Morgunblaðið - 12.11.1996, Blaðsíða 5

Morgunblaðið - 12.11.1996, Blaðsíða 5
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR12.NÓVEMBER1996 E 5 FASTEIGNAMIÐLCIN SÍIÐCIRLANDSBRAÍIT 46 (bláu húsin) SÍMI 568-5556 • FAX 568-5515 Félag Fasteignasala MAGNUS HILMARSSON ELFAR ÓLASON HAUKUR GUÐJÓNSSON EYSTEINN SIGURÐSSON lögg. fasteignasali. Sími 568 5556 KEILUFELL Fallegt 150 fm einb. sem er hæð og ris, ásamt 30 fm bilskúr. 4 svefnherb. Parket. Falleg ræktuð lóð. Nýmálað hús. Mjög snyrtileg eign. Verð 11,2 millj. 2359 SELBREKKA - KÓP. Fallegt endarað- hús á 250 fm á 2 hæðum með innb. bílskúr. 4 svefnh. Skipti mögul. á minni eign. Gott hús, vel staðsett innst í botnlanga. Verð 12,3 millj. 2391 HAMRATANGI Fallegt nýlegt 160 fm rað- hús á einnt hæð, með innb. bílskúr. Fallegt eld- hús. Áhv. 6,2 millj. húsb. Verð 10,2 millj. 2392 RÉTTARHOLTSVEGUR Faiiegt mikið endum. raðhús 110 fmsem er kj. og 2 hæðir. 3 svefnh. Nýtt rafm og fl. Áhv. 4,2 millj. húsb. 2370 DVERGHOLT - MOS. Glæsilegteinbýl- ishús 270 fm Góðar stofur með ami. 5 svefnh. Gufubað, heitur pottur f stórum sólskála, sund- laug. Faiieg og gróin lóð. Útsýni. Afar vönduð og sérstök eign. Innbyggður bílskúr. 2354 GRÓFARSEL Glæsilegt 252 fm einbýlis- hús á 2 hæðum með 31 fm innb. bilskúr. Mögul. á 2 íbúðum. 5 svefnh. Arinn. Vandaðar innréttingar. Snyrtileg eign utan sem innan. Verð 15,2 millj. 2350 TROLLABORGIR Mjög'vel hönnuð raðhús á einni og hálfri hæð 166 fm með innb. 30 fm bllsk. Afh. fullb. að utan, fokh. lað innan. Frábær útsýnisstaður. Verð 7,5 millj. 2170 GULLSMÁRI - jKÓPAVOGI giLsí- leg ný „penthouseí-buð" 165 fm á 7. hæð í glæsilegu fjölbýlishúsi við Gullsmára 81 Kópa- vogi. íbúöin skilast fullbúin án gólfefna í okt. nk. Frábært útsýni. Verð 10,8 millj. Í2299 MOSARIMI - SKIPTI Á BÍL Hðfum til sölu fallegt 170 fm einbhús á 1 hæð með innb. bilsk. Húsið er til afh. fullb. að utan, fokh. að innan nú þegar. 4 svefnh. Verð 8,8 millj. Teikn. á skrifst. Möguleiki að taka bifreið upp f kaupverð. 1767 ALFTANES - PARHUS Giæsiiegt 200 fm parhús á einni hæð við Hátún á Álftanesi. Húsið skilast fullb. að utan, fokh. að innan fljót- lega. Garðstofa í miðrými hússins. 4 svefnh. Innb. 35 fm bílsk. Verð 7,9 millj. 2379 EFSTASUND - SÉRHÆÐ Falleg nýstandsett 120 fm efri sérhæð í nýstand- settu tvibýlishúsi. 30 fm bllskúr getur fylgt. Góðar innr. Parket og flísar. Stórar stofur. 3 svefnh. Nýlegt þak og fl. Upphituð innkeyrsla. Grillverönd. Verð 10,6 millj. 2396 LANGAHLIÐ - HÆÐ OG RIS Glæsileg efri hæð og ris 144 fm að gólffleti í fjórbýli. Parket. Góðar innr. Húsið nýlega við- gert að utan og er mjög fallegt. Áhv. húsbr. 6 millj. Verð 9,5 millj. LAUS STRAX. 2343 ÁLFATÚN - BÍLSKÚR Falleg efrl hæð 121 fm í tvíb. með góðum skækkunarmögu- leikum og 26 fm bílskúr. Fallegt útsýni, timbur- verönd, góður staður. Áhv. Byggsj. 