Morgunblaðið - 14.09.1988, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 14.09.1988, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVTKUDAGUR 14. SEPTEMBER 1988 -I SKEJFAM ^ 685556 FASTÖGNAJVUÐLXIIN [^7TV| \J\J\J\J\J\J SKEIFUNNM1A (U ) £7= LÖGMADUR: MAGNUSHILMARSSON \J^lJrF JON MAGNUSSON HDL. LOGMADUR: JON MAGNUSSON HDL. Skoðum og verðmetum eignir samdægurs - skýr svör - skjót þjónusta Magnús Hilmarsson, Svanur Jónatansson, Sigurður Ólason, Eysteinn Sigurðsson, íón Magnússon hdl. Einbýli og raðhús DVERGHOLT - MOSBÆ Fallegt einb. á einni hæð ca 130 fm ásamt ca 36 fm bílsk. Suðv.-lóð. Góð staðsetn. Verð 8-8,2 millj. SUÐURHLÍÐAR - PARHÚS Höfum i byggingu parhús á besta útsýnis- stað í Suðurhlíöum Kóp. Húsin skilast fullb. að utan, fokh. að innan I apríl/moí '89. Allar uppl. og teikn. á skrifst. SEUAHVERFI Höfum til sölu raðh. á tveimur hœöum. Suöursv. Bílsk. Verð 8,5 millj. í MIÐBORGINNI Höfum I einkasölu gamalt og virðulegt stein- hús sem stendur á mjög góðum stað i mlð- borginni. Húsið er kj., hæð og ris og er I ákv. sölu. Uppl. eingöngu veittar á skrifst., ekki í síma. VIÐARÁS - SELÁS Höfum í einkas. raðh. á einni hœð ca 180 fm. Innb. bílsk. Sórl. skommtil. toikn. Afh. fokh. að innan, fullkl. aö utan. RAÐHÚS - VESTURBÆR Höfum til sólu 8 raðh. á góðum stað I Vest- urbæ. Sórl. vel heppn. teikn. Afh. fokh. eða lengra komin. VESTURÁS Glæsilog raðhús á tveimur hæðum alls ca 170 fm. Innb. bilsk. Húsin afh. fokh. innan, frág. utan í feb.-mars 1989. Teikn. og allar nánari uppl. á skrífst. LAUGARÁSVEGUR Glæsil. parh. é tveimur hæftum ca 280 fm m. innb. bilsk. Sérl. rúmgott hús. Húslð er ekki atveg fullgert en vel fbhæft. Ákv. sala. Einkasala. REYKÁS Höfum til sölu raðh. á mjög góðum stað v/Reykás i Seláshv. Húsin eru á tveimur hæðum ca 190 fm ásamt ca 40 fm bilsk. Skilast fullb. að utan fokh. að innan. Malbik- uð bilastæði. Teikn. og allar uppl. á skrifst. VÍÐITEIGUR - MOS. Höfurn til sölu einbhús ca 140 fm með lauf- skála. Bilsk. fylgir ca 36 fm. Skllast fullb. að utan en fokh. að innan. Verð 5,5 mlllj. LOGAFOLD Glæsil. parh. á tveimur hæðum ca 235 fm m. innb. bilsk. Fallegar innr. ÞINGÁS Höfum tll sölu falleg raðhús á mjög góðum stað við Þingás í Seláshverfi. Húsin eru ca 161 fm að flatarmáli ásamt ca 50 fm plássi í rísi. Innb. bílsk. Til afh. strax tilb. að utan, fokh. að innan. Teikn. og allar nánari uppl. á skrifst. okkar. Mögul. að taka ib. uppi kaupverð. ÁLFTANES Einbhússomer hæð og rís ca 180 f m ásamt bilsksökklum fyrir 50 fm bilsk. Skilast full- búið að utan, fokh. að innan. Verð 4,9 millj. SEUAHVERFI Fallegt endaraðh. á þremur hæðum ca 200 fm asamt bflskýli. Ákv. sala. Verð 7,7 millj. LANGAMÝRI - GBÆ Vorum að fé i einkasölu fallegt oinb- hús f smíðum. Húsið or einnar hœð- ar, ca 160 f m ásamt 40 fm tvöf. bflsk. Skilast fullb. utan, fokh. innan jan- febr. 1989. 