Morgunblaðið - 21.01.1986, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 21.01.1986, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 21. JANÚAR1986 11 26277 Allir þurfa híbýli 2ja-3ja herb. Hamraborg. 2ja herb. 65 fm íb. á 1. hæð. Bílskýli. Hagstæðir gr.skilmálar. Njálsgata. 3ja herb. íb. á 2. hæð. Þvottaaðstaða í íb. Falleg íb. Góð sameign. Langabrekka. 3ja herb. 96 fm íb. í kj. Sérinng. Skálagerði. Falleg 3ja herb. íb. á 1. hæð. Nýtt bað, nýjar hurð- ir, gott eldhús. 4ra-5 herb. Sólvallagata. 4ra herb. 100 fm íb. á 2. hæð. Öldugata. Falleg 4ra herb. 90 fm íb. á 2. hæð. Mikið endurn. Kaplaskjólsv. 4ra herb. 110 fm endaíb. á 3. hæð. Laus fljótl. Sérhæðir I austurborglnni. Sérhæð um 120 fm m. bílsk. á góðum stað. Grænatún. Efri hæð i nýl. tvíb.- húsi. 147 fm m. innb. bflsk. Ekki fullgerð íb. en íbúðarhæf. Verð 3-3,1 millj. Rað- einbýlishús Kjarrmoar. Endaraðh. á tveim- ur hæðum samtals um 150 fm. Innr. og frágangur í húsinu í sérflokki. Sérlega falleg eign. Víðilundur. Einb.hús um 134fm . auk 60 fm bílsk. Nýjar innr. í eldhúsi og baði. Falleg og vel umgengin eign. Vel ræktuð lóð. Vantar 2ja-3ja herb. íb. Allt að 1 millj. við samning fyrir rétta eign. Raðhús í Garðabæ. Sérhæð eða raðhús vestan Elliðaáa. HÍBÝLI & SKIP Garðastræti 38. Sími 26277. Brynjar Fransson, síml: 39558. Gylfi Þ. Gíslason, sími: 20178. Gísli Ólafsson, sími: 20178. Jón Ólafsoon hrl. Skúli Pálsson hrl. 43466 Furugrund — einstakl.íb. 40 fm f kj. vandaðar innréttingar. Fífuhv.vegur — 2ja herb. 60 fm á jarðhæð í þríbýli. Sér- inng. Sérhiti. Laus fljótlega. Efstihjalli — 2ja herb. 60 fm á 1. hæð. Laus 1. febr. Austurberg — 3ja herb. 90 fm á 3. hæð. Suðursv. Bflsk. Laus fljótlega. Kjarrhólmi — 3ja herb. 90 fm á 2. hæð. Suðursv. Laus fljótlega. Furugrund — 3ja herb. 85 fm endafb. á 1. hæð. Lundarbrekka — 4ra herb. 100 fm endaíb. á 1. hæð. Búr og þvottah. innaf eldh. Auka- herb. á jarðh. Skípti á stærri eign í sama hverfi möguleg. Miklabraut — 4ra herb. 100 fm á 3. hæð ásamt géymslurými i risi. Hófgerði — einbýli 130 fm á einni hæð. 40 f m bílsk. Verð 4,5 millj. Furugrund — einbýli 150 fm á einni hæð. 5 svefn- herb. Bflskúr. Einkasala. Vallhólmi — einb. 220 fm á 2 hæðum. Arinh. Sauna. Innb.bílsk. Iðnaðarhúsnæði Höfum til sölu 400 fm á einni hæð. Til afh. fljótl. Hægt að skipta eigninni ismærri einingar. Vantar — Vantar 3ja herb. íb. í Hamraborg fyrir fjársterkan aðila. Raðhús í Kópavogi á einni hæð ásamt bilskúr. E. Fasteignasatan EIGNABORG sí Hamrabocg 12yfir bensinstöðinnt Solumenn: Jóhann Háltdánarsson. ha. 72057. Vilh|*lmur Einarsaon, ha. 41190, . Þóróltur Kriatjén Beck hri. 26600 allir þurfa þakyfírhöfudid 20 — 2ja herb. 22 — 3jaherb. 