2 millj. Hagst. verð. 2384 SNEKKJUVOGUR - BÍLSKÚR Mjög falleg 4ra herb. 93 fm hæð í þn'b. ásamt 33 fm bilskúr. Nýlegt parket. Nýlegt gler. Fráb. stað- ur. Ahv. húsb. 4,9 millj. Verð 9,1 millj. 2386 KLAPPARSTÍGUR Sérlega glæsileg nýleg íbúð á jarðhæð í fjölbýli. Sérsmíðaðar glæsilegar innr. Nýtt parket. Eign í sérflokki. Suðurverönd. Áhv. húsbr. 5,3 millj. Verð 10,7 millj. 2341 KLEIFARSEL Mjög falleg 4ra-5 herb. íb. á 1. hæð 122 fm í litlu fjölbhúsi. Fallegar innr. Parket. Suöurgarður m. verönd. Þvhús f íb. Sérinng. Laus fljótt. Sérbílastæði. Verð 8,5 millj. 2158 HJALLAVEGUR - BÍLSKÚR FJaiieg 4ra herb. rishæð á 2. hæð í 5 íbúða húsi ásamt bílskúr. Góð stofa. 3 svefnh. Sérhiti. Nýl. gler og gluggar. Verð 6,7 millj. 2395 AUSTURBERG Mjög falleg 4ra herb. íb. á 4. hæð, efstu, i nýlega viðgerðu og máluðu húsi. Fallegt massívt parket. Suðursv. Sér- þvottah. I ibúð. Áhv. Byggsj. 3,2 millj. Verð 6,9 millj. 2382 HAMRABORG - LAUS Falleg 4ra herb. ib. 105 fm á 3. hæð. Nýlegt eldhús. Parket á öllu. Þvottah. og búr inn af eldhúsi. Suðursv. Fallegt útsýni. Laus strax. Verð 7,2 millj. 2387 FÍFUSEL - GÓÐ KJÖR Mjög góð 4ra herb. ib. 100 fm á 2. hæð ásamt bílskýli. Góð- ar innr. Parket. Suðursv. Verð 7,5 millj. 2216 SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR - ÚT- SÝNI Falleg og sérstök 110 fm 4ra herb. íb. á 3. hæð. Fallegar innr. Rúmgóð herb. Parket. Fallegt útsýni. Góður staður i hjarta borgarinn- ar. Áhv. 3,5 millj. byggingasj. til 40 ára. 2287 KJARRHÓLMI Falleg 3ja herb. íb. 80 fm á 3ju hæð. Fallegar innr. Parket. Sérþvottah. i íbúð. Suðursv. Fallegt útsýni. Áhv. Byggsj. 3,7 millj. Verð 6,2 millj. 2342 HRAUNBÆR Falleg 3ja herb. Ib. á 2. hæð 85 fm efst í Hraunbænum. Suðursvalir. Verö 6,1 inillj. 2390 KÓNGSBAKKI Falleg 3ja herb. Ib. á 1. hæð 80 fm með sér garði í suður. Sérþvhús I íb. Húsið nýlega viðg. og málað að utan. Áhv. góð lán. Verð 6,1 milíj. 2243 VESTURBERG - ÚTSÝNI Falleg 3Ja herb. íb. á 7. hæð í lyftuhúsi með frábæru út- sýni yfir borgina. Þvottah. á hæðinni. Húsvörð- ur. Áhv. Byggsj. 2,8 millj. Verð 5,8 millj. 2284 RÁNARGATA - BÍLSKÚR Giæsii. 3ja herb. 88 fm rishæð ásamt bílskúr. (b. er með parketi og er mjög sérstök og meö góðum innr. Parket. Þvottah. í íb. Tvennar suðursv. Verö 7,9 millj. 2309 STÓRAGERÐI - BÍLSKÚR Faiieg 3ja herb. ib. á 4. hæð, efstu, 90 fm ásamt auka- herb. í kj. og bílskúr. Ib. er I neðstu blokkinni við Stórag. og er með frábæru fáséðu útsýni. Nýtt eldhúso.fl. Laus strax. Verð 7,9 millj. 2373 ENGIHJALLI - SJÁÐU VERÐIÐ Falleg 3ja herb. fb. 80 fm á 5. hæð í lyftuh. Stór- ar svalir. Nýlega viðgert hús. Þv. á hæðinni. VERÐ AÐEINS 5,5 MILU. 2367 KAMBASEL Falleg 3-4ra 84 fm íb. á 2. hæð I litlu fjölbh. 3 svefnh. Suðursv. Stutt í skóla. Hús i góðu lagi. Hagst. verð. 2292 DRÁPUHLÍÐ - RISÍBÚÐ Falleg 3ja herb. Ib. i risi t fjórbýli. Nýlegar innr. Parket. Nýtt rafmagn, þakrennur ofl. Áhv. byggsj. og hús- br. 4,1 millj. Verð 6,5 millj. 