Morgunblaðið - 07.05.1995, Blaðsíða 5

Morgunblaðið - 07.05.1995, Blaðsíða 5
MORGUNBLAÐIÐ SUNNUDAGUR 7. MAÍ1995 B 5 6.789 skráðu sig í gesta- bók á Þverfellshorni AÐALPUNDUR Ferðafélags ís- lands var haldinn að Mörkinni 6 fyrir nokkru. Forseti félagsins Páll Sigurðsson setti fundinn og greindi frá starfi Ferðafélagsins árið 1994. Nýr gönguskáli var settur niður í Hrafntinnuskeri í september sl. stærri og betur búinn en gamli skál- inn. í húsinu er rafljós og þar er hitað upp með jarðhita. Salerni er innanhúss og er það nýlunda í sælu- húsum Ferðafélagsins. Ferðafélagið setti upp nýja hring- sjá á Þverfellshorni Esju. Verk þetta vann félagið í minningu Jóns J. Víðis landmælingamanns. Efndi Ferðafélagið til Esjugönguárs af þessu tilefni, hönnuð var gestabók og sérstakt merki Esjugönguársins. Fjöldi þeirra sem gengu á Þverfells- horn og rituðu nöfn sín í gestabók- ina reyndist miklu meiri en búist hafði verið við eða alls 6.789 manns. Öllu þessu fólki var sent Esjumerk- ið til minningar um gönguferð á Esju á Esjugönguári Ferðafélags- ins._ Útgáfa árbókar Ferðafélagsins 1994 markar á vissan hátt tíma- mót, segir í frétt frá FÍ. Til þess að bæta bókina samþykkti stjórn Ferðafélagsins á haustdögum 1993 að brot bókarinnar skyldi stækkað svo að meira væri hægt að vanda til umbrots en áður. Árbókin var í septemberbyrjun tilnefnd til ís- lensku bókmenntaverðlaunanna. Þátttakendur í ferðum ársins Hjálmar R. Bárðarson, fyrrverandi siglingamálastjóri þakkar viðurkenningu úr Minningarsjóði Páls Jónssonar á aðalfundi Ferðafélagsins. voru 7.830 í 281 ferð og er þátttak- endafjöldinn sá næstmesti frá upp- hafi, aðeins afmælisárið 1977 voru þátttakendur fleiri eða 8021. Rað- ganga ársins var tileinkuð 50 ára afmæli lýðveldisins, var hún gengin í 8 áföngum frá Bessastöðum til Þingvalla, en forseti íslands, frú Vigdís Finnbogadóttir, fylgdi henni úr hlaði 17. apríl. Þátttakendur urðu alls 1.155 talsins. Hjálmar Bárðarson heidraður Afhending úr minningarsjóði Páls Jónssonar fór fram á þessum aðalfundi í fyrsta skipti. Páll Jóns- son lést árið 1985, en hann var lengi í stjórn Ferðafélagsins og ritstjóri árbókar frá 1968 til 1982. Sam- dóma niðurstaða sjóðsstjórnar var sú að veita Hjálmari R. Bárðar- syni, fyrrverandi siglingamála- stjóra, fyrstu viðurkenningu úr sjóðnum fyrir fagrar og vel unnar bækur um land og þjóð. Nýr varaforseti var kjörinn á þessum aðalfundi, Haukur Jóhann- esson jarðfræðingur, og meðstjórn- endur til næstu þriggja ára þau Ingibjörg Þráinsdóttir, Jón Viðar Sigurðsson og Sigríður Þorbjarnar- dóttir. Varði doktors- ritgerð í líffræði LAUFEY Þóra Ámundadóttir varði í febrúar síðastliðnum doktorsritgerð í sam- eindalíffræði við frumulíffræðideild Ge- orgetownháskóla í Washington, D.C., Bandaríkjunum. Rit- gerðin nefnist „The Int- eraction of Transform- ing Growth Factor [TGFQ with c-Myc