Morgunblaðið - 04.10.1986, Blaðsíða 32

Morgunblaðið - 04.10.1986, Blaðsíða 32
32 MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 4. OKTÖBER 1986 Borgarstjóra Reykjavíkur: Deilt um hafnar- aðstöðu fyrir smá- báta í Reykjavík Á borgarstjórnarf undi á f immtudagskvöldið lagði Bjarni P. Magnúa- son (A) fram tillögu um, að borgarstjórn feli Hafnarstjórn að byggja upp hafnaraðstöðu fyrir amábáta í Reykjavíkurhbfn, ef könnun á vegum hafnarstjóra leiddi í Ijós að mikil þörf vœri á slíkri aðatöðu. Bjarni sagðist leggja þessa til- lögu fram til að borgareýórn gæti tekið af öll tvímæli um vilja sinn í #þessum efnum. Taldi hann þörfina á aukinni aðstöðu fyrir smábáta vera mikla og leiðinlegt ef borgar- stjórn léti mál sem þessi velkjast lengi í nefndum og raðum. Bjarni hafði áður lagt frarn til- lögu um gerð smábátakvía og smábátaaðstöðu f gömlu hðfninní á fundi hafharstiórnar 25. september s.l. Á þeim fundi samþykkti hafnar- stjórn samhljóða bókun, þar sem Viðræður enn um rekst- ur Hótels Húsavíkur HÚMvík. Samvinnuferðir-Landýn hefur haft Hótel Húaavfk á leigu al. eitt og hálft ár, en sá aamningur rann út 1. oktober. Undanfarið hafa ataðíð yfir viðræður milli aðilanna um áframhaldandi leigu, en ennþá hefur ekki ennþá náðst aamkomulag. Herbergjanýting á hótelinu hefur verið með betra móti þetta ár, en ráðstefnur færri en oft áður enda hefur hótelum með aðstöðu fyrir ráðstefnuhald fjölgað á undanförn- um árum en fæst hafa þó hótelin þá 8taðsetningu að vera mitt í einu eftirsóknasta ferðamannahéraði landsins. Nýlunda var að hér voru á sl. vetri haldin þijú landsmót í bridds sem þóttust takast vel. Fréttaritarí segir m.a., að hafnarstjóm hafi fjár- magnað gerð aðstöðu fyrir smábáta og trillur, sem notaðar eru í at- vinnuskyni, á tveimur stöðum í gömlu höfninni og borgarsjóður hefði fjármagnað aðstöðu fyrir skemmtibáta f Skerjafirði og Elliða- vogi. Taldi hafnarstióm ekki tfmabært að leggja ný svæði f gömlu höfninni undir smábáta en fól hafnarstjóra að gera úttekt á þörf hafnargerðar fyrir smábáta f Reykjavfk. Guðmundur Hallvarðsson (S) sagði þessa tillögu lagða fram með óvenjulegum hætti og með sam- þykkt hennar væri verið að taka ábyrgð og forræði f þessum málum af hafnarstjórn. Sagði Guðmundur róttækar breytingar vera í vændum á svæðinu f kringum Reykjavíkur- höfn og óvíst með notkunargildi hennar í framtfðinni. Sá hann þvf ekki ástæðu til að flytja þessa starf- semi þangað, heldur væri nær að bæta hana á þeim stððum, þar sem hún nú er. Tillaga Bjarna var felld með níu atkvæðum gegn einu. Guðrún Kristjánsdóttir við eitt verka sinna. Kjarvalsstaðir: Sýning á verkum Guðrúnar Kristjáns- dóttur opnar í dag Króksfjarðarnes: 12% dilka íOflokk Miðhúsum, Reykhólasveft. FYRSTA hálfa mánuðinn fóru rumlega 12% af alátruðum lðmb- um f aláturhúai kaupfélagsins í Króksfjarðarnesi í 2. flokk O, eða offituflokkinn sem avo er kallað- Samkvæmt upplýsingum frá Sig- urði Bjarnasyni kaupfélagsstjóra f Króksfjarðamesi var fyrsta hálfa mánuðinn slátrað í sláturhúsinu þar 4.847 dilkum og var meðalfallþungi 15,7 kg. Er þetta svipaður meðal- fallþungi og í fyrra. Á þessum tíma fóm 500 dilkar í O flokkinn og var meðalvikt þar 19 kfló. Lenda þvf 12,4% af dilkunum í verðskerðingu vegna offitu. SÝNING á verkum myndlistar- konunnar