2368 LAUFRIMI - TILB. TILINNR Höfum til sölu tvær óvenju rúmg. 101 fm 3ja herb. endaíbúðir í nýju faílegu fjölbýlish. með frábæru útsýni yfir borgina. Til afh. nú þegar tilb. til innr. Verð 6,6 millj. 2222 NÖKKVAVOGUR Falleg 3-4ra herb. risí- búð ca 75 fm í þríbýli. íbúðin er í dag nýtt sem 2 Ittlar íbúðir. Hentug fyrir skólafólk. Áhv. húsbr. og bygg.sj. kr. 3,5 millj. Verð 6,5 millj. 2353 GULLENGI 21 - 27 REYKJAVIK Frábært verð á fullbúnum íbúðum. 85% lánshlutfall. 3ja herbergja íbúðir kr. 6.550.000. 2ja herbergja íbúðir kr. 5.950.000. Allar íbúðirnar afh. fullbúnar án gólfefna, flísalögð böð. Komið á skrifst. okkar og fáið vandaðan upp- lýsingabækling. JÁRNBENDING ehf. byggir. Verðdæmi: 3ja herb. fullbúin íbúð. Húsbréf Lán frá byggingaraðila. Greiðsla við kaupsamning Kr. 6.550.000.- kr. 4.585.000.- Kr. 1.000.000.- kr. 300.000.- Vaxtalausar greiðslur til 20 mán, kr. 665.000,- Greiðslub. af húsbréfum og láni frá byggingaraðila kr. 31.400- Miðað við hjón eða sambýlisfólk sem fær fullar vaxtabætur. ENGIHJALLI Sérlega falleg 3ja herb. íb. 90 fm á 5. hæð í lyftublokk. Parket og steinflfs- ar. Góðar innr. Vestursv. Fallegt útsýni. Þvotta- hús á hæðinni. Verð 6,3 millj 2338 SÓLHEIMAR Falleg 3ja herb. Ib. á jarð- hæð í fjórb. Sérþv. i fb. Parket. Nýlegt bað. Nýtt járn á þaki. Frábær staðsetning. Verö 6,2 millj. 2322 VESTURGATA Glæsil. óvenju rúmg. 3ja herb. íb. á 2. hæð 94 fm í nýlegri blokk á góðum stað I vesturbænum. Laus fljótlega. Verð 8,2 míllj. 2556 VESTURBÆR Falleg mikið endurn. 3ja herb. íb. 80 fm f kj. I þribýli. á góðum stað f vesturbænum. Láus fljótl. Áhv. byggsj. 2,6 millj. Verð 5,3 millj. 2012 ENGIHJALLI - LAUS Gullfalleg 3ja herb. fb. á 2. hæð f nýl. mál. lyftuh. Fallegt útsýni til vesturs. Stórar svalir. Góðar innr. Nýtt parket og flísar. LAUS STRAX. Verð 5,6 millj. 2109 HAMRABORG - LAUS Faiieg 3]a herb. fb. 80 fm á 2. hæð með stæði f bllskýli. Vestursv. Laus strax. Lyklar á skrifstofu. Verð 5,9 millj. 2557 EYJABAKKI Falleg 3ja-4ra herb. fb. 80 fm á 3. hæð ásamt aukaherb. f kj. Vestursvalir. Sérþvottahús í ib. Verð 6,2 millj. 2171 ÆSUFELL - SKIPTI A BIL Falleg 2ja herb. íb. 56 fm á 6. hæðj' nýviðgerðu lyftuhúsi. Suðursv. fallegt útsýni. Áhv. 2,8 millj. Verð 4,5 millj. 2325 MIÐBORGIN - ÁHV. 4,6 M. Giæsiieg 2ja herb. 66 fm Ib. f risi á góðum stað i mið- borginni. Fallegar innr. Parket. Rúmgóð fb. Áhv. húsbr. 4,6 millj. Verð 5,5 millj. 2389 TJARNARGATA - RISIB. Faiieg risib. 63 fm f fjórb. á þessum frábæra stað. Steinhús. Ósamþ. ib. Verð 4 millj. 2388 ENGIHJALLI - LAUS Falleg 2ja herb. fb. á 1. hæð 63 fm Parket. Stórar suðursv. Þvottah. á hæðinni. Laus strax. Áhv. byggsj. 2,8 millj. Verð 4,9 millj, Sklpti mögul. á bíl. 2334 VESTURBERG Falleg 2ja herb. íb. 50 fm á 3ju hæð i nýlega viðgerðu húsi. Nýjar innr. Vestursv. Fallegt úts. Mögul. að taka bifreið upp í kaupverð. Áhv. húsbr. og Iffsj. 