Morgunblaðið - 01.07.1997, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 01.07.1997, Blaðsíða 4
4 C PRIÐJUDAGUR 1. JÚLÍ 1997 MORGUNBLAÐIÐ h SIMI: 533 6050 Suðurlandsbraut 20/2 Hæð Fax: 533 6055 • Opið frá kl.9:00-18:00 2 Herbergja VIÐ BREKKULÆK: Snyrtileg og aðlaðandi 55fm. (búö á jarðhæð á þessum rólega stað. Parkett, nítt eldhús. Áhv. c.a 2,2millj. Verð4,8mmj. Þessi er fln fyrir skólafólkið. (2014) BLÖNDUHLlÐ. Dúndur gðð 66 fm. tveggja herbergja Ibúð I kjallara með sér inngangi. Hér er mikið endurnýjað. Nýtt parket á öllu. ibúðin er laus og nýmáluð svo nú er þér ekki lengur til setunnar boðið. Láttu drauminn rætast og skoðaðu þessa. Áhv. bsj. kr.2,2 millj. Verð aðeins 4,9 millj. Hér þarf ekkert greiðslumat.(2002) LAUGAVEGUR. Einstakt tækilæri. Ekkert greiðslumat. Nú getur þú loksins látið verða af þvl að fjárfesta I m.bænum.Við á Höfða bjóðum ykkur til sölu fallega 49 fm. íbúð á 2.hæð I virðulegu timburhúsi. Þu barft aðeins að boroa út kr.400.000. og slðan 59 þús. á mánuði, meira mál er það nú ekki að versla við okkur. Kannaðu málið. (2003) KÓPAVOGUR. Sérlega hugguleg og vel skipulögð 50 fm. tveggja herb. ibúð á l.hæð I þessu fallega húsi. 27 fm. þflskúr fylalr með I kaiiBunum, Ibúðin getur losnað fljótlega. Verð 5,9 roUIJ. (2004) MIÐBÆR. 56 fm. einstakllngsfbúð á 2. hæð f fjölbýli. Eikarparket á gðlfum. Suður-svalir. Hér þarft þú ekki greiðslumat Áhv. 3,3 f byggsj. Verð. 5,2 millj. (2007) EINARSNES. 54 fm. kj. fbúð, Iftið nlðurgrafin. Ibúðin er mikið endurnýjuð. Nýtt rafmagn, gluggar, skðlplagnir og dren. Þessa verður þú að skoða. Komdu nú I kaffi á Hðfða og sæktu lykla. Verð 4,8 m. áhv. 2,3 m. (2009) SKÓGARAS. Vorunrt að fá f sðlu sérlega fallega 65 fm. fbúð á jarðhæð f nýlega viðgerðu og máluðu fjölbýli. Sér suður garður. Parket á gólfum. Ibúðin er laus strax, lyklar á Höfða, svo nú er þér ekki lengur til setunnar boðið. Áhv. bsj.3,0 millj.Verö 5,9 mill). (2010) KLAPPARSTlGUR. Bráðhugguleg mikið endurnýjuð 50 f m. tveggja herbergja risfbúð f hjarta miðbæjarins. Flfsar og parket á gólf i. Bjðddu bflinn upp f. Áhv. 2,0 millj.Verð 4,5 millj. (2011) 3 Herbergja GRAFARVOGUR: Gullfalleg 82 fm fbúð ásamt gððum bflskúr f sérlega aðlaðandi húsi við Starengi. Sér inngangur. Hér er allt glænýtt I hðlf og gólf - þú þarft ekki einu sinni að mála. áhv. 2,4 millj. Verð 8,6 millj. Drffa sig nú ogskoða. (3015) LANGHOLTSVEGUR. Sérlega hugguleg 76 fm. þrlgja herbergja fbúð f kjallara f Fallegu bakhúsi á þessum eftirsótta stað. Sér inngangur er I Ibúðina, sér þvottahús og fleira. Hér þarf ekkert greiðslumat. Áhv. kr.3,2 millj. bsj. Verð 4,95 millj. (3020) EIÐISMÝRI 60 ARA OG ELDRI. Vorum að fá f sölu þessa glæsilegu 100 fm þriggja herbergja fbúð á l.hæð. Sér suður garður. Parket á gólfum. Þessi eig á fáar sfnar Ifkar. Ahv.3,5 húsb. Verð 9,9 millj. (3011) REYKAS. 