Morgunblaðið - 05.01.1996, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 05.01.1996, Blaðsíða 4
4 FÖSTUDAGUR 5. JANÚAR 1996 MORGUNBLAÐIÐ \T~ FRETTIR Talsmenn íbúa óánægðir með fyrirhugaða stækkun Grandaskóla Gera athugasemd- ir við vinnubrögð borgarinnar TALSMENN íbúa við Grandaskóla hafa gert athugasemdir við vinnu- brögð af hálfu borgaryfirvalda við undirbúning fyrirhugaðrar stækk- unar skólans. Jarðvinna við 2.000 fermetra byggingu á lóð skólans hófst áður en byggingarnefnd fór yfir athugasemdir frá íbúunum. Ibúarnir segja að byggingarnefnd hafi enn "ekki veitt leyfi til bygging- arinnar. Magnús Sædal, byggingafulltrúi í Reykjavík, staðfesti að ekki væri búið að gefa út formlegt byggingar- leyfi fyrir byggingunni. Það væri hins vegar ekki óvenjulegt að leyfð- ar væru byrjunarframkvæmdir áður en byggingarleyfið væri gefið út. „Byggingadeild borgarverkfræð- ings, fyrir hönd borgarsjóðs, hefur fengið leyfi til að hefja gröffog reka niður staura, en þá þarf að reka 6-8 metra ofan í jörðina. Þetta er á ábyrgð byggingadeildar, sem er að taka þá áhættu að byggingar- leyfið verði hugsanlega ekki gefíð út." Magnús sagði að ástæðan fyrir því að svona væri staðið að málum væri sú að borgaryfirvöld hefðu sett sér það markmið að einsetja Grandaskóla fyrir næsta haust. Nauðsynlegt hefði verið að hefja framkvæmdir þetta snemma til að það væri unnt. Auk þess fylgdi mikill hávaði því þegar staurarnir væru reknir í jörðina og ekki væri hægt að kenna í skólanum á sama tíma og það væri gert. Talsmenn íbúanna segja ýmislegt athugavert við vinnubrögð borgar- innar. Fyrst sé að telja að óskað hafi verið eftir athugasemdum íbú- anna í byrjun desember. Margir hafi verið uppteknir við að undirbúa jólahald og varla hafi verið veittur fjögurra vikna frestur því þurft hafi að koma athugasemdunum í póst 22. desember til að bréfið bærist fyrir tilsettan tíma, eða jóla- daginn 25. desember. Samt bárust byggingafulltrúa athugasemdir við bygginguna 21. desember. í bréfinu er gerð athugasemd við að ekki sé tekið mið af skjólmyndandi aðgerð- um við staðsetningu og útlit bygg- ingarinnar sé alls ekki í samræmi við_ aðrar byggingar í kring. íbúarnir taka fram að erfitt sé að sjá hver bílastæðaþörfin verði, því ekki hafí fylgt með gögn um fyrirhugaðan fjölda kennara og nemenda. Með nýbyggingunni virð- ist nýtingarhlutfall lóðarinnar verða langt yfír viðmiðunarmðrkum og leiksvæði fyrir skólabörnin allt of lítið. Mikið umferðarálag Að lokum er tekið fram að ef við aðra umferð um Rekagranda t.d. vegna 100 barna leikskóla bættist aðkoma og bflastæði við nýju bygg- inguna verði að skoða markmið hverfaskipulags vegna umferðar. Markmiðin séu m.a. að auka um- ferðaröryggi, minnka umferðartaf- ir, drága úr umferðaráhrifum, minnka gegnumakstur um íbúðar- hverfi og fullnægja eftirspurn eftir bílastæðum. Byggingarnefnd mun fjalla um byggingarleyfi fyrir Grandaskóla 11. janúar nk. Magnús Sædal sagði að þá yrðu athugasemdir íbúanna teknar til umfjöllunar. A 1 ^ffflPT** £ Iiíi ¦l ' mT JM:n ¦ ~ %^f siSSS: H '^^^| Hl PP^S 5 ^Pife ** \\ ,-, :¦.¦¦:¦.