Morgunblaðið - 21.01.1986, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 21.01.1986, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐg), ÞRHMUDAGUR 21. JANÚAR1986 9 Arshátíð félagsins verður haldin í félagsheimilinu að Víðivöllum þann 8. febrúar. Nánar auglýst síðar. Félagar athugið Stjórnin. Fyrirhugað er að starfrækja barnagæslu í féiagsheimili Fáks í vetur laugardaga og sunnudaga frá kl. 14.00—17.00 gegn vægu gjaldi. Þeir sem áhuga hafa á að notfæra sér þessa þjónustu hafi samband við skrifstofu Fáks sem allra fyrst. Óskum eftir notuðum leikföngum. Kvennadeild Fáks. Utsala 15%-60°/o Viö rýmum fyrir nýjum vörum. Seljum í dag og næstu daga alls konar keramik og stell meö hressilegum afslætti. Alltað60%. HÖFÐABAKKA 9 — REYKJAVÍK Sími685411. Ævar R. Kvaran byrjar framsagnarnámskeið þann 6. febrúar nk. Betri framsögn, raddbeiting og lestur eins og talað sé af munni fram. Aldur skiptir engu máli. Þetta geta allir lært. Upplýsingar í síma 32175 daglega kl. 17—19. iSítamatkahitinn ítl^1 sff-tettiigötu 12 - 18 /i.....f~~:r........ 3 . XZ& *>&,&'¦* Toyota Hilux dísil 1983 Toyota Hilux disil 1983 Hvítur yfírbyggður hjá Óskari. Gullfallegur jeppi. Verð 700 þús. m Peugeot 505 SR 1982 Gullsans. rafm.rúður. Topplúga. Falleg- ur bíll. Einkabifreiö. Verð 460 þús. Golf sendibíll (díesil) 1982 Gulur okinn 93 þús. km. hentugur i snattið. Verð 245 þús. Volvo 360 1985 Grænsans 5 gira ekinn aðeins 10 þús. km. Fallegur liíll. Verð ES0 þús. Datsun Cherry 1500 Gl. 1983 Rauður 5 gíra ekinn 55 þús. km. 2 dekkjagangar o.fl. Verð 310 þús. Mitsubishi L. 200 1982 Fjórhjóladrifs pick-up. Verð 300 þús. Fiat 127 1982 Ekinn 40 þús. km. Verð 170 þús. Ftat Uno 455 1984 Ekinn 33 þús. km. Verð 270 þús. Renault 9 GLT 1983 Ekinn 21 þús. km. Verð 350 þús. Mazda 626 XL 1983 Ekinn 18 þús km. sjálfskiptur. Verð 430 þús. Range Rover 1981 Ekinn 54 þús. km. Vorð 890 þús. Saab 900 GLS 1983 Úrvalsbill. Verð 495 þús. Tercel Station 4x4 1985 Ekinn 10 þús. km. Verð 565 þús. Subaru station 1984 4x4 ekinn 27 km. Fallegur bíll. Verð 640 þús. Vantar nýlega bíla á staðinn. Höfum kaupendur að ár- gerðum 82-86. „Tek enga áhættu . . ." Það vakti inikla at- liygli þegar Svavar Gestsson, formaður Al- þýðiibandalagsins, sagði i viðtali við tímaritið Þjóðlíf í desember sl.: „Eg er enginn ævintýra- maður í þessum cfnum, (þ.c. öryggis- og varnar- málum]. Það kemur aldr- ei til greina af minni hálfu að taka einhverja áhættu f öryggismálum íslands." Þegar haft er f huga, að Alþýðubanda- lagið hefur alla tíð sýnt dæmafátt ábyrgðarleysi f umræðum um varnir landsins og ekki fengist til að viðurkenna að f hlutleysi er ekkert skjói, er ekki hægt að draga aðra ályktun af orðum flokksformannsins en að hann hafi skipt um skoð- un. Er full ástæða tíl að hvetja hann tíl að gera nánari grein fyrir við- horfum sfnuni í þessum cfnum, og þar á meðal afstöðu sinní tíl hinnar vopnuðu öryggisgæslu f flugstöðinni í Keflavfk. Því er hér við að bæta, að Morgunblaðið leitaði álits Ingibjargar Har- aldsdóttur, formanns Samtaka herstöðvaand- stæðinga, á orðum Svav- ars. Ingibjörg sagði f viðtali hér f blaðinu 5. janúar sl. „Það er . . . alveg Ijóst, að fs- lendingar verða einhvern veginn að ábyrgjast ðr- yggi sitt." Þetta voru athyglisverð og ánægju- leg ummæli, sem bentu tíl þess að jafnvel f röðum Samtaka herstöðvaand- stæðinga væru menn farnir að átta sig á ein- földustu staðreyndum alþjóðamála. En nokkr- um dögum síðar sendi Ingibjörg Morgunblaðinu athugasemd og dró f land. Hún sagði, að vegna reynsluleysis f blaðavið- tölum hefði henni orðið á í messunni f samtali við Morgunblaðið. „Þessi orðanotkun |„íslendiiig- ar verða . . . að ábyrgj- ast öryggi shT*]," skrif- aði iiún, „cr reyndar ættuð frá hernámssinn- um hér á landi og þeim sem hvað mest hafa barist fyrir veru íslands Þjóðviljinn og öryggisgæslan Ritstjórar Þjóðviljans hafa ekki tekið opinbera afstöðu til öryggisgæslu vopnaðra íslenskra lögregiuþjóna á Keflavíkurflugvelli. Hafa þó verið skrifaðar forystugreinar í blaðið af minna