Morgunblaðið - 15.06.1985, Blaðsíða 21

Morgunblaðið - 15.06.1985, Blaðsíða 21
MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR15. JtJNl 1985 21 Þing Landssambands sjálfstædiskvenna: Samræma þarf hlutverk fjölskyld- unnar og þarfir atvinnulífsins HER fer á eftir stjórnmálaályktun fimmtánda þings Landssambands sjálfstæðiskvenna, sem var haldið á Isafirði 7.-9. júní sl. „Stjórnarsamstarf Sjálfstæðis- flokks og Framsóknarflokks hefur staðið í tvö ár og ber að fagna því sem áunnist hefur, þó er því miður enn margt ógert af því sem heitið var í upphafi stjórnarsamstarfs. Þing Landssambands sjálfstæð- iskvenna leggur áherslu á að reynt verði að koma í veg fyrir átök á vinnumarkaðnum í haust svo sem áttu sér stað á síðasta ári. Lagt verði kapp á að yfirstandandi samráðsviðræður ríkisstjórnar- innar og aðila vinnumarkaðarins beri árangur og vinnufriður hald- ist í náinni framtið. Við leggjum ríka áherslu á að í yfirstandandi kjaraviðræðum verði leitað nýrra leiða, horfið frá verðbólgusamningum fyrri tíma, og að kaupmáttur launafólks verði tryggður. í kjölfar efnahagsvanda þjóðar- innar blasa við gífurlegir erfið- leikar í atvinnumálum og rekstri fyrirtækja. Því þarf öfluga sókn til nýsköpunar í atvinnulifi. Framkvæmd komi í stað orða. Atvinnuvegunum verði búin rekstrarskilyrði sem hvetja til aukinnar framleiðni með bættri nýtingu framleiðsluþáttanna, meiri arðsemi og aukinnar áb- yrgðar framleiðenda. I sjávarútvegi verði lögð áhersla á fjölbreyttari úrvinnslu sjávar- afla, nýtingu fleiri tegunda nytja- fiska og vöruvöndun. Bent er á þá Skegg er blátt. Vængurinn er svartur og gulur, hárvængur, og er skiptingin þannig, að guli liturinn er ofan á þeim svarta og nema gulu hárin tveimur þriðju hluta hársins í vængnum. Þá eiga væng- irnir að skaga allt að þremur öng- ullengdum aftur úr. Víða í versl- unum eru vængirnir of stuttir og flugan því fjarri því eins veiðileg að margra dómi. Nú, áfram með uppskriftina: Hausinn er rauður þó svartur haus sjáist hjá ýmsum og gefi góða raun. Kinnar eru tvær „lungle cock" fjaðrir hvor á móti annarri. Þar með er þetta upptal- ið, báðar þessar flugur eru nauða- einfaldar að gerð en eigi að siður baneitraðar laxaflugur. Urriða má einnig taka á báðar þar sem þann gráðuga fisk er á annað borð að finna. — gg ----------» « » Maðkur- inn dýr MARGIR sem eru að tygja sig í veiðitúrinn þessa dagana vita vart sitt rjúkandi ráð hvernig þeir eigi að riða fram úr maðkaleysinu. Víðast hvar sitja maðkasalar uppi með tóm- an lager, enda hefur ekki rignt að neinu gagni dögum saman og eftir- spurnin er aldrei meiri heldur en einmitt er þannig viðrar. Garðúðun getur bstt dálítið úr skák en getur aldrei komið almennilega í staðinn fyrir rigningu, því kranavatnið er yfirleitt kaldara en nittúruleg úr- koma. En þegar eftirspurnin er mikil en framboðið ekki að sama skapi gera þeir sem eitthvað eiga sína bestu sölusamninga. Mbl. frétti hjá einum sem lagði í 'ann í miðri vikunni, að hann hefði gengið á milli allra helstu maðkasala borg- arinnar en náð loksins milli 200 og 300 „frekar smáum" möðkum út á kunningskap eftir að „aðalsalarn- ir" höfðu allir lokað á hann dyrun- um. Maðkarnir voru „frekar smá- ir" en eigi að síður kostuðu þeir 6 krónur stykkið. Það mun þó vera fremur sanngjarnt miðað við hvað heyrist að maðkur koati í þurrka- tíðinni, allt að tíkall stykkiö. þjóðarnauðsyn að sjávarútvegi og fiskvinnslu séu sköpuð þau rekstr- arskilyrði sem þarf til þess að vel rekin fyrirtæki geti boðið starfs- fólki sínu þau kjör sem laði fólk að þessum undirstöðuatvinnuvegum. Áfram sé haldið endurskoðun á málefnum landbúnaðarins með hagsmuni bænda og neytenda i huga. Ráðist verði í nýjar búgrein- ar þar sem rekstrargrundvöllur er fyrir hendi. { iðnaði verði hvatt til aukinnar hagræðingar og sjálfvirkni og þessari atvinnugrein búin þau skilyrði að hún geti verið sam- keppnisfær gagnvart innfluttum iðnvörum. Örtölvubyltingin er hafin og mörg íslensk fyrirtæki