Morgunblaðið - 21.01.1986, Blaðsíða 31

Morgunblaðið - 21.01.1986, Blaðsíða 31
MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 21. JANÚAR1986 31 um sérnámsstöður í Bandaríkjun- um. í júlí 1984 var þetta próf hert að mun með þeim áfleiðingum að af 1196 bandarískum læknum menntuðum erlendis náðu aðeins 3,8 prósent prófinu, en af 3384 útlendingum sem tóku sama próf á sama tíma náðu 17,4 prósent próf- inu. Fjármagn vegna erlendra lækna í sérnámi er að miklu leyti fengið frá einni stofnun, Medicare, sem heyrir til almannatryggingakerfinu í Bandaríkjunum. Medieare greiðir allan sjúkrahúskostnað í beinu hlut- falli við fjölda Medicare-sjúklinga á sjúkrahúsinu, þar með eru talin kennslusjúkrahús. Um þessar mundir liggur fyrir fulltrúadeild Bandaríkjaþings frum- varp til breytingar á lögum um Medicare. Frumvarpið byggist á samkomulagi milli þingmanna öld- ungadeildar og fulltrúadeildar. Starfsmenn fulltrúadeildarinnar sögðu fréttaritara Morgunblaðsins að þeir teldu líklegt að þetta frum- varp verði samþykkt, en ekki frum- vörp öldungadeildarinnar, sem sk^rt er frá síðar í þessari grein. í málamiðlunarfrumvarpinu er meðal annars gert ráð fyrir því skilyrði fyrir fjárveitingum til sjúkrahúsa og kennsludeilda, að allir læknar með erlend próf nái áðurnefndu læknisfræðiprófi - áður en þeir eru ráðnir í sérnámsstöður. Sérstaða Islendinga Af um það bil 740 læknum á íslandi hlutu hátt á annað hundrað sérfrseðimenntun sína í Bandaríkj- unum. Langflestir íslenskir læknar sem lokið hafa sérnámi við banda- ríska skóla, hafa sest að í heima- landi sínu. Þessi óvenjulega „heim- þrá" vakti athygli bandaríska heil- brigðisráðuneytisins fyrir rúmlega ári, hlutfall íslenskra lækna sem snúa heim aftur er mun hærra en lækna frá öðrum löndum, sem stundað hafa sérnám í Bandaríkjun- um. Á þessa staðreynd bendir pró- fessor Frank Davidoff, yfirmaður lyflæknisdeildar New Britain Gen- eral Hospital, í bréfi sem hann skrifaði fyrir nokkrum dögum til Nancy Johnson, þingmanns í full- trúadeild Bandaríkjaþings. David- off bendir á að um það bil 85 pró- sent íslenskra lækna fari heim að framhaldsnámi loknu og leggi ís- land því lítið af mörkum til þess offramboðs lækna sem tíðrætt hef- ur orðið um. Hann skorar á þing- manninn að finna einhverja leið til að viðhalda sambandinu við ísland, ef til þess komi að þingið takmarki fjárveitingar vegna útlendra lækna. Rétt er að hafa það í huga að „sérnám" er að mjög miklu leyti vinna og hefur því sjúkrahúsið þar sem læknir stundar sérnám sitt vinnuframlag hans í skiptum fyrir greiðslur til hans. Ennfremur þurfa útlenskir læknar í sérnámi, þar á meðal íslendingar, að greiða skatta til bandaríska ríkisins rétt eins og innfæddir. Engar fjárveitingar í öldungadeild Bandaríkjaþings ráða repúblikanar ríkjum, en í full- trúadeildinni stjórna demókratar. í öldungadeildinni hefur fjárveitinga- nefndin þinglega umsjón með Medicare. Helstu áhrifamenn í þeirri nefnd, þingmennirnir Robert Dole, Dave Durenberger og Lloyd Bentsen, lögðu á síðasta ári frum- varp fyrir öldungadeildina, þar sem gert er ráð fyrir að Medicare-fjár- veitingar megi ekki nota til að greiða erlendum læknum laun sem stunda sérfræðinám í Bandaríkjun- um. Sömu þingmenn bjuggust við að mæta mótspyrnu við öðru, sams- konar frumvarpi viðvíkjandi banda- rískum þegnum. í því er gert ráð