Morgunblaðið - 01.07.1997, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 01.07.1997, Blaðsíða 8
8 C ÞRIÐJUDAGUR 1. JÚLÍ 1997 ± F MORGUNBLAÐIÐ SKEIRAN FASTEIGNAMIÐLCIN SÍIÐURLANDSBRACIT 46 (bláu húsin) SÍMI 568-5556 • FAX 568-5515 Félag Fasteignasala MAGNUS HILMARSSON ELFAR ÓLASON HAUKUR GUÐJÓNSSON EYSTEINN SIGURÐSSON lögg. fasteignasali. GALTALIND 1 og 3 - KOP. Höfum til sölu tvö 5 íbúða fjölbýlishús á þessum frábæra stað. Um er að ræða þrjár 3ja og tvær 4ra herb. íbúðir, sem skilast fullbúnar að innan, án gólfefna. Teikningar á skrifst. 2500 MEISTARAVELLIR Mjög falleg 4ra herb. endaibúð á 3. hæð. með úts. yfir KR völl- inn. Rúmgóð stofa. Parket. Frábær staður. 8ÍI- skúrsréttur. Áhv. húsbr. 2,4 millj. Verð 8,2 millj. 2544 Sími 568 5556 Einbýli og raðhús BAKKASMARI Höfum til sölu parhús á frábærum stað við Bakkasmára, með frábæru útsýni. 5 svefnherbergi. Góður bíl- skúr. Til afh. nú þegar, fullb. að utan fokhelt að innan, eða lengra komið. Verð 9,5 millj. 2464 SKELJATANGI - MOS. Faiieg ný 4ra herb. Permaform ibúð 95 fm á 2. hæð. Sérinngangur. Mjög góður staður. Áhv. húsbr. 3,4 millj. Verð 7,3 millj. 2509 HAMRATANGI Fallegt nýlegt 160 fm raðhús á einni hæð, með innb. bílskúr. Fallegt eldhús. Áhv. 6,2 millj. húsb. Verð 10,2 miilj. 2392 TROLLABORGIR Mjög vel hönnuð rað- hús á einni og hálfri hæð 166 fm með innb. 30 fm bílsk. Afh. fullb. að utan, fokh. að innan. Frábær útsýnisstaður. Verð aðeins 7,5 millj. Einnig mögul. aö fá húsið tilb. til innr. 2170 5 herb. og hæðir GULLSMARI - "PENT- HOUSE" Falleg 120 fm "penthouse- íbúð" á 7. hæö í lyftuhúsi meö frábæru útsýni og tvennum svölum. Fallegar innr. Góður staður miðsvæðis. Áhv. 6 millj. húsbr. Verð 9,8 millj. 2529 HOLATORG Stórglæsileg 203 fm íbúð sem er hæð og kj. í tvibýli. Sérlega stórar og fallegar stofur með 3ja metra lofthæð. Mikið endurn. og falleg eign á frábærum stað í Vesturbæ. Skipti möguleg á minni eign. Verð 14,8 millj. 2466 RAUÐAGERÐI - EINB. Giæsii. einbýii sem er kj. hæð og ris 200 fm með innb. bílskúr. Frábær staður. Nýlegt hús. Fallegur garður. Áhv. byggsj. og húsbr. 7,5 millj. 2462 KÖGURSEL Fallegt einbh. 180fm ásamt 23 fm bílsk. Vandaðar innr. Parket. Áhv. bygg- sj. 2 millj. Verð 13,9 millj. 2234 M po| f kái qb M\ HAMRABORG Falleg 4ra herb. ib. 105 fm á 3. hæð. Nýlegt eldhús. Parket á öllu. Þvot- tah. og búr inn af eldhúsi. Suðursv. Fallegt út- sýni. Laus strax. Verð 7,2 millj. 2387 AUSTURBERG - BÍLSKÚR Faiieg 4ra herb. íbúð á 4. hæð efstu ásamt bílskúr. Góðar innr. Stórar suðursvalir. Húsið nýgegn- umtekið og málað að utan. Skipti möguleg á minni eign. Verð 7,2 millj. 