Morgunblaðið - 29.03.1996, Blaðsíða 26

Morgunblaðið - 29.03.1996, Blaðsíða 26
26 D FÖSTUDAGUR 29. MARZ 1996 MORGUNBLAÐIÐ hJ giml: GIMLI FASTEIGNASALA ÞORSGOTU 26 RVK FAX 552 0421 OPIÐ VIRKA DAGA 9 - 18 LAUGARD. 11-14 SUNNUD. 12-14 552 5099 \ <J Árni Stefánsson, vifakfr. MIÐSKOGAR LITTU A VERÐIÐ Gott einbýli á 1. hæð 146 fm ásamt 51 fm bílskúr. 4 svefnherb. 2 stofur. Stór suðurverönd, fallegur garður í rækt. Góð eign á mjög góðum stað sunnan megin á nesinu. Verð aðeins 11,9 millj. Ýmis skipt) koma til greina, jafnvel bill. 3953 REYNIHVAMMUR 2 ÍBÚÐIR. Vorum að fá í sölu þetta ágæta einbýli með sér 2ja herb. ibúð á neðri hæð og tvöföldum bílskúr alls 220 fm. Fallegur garður í rækt, hiti í bílaplani, fallegt útsýni til suðurs. Tilvalið fyrir handlagna. Ath! Verð aðeins 11,3 millj 4933 SELBREKKA - STÓR BÍLSK. Vorum að fá í einkasölu mjög gott einbýli á tveimur hæðum ásamt stórum bílskúr ca 100 fm sem er nýttur sem iðnhúsn. Fallegur skjólgóður garður. Eign sem býður upp á mikla möguleika. 4787 SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR Gott járnklætt timburhús 147 fm alls. Kjallari, hæð og ris. Endurn. klæðning og fleira. Góður bakgarður. Ath. skipti á ódýrara. Áhv. húsbréf 3,5 millj. Verð 8,9 millj. 4682 RAÐHUS/PARHUS ÁSBÚÐ Fallegt 166 fm raðh. á tveimur hæðum ásamt innb. bílsk. 4 svefnherb. Góður suðurgarður. Áhv. 3,6 millj. Verð 11,7 millj. Skipti koma tíl greina. 3453 GOÐALAND Gott endaraðhús, aðalhæð og kjaliari ails 231 fm ásarnt 22 fm bílskúr. Endurn. gólfefni og ffelra á aðalhæð. 4-5 svefnherb. Skjólgóður suðurgarður. Verð 13,3 mlllj. 4724 FÍFUSEL - TVÆR ÍBÚÐIR Gott 236 fm endaraðh. á þremur hseðum m. séríb. I kjaliara. Fjögur góð svefnherb. Húsið klætt að utan með STO-múrkerfi. Verð aðeins 11,2 milij. 4784 BREKKUBYGGÐ - M. BÍLSK. Faltegt 90 fm raðh. á tveimur hæðum ásamt bllskúr. Parket. Glæsit. útsýni. Áhv. 5,3 millj. Verð 8,9 millj. Skipti á 2ja herb. koma til greina. 4636 FANNAFOLÐ Faliegt 102 fm parhús á tveimur hasðum ásamt 28 fm bilskúr. Fallegar innr. og gólfefní. Þrjú svefnherb. Verö 11,3 millj. 3702 FANNAFOLD Fallegt og skemmti- legt raðhús 132 fm á tveimur hæðum ásamt 25 fm bílskúr. 3 svefnherbergi. Vandaðar innr. Góð lán áhv. Verð 11,9 millj. 4270 HRAUNBÆR MJög fallegt 183 fm raðh, á elnni iiæð ásamt aólskála og 21 fm bíisk. Hösið erj góðu standi. Blartar og rúmg. stofur. Áhv, 4,5 millj. húsbn Verð 12,6 millj. 