28 — 4ra herb. 22-5 herb. 19 — raðhús 34 — einb.hús Vantar 2ja herb. í Garðabæ. 4ra herb. í blokk í Kópavogi. 4ra herb. í tvibýlishúsi í Breiðholti (í rað- eða einbýlishúsi). 300 fm skrif- stofuhúsnæði sem næst Hlemmi. cS) Fasteignaþjónustan <5£K2í> Austurstræti 17, S. 26600 ÞorsteinnStelngrímsson lögg. fasteignasaii. f Eignaþjónustan j FASTEIGNA- OG SKIPASALA HVERFISGÖTU 98 (horni Barónstias). Sími 26650,27380 2ja herb. Ástún. Mjög góð íb. á 1. hæð. Stórar svalir. Frábært útsýni. Verð 1600 þús. Miðvangur. Mjög góð íb. Verð 1600 þús. Hraunbær. Góð samþykkt íb. á jarðhæð. Verð 1250 þús. Hverfisgata. Ca. 50 fm samþ. kj.íb. Mjög góð kjör. Skipholt. Ca. 45 fm íb. á jarðh. Laus fljótl. Verð 1,1 millj. 3ja herb. í Skerjafirði. Björt og rúmg. 3ja herb. ib. á 1. hæð í steinhúsi. Kríuhólar. Ca. 90 fm góö ib. á 4. hæð. Verð 1850 þús. Krummahólar. Mjög góð 90 fm íb. á 6. hæð. Bflskýli. Sk. mögul. 4ra-6 herb. Hvassaleiti. Mjög góð 4ra-5 herb. 117 fm endaíb. ásamt bflskúr. Verð 2,6 millj. Grettisgata. Góð íbúö á 1. hæð. Seljabraut. 4ra-5 herb. mjög góð 115 fm íb. á 2. hæð ásamt bfl- skýli. Einkasala. Verö 2,4 millj. Hraunbær. Mjög góð 4ra herb. endaíb. á 2. hæð. Verð 2,3 millj. Heiðnaberg. 113 fm glæsil. sérh. ásamt bílsk. Suðursv. Hraunbær. 4ra herb. 110 fm ib. á 2. hæð. Suðursv. Verð 1950 þ. Einbýlis- og raðhús Þinghóisbraut. Mjög gott 214 fm einb. með innb. bflsk. Ýmsir greiðslumögul. í boði. Verð aðeins 4,5 millj. Stór húseign við Njáls- götu. Kjallari, tvær hæðir og ris. Selst í einu lagi eða hver hæð fyrir sig. Veð- bandalaus eign. Raðhús í Breiðhom". Mjög gott raðh. á einni hæð. Skipti mögul. á ibúð. Verð 3,3-3,5 millj. Garðabœr. Til sölu tvö einb.hús annarsvegar í Lundunum með ótrúlega stórum bílskúr og hins- vegar á Flötunum. Mjög góðar eignir. Teikn. og uppl. á skrifst. Á Suðurnesjum Ódýrar íbúðir í Keflavík og Grindavík. Sumar lausar strax. Einbýlish. á Selfossi, Siglufirði, Sandgerði, Hvammstanga og víðar. Matvöruverslun í vesturbæn- um. Mjög hentug fyrir hjón. Lögm.: Högni Jónsson hdl. 81066 Leitib ekki langt yfir skammt ASPARFELL - 2JA 65 fm gðð ib. á 4. hæð. Þvottah. á hæðinni. Útb. ca. 800 þús. STÓRAGERÐI - 2JA 50 fm góð ib. i kj. Ákv. sala. Ósamþ. Verð 1350 þús. FURUGRUND - 2JA 50 fm góð íb. á vinsælum stað. Ákv. sata. Varð 1500 þús. RAUÐARÁRSTÍGUR - 3JA 77 fm endurn. ib. ájarðh. Sk. mögul. á stærrieign. Verð 1700þús. FURUGRUND - 3JA 100 fm falleg ib. á 5. hæð i lyftuhúsi. Gott útsýni. Ákv. 