5-6 herb. og sérh. ÁLFATUN - KOP. Höfum f einkas. glæsil. ca 125 fm fb. á þessum eftírsótta stað f Kóp. fb. er á 2. hæð (endaib.). 4-5 svefnherb. Mjög fallogar beykiinnr. Parket ó gólf- um. Suðursv. Fallegt útsýni. Ákv. sala. Áhv. stórt lán frá húsnæðisstj. Verð 7,6 nrúllj. SUÐURHLIÐAR - KOP. Höfurn til sölu ib. á tveimur hæðum i tvfbhúsi ca 190 fm ásamt ca 30 fm bilsk. Afh. fokh. að innan m. gleri í gluggum og járni á þaki íjan.-feb. '89. Teikn. á skrifst. Verð 6,5 millj. FROSTAFOLD Falleg 6 herb. íb. sem er hæð og rís ca f 40 fm í 6 ibúða stígahúsi. Ekki fullb. ib. en vel íbhæf. 20 fm suðursv. Góður bílsk. innb. I Mokkina. Fráb. útsýni. Akv. sala. Verð 7,3 millj. VESTURBÆR Vorum að fá í sölu eina efri og tvær neðri sérhæðir f tveimur tvíbhúsum. Skilast fullb. að utan tilb. u. trév. að innan I feb.-mars '89. EIÐISTORG Höfum til sölu glæsil. ib. á tveimur hæðum ca 150 fm. Er i dag notuð sem tvær ib. þ.e.a.s. ein njmg. og falleg 3ja herb. og oinn- ig 40 fm einstaklib. á neðrí hæð. Ákv. sala. ÞVERÁS - SELÁS Höfum til sölu sórhæðir við Þverás í Selás- hverfi. Efrí hæð ca 165 fm ásamt 35 fm bílsk. Neðrí hæð ca 80 fm. Húsin skilast tilb. að utan, fokh. innan. Afh. í des. 1988. Verð: Etri hæð 5 millj. Neðri hæð 3,1 millj. 4ra-5 herb. FURUGERÐI Höfum til sölu ca 110 fm íb. á þessum góða stað. fb. er á 2. hæð 12ja hæða blokk. Stór- ar suðursv. Frábært útsýni. Sórhiti. Þvottah. innaf eldh. Ákv. sala. Verð 6,3 millj. FLÚÐASEL Mjög falleg fb. á 2. hæð ca 102 fm að innan- máli ásamt aukaherb. i kj. Suðursv. Þvottah. og búr innaf eldh. Ákv. sala. Verð 5 millj. ÁLFHEIMAR Rúmg. 4ra herb. íb. á 4. hæð. Suðursv. Húsið er allt endurn. utan. Eignask. æskil. á sérb. í Mosbæ. HVASSALEITI Falleg fb. á 1. hæð, ca 100 fm ásamt bflsk. fb. er öll nýstandsett. Ný eldhinnr. Parket á gótfum. Vestursv. Ákv. sala. Verð 5,9 millj. FURUGRUND - KÓP. Höfum í einkas. mjög falfega (b. ca 100 fm á 1. hæð á besta stað við Furugrund (neðst i FossvogSdalnum). Þvottah. og búr innaf eldh. Vestursv. Ákv. sala. Verð 5,6 millj. HÁALEITISBRAUT Stórglæsil. 4ra herb. fb. á 4. hæð ca 115 fm. íb. er öll nýgegnumtekin. 24 fm bilsk. Verð 6,5 mlllj. EYJABAKKI Rúmg. 4ra herb. fb. ásamt stónj horb. ( kj. Ákv. sala. Laus f des. Verð 4,9 rnillj. KJARRHÓLMI - KÓP. Falleg íb. á 3. hæð ca 110 fm. Fallegt út- sýni. Vandaðar innr. Þvottah. í fb. Suðursv. Verð 5,4 millj. UÓSHEIMAR Góð 4ra herb. íb. ofarlega I lyftuhúsi. fb. er nýmóluð og laus strax. Eignask. eru vel mögul. á sérb. i Mosbæ. Verð 5,0 millj. ÞVERHOLT - MOSFBÆ Höfum til sölu 3-4ra herb. fb. á besta stað í miðbæ Mos. Ca 112 og 125 fm. Aftl. tilb. u. trév. og máln.! des., janúar nk. Samoign skilast fullfrág. HJARÐARHAGI Mjög falleg íb. ca 115 fm á efstu hseð. Talsv. endurn. Ákv. sala. Frábært útsýni. Verö 4,6 millj. SUÐURHLÍÐAR - KÓP. Höfum til sölu f byggingu efrí hæðir á þess- um vinsæla stað við Hlíöarhjalla f Kópa- vogi. Skilast fullb. að utan, tilb. u. trév. að innan. Bílskýli fylgir. 