Morgunblaðið - 05.01.1986, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 05.01.1986, Blaðsíða 13
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 5. J ANÚAR1986 13 Styrkið og fegrið líkamann Dömur og herrar. Ný 5 vikna námskeiö hefjast 8. janúar. Hinir vinsælu herratímar í hádeginu. Hressandi — mýkjandi — styrkjandi — ásamt megrandi æfingum. Sértím- ar fyrir konur sem vilja léttast um 15 kg eda meira. Sértímar fyrir eldri dömur og þær sem eru slæmar íbaki eöa þjást af vödvabólgum. Vigtun —, mæling — sturtur — gufuböó — kaffi og hinir vinsælu sólaríumlampar. Innritun og upplýsingar alla virka daga frá kl. 13—22 í síma 83295. Júdódeild Ármanns Árrnúla 32. Einbýlishús og raðhús HAFNARFJORÐUR Ca. 210 fm steypt oinb. á þromur hæðum ásamt 60 fm tvöf. bil.sk. 60 fm vlðbygglng, hentugt sem vlnnuaöstaöa og 50 fm tlmbur- hlaöa. Fallegur rœktaöur garöur. Glæsllegt útsýnl ylir höfnlna. Rólegt hverfl. Telkn. o.fl. á skrifst. Verð 4,6 mlllj. VANTAR EINBYLI GRAFARVOGUR MOS. Fjársterkur kaupandi að elnbýli, raö- húsi eöa parhúsi á byggingarstlgi. Verðhugmynd ca. 3,4-3,8 millj. Einnig koma lil greina eldri einbýli eöa rað- hús f Hafnarfirði, Reykjavik eða Kopa- vogi. NORÐURMYRI Ca. 180 fm parhús á þremur h. ásamt bilsk, Mögul. á tveimur (b. sem gætu selst i sltt hvoru lagl. FaHegurgarður. Opiö kl. 1-5 S. 25099 Heimasími sölumanna: Báröur Tryggvason, 624527. Ólafur Benediktsson. Árni Stefánsson viðsk.ír,, Skjaladeild: Katrín Reynisdóttir, 20421. BYGGDARHOLT — MOS. Ca. 130 fm raöhús á tveimur h. Parket. Nær fullbúið. Verð 2,7-2,8 millj. GRUNDARÁS Glæsil. 300 fm endaraöh. + 50 fm tvöf. bilsk. Nær fullb. Verö 4,5 millj. FUNAFOLD Ca. 160 fm einb. + 40 fm bilsk. á einnl h. Rúml. tilb. u. trév. Fallegt útsýni. Verö 3,9 millj. FUNAFOLD Ca. 150 fm steypt einb. ásamt bílsk.sökkli. Ekki fullbúiö. Verö 3,9 millj. SKÓGAHVERFI Vandað 270 fm elnb. á tveimur h. Innb. bílsk. Gróið hverfi. Verð 7-7,5 mlllj. MIÐBRAUT — SELTJ. Ca. 240 fm einb.hús meö tveimur ib. Tvöf. innb. bílsk. MJög ákv. sala. Verð 5,5 millj. LAUGALÆKUR Ca. 210 fm raöh. Tvær hæðlr + kj. ésamt bílsk. Hús i mjög góðu standi. LOGAFOLD — PARHÚS Fullbúiö 140 fm parh. + 80 fm ólnnr. kj. Bilsk.r. Mögul. skipti. Verð 3,6-3,8 mlllj. REYNIHVAMMUR — KÓP. Vandaö 220 fm einb. + 55 fm bílsk. Fallegur garöur. Sklpti mögul. Verð 5,2 millj. DALSEL — SKIPTI Glæsil. 