4780 LINDASMARI - VONDUÐ EIGN Vorum að fá í sölu nýtt raðhús 188 fm á tveimur hæðum. Allar innr. og gólfefni hið vandaðasta. Ca 20 fm suðursólsvalir. Áhv. ca 6,0 millj. húsbr. Verð 13,8 millj. 4795 BUGÐUTANGI Fallegt og vel skipu- lagt 100 fm raðhús á einni hæð ásamt 14 fm sólskála. Vandaðar innréttingar. Suðurgarður. Verð kr. 8,4 millj. 4734 I SMIÐUM SUÐURAS 18 - SERTILBOÐ Getum nú boðið þetta 175 fm glæsilega raðhús á hlægilegu verði. Afhent nú þegar fullbúið að utan og málað fokhelt að innan á aðeins 8,5 millj. Áhvíl. húsbréf 5,5 millj. Útborgun aðeins 3,0 millj. 4303 MOSARIMI 33, 35 og 41 Erum með i sölu glæsileg raðhús á einni hæð 130 fm ásamt 25 fm bílskúr. Húsin eru staðsett innst í botnlanga og afhendast fljótlega fullbúin að utan og fokheld innan. Verö8,3millj 4744 BAKKASMÁRI 8. Tll sölu glæsi- legt parhús. Húsið er ca. 186 fm með innb. bílskúr. Glæsil. útsýni. Til afh. nú þegar fullb. utan fokh. innan. á 8,9 millj. 4274 LAUFRIMI 3JA HERBERGJA 3ja herb. 93,5 fm íb. á 2. hæð í enda í nýju húsi. íbúðin er tilb. til afh. strax. Tilbúin til innréttinga. Áhv. húsbréf 3,2 millj. Verð 6,6 millj. 4598 SÉRHÆÐIR OG 5-6 HERB. IB. REYKÁS Glæsil. 5-6 herb. 131 fm íb. á tveimur hæðum. 4 svefnherb. Þvherb. í íb. Suðvestursvalir og yfirb. norðaustur sv. Parket, vandaðar innr. Áhv. húsbr. 3,2 millj. byggsj. 1,4 millj. Verð 10,2 millj . 3889 BORGARHOLTSBRAUT KOP. Nýkomin í sölu góð neðri sérhæð 113 fm ásamt 30 fm bílskúr i tvíbýli. Allt sér. Góður suðurgarður. Ath.skipti á ein- býli í vesturhluta Kópavogs. Verð 9,1 millj. 4937 LEIFSGATA Góð 4-5 herb íbúð á 2. hæð ásamt góðum bilskúr. 3 svefnh. og 2 samliggjandi stofur. Nýl. eldhus. Áhv. 3,3 míllj. Verð 8,2 millj. 2381 ÞVERHOLT Skemmtilega hönnuð íbúð á tveimur hæðum og stæði í bílskýli. Áhv. er húsbréf með 5% vöxtum ca 5,5 millj. BEIN ÁKV. SALA. Verð 10,9 millj. 3667 DRÁPUHLÍÐ - VERÐTILBOÐ MJög góð 109 fm 4ra herb. neðri sérhæð (tvibýií. Sérinng. Bæði íbtið og hós i góðu standi. Sérinng. Hiti í stéttum. Verð TILBOÐ. 4444 LANGABREKKA - EFRI SERH. Vorum að fá í sölu mikið endurn. efri sérh. í tvíb. ásamt 31 fm bílsk. Húsið allt nýi. Sienikiætt að utan. Suðursv. Ról. staður. Ath. skipti á ód. Áhv. byggsj. 2.440 þús. Verð 9,9 millj. 4721 MELGERÐI Falleg 5-6 herb. sérhæð á góðum stað í vesturbæ Kópavogs. Parket á stofu og svefnherb. Viðarverönd og suðurgarður. Sérbílastæði fylgir. Áhv. 3,9 millj. Verð 9,9 millj. 