2070 KRIUHOLAR Falleg óvenju rúmg. 5. herb. ibúð 122 fm á 3. hæð í lyftuhúsi. Parket. 4 svefnh. Góðar suðvestursv. Laus strax. Áhv. byggsj. og húsbréf 5,4 millj. Verð 7,4 millj. 2511 BUGÐUTANGI - MOS. Glæsilegt raðhús 100 fm á einni hæð. Fallegar innr. Nýtt parket. Sólstofa og hellulögð verönd. Fallegur garður. Hús í toppstandi. Verð 8,5 millj. 2489 SORLASKJOL - UTSYNI Vorum að fá i sölu 4ra herb. efri haað í góðu þríbýlishúsi á þessum frábæra stað viö sjávarsíðuna. Óhindr- að útsýni út yfið sjóinn. Suðursv. Áhv. 5 millj. byggsj. og húsbr. Verð 8,2 millj. 2530 KRUMMAHÓLAR - BÍLSKÚR Mjög falleg 5 herb. ib. 116 fm á 2 hæðum. Nýtt parket. Nýtt eldhús. Ib. er i dag nýtt sem 3ja herb. og einstaklingsíb. Stórar suðursv. Bílskúr. Verð 8,1 millj. 2535 GULLSMARI 10 "PENT- HOUSE" Glæsileg "penthouseíb" 120 fm á 8. hæð i lyftublokk. Fallegar innr. Parket. Frábært úts. Tvennar svalir. Gert er ráð fyrir arni í stofu. Góður staður. Laus strax. Verð 11 millj. 2534 SÓLHEIMAR Höfum til sölu raðhús á þessum eftirsótta stað [ austurbænum Góðar innr. Parket. Tvennar suðursv. Nýir ofnar. Góður staður. 4 svefnherbergi. Stutt i skóla. Verð11,8mill). 2499 ÞVERHOLT - MOS. Falleg 4ra herb. [b. 115 fm á 3. hæð í nýlegu fjölb. í miðbæ Mos- fellsbæjar. Fallegar innr. Parket. Áhv. byggsj. 5,2 milij. til 40 ára. Verð 7,3 millj. Útb. aðeins 2millj. 2512 HRAUNBÆR Falleg 4ra herb. ibúð 90 fm á 1. hæð f litlu fjölbýli. Nýtt parket. Nýlegt eld- hús. Sér þvottahús. Verð 6,5 millj. 2461 3ja herb. TJARNARMYRI - BILSKYLI Mjög falleg 3ja herb. (b. á 1. hæð ásamt bíiskýli. Fallegar innr. Parket og flísar. Nýleg [búð. Sér suðurlóð. Áhv. húsbr. 4,8 millj. Verð 7,6 millj. 2526 MELGERÐI - KÓP. Falleg 138 fm (búð á 2 hæðum í tvíbýli. á góðum stað í vesturbæ Kópavogs ásamt bílskúr. Nýlegar lagnir. Góðar innr. 2510 HVANNARIMI - PARHUS Nýtt i/o fm parhús á 2 hæðum með innb. bílskúr. Á neðri hæð eru stofur og glæsil. eldhús. Á efri hæð eru 3 góð svefnh. 15 fm suðursv. Frág. lóð. Plata af 12 fm garðst. Fráb. verð 11,3 millj. Áhv. 6 millj. húsbr. Laust strax. 2424 I smíðum * |. i' hL FUNALIND 5 - KOPAVOGI til sölu 95 fm 3ja - 4ra herb. (búð í glæsilegu 10 íbúða húsi, ib. afhendist fullbúin án gólfefna ( ágúst. Frábær staðsetning. Gott útsýni. Teikningar og uppl. á skrifstofu. Verð 7,5 millj. 2440 TRÖLLABORGIR Fallegt endaraðhús 166 fm á frábærum stað við Tröllaborgir með fallegu útsýni. Til afh. nú þegar fokhelt aö inn- an fullb. að utan. Áhv. húsbréf 5,7 millj. Verð 8 millj. 