Morgunblaðið - 01.07.1997, Blaðsíða 5

Morgunblaðið - 01.07.1997, Blaðsíða 5
I- MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 1. JÚLÍ 1997 C 5 I GIMLIGIMLIGIMLI ! t I i ") 552 5099 Ólafur B. Blöndal sölustjóri Sveinbjórn Halldórsson sölumaður Hákon Svavarsson sblumaður Guðrún Helga Rúnarsdóttir ritari Hafiteinn S. Hafiteinsson lögfrœðingur Árni Stefánsson viðskfrœðingur, löggiltur fasteignasali. j>V*a L MOSGERÐI Fallegt einbýlishús hæð og ris ásamt bílskúr á besta stað í Smáíb.hverfinu. Húsið er mikið endurnýjað. Fallegur gróinn garður. Verð 15,5millj. 5412 ÞINGHOLTIN - EINBÝLI Glæsilegt einbýli, kjallari, hæð og ris. Allt endurnýjað á vandaðan hátt. 2 séríbúðir í kjallara. Vel staðsett steinhús. 5663 REYKJABYGGÐ - MOSF. NÝTT LÍTIÐ EINBÝU M/MÖGUL. A STÆKKUN. Fallegt hús 63 fm ásamt bílsk. plötu. Fullbúið að utan sem innan. MJÖG FALLEG STAÐSETNING, LÆKUR STUTT FRÁ. Áhv. húsbr. 3,7 millj. Verð 8,8 millj. Uppl. gefur Ólafur Blöndal. 5641 STAKKHAMRAR Faiiegt 140 frn einbýli á einni hæð ásamt 27 fm bílskúr. Fjögur svefnherb. Flísar. Suðurverönd. Mikið áhv. Verð 13,5 millj. 5608 BOLLAGARÐAR vorum að fá l sölu glæsilegt ca. 240 fm einbýli með innb. bílskúr 25 fm. Um er að ræða fullbú- ið mjög vandað hús. Eikarinnr. og massvt parket. Sólskáli og heitir pottar í garði og á baðherb. Áhv. 3,1 millj. Verð 18,3 millj. 5514 VIÐARRIMI Skemmtilegt nýtt 167 fm einbýli með innbyggðum bílskúr. Fullbúið að utan og nánast fullbúið að innan. Stór lóð. Stutt í skóla Áhv 6,3 millj. SKIPTI MÖGUL. Á MINNI EIGN. LAUST STRAX. 5007 FANNAFOLD Gott, nærfullbúið 160 fm einbýli á einni hæð ásamt 43 fm bíl- skúr. Frábær staðs. innarlega í botnl. Óvenju stórt og vandað eldhús. 4 svefn- herb. Áhv. 4,7 millj. hagst. lán. Verð 13,2 millj. ATH. SKIPTI Á 2JA - 4RA HERB. 2638 fltUS OG PARHUS VIÐARÁS Glæsilegt splunkunýtt 192 .fm tvílyft parhús með innb. bílskúr. Vandaðar mahonyinnr. Vantar gólfefni. Húsið fullbúið að utan og málað. Fallegt útsýni. Áhv. 6,5 millj. húsbr. Verð 13,8 millj. 5602 FANNAFOLD Glæsilegt parhús með innb. bílskúr samtals 100 fm. Húsið er sér- lega vel staðsett með frábæru útsýni mjög víða. Heitur pottur og verönd í garði. Verð 8.950 þús. 5513 FJARÐARSEL Fallegt og nýl. gegn- umtekið 153 fm raðhús ásamt 25 fm bíl- skúr á góðum stað. Fallegur vestur- og austurgarður. 4 rúmgóð svefnherb. Fallegar nýl. innr. Parket og flísar. Áhv. 3,2 millj. Verð 12,3 millj. 