Morgunblaðið - 05.01.1996, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 05.01.1996, Blaðsíða 10
10 FÖSTUDAGUR 5. JANÚAR 1996 MORGUNBLAÐIÐ FRETTIR Morgunblaðið/Valdimar Kristinsson SUMIR eru heppnari en aðrir, hér er hestamaðurinn Sveinn Ragnarsson að moka spónum og virðist eiga nóg af þeim tor- fengna varningi. Spónaskortur í vetrarbyrjun MIKIL eftirsþurn er nú eftir spón- um til undirburðar undir hross, hænsni og svín. Jón Snorrason, forstjóri Húsasmiðjunnar, sagði að ásóknin í spænina væri slík að engu lagi væri likt. Sagði hann þetta helst minna á ásókn í nælon- sokka á stríðsárunum eða sprútt- sölu í áfengisbanni. Hestamönn- um, sem nú eru hver af öðrum að taka hross á hús, fer stöðugt fjölgandi, samfara því að þeim hestamönnum sem nota spæni tii undirburðar fer einnig fjölgandi. Stærstu framleiðendur spóna eru BYKO og Húsasmiðjan og eru tugir á biðlista eftir gámum hjá báðum fyrirtækjum. Stór gámur frá Húsasmiðjunni kostaði um 6 þúsund krónur fyrir áramót sem er aðeins flutningskostnaður en verðið hefur verið hækkað í tæp- ar 12 þúsund krónur og sagði Jón þetta gert til að draga úr eftir- spurninni. Taldi hann líklegt að fyrirkomulaginu yrði breytt þannig að öllum umframspónum, þ.e. það sem hestamenn hafa fengið, verði pakkað eða þeir sett- ir í poka og seldir þannig. Fastir viðskiptavinir, sem eru svína- og kjúklingabændur, hafa tekið spæni í gámum reglulega allt árið og greitt fyrir bæði flutning og farm samkvæmt umsömdu verði, munu áfram fá sömu þjónustu og verið hefur. Pétur Andrésson, aðstoðar- framkvæmdastjóri timbursðlu hjá BYKO, hafði svipaða sögu að segja, þar biðu þetta 20 til 30 aðilar eftir spónum en vinnslan skilaði af sér einum 20 feta gámi af spónum hvern dag þegar vel léti. Hjá BYKO kostar gámurinn 13 þúsund krónur tæpar en þeir seldu einnig minni gáma og svo pokaða spæni sem kosta 209 krón- ur. Fyrir nokkrum árnrrt kom fyr- ir að bæði BYKO og Húsasmiðjan þurftu að henda spónum yf ir sum- artímann en slíkt hefur ekki gerst um allnokkurt skeið. Sorpa framleiddi spæni úr dag- blöðum um þriggja ára skeið og segir Ásmundur Reykdal st öðvar- stjóri að því hafi verið hætt þar sem verð á pappír til endur- vinnslu hafi hækkað og því ekki verið grundvöllur fyrir þessari framleiðslu. Nú hafi verðið hins vegar lækkað aftur og taldi hann að ákvörðun um að hefja fram- leiðslu á dagblaðaspónum aftur yrði tekin fHótlega. Fjórtán kílóa pokar kostuðu á sínum tíma 106 krónur eða 7,58 krónur kílóið en einnig hefði verið hægt að fá spænina í 1.000 lítra pokum og var kílóverðið þá 5 krónur. Taldi Ásmundur líkleg^t að verðið myndi eitthvað hækka verði hafin sala á dagblaðaspónum á nýjan leik. Fram að þessu hefur baráttan um spænina ekki harðnað fyrr en undir vor og eru hestamenn, og vafalaust kjúklinga- og svína- bændur líka, farnir að velta fyrir sér hvernig ástandið verði í vor. En víst er að engin trésmiðja ætti að þurfa að henda spónum eða sagi í vetur. Vegagerðin auglýsir útboð á Vestfjarðavegi um Gilsfjörð Ein stærsta vegafram- kvæmdin á næstu ámm VEGAGERÐIN hefur auglýst útboð Vestfjarðavegar yfir Gilsfjörð