Guðrunar Kristjáns- dóttur verðuyr opnuð á Kjarvalaatöðum í dag kl. 14. Þar aýnir Guðrún 50 verk, fleat unnin á þessu ári og eru þau ðll tíl sðlu. Flest verk Guðninar eru „sam- sett" (collage) úr handgerðum pappfr, sem hún hefur gert sjálf, og einnig úr máluðu taui. Guðrún Kristjánsdóttir er 36 ára Reykvíkingur. Hún nam við Mynd- listarskóla Reykjavíkur og við listaskóla f Aix-en-Provence, í Frakklandi um nokkurra ára skeið. Guðrún hefur tekið þátt f samsýn- ingu FÍM 1983, Kvennasýningunni „Hér og nú" í fyrra og „Reykjavfk í myndlist," á Kjarvalsstöðum á þessu ári. Sýningin, sem opnar í dag, er fyrsta einkasýning Guðrúnar. Sýn- ingin verður opin daglega kl. 14-22, dagana 4. til 19. október. Siglufjörður: Mikilhálka Siglufirði. MIKIL hálka hefur verið á Siglu- firði undanfarna daga en engin umferðaróhöpp hafa þó orðið, að sögn lögreglunnar. Margir þakka þetta því að hám- arkshraðinn hér innanbæjar er 35 km og fara menn því yfirieitt mjög varlega. Myntsafnarafélag íslands: Danskur myntsérfræð- ingur með fyrirlest- ur í Norræna húsinu HÉR Á landi er staddur danakur myntsérfræðingur, Jerry Mayer og mun hann flytja fyrirleatur um danska og íslenska aérmynt í Norræna húsinu á aunnudag. Mayér hefur aérhæft aig í aöfnun sérmyntar, aem er óopinber mynt sem notuð var fyrr á öltlum, f atað venjulegra peninga, og eru reyndar enn notuð í Danmörku. Elsta danska sérmyntin er frá miðöldum, og var blýmyntin notuð Mistök í auglýsingu: Kaupstaður seldi lamba- kjötið á 100 kr. undir verði f AUGLÝSINGU f Morgunblað- ínu á miðvikudag var auglýst íambakjót af nýslátruðu til sðlu f versluninni Kaupataði á 198 krónur kílóið, en í Ijós kom að miatök höf ðu orðið f auglýsinga- gerð og var rétt verð á kjötinu 298 krónur kílóið. „Við seldum kjötið á auglýstu verði, á meðan birgðir entust," sagði Elís Helgason, verslunarstjóri Kaupstaðar, f samtali við Morgun- blaðið á fimmtudag. „Þetta vom að vísu leið mistök, en ég held að allir hafi nú verið sáttir við hvemig málinu lyktaði." Elís gat ekki sagt með vissu hvað mikið af kjöti var selt á lága verðinu, en á fimmtudag komu nýjar birgðir og vom þær seldar á réttu verði. „Salan hefur gengið alveg ljóm- andi í dag, enda er rétta verðið einnig mjög gott. Ég vonast til þess að við seljum jafn mikið og á mið- vikudaginn," sagði Elís. m Gunnar Steinn Pálsson hjá Aug- lýsingaþjónustunni GBB, sem sér um gerð auglýsinga fyrir Kaupstað, sagðist sjálfur bera ábyrgð á mi- stökunum. „Mistökin snémst nú upp f hið ánægjulegasta mál, þannig að fólk streymdi til innkaupa f Kaupstað og lq'ötið seldist upp á skömmum tíma," sagði Gunnar Steinn. „Við tókum þá stefnu strax um morguninn að selja kjötið á aug- lýstu verði og samþykktum að gera það með bros á vör. Mér fannst við bara snúa þessu snyrtilega okkur í hag. Við auglýstum lfka f útvarpi „lambakjöt á sprenghlægilegu verði" og allir höfðu mjög gaman af. Því miður gátum við ekki haldið þessu áfram fram að helgi, bæði vegna þess að nægilegt kjötmagn hefði aldrei fengist og einnig vegna þess að margir ætluðu sér ef til vill einum of stóran hlut af því kjöti sem til sölu var," sagði Gunnar Steinn að lokum. í sfldarplássum, eins og sfðar var gert á fslandi. Sérmynt frá þessum tíma er mjög sjaldgæf og em ein- ungis til 15 gerðir frá tfmabilinu 