240 fm raöh. Mögul. sklptl á sérh. eöa rúmg. blokkaríb. Verö 4,2 mlllj. LAUGARÁS Fokhelt 250 fm endaraðhús á 2 hæöum ásamt bilsk. Verð: tilboö. RAUÐÁS Fokhelt 210 fm endaraöh., fullb. aö utan. Glæsil. útsýni. Afh. strax. Eignask. möguleg. Ákv. sala. Verö 2,7 millj. 5—7 herb. íbúöir HEIDNABERG — NYTT Glæsil. 150 fm ný íb. á tveimur h. i þrib. 22 fm bílsk. Parket. Mögul. skipti á einb. eöa raöh. á byggingarstlgi. Glæsil. útsýni. HJALLABRAUT — HF. Glæsil. 147 fm íbúð á 1. hæö. Topp- innréttingar. Sórþv.herb. Verð 2,8 millj. BARMAHLIÐ Glæsil. 120 fm efri sérhæð + bílsk. Sérinng. Nýtt eldhús, parket, raf- og hltalögn. Verð 3,2 millj. Sklpti æskileg á 3ja herb. ib. i Breiöholti. Annað kemur tll grelna. FLÚÐASEL — ÁKV. Falleg 120 fm ib. á 1. h. ásamt 27 fm ein- stakl.íb. og bílskýli. ÞRASTARHÓLAR Glæsil. 130 fm ib. á 1. h. Sérgarður í suöur. 25 fm bilsk. Verð 2950 þús. SKIPHOLT — SÉRH. Falleg 140 fm sérhæð + 30 fm bílsk. Fallegur garður. Akv. sala. Verö: tilboö. 4ra herb. íbúöir SKIPASUND — BILSK. Glæsil. 110 fm sérh. á 1. h. + 35 fm bílsk. Allt nýendurn. Eign i sérfl. Verð 3,3 millj. BARMAHLÍÐ Falleg 105 fm ib. i kj. Nýlegt eldh. og baö. Parket. Verð 2-2,1 mlllj. BREKKUBYGGÐ — GB. Nýleg 60 fm íb. á Jarðh. Tvö svefnherb. Akv. sala. Verö 1700 þús. KAMBSVEGUR Agæt 90 fm ib. með sérinng. Nýlegt gler. Laus 10. febr. Verö 1,9 millj. FRAMNESVEGUR Falleg 75 tm íb. á Jaröh. i tvib. stelnhúsi. Allt ný endurn. Verö 1750 þús. HRAFNHÓLAR — 3JA Falleg 85 fm ib. á 3. h. i lítllli blokk. Fallegt útsýni. Verð 1900 þús. SKIPASUND - BÍLSKÚR BJört 90 fm kj.ib. í tvibýll + 35 fm mjög góður bílsk. (draumabílskúr karlmannsins). Góður garöur. Verð 2280 þús. VESTURBERG Gullfalleg 90 fm ib. á Jarðh. Sérgarður. Mjög ákv. sala. Verö 1950 þús. HRAUNBÆR — LAUS Agæt 96 fm íb. ásamt aukaherb. i kj. Laus strax. Verö 2 millj. RAUÐARÁRSTÍGUR Góð 70 fm íb. á 4. h. i steinh. Nýtt þak og gler. Suöursv. Skuldlaus. Verð 1500 þús. LYNGMÓAR — BÍLSK. Falleg 90 fm íb. é 3. h. + bilsk. Suöursv. Laus í april '86. Verð 2450 þús. LAUFVANGUR— HF. Falleg 80 fm ib. á 1. h. Verð 1900 þús. 2ja herb. íbúöir MIÐVANGUR — HF. Falleg 73 fm íb. á 2. h. i litilli blokk. Sérþv. í ib. Verö 1700-1750 þus. VANTAR — HÁALEITI Höfum mjög fjárst. kaupanda að 4ra-5 herb. ib. viö Haalettisbraut, vesturbæ eða Fossvog. ENGIHJALLI — KÓP. Gullfalleg 110 fm ib. á 5. h. í Engihjalla nr. 25. Fallegt útsýni. Verð 2,3 millj. HRAUNBÆR Falleg 110 fm íb. á 1. h. Verð 2,2 millj. FÍFUSEL Falleg 110 