um Kaldrana- í Króksfjarðarnesi ásamt aðkomuvegum í Saurbæjar- og Reykhólahreppi. Áætlað er að fram- kvæmdir geti hafist á næsta ári og verði að fullu lokið 15. ágúst 1999. Samkvæmt vegaáætlun verður 775 milljónum kr. varið til þessa verks á þremur árum. Gert er ráð fyrir þeim möguleika að ljúka framkvæmdum ári fyrr og er tilboðs óskað í báða möguleika. Umferð verður hleypt á veginn fyrir 1. desember 1998 eða ári fyrr ef framkvæmdum verður flýtt. Vegurinn fer utarlega yfír Gils- fjörð, það er að segja um Kaldrana í Dalasýslu og 5 Króksfjarðarnes í Reykhóíahreppi. Vegurinn og að- komuvegir í Saurbæjar- og Reyk- hólahreppum eru alls 10,2 km að Iengd. Hann verður Iagður að mestu leyti á fyllingu og brúin aðeins 65 metra löng. Samkvæmt vegaáætlun verður veitt 162 milljónum króna til framkvæmdarinnar á þessu ári, 231 milljón árið 1997 og 382 milljónum króna 1998, eða alls 775 milljónum kr. á þriggja ára tímabili. Áætla má að hönnunar- og eftirlitskostnaður Vegagerðarinnar sé um 15% af þeirri upphæð. Þá hefur verið gert umhyerfismat og náttúrurannsóknir vegna lagning- ar vegarins og er það orðið töluverð- ur kostnaður, að sögn Runólfs Gunn- arssonar hjá Vegagerðinni. Vegna niðurskurðar á vegaáætlun er þó óvíst hve miklu verður veitt til þessa verks á þessu ári. Lagning Vest- fjarðavegar um Gilsfjörð verður þó ein stærsta framkvæmdin í vegamál- um á næstu árum. Styrkir byggðirnar norðan og sunnan fjarðar Vestfjarðavegur um Gilsfjörð er hluti af syðri stofnbrautinni sem þjónar Vestfjörðum. í Framkvæmda- fréttum segir að þessi leið sé mikil- væg fyrir syðri hluta Vestfjarða og í raun eina leiðin fyrir Reykhólahrepp og staðina í Vestur-Barðastrandar- sýslu, Patreksfjörð, Tálknafjörð og Bíldudal. Þetta sé langstysta leiðin Jógastöðin CKeimsCjós Armúla 15, 2. ficzð, sími Jógatímar: ki. 7.30,9.30, ii, 14 og 16. Umbreytingardans: ki. 13 og \i. Kynningar: <Þú verður Kl. 10. Öldutækni (tilfinningavinna). í^attCiðuCÍUr Kl. 13. Vellíðunarnámskeið. Kl. 14. Námskeiðið Listin að lifa í gleði og heilbrigði. Næstu námskeið: Vellíðunarnámskeið Listin að lifa í gleði og heilbrigði Byrjendanámskeið í Kripalujóga Byrjendanámskeið í Kripalujóga 5. jan.-24. jan. mán./mið. kl. 20-22. 16. jan.- 5. mars þri. kl. 20.30-22.30. 16. jan.-l. feb. þri./fim. kl. 20-22. 29. jan.-14. feb. mán./mið. kl. 20-22. til staðanna í Vestur-ísafjarðarsýslu, Þingeyrar og Flateyrar. Leiðin verði að sumariagi um 40 km styttri til ísafjarðar eftir þverun Gilsfjarðar ef farið er um Þorska- fjarðarheiði en leiðin um Steingríms- fjarðarheiði og Djúp. Vestfjarðaveg- ur um Gilsfjörð verði einnig mikil- vægur hlekkur í tengingu þjónustu- svæðis Búðardals við Reykhólahrepp. í Framkvæmdafréttum segir að um nokkurt árabil hafi menn eygt ákveðna möguleika til að stytta all- verulega leiðina um Gilsfjörð með því að þvera fjörðinn utarlega. Styttri og öruggari vegtenging um Gilsfjörð opni ýmsa möguleika fyrir íbúa og sveitarfélög norðan og sunnan fjarð- ar. Ætlunin með þessum fram- kvæmdum sé m.a. að styrkja byggð- irnar norðan og sunnan fjarðar og skapa grundvöll fyrir aukinni sam- vinnu. Þjónustusvæði Búðardals stækki einnig vegna styttingar vega- lengda. 