and Neu in Mouse Mamm- ary and Salivary Gland Thumorigenesis". Laufey Þóra lauk Dr. Laufey Þóra Ámundadóttir. stúdentsprófi frá Menntaskólanum við Sund 1982 og B.Sc. prófi í líffræði við Há- skóla íslands 1987. Ári síðar lauk hún fram- haldsverkefni við líf- fræðiskor raunyísinda- deildar Háskóla íslands undir handleiðslu dr. Guðmundar Eggerts- sonar. Haustið 1989 hóf Laufey doktorsnám við frumulíffræðideild Georgetownháskóla í Washington D.C., Bandaríkjunum. Leið- beinandi hennar var Dr. Robert Dickson. Rannsóknirnar beindust að þrem krabbameinsvaldandi genum sem eru nefnd TGF(, c-Myc og Neu. Þau hafa öll verið tengd brjóstakrabbameini vegna genamögnunar og/eða yfirtj- áningar. Athugað var hvort TGF( og c-Myc annarsvegar, og TGF( og Neu hinsvegar, vinna saman við myndun brjóstakrabbameins í músum. Styrki til doktorsnáms hlaut Lauf- ey Þóra frá Fulbright-stofnuninni, American-Scandinavian Foundation, Krabbameinsfélagi Reykjavíkur og frumulíffræðideild Georgetownhá- skóla. Laufey Þóra starfar nú á rannsóknarstofu dr. Philip Leder í erfðafræðideild Harvardháskóla í Boston. Foreldrar hennar eru Sigrún Þór- isdóttir og Ámundi Gunnar Ólafsson. Eiginmaður Laufeyjar Þóru er dr. Þorkell Andrésson sem er við störf í frumulíffræðideild sama háskóla. Námskeið fyrir Bifreiðasala Prófnefnd bifreiöasala og Frosöslumiösföö bílgreina auglýsa námskeið fyrir Bifreiðasala 15.-24. maí n.k. (próf 29. maí). Námskeiðið er 23 kennslu- stundir, fer fram síðdegis og ó kvöldin í 7 skipti samtals og varir í 2 vikur. Námsþœttir: Kauparéttur Samningaréttur Veðréttur lausafjórmuna, þinglýsingar og viðskiptabréfareglur Mat á ástandi og verðmœti ökutœkja, róðgjöf við kaupendur Reglur um skráningu ökutœkja, skoðun ofl Fjármálaleg ráðgjöf við kaupendur Opinber gjöid af ökutœkjum Vótryggingar ökutœkja Reglur um virðisaukaskattsbíla Sölu- og samningatœkni Indriói Þorkelsson. lögmaóur hdl Andri Árnason, lögmaður hri Bjarki H. Diego, lögmaour hdl Finnbogi Eyjolfsson, blaðafullfrú/ Heklu hf Gunnar Svavarsson. verkfrœdingur Bjöm Jónsson, vióskiptafrœðingur Bergþór Magnússon, fjamnáfaráðuneytið Ðnar Þonaksson, Tryggingarmiðstöðin fif Bjamfreóur Ólafsson, embœtti Rikisskattstj. Sigþór Karlsson, woskipfafrœoingur Nárrokeiðið. sem er eitt a( skilyrðum þoss að hljóta leyfi til rekstrar á bílasölu, er haldið samkvœmt Lögum um sölu notaðra ökutœkja nr. 69/1994 og Reglugerð um námskeið og próf til að öðlast leyfi til sölu notaðra ökutœkja nr. 407/1994. Námskeiðsgjald kr. 35.000.