'sala. Verð 2,3 millj. NORÐURÁS - 3JA 80 fm skemmtil. ib. á 2 hæðum. Tilb. undir trév. Verð 1900 þús. KRUMMAHÓLAR - 3JA 85 fm góð ib. i lyftuhúsi. Ákv. sala. Verð 1800 þús. ÁLFHEIMAR - S HERB. 140 fm tvær hæðir i endaraðhúsi. Skemmtil. staðsetn. Skiptimögul. Verð 2,8 millj. MIÐBRAUT - BÍLSKÚR Ca. 110 fm sérhæð á 1. hæð. Sérhiti. Sérinng. Mjög fallegt úts. Sk. mögul. é stærri eign. Verð 3,2 mlllj. SUÐURGATA — HF. 160 fm glaastt. neðrisérh. itvib.JP-lnnr. Bilsk. Skipti mögul. é 3ja-4ra herb. ib. Verð 4,5 mlllj. KAMBSVEGUR - SÉRH. 140 fm góð ib. á 1. hæö i þribýli. Sér- hitiog-inng. 36fmbilsk. Ver63,4millj. BYGGÐARHOLT - MOS. 120 fm gott raðh. á tvelmur hæðum. Góðar innr. Verð 2,3 millj. KÓPAVOGUR- VESTURB. 90 ím einbýlish. á einni hæð með 30 fm bilsk. Verð 2,6 millj. TUNGUVEGUR — RAÐHÚS 120 fm gott hús á fallegum stað. Nýjar innr. Verð 2,7 millj. HEIÐARGERÐI - PARHÚS 160 fm nýtegt hús á besta stað i Gerð- unum. 30fmbilsk.Sk. mðgul. V. 4,3m. VESTURÁS — RAÐHÚS Ca. 300 fm fokh.. raðh. 77/ afh. nú þegar. Fullfrég. að utan m.a. fullfrág. blómaskáti. Teikn. á skrífst. VORSABÆR- EINBÝLI 156 fm gott hús á einni hæð. 4 svefn- herb. 32 fm bilsk. Verð 5 millj. BRÆÐRAB.ST. - EINB. 240 fm hús með tvelmur ib. Ákv. sala. Verð 4 millj. GRÓFARSEL - EINBÝLI 340 fm fokhelt hús á glæsil. stað. Mikið útsýni. 50 fm innb. bilsk. Eignaskipti mögul. Verð 3 millj. ÞÚFUSEL - EINBÝLI 275 fm fallegt hús á frábærum stað. Tvöf innb. bílsk. Eignask. mógul. Verð 6,5 millj. NEÐSTABERG - EINBÝLI 180 fm vandað einb.hús, hæð og ris, með fallegum innréttingum. Skipti möguteg. Verð 5,9 millj IÐNAÐARHÚSNÆÐI 300 fm gott húsnæði á gáðum stað við Súðavog. Miklir mögul. Til afh. strax. Uppl. é skrifst. Húsafell FASTEIGNASALA Langholtsvegi 115 i Bæjarieiaahúsinu) simi: 8 10 66 Aöalsteinn Pétursson BergurGuðnason hdi i 'esið reelulega af ölmm fjöldanum! Keilugrandi — 2ja 160 fm góð ib. á 1. haeö. Verð 1760 þúa. Smyrilshólar — 2ja i65 fm glæsileg fbúð á 3. hæo í 3ja Ihæða blokk. Góoar suðursv. Útb. íiftoins ca. 1 millj. Skeiðarvogur — 2ja 75 fm björt fbúð I kjallara (i raðhúsi). Verð 1600 þús. Sléttahraun — 2ja i65 fm íbúð á 3. hæð. Bílskúrsréttur. Verð 1600-1660 þús. Asparfell — 2ja 55 fm fbúð i toppstandi á 1. hæð. Vorð 1660 þúa. Leifsgata — 2ja Ca. 55 fm íbúð á 3. hæð. Laus fljót- lega. Verð 1400 þús. Barónsstígur — 3ja 90 fm mikið endurnýjuð ibúð á 1. hæð í steinhúsi. Verð 2,2 mlllj. Ránargata — 3ja 85 fm björt íbúð á 1. hæð i steinhúsi. Verð 1800-1860 þús. Hringbraut - 3ja-4ra Hf. 90 fm björt og falleg íbúð á 2. hæð. Baðherb. ný standsett. Verð 2 millj. Krummahólar — 3ja 90 fm mjög sólrík íbúö á 7. hæð. Glæsilegt útsýni. Bilhýsi. Verð 1,9 millj. Engjasel — 3ja 90 fm ibúð á 2. hæð. Verð 1860 