2ja til 3ja herb. 75 fm fbúð á 1 hæð (skráð 2 hæð) f litlu fjölbýli. Rúmgððar svalir, frábært útsýni, þvottaherb. f fbúð. Þær stoppa ekki lengi þessar. Verð 6,3 áhv. 3,6 (3012) MARÍUBAKKI. Einstaklega falleg 81 fm. 3ja herb. fbúð á 2 hæð I litlu fjðlbýli. fbúðin er ðll ný parketlðgð, þvottahús f fbúð. Gerflhnattasjðnvarp. Ekki spilla nú lánin fyrir 3,3 m. I byggsj. Skipti á raðhúsi, staðsetn. opin Verð 6,8 m. (3000) DALSEL: Bráðskemmtileg 76 fm. fbúð á 4. hæð f gððu fjðlbýli. Stækkunarmögul. f risi. (teikn. Fylgja) Suður svalir með hreint út sagt trábæru útsýni. Bílskýli. Áhv. byggsj. 2,2 millj. Verð 6,9 millj. Þetta gætl verið þitt tækifæri. (3013) ÞINGHÓLSBRAUT. Sérlaga falleg 93 fm. þriggja til fjögurra herbergja rishæð á þessum mikla útsýnisstað. Her er stuut f alla þjónustu og gott að búa. Lfttu á verðið það er aðeins 6,9 millj. (3014) VESTURBÆR. Mjög góð 64 fm. íbúð á 2.hæð f steyptu fjórbýli. Eignin er nýlega víðgerð að utan. Áhv. 3,0 millj. bsj. Verð ekki nema 5,5 millj. (3001) Hér þarf ekki greiðslumat HRINGBRAUT. Falleg 81 fm. þriggja herbergja fbúð á 3.hæð auk stæðis f bflageymslu. Áhv. 5,0 milli. Verð 6,9 millj. (3002) NÝBÝLAVEGUR. 68 f m. 3ja herb. fbúð á 1 hæð I f jórbylishúsi. Húsið er allt viðgert og málað, sem og sameign nýstandsett Stðr suður garður. Nýleglr dúkar á gðflum. Þvottaherb. inn af eldhúsi. Frábært verð 5,9 millj. áhv. 3,2 millj. (3004) REKAGRANDI. Hðrkugóð 86 fm. fbúð á þessum eftirsótta stað. 27 fm. stæði I þflskýli. Suður grill/svalir. Parket á gólfum. Ahv. 4,8 millj. Verð 8,5 millj. (3007) EIÐISMÝRI60 ára og eldri. Vorum að fá f sðlu þessa glæsilegu 100 fm. 2ja til 3]a herbergja fbúð sem er á 1. hæð. Sér suður garður. Parket á gðlf um. Þessi eign á fáar sfnar llkar. Ahv. 3,5 m. húsb. Verð 9,9 millj. (3011) HVASSALEITI. 87 fm 3ja til 4ra herb. fbúð á 3 hæð á þessum sfvinsæla stað. Bllskúr 21 fm fylgir. Parket og fllsar á gðlfum, sér hiti, útsýni. Makaskipti á 2ja herb. Ibúð. Verð aðeins 7,3 (3015) REYKÁS. 2ja til 3ja herb. 75 fm. ibúð á 1. hæð (skráð 2. hæð) f litlu fjölbýli. Rúmgóðar svalir, frábært útsýni, þvottaherb. I fbúð. Laus strax. Þér býðst að borga útborgunina vaxtalaust 118 mán. Einstakt tækifæri. Verð 6,3 millj. áhv. 3,6 mlllj. (3012) SKÓLAGERÐI. Tæpl. 60 fm. 3ja herb. efri hæð I tvlbýli á þessum vinsæla stað I vesturbæ Kópavogs. Bflskúrsréttur fylgir (leyfi fyrlr 40 fm. bflskúr) Stutt I skóla og skðladagheimili. Verö 5,5 m. áhv. 3,5 m. (3009) ÖLDUGATA. Falleg 80 fm. fbúð á l.hæð i fallegu steinhúsi á þossum eftirsótta stað. Þessi stoppar stutt, svo þú verður bara að drffa þig. Verð aðeins 6,2 millj. (3006) 4-6 Herbergja ÁLFHÓLS VEGUR. 