2481 NORÐURAS - BILSKUR Sérlega glæsileg 147 fm íbúð, sem er hæð og ris, ásamt bílsk. Fallegar innr. Parket. Arinn. Sam- eign nýgegnumt. innan og utan. Fráb. úts. Skipti mögul. á minni eign. Laus fljótt. Áhv. byggsj. og húsbr. 5,8 millj. Verö 10.350 þús. 2463 FLÉTTURIMI - BÍLSKÝLI Faiieg 5 herb 119 fm íb. á 3ju hæð. Fallegar innr. Park- et. Tvennar svalir. Beykistigi er upp á sjón- varpspall, þar innaf er vinnuherb. Tvö bilskýli fylgja. Áhv. húsbr. 6,2 millj. Verð 9,2 niillj. 2141 4ra herb. ENGIHJALLI - UTSYNI Falleg 4-5 herb. íb. 98 fm á 7. hæð í lyftuhúsi. Tvennar svalir. Þvottah. á hæðinni. Hús igóðu standi. Stórglæsilegt útsýni yfir sundin og víöar. Húsvörður. Verð 6.950 þús. 2536 GARÐHUS - NEÐRI HÆÐ skemmti- leg og vel staðsett 3ja herb. neðri hæð í tvíb. með sér inngangi á góðum stað í Grafarv. Park- et. Sér garður í suður með verönd. Sér hiti. Áhv. byggsj. 3,5 millj. Verð 7,5 millj. 2532 LINDARGATA - LAUS Snotur 3ja herb. 53 fm neðri hæð í tvíbýli. [búðin er á góð- um stað og er laus nú þegar. Lyklar á skrifstofu. Áhv. húsbréf 2,7 mlllj. Verð 4,2 tnillj. 2514 NÖKKVAVOGUR Falleg 3ja herb. (b í kj. 88 fm. Óvenju rúmgóð herb. Nýir gluggar og gler. Nýjar pípulagnir. Nýlegt bað. Frábær staö- ur. Áhv. byggsj. og húsbr. 3,6 millj. Verð 6,4 millj. 2541 FÍFULIND - NYTT Glæsileg ný 3jaherb. endaíb. 86 fm. Glæsilegar innr. Flísalagt bað. Sérþvottah. í fb. Afh. fullbúin án gólfefna nú þegar. Lyklar á skrifst. Verð 7,5 millj. 2540 VINDÁS Mjög falleg 3ja herb. íb. 83 fm [ góðu húsi sem hefur verið klætt að utan. Fal- legar innr. Parket. Suðursv. Áhv. byggsj. 3,6 millj. Verð 6,7 millj. 2527 HAMRABORG Falleg 3ja herb. (b. 77 fm á 2. hæð. Parket. Fallegar innr. Stórar suðursv. Laus strax. Áhv. 2 millj. byggsj. Verö 6,2 millj. 2542 LAUTASMARI - NYTT Ný 95 fm íbúð á 2. hæð í 3. hæða húsi. Ibúðin afh. fullbúin innan, án gólfefna. Fullfrág. hús og lóð. Teikn. á skrifst. Afh. í ágúst nk. Verð: 7,4millj. 2361 HJALLAVEGUR Falleg 3ja herb. íb. 72 fm í k). í tvíbýli. Nýtt eldhús og fl. Sér hiti. Sér inngangur. Frábær staður. Áhv. húsbr. 3,4 millj. Verð 5,5 millj. 2504 TRONUHJALLI - BYGGSJ. Nýi. mjög falleg 3ja herb. ib. 80 fm á 3. hæð í nýlegu húsi á góöum stað í suðurhlíðum Kóp. Góðar innr. Suðursv. Áhv. byggsj. 5,2 millj. Verð 7,6 millj. 2515 NESVEGUR - BILSKUR Mjög falleg og mikið endurnýjuð 2-3ja herb. íbúð á 1. hæð ásamt bllskúr. Nýtt þarket, nýtt eldhús o.fl. Laus strax. Lyklar á skrifst. Verð 6,4 millj. 