Morgunblaðið - 05.01.1986, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 05.01.1986, Blaðsíða 14
14 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 5. JANÚAR1986 685009 685988 Símatími í dag 1-4 Einbylishús MosfeilSSV. Nýtt hús á tvelmur hæðum. Mögul. á tvelmur ib. f húslnu. Húsið er fullfrág. að utan. Efri hæöin tilb. u. trév. Stór bílsk. Góö staðsetn. Hafrtarfjöröur. jámkiætt timb- urh., hæö og ris við Einiberg. Stór lóð. Verö 3-3,2 millj. FannafOld. Hús a byggingastigi á 2 hæöum. Mögulegt að hafa 2 íb. í húsinu. Teikningar á skrifstofunni. MÍÖbærÍnn. Einbýllshús, tvær hæöir og kj. Rúmir 200 fm. Stór falleg lóð. Rúmg. bílsk. Ef StaSlind. Steinh. Mikið endurn. Stór falleg lóð. Verö 4.5 millj. Keilufeil. 145 fm hús, hæö og ris. Til afh. strax. Verð 3,6 mlllj. Skeljagrandi. Nýtt ca. 300 fm hús á tvelmur hæöum auk kj. ib.hæft. Byggöarendi. vandað hús á tveimur hæðum. Mögul. á sérib. á neðri hæð. Fráb. staðsetn._____ ____ Raðhús KÓpaVOgUr. Vandað nýlegt raoh. viö Birkigrund. Möguleiki á séríb. i kj. Bílsk.réttur. Skipti á minni eign eöa bein sala. Dalsel. Endaraöh. ca. 200 fm. Fullfrág. bílskýli. Skipti æskileg á 4ra-5 herb. ib. í Seljahverfi. BÍrtÍngakVISl. Tengih. á 2 hæo- um. Bilsk. Til afh. strax. Eignask. mögul. SUÖUrhlíÖar. Endaraöh. á tvoim- ur hæöum. Innb. bílsk. Húslö er á bygg- ingarst. Til afh. strax. Verð 3100 þ. ÁlfhÓISVegUr. Nýtt endaraðh. ca. 185 fm. Til afh. strax. Verö 4,2 mlllj. FljÓtaSel. Endaraðh. á tvelmur hæöum. Nýr bilsk. Verð 3,9 millj. Seljahverfí. Endaraöh. ca. 210 fm. Bílskýli. Vönduö eign. Eignaskipti. VeStUrbær. Endaraöh. ca. 165 fm. Vel umgengin eign. FOSSVOgiir. Parh. ca. 250 fm á byggingast. fb.hæft. Verð 4,6 millj. Serhæöir Smaibuöahverfi. Hæö og ris i tvíb.húsi. Sérinng. Sérhiti. Bilskúrsr. Gott fyrirkomulag. Seltjarnarnes. iso >m næo t tvíbýlish. Sérinng. Sérhiti. Fráb. útsýni. Bilsk. Eignaskipti. Garöabær. Ný, ca. 95 im hæð víö Brekkubyggð. Afh. 5. jan. Bilsk. fylgir. Markarflöt Gb. Neðn serhæo í tvt'b., ca. 145 fm. Eign /góðu ástandi Bárugata. Hæð og ris í góou steinh. Eign með skemmtilega breytingamögul. TeÍgar. Efrisórh. Mlkiöendurn. Bílsk. KÓpaVOgUr. 135 fm efri hæð i tvib. Bílsk. Sklpti mögul. á minni eign. 4ra herb. Heiönaberg. Efti sérhæð. Bíisk. Vandaöar innr. Kóngsbakki. Faiieg it>. á 3. hæö. Sérþvottah. Laus. Sólheimar. 100 fm 0, & jarðh. Til afh. strax. Furugrund. 128 tm (6.»1. hæð. Suðursvalir. Verö 2,8 millj. FífUSel. 110 fm ib. á 3. hæö. Sér- þvottah. Vandaö trév. Ijós teppl. Verð 2350 þús. Seljahverf i. 124 fm n>. á 1. hæð. Aukaherb. i kj. Bilskýli. HÓIahVerfi. 