fyrir að hætt verði Medicare- greiðslum vegna bandarfskra lækna sem hafa hlotið menntun í eriendum skólum. Bill Bradley og Daniel P. Moynihan, öldungadeild- arþingmenn demókrata, lögðust ekki gegn þessum frumvörpum, en bentu á að veita þurfi kennslu- sjúkrahúsunum aðlögunartíma. Sumar stórar stofnanir byggja að hluta til á starfi lækna með erlend próf og þyrftu frest til að laga sig að nýjum aðstæðum. Frumvörpin tvö hafa ekki verið dregin til baka þótt gert hafí verið samkomulag við fulltrúadeildina um miðjan desember síðastliðinn. Þau eru bæði til meðferðar í nefndum öldungadeildar að því er starfsmenn hennar tjáðu fréttaritara Morgun- blaðsins síðastliðinn fimmtudag. Talsmenn bandarískra lækna- skóla voru beðnir að skýra álit sitt á þessum frumvörpum öldunga- deildarmanna fyrir þeirri undir- nefnd fjárlaganefndar öldunga- deildarinnar, sem hefur með heii- brigðismál að gera. Þeir mættu hjá undirnefndinni þann 3. júní 1985. Af staða læknaskólanna Dr. Donald Weston, sem mætti fyrir hönd Félags bandarískra læknaskóla, sagðist hlynntur því að hætta Medicare-stuðningi við alla lækna með erlend próf, hvort sem þeir eru útlendingar eða Bandaríkjamenn. Dr. Neal Vans- elow, sem mætti fyrir hönd Sam- taka bandarískra háskólasjúkra- húsa, útskýrði ástæðurnar: „Það er lagt mjög hart að bandarískum læknaskólum að takmarka inn- göngu. Við óttumst að þar eð er- lendir skólar þurfa ekki að gera slíkt hið sama, fari þeir bandarísku stúdentar, sem ekki komast inn hér eða í Kanada, einfaldlega í erlenda skóla. Með þessu móti myndum við í raun skipta á velmenntuðum læknum og læknum sem hafa ekki hlotið bestu menntun." Bandaríska læknafélagið og fé- lög sérfræðinga tóku undir þetta álit forsvarsmanna læknaskólanna og voru sammála því að tekið skuli fyrir fjárveitingar vegnaallra lækna frá erlendum skólum. Dr. Louis J. Kettel, talsmaður Banda- ríska læknafélagsins, sem kynnti sjónarmið sín fyrir áðurnefndri öldungadeildarnefnd þann 3. júní, telur mikilvægt „að finna einhver önnur ráð til að fjármagna sérfræð- inám lækna, sem fara heim aftur að því loknu". Óljósar horfur I mannmörgum fylkjum Banda- ríkjanna hafa stjórnvöld þegar grip- ið til eigin ráða. Nærri 40 prósent sérfræðinema í New York-fylki eru með erlend læknapróf. Heilbrigðis- yfirvöld fylkisins vinna nú að samn- ingu tillagna varðandi sérfræði- námstöður og virðist niðurstaðan ætla að verða sú, að þeim verði fækkað úr 2600 í 1700. Er þá miðað við að fjöldi sérfræðistaða sé sá sami og fjöldi þeirra sem útskrifast úr læknadeildum í New York-fylki. Áformað er að láta þennan niður- skurð bitna fyrst á læknum mennt- uðum erlendis. Um miðjan nóvember síðastliðinn sendi Memorial Sloan-Kettering- stofnunin í New York-fylki bréf til sjúkrahúsa sem hún hefur umsjón með, þar sem yfirmenn eru eindreg- ið hvattir til að hætta að taka við læknum með erlend próf. Ástæðan er sögð fyrirætlanir bæði í Banda- ríkjaþingi og hjá stjórnvöldum New York-fylkis, að skera niður eða hætta alveg framlögum vegna sér- náms erlendra lækna. Margt bendir því til þess að fyrir lækna með erlenda menntun verði það í framtíðinni ekki auðsótt að stunda starfsnám og fá lækninga- leyfi í Bandaríkjunum. Tekist er á um fjármagn til heilbrigðisþjónustu og standa ýmsir hagsmunaaðilar frammi fyrir því að þurfa að taka mun afdráttarlausari afstöðu en