Morgunblaðið - 29.03.1996, Blaðsíða 20

Morgunblaðið - 29.03.1996, Blaðsíða 20
20 D FÖSTUDAGUR 29. MARZ 1996 MORGUNBLAÐIÐ -w:-;,-.::'si' &¦: :-v *: ;'; RFIISN JlIfllUli if :.......:¦ Kjartan Ragnars hrl. Löggíítur fasteignasaii. Kristján Kristjánsson sölum. Agia S. Björnsdóttir sölum. Björn Stefánsson sölum. SUÐURLANDSBRAUT 14. 3. HÆ0 (HÚS B&L) s 5 888 222 Vantar í vesturbæ hæð eða íbúð með fjórum svefnherb. og bílskúr. Æskilegur staður er Ægisíðan, fleira kemur þó til greina. Hafið sam- band ef þið eruð í söluhugleiðingum. Opið 9 -18 - laugardaga 11-13 3ia herb. ALFHOLSVEGUR Eínbýlí - Raðhús Fallegt ca 175 fm parh. á tveimur hæðum m. innb. bílsk. Tvennar svalir. Mögul. eignaskipti á minni hæð í Kóp. Verð 12,7 millj. LINDASMARI - KÓP. Raðhús ca 190 fm á tveimur hæðum. Húsið er fullb. og allt hið vandaðasta. Eign sem vert er að skoða nánar. Verð 13,8 millj. Áhv. 6,2 millj. AUSTURSTRÖND - NÝ Vorum að fá í sölu góða 103 fm íb. á 4. hæð. Tvennarsvalir. Bílgeymsla, þvherb. á hæð. Öll þjónusta við dyrnar. Skóli, sundl., banki, Hagkaup og Bónus. Verð 8,5 millj. SUÐURBRAUT - NÝ Vorum að fá i sölu ca 92 fm 3|a herb. íb. á 3ju hæð. Suðursv, tvö rúmgóð svefnherb. Húsið nýtega málað. Laus strax. Verð 6,3 millj. Áhv. 3,1 millj. GOÐHEIMAR - NY Vorum að fá i sölu ca 127 fm 4-5 herb. sérhæð á 1. hæð. Ibúðin er mikið endurnýjuð. Eldhús og bað nýlegt. Parketogflísarágóifum, Verð 9,8 milij. Áhv. ca 4,0 míllj. LINDARSEL Glæsil. einb. ca 250 fm. Séríb. á jarðh. Verð 16,2 millj. STARENGI Ca 176 fm einb. á einni hæð. Fullb. að utan, fokh. að innan. Fallegt hús. Verð 8,6 millj. GRENSASVEGUR - NY Vorum að fá í sölu mikið endurnýjaða 3Ja herb. íb. á 3. hæð með mlklu útsýni. Vel staðsett íbúö. Verð 6,5 millj. Áhv. 3,0 míiij. GNIPUHEIÐI - NY Vbrum að fá í sölu neðri sérh. Stór stofa. gott eldh. 3 svefnherb. þvherb. í íbúð. Bílskorsréttur. Verð 9,7 millj. Áhv. 6,3 millj. EYJABAKKI - NY SJAVARGATA - NY_________ Vorum að fá i sölu einbhús á Álftanesi 125 fm ásamt tvöf. bílsk. Parket, suðurverönd. Eignask. möguleg á 4ra herb. íb. í Kóp, Gbæ, Hf. Verð 12,3 millj. Áhv. 6,4 millj. Netfang: kjr@centrum.is RAUÐALÆKUR Ca 121 fm ib. á mlðh. í fjórbh. ásamt bíl- skúr. Vertu ófeiminn og bjóddu þína eign upp i. Verö 9,5 miilj. EFSTASUND Ca 80 fm sérh. í tvíbhúsi m. 30 fm bílsk. Góður garður. (b. og hús f top- pástandi. Áhv. ca 5,7 millj. Verð 9,2 millj. DÚFNAHÓLAR- NÝ________ Vorum að fá 103 fm 4ra til 5 herb. á 6 hæð. Húsið nýlega einangrað og klætt. Gott útsýni. Sameign í góðu ástandi. Verð 7,5 millj. Vorum að fá i sölu góða 4ra herb. íb. með aukaherb. í kj., sameign nýl. tekin í gegn. Nýtt gler. Þvherb. í íb. Verð 7,5 millj. HAFNARFJÖRÐUR_________ Falleg 4ra - 5 herb. íb. með bílsk. Mikið endurn. Parket o.fl. Áhv. 4,5 millj. Verð 8,4 millj. 