2,5 millj. Verð 4,9 millj. 2324 EFSTIHJALLI Falleg 2ja herb. íb. á 1. hæð á fráb. stað við Efstahj. í Kóp. Parket. Suðvestursv. Áhv. byggsj. 2 millj. 2245 JÖKLAFOLD - BÍLSKÚR Guiifaiieg 2-3ja herb. ib. 60 fm á 3. hæð i litlu fjölbh. ásamt bílskúr. Húsið er nýl. málað að utan. Lít- ið aukaherb. (vinnuherb.) fylgir. Vandaðar innr. Nýtt parket. Flisal. bað. Áhv. byggsj. 2,8 millj. Verð 6,3 millj. Laus strax. 2305 KLEIFARSEL Gullfalleg óvenju rúmgóð 2ja herb. fb. á 2. hæð, 76 fm f litlu fjölb. Falleg- ar innr. Parket. Suðursv. Áhv. 3 millj. Verð 5,8 mlllj. 2296 HRAUNBÆR Falleg 2ja herb. íb. 50 fm á 2. hæð. Suðursvalir. Góður staður. Verð 4,4 millj. 2255 ORRAHÓLAR Falleg 70 fm 2ja herb. íb. á 1. hæð í lyftuh. Parket. Vestursv. Góður staður. Nýviðgert hús. Áhv. 2,8 millj. byggsj. og hús- br. Verð 5,3 millj. 2237 HRINGBRAUT Mjög falleg 2ja herb. (b. 63 fm á 3. hæð. Nýlegar fallegar innr. Parket. Áhv. byggsj. og húsbr. 3,2 millj. Verð 5,5 millj 2252 SUNDABORG Höfum til solu mjög gott 300 fm húsnæði sem hentar mjög vel fyrir heildsölu. Á götuhæð er 150 fm lager og á efri hæö er 150 fm skrifst. og sýningaraöst. Hús- vörður og ýmis sam. þjónusta er í húsinu. 2369 Gamal- dags upp- röðun ÞARNA má sjá gamaldag$ upp- röðun gamalla hluta. Þessi veggur virðist tilheyra her- bergi á liðinni öld en er í raun- inni á heimili Kate nokkurrar , Stamps í New Orleans. Stóllinii og mahognygrindin með út- saumuðu myndinni eru þó frá árinu 1780. GAREIGN Kjartan Ragnars hrl. Löggiltur fasteignasali. Agla S. Bjömsdóttir sölum. Björn Stefánsson sölum, SUÐURLANDSBRAUT 14. 3. HÆÐ (HÚS B&L) s 5 888 222 >i«i> Opiðfrákl. 9-18 Parhús - Raðhus LAUGALÆKUR - NYTT vorum aö fá í sölu gott ca 175 fm raðhús, sem er kjallari og tvær hæðir. Fjögur svefnherb. Húsið er nýmálaö að utan. Verð 10,9 millj. Áhv. ca 3,5 millj. húsbréf. HULDUBRAUT Vorum að fá I sölu fallegt ca 165 fm parhús. Tvennar svalir. Parket og flísar. Verð 13,8 millj. Áhv. ca 6,0 millj. ÁLFHÓLSVEGUR Faiiegt ca 175 fm parh. á tveimur hæðum m. innb. bílsk. Tvennar svalir. Mögul. eignaskipti á minni hæðíKóp. Verð12,7millj. GRASARIMI Höfumtilsöluca168fm parhús á tveimur hæðum við Grasarima. Inn- byggður bllskúr. Verð 11,9 millj. BREKKUSEL Endaraðhús ca 240 fm með mögul. á 6 herb._Parket og flísar. Bíl- skúr. Verð 12,9 millj. Áhv. ca 5,2 millj. ÁSHOLT VIÐ LAUGAVEG sér- lega glæsilegt raðhús ca 145 fm ásamt stæði f bílskýli. Húsvörður. Sjón er sögu ríkari. BAUGHUS Parhús á tveimur hæðum ca 188 fm ásamt innb. bflsk. Góðar stofur 3-4 svefnherb. Verö 12,5 millj. Áhv. 6,8 millj. BERJARIMI Höfum til sölu glæsilegt parhús á tveimur hæðum ca 170 fm ásamt innb. bílsk. Vel staðsett hús I lokuðum botn- langa, gott útsýni yfir borgina og flóann. Verð 13,3 millj. Áhv. ca 