4487 Á HÖGUNUM G6ð 100,6 fm sérh. á miðhæð i þrib. ásamt rúmg. bíl- sk. Rúmgott eldh. Nýi. gler og giuggar. Suðursv. 1636 ÁLFHÓLSVEGUR Gtæsiieg, mlkíð endurn. 123 fm sérhæð ásamt 32 fm bítsfc. Fjðgur svefnherb. Tvennar svallr. Nýl. eidh. Parket, Áhv. 3,0 millj. Verð 8,8 millj. 4792 ÁLFHEIMAR Mjög góð og mikið endurn. 100 fm ib. auk ca 25 fm riss. Parket. Nýl. eldhús, gler o.fl. Áhv. 2,4 millj. byggsj. Verð 8,2 millj. 3860 DIGRANESVEGUR Rúmgóð 4 5 herb. íbúð á 2. hæð í góðu húsi með sérin- ngangi. Fallegt útsýni til suðurs. Hugsanl. skipti á minni eign. Áhv. ca 5,0 millj. hús- br. Verð 8,8 míllj. 4631 4RA HERB. ÍBÚÐIR HÁALEITISBRAUT GOTT VERÐ Björt og rúmgóð 4ra herb. 105 fm íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli. Vestursvalir. Ekkert áhv. Verð aðeins 6,7 millj. 4963 DVERGABAKKI - M. AUKA- HERB Vorum að fá í sölu ca. 100 fm 4ra herb. íb. ásamt aukaherb. í kjallara. Hús og íbúð í góðu standi, suðursvalir. Verð 7,1 millj. 5001 FLÉTTURIMI - NÝTT Vprum að fá í sölu 4ra hérb. 100 fm íb. á 3. hæð í einu glæsil. fjölbýlishúsinu í Grafarvogi. Stæði í bílskýli fylgir. Áhvíl. húsbréf 3,8 rnillj. Verð tilb. til innr. 7,9 millj. 4940 VESTURGATA Góð 4ra herb. íb. í fallegu húsi í miðbæ. Húsið er nýl. málað. Sameign góð og rafmagn nýl. tekið í gegn. Áhv. ca 1,0 millj. Verð 7,5 millj. 4925 HÁALEITISBRAUT Skemmtiieg 4ra herb. íbúð í kjallara. C a 100 fm vel skipulögð, 3 rúmgóð svefnherb og stór stofa. Hús var tekið í gegn fyrir 2 árum. Verð 7,1 mlllj. Áhv. ca 3 millj. Leita að 3ja -4ra herb. 4969 KJARRHÓLMI Mjög góð 4ra herb. ibúð á 3. hæð með útsýni yfir Fossvogsdal. Baðherb. nýl. tekið í gegn. Halogenljós í stofu. Þvottahús í íb. Verð 7,5 millj. 4798 KLEPPSVEGUR MIKLIR MÖGUL. 4ra herb. íbúð með auka- herb. i risi. Rúmgóð stofa með góðu út- sýni. Nýl. þak og rafmagn. Ibúð sem býður upp á marga möguleika. Verð 6,0 millj. 4803 FROSTAFOLD - TOPPEIGN Mjög falieg 102 fm 4ra herb. íb. á 3. hæð i fallegu fjöib. ásamt 22 fm bítsk. Giæsil. innr. 3 svefnherb. Fallegur bak- garður með leíktækjum. Áhv. 4,9 millj. byggsj. 4806 HRAUNBÆR Góð 4ra herb. 94 fm íb. á 2. hæð. Parket. Hús nýl. málað að utan. Stutt í alla þjónustu. Þrjú svefnherb. Verð 7,8 millj. 4811 ALAGRANDI Glæsil. 4ra herb. 110 fm tb. á 2. hæð i fjölb. Vandaðar sérsm. innréttingar. Laus strax. Verð 8,3 mitlj. 4739 SÆBÓLSBRAUT MJög góð og vel innréttuð 98 fm 4ra herb. ibúð á 2. hæð í góðu fjðibýli. Suðursvatír, þvot- tahús I íb. Ahv. byggsj. 