2ja herb. SKOLAGERÐI - NY_________ Vorum að fá í sölu 2ja-3ja herb. íb. á jarðh. Ib. er öll nýmál. og standsett. Mögul. eignaskipti á stærra. Verð 5,3 millj. WKMSŒEMEMM SKIPHOLT Góð 4-5 herb. endaíbúð á 4. hæð. Ibúðin mikið endurnýjuð. Verð 7,1 millj. Áhv. 5,8 mlllj. ASPARFELL_______________ Vorum að fá í sölu 90 fm íbúð á 7. hæð með miklu útsýni. Ibúðin er í góðu standi og hen- ni fylgir bílskúr. Verð 6,8 millj. Áhv. 1,4 millj. FJALLALIND - RAÐHUS Einstakl. falleg og vönduð raðhús fjögur saman, 156-172 fm á einni hæð ásamt bíl- sk. Afh. fullb. að utan, fokh. að innan. Verð frá 8,7 millj. Sérstakur stóll ÞESSI stóll var hannaður af Verner Panton og er óneitanlega mjög sérstakur. LÆGRIVEXTIR LETTA FASTEIGNAKAUP <f FÉLAG FASTEIGNASALA Svört ljósa- stjakadýr ÞESSI svörtu dýr eru afar til- komumiklir ljósastjakar. Fremra dýrið er ótvírætt elgur og það til hægri er þá líklega kýr. Þetta er norsk framleiðsla sem stendur á tryggum grunni svo sem sjá má. ¦n 01 tfi i+ 2, ca' 3 D) 3 9f c 3 tn £ (ÖBBS 55 30 Bréfsámi 5SS554Ö Opið laugardag kl. 10-13 Embylishus REYKJAVEGUR - MOS. Vorum að fá i söiu rtýl. steypt einb. 148 frn ásamt 32 fm bílsk. Ahv. byggsj. 3,6 millj. vextír4,9%. Verð 11,9 millj. 070127 HJARÐARLAND - MOS. Vorum að fá i einkasölu nýi. parh. á tveim hæðum 190 fm með 26 fm bílsk. 4 svefnh., stofa, borðst., hol. Stórar suðursv. Míkið útsýni. Eiguleg eign. Áhv. 4 millj. 40 ára lán. Voxtir 4,9%. Verð 12,5 millj. 060136 MOSFELLSBÆR Vorum að fá ( sölu einb. 135 fm. Parket. Húsið stendur á fallegum útsýnisstað nálægt rniðbæ. Laust strax. Verð 9,9 mlllj. 070126 FURUBYGGÐ - MOS. Nýl. pafhös170fmátveimurhæðumm. 26 fm bílsk. 4 svefnh. Skipti mðgul. á mínnl elgn, Verð 11,5 mlllj. 060068 VIÐITEIGUR - MOS. Fallegt nýl.raðhús 82 fm 2 svefnh. parket sérsuðurgarður og inng. Ahv. 5,2 millj. Verð 7,9 millj. Skipti mögul. 060144 BAKKASMÁRI 8 - KÓP. I eínkaaölu glæsil. 184 fm parh. ásamt innb. 30 fm bílsk. Húsíð er til afh. strax fultfrág. að utan, fokh. að innan. Ahv. 6,5 millj. húsbr. 5,1%. 060111 STÓRITEIGUR -MOS. Tíl sðlu raðhús á tvelmur hæöum 145 fm m. 22 fm bflsk. 