tilefni. Fréttir blaðsins af gæslunni komu líka seint (á fimmtudag og föstudag, en gæslan hófst sunnudaginn þar á undan) og voru bæði stuttar og lítt áberandi. Augljós- lega er mikill ágreiningur um þetta mál á ritstjórninni og í Alþýðubandalaginu, og í Staksteinum í dag er fjallað um það efni. Einnig er farið nokkrum orðum um grein Ragnars Stefánssonar, jarðskjálftafræðings, um öryggisgæsluna í Keflavík í Þjóðviljanum á föstudaginn. í Atlantshafsbandalag- iim. Ná áhrif hennar greinilega langt inn f raðir herstöðvaandstæð- inga. í reynd er þó á engan hátt hægt að taka svona til orða af neinu skynsamlegu viti." „Reynsluleysi" Ingi- bjargar Haraldsdóttur f blaðaviðtölum kann að skýra ummæli hennar, en Kklegra er að hún hafi fengið ofanígjöf frá félögum sínuin, seni þola engin frávik frá „lm- uiuii". Og engum djrlst heldur hvert skeytum er beint þegar talað er um að hin bannfærða orða- notkun nái „langt ínn f raðir herstöðvaandstæð- inga". Það er áminning tíl Svavars Gestssonar, aðfarasérhægt. „Ögrað tU ofbeldis" Þjóðviljinn hefur ekki treyst sér tíl að leggja út af orðum Svavars Gests- sonar f Þjoðlífi. Oryggis- gæslan f Keflavík gefur þó fullt tilefni tíl þess, að ritstjórar blaðsins látí f sér heyra um þetta efni. En málið virðist vera svo viðkvæmt, að þögnin er talin heppilegust Hins vegar má kannski lfta svo á, að grein Ragnars Stef- ánssonar, byltingarfor- ingja úr Fylkingunni, tiílki skoðanir ritstjór- anna. Vilja þeir kannast viðþað? Lausn Ragnars Stef- ánssonar á öryggisvanda íslendinga er að venju einfSId. Hann beudir á, að hugsanleg hryðjuverk í Keflavfk beinist gegn bandarfska liernum og því sé nóg að íslendingar sendi herinn úr landi og Iýsi yfir samstöðu með hinum „kúguðu" f heún- iiiuin. Þá þurfum við ekki að liafa áhyggjur af hermdarverkamönnum. Enn fremur bendir hann á, að vopnaðir öryggis- verðir „ögri til ofbeldis" og segir að „í sambandi við flugrán og hliðstæðar aðgcrðir" hafi skapast meiri hætta af „skot- gliklmn verndurum, heldur en af þvf að semja einfaldlega, með cftir- gjöf einhverra verald- legragæða." Ef hugsun Ragnars er fylgt til enda ættu stjóni- völd f nágrannarfkjunum að loka öllum samkomu- húsum gyðinga og versl- unar- og þjónustuskrif- stofum á þeirra vegum, og senda þá sfðan á brott. Hryðjuverkin að undan- förnu hafa sem kunnugt er beinst gegn ísraels- mönnum og þeim, sem siunskipti hafa við þá. En auðvitað er ekki heil brú í inalflutningi af þessu tagi. Það er heldur ekki viðbúnaður gegn hcrmdarverkum, sem orsakar þau, eins og Ragnar Stefánsson virð- ist halda. Þessu er að sjálfsögðu öfugt farið. Oryggisgæslan hér á landi og í nágrannarikj- luiiun er til komin f fram- haldi af ótrúlegum nið- ingsverkum arabfskra hermdarverkamanna. Fórnarlömb þeirra eru m.a. böm, sem ekkert hafa til saka unnið. Enginn veit hvar þessa menn ber niður næst, og full ástæða til að vera vel á verði. Ragnar Stefánsson segist styðja margt f stefnu hryðjuverka- manna þeirra, sem unnið hafa ðdæði að uiidan- föniu, en telur aðferðir þeirra hins vegar „af og frá". Sannleikurinn er hins vegar sá, að hryðju- verkahóparnir, sem vaða uppi víða f Evröpu og Austurlöndum nær, gera ekki glöggan greinar- mun á aðf erðum og markmiðum. Ofbeldis- verkin, sem þeir vinna (og Ragnar er svo kald- lyndur að nefna einfald- lega „aðgcrðir"), eru þáttur í stefnu, sem nærist á hatri og elur á hatri. Og það er engin lausn, að lúta ofbeldisðfl- ununi og gefa eftir „ver- aldlcg gæði" (sem á mæltu máli þýðir vænt- anlega, að láta morðingja lausa, afhenda fjármuni o.s.f rv.), eins og Ragnar leggur til. Slfkt stappar aðeins stálinu f hrottana og leiðir til þess, að þeir færa sig upp á skaftið, eins og Hapmin saima. Í&vcH Modelsmíði er heillandl tómstundagamari, Bem stundað er af fólki á öUum aldrt. Vönduðu plastmódelln frá REVELL fást nú í geysllegu úrvali: ílugvélar, bílar, mótorhjðl, bátar, geimför, lestir og hús í öllum mðgulegum gerðum og stærðum. TÓmSTUflDfiHÚSID HF lnugauegi!5ÍRcqtiouit 9=31901
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.