5,3 millj. Einbýli VESTURHUS - NYTT vorumaðfá i sölu fallegt einbýlishús á tveimur hæðum. Innbyggður bilskúr. Fjögur svefnherb. Stór- ar suðursvalir, mjög gott útsýni yfir borgina. Áhv. hagstæð langtímalán. Verð 15,9 millj. STARENGI - NÝTT Höfum tii söiu vel byggt einbýlishús á einni hæð ca 140 fm ásamt ca 40 fm bílskúr. Fullbúið að utan, fokhelt að innan. Verð 9,4 millj. REYKJAFOLD Fallegt ca 230 fm einbýlishús sem er kjallari og hæð, 4-6 svefnherb. Parket, flísar. Góður innb. bílskúr. Falleg gróin lóð. Verö 13,9 miHj. LINDARSEL Glæsilegt einbýli ca 250 fm. Séríbúð á jarðh. Möguleiki á skiptum. Verð 16,2 millj. ÁSVALLAGATA Höfum tii söiu ein- býlí á þremur hæðum ca 190 fm. Möguleiki á séríbúð í kjallara. URRIÐAKVÍSL Mjög vandaðfullbúið ca 200 fm einbýli á tveimur hæðum, auk ca 41 fm bílskúrs. Arinn f stofu.Verð 16,4 millj. 4ra - 6 herb. REYKAS Vorum að fá í sölu fallega ca 153 fm íbúð á tveimur hæðum ásamt bílskúr. Fjögur svefnherb. Parket á gólfum. Verð 10,8 mlllj. HJALLABREKKA - KÓP. Fai- leg mikið endurnýjuð íbúð á 1. hæð með sér- irtngangi. Gott útsýni. Parket á gólfum. Þrjú svefnherbergi. Verð 7,9 mlllj. SELJ ABRAUT Vorum að fá í sölu ca 102 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð með stæði í bílag. Góð íbúð. Hentar vel fjölskyldufólki. Verð 7,4 millj. Áhv. 1,7 millj. SPÓAHÓLAR Mjög góð ca 95 fm 4ra herb. íb. á 2. hæð ásamt tvöf. bílskúr. Verð 7.950 þús. Áhv. ca 4,9 millj. HVASSALEITI Tii sðlu ca 100 fm 4ra herbergja ibúö á 3ju hæð, ásamt bilskúr. Stutt í alla þjónustu. Verð 8,9 millj. KLEPPSVEGUR Fjögurra herb. íb. á 4. hæð, ca 90 fm. Þrjú svefnherb., fata- herb., baðherb. flisalagt. Eldhús með nýl. innr. Rúmgóð stofa, suðursv. Geymsla og sam. þvhús í kjallara. Verð 6,8 millj. HAALEjTISBRAUT - MEÐ BÍLSKÚR Höfum til sölu 107 fm endaíbúð ásamt ca 24 fm bflskúr. Nýlegar innréttingar, nýleg gólfefni. Tengt fyrir þvottavél á baði. Verö 8,3 millj. BOÐAGRANDI - NY Vorumaðfá i sölu fallega ca 80 fm íbúð á 1. hæð við Boðagranda. Tvennar svalir. Parket. Lítið áhv. Verð 7,1 millj. FLYÐRUGRANDI - NÝ vorumað fá i sölu 3ja herb. íb. á 2. hæð við Flyðru- granda. Áhv. góð langtímalán ca 4,0 millj. Laus strax. HRAFNHÓLAR - NÝ Mjöggóð 3ja herb. (b. ca 70 fm á 5. hæð í lyftuhúsi. Gott útsýni. Ibúðin er nýmáluð, nýleg tep- pi. Tengt fyrir þvottavél á baði. Gervihnattadiskur Áhv. ca 3,0 millj. Verð 5,5 millj. NJÁLSGATA Vorum að fá í sölu 3ja- 4ra herb. íb. miðsvæðis í höfuðborginni. íbúð- in býður upp á mikla möguleika. Áhv. 3,2 millí. Verð 5,9 millj. AUSTURSTRÖND Góði07fmtb. á 2. hæð. Gott útsýni yfir Flóann. Bílskýli. Verð 8,2 millj. 2ja herb. Hraunbær ca 63 fm. Verð 5,6 millj. Háaleitisbraut ca 43 fm. Verð 5,1 millj. Hamraborg ca 58 fm. Verð 5,3 millj. Krummahólar ca 43 fm. Verð 4,3 millj. Netfang: kjr@centrum.is

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.