1.770 þgs. Verð7,9miHj. 4404 LJÓSHEIMAR Góð 4ra herb. íbúð á góðum stað. Sérinng. af svölum. Áhv. 2,6 millj. húsbr. 4778 HRAUNBÆR Falleg og velskip- ulögð 4ra herb. 100 fm ibúð á 2. hæð í góðu fjölbýli. 3 góð svefnherbergi, geym- sla og þvottahús í íbúð. Hús og sameign tekin í gegn fyrir 2 árum og lítur mjög vel Út. Verð 7,5 millj. 4769 HRÍSRIMI Gullfalleg 4ra herb. 96 fm fb. i nýl. fjölb. Parket. Flísar. Suðursv. Stæði í góðu bílskýli. Áhv. 5,5 millj. hús- br. Verð 8,6 millj. Hugsanl. skipti á 2]a herb. íb. 4168 HRAUNBÆR Falleg 4ra herb. ibúð á 2. hæð í góðu fjölbýli. 3 góð svefnherber- gi, vestursvalir. Nýl. flísar i holi og eldhúsi. Verð 7,7 millj. 4770 3JA HERB. ÍBÚÐIR —~ LAUGALÆKUR 3ja herb íbúð á 3. hæð i góðu fjölbýli. Ibúð sem gefur mikla möguleika. Góð fyrir laghenta. Verð aðeins 6,7 millj. Bein sala. 4948 SKÓGARÁS Mjög falleg 3ja herb. 81 fm íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. Ljóst par- ket. Rúmgóð stofa., Þvottahús inn af eld- húsi. Fallegar innr. Áhv. 2,9 millj. Verð 7,4 millj. Skipti á 4-5 herb. i hverfinu. 4670 HRAUNBÆR Mjög góð 3ja herb. 90 fm íbúð ásamt ca. 9 fm aukaherb. i kjallara með aðgangi að wc. Áhvíl. byggsj. rfk. 2,830 þús. Verð 6,8 Víll skipti á 5 herb.í Hraunbæ. 4519 ALFATUN - NEÐRI SERHÆÐ Vorum að fá í sölu.glæsilega neðri hæð 106 fm f tvibýli á frábærum stað við Fossvogsdatínn. Fallegt útsýni, sér garður, ailt sér. Parket á gólfum. Áhvil. húsbréf ca 4,0 millj. Verð 8,6 millj. 4902 SKARPHEÐINSGATA GLÆSIL. Vorum að fá f sölu mjög glæsilega mikið endurnýjaða 3ja herb. íbúð á 1. hæð í góðu húsi. Nýjar innréttin- gar og gólfefni, einnig lagnir, þak og fl. Verð 5,7 millj. 4930 ASPARFELL - GOTT VERÐ Mjög góð 75 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. Gott skipulag, fallegt útsýni. Gott verð 5,3 millj. 4749 BLIKAHÓLAR - BÍLLINN UPPI Falleg og mikið endumýjuð 3ja herb. 72 fm ibúð (skráð 2ja herb.) ásamt ca 25 fm bilskúr. Nýtt eldhús og baðherb. Parket á stofu. Verð 6,4 millj. 3701 OFANLEITI Glæsileg 3ja herb. íb m. stæði i bílskýli. Parket og flísar. Vandaðar innréttingar. Baðh. með sturtu og baðkari. Stutt í alla þjónustu. Verð 8,5 millj. 4932 VINDÁS M. BÍLG. Falleg 3ja herb. íb. á 3. hæð í fjölbýli sem allt er klætt að utan. Flísar á gólfum. Frábært útsýni. Gott stæði í bílgeymslu fylgir. Verð 7,2 millj. 