3ja herb. ENGIHJALLI Mjög falleg fb. á 7. hæð ca 85 fm.l Fráb. útsýni. Suð-austursv. Þvottahús á hæðinni. Verð 4,5 millj. NÖKKVAVOGUR Mjög falleg fb. f kj. ca 75 fm. Nýl. innr. Nýir gluggar og gler. Sórhiti. Sérinng. Park- et á gólfum. Verð 3,9 millj. ÁLFHÓLSVEGUR Falleg fb. á 1. hæð ca 85 fm. Þvottah. f fb. Góðar svalir. Verð 4,4-4,5 millj. LANGHOLTSVEGUR Góð íb. i kj. í tvfb. ca 85 fm. Sérhiti. Sér- inng. Ákv. sala. Verð 3,8-3,9 millj. ÆSUFELL Falleg fb. á 2. hæð ca 90 fm. Vestursv. Fallegt útsýni. Verð 4,5 millj. FÁLKAGATA Falleg íb. á 1. hæð ca 80 fm. Suðurverönd. Laus strax. Áhv. nýtt lán frá húsnæðisstj. ca 1,6 millj. Ákv. sala. Verð 4,5 millj. ENGIHJALLI Glæsil. fb. á 6. hæð ca 86 fm f lyftubl. Fré- bært útsýni. Þvottah. á hæðinni. Ákv. sala. Verð 4,4-4,5 millj. HAGAMELUR Snotur íb. á 2. hæð ca 80 fm. Suðursv. Ákv. sala. Verð 4,2-4,3 millj. FÍFUSEL Glæsil. 3ja-4ra herb. íb. é tveimur hæðum, ca 100 fm. Góðar svalir. Fallegar Innr. Verö 4,8-4,9 millj. OFANLEITI Góð íb. á 3. hæð ca 100 fm. Þvottah. innof eldh. Suðursv. Bílsk. fylgir. Verð 6,8 millj. EYJABAKKI Gullfalleg 3ja herb. ib. á 3. hæð. Suðursv. Þvottah. i íb. Akv. sala. Verð 4,4 millj. HAGAMELUR Goð 3ja herb. íb. i 3. hæð f eftir- sóttu nýl. fjölbhúsi. Suðaustursv. Laus strax. Verulega góð grk). Verð 6,2mlllj. HVERFISGATA - HAFN. Falleg nýstandsett hæð ca 60 fm í 3ja- íb. húsi. Allar innr. nýjar. Ákv. sala. Verð aðeins 3,3 mlllj. LANGHOLTSVEGUR Falleg 3ja-4ra herb. fb. f kj. ca 80 fm. Verð 4,0 millj. NJÁLSGATA Falleg fb. á 3. hæð (2. hæð) ca 75 fm I stoinh. Fallegt útsýni. Akv. sala. Verð 3,6 millj. VÍÐIMELUR Höfum til sölu hæð ca 90 fm f þribhúsi ásamt ca 25 fm bílsk. Suðursv. KJARRHÓLMI Falleg rúmgóð 90 fm (b. á 3. hæð. Frábært útsýni. Suðursv. Akv. sala. Verð 4,4 millj. ASPARFELL Mjög rúmg. 3ja herb. fb. á 5. hæð. Suð- ursv. Ákv. sala. Verð 4 millj. HRÍSATEIGUR Góð íb. ca 60 fm á 1. hæð f þríb. ásamt ca 28 fm geymsluplássf. Akv. sala. Verð 3,0 millj. 2ja herb. AUSTURSTROND Glæsil. 2ja herb. fb. ásamt stæðf I bilskýli. Fallegt útsýni. Verð 4,3 millj. BLIKAHÓLAR Falleg 65 fm íb. á 2. hæð. Suðvestursv. Gott útsýni. Ákv. sala. Verð 3,6-3,7 millj. ENGIHJALLI Falleg ib. á jarðhæð f 3ja hæða blokk. Hagst. lán áhv. Verð 3,3 rnillj. SOGAVEGUR Falleg 2ja-3ja herb. 70 fm fb. á 1. hseð f tvítr. Mikið endurn. íb. m.a. gluggar og gler. Verð 3,4-3,5 millj. NESVEGUR Góð 2ja-3ja herb. íb. ca 50 fm í kj. Ákv. sala. Verð 2,9 millj. REKAGRANDI