Morgunblaðið - 21.01.1986, Blaðsíða 23

Morgunblaðið - 21.01.1986, Blaðsíða 23
MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 21. JANÚAR1986 23 Deilt um Granda hf. í borgarstjórn: uvui uiii VTiiuiua iii. i uurgoi stjui11; Minnihlutinn reynir að ala á óánægju starf smanna" — sagði borgarstjóri á borgarstjórnarfundi í fyrrakvöld Höfundur við minnismerki fallinna hermanna frá skóla þeim, sem hann nam við í Bandaríkjunum. Athugasemd Hálf- dans Henryssonar Herra rit sl jóri. í blaði yðar þann 18. janúar sl. er viðtal við Arnór Sigurjónsson og Gylfa Geirsson. Þar sem í viðtalinu er gróflega hallað réttu máli, þá óska ég vinsamlegast að fá að koma fram eftirfarandi leiðréttingu. I fyrrgreindu viðtali kemur frarn að þeir félagar Arnór og Gylfi séu einu Islendingarnir sem lært hafi nútfmaaðferðir við að gera sprengj- ur óvirkar. Við það vil ég gera eftirfarandi athugasemd: íslenzka Landhelgisgæzlan hefur um langt árabil látið þjálfa menn til þessara starfa. Hefur þessi þjálf- un farið fram hjá Vopnaskóla danska sjóhersins. Af þeim mönn- um, sem þar hafa stundað nám eru fjórir enn starfsmenn íslenzka ríkis- ins, þeir Helgi Hallvarðsson skip- herra, Pálmi Hlöðversson kennari við Stýrimannaskólann í Reykjavík, Gylfi Geirsson loftskeytamaður hjá Landhelgisgæzlunni og undirritað- ur, sem starfar hjá Siglingamála- stofhun ríkisins. Allir höfum við lokið námi frá Vopnaskólanum og lokið sömu prófum og danskir félag- ar okkar, enda hlotið sömu þjálfun og þeir. Ennfremur kannske fleiri, sem mér er ekki kunnugt um. Vopnaskóli danska flotans er í miklu áliti í þessum efnum og byggir kennslu sína á þekkingu sem Danir óhjákvæmilega hlutu, þegar land þeirra var hreinsað af vítisvél- um eftir hernámið. Auk þess hafa Danir hert kennslu sína varðandi hermdarverk, þar sem land þeirra liggur í þjóðbraut og tiltölulega opið vegna mikilla samgangna við önnur lönd. Þessvegna nutum við íslendingar líka kennslu í þessum efnum jafnt á við Dani. Samt sem áður taldi Landhelgis- gæzlan nauðsyn á því að betri þekkingar væri aflað í þessum efnum og var Gylfi Geirsson sendur til frekara náms á Englandi í 3 vikur, en undirritaður hélt til Bandaríkjanna og nam við þann skóla er þjálfar Bandaríkjamenn og aðra til þessara verkefna. Tók það nám 8 vikur. Samferðamenn minir og bekkjarfélagar kojnu frá ýmsum löndum, þar á meðal ísrael, Egypta- landi, Jórdaníu og Japan. Óiíklegt verður að teljast að þessar þjóðir sendi menn til náms í fjarlægum stað, sjái þær sér ekki hag í þvi og fullyrt get ég, að öllum nýjustu aðferðum við að eyða vítisvélum af hvaða tegund sem er var beitt og ekkert undan dregið. Það kom því úr hörðustu átt þegar fyrrum félagi minn taldi sig og Arnór Sigurjónsson eina hafa lært nútímaaðferðir við að gera hluti til tortímingar óskaðlega. Ég efast ekki um að skóli sá er þeir hlutu þjálfun í er góður, en að aðrir geti ekki verið það líka eru ósann- indi. Skóli sá er ég nam við hefur útskrifað menn til þessara starfa frá því í seinni heimsstyrjöldinni og þar hafa stundað nám menn hvað- anæva. Auk þess og til frekari kynningar á aðferðum hermdarverkamanna vorum við sendir til New York til að kynnast störfum New York Police Bomb Squad Dept. og feng- um þar sérstaka kynningu á notkun hunda og fjarstýrðra farartækja við að fjarlægja og gera óskaðlega hættulega hluti. Að endingu get ég ekki látið hjá liða að minnast þess, fjölda manna á íslandi sem unnu við að gera tundurdufl og aðra slíka hluti óskaðlega í seinni heimsstyrjöldinni. Þeirra verk verða seint fullþökkuð, en af mikilli hugdirfsku og kjarki unnu þeir sín verk án verkfæra og annars búnaðar, sem nú er talinn nauðsynlegur. Höfundw starfar hjií SigUnga- máJastofnun ríkisins. Harðar umræður urðu á borgarstjórnarfundi á fimmtu- dagskvöld um málefui Granda hf. Tilefni umræðnanna var sú ákvörðun stjórnar fyrirtækisins, að segja upp 180 manns í kjölfar þeirra breytinga, sem gerðar voru á fyrirtækinu nú um áramótin. Minnihlutinn deildi harðlega á borgarstjóra og taldi, að með þessum uppsögnum hefði borgar- stjóri svikið það loforð sitt að vinnu starfsfólksins yrði ekki stefnt í voða við samruna BÚR og Isbjarn- arins. Sigurjón Pétursson (Abl.) sagði að urgur væri í starfsmðnn- um fyrirtækisins vegna þessa máls og þeir menn sem hann hefði rætt við hefðu óskað nafnleyndar af ótta við uppsagnir. „Þetta ástand