Morgunblaðið - 24.09.1996, Blaðsíða 32

Morgunblaðið - 24.09.1996, Blaðsíða 32
32 ÞRIÐJUDAGUR 24. SEPTEMBER 1996 MORGUNBLAÐIÐ "Í AÐSENDAR GREINAR Hvar á Sjávarútvegsskóli Háskóla SÞ að vera? NÝLEGA ályktaði bæjarstjórn Akur- eyrar að Sjávarút- vegsskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna skuli vera á Akureyri. Af frétt Morgunblaðs- ins að dæma virðist ekki hafa verið rætt um hvað kenna skuli í skólanum heldur að- eins hvar honum skuli komið fyrir. Bæjar- stjórnin virðist hafa fjallað um Sjávarút- vegsskólann sem byggðapóiitískt mál, eitt stykki skóla sem velja skuli stað á landinu, en ekki hugleitt að framlag íslands til Háskóla SÞ er hluti af aðstoð ís- lands við þróunarlöndin. Sjávarút- vegsskólann, eins og Jarðhitaskól- ann, ber að reka með hag þróunar- landanna í huga en ekki einstakra ^tofnana eða byggðarlaga á ís- landi. Hvað er Háskóli SÞ? Háskóli SÞ (HSÞ) er ekki venjulegur háskóli með nemend- ur, kennara og fyrirlestrasali á einum stað. HSÞ er með aðalskrif- stofu í Tókýó en háskóladeildir, verkefni og nemendur um allan heim. Það eru ekki byggðar nýjar háskólastofnanir, heldur semur HSÞ við valda háskóla og rann- —o-óknastofnanir í aðildarlöndum SÞ, nýtir rannsóknaraðstöðu og mannafla sem þegar er fyrir hendi og veitir þannig miklu fleira fólki frá þróunarlöndunum tækifæri til úrvalsþjálfunar en ella. Strax við stofnun HSÞ 1975 var farið að undirbúa tilboð íslands um að reka annaðhvort jarðhita- skóla eða sjávarútvegsskóla í nafni HSÞ. Að vandlega athuguðu máli valdi HSÞ jarðhitaskóla. Hér inn- anlands voru nokkrar deilur um hvort hann yrði til húsa hjá Há- skóla íslands (HÍ) eða Orkustofnun. HSÞ valdi Orkustofnun, þar sem jarðhitarann- sóknir eru mest stund- aðar á landinu, en óskaði náins sam- starfs við HÍ. Sam- starfið hefur verið ár- angursríkt. Einnig hafa hitaveitur um land allt (þ. á m. Hitaveita Akureyrar) og verkfræðistofur lagt skólanum mikið lið. Frá 1979 hafa 181 sérfræðing- ur frá 33 löndum lpkið 6 mánaða sérhæfðu námi á íslandi og yfir 60 komið í skemmra nám. Stofnun Sjávarútvegsskóla Háskóla SÞ undirbúin í ljósi góðrar reynslu af Jarð- hitaskólanum óskaði HSÞ 1994 eftir könnun á möguleikum á stofnun sjávarútvegsskóla á ís- landi með svipuðu fyrirkomulagi. Utanríkisráðherra tilnefndi starfs- hóp í júní 1995 til að gera úttekt á námsleiðum sem hægt væri að bjóða á framhaldsstigi (post- graduate). Starfshópinn skipuðu Ingvar Birgir Friðleifsson, formað- ur (tilnefndur af utanríkisráðu- neyti), Björn Matthíasson (tiln. fjármálaráðuneyti), Guðrún Pét- ursdóttir (tiln. iðnaðarráðuneyti), Grímur Valdimarsson (tiln. sjávar- útvegsráðuneyti), Kári Ævar Jó- hannesson (tiln. menntamálaráðu- neyti) og Benedikt Steingrímsson, ritari. Hópurinn leitaði víða upp- lýsinga og átti fundi með forstöðu- mönnum stofnana, m.a. rektor og forstöðumanni