83 f m. 4ra herb. fbúð á jarðhæð f tvfbýli. Bflskúrsréttur. Sér suður verönd. Hér verður ffnt að grilja f sumar.Og ath. stutt I nýju Kringluna. Áhv. hagst. byggsj. 3,2 milíj. Verð 6,9 millj. (4000) ESPIGERÐI: Sérlega hugguleg 93 fm. fbúð á 1. hæð á þessum frábæra stað. Suður svalir. Þessa þarf aö skoða strax. Ahv. 3 millj. Verð 8,7 millj. (4007) LAUFRIMI. 106 fm endafbúð meö sérinngangi f litlu máluðu fjölbýli. Lðð fullfrágengin. Ibúðin er tilbúin til innréttinga. Rúmgðöar suð vestur svalir. Komdu og fáðu lykla á Höfða og skoðaðu f dag. Verð 6,8 (9003) SEILUGRANDI. Vorum að fá f sölu gullfalega og einkar vel skipulagða 100 fm. fjögurra herb. fbúð á 3.hæð. Tvennar svalir og sér stæði f bflgeymslu. Parket á öllum gðlfum. Þessa verður þú að sjá. Áhv.2,8 millj. Verð 8,95 millj. (4010) FÍFUSEL. Falleg 98 fm. 4ra herbergja fbúð á 3. hæð f þriggja hæða nýviðgerðu og máluðu fjðlbýli. Sameign nýstandsett. Suður grill/svalir. Upphitað stæði f bflageymslu fylgir. Áhv. 900 þús. Verð 7,9 millj. (4001) LJÓSHEIMAR. Hðrku falleg tæplega 100 fm. fbúð á 1. hæð I vðnduðu lyftuhúsi á þessum eftirsótta stað. Sér inngangur er af svðlum. Húsvðrður sér um alla sameign. Verð aðeins 7,0 millj. (4003) KÓNGSBAKKI. Skemmtileg 90 fm. 4ra herb. Ibúð á 3. hæð (húsi sem er nýviðgert og málað. Hiti f stéttum. Fæst ( skiptum fyrir litið raðhús. Fallegur sameiginlegur garður. Hér er frábært að búa með bðrn. Frabært verft 6,9 millj. ahv. byggsj. 2,3 m. (4004) VESTURBÆR. 90 fm. 3ja til 4ra herb. fbúð á 3. hæð I litlu f jölbýli.Tvennar svalir, parket á gðlfum. Eigninni fylgir bfiskúr. Sjðn er sðgu rikari. Gott útsýni. íbúðin er taus. Lyklar á Höfða. Verð 8,9 millj. Ahv. 5,0 miilj. (4005) JÖRFABAKKI. Sérlega falleg og mikið endurnýjuð 4ra herb. 107 fm. fbúð á 2.hæð f þriggja hæða fjölbýli. Aukaherbergi f kjallara, Parket á gðlfum. Frábær aðstaða ( nýuppgerðri lóð fyrir bðrnln. Áhv. 2,8 milíj.Verð 7,6 millj. (4006) Hæðir VIÐ REYKJAVÍKURTJÖRN. Vorum að fá (einkasðlu þessa glæsilegu rúmlega 130 fm. hæð við Garðastræti. Hér er hátt til lofts og vftt til veggja. Frábært útsýni yfir tjörnina. Arinn I stofu. Þetta er eign sem margir hafa beðið eftir. Verð 12,9 millj. (7007) VIÐ REYKJAVlKURTJÖRN. Vorum að 1á f einkasðlu glæsilega rúmlega 130 fm. hæð við Garðastræti. Hér er hátt til lofts og vftt til veggja. Frábært útsýni yfir tjörnina. Arinn f stof u. Þetta er eign sem margir hafa beðiö eftir. Verð 12,9 millj. (7007) HLlÐAR. 109 fm. glæsileg 5 herb. hæð með sérinngangi og 30 fm. bflskúr á þessum eftirsðtta stað. Þessi eign á fáar sfnar llkar, hér er allt endurnýjað á sérlega smekklegan og vandaðan mátaVerð 10,9 m. áhv. 5,7 m. (húsb.