- FMB Suðurlandsbraut 30 • /08 Reykjavik ??????????? Upplýsingar og skráning: sími 581 -3011 fax 581 -3208 búfræðingar eru menntaðir í Nordisk Landboskole Búfræðingar frá Nordisk Landboskole hafa víðtæka menntun í faginu auk verslunarmenntunar og hafa Því fyrirtaks atvinnumöguleika. y 2ja ára bóklegt nám ^ 2 sérgreinar: líffræði eða hagfræði/kaupskapur t&f Inntökukröfur: 10. bekkur + faglegt nám sem bóndi eða aðstoðarmaður i landbúnaði. Próf frá menntaskóla, öldungadeild, tækniskóla eða verslunarskóla með verkmenntun innan landbúnaðar ^ Námið hefst 4. september 1995 Hringdu og ræddu við okkur. Við getum líka sent Þér upplýsingapésa. J"§ I nORDISK LAnDBOSKOLE ^ ¦ " Rugárdsvej 286 • DK-5210 Odense NV • Danmark Telefon +45 66 16 18 90 • Telefax +45 66 16 56 90 Kennsla í búfræöi hófst fyrir 31 ári t Nordisk Landboskole. þar fæst úrvalsmenntun og kennslureynsla, sem tryggir fyrsta flokks menntun. í skólanum höldum viö námskeio fyrir nemendur frá mörgum londum I Afríku, Aslu og Austur-Evrópu. RAÐSTEFNA UM STARFSÞJÁLFUN OG ENDURMENNTUN þar sem hleypt verður afstokkunum á íslandi Leonardó áœtlun Evrópusambandsins um samstarf á syiðt starfstnenntunar á framhaldssköla- og háskólastigi og á sviði endur- og símenntunar íatvinnulífinu. 11 maí 1995 á Grand Hótel Reykjavík 10:00 Opnunarávörp frá fulltrúum menntamálaráðuneytís og framkvæmdastjómarEvrópusambandsins 10:15 Kynriing á Leonardó áætlun Evrópusambandsins: Flokkur I og III sem sótt er um beint til viðkomandi landsskrifstofa; samstarfsverkefni á framhaldsskólastigi Tim Mawson, framkvœmdastjórn Evrópusambandsins Flokkur II og III sem sótt er um beint til framkvæmdastjómarinnar; samstarfsverkefni á háskólastígi Steve Bainbridge, framkvœmdastjóm Evrópusambandsins 12:00 Kynning á helstu tegundum verkefna og meginniðurstöðum úr peim áætlunum sem sameinast undir hattí Leonardó áætlunarinnar: CÖMETT - Samstarf háskóla og atvinnulífs um starfsþjálfuh og tæknimenntun Hellen M. Gunnarsdóttir, Háskóla íslands 12:30 Hádegisverður 14:00 Kynning á helstu tegundum verkefna, frh.: FORCE -Samstarfásviðiendurmenntunarog starfsþjálfunar í atvinnulffinu John Moore, FORCE skrifstofan á íriandi PETRA -Samstarf um starfsmenntun á framhaldsskólastigi Lise Fogh PETRA skrifstofan (Danmörku 15:00 Kynning á starfsemi landsskrifstofu Leonardó á íslandi; skipulagi, þjónustu og ferli við urasóknir sem sendar eru beint til skrifstofunnar Ágúst H. Ingþórsson, Rannsóknaþjónustu Háskólans 15:45 Kynning á Samstarfsnefhd atvinnulffs og skóla og hlutverki hennar í framkvæmd Leonardó Sigmundur Guðbjarnason, stjórnarformaður Sammenntar 16:00 Umræður um möguieg íslensk verkefrú innan Leonardó áætlunarinnar 17:00 Mótttaka á Grand Hótel Reykjavfk f boðí menntamálaráðuneytis ög landsskrifstofu Leonardó á íslandi. Ráðstefiiustjóri verðurSólrán Jensdóttír, skrifstojustjóri f menntamátaráðuneytinu Þátttaka er ókeypis og öllum opin meðan húsrúm leyfir. Einungisþeim sém skrá sigfyrirfram verður tryggð þátttaka. Vinsamtegast tilkynnið þátttöku til Rannsóknaþjónustu Háskétans s. $69 4900 ísíðasta lagi 8. mai. Rannsóknaþjónusta Háskólans T»kntgatöl, Ounhaga 5,107 Reyk|av!k. StmiS694?Q0 PaK569*90S

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.