Sjávarútvegsdeild- ar Háskólans á Akureyri (HA). Á grundvelli ítarlegrar skýrslu Sérhæfð þjálfun, segir Ingvar Friðleifsson, krefst kennara með mikla rannsókna- og starfsreynslu. starfshópsins samþykkti ríkis- stjórnin 31. okt. 1995 að senda tilboð til HSÞ um stofnun Sjáv- arútvegsskóla HSÞ á íslandi. í febrúar 1996 skipaði rektor HSÞ alþjóðlega matsnefnd til að fara yfir tilboð íslands. í nefndinni voru: Eduardo Loayza, fiskifræð- ingur með áratuga reynslu sem ráðgjafi í fiskveiðum, vinnslu og markaðssetningu á vegum Þró- unarbanka Ameríku, FAO, og Al- þjóðabankans; Camillus Narokobi, lögfræðingur og sérfræðingur í hafréttarmálum, sem er aðstoðar- framkvæmdastjóri stofnunar sem ijallar um fiskveiðar og hafréttar- mál í S-Kyrrahafi; Abraham Besr- at, kennslustjóri HSÞ; og undirrit- aður sem rektor skipaði formann nefndarinnar. Matsnefndin fundaði á íslandi í mars sl. og heimsótti flestar stofnanir sem líklegt er að taki þátt í starfsemi skólans verði hann stofnaður. Nefndin fór ítarlega í saumana á íslensku skýrslunni og lagði sérstaka áherslu á að meta þarfir þróunarlandanna og hæfni Islendinga til að uppfylla þær. Niðurstöður hennar voru í mörgu hinar sömu og íslenska starfshóps- ins, en þó taldi hún íslendinga vanbúna til að kenna fiskeldi og umhverfisfræði þannig að gagnað- ist þróunarlöndunum. Hún lagði sérstaka áherslu á mikilvægi námsbrauta um a) hafréttarmál og stjórnun fiskveiða, b) stofn- stærðamat og eftirlit með fiski- stofnum, c) gæðaeftirlit í fisk- vinnslu, d) stjórn sjávarútvegs- fyrirtækja og markaðsmál, og e) fiskveiðitækni og útgerð. Nefndirnar voru sammála um að engin ein stofnun á íslandi gæti séð um kennslu og rann- sóknaþjálfun á öllum námsbraut- unum. Þar þurfa íslenskar stofn- anir og fyrirtæki að leggja saman kraftana svo að nemendur hafi ávallt aðgang að því besta á hveiju sviði. Alþjóðlega nefndin heimsótti HA og helstu sjávarút- vegsfyrirtæki á Akureyri og var ákaflega hrifin af hinu nána sam- starfi sjávarútvegsdeildar HA og fyrirtækjanna. Þar er kjörinn vettvangur fyrir nemendur að komast í beina snertingu við sjáv- arútvegsfyrirtæki á heimsmæli- kvarða. Hins vegar háir það HA hvað þar eru stundaðar takmark- aðar rannsóknir og að kennsla er öll miðuð við nemendur sem eru að hefja háskólanám. Nemendur HSÞ munu allir hafa háskólapróf í fögum svo sem fiskifræði, hag- fræði, lögfræði eða verkfræði. Sérhæfð þjálfun þeirra krefst kennara með mikla rannsókna- og starfsreynslu, góðs bókasafns og rannsóknaumhverfis. Einnig þurfa þeir að komast í 4-6 vikna verklegt nám, t.d. í fiskvinnslu eða á rannsóknarskipi eftir náms- brautum. Nefndarmenn voru sammála um að stefna ætti að því að viss hluti af starfsemi skól- ans yrði á Akureyri. Aðra þætti þjálfunarinnar væri aðeins hægt að veita í Reykjavík. Hvar stendur niálið nú? Alþjóðlega nefndin var sammála