Falleg fb. ca 60 fm, á 2. hæð ó þessum eftirsótta stað. Suðursv. Verð 4,1 millj. RAUÐÁS Sérl. falleg 2ja herb. fb. á jarðh. ca 63 fm í Iftilli blokk. Fallegar innr. Verð 3,2 millj. SELÁSHVERFI Falleg einstaklíb. á 1. hæð ca 40 fm I 3ja hæða blokk. Ákv. sala. Verð 2,8-2,9 millj. SKIPASUND Falleg fb. f kj. ca 60 fm I tvfb. Sérínng. Sér- hiti. Akv. sala. Steinhús. verð 3,3 millj. BLIKAHÓLAR Gullfalleg 2ja herb. ib. á 3. hæð í lyftubl. fb. er ÖH sem ný. Suðaustursv. Fallogt útsýnl. Akv. sala. Verð 3,6 millj. RAUÐALÆKUR Falleg íb. i kj. ca 50 fm i fjorbhúsi. Sérínng. Verð 3,0 millj. HAMRABORG - KÓP. Stórglæsil. 65 fm (nettó) 2ja herb. ib. á 2. hæð. Glæsil. innr. Gott útsýni. Annað í SKEIFUNNI SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Höfum i einkas. tvær 260 fm skrifst- hæðir é besta stað I Skeifunnl. Næg bílast. Skllast tilb. u. trévertc, sameign fulrfrág. FRAMLEIÐSLUFYRIRTÆKI Höfum tif 8ölu framleiðslufyrirtæki f Kóps- vogi sem gefur mikla mögul. VERSLHÚSN. í MOSBÆ Höfurn til sölu vel staðsott 125 fm verslhúsn. v/Þverhott. Afh. fullb. utan fokh. innan. Fasteignasalcin EIGNABORG sf - 641500 - Hrafnhólar - 2ja Ib. á 8. hæð. Laus strax. Verð 3,2 millj. Engihjalli - 3ja Á 2. hæð í kálfi. Parket á gólfum. Fultfrág. bað. Suðursv. Lítið áhv. Boin sala. Einkasala. Furugrund — 3ja fb. á 1. hæð í lyftuhúsi úsamt bílskýli. Suðursv. Verð 4,5 millj. Einkasala. Hlíoarhjalli - nýbygg. Erum með í sölu 2ja, 3ja, 4ra, 5 og 6 herb. íbúðir tilb. u. trév. Samoign fullfrág. Mögul. að kaupa bílsk. Afh. eftir ca 14 mán. Byggingaraðiii: Markholt hf. Hamraborg — 3ja—4ra 90 fm á 2. hæð nrieð aukaherb. Suð- ursv. Parkot á gólfum. Ljósar innr. Laus i okt. Ekkert áhv. Ásbraut — 4ra 100 fm endaib. í vestur á 4. hæð. Mik- ið útsýni. Parket á gólfum. 32 fm bflsk. Heiöargeröi - einb. Hæð, ris og kj. 80 fm að grft. m. viðbyggrétti. Nýtt gler. Stór bilsk. Laust f nóv. Einkasala. Bröndukvfsl — elnbýll 180 fm á einni hæð. 4 svefnherb. Tvöf. bílsk. Eignin stendur á miklum útsýn- isst. Mögul. að taka minni oign upp f kaupverðið. Til leigu 300 fm iðnaðarhúsn. v/Kaplahraun. EFasteignosalon EIGNABORG sf' Hamraborg 12, s. 641 500 Sölumenn: JÓhann Halldanarson, hl 72057 Vilhjálmur Einarssbn. hs. 41190, Jón Einksson íidl. og Rúnar Mogensen hdl. »12600 21750 Yfir 30 ára reynsla tryggir örugg viðskipti Silfurteigur - 2ja 66 fm falleg 2ja herb. lítið niðurgr. kjib. Sérhiti. Sérinng. Einkasala. Verð 3,3 m. Miðtún - 3ja 3ja herb. rúmg. kjíb. Laus strax. Verð ca 3,5 millj. Nýi miðbær - 3ja 100 fm 3ja herb. glæsil. íb. á 1. hæð (jarðh.) við Ofanleiti. Þvottaherb. og geymsla í fb. Danfoss. Sárlnng. Sér- verönd. Sérgarður. Mjög vönduð og falleg eign. Einkasala. Verð 6,9 millj. 