5495 MURURIMI Glæsilegt 220 fm par- hús á tveim hæðum með innb. 33 fm bíl- skúr. Nánast fullbúin eign. HÚS MEÐ STÍL. Ýmis skipti koma til greina. Áhv. 6,0 millj. Verð 13,8 millj. 5261 HVERALIND Glæsilegt 146 fm raðhús á einni hæð með 27 fm bílskúr á frábærum stað í efri Lindum með fallegu útsýni til suðurs og vesturs. Til afhend. strax fullbúið að utan, fokhelt innan. VERÐ 8,4 MILLJ. 5214 SMÁRARIMI Glæsilegt 180 fm einbýli með innbyggðum bílskúr. Húsið skilast fullbúið að utan og grófjöfnuð lóð. Að innan afhendist húsið fokhelt eða lengra komið. Verð 9,5 millj. SKIPTI Á ÓDÝRARA. 5063 LINDASMÁRI Glæsileg 222 fm raðhús með innb. bílskúr á fallegum og eftirsóttum stað í Smáranum. Húsin afhendast fullbúin að • utan og lóð grófjöfnuð. Að innan fokheld eða lengra komin. Verð millihús 8,9 millj., endi 9,2 millj. 5198 NYTT - BREIÐAVIK - NYTT BREIÐAVI'K 27-29. EIGUM AÐEINS EFTIR FJÓRAR 2JA OG 3JA HERB. IBÚÐIR I GLÆSILEGU FJÖLBÝLI. UM ER AÐ RÆÐA FULLBÚNAR (BÚÐIR MEÐ SÉRINNGANGI OG FALLEGU ÚTSÝNI. NÚ ÞARF AÐ GRÍPA GÆSINA!! Verð aðeins 5,8 -7,1 millj. 1 JÖRFALIND Fallegt 183 fm milli- raðhús á góðum útsýnisstað í LINDUM II. Húsið afhendist fullbúið að utan og lóð tyrfð. Að innan fokhelt eða lengra komið. Sjón er sögu ríkari Verð 8,9 millj. 5451 FJALLALIND Glæsileg 171 fm parhús á góðum stað í LINDUM I. Húsin eru til afh. nú þegar, fullbúin að utan og lóð grófjöfnuð. Að innan fokheld eða lengra komin. Verð 8,9 millj. 5522 HLJÓÐALIND Fallegt 129 fm enda- raðhús í LINDUM II. Glæsilegt útsýni. Suðvesturgarður. Húsið afh. fullb. að utan og tilb. til málningar. Að innan einangrað. Mahony í öllum gluggum og hurðum. Verð 8,5 millj. 5525 SUÐURÁS Vorum að fá í sölu 137 fm raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr við Suðurás I Árbæ. Húsið er til afhendingar nú þegar fullbúið að utan og fokhelt að innan. Ahv. 5,0 millj. Verð 8,0 millj. 4503 SERHÆÐIR NESHAGI Falleg og björt 140 fm efri hæð í fjórbhúsi ásamt 28 fm bílskúr. 4 herb. 2 stofur. Parket. Þvottahús í íbúðinni. Vorð 11,4 millj. 5658 ÁLFAHEIÐI Glæsileg 140 fm efri sér- hæð á tveimur hæðum ásamt 25 fm bil- skúr. Vandaðar innr. parket, tvennar svalir. GLÆSILEGT ÚTSÝNI í ALLAR ÁTTIR . Áhv. byggsj. 3.550 þús. 5623 SAFAMÝRI Vorum að fá I sölu glæsilega 137 fm íbúð á 1. hæð ásamt 23 fm bilskúr á þessum eftirsótta stað. 4 svefnherb. Parket og flísar. Áhv. 4,7 millj. Verð 12,9 millj. 5620 BÓLSTAÐARHLÍÐ Glæsileg 114 fm neðri sérhæð í reisulegu húsi. Mikið endurn. Nýl. eldhús. Parket. Fallegur garður. Áhv. 4,9 millj. Verð. 10,5 millj. 