4 svefnherb., suðUrsv, Ahv. 7,5 miUj. Verð 11,0 miBJ. 060140 ENGJASEL - M. BILSK. Mjög gott endaraðhús 200 fm m. bílskýli. Austursv. Nýkiætt að utan. Mðgul. eklpti. Hágst verð 11,0 mlllj. 060066 BJARTAHLÍÐ - MOS. Eitt hús eftir af þessum vinsælu nýbyggðu raðh. 100 fm m. 24 fm bílskúr. Fullb. að utan, málað, fokh. að innan. Ahv. mögul. húsbr. 6,3 millj. 060038 GRENIBYGGÐ - MOS. Glæsil. nýl. parh. 170 fm með 26 fm bílsk. Parket. Arinn. Hiti í stétt. Áhv. 5,5 millj. Verð 12,8 millj. 060141 GRUNDARTANGI - MOS. Gott raðh. 71 fm. 2 svefnherb. Sérinng. og suðurgarður, Mögul. áhv. 4,5 míllj. Verð 6,5 millj. 060137 DALATANGI - MOS. Gott raðhús 87 fm 3ja herb., geymsluloft. Fallegur suðurgarður sérinng. Mögul. áhv. 5,5 míllj, Verð 8,2 millj. 060142 Sérhœöir FIFURIMI - SERH. Störglæall. efrisérhæð 100 fm, 3jaherb. m. sérsm. ínnr. Parket Ahv. 5,2 mRlj. Laus strax. Hagstæð kjör. 050034 LEIRUTANGI - SÉRH. Falleg neðri sérh. 3ja-4ra herb. 94 fm. Parket. Verönd. Sérinng.og garður. Áhv. 4,2 millj. Verð 6,4 millj. 050058 VESTURBERG-4RA Mjög góð 4ra herb. íb. 100 fm á 1. hæð. 3 svefnherb, Parket. Sv.-svalir. Skipti mögul. á eign t.d. Pingholt - vesturbær - miðbær. 030080 " LUNDARBREKKA - KÓP Góð 4ra herb. íb. 95 fm á 3. hæð. inng. af svðlum. Parket. Suðursv. Miklö útsýni. Mðgul. áhv. 4,8 millj. Verí 8,9 mlllj. 030106 GRÉTTISGATA - 5 HERB Rtimg. 5 herb. ib. 117 fm a 2. hæð. 4 svefnh., stofa, borðstofa. Suðursv. Laus strax, hagst. verð. 050045 LINDASMARI - KÓP I einkasölu ný 4ra herb. íb. á 1. hæð 103 fm. Fullfrág. að utan, tilb. u. trév. Sérinng. Suðurgarður. Verð 8 millj. Laus strax. 030102 BÓLSTAÐARHLÍB - 4RA Góð 4ra hrb. íb. 100 fm á 1. hæð í mjög góður fjölbhösi. 3 svefnherb. Laus strax. Verð 6,9 miilj. 030111 ASPARFELL - M. BÍLSKÚR Rúmg. 4-5 herb. íb. 110 fm ásamt 22 fm bíl- skúr. Merbau-parket. 4 svefnh. Tvennar svalir. Mikið útsýni. Skipti mögul. á 2ja herb. fb. Áhv. 4,2 millj. Tækifærísvorð 7,8 millj. 050054 FORNHAGI - 4RA vbrum að fá í sðlu 4ra herb. íb. 92 fm á 4. hæð f nýstandsettri blokk. Suður svalir. Vorð 8,2 millj. 030113 3ja herb. íbúðir HRAUNBÆR - 3JA Falleg 3ja herb. íb. 74 fm á efri hæð í tveggja hæða húsi. Parket. Vestursv. Góð staðsetn. Tækif ærisvorð 6,3 millj. 020107 ÆSUFELL Rúmg. 3ja herb. íb. 96 fm á 2. hæð í fjölb- húsi. Stórar suðursv. Laus strax. Hagst. verð 5,6 millj. 020119 KJARRHÓLMI - KÓP. Mjög goð 3ja herb. ib. 80 fm á 1. hæð m. atórurn auðursv. Áhv. 4,0 millj. Verð 6,4 rnfMj. 020080 ALFHOLT - HF. Ný rúmg. 3ja herb. ib. 93 fm á 1. hæð m. sérinng. og garði. Fullfrág. að utan, tilb. u. tróv. að innan. Áhv. mögul. húsbr. 