1200 til 1300. Notkun sérmyntar af þessu tagi var sfðan ekki tekin upp aftur í Danmörku fyrr en 1850 og vom þá slegnir sérstakir pening- ar fyrir hótel og veitingahús, auk þess sem mörg fyrirtæki áttu það til að greiða starfsfólki með eigin mynt, sem fólkinu var svo skylt að versla fyrir í búðum fyrirtækjanna. Fyrir aldamótin síðustu var sleg- in samskonar mynt hérlendis og vom það svonefndir „brauðpening- ar." Fór þá fólk með sekki af mjöli til bakarans og fékk sérstaka brauðpeninga fyrir, en bakarinn tók helming mjölsins í gréiðslu fyrir að baka brauð úr mjölinu. Vændiskonum í Kaupmannahöfn var skylt á síðustu öld að fara í læknisskoðun og keyptu gleðikon- urnar sérstaka peninga hjá lögregl- unni til að greiða fyrir þjónustu lögreglulæknisins. Áhugi Mayers á myntsöfnun hófst árið 1959 en árið 1962 hóf hann að safna sérmynt fyrir alvöru. Hann átti þá 20 slfka peninga, en safn hans telur nú um 3.000 pen- inga. Mayer á tæplega 30 fslenska, óopinbera peninga og em vörupen- ingarair frá því fyrir 1930 mjög verðmætir. Tunnumerkin svoköll- uðu frá síldarámnum, eru öllu algengari, og á Mayer töluvert safn af þeim. Mayer er hér f boði Myntsafnara- félags íslands og mun hann fjalla Morgunblaðið/Ó Jerry Mayer, aérfræðingur í danskri aérmynt. um bæði íslenska og danska sér- mynt á fyrirlestrinum í Norræna húsinu á sunnudag og sýna skyggn- ur af nokkmm slfkum peningum. Fyrirlesturinn hefst kl. 15. Kvennalistakon- ur bjóða fram Kvennalistakonur f Keykjavík ákváðu á félagafundi aem hald- inn var á miðvikudagskvöld að bjóða fram í næatu koaningum til Alþingis í Reykjavíkurkjör- Opið prófkjör A-listans AÐALFUNDUR kjördæmisráðs Alþýðuflokksina f Reykjanes- kjördæmi var haldinn f Stapa í Njarðvík 30. aeptember al. í stjórn vom kjömir Hörður Zóp- hanfasson formaður, Gísli Ólafsson og Gunnlaugur Guðmundsson. í varastjórn: Georg Tryggvason, Öm Eiðsson og Petrína Baldursdóttir. Fráfarandi formaður, Sigþór J6- hannesson, baðst undan endurkosn- ingu. Á fundinum var ákveðið að við- hafa opið prófkjör um 5 efstu sæti A-listans í Reykjaneskjördæmi fyrrihluta nóvembermánaðar. í samræmi við Iög Alþýðuflokks- ins kaus kjördæmisráðið 5 menn f flokkstjóm Alþýðuflokksins og tvo til vara. Þessi vom kosin: Anna Margrét Guðmundsdóttir, Keflavfk, Gestur Geirsson, Garðabæ, Hauður Helga Stefánsdóttir, Kópavogi, Magnús ólafsson, Grindavfk og Margrét Pálmarsdóttir, Hafnarfirði og til vara ólafur H. Einarsson, Mosfellssveit og Eðvald Bóasson, Njarðvík. dæmi. Framboðið var samþykkt einróma. í fréttatilkynningu frá kvenna- listakonum segir „Fram kom á fundinum að Kvennalistakonur telja allar fyrri ástæður fyrir sérframboði kvenna enn í fullu gildi. Aðstæður kvenna hafa versnað í tfð núverandi ríkis- stjómar og því aldrei nauðsynlegra en nú að konur láti til sín taka hvar sem raðum er ráðið. Ein af ástæðum þess að konur ákváðu á sínum tíma að bjóða fram kvenna- lista til Alþingis var nauðsyn hugarfarsbyltingar f fslensku þjóð- félagi og nýrra starfshátta f íslensk- um stjórnmálum. Ljóst er að hvort tveggja á enn langt í land. Ljóst er einnig að konur verða sjálfar að berjast fyrir rétti sfnum og betri heimi, aðrir gera það ekki fyrir þær. Þess vegna bjóða Kvennalista- konur fram nú."
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.