2474 HRAUNBÆR Falleg 2ja herb íb. á 1. hæð í góðu fjölbýlishúsi. Parket. Nýtt gler. Ibúðin snýr öll í suður. Verð 4,3 millj. 1901 FLÉTTURIMI Glæsileg 3ja herb. ib. 90 fm á 2. hæð í góðu húsi. Glæsil. Brúnás innr. Parket. Suðursv. Laus fljótl. Áhv. 5,7 millj. Verð 7,8 millj. 2516 BREKKUBYGGÐ - GARÐAB. Höfum til sölu 3ja herb. neðri hæö í raðhúsi á þessum vinsæla stað í Garðabænum. Sérinngangur. Sérhiti. Sérgarður. Áhv. byggsj. og húsbr. 3,4 millj. Verð 6,2 millj. 2503 ENGIHJALLI Falleg 2ja herb. íb. á 1. hæð 63 fm Parket. Stórar suðursv. Pvottah. á hæðinni. Laus strax. Áhv. byggsj. 2,8 millj. Verð 4,9 millj. Skipti mögul. á bíl. Góð kjör. 2334 VESTURBERG Falleg 2ja herb. íbúð 65 fm á 7. hæð I lyftuhúsi. Góðar innréttingar. Glæsilegt útsýni. Áhv. húsbréf 3,2 millj. 2470 ÆSUFELL Falleg 2ja herb. 56 fm íb. á 1. hæð. Nýtt eldhús. Frábært útsýni. Vestursvalir. Verð 4,5 millj. 2435 ENGJASEL - LAUS FLJOTT Faiieg rúmgóð 3ja herb. íbúð 86 fm á 1. hæð í 6 íb. húsi. Stórar vestursvalir. Gott útsýni. Hús í góðu standi, búið að klæða 3 hliðar. Gott verð 6,2 rnillj. 2426 RAUÐAS - LAUS Glæsil. 3ja herb. 80 fm endaíb. á 1. hæð. Fallegar Ijósar innr. Parket. Útg. úr stofu í sérgarð með timbur- verönd og skjólveggjum. Áhv. 4,2 millj. Verð 7,1 millj. Lyklar á skrifst. 2409 REYKAS - SERGARÐUR Vönduð og rúmgóð 2-3ja herb. íbúð á 1. hæð 70 fm. Suðaustursvalir og sérgarður. Sér þvottahús í íb. Gott eldhús m. innb. isskáp. Útsýni. Áhv. 2,8 m. Verð 6 millj. Lausstrax. 2432 KONGSBAKKI Falleg 3Ja herb. íb. á 1. hæð 80 fm með sérgarði í suður. Sérþvhús j íb. Húsið nýlega viðg. og málað að utan. Áhv. góð lán 3,8 m. Ekkert greiðsiumat. Verð 6,1 inillj. 2243 Atvinnuhúsnæði SUNDABORG Höfum til solu mjög gott 370 fm húsnæði sem hentar mjög vel fyrir heildsölu. Á götuhæð er lager og á efri hæð er skrifst. og sýningaraðst. Húsvörður og ýmis sam. Þjónusta er í húsinu. Laust strax. 2369 SUNARBUSTAÐIR SUMARHUS A SPANI Höfum tii söiu litið raðhús málægt Alicante á Spáni. Nálægt ströndinni. Rólegt hverfi. Stutt í alía þjónustu. Fráb. verð 2 millj. 2521 VESTURBERG - UTSYNI Falleg 3ja herb. íb. á 7. hæð í lyftuhúsi með frábæru út- sýni yfir borgina. Þvottah. á hæðinni. Húsvörð- ur. Ahv. byggsj. 2,8 millj. Greiðslub. aðeins 13 þús. á mán. Verð 5,5 millj. 2284 VESTURB/ER Falleg mikið endurn. 3ja herb. íb. 80 fm í kj. í þríbýli.á góðum stað í Vesturbænum. Laus fljótl. Áhv. byggsj. 2,6 millj. Verö 5,3 millj. 2012 2ia herb. HRINGBRAUT Falleg 2ja herb. íb. 60 fm á 4. hæð. Fallegar innr. Suðursvalir. Verð 5,5 millj. 