn hefur varla fengið að koma særðu fólki til hjálpar nú. Hvar er mannúðin? Við getum ekki svarað því hvers vegna eng- inn hrópar hátt nú og þögnin rík- ir. Málið talar fyrir sig sjálft. Jú, það er rétt. Sambandið milli ísraela og líbanskra shíta er ekki gott, svo að kurteislega sé tekið til orða. Shítar berjast nú við Palest- ínuskæruliða bæði í Suður-Líban- on og annars staðar. Við vonum að shítum takist að koma í veg fyrir að PLO hreiðri um sig á ný í Suður-Líbanon. Það er ekki síður í þágu shíta en okkar að þeim takist að flæma PLO-skæruliðana á braut. Og geti shítarnir tryggt að PLO noti ekki landið til árása á N-ísrael, getum við kannski sagt að stríðið hafi ekki verið háð til einskis, þrátt fyrir allar fórnir sem færðar hafa verið." Við ræddum um hugsanlegar friðarviðræður við Jórdani með þátttöku Palestínumanna og ég spurði hann í leiðinni hvaða skoð- un hann hefði á yfirlýstri afstöðu- breytingu Arafats í garð ísraels. „Við höfum lengi verið að reyna að koma á viðræðum milli ísraela annars vegar og fulltrúa Jórdana og Palestínumanna hins vegar. Við viljum ekki ræða við PLO. Þetta eru engin ný sannindi. Við höfum lagt okkur i framkróka svo að eitthvað raunhæft gerðist. Hussein Jórdaníukonungur hefur verið tvístígandi og gefið út loðnar yfirlýsingar öðru hverju. En ég hef þá trú, að það takist að koma á viðræðum og vonandi sem fyrst. Hvað snertir PLO? Ja, auðvitað hef ég og við höfum öll heyrt að PLO sé hætt að tala um útrým- ingu ísraels og við höfum heyrt að þeir horfist í augu við þann virki- leika að fsraelsríki muni standa. Meira að segja að Arafat sé að verða það sem kallaö er hófsamur ... En PLO-menn tala tungum tveim. Um svipað leyti og fjálgleg- ar yfirlýsingar eru gefnar þess efnis, tekst ísraelum að handsama tugi PLO-skæruliða sem aetluðu að reyna að taka land í ísrael. Bát- ur þeirra var drekkhlaðinn vopn- um. Hvað fyrir þeim vakti hefur varla verið að tala í bróðerni við fsraela um frið. Það er daglegur viðburður og varla fréttnæmur lengur, að skemmdarverk eru unn- Amos Ganor in af PLO-skæruliðum og sprengj- ur springa og fólk lætur lífið ... Varla er þetta merki um afstððu- breytingu. Ef Arafat lýsir því yfir, að hann sé búinn að ákveda póli- tíska og hernaðarlega breytingu gagnvart ísrae) "g það verður sýnt í verki, hljótum við að taka það til íhugunar. Þar til að því kemur verðum við að borga með manns- lífinu. Það er kjarni málsins. Og við höfum ekki efni á að gera mis- tök eða flana að neinu. Ég vil frið eins og aðrir ísraelar. Ég á son, 21 árs. Hann er foringi í hernum og hefur enn ekki getað hafið há- skólanám. Ég vil ekki að sonur minn deyi fyrir land sitt. Ég vil að hann lifi fyrir það." — Hvaða hugmyndir gerir hann sér um samskiptin við Sýr- lendinga í náinni framtíð? „Simon Peres, forsætisráðherra ísraels, hefur nýlega orðað það svo, að ísraelska stjórnin teldi að það væri ekki hægt að semja við Sýrlendinga. En það mætti hugsa sér að ná samkomulagi. Að svo stöddu er ekkert sem bendir til að Sýrlendingum sé áfram um það. Assad forseti reynir að ná fótfestu sem forystuafl í arabaheiminum. Meðan svo fer fram breytist fátt. En stríð er ekki í þágu neins, ekki heldur Sýrlendinga. Samkomulag við fsraela myndi leysa margan vanda hjá þeim ekki síður en okkur. Það ber að fagna því að kyrrð hefur verið í Golan-hæðun- um og ekki munum við gera neitt sem gæti raskað henni, svo fremi Sýrlendingar hefji ekki áreitni. Ég veit að ísraelar sættu ámæli og það alvarlegu þegar við fórum inn í Líbanon 1982. Flestir vinir okkar skilja nú að þetta var nauð- synlegt ef við ætluðum okkur að lifa af. ísraelar vilja frið og þeir þurfa frið og við höfum þá trú að sá dagur renni uppi að friðurinn komi." Samtal: Jóhanna Kristjónsdóttir Afurðasala Sambandsins: Nýjar og fullkomnari vélar til kjötpökkunar í AFURÐASÖLU búvörudeildar SÍS er nú verið að setja upp nýjar pökkun- arvélar, sem saman mynda vinnslubraut fyrir kjöt í lofttæmdum neytenda- umbúðum. Munu verslanir geta keypt kjöt í neytendaumbúðum og framboð tegunda mun stóraukast hjá afuröasölunni. I velasamstæðunni verður unnið fryst kjöt og kjötskrokkarnir hlut- aðir niður a ýmsan hátt og einnig er fyrirhugað að framreiða nýtt kjöt í sláturtíð að hausti með sama hætti. Á öðrum tímum árs verða frystir dilkaskrokkar einnig látnir þiðna í kæli og kjótið boðið neytendum meyrt og pakkað með sama hætti og frysta kjótið. Með þessari nýju tækni á að minnsta kosti þrennt að vinnast: Rýrnun í verslunum minnkar, geymsluþol eykst og hreinlæti batnar. Vélarnar eru keyptar frá Dan- mörku og er þetta fullkomnasta, afkastamesta og sjálfvirkasta vélasamstæða sinnar tegundar í landinu, eftir því sem fram kemur í Sambandsfréttum, fréttabréfi SÍS. Fyrirhugað er að byrja að pakka kjöti í hinum nýju vélum 18. júní. MALLORKA „Suöur um höfin aö sólgylltri strönd Brottfarardagar: í júní: 17. í júlí: 8., 30. í ágúst: 19. í september: 9., 30. í október: 21. Ath: Alltaf beint dagflug! Feröaskrifstofa lönaöarhúsinu, Hallveigarstíg 1, símar 28388 og 28580.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.