(7001) HVERAFOLD. Útsýnislbúð. Falleg 196 fm. efri sérhæð I þessu fallega tveggja fbúða húsi. Innbyggöur 37 fm. bflskúr, stðrar suður svalir. Hellulðgð innkeyrsla og fallegur garður prýða eignina. Áhv. hagst langtfmalán 9,7 millj. Verð 13,8 millj. Skipti ðskast á minni eipn, (7002) HRAUNBRÚN HAFNARF. Rúmgóð og björt 152fm. efri sérhæð með sérinngangi, ásamt innb. bflskúr. 3 svefn. og 2 saml. stofur. Útsýni. Nýstandsett baðherb. Gððir grannar. Verð 10,9 m. áhv. 6,0 m. (7003) MELAS GARÐABÆR. Sérlega falleg 142 fm. neðri hæð með sérinngangi f tvlbýli. Merbó parket á gölfum, sérsmfðaðar innréttingar, 4 svefnh. Sér bflastæði. Fallegur garður. Verð 10,5 m. áhv. 5,9 m. I hagst. lánum. (7005) Raóhús / Parhús REYRENGI. Vorum að fá f sðlu þetta sérlega glæsilega 138fm. raðhús sem er á einni hæð. Innbyggður bflskúr fylgir. Hér er hvergi til sparað. Stutt f skðlann fyrir börnin. Friðað opið svæði er vlð Húsið. Ahv. 7,3 millj. Verð 12,3 mlllj. (6004) VIÐARÁS. Sérlega falleg og vel skipulagt 188 fm. parhús á tveimur hæðum. Fjögur svefnherbergi, innbyggður bflskúr. Hérna getur þú notið útsýnislns. Ahv.8,0 millj. Verð 13,8 millj. Skipti mðgul á ödýrarl eign. (6002) LAUFRIMI. 134 fm raðhús á einni hæð með 30 fm innb. bllskúr. Hátt til lofts og vftt til veggja, sérsmlðaðar innréttingar, parket á gðlfum, innangengt f bílskúr og gðður sólpallur fyrir þig og þlna. Verð 11.750.- Makaskipti á minna. (6003) ASGARÐUR. Sérlega glæsilegt 110 fm. raðhús á tveimur hæðum auk kjallara. Hér er mikið búið að endurnyja. Nýtt glæsiiegt eldhús með vönduðum tækjum. Baðherbergi allt fllsalagt með nýlegum Ijósum fIfsum, ný innrétting. Nýlegt parket á flestum gólfum. Sér suður garður og frábært útsýni. Áhv. bsj. 3,5 millj. Verð 8,7 millj. (6000) KRÓKABYGGÐ MOS. 97 fm. nýlegt endaraðhús á einni hæð. Tvö svefnherbergi, stofa eldhús og baö. Suður garður, parket á gðlfum. Ahv.3,5 millj. bsj. Verð 8,7 millj. (6001) VIÐARAS. Sérlega falleg og vel skipulagt 188 fm. parhús á tveimur hæðum. Fjðgur svefnherbergi, innbyggður bilskúr. Hérna getur þú notið útsýnisins. Áhv. 8,0 millj. Verð 13,8 millj. Skipti mðgul. á ödýrari eign. (6002) Einbýlishús LAUGARASVEGUR. 342 fm einbýli á 3 hæðum, sérinngangur fyrir hverja hæð. Þarna færð þú 8 svefnherb. 3 baðherbergi, flisalagðar suður svalir, fallegur garður með háum trjáum. Innanhússfmí (öllum herb. Innb. bllskúr. Ja nú getur stóra f jölskyldan sameinast á þessum f rábæra stað. Verð 24,9 (5004) DYNSKÓGAR. 