þús. Brávallagata — 3ja 70 fm íbúð á 1. hæð. Verð 1660 þús. Mikiabraut — 120 fm 4ra herb. falleg hæð ásamt bflskúr. Teigar — 5 herb. 106 fm efrí hæð ásamt bílskúr (m. gryfju). Verð 2,4 millj. Skipholt — hæð 150 fm 5 herb. sérh. 30 fm bílskúr. Stórar stofur. Sér geymsla og búr innaf eldhúsi. Verð 4,4 míllj. Hringbraut - Hf. 4ra herb. ibúð á 3. hæð. Glæsilegt útsýni. Verð 2,1 millj. Seljahverfi — 200 fm 150 fm hæð í tvibýlishúsi ásamt 50 fm rými á jaröhæð. Allt sér. Hér er um fallega eign að ræða. 42 fm bilskúr. Húseign á Melunum 150 fm glæsileg sérhæð ásamt bfl- skúr. Allar innr., hurðir og parket úr eik. i kj. fytgja 4 góð herb., eldhús, snyrting o.fl. Flókagata — sérhæð 120 fm neðri sérhæð. Verð 3,3-3,6 millj. Dunhagi - 5 herb. 120 fm björt endaíbúð á 3. hæð. Glæsilegt útsýni. Verð 2800 þús. Fiskakvísl — 6 herb. 160 fm glæsileg ibúð á efri hæð sem er tilb. u. tréverk. Gott útsýni. Arahólar — 4ra 118 fm falleg ibúö á 6. hæö. Glæsilegt útsýni yfir borgina. Verð 2,4 millj. Efstihjalli 2 fb. 4ra herb. glæsileg 110 fm ibúð á 2. hæð ásamt 30 fm einstakl.íb. i kj. Glæsilegt útsýni. Teigar — sérhæð 120 fm 4ra herb. efri hæð. Bilskúr. Verð 3,2-3,3 millj. Fífusel — raðhús Ca. 220 fm vandað raðhús ásamt stæði í bílhýsi. Verð 4 millj. Reynilundur — raðhús 150 fm gott einlyft raöhús (tengihús) ásamt 60 fm bflskúr. Verð 4,5 millj. Einb. — Stekkjarflöt 260 fm glæsilegt einbýlishús á eftir- sóttum stað. 70 fm bflsk. 1200 fm falleg lóð m. blómum og trjám. Teikn. og uppl. á skrifstofunni. Hjarðarland Mosf. 160 fm fullbúöið einingahús á góðum stað. Verð 4 millj. Langholtsvegur - einb. 130 fm mikið endurnýjað einb. ásamt 30 fm bilskúr. Verð 4,2 millj. Sæbólsbraut — raðhús Vel staðsett fokhelt 280 fm raðhús. Möguleiki á sér ibúð i kjallara. Gott útsýni. Teikn. á skrifstofunni. Grafarvogur - einb./tvíb. Fokhelt tvilyft hús þar sem sam- þykktar teikn. eru fyrir góðri ibúö á jarðhæð. Hæðin er 160 fm ásamt 38 fm bílskúr. Glæsilegt útsýni, Teikn. á skrifst. Skógarhverfi — einb. 300 fm vandað tvilyft einbýli ásamt göðum bilskúr. Glæsilegt útsýni. Verð 7,6 millj. EKnnmiÐLumn ÞINGHOLTSSTR/ETI 3 SiMI 27711 Söluttjóii: Sverrir Kríttinwon Þori«ifur Guömundcton, «öium. UnmMnn Sack hrl., simi 12320 Þóróllur Halkloruon., löglr. ^11540 Fyrirtæki SÖIutUm: Höfum fengio til sölu sölutum og myndbandaleigu á mjög góð- um stað f austurborginni. Glæsil. innr. Mjög góð velta. Nánari uppl. á skrífst. Vefnaðarvöruverslun: ni sölu þekkt vefnaðarvöruversl. við Laugaveg. Uppl. á skrífst. Gjafavöruverslun: m soiu þekkt gjafavöruversl. i miðborginni. Nánari uppl. á skrifst. Einbýlishús BleÍkjUkVÍSl: 2x170 fmeinb.hús. Húsið er rúml. fokhett. Til afh. strax. Mögul. á tveimur ib. Glaasilegt útaýni. I FoSSVOgÍ: Nýlegt glæsil. 