125 fm Íb. meö bílsk. Vönduö eign. ÆSUfell. Vel umgengin ib. i lyftuh. Innb. bilsk. fylgir. Verð 2,3 mlllj. EÍÖÍStorg. Falleg, vönduö fb. á tveimur hæöum. Miklö útsýnl. Skipti á raöh. á einni hæð eöa sérhæö mögul. KÓpaVOgur. 113 fm íb. á efstu hæð. tilb. u. trév. og málningu. Tll af- hendingar strax. Hagstætt verð og greiöslukjör. 3ja herb. Lyngmóar. Rúmg. ft>. á efstu hæð. Innb. bílsk. Verð 2450 þús. LjÓSheÍmar. Snotur ib. á 5. hæö í lyftuh. Afh. samkomuiag. DalSel. 95 fm íb. á 2. hæö. Bílskýli fylgir. Verð 2,2 millj. Hraunteigur. snotur íb. a i. hæð. Laus strax. SkípaSUnd. 85 lm íb. á jarðh. í þríbýiish. Góður bílsk. fylgir. HuldUland. Rúmg. (b. á jaríili. Sérgaröur. Laus í janúar. RaUÖarárst. Mlklö endurn. íb. á 2. hæð. Aukaherb. i risi geta fylgt. Vesturberg. 98 im ib. a 2. hæð. Sérþvottah. Laus strax. Krummahólar. 90 tm ib. á 3. hæð. Bílskýli. Verö 1,9 millj. Hrafnhólar. so im ib. a 4. hæö. Verö 1750 þús. Hrauntunga. 95 fm a>. á jaroh. Sérinng. og hitl. Laus strax. Skúlagata. 90 im (b. á 3. hæö. Suöursv. Verð 1,8 millj. Digranesvegur. snyrtíi. ib. i fjórbýlish. Sérinng. Verö 1,7 millj. NorÖUráS. 3ja-4ra herb. ib. Tilb. u. trév. Til afh. strax. Rekagrandi. Nýgiæsii. fuiib. n>. Afh. samkomulag. Verð 2,5-2,6 millj. 2ja herb. Eyjabakkí. 75 fm falleg íb. á 3. hæð. Góðar innr. Lítið áhvílandi. Verð 1750-1800 þús. Kríuhólar. 50 im ft>. -.-. 7. hæð. Góöar innr. Lítið áhv. Verö 1450 þús. GranaskjÓI. 70 fm ib. í þríbýlish. Sérhiti. Til afh. sfrax. Asparfell. 65 fm íb. á 1. og 4. hæð. Verð 1550 þús. FlÚÖaSel. Ca. 40 fm elnstakl- ingsíb. á jarðh. Verö 1,2 millj. Krummahólar. 55 fm ib. á 4. hæö. Bílskýll. Verö 1,6 millj. Hrafnhólar. Rúmg. (b. u 2. hæð í 3ja hæöa blokk. Bílsk. fylgir. Ymislegt SÍÖUmÚIÍ. Skrifstofuhúsn. á góð- um stað. Ca. 363 fm. Afri. samkomulag. Vestmannaeyjar. Einbýiish.á góöum staö. SnæfellsneS. Verslunln Blfröst á Rifi til sölu. Góö tæki. Eiglö húsnæöi. Einbýlishús við Háarif 41, Rlfi. Tll sölu og afh. í júni. Vönduö eign. Vantar í Mosfellssveit. Hef kaupanda að sérhæö eöa raöhúsl. Eign á byggingarstigi kæmi tll grelna. Æskileg afhending 1. febrúar. iðnaöar- verslunarhús- næðl. Hef trausta kaupendur að iönaöar-, skrifstofu- eöa verslunar- húsnæöi. Afh. samkomulag. Margt kemur til greina. Sérhæð ----- Skipholt. 147 fm hæð í þríbýlish. Sérinng. Sérhiti. Bilskúr. Gott fyrirkomulag. Stórar stofur. Til afh. strax. Hagstætt verö. Garðabær. Ný hæö. tæplr 100 fm. Eignin er ekki alveg fullb. Sér- þvottah. Mikiö úts. Sér lóö. Bílsk. Laus strax. Skipti á 2ja herb. íb. möguleg. Versl.hÚSn. — ÁrmÚIÍ. 