¦ \ \\ hílactnAi \ '----\S~ \ .1 V*ís A \ bílastæði 1 \ l~ 7*S tí^'y' <mr\. SkerjafjörÍm Starfsemi KR Teikning arkitektanna Aðalsteins Snorrasonar og Egils Guðmundssonar, úrvinnsla Morgunblaðsins Tvö ár frá samkomulagi við Bandaríkjamenn um varnarmál TVÖ ÁR voru í gær liðin frá undir- ritun sameiginlegrar bókunar við varnarsamning Islands og Banda- ríkjanna, þar sem kveðið var á um varnarviðbúnað og liðsstyrk í varnarstöðinni á Keflavíkurflug- velli. í bókuninni voru ákvæði um að samkomulagið yrði endurskoð- að innan tveggja ára. Viðræður ríkjanna um endurskoðun halda hins vegar áfram þótt sá tími sé liðinn, að sögn Helga Ágústsson- ar, ráðuneytisstjóra utanríkisráðu- neytisins og formanns íslenzku viðræðunefndarinnar. Viðræðunum haldið áfram í samkomulaginu, sem þeir Jón Baldvin Hannibalsson, þáverandi utanríkisráðherra, og William J. Perry, aðstoðarvarnarmálaráð- herra Bandaríkjanna, undirrituðu í Reykjavík 4. janúar 1994, segir: „Ríkin tvö munu efna að nýju til samráðs í því skyni að endurskoða ákvæði samnings þessa og komast að sameiginlegri niðurstöðu um . þau í lok tveggja ára tímabils frá og með 1. janúar 1994." Engin ákveðin dagsetning Stefnt hefur verið að því að ljúka endurskoðun samkomulags- ins fyrir áramót. Helgi Ágústsson segir hins vegar að nkin hafí ekki verið bundin við slíkt og að viðræð- ur þær, sem undanfarið hafa farið fram í Reykjavík, muni halda áfram. Helgi segir að ekki sé stefnt að því að ljúka þeim fyrir neina ákveðna dagsetningu. Frumvarp til laga um rannsókn flugslysa Flugslysa- nefnd tryggt sjálfstæði RANNSÓKNARNEFND flugslysa verður skilin frá Flugmálastjórn og henni tryggt algert sjálfstæði, verði frumvarp samgönguráðherra, sem nú liggur fyrir Alþingi, að lögum. Beinn kostnaðarauki vegna þessarar tilhögunar ¦ er metinn tvær millj. króna á ári. í greinargerð með frumvarpinu segir m.a., að viðhorf á alþjóðavett- vangi geri brýnt að hraða gildistöku nýrrar skipunar á fyrirkomulagi flugslysarannsókna á íslandi. Þessi viðhorf varði einkum sjálfstæði þeirra sem annist flugslysarannsókn- ir og þar með aðskilnað þess starfs frá starfsemi flugmálastjórna á hverjum stað. Á þennan aðskilnað sé til dæmis lögð áhersla í tilskipun ráðs Evrópusambandsins frá 21. nóv- ember sl. Ástæðan sé sú að rannsókn kunni að varða starfsemi flugmála- stjórna, til dæmis skírteinaútgáfu og framkvæmd reglna þar að lútandi, eða flugumferðarþjónustu. Bætt úr bráðabirgðaástandi Fyrir fjórum árum voru flugslysa- rannsóknir hér á landi færðar frá loftferðaeftirlitsdeild flugmálastjórn- ar og settar í sérstaka deild, en sú skipan var til bráðabirgða og er frumvarpinu ætlað að bæta þar úr. „Mikilvægasta breyting á rann- sóknum flugslysa, sem frumvarp þetta gerir ráð fyrir, er að rannsókn- arheimildir og -skyldur Flugmála- stjórnar eru alfarið felldar niður og rannsókn lögð í hendur eins sjálf- stæðs og óháðs aðila, rannsóknar- nefndar flugslysa," segir í greinar- gerðinni. „I stjórnsýslukerfinu telst nefndin sjálfstæð stjórnsýslustofnun, en heyrir stjórnsýslulega beint undir samgönguráðherra, eins og flug- slysanefnd samkvæmt núgildandi loftferðalögum. Þessi breyting er óhjákvæmileg vegna þeirra alþjóð- legu skuldbindinga sem ísland hefur gengist undir." Þá er skýrt tekið fram í athuga- semdum með frumvarpinu, að þótt rannsóknarnefnd flugslysa heyri stjórnsýslulega undir samgönguráð- herra hafi hann eða ráðuneyti hans engan íhlutunarrétt varðandi rann- sókn máls sem er alfarið og endan- lega í höndum nefndarinnar. Ekki er gert ráð fyrir breytingum 1 mannahaldi í frumvarpinu, utan hvað ráðinn verði aðstoðarmaður til nefndarinnar. Gert er ráð fyrir að sá sem gegnir stöðu framkvæmda- stjóra flugslysarannsóknadeildar Flugmálastjórnar skuli hafa forgang til starfs framkvæmdastjóra rann- sóknarnefndar