340 fm einb.hús. Innb. bflsk. Fallegur garður m. heitum potti. Lauat. Skipti á mlnnl eign koma til greina. í norðurbænum Hf.: 250 fm vandað tvilyft einb.hús. Innb. bílsk. Skipti á minni eign koma tll greina. GríndaVÍk: 135 fm einlyft timb- urh. Bílskýli. Mjög góð groiðslukjör. Ægisgrund Gb.: isotmein- lyft, nýlegt einb.hús. 4-5 svefnherb., bilsk.réttur. Skipti á minnl eign. Raðhús Hlíðarbyggð: 240 fm vandað endaraðh. Séríbúð f kj. Innb. bíisk. Skipti á minni eign koma til greina. I KÓpaVOgí: 210 fm tvílyft gott endaraöhús. 35 fm innb. bilskúr. Verð 4,5 millj. í Fossvogi — innb. bflsk: 210 fm einlyft, vandað raðhús. Stórar stofur, 3-4 svefnherb. Vönduð oign. 5 herb. og stærri Háaleitisbraut: 120 fm b. & 3. hæð. Bílsk.réttur. Uppl. á skrífst. Vallarbarð Hf.: ca. ns fm ný fbúð á 2. hæð. fb. afhendist fullfrág. í mars nk. Teikn. og uppl. á skrifst. Melabraut: 120 fm fb. & 2. hæð í þríb.húsi. Bílskúrs.r. Fagurt útsýni. Laus strax. Verð 2,8-3 millj. Stangarholt: 147 fm ib. á 2. hæð í nýju glæsil. húsi. Suðursv. Bilsk. Afh. tilb. u. trév. Goð gr.kjör. Álfaskeið Hf.: Mjög vönduð 125 fm íb. á 2. hæð. Bíisk. Verö 2,7 millj. 4ra herb. Hvaleyrarbraut Hf.: nstm íb. á jarðhæð. Allt sér. 30 fm biisk. Verð 2,6 millj. Barmahlíð: Ca. 100fm4raherb. kj.ib. Verð 2,1 millj. Jörfabakki: 115 fm goð ib. á 1. hæð. SkiptJ á minni eign koma til greina. BHkahÓlar: 117 fm mjög falleg íb. á 4. hæð i lyftuhúsi. Glæsil. útsýni. Verð 2,3-2,4 millj. Sérh. í vesturbæ m. bílsk.: 120 fm mjög góð neðri sér- hæð. 35 fm bílsk. Verð 3,2 millj. 3ia herb. Háaleitisbraut: 93 tm »>. á jarðh. Verð 1860-1900 þús. Lindargata: 100 fm góð risfb. Tvöf. verksm.gler, Danfoss. Laus strax. Verð 1700-1800 þús. Rauðarárstígur: 75 fm ib. á jarðh. Verð 1760 þús. Lyngmóar: 90 fm faiieg íb. á 2. hæð. Suðursv. 20 fm bilsk. Verð 2,4 millj. í Norðurmýri: 85 fm faiieg nýstandsett ib. á 2. hæð. Stórar svalir. Verð 2,1-2,2 millj. 2ja herb. Miðvangur Hf.: 65 tm Ooð á>. á 1. hæð. Þvottah. innaf eldh. S-svalir. Verð 1700 þús. í Smáíbúðahverfi: ni söiu 65 fm íb. á 1. hæð. Bílskúr. Afh. tilb. u. trév. í apríl nk. fb. eru þogar fokh. Verð 2130 þús. Á Seltjarnarnesi: sofmib. i kj. Laus. Verð 1200 þús. Krummahólar með bfl- Skýlí: 55 fm íb. á 3. hæð. Fagurt útsýni. Leífsgata: 50 fm ibúð i kjallara. Verð 1350 þús. f<5^, FASTEIGNA UJ\ MARKAÐURINN [ f—i 0ðinsgötu4, simar 11540 -21700. Jón Guðmundsson sölustj., LeóE.Lövelögfr., Magnús Guðlaugsson lögfr.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.