320 lm versl.hæö. Fráb. staösetn. Selst í einu eöa tvennu lagl. Nýlegt hús. Hagstætt verö. Afh. mars-apríl. Vantar raöhÚS — parhÚS. Höfum traustan kaupanda aö raðhúsi eöa parhúsi i austurborginni, t.d. Seljahverfi, Selás, Ártúnsholti. Mögul. skipti á 4ra herb. íb. í neðra Breiöholti. Elgnin þarf ekkl aö vera fullb. KjöreignVf Armúla 21. Dan V.S. Wiium lögfræðingur. Ólafur Guðmundsson söluatjón Kristján V. Kristjánsson viðskiptafræðingur Víðilundur — einbýli Fallegt einlyft hús um 134 fm að grunnfleti. 60 fm tvö- faldur bílskúr. Vandaðar innr. Vel ræktuð lóð. Híbýli og skip. Garðastræti 38. Sími 26277. 68-77-68 Óskum öllum landsmönnum og viðskiptavinum gleðilegs árs meö þökk fyrir vioskiptin á liönum árum. Einbylishus EINBÝLI — TVÍBÝLI — MIÐBR. Sunnanvert á Seltj.nesi 2x120 fm einb. Á efri hæö er nú 4ra-5 herb. séríb. Á neori ca. 70 fm 3ja herb séríb. og 50 fm tvöf. innb. bilsk. í ^^ BORGARINNAR. i nágrenní Tjarnarinnar og Há- skólans og gönguleiöa aö flest- um þjónustu- og menntast. borgarinnar s.s. Alþingi, bönk- um, skólum, sjúkrah. o.fl. til sölu rúmlega 300 fm einbýli (mögul. á lítilli séríb.), lokuö lóö meö stórum trjám. Hús sem gefur mikla möguleika. Tæki- færi sem býðst ekki oft. HNJÚKASEL. 230 fm á tveim hæðum. Nýtt og fallegt hús. Skipti á minna. BRÚNASTEKKUR. 160 fm á einni hæð ásamt innb. bílsk. Útsýni. Ýmiskonar eignask. Raöhus FOSSVOGUR — RADH. Ca. 200 fm á einni hæð með innb. bílsk. Vönduö og góö eign. Ákv. sala. ____ Serhæðir KELOUHVAMMUR HF. Góð 140 fm neðri sérh. með nylegum innr. Bílsk. ÖLDUSLÓD HF. 137 fm neðri sérh. + bílsk. Úts. Góð eign. 5 herb. VESTURBÆR. Til sölu ca. 130 fm mjög vönduð á 3. hæð meö 4 svefnherb. Stórar svalir. Góð sameign. Til greina kemur að taka 2ja-3ja herb. f'b. uppí. FURUGRUND — 3JA + EINSTAKLINGSÍBÚÐ. Til sölu góö 3ja herb. íb. á 1. hæð. Suöursv. íb. fylgir einstakl.tb. í kj. Verð 2,5-2,6 millj. 4ra herb. HVASSALEITI. Ca. 110 fm fal- leg íb. á 4. hæð + bílsk. STÓRAGERÐI. Ca. 105 fm á 4. hæö + bílsk. EYJABAKKI. Ca. 110 fm á 1. hæð. Sérlóö. Suðursvalir. Góö íb. Laus fljótt. ENGIHJALLI. 120 frri falleg íb. á 7. hæö. Parket. Ákv. sala. 3ja herb. RAUDARÁRSTIGUR. 3ja herb. á 2. hæö. Mikiö nýstandsett. FURUGRUND. Ca. 80 fm á 4. hæö. Ákv. sala. MIÐVANGUR HF. Ca. 67 fm á 2. hæð. Laus fljótt. 2ia herb. VID FOSSVOG Í ASGARÐI. Til sölu ca. 60 fm 2ja herb. á jarðh. Til afh. tilb. u. trév. um nk. ára- mót. Fast verð 1550 þús. HVERFISG. Góö 2ja herb. íb. Þetta er sýnishorn úr söluskrá með ca. 200 eignum. M.a. mikið af góðum einb.húsum. Ýmsir eignaskiptamöguleikar. 6B-77-68 FASTEIGMArvitCILUrM #! SVERRIR KRISTJANSSON „ HÚS VÍ.HSl.ltNAHINNAR6 HÆO LOGfVl. HAFSTEINN BALOVINSSON Hfl # 29555 Skoöum og verðmetum eignir samdægurs OdíÖ kl. 1-3 2ja herb. íbúðir Neðstaleiti. 2ja herb. 70 fm íb. á 1. hæð. Þottah. og búr innaf eldhúsi. Bílskýli. Mikil sameign. Laus nú þegar. Bergstaðastræti. 