4926 VÍFILSGATA Skemmtileg 3ja herb. íbúð á annarri hæð með tveimur stofum. Gefur mikla möguleika. Áhv. byggsj. og húsbréf 1,3 milj. Verð 4,9 millj. 4929 FRAKKASTÍGUR MIKLIR MÖGUL Ágæt 3ja herb. fb. á 1. hæð f fjórbýli. Tvö svefnherb. Sérinng. Ibúðin þarfnast standsetningar. Verð 3,6 millj. 4309 STRANDGATA - HF Rúmgóð 3ja herb.íbúð á jarðhæð í þríbýli. Tvö góð svefnherbergi. Eign sem býður upp á mar- ga möguleika. VERÐ 5,9 millj. 4662 LINDARGATA Ágæt 3ja herbergja fbúð á 1. hæð I reisulegu húsi með góðu útsýni yfir sundin. Áhv. 3,3 húsbr. Verð 5,6 millj. Hugsanl. skipti á stærra sérbýli i miðbæ eða þingholtum. 4398 Tvær íbúðir Erum meö í sölu eina skemmtilega 4ra herb. íb. við Kóngsbakka og eina 4ra herb. íb. við Mávahlíð Eigendur vilja skipta á raðhúsi með a.m.k. fjórum svefnherb. 4959, 4958 HRAFNHOLAR - GOTT VERÐ Goð 3ja herb. 70 fm íbúð í fyftuhusi. Ftisalagt baðherb. Björt stofa, gott útsýni. Stutt f versl. Lokað ietksvæði. Gervihnattadiskur. Verð 5,7 míllj. 4828 LAUGARNESVEGUR Vorum að fá f sölu mikið endurn. 3ja herb. 62 fm íb. I risi. Parket _á gólfum, gott skipulag, fallegt útsýni. Áhv. 3,0 millj. byggsj. Verð 5,6millj. 4725 KÓNGSBAKKI Sérlega góð og vel skipulögð 3ja herb. 82 fm íb. á 1. hæð i nýstandsettu húsi. Þvottahús í íb. Sér- garður. Ath. skipti á 4ra-5 herb. Áhv. byggsj. 3,5 millj. Verð 6,5 millj. 4747 SKERJABRAUT - SELTJ. góö talsvert endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð i fjölb. Húsið er allt nýl. klætt að utan. Parket. Áhv. ca 3,0 millj. Skipti mögul. á eign á Nesinu á allt að kr. 8,0 millj. 4122 ORRAHÓLAR Falleg 3ja herb. Ibúð 88 fm á 7. hæð í góðu lyftuhúsi. Húsvörður. Endurn. baðherb. Sólríkar og stórar suðursvalir. Áhv. 2,8 millj. Verð 6,4 millj. 4315 LÆKJARGATA Stórglæsil. 85 fm íb. á efstu hæð og í risi f glæsil. húsi f hjarta Reykjavíkur. Glæsil. innr. Áhv. 4,3 millj. húsbr. 4073 KJARTANSGATA - GLÆSESGN Stórgtæsileg 3ja herb, 90 fm íbúð i mjög góðu þrtbhúsi. Sérsmiðaðar elkarinnréttingar í ailri íbúðinní. Parket á gólfum. Sólskáli. Verð 8,2 millj. 4417 FRAMNESVEGUR Mjög mikið endurn. 3ja herb. 57 fm íb. i tvíbýlishúsi á baklóð. Allt nýtt innandyra, sérinng. Lóðin nýstandsett. Ahv. byggsj. og húsbréf 2,1 millj. Verð 5,2 millj. 4790 EFSTASUND Ágæt 2ja - 3ja herb. íbúð í góðu þríbýli. Parket á stofu, nýl. dúkur á svefnherbergi. Möguleiki á fleiri svefnherbergjum. Húsið er klætt varan- legri klæðningu. Verð kr. 5,5 millj. 