2546 SUMARHUS I GRIMSNESI Höfum til sölu fallegan 52 fm sumarbústað við Klaust- urhóla í Grímsnesi. Góð staðsetning. Verð 3,5 millj. 2537 SKORRADALUR Höfufn til sölu sérlega vel staðsettan nýjan 54 fm sumarbústað sem er í kjarrivöxnu landi í Skorradal. Sérlega fagurt útsýni. Verð 5,5 millj. 2486 Fáeinar íbúðir eftir! GULLENGI 21-27 REYKJAVÍK Frábært verð á fullbúnum íbúðum. 85% lánshlutfall. 3ja herbergja íbúðir kr. 6.550.000. 2ja herbergja íbúðir kr. 5.950.000. «t t o Jll i wN'^'p! Ll v- ¦ __ íj' — \ '^BP •¦¦ ! Myndir úr sýningaríbúð í Gullengi 27. Allar íbúðirnar afh. full- búnar án gólfefna. Flísalögð böð. Komið á skrifst. okkar og fáið vandaðan upplýs- ingabækling. JÁRNBENDING ehf. byggir. Verðdæmi: 3ja herb. fullbúin íbúð. Húsbréf Lán frá byggingaraðila. Greiðsla við kaupsamning Vaxtalausar greiðslur til 20 mán. Greiðslub. af húsbréfum og láni frá byggingaraðila kr. 25.000, miðað við hjón eða sambýlisfólk sem fær fullar vaxtabætur. kr. 6.550.000 kr. 4.585.000 kr. 1.000.000 kr. 300.000 kr. 665.000 Sumarhúsalóðir við Þingvallavatn HJÁ Fasteignamarkaðnum eru nú til leigu nokkrar sumarhúsalóðir á skipulögðu, kjarrivöxnu svæði í Nesjaskógi í landi Nesja við Þing- vallavatn. Hér er um að ræða stórar lóðir og að auki stórt sameiginlegt svæði til útivistar. Heimilt er að byggja þar sumarbústaði allt að 80 ferm. að stærð. „Þetta svæði er sannkölluð nátt- úruperla," sagði Jón Guðmundsson hjá Fasteignamarkaðnum. „Svæðið er með útsýni yfir Þingvallavatn og nýtur aðgangs að vatninu. Þarna eru mjög góðir möguleikar til úti- vistar og gönguferða í nágrenninu. Birkikjarr er fyrir á svæðinu, enda birki mjög ákjósanleg tegund til trjáræktar þar svo og ýmsar víði- tegundir. Eftir því sem ég bezt veit, hafa nýjar sumarbústaðalóðir við Þing- vallavatn ekki komið á markaðinn í langan tíma. Þá sjaldan sumarhús á þessu svæði koma í sölu, þá er eftir- spurn eftir þeim afar mikil og þau fara á háu verði. Ekki leikur vafi á því, að það er staðurinn, sem dregur kaupendurna að." Lóðirnar eru frá 0,6-1,3 ha að stærð. Kaupendur greiða 750.000- 1.200.000 kr. í stofngjald eftir stærð og legu lóðanna og 40.000-70.000 kr. í leigugjald á ári. Aðkoma að svæð- inu er eftir Nesjavallavegi frá Geit- hálsi að Grafningsvegi. ¦ HM9Bs&a*u ""ZJBEw!! '^flf|F^>s3jEfl -„>"-» :. v.... j LÓÐIRNAR eru á skipulögðu, kjarrivöxnu svæði í Nesjaskógi í landi Nesja við Þingvallavatn. Heimilt er að byggja þar sumarbústaði allt að 80 ferm. að stærð. Lóðirnar eru til leigu hjá Fasteignamarkaðnum. r-

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.