íslenska starfshópnum um að æskilegast væri að hafa aðalstöðv- ar skólans í Sjávarútvegshúsinu við Skúlagötu. Þar eru um 200 Ingvar Friðleifsson manns í fullu starfi við fiskirann- sóknir hjá Hafrannsóknarstofnun (Hafró) og Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins (Rf), sem eru með margar rannsóknastofur og sam- eiginlegt bókasafn sem er hið langbesta á sínu sviði á landinu, enda eru þarna stundaðar rann- sóknir á heimsmælikvarða. Hafró rekur auk þess rannsóknarskip. I næsta húsi er Fiskistofa með á sjötta tug starfsmanna. Vissar námsbrautir verða þó ekki kennd- ar í Sjávarútvegshúsinu heldur þarf að koma þeim fyrir hjá laga-, verkfræði-, eða viðskiptadeild HÍ, Sjávaj'útvegsstofnun HÍ og hjá HA. Ákveðna þætti þjálfunarinnar er einungis hægt að veita hjá sjáv- arútvegsfyrirtækjum. Kennarar Sjávarútvegsskólans verða því eins konar landslið íslands í sjáv- arútvegsfræðum. í maí sl. samþykkti rektor HSÞ tilboð íslands uni stofnun Sjáv- arútvegsskólans. í júlí fól ríkis- stjórnin utanríkisráðuneytinu og Hafró að ganga frá samningi við HSÞ og ákvað jafnframt að skól- inn hefði aðalaðsetur hjá Hafró, sem mun bera fjárhagslega ábyrgð á honum, en gerði ráð fyrir nánu samstarfi _ uni reksturinn við Rf, HA og HÍ. í fyrirliggjandi samn- ingsdrögum hafa þessar stofnanir aðild að stjórn skólans. Undirbún- ingur námsefnis hefst 1997 en fyrstu nemendurnir koma væntan- lega til íslands í 6 mánaða þjálfun vorið 1998. Gert er ráð fyrir 8 nemendum fyrsta árið en síðar mun fjöldinn tvöfaldast. Ég þakka bæjarstjórn Akur- eyrar fyrir mjög góðar móttökur í mars sl. þegar matsnefnd HSÞ kom til Akureyrar. Erlendu gest- irnir voru snortnir af þeim mikla áhuga og stuðningi sem bæjar- stjórn, þingmenn og forystumenn sjávarútvegsfyritækja sýndu stofnun skólans. Vonandi helst þessi velvilji þótt aðalstöðvar skól- ans verði í Reykjavík. Ég vona að HA taki þátt í þessu samstarfi með opnum huga þannig að Sjáv- arútvegsskóli HSÞ geti orðið öllum íslendingum til sóma. Höfunclur er forstöðumaður Jarðhitaskóla Háskóla SÞ. « I ( ( ( Hörkuslagur í bikarúrslitaleik Landsbréf unnu með minnsta mun BRIPS Bridshöllin Þönglabakka ÚRSLIT BIKARKEPPNINNAR Úrslit bikarkeppninnar voru haldin 21.-22. september. Aðgangur var ókeypis. SVEIT Landsbréfa sigraði í bikarkeppni Bridssambandsins en úrslit og undanúrslit voru spiluð um helgina. Landsbréf spilaði gegn Samvinnuferðum/Landsýn 64 spila hörkuspennandi úrslitaleik sem lauk með sigri Landsbréfa 148-146. Minni gat munurinn ekki orðið. í sigursveitinni spiluðu Guð- mundur Páll Arnarson, Jón Bald- ursson, Sverrir Ármannsson, Sæv- ar Þorbjörnsson, Þorlákur Jónsson og Sigurður Sverrisson. Sveit Sam- vinnuferða var skipuð Helga Jó- hannssyni, Guðmundi Sv. Her- mannssyni, Birni Eysteinssyni, Karli Sigurhjartarsyni, Einari Jóns- syni og Ragnari Hermannssyni. Sveit