4ra-5 herb. m/bílskýli 4ra-5 herb. mjög falleg fb. á 2. hæð v/Fífusel. Þvottaherb. i fb. Herb. í kj. og hlutd. í bílskýli. Ákv. sala. Laus strax. Skipti á minni íb. mögul. Verð ca 5,4 milij. Miðborgin - 5 herb. 160 fm glæsil. fb. á 1. hæð f þríbhúsi nál. Landspítala. Stórar stofur. 3 svalir. Bilsk. Stór trjágarður. Vesturberg - raðhús 130 fm 4-5 horb. fallegt endaraðh. á einni hæð ásamt 28 fm bflsk. Verð ca 7,8 millj. Neðstaberg - einb. Fallegt 181 fm einbhús, hæð og rís, ásamt 30 fm bílsk. Hagst. lán áhv. Einkasala. Hestamenn - jarðarhluti Hluti i jöröinni Vestri-Loftsstöðum, Gaulvorjarbæjorhr. Mjög góð aðstaða t i fyrír hestamenn. Afgirt hólf. L Agnar Gústafsson hrl.,j Eiríksgötu 4 Málflutnings- og fasteignastofa Austurstræii FASTEIGNASALA Garðastræti 38sim. 26555 2ja-3ja herb. Einbýli - raöhús Laufásvegur Ca 50 fm kjfb. Mjög góð staðsetn. Nánarí uppl. á skrífst. Breiðholt Ca 60 fm stórgl. 2ja herb. Ib. Stórt svefnherb. með góðum skápum. Stórar suðursv. Frá- bært útsýni. Göð samelgn. Bllskýli. Ákv. sala. Asvallagata Stórgl. co 240 fm einbhús, kj. og tvær hæðir. Mögul. á sórlb. f kj. 5 svefnherb., borðstofa, bókaherb. og stofa. Bílsk. Hita- lögn I plani. Einstök eign. Ákv. sala. Vesturbær Storglæsil., nýl. 2ja-3ja herb. íb. ca 75 fm á 3. hæð I sambhúsi. Lyfta. fb. er öll parkeOogð og hin vandaðasta. Nánarí uppi. á skrffst. Við KR-heimilið Stórgl. nýl. einbhús ca 330 fm. Bilsk. Húsið er allt hið vandaðasta utan sem innan. Fullfrág. lóð. Nánarí uppt. á skrifst. Seltjarnarnes Nesvegur Ca 80 fm björt og skemmtil. kjib. liiið niðurgr. 2 rúmg. svefnherb., stofa, stórt eldhús. Ákv. sala. Ca 200 fm einbhús á elnni hæð ásamt bflsk. 3 svefnherb. Skipti koma til greina á raðhúsl eða einb. I Árbæ, Grafarvogi eða Seláshverfi. 4ra-5 herb. Hlfðar Ca 95 fm fb. á 4. hæð f blokk. fb. er töluvort endurn. Ákv. sala. Verð 4,9 millj. I nágrenni Reykjavfkur Ca 200 fm einbhús ásamt tvöf. bilok. 4-5 svofnherb. Fráb. útsýni yfir Rvfk. Sjavartóö. Verð 7,5 mlHj. Þingás Krummahólar Ca 130 fm „penthouse" á tveimur hæð- um. Tvannar svalir. Frábært útsýni. Bílsk. Einstök eign. Ákv. sala. Ca 210 fm, hæð og ris ásamt bllsk. Húsið afh. fullb. að utan, fokh. að Inn- an, grúfjöfnuð löð. Tll afh. nú þegar. Áhv. lén. Ákv. sala. Vesturbær Ca 110 fm hseð f þrib. Hæðin er öll i 1. flokks ástandi. Nánari uppl. á skrifst. Mosfellsbær Störglæsil. ca 100 fm parftús ásamt bílsk. Húsið stendur á miklum útsýnisst. Ákv. solo. Verö 6,3 millj. Miðborgin Ca 100 fm stórgl. hæð. fb. er öll end- um. Nánarí uppl. ó skrifst. Selás Ca 190 frn einb., hæð og rís, ásamt 32 fm bílsk. Húsið afh. fullb. að utan, fokh. að innan. Verö 5,9 millj. ATH. ERUM FLUTTIR í GARÐASTRÆTI 38 OtafurÓm heimasími667177, Lögmaður Sigurberg Guðjónsson. 4
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.