2ja herb. 40 fm ib. á jarðh. Efstasund. 2ja herb. 60 fm íb. í kj. Verð 1300 þús. Kambasel. Glæsil. 2ja herb. 75 fm íb. á jarðh. ásamt 28 fm bílsk. Verð 2150 þús. Kríuhólar. 2ja herb. 50 fm íb. á 2. hæð. Verð 1400 þús. Miövangur. Vorum aö fá í sölu 65 fm mjög vandaða íb. í góöri blokk. Góð sameign. Verð 1600 þús. Mögul. á góöurn greiöslukj. Asparfell. 60 fm íb. i lyftublokk. Verð 1500-1550 þús. Gunnarssund Hf. 2ja-3ja herb. 55 fm íb. í risi. Góður garður. Mjög snyrtil. eign. Verð 1200-1300 þús. Hraunbær. 2ja herb. 65 fm íb. á 2. hæð. Verð 1650 þús. Hraunbær. 2ja herb. 40 fm íb. á jarðhæð. Verð 1250 þús. Blönduhlíö. 70 fm vönduö íb. í kj. Verð 1500 þús. 3ja herb. ibuðir Borgarholtsbraut. Vorum aö fá í sölu 3ja herb. 90 fm íb. á 1. hæð í nýju húsi ásamt 25 fm bílsk. Verð 2,3-2,4 millj. Laugarnesvegur. 3ja herb. 85 fm íb. á 2. hæö. Mikið endurn. eign. Verð 2,1 millj. Móabarð. 3ja herb. 80 fm íb. í kj. Verð 1500 þús. Lækjargata Hafn. 80 fm íb. Verð 1400 þús. Asparfell. 3ja herb. 90 fm ib. á 7. hæð. Verö 1850 þús. Holtsgata. 3ja herb. 80 fm íb. í kj. Sérinng. Verð 1650-1700 þ. 4ra herb. og stærri Langholtsvegur. 4ra herb. 120 fm snyrtileg íb. á 1. hæö. Mögul. skipti á minna. Álfheimar. Tvær íb. 120 fm á 1. og 4. hæð. Eignask. mögul. Verö 2,3-2,4 millj. Grænatún. Vorum að fá í sölu 147 fm efri sérhæö ásamt bíl- skúr. Verð 3,4 millj. Brekkuland Mos. 150 fm efri sérhæð. Eignask. mögul. Verð 1900 þús. Sogavegur. 4ra herb. 92 fm íb. á efstu hæð. Verð 1800 þús. Álfhólsvegur. 4ra herb. 100 fm efri séríb. í tvíb. Sérinng. Bílsk.- réttur. Verð 1900 þús. Embýlishus og raðhús Seljahverfi. 2 X 153 fm einb. á tveim hæðum. Bílsk. Sk. mögul. Dynskógar. Vorum aö fá í sölu 300 fm einbýlish. á tveímur hæðum. Eignask. mögul. Hjaröarland. Vorum aö fá í sölu 160 fm einb.hús, allt á einni hæð. Mjög vandaðar innr. Bílsk.plata. Eignask. mögul. Verð 4 millj. Flúðasel. Vorum aö fá í sölu raöhús á þremur hæöum. Mjög vönduð eign. Bílskúr ásamt stæði í bílskýli. Verð 4,4 millj. Hlíöarbyggö. 240 fm endaraðh. á þrem pöllum. Eignask. mögul. Akurholt. Vorum að fá í sölu glæsil. 150 fm einb.hús ásamt 30 fm bílskúr. Eignask. mögul. Byggöarholt Mos. 2X90 fm endaraöh. Mjög vönduö eign. Verð 3,1-3,2 millj. Vantar 4ra-5 herb. íb. í lyftubl. í Breið- holti fyrir fjársterkan kaupanda. tuWyinlM EIGNANAUST* Bólstaðarhlíð 6,105 Reykjavík. Símar 29555 — 29558. Hrólfur Hjaltason. viöskiptafræoingur. Suður-Afríka: Læknir segir upp vegna ofsókna Jóhannesarborg, 3. janúar. AP. DR. WENDY Orr, 27 ára gamall hvítur læknir, sem fékk því til leið- ar komiö í september síoastliðnum I'yrir rétti að lögreglu var