hafa tileinkað sér hina nýju tækni. Samkvæmt nýlegri skýrslu hafa konur ekki haslað sér völl sem skyldi innan þessa nýja starfs- sviðs. Atvinnulífið byggir í æ ríkari mæli á aukinni þekkingu og at- vinnuþátttöku beggja kynja. Þess vegna er knýjandi að menntun og hæfileikar hvers einstaklings nýt- ist í starfi án tillits til kynferðis. Jafnframt að brotið verði upp kynbundið náms- og starfsval. Samræma þarf hlutverk fjölskyld- unnar og þarfir atvinnulifsins, til dæmis með sveigjanlegum vinnu- tíma. Á undanförnum árum hefur at- vinnuþátttaka kvenna aukist gif- urlega. Og má búast við sömu þróun í framtíðinni. Því verður að halda áfram uppbyggingu dagvist- arheimila. Landssamband sjálf- stæðiskvenna telur að hvetja þurfi einkaaðila til að standa að þeirri uppbyggingu ásamt sveitarfélög- um og ríki. Með sama hætti verður að huga að málefnum aldraðra. Hvetja ber fólk til að huga að ellinni í tíma meðal annars með by^gingu sjálfseignaríbúða með þjónustu. Sjálfstæðiskonur leggja áherslu á aukið tjáningarfrelsi með af- námi einkaréttar ríkisins á út- varpi. Þær vilja að áfram verði unnið að því að efla stöðu islenskr- ar tungu, menningar og lista. Standa ber vörð um sjálfseign- arstefnu Sjálfstæðisflokksins í húsnæðismálum og leita lausna á vanda þeirra sem nú eru að koma sér upp húsnæði. Við leggjum áherslu á að neyt- endaþjónusta verði efld á vegum einstaklinga, félagasamtaka og opinberra aðila. Hagur þeirra sem af einhverj- um ástæðum standa höllum fæti i samfélaginu má aldrei vera fyrir borð borinn i islensku þjóðfélagi. Við fögnum því að fyrsta skref afnáms tekjuskatts komi til fram- kvæmda á þessu ári. Við hvetjum til stoðugrar endurskoðunar skattalaga og bendum á að ein- staklingar eigi að geta valið milli sérsköttunar og samsköttunar. Heimilisstörf þarf að meta jafnt á við störf á almennum vinnu- markaði. Landssamband sjálf- stæðiskvenna leggur áherslu á að við yfirstandandi endurskoðun á almannatryggingalögunum verði tekið tillit til heimavinnandi fólks. Sjálfstæðiskonur leggja áherslu á að jafna foreldraábyrgð og aðra ábyrgð hinna eldri gagnvart æskufólki. Á alþjóðlegu ári æsk- unnar ber að leggja sérstaka áherslu á að byggja upp andlegt og líkamlegt heilbrigði æskufólks landsins. Stefnt verði hið fyrsta að sam- felldum skóladegi í grunnskólum landsins. Þing Landssambands sjálfstæð- iskvenna vill styrkja samstöðu vestrænna lýðræðisþjóða og hvet- ur til gagnkvæmrar afvopnunar undir alþjóðlegu eftirliti. Við styðjum frið byggðan á frelsi, lýðræði og mannréttindum. Við sjálfstæðiskonur leggjum áherslu á að konur og karlar, ein- staklingar og hópar, þéttbýli og dreifbýli vinni saman — allir sem einn — til að gæta sameiginlegra hagsmuna bióðarinnar." Evrópskan eða japanskan? Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu, Isuzu, Mazda, Nissan, Honda, Toyota . . . Þessi nöfn hafa valdið evrópskum bílaframleiðendum ótal andvökunótt- um. Hvernig eiga þeirað bregðast við stöðugum tækninýjungum og útsjónarsemi Japananna? Hvernig geta Evrópumenn haldið sínum hlut, ^eða bætt um betur? W IV Eina leiðin til að standast þá feiknarlega hörðu samkeppni sem ríkir á bílamarkaðinum er að framleiða betri blla en keppinautarnir. Það vita þeir hjá OPEL. Höfuðkostir evrópskra bíla eru góð hönnun, traustur öryggisbúnaður, mikil ending - auk góðra aksturseigin- leika. Hér eru evrópskir bílar taldir standa betur að vígi en aðrir. Þess vegna hafa þeir hjá OPEL lagt mikla rækt við þessa þætti. Þeir hafa einnig gert sér grein fyrir því að eitt veigamesta svarið við framgangi japönsku bílanna er að vanda ÖLL stig framleiðslunnar. Það hefurskilað sér. OPEL KADETTvar kosinn bíll ársins 1985 af evrópskum blaðamönnum (og skaut þar mörgum „japönum" aftur fyrir sig) og salan um allan heim hefur gengið frábærlega. Svarið við upphafsspurningunni er þvf ekki evrópskur, heldur OPEL! BILL ARSINS 1985 BíLVANGURsf HÖFDABAKKA 9 5ÍMI 687300
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.