fm íb. á 2. h. Verð 2250 þús. HRAUNBÆR Falleg 110 fm íb. á 4. h. Suðursv. Sérsvefn- álma. Parket. Skuldlaus. Verö 2,2 millj. SELJABRAUT Falleg 110 fm endaíb. á 2. h. Sklpti mögul. á 2ja-3ja. Verö 2250 þús. LJÓSHEIMAR — ÁKV. Góð 100 fm íb. + sérþv.herb. á 3. hæð i lyftublokk. Verö 1950 þús. LAUFVANGUR — HF. Falleg 110 fm ib. á 1. h. Sérþv.herb. Sérlnng. MJög ákv. sala. Verö 2,5 millj. 3ja herb. íbúöír LEIRUBAKKI Cn. 90 fm ib. á 3. h. ásamt aukaherb. i kj. Mjög ákv. sala. Verö: tilboö. BJARGARSTÍGUR Ca. 60 fm ib. á 1. h. Verö 1650 þús. HOFTEIGUR Ca. 85 fm íb. f kj. Sérinng. Skuldlaus. Verö 1600-1650 þús. BERGSTADASTRÆTI Falleg 60 fm ib. á Jaröh. Nýtt eldhús og baö. Akv. sala. Verö 1300-1350 þús. KAMBASEL — NÝTT Nýleg 75 fm íb. á 1. h. i 2Ja hæöa blokk. Sérþv.herb. Verö aöeins 1700 þús- HRAUNBÆR Falleg 60 fm íb. á 1. h. Laus fljótl. Akv. sala. Verð 1550 þús. MÁVAHLÍÐ Gullfalleg 45 fm samþykkt íb. meö sérlnng. Öll ný uppgerö. Verö 1450 þús. KARLAGATA Góð 55 fm íb. á 1. h. Nýtt gler. Mlkil sam- eign. Verð: tilboð. VALLARGERÐI — KÓP. Mjög falleg 75 fm íb. meö sérinng. Nýtt gler. Parket. Verð 1,7 millj. KRUMMAHÓLAR — LAUS Agæt 50 fm ib. á 8. h. Verö 1400 þús. HÁALEITISBRAUT Falleg 75 fm endaib. Verö 1650 þús. SLÉTTAHRAUN — ÁKV. Falleg 65 fm ib. á 2. h. MJög ákv. sala. Verð aðeins 1550 þús. KRUMMAHÓLAR Falleg 76 fm ib. á 3. h. meö sérþv.húsi. Mjög ákv. sala. Verö 1650 þús. VÍÐIMELUR — ÁKV. Ágæt 30 fm samþykkt ib. Sérlnng. Ákv. sala. Verö 950 þús. ARNARHRAUN — HF. Falleg 65 fm ib. á 3. h. Verö 1600 þús. ÁLFASKEIÐ — BÍLSK. Falleg 65 fm ib. + 25 fm bilsk. Verð 1800 þús. Seljendur — kaupendur! Vegna mikillar sölu og eftirspurnar vantar okkur tilfinnanlega vandaöar stærri eignir á skrá. — Einnig nýlegar 2ja, 3ja og 4ra herb. íb. Fjársterk- ir og ákv. kaupendur. Skoöum og metum samdæg- urs yöur aö kostnaðarlausu. WS FASTEIGMA7VIŒ>IjCIIN SKEIFUNNI 11A OPID 1-4 - SKODUM OG VERDMETUM EIGNIR SAMDÆGURS Embyli og raöhús HOFSLUNDUR GB. Fallegt endaraöh. á einni hæð ca. 145 fm ásamt bilsk. Ræktuð lóð. V. 4,2-4,5 millj. BYGGÐARHOLT MOS. Fallegt raðh. sem er kj. og hæö ca. 130 fm. MJög fallegt hús. Ræktuð lóð. V. 2,7 millj. ÁSBÚÐ GB. Fallegt parhús ca. 150 fm ásamt ca. 60 fm tvöföldum bilsk. Góöur staöur. V. 4,5 mlllj. GARÐSENDI Glæsilegt hús sem er kjallari hæö og ris ca. 90 fm að grunnfl. Sér 3ja herb. íb. í kj. 45 fm bílsk. V. 6,5 mlllj. HOLTSBUÐ GB. Glæsil. einb.h. á tveimur hæðum ca. 155 fm að gr.fleti. 