bannað að ráðast á pólitíska fanga, lýsti yfír því á föstudag að hún ætlaði að segja laiisu starfí sínu hjá hinu op- inbera vegna morðhótana. Dr. Orr vakti mikla athygli í haust, þegar hún stefndi lögreglu- yfirvöldum og bar því vitni að mörg hundruð fangar — mest svertingjar í haldi án ákæru — sem hefðu notið læknishjálpar hennar, hefðu orðið fyrir „grimmi- legum árásum" öryggislögreglu. Dr. Orr var eftir málaferlin flutt til í starfi og gerðist læknir á elli- heimi. Hún hafði áður starfað í fangelsum. Og eftir að málið kom upp tóku samstarfsmenn hennar og kollegar að hundsa hana. Hún segir að margoft hafi verið hringt í sig og henni hótað dauða. „Það jók aðeins á eymd mína," segir dr. Orr. „Og ég varð að finna aðra vinnu og komast burt frá Port Elizabeth." Hún hefur sótt um vinnu við heilsugæslustöð fyrir svertingja í Jóhannesarborg. Fjórir svertingjar voru vegnir í nótt, þar af þrír brenndir lifandi, í átökum svartra, sem ekki virðist ætla að linna. Lögreglan í Port Elisabeth bannaði minningarathöfn, sem halda átti í dag til minningar um Molly Blackburn. Blackburn barð- ist gegn aðskilnaðarstefnu suður- afrískra stjórnvalda og voru 20.000 svertingjar og mörg hundruð hvít- ir menn við útför hennar á fimmtudag, þar sem fólk af mörg- um kynþáttum kom saman til að fá útrás fyrir harm sinn og pólit- íska óánægju. Ovenjulegur at- burður í Suður-Afríku og fór jarð- arförin friðsamlega fram. Að sögn lögreglunnar átti að halda minningarathöfnina í sal, sem aldrei hefði rúmað jafn marga og voru við útför Molly Blackburn. Wí í^ ^l ("('/" A^M Wm ¥ \ li' *f* •^*#*? *.'¦$&. H Lilli Palmer og Michael Caine í hlutverkum síniiin í kvikmyndinni Blóðpeningar. Regnboginn: Kvikmyndin Blóðpeningar frumsýnd KVIKMYNDIN er byggð á einni af spennubókum Roberts Ludlum, „The Holcroft Coventant" og fjall- ar um velmetinn verkfræðing í New York, sem gjarnan vill gleyma að faðir hans hafði verið þekktur nasistaforingi. En svissneskur bankastjóri hefur samband við hann, og afhendir honum bréf frá föður hans, sem geymt hefur verið í banka í 40 ár. I bréfinu segir faðir hans að hann og tveir félagar hans séu búnir að fá nóg af brjál- æði Hitlers, og ætli að stytta sér aldur. Þeir hafi safnað mikilli fjár- hæð og lagt inn á banka í Sviss. Hann biður nú son sinn að hafa upp á elstu afkomendum félaga sinna tveggja, og saman eiga þeir svo að ráðstafa þessum peningum, svo sem best má verða til að bæta örlítið fyrir glæpaverk nasista. f aðalhlutverkum eru Michael Caine, Anthony Andrews og Vict- oria Tennant. Leikstjóri er John Franken- heimer. (Frétutilkynning.) ' -¦-' J"? -*~ - ..

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.