flugslysa „og skulu laun hans og kjör eigi skerðast við tilflutninginn", eins og segir í grein- argerð. Formaður sóknarnefndar Langholtskirkju Sóknarnefnd fundar í dag EÐLILEGT eftirlit og aðgangur héf- ur verið að reikningum Langholts- sóknar að því er Guðmundur E. Páls- son, formaður sóknarnefndar, segir. Hann segist ekki skilja orð sr. Flóka Kristinssonar sóknarprests um að ákjósanlegt sé að Eríkur Tómasson fari ofan í fjármál safnaðarins síð- ustu tíu árin. Guðmundur átti von á að haldinn yrði sóknarnefndarfundur í dag. Fundurinn myndi taka ákvörð- un um hvort sóknarnefndin gæfi út yfirlýsingu um afstöðu sína til máls- ins. Guðmundur lýsti yfir undrun sinni á orðum Flóka í blaðinu í gær. „Ég skil ekki svona aðdróttanir því reikn- ingarnir hafa alltaf legið frammi og eru endurskoðaðir af endurskoðend- um og færðir á löggiltum endurskoð- endaskrifstofum. Hver tilgangurinn með svona ummælum er veit ég ekki," sagði hann. Hann sagði að sóknarnefndin væri afar ánægð með ákvörðun biskups um að fá óháðan aðila að deilunni. „Þótt við gerum okkur ekki grein fyrir því hvernig hægt sé að leysa deiluna bindum við miklar vonir við að starf Eiríks skili árangri og verð- um tilbúin til að aðstoða hann eftir fremsta megni," sagði hann. Guðmundur lagði áherslu á að aldrei hefði verið nefnt að sr. Flóki hefði gerst brotlegur við lög. Hins vegar næðu lög ekki til mannlegra samskipta almennt. „Sr. Sigurður Sigurðarsson vígslubiskup og sr. Geir Waage, formaður Prestafélags- ins, vita betur en að ágreiningurinn snúist um hvort Flóki hafí brotið lög eða ekki enda hafa þeir báðir komið að málinu," sagði hann. Guðmundur sagði að sóknarnefndin hefði fundað um málið fyrir jól. „Á þeim fundum ákváðum við að sjá hvað myndi ger- ast enda hafði biskup sagt okkur að hann myndi leita eftir aðstoð. Þess vegna höfum við setið á okkuri Núna er málið hins vegar orðið þannig að við verðum að koma saman og ræða málið. Ég býst við að við höldum fund á morgun [í dag]. Fundurinn tekur svo ákvörðun um hvort við teljum ástæðu til að gefa út yfirlýs- ingu um afstöðu okkar," sagði hann. Guðmundur játti því að sóknar- börn hefðu haft samband við sig og lýst yfir áhyggjum sínum af deil- unni. Hann sagði að til greina kæmi að halda almennan safnaðarfund vegna málsins. Yfirlýsing' frá stjórn Prófastafélags Islands MORGUNBLAÐINU barst í gær yfirlýsing frá stjórn Pró- fastafélags íslands: „Stjórn Prófastafélags ís- lands harmar og lýsir . van- þóknun sinni á þeirri órðk- studdu og fjjótfærnislegu full- yrðingu formanns Prestafé- lags Islands, þess efnis að kom- inn sé upp alvarlegur trúnað- arbrestur milli biskups íslands og presta landsins. Alítur stjórnin, að hér sé nriög ómak- lega vegið að biskupi landsins og vísvitandi reynt að gera hann tortryggilegan í augum þjóðarinnar, sem varla flokk- ast undir þurftarverk. Telur stjórnin, að alhæfingar sem þessar af hálfu formanns pre- stafélagsins séu honum ekki sæmandi. S^jórn Prófastafélags ís- lands lýsir yfir eindregnum stuðningi við biskup landsins og færir honum þakkir fyrir mikil og góð störf í þágu kirkj- unnar. í biskupstíð herra Ólafs hef- ur kirkju- og safnaðarlíf eflst með slíkum hætti, að kirkjan hefur hvarvetna verið í sókn og starf hennar verður sífellt fjölbreyttara og þróttmeira. Biður stjórn prófastafélagsins biskupi allrar blessunar í veg- legum og vandasömum störf- um hans. I
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.