5592 SKÚLAGATA -„PENTHOUSE" Glæsileg 163 fm 5 herb. penthouseíbúð. Sólskáli með suðursvölum. Parket og marmari á gólfum. Tvö baðherb. Glæsi- legar innréttingar. Stæði I bílskýli. ÆTLAÐ 60 ÁRA OG ELDRI. 5373 BARMAHLÍÐ Sérhæð 104 fm á 1. hæð með sér inng. Nýl. parket á gólfum, nýtt þak, gott skipulag. Suðurgarður. ATH. SKIPTI Á STÆRRI HÆÐ í HLIÐUM. EÐA VIÐAR. Verð 8,5 millj. 5220 DRÁPUHLÍÐ Góð 111 fm sérhæð á góðum stað í Hlíðunum. Rúmgóð herb. Rúmgóðar stofur. Nýl. Beyki country park- et. Góður garður. Ahv. 5,1 millj. Verð 9,4 millj. SKIPTI MÖGUL. Á MINNI EIGN. 5165 SUÐURHLÍÐAR KÓPAVOGS Glæsileg 132 fm efri sérhæð í tvfbýli ásamt stæði í bílskýli . Gullfallegt útsýni. Suðursvalir. Parket og flisar. Allar innr. ný- legar. innfelld Halogen-ljós. Áhv. byggsj. 3,7 millj. Verð 10,9 millj. 4850 HLÍÐARHJALLI - LAUS Giæsi- leg neðri sérhæð I reisulega húsi á besta stað I suðurhlíðum Kóp. 132 fm ásamt bíl- skýli. Um er að ræða tyíbýli. Vandaðar inn- réttingar, gott útsýni. Áhv. Byggsj. rík. 3,6 millj. Verð 10,9 millj. 4715 HRAUNBRAUT Falleg sérhæð á jarðhæð í þríbýli sem allt er tekið I gegn að utan. NýL parket. Sérbílastæði. Sérinn- gangur. Áhv. 4,4 millj. Verð 8,5 millj. Skipti á 2ja herb. koma til greina. 4428 5 HERBERGJA OG STÆRRI REYKAS Glæsileg 6 herb. 141 fm íbúð á 3. hæð ásamt risi og 24 fm bllskúr. Vandaðar eikarinnr., parket og tvennar svalir. Fallegt útsýni. ÝMIS SKIPTI KOMA TIL GREINA. Áhv. 2,2 millj. hagstæð lán. Verð 10,5 millj. 5628 VEGHÚS Stórglæsileg 164 fm nýl. innr. íbúð ásamt 25 fm bílskúr. Fjögur mjög stór svefnherb. Eign í sérflokki. Áhv. 6,5 millj. Verð 11,3 millj. 5607 ESPIGERÐI Mjöggóð110fm4ra-5 herb. íbúð á 3. hæð I nýstandsettu lyftu- húsi. Parket á gólfum, tvennar svalir og fallegt útsýni. Áhv. húsbréf 4,9 millj. Verð 9,6 millj. LAUS STRAX! 5591 LAXAKVÍSL Mjög góð og vel stað- sett 138 fm 5 herb. íbúð á 2. hæð og ris í litlu fjölbýli. Gott skipulag tvennar svalir. Frábær staðsetning. Verð 10,1 millj. 5586 MIÐBORGIN Óvenju glæsileg 158 fm íbúð á 3. hæð í nýlegu ásamt 'stæði í bílskýli. Eikai innr. og parket. Tvennar sval- ir. Ibúðin er á 2 hæðum og vel skipulögð. Áhv. byggsj. 3,5 millj. Verð 11.900 þús. 5040 FISKAKVISL Glæsileg 5 6 herb íbúð á 1. hæð ásamt rými á jarðhæð og innb. bilskúr alls 183 fm.Vandaðar innr, parket, arinn og suðursvalir. Ath. skipti á stærri eign I hverfinu. Verð 12,3 millj. 4865 4RA HERBERGJA IBUÐIR NÆFURÁS Stórglæsil. 120 fm en- daíbúð á 1. hæð í fallegu fjölbhúsi ásamt bílskplötu. Vestursv. Flísar. Parket. Þvot- tah. I íb. Glæsil. útsýni. Áhv. 4,9 millj. Verð 9,5 millj. 