4442 HÁALEITISBRAUT Falleg 3ja herb íbúð á 4. hæð i góðu fjölbýli. Hús nýl. tekið ! gegn að utan. Sam. þvottahús með vélum í kjallara. Bein sala. 4216 FELLSMÚLI Mjög falleg 3-4ra herb. íbúð 94 fm á 2. hæð í góðu fjölbýli. Mjög stórar stofur með nýl. teppi. Nýl. eldhús. Áhv. 4,2 millj. Verð 7,8 millj. 4242 ZJA HERB. ÍBÚÐIR SÓLVALLAGATA - RIS Faiieg risib. I algerlega endurn. steinhúsi á góðum stað. Tengi fyrir þvottavél í íb. ekkert áhv. 4,0 ml. 4957 SÓLVALLAGATA Mikið endur- nnýjuð 61 fm ósamþ. einstaklingsib., 1 mikið endurnýjuðu fjölbýli. Ekkert áhv. Verð 2,9 millj. 4956 MÁNAGATA NÝSTANDSETT Vorum að fá í einkasölu glæsil. 2ja herb. 50 fm ný- stands. íbúð á 1. hæð í góðu húsi. Allar innr. lagnir og fl. nýlegt. Áhvíl. ByggsJ. rík. ca. 3,0 millj. Verð 5,5 millj. 4942 SNORRABRAUT Góð 2ja herb 50 fm ib. með aukaherb. í risi. Góð stofa með ágætu útsýni. Herb. með fataherb innaf. Búið að skipta um gler. Verð 4,3 millj. 4928 HRAUNBÆR - ÚTB. 1,7 M. Góð 2ja herb. 53. fm íbúð á 3. hæð í ný- standsettu húsi. Áhvfl. Byggsj. rik. 3.080 þús. Verð 4,8 millj. 4520 HÁALEITISBRAUT SK. STÆRRA Vorum að fá í sölu mjög góða 82 fm 2ja herb. ibúð i nýviðgerðu fjölbýli. Sérinngangur, parket á gólfum, björt ibúð I enda. Vilja skipti á sérbýli allt að 12,0 millj. 4904 MÁVAHLÍÐ 2ja herb. fbúð I kjallara. Með gluggalausu aukaherbergi. Parket á gangi. Þyrfti að fá andlitsupplyftingu. Verð 4,3 millj. 4935 KARFAVOGUR Snotur kjallaraibúð á rólegum stað með sérinngangi. 36 fm nettó. Spónaparket. Áhv. 2,4 millj. byggsj. Verð 3,7 millj. 4165 HRAUNBÆR BYGGSJ. RIK. Góð 2ja herb. 51 fm íb. á 2. hæð i góðu fjölbýli sem klætt er að utan m. Steni. Suðursv. Fallegt útsýni. Áhv. 3,4 millj. byggsj. Verð 5,2 millj. 4785 HVERAFOLD - GLÆSIEIGN Glæsileg 2ja herb. 80 fm íb. á 1. hæð með fallegu útsýni. Glæsil. innr. Merbau parket. Stutt I alla þjónustu. Áhv. 4,8 millj. Verð 7,5 millj. 4807 NJÁLSGATA EINSTAKLÍB. Góð 34 fm ósamþykkt einstaklingsíbúð i kjallara. Parket. Verð 2,1 millj. 4775 FURUGRUND Glæsileg 2ja herb. 56 fm íbúð á 3. hæð í litlu fjölbýli. Húsið allt tekið í gegn að utan. Nýl. parket. Rúmgóðar svalir. Lítið áhv. Verð 5,6 millj. 4632 GRANDAVEGUR Snotur 2ja herb 38 fm einstaklingsibúð á miðhæð í stein- húsi. Endurn. rafmagn, gluggar, gler, þak og fleira. Áhv. 1.755 þús byggsj. og hús- bréf. Verð 3,6 millj. 4722 HRAUNBÆR - LAUS Agæt 2ja herb. 52 fm íb. í kj. í góðu fjölb. sem klætt hefur verið að utan m. Steni. Parket. Áhv. 1,4 millj. byggsj. Verð 4,2 millj. Laus strax, lyklar á Gimli. 