62 fm bílsk. Góöur staöur. Fráb. úts. V. 6.9 millj. DYNSKÓGAR Glæsii: einbýlish. á tveimur hæðum ca. 300 fm meö innb. bilsk. Fallegt úts. Arinn i stofu. V. 7,5 millj. SKRIÐUSTEKKUR Fallegt einb.hús sem er kjallari og hæö, ca. 140 fm að grunnfl. með innb. bílsk. Falleg ræktuö lóö. V. 6,2 millj. VÍGHÓLASTÍGUR KÓP. Fallegt einb. á tveim hæðum ca. 160 fm ásamt 30 fm bilsk. Mlkiö endurn. hús skipti mögul. á minni eign. V. 4,4-4,5 millj. HLÍÐARHVAMMUR KÓP. Fallegt einb. ca. 255 fm ásamt bilsk. Gott hús meö miklum mögul. Skiptl mögul. á minni eign. LINNETSSTÍGUR HAFN. Fallegt einb.hús sem er tvær hæöir og kj. ca. 130 1m. Gott hús. V. 2,6 mltt). í SETBERGSLANDI Fokhelt endaraöh. á tveim hæöum ca. 230 fm m. bilsk. Frábært útsýni. Telkn. á skrifst. V. 2,7-2,8 mlllj, REYKÁS Fallegt raðh. Tilb. að utan, fokh. innan. ásamt innb. bílsk. Fráb. útsýni. V. 2550 þ. TÚNGATA — ÁLFTANES Einþ.hús ca. 153 fm + bilsk. Fokhelt aö innan, frág. að utan. V. 2,5 millj. FÍFUMÝRI — GARÐABÆ Fallegt einbýli, tvær hæðir og ris meö innb. tvöf. bílsk. Samt. ca. 280 fm. V. 4.500 þús. SEIÐAKVÍSL Mjög fallegt elnb.hús á einnl hæð ca. 155 fm + 31 fm bílsk. Arinn. V. 5,2 milij. VÍÐITEIGUR - MOS. Einbýlish. á elnni hæö meö laufskála og góðum bílsk. Skilast fullb. utan fokh. að innan. Stærö ca. 175 fm. V. 2680 þús. SELJAHVERFI Fallegt raðhús á 3 hæöum, ca. 240 fm asamt bilskýli. Sérl. fallogt hús. V. 4,5 millj. 4ra-6 herb. NYI MIÐBÆRINN Falleg endaíb. á 2. hæö ca. 123 fm tilb. undir trév. Þvottahús og geymsla í ib. Bíiskúr. Til afh. strax. ASPARFELL Mjög falleg ib. á 3. hæö ca. 125 fm í lyftu- húsi ásamt bilskúr. Fallegt útsýni. Akv. sala. V. 2,7-2,8 mlllj. FLÚÐASEL Falleg ib. á 1. hæö ca. 115 fm. Þvottahús í ib. Bilskýli. Akv. sala. V. 2450 þús. HÓLAHVERFI Falleg ib. á Jarðhæö ca. 130 fm ásamt nýjum bílskúr. Þvottahús og búr innaf eldhúsi. V. 2,9-3 millj. HLÍÐAHVERFI Falleg sérhæö ca. 120 fm ásamt bilskúr. BLIKAHÓLAR Glæsil. 4ra-5 herb. íb. á 1. hæö ca. 117 fm ásamt góðum bilsk. Vestursv. Frábært útsýni. Vandaöar innr. V. 2,6 millj. SUÐURHÓLAR Falleg ib. á Jaröh. ca. 110 fm. Sér lóð. Góð ib. Akv. sala. V. 2,1 millj. HALLVEIGARSTIGUR Falleg 5-6 herb. íb. á tveim hæöum ca. 140 fm. Sérinng. Mikiö endurn. íb. V. 2,6 mill). BREIÐVANGUR HAFN. Mjög falleg íb. á 2. hæö ca. 117 fm ásamt bílsk. Akv. sala. V. 2,7-2,8 millj. SKIPTI — VESTURBÆR í skiptum fyrtr 180 f m glæsit. sórh. í vestur- bæ vantar 3ja-4ra herb. ib. í Espigeröi, Furugeröi eoa Fossvogi. FURUGRUND KÓP. Falleg 5 herb. íb. á 1. hæð ca. 120 fm ásamt aukaherb. i kj. Endaib. Suöursv. V. 2,8 millj. 