5661 ENGIHJALLI glæsiútsýni Mjog falleg 97 fm 4ra herb. á 10. hæð í nýstand- settu húsi. Snýr í austur, suður.vestur. Tvennar svalir. Verð 6,9 millj. 5652 LYNGMÓAR - SKIPTI lyn- GMÓAR + BÍLSKÚR. Falleg 4ra herb. 91 fm endaíbúð á 1. hæð í nýl. máluðu fjölb. ásamt 19 fm bílskúr. Góðar innr. Ibúð i góðu standi. Áhv. 3,7 millj. Verð 8,2 millj. BEIN SALA EÐA SKIPTI Á 2JA HERB. STAÐS. EKKI ATRIÐl. 5647 SOLHEIMAR - GOÐ EIGN Góð 4ra herb. íbúð á jarðhæð. Sérinng, hiti og þvhús. Fallegur garður. Vestursv. Verð 8,2 millj. LAUS STRAX. LYKLAR Á GIMLI. 5645 HRAUNBÆR Góð 4ra herb. 103 fm íbúð á 1. hæð (upp). Standsett baðherb. flísar á hluta gólfa og gott skipulag. Áhv. húsbr. og hagst. lífsj. 3,3 millj. Verð 7,3 millj. 5643 JÖRFABAKKI 4ra herb. 94 fm fbúð á 3ju hæð ásamt herb. í kjallara. Suðursv. Laus 1. sept. Verð 6,6 millj. 5634 HRINGBRAUT - GOTT VERÐ Plássmikil og björt 115 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð í góðu steinhúsi. Gluggar á 3 vegu. Endurn. Þak og gler. Góður bakgarður. GOTT VERÐ. 6,3 millj. Áhv. húsbr. 4,8 millj. 5632 LEIRUBAKKI Mjög falleg og mikið endurn. 4ra herb. 92 fm ibúð á 3. hæð í mjög vel staðsettri blokk í hásuður. Nýlegt eldhús, vandaðar innr. og gólfefni. Suður- svalir. Verð 7.250 þús. 5625 LAUFENGI + BÍLSKÝLI Faiieg og rúmgóð 4ra herb. 112 fm íbúð á 3. hæð ásamt bílskýli. 3 rúmgóð svefnherb. Stofa og sjónvarpshol. Fallegar innr. Fullbúin eign. Áhv. 4,9 millj. Verð 7,9 millj. 5612 EFSTASUND Glæsileg og að öllu leyti nýendursmíðuð 4ra herb. 81 fm íbúð á neðri hæð ( tvíbýli. Sérinng, sér Ktill garðskiki, sér bílastæði og ca 20 fm geymsla i kjallara. Verð 7,6 millj. 5589 VEGHÚS Góð 95 fm hæð og ris í fal- legu fjölbýli. Stórar svalir. Vönduð sam- eign. Utsýni. Áhv. 5,3 millj. byggsj. Verð 8,0millj. 5569 SÚLUHÓLAR Falleg 90 fm fbúð í nýl. viðg. fjölb. ásámt 22 fm bílskúr. Glæsil. útsýni yfir dalinn (austur). Skipti mögul á dýrara sérbýli ca 10-11 millj. Verð 7,9 millj. 4119 STÓRAGERÐI - BYGGSJ. Falleg 4ra herb. 100 fm íbúð á 2. hæð í fjölb. Rúmgóð herb. Fallegar nýl. innr. Parket og flísar. Suðursvalir. Áhv. 5,0 millj. byggsj. og lífsj. Verð 8,3 millj. 5529 ENGIHJALLI 4ra - 5 herb. íbúð á 4. hæð i nýl. gegnumteknu fjölb. 4 svefn- herb. Suður- og vestursvalir. Parket á gólf- um. Þvottahús á hæð. Verð 6,9 millj. 