290 fm einbýli á 2 hæðum, ásamt innb. 31fm bílskúr. Mðguleiki á sérfbúð á jarðhæð með sérinngangi. Möguleiki á að taka 2 fbúðir upp í. 1000 f m lóð, stutt I skóla og hér er nú aldeils friðsælt aö búa. Verð 16,9 YSTASEL. Glæislegt og vandað 380 fm einbýli með tveimur samþykktum Ibúðum og einni ósamþ. Ibúð.Tvöfaldur bflskúr fylglr með. Frábær staðsetning og sjón er sögu rlkari. Verð 18,5 áhv. 7,0 langtlán. (5006) ÞINGHOLTIN: Vorum að fá f sölu þetta virðulega 133 fm. einbýli sem er hæð og ris, auk kjallara sem hefur margvfslega möguleika. Áhv.6,3 millj. Verð 11,9 millj. (5007) HVERFISGATA. Þaft eru dúndur kaup I þessu húsl. Þú borgar kr.l.100.000. á árinu eða býður bílinn upp I og yfiitnkur 3,8 millj. I hagst. langtimalánum. Minna mál getur það varla verið. Þetta er eign sem talsvert er búifl að endurnýja og hún mun koma þér þægilega á óvart Láttu ekki happ úr hendi sleppa. Verð aðeins 4,9 millj. (5002) HÆÐARHVERFI GARÐABÆ. Fallegt 220 fm. einbýli sem er á byggingarstlgl. Fullbúið að utan, rúmlega tilbúið til innréttinga að innan. Frábær staðsetning. Verð 16,9 millj. Skipti á ödýrari I Garðabæ möguleg. (5003) Nýbyggingar DOFRABORGIR. Sérlega vel skipulögð 157 fm. raðhús á tveimur hæðum á þessum mikla útsýnisstað. Mögul. á 4 svefnherbergjum. Innbyggður bflskúr fylgir eigninni sem er til afhendingar strax og er hún fullbúin að utan og tilbúin til innréttinga að innan. Nú er bara að hringja f okkur á Höfða og fá nánari uppl. Veðr 10,4 millj. tilb. innréttinga. (9000) ÆSUBORGIR. Sérlega falleg 180 fm. parhús, á þessum mikla útsýnisstað. Rúmgóður innbyggður bllskúr fylglr fyrir jeppamanninn. Fjögur svefnherbergi og flelra. Eignin er til afhendingar strax fullbúin að utan og fokheld að innan. Kannaðu máliðll Verð 8,8 millj (9003) JÖRFALIND. Glæsileg 183 fm. raðhús á tveimur hæðum. Innbyggður bllskúr. Húsið selst fullbúið að utan, fokhelt að innan eða lengra komið. Hér er stórfenglegt útsýni. Verð 8,9 millj. (9005) DOFRABORGIR. Sérlega vel skipulögð 157 fm. raðhús á tveimur hæðum á þessum mikla útsýnisstað. Mögul. á 4 svefnherbergjum. Innbyggður bflskúr fylgir eigninni sem er til afhendingar strax og er hún fullbúin að utan og tilbúin til innréttinga að innan. Nú er bara að hringja f okkur á Höfða og fá nánari uppl. Verð 10,4 milli,. tilb. til innréttinga, einnig er hægt að fá eignina f okhelda að innan og f ullbúna að utan og þá er verðið 8,2 millj. (9000) FJALLALIND. Vorum að fá Isölu þessi glæsilegu 186 fm. parhús sem eru á einnl hæð auk millilofts. Húsin skilastfullbúin að utan með vandaðri marmara- pússnlngu og lituðu stáli á þaki, lóð grófjöfnuð og rúmlega fokheld að innan. Möguleiki er á 5 svefnherbergjum. Rúmgðður innbyggður bllskúr fylgir. Láttu drauminn rætast og fjárfestu I þessum frábæru húsum. Ahv.húsb. '4,5 millj. (9001) I í

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.