Landsbréfa bytjaði leikinn betur og hafði yfir 54-21 eftir 16 spil. Þrátt fyrir að Landsbréfamenn töpuðu hinum þremur lotunum 19-22, 55-57 og 20-46 þá áttu þeir tvo impa til góða þegar upp var staðið. Nákvæmt kerfi Biðsagnakerfið sem bæði Sig- urður og Sverrir og Jón og Sævar nota, nýttist þeim vel í úrslitaleikn- um og Sigurður og Sverrir sögðu tvær slemmur með aðstoð kerfisins sem ekki fundust við hitt borðið. Önnur slemman var í lokalotunni og má segja að hún hafi tryggt Landsbréfasveitinni sigurinn. Austur gefur, allir á hættu Norður ♦ D84 4 ÁG432 ♦ ÁDG6 ♦ 5 Vestur Austur 4 K97 ♦ 10532 4 98 *D ♦ 108543 ♦ 72 4 ÁG7 + D86432 Suður 4ÁG6 4 K10765 ♦ K9 4K109 Morgunblaðið/Arnór SIGURVEGARARNIR hampa bikarnum í mótslok. Talið frá vinstri: Sigurður Sverrisson, Sævar Þorbjörnsson, Sverrir Armannsson, Krislján Krisljánsson, forseti Bridssambandsins, Guðmmidur Páll Arnarson, Jón Baldursson og Þorlákur Jónsson. Við annað borðið sátu Karl og Björn NS og Jón og Sævar AV. Vestur Norður Austur Suður JB KS SÞ BE pass 1 hjarta pass 4 lauf pass 4 hjörtu// 4 lauf var svokailaður splinter og sýndi stutt lauf og einhvern slemmuáhuga. Björn taldi sig hins vegar vanta ása til að taka þátt í siemmuleit og sló því af í 4 hjörtu. Og Karl hafði enga tryggingu fyrir að spilið þyldi frekari rannsóknir og passaði. Eftirá var Karl efins um að hann hefði valið rétta leið með því að stökkva í 4 lauf og lýsa þannjg spilunum sínum í stað þess að byija til dæmis á 2 tíglum og Iáta Björn lýsa sínum spilum. Við hitt borðið sátu Sigurður og Sverrir NS en Helgi og Guðmundur AV: Vestur Norður Austur Suður GSH SÁ HJ SS pass 1 hjarta pass 2 lauf pass 2 hjörtu pass 2 spaðar pass 2 grönd pass 3 lauf pass 3 spaðar pass 4 lauf pass 5 lauf pass 6 hjörtu// Eftir opnunina hóf Sverrir yfir- heyrslur með 2 laufum og Sigurður sýndi fyrst 3 spaða og 5 hjörtu (2 hjörtu), síðan 2 tígla og 3 lauf (2 grönd), þá 5 kontról (3 spaðar) og loks háspil í öllum litunum fjórum en ekki hjartadrottningu (5 lauf). Þá gat Sverrir talið upp í 12 slagi, hvort sem Sigurður átti laufás eða spaðaás og sagði slemmuna sem reyndist vera 13 impa virði. Þungur róður Það má segja að róður Lands- bréfa að bikartitlinum hafi verið erfiður í lokin. Þeir spiluðu gegn sveit Búlka í undanúrslitum og skoruðu 31 impa (40-9) í fyrstu lotunni. Búlki náði síðan að jafna leikinn en Landsbréfamenn en voru sterkari í lokin og unnu 131-109. Sveit Samvinnuferða/Landsýnar spilaði við Sparisjóð Þingeyinga í undanúrslitum og vann sinn leik nokkuð örugglega 108-45. Keppnisstjóri var Sveinn R. Ei- ríksson en Kristján Kristjánsson, forseti Bridssambandsins, afhenti verðlaun i mótslok. Þá var reyndur um helgina nýr tölvubúnaður fyrir áhorfendur sem lofar góðu. Arnór G. Ragnarsson Guðmundur Sv. Hermannsson ( ( ( ( ( ( ( <

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.