750 þúsund rúmmetrar uppfyllingarefnis í Saurbænum liggur fyrirhugaður vegur um Kaldrana og niður í fjöru á honum austanverðum. Síðan liggur hann í sveig u.þ.b. 500 m vestan við Nónskerið. Þaðan liggur vegurinn nokkuð þvert á aðalál Gilsfjarðar en tekur síðan land nokkru austan við Langasker. Veglínan liggur í sveig upp á Króksfjarðarnes og er nokkuð vestan við kaupfélagsbúðina. Byggð verður vegfylling yfír fjörð- inn og honum þannig lokað að mestu en 65 m löng brú verður byggð á klöppunum að norðanverðu í firðin- um. Úr malar- og grjótnámum beggja vegna fjarðarins verður upp- fyllingarefnið allt sótt, samtals 750.000 rúmmetrar. Stærsta náman er sunnan fjarðarins og þar verður bæði malar- og grjótnám, allt að 600.000 rúmmetrar. Miðað við núverandi veg styttist vegalengdin milli Neðri-Brunnár og Króksfjarðarness um rúma 17 km. Lengd Vestfjarðavegar sem Vega- gerðin býður nú út er 9,2 km en lengd aðkomuvega er 1,0 km. Runólfur segir að tiltölulega góð sátt hafí orðið um þessa framkvæmd en ágreiningur hafí verið vegna nátt- úruverndarsjónarmiða á tímabili. „Náttúruverndarráð gerði athuga- semdir við framkvæmdina en það var reynt að koma til móts við þær. Ég held að það hafi aldrei verið ágrein- ingur um að leggja veginn yfír fjörð- inn í stað þess að fara inn fyrir hann," sagði Runólfur. Gefur Haraldi Noregskonungi Passíusálmana JeÍmslÍSs Móðurstöð 'Kjrpaíujóga á lslandi INGÓLFUR Guðmundsson prest- ur er á leið til starfa fyrir biskup- inn í Niðarósi í Noregi. Þegar hann kemur til Noregs hittir hann Harald Noregskon- ung og hyggst færa honum Passíusálmana á íslensku og dönsku að gjöf. „Þegar Haraldur Ólafsson, þáverandi ríkisarfi Noregs, varð fimmtugur, var ég staddur í Noregi," sagði Ingólfur í sam- tali við blaðið. „í hálf- gerðu bríaríi hugsaði ég sem svo að það væri eiginlega sann- gjarnt að einhver Ing- ólfur úr Reykjavík sýndi Haraldi ríkis- arfa einhverja vin- semd. Þessi tvö nöfn hafa verið andstæð nöfn í okkar sögu því Ingólfur bóndi í Reykja- vík vildi ekki borga Haraldi kon- ungi hárfagra skatt. Því sendi ég honum Passíusálmana á ný- norsku," hélt Ingólfur áfram. „Síðan var það ákveðið í haust að ég myndi fara og starfa í Ingólfur Guðmundsson nokkra mánuði fyrir biskupinn í Niðarósi, sem afleysingaprestur. Þá færði ég það í tal við sendi- herra okkar í Ósló, Eið Guðnason, hvort það væri líklegt að konungur myndi þiggja Passíusálmana á islensku, mynd- skreytta af Barböru Árnason og nýlega danska þýðingu Björns Sigurbjörns- sonar á sálmunum. Eiður tók að sér að kanna málið og ég bjóst ekki við að þurfa að afhenda bækurnar sjálfur, ekki frekar en í fyrra skiptið. En svo hringir Eið- ur núna skömmu fyr- ir jólin og segir mér að ég eigi að mæta klukkan kortér yfir tólf þann átt- unda janúar í konungshöllina og afhenda gjöfina sjálfur," sagði Ingólfur og fannst það vera skemmtileg tilhugsun í þessu sam- hengi að hann færi nú að greiða Haraldi konungi skatt, þegar hann hæfi störf í Noregi.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.