6,2 millj. 020077 SELJENDUR - VANTAR Vantar fyrir öruggan kaupanda sérh. eða raðh. vestan Elliðaáa. Verðhugmyndir allt að 13 millj. Vantar fyrir öruggan kaupanda íbúð 100-140 fm. með bílsk. Æskil. staðsetn. Safamýri, Efstaleiti, Smáíbúðahverfi. Vantar 3ja-5 herb. í Háaleitishverfi, Smáíbúðahv. Vogahverfi, vesturbæ. Vantar 2ja herb. í Þingholtum, nágrenni miðbæjar. UGLUHÓLAR - M. BÍLSK. Falleg 3ja herb. íb. 84 fm m. 22 fm bílsk. Stórar suðursv. Mögul. áhv. 5,2 millj. Verð 7,4 millj. Laus strax. 020097 ÞVERHOLT - MOS. flúmg. 3ja herb. rislb.. 112 fm. Suðursv. Mikið útsýniJihv. 5 miílj. 40 óra lán með 4,9% vðxtum. 020122 URÐARHOLT - MOS. Rúmgóð og björt 3ja herb. ib. 100 fm á 1. hæð. Parket, suðursvalir. Áhv. 5,5 millj. Verð 7,9 millj. 020123v GARÐASTRÆTI - 3JA Góð 2ja-3Ja herb. risíb. 85 fm. Parket. Austursvalir. Ahv. 3 mlllj. Verð 5,7 mllli; 010098 ENGIHJALLI - KÓP Romg. 3ja herb. Ib. 85 fm i lyftuh. Húsvörður. Parket. Stórar suðursv. Mögul. áhv. 4,4 mlllj. Verð 6,2 millj. 020076 kirVVLTJlilW.lbMIJyi SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR - 2]a Til sölu 2ja hsrb. (b. é jarðhæð 50 fm. Lous strax. Mögul. áhv. 2,8 millj. Verð 4,1 inillj. 01O101 VÍKURÁS - 2JA Faileg nýl. 2ja herb. íb. 60 fm á 3. hæð. Parket. Fallegar innr. Austursv. Mikið útsýni. Ahv. 2,6 millj. byggsj. Verð 5,4 millj. 010098 MIÐHOLT - MOS. Ný rúmg. 2ja herb. fb. 71 frn á 3. hæð i litlu flölbhúsi. Stórar suðursv. Ahv. 4,4 millj. Hagst verð 5,9 millj. 010084 ASPARFELL Nýstandsett 45 fm einstakllb., stofa, svefn- herb., & 4. hæð I lyftuh. Gðð eign. Verð 3,7 mlllj. 010058 MIÐBÆR - MOS. Vorum að fá í einkasölu rúmg. nýl. 2ja herb. risíb. m. millilofti. Parket. Góðar suðursvalir. Ahv. 3,7 millj. byggsj. 4,9%. Verð 5,4 millj. 010009 AÐALSTRÆTI - NYBYGGT Ny stór 2Ja herb. íb. 77 frn á 5. hæð, tiibúln undlr trév. í lyftuhúai, austursvallr, Frabær staðsotning 010102 Atvinnuhusnæði ÁRTÚNSHOLT - LEIGA Hðfum til lelgu skrifst.-/verslhUsnæði 300 fm á 2. hæð. Má skipta I minni einingar. Góð staðsetn. 150041 W O £0 3 KO E c .5? 'S V) (Q U. KROKHALS Til sölu iðnaðarhúsnæði á 1. hæð 150 fm i nýbyggðu húsi. Stórar innk.dyr. Hagstæð lán. Verð 7 millj. 150054 Fasteignamiðlunin Berg, Háaleitisbraut 58, sími 588 55 30 ÁRTÚNSHOLT Til sölu byggingar með tveggja hæða skrif- stofu- eða verslunarhúsn. með góðri stoðsetn. Teikningar á skrifst. 150041

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.