3ja herb. ibuðir KVISTHAGI Mjög falleg ib. í risl ca. 85 fm i fjórb. MJög falleg og snyrtil. ib. V. 2 mlllj. KARSNESBRAUT Falleg ib. á 2. hæö i nýju húsi ca. 85 fm ásamt bilskúr. Frábært útsýni. Þvottahús innaf eldhúsi. V. 2,4 mlllj. ÁLFHÓLSVEGUR Falleg íb. á 1. hæð i fjorbýli ca. 80 fm ásamt bílskúr meö kj. V. 2,1 millj. BRAGAGATA Falleg 3ja herb. ib. á 1. hæö i steinhúsi. V. 1650 þús. FURUGRUND Falleg endaib. á 1. hæö ca. 90 fm ásamt 35 fm einstakl.ib. í kj. Suöursv. V. 2,6 mlllj. LEIRUTANGI MOS. Falleg ib. á jaröh. ca. 105 fm. Sér lóö. Sér inngangur. V. 1850 þús. HRAUNBÆR Falleg ib. á 2. hæö ca. 90 fm. Vestursv. V. 1900 þús. GRUNDART. MOS. Fallegt raðh. ca. 85 fm á einni hæö. Góðar innr. Ræktuö lóð. V. 2,2 miilj. RAUÐARÁRSTÍGUR Góð ib. á 4. hæö ca. 70 fm. Suðursv. Baklóð. Sleinh. V. 1500-1550 þús. BREKKUBYGGÐ GB. Falleg ib. á Jarðh. m. sérinng. Nýl. íb. V. 1850-1900 þús. KARFAVOGUR Falleg 3ja herb. ib. í kj. ca. 85 fm. V. 1.650-1.700 þús. MOSFELLSSVEIT Falleg 3ja-4ra herb. íb. á jaröh. í fjórb. ca. 90 fm. Fallegar innr. V. 1,8 mlllj. ENGIHJALLI Falleg ib. á 7. h., ca. 95 tm. V. 1900-1950 þús. HVERFISGATA Falleg ib. ca. 95 fm. 2. hæö í stoinhúsi. V. 1800 þús. ENGJASEL Falleg íb. á 2. hæö i 4ra hæöa blokk ásamt bíiskýli. Góöar Innr. Suðaustursv. V. 2,1 millj. í VESTURBÆ Mjög fallcg ib. i kj. ca. 85 fm, tvíb. V. 1900 þús. KJARRMÓAR GB. Mjög fallegt raðhús a tveim hæöum ca. 100 fm. Bílskúrsr. Frág. lóð. V. 2620 þús. FÁLKAGATA Falleg ib. 70 fm jarðh. Sérinng. V. 1750 þ. 2ia herb. VIÐ SUNDIN Falleg ib. i kj. ca. 75 fm. Góöar innr. V. 1400 þús. KRÍUHÓLAR Falleg 2ja herb. íb. á 2. hæö ca. 50 fm. Góöar sv. Laus fljótt. V. 1400 þús. RÁNARGATA Falleg íb. á 3. hæö ca. 60 fm í steinhúsi. Góð ib. V. 1550 þús. LAUFÁSVEGUR Falleg einstakl.ib. á Jaröhæö ca. 31 fm. Öll nýstandsett. V. 950 þús. HRAUNBÆR Falleg íb. ca. 65 fm á 1. hæö. Suðursv. Skipti óskast á 4ra herb. íb. i Hraunbæ. Seljendur athugið! Nú fer í hönd besti sölutími ársins — Látiö skrá eignina strax — Viö bregöumst skjótt viö Gleðilegt nýár! MAGNUS HILMARSSON HEIMASÍMI 666908 JON G. SANDHOLT HEIMASÍMI: 84834. LÖGMENN: JÓN MAGNÚSSON HDL. PÉTUR MAGNUSSON LOGFR.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.