nokkurn tíma áður. í versta falli gæti farið svo, að ef tekið er fyrir Medicare-greiðslur án tafar, verði erlendir læknar í sérnámi hjá stofnun sem er veru- lega háð Medicare, að hverfa frá námi þar. Þessi átök fara ekki einvörðungu fram í Bandaríkjaþingi, áhrifin af þessari einangrunarstefnu gagn- vart útlendum læknum sýna sig meðal annars í því að ýmsir lækna- skólar þvertaka nú þegar fyrir að veita útlendingum inngöngu. Þeir óttast að fá ekki fjármagn. Þessi stefha, sem skjalfest hefur verið í frumvörpum til Bandaríkja- þings, hefur eignast víðtækan stuðning — án þess að merkjanlega hafi verið rætt um tengslin við utanríkisstefnu Bandaríkjanna og samskipti þeirra við önnur ríki. Virðist algjörlega skorta samhengi milli innlendrar og alþjóðlegrar heilbrigðisstefnu í Washington. Jafnvel þótt frumvarpið í full- trúadeildinni byggi á samkomulagi við öldungadeildina, er full ástæða til að vera á verði. Ef einangrunar- stefna öldungadeildarinnar nær fram að ganga eftir öðrum leiðum en í gegnum Medicare-löggjöf, er eins og Félag íslenskra lækna í Norður-Ameríku segir í nýlegri ályktun: „Fyrirsjáanlegt að fram- haldsnám íslenskra lækna í Banda- ríkjunum muni líða undir lok á næstu árum." Praumur Okkar Allra Hefur það ekki alltaf verið þinn draumur aö eignast hinn fullkomna bíl? Alfa Romeo 33 4 x 4 er allt í senn: Sportbill, sem veitir ökugleöi og öryggi vegna aksturseigin- leika og krafts. Fjölskyldubíll. með nægt rými fyrir alla meðlimi fjölskyld- unnar og farangur. Torfærubíll, sem kemst leiöar sinnar í snjó og illfærð. Hinn frægi ítalski hönnuöur, Pinlnfarina, hefur nú gert þennan draum aö veruleika, í Alfa Romeo 33 4x4. Þennan draumabíl getur þú nú eignast, því við höfum náð ótrúlega hagstæðum samning- um og bjóöum þér Alfa Romeo 33 4 x 4 á aöeins kr. 640.000.- sem er hlutfallslega langtum hagstæöara verð en annars stað- ar í Evrópu. Innifalið í verði: Rafdrifnar rúöur og læsingar, litað gler, fjar- stilltir útispeglar, upphituö fram- sæti, þokuljós aö framan og aftan, metallic lakk, þurrkur og sprautur á framljósum og aftur- rúöu, digital klukka, öryggisbelti í fram- og aftursætum, veltistýri o.m.fl. 6 ára ryðvarnarábyrgð. msagnir bílasérfræðinga dagblaöanna eftir aö hafa reynsluekiö Alfa Romeo 33 U 4x4: » Þeir eru fáir sem eiga mögu- leika á að halda í viö Alfa Romeo 33 4x4. hema kannski Audi Quattro.« »Orðtakið „Eins og hugur manns" glumdi stööugt í huga mér og lýsir betur en nokkur fjögur orð þeirri tilfinningu sem ökumaöur fær af akstrinum.« » Hestöflin 95 eru engin folöld, heldur ólmast við að skjóta létt- um bílnum áfram (aðeins 970 kg), t.d. á skitnum 11 sek. í 100 km hraða.« nt 21/11 íms » Fyrst og fremst sportbíll — al- hliöa fjölskyldubíll meö mikla snerpu og góöa aksturseigin- leika ásamt fjórhjóladrifi.« » Það er sama hvernig beygt er eða bremsaö, alltaf svarar bíll- inn hárréttum óskum ökumanns- ÍnS, « DV30/I! 1985 » Hreinræktaöur gæðingur.« »Þessi bíll er svo vel búinn aukahlutum aö hann skákar jafn- vel japönsku bílunum sem hingað eru fluttir inn.« »Vélin í Alfa Romeo 33 er fjögurra strokka og skilar hún 95 hestöflum við sex þúsund snún- inga á mínútu. Það er ekki of- sögum sagt aö hún er hreinasta líStaSmíð. « MBL. 15/01 1986 JÖFUR HF NYBYLAVEGI 2 KÓPAVOGI SÍMI 42600 ú^gÍcmetr
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.