minnir á kreppuárin, þegar verka- menn þorðu ekki öðru en að gera yfirmönnum sínum allt til geðs til að halda vinnu sinni," sagði Sigur- jón ennfremur. Sigurður E. Guðmundsson (A) tók til máls og sagði, að borgar- stjóri hefði haldið því fram 19. des. sl. að við samruna fyrirtækj- anna myndi fjárhagsbaggi Reykja- víkurborgar vegna reksturs BUR hverfa smátt og smátt, án þess að vinnu starfsfólksins yrði stefht í voða. Það væri hins vegar ljóst nú að þetta loforð stæðist ekki. Guðrún Jónsdóttir (Kf.) sagði, að stjórn Granda hf. hefði ekki sinnt þeirri frumskyldu sinni að hafa starfsfólk fyrirtækisins með í ráðum þegar þessar mikilvægu ákvarðanir hefðu verið teknar. Sagði hún, að 11 fiskvinnslukon- um hefði verið sagt upp störfum þrátt fyrir gefin loforð um, að engum í fiskvinnslu yrði sagt upp störfum við samruna fyrirtækj- anna. Guðrún sagði ennfremur, að meðal þeirra sem sagt hefði verið upp störfum væri fólk sem komið væri á sjötugsaldur og hefði unnið hjá BUR um áratuga skeið Bílaþvottastöð opnuð OPNUÐ hefur verið þvottastöð á Höfðabakka 1, sú fyrsta hér á landi sem ætluð er til þvotta á stórum bOum. Á þvottastöðinni verður boðið upp á olíuþvott, forþvott, vatnsþvott, hreinsun á undirvagni og gljáameðferð. A þvottastöðinni verður hægt að þvo allar stærri bifreiðir, áætlunar- bíla, vörubíla, dráttarbíla og vöruflutningaþílameð eða án aftanívagna. Stöðm er opin virka daga frá kl 9—19, laugardaga frá kl. 9—17 «g sunnudaga~frá.kl, 14^22. ". - - •-• -• • og ekki yrði hlaupið að því fyrir þetta fólk að fá sér nýja vinnu. „Borgarstjóri hefur sjálfur valið alla stjórnarmenn fyrirtækisins og því verður engum vörnum komið við innan stjórnarinnar. Lýðræðið hefur verið hundsað," sagði Guð- rún að lokum. I máli Kristjáns Benediktssonar (F) kom fram, að hann hefði séð þessi vandræði fyrir strax er samþykkt var að sameina BÚR og ísbjörninn og ekki síst eftir að borgarstjóri hefði tekið sér alræð- isvald í málefhum fyrirtækisins. Borgarstjóri svaraði þessari gagnrýni og sagði, að sameining fyrirtækjanna hefði verið nauðsyn- leg til þess að bjarga sjávarútveg- inum í Reykjavík. Sagði hann, að í kjölfar samruna fyrirtækjanna hefði verið nauðsynlegt að grípa til ákveðinna ráðstafana til hag- ræðingar. Sagði hann ennnfremur, að rangt væri að halda því fram að þessar ráðstafanir hefðu verið gerðar án samráðs við starfsfólk, stjórnarformaður fyrirtækisins hefði haldið fundi með starfsfólki og sent þeim bréf þar sem þessar ráðstafanir hefðu verið kynntar. „Ef ekki hefði verið gripið til þessara ráðstafana þá hefði störf- um allra þeirra, er í sjávarútvegi vinna hér í Reykjavík, verið stefnt í voða. Minnihlutinn hér í borgar- stjórn er aðeins að reyna að ala á óánægju starfsmanna. Þessir flokkar lifa á eymd annarra og kjarninn í þeirra málflutningi er kreppan," sagði borgastjóri að lokum. Ragnar Júlíusson (S) sagði, að það hefði alltaf legið ljóst fyrir, að við samruna fyrirtækjanna þyrfti að fækka starfsfólki. Bæði fyirtækin hefður rekið stórar skrif- stofur og einnig hefðu bæði fyrir- tækin rekið verkstæði, svo dæmi séu tekin. Þarna hefði því verið nauðsynlegt að fækka starfsfólki svo yfirbygging fyrirtækisins yrði ekki of mikil. Þetta hefði öllum verið ljóst jafnt starfsfólki sem öðrum. Hins vegar hefði hingað til verið skortur á starfsfólki í fiskvinnslu svo þar yrði engum sagt upp, sagði Ragnar að lokum. 85 ára afmæli Á MORGUN, miðvikudaginn 23. JEin. verður 85 ára frú Helga Óskarsdóttir Ögmundarstöðum í Skagafirði. Eiginmaður hennar var margeir Jónsson bóndi og fræði- maður. Hann er látinn fyrir all- mörgum árum. Helga dvelst nú hér í Reykjavík að Logalandi 17. Hún tekur á móti gestum á afmælis- daginn í félagsheimili Skagfirðinga- félagsins Síðumúla 35, eftir kl. 16. SapaFront ELDVARNARHURÐIR A30 F30 Hurðir og skilrúmsveggir geta verið allt að 3,0 m á hæð og 10,0 m á lengd í eld- varnarf lokki F30. Huröir geta ýmist veriö einfaldar eöa tvöfaldar meö eldþolnu gleri eöa eld- þolnum plötum- Þá er hægt aö fá sérstakan útbúnaö lamamegin á huröir, sem tryggir aö börn geta ekki klemmst þar á milli. Á huröirnar er hægt aö setja sjálfvirkan lokunar- og opnunarbúnaö, sem tengja má eldvarnarkerfi. Tæknideild okkar veitir allar nánari upplýsingar. GISSUR SlMONARSON SÍÐUMÚLA 20 REYKJAVlK SlMI 38220
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.