4711 DUNHAGI - GÓÐ KJÖR Falleg mikið endurn. 2ja herb. 56 fm íb. á jarðhæð í traustu steinhúsi, viðgert og málað utan. Parket á gólfum. Seljandi er tilbúinn að lána útborgun vaxtalaust til 3ja ára. Áhv. húsbréf 2,6 millj. Verð 4,9 millj. 4689 KJARTANSGATA TOPPEIGN Vorum að fá f einkasöiu mjög fallega 2já herb. ca 58 fm íbúð í kj. i góðu húsi á ról. stað. Parket á gólfum og endurn. innr. Ahv, byggs). 2,9 mlflj. Verð 5,4 mitl). 4754 KVISTHAGI - SÉRTILBOÐ Góð 2)a herb. kjatlaralb. 1 þrfbýti. Parket. Faijeg lóð. Hús nýlega viðgert að utan. Áhv. 2,5 millj. byggsj. og húsbréf. Verð aðeins 4.950 þús. 4446 LANGHOLTSVEGUR LAUS Góð talsv. endurn. 2ja herb ib.é 1, hæð í flórb. Nýl eldh., gúlfefni að hiuta. Áhv. ca 2,7 millj. ByggsJ. rik. og húsbr. Verð 5,1 millj. 3788 - : ÁLAGRANDI Glæsileg 2ja herb. 72 fm ibúð á 3. hæð (efstu) f enda. Nýl. massift Merbau parket og flisar á gólfum. Nýl. sérsmíðað eldhús og nýstandsett baðherb. Suðursvalir. Verð 6,9 millj. 4678 BJARGARSTÍGUR Snotur 2ja herb. 38 fm íbúð á 1. hæð í tvíbýli með sér inngangi. Allt meira eða minna endurnýjað í ibúðinni. Suðurgarður. Áhv. húsbréf 1,8 millj. Verð 3,6 millj. Vill kaupa 3ja-4ra herb. íb. 4692 EIÐISTORG Góð 2ja herbergja 55 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli. Eldhús opið yfir í stofu. Rúmgott svefnherbergi m/skápum og innréttingu. Flísar á baði. Verð 5,5 millj. 4708 ORRAHÓLAR - SKIPTA DÝRARI Góð 2ja herb. 53 fm íb. á 4. hæð i standsettu lyftuhúsi. Fallegt útsýni. Ath. skipti á íbúð allt að 7,5 - 8,0 millj. Verð 5,2 millj. 4752 SKÓGARÁS - MEÐ BÍLSKÚR Falleg 2ja herb. 68 fm íb. á jarðhæö ásamt 25 fm bílskúr. Húsið er klætt að utan og er þvi viðhaldslitið. Áhv. 4,8 millj. Verð 7,2 millj. Skipti hugsanl. á sérbýli. 4621 UGLUHÓLAR Falleg íbúð með fallegu útsýni, nýstandsettu baðherbergi með innréttingu, Áhv. hagstæð lifeyris- sjóðslán ca 2,0 millj. Verð 3,9 millj. 3820 VEGHUS Glæsileg 2)a herb. 62 fm íbúð á jarðhæð I nýl. fjölbýli. Nýtt, vandað parket á gólfum, fallegar innréttingar. Ibúðinni fylgir Ktill garður sem snýr i suður. Verð 5,9 millj. 4699 ÞANGBAKKI Rúmgóð 63 fm íb. á 2. hæð í lyftuhúsi. Þvherb. i ibúð og á hæð- inni. Hús nýl. viðgert og málað að utan. Áhv. húsbr. 1,6 millj. byggsj. 1,1 millj. Verð 5,6 millj. 2977 • 4 I . 4

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.