5498 NÆFURÁS Mjög góð 4ra herb. 108 fm íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli. Góðar innréttingar. Parket á öllu. Fallegt útsýni. GETUR VERIÐ LAUS FLJÓTL. Áhv. 2,4 millj. Verð 7.950 þús. 5374 HRAUNBÆR hraunbær. góö og vel skipulögð 4ra herb. 103 fm (búð á 2. hæð. Stór og góð stofa. Stór herb. Suð- ursvalir. Áhv. 4,8 millj. byggsj. og lífeyr- issj. Verð 7,3 niillj. 5335 SKÓGARÁS Mjög fallega 4ra herb. 111 fm íbúð á 2. hæð í nýmáluðu fallegu fjölbýli. Parket á gólfum. Suðursvalir. Skjólgóður staður. Ahv. 4,2 millj. Verð 9,4millj. 5071 HJALLABRAUT - BYGGSJ. Falleg 103 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli. Stórar stofur. Parket Suður- svalir. Þvottahús og búr í íb. Áhv. 3,6 millj. byggsj. SKIPTI MÖGULEG Á STÆRRI EIGN 4892 FELLSMÚLI Góð 4-5 herb. 97 fm íbúð á jarðhæð (nýviðgerðu fjölb. Endurn. ofnar og gler. Eign í mjög góðu standi. Áhv. Hfsj. 1,8 millj. Verð 7,2 millj. 4846 FLÚÐASEL Skemmtileg 4ra herb. fb. í góðu fjölbýli. Eikarparket. Suðvestursval- ir. Stæði i bílskýli. Nýtt. Þak. Sameign nýl. tekin í gegn. Áhv. 2,8 millj. Verð 7,3 millj. 4830 RAUÐALÆKUR Mjög rúmgóð og vel skipul. 109 fm íbúð í góðu húsi á ról. stað. 3 góð svefnherb. og 2 stofur. Suður- svalir. Sérbilastæði. Áhv. byggsj. og hús- br. 4,7 millj. Verð 8,5 millj. 4743 3JA HERBERGJA IBUÐIR SJAFNARGATA Frábær staðsetning. 3ja herb. 83 fm íbúð í kjal- lara með sérinng. á þessum vinsæla stað í Þingholtunum. Fallegur garður. Verð 6,5 millj. 5655 VALLARÁS Góð 3ja herb. ibúð á 2. hæð í nýl. lyftuhúsi. Vestursv. Flísar. Laus fljótlega. Ahv. 3,8 millj. Verð 6,2 millj. 5662 GLAÐHEIMAR glæsileg 3ja herb. 92 fm íbúð á 1. hæð í fjórbýli á besta stað. Massívt parket, endurn. baðherb. Smekklega innréttuð íbúð. Áhv. húsbr. 3,7 millj. Verð 8,1 millj. 5635 ÁLFHÓLSVEGUR Nýkomin l sölu mjög góð og mikið endum. 3ja herb. 66 fm íbúð á jarðhæð í nýstandsettu húsi. Sérinng. Suðurgarður. Ahv. byggsj. 2,5 millj. Verð 5.950 þús. 5622 BERGSTAÐASTRÆTI Giæsiieg 82 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð (gengið upp) í mjög góðu steinhúsi. Nýjar flísar og parket, nýtt baðherb. SJARMERANDI IBÚÐ Á GÓÐUM STAÐ. Áhv. 3,7 millj. Verð 6.950 þús. 5588 HÁTEIGSVEGUR Góð 3ja herb. 61 fm íbúð í kjallara. Suðurgarður. Parket og flísar. Rúmgóð stofa. Björt íbúð I rólegu hverfi. Áhv. 3,0 millj. húsbréf. Verð 5,4 millj. 5559 HRAUNBÆR mjög glæsileg. 81 fm 3ja herb. íbúð í nýstandsettu húsi. Nýjar kirsuberjainnr. í eldhúsi, nýtt glæsi- legt baðherb. Nýtt eikarparket á öllum gólfum. Mjög gott skipulag. Verð 6,5 millj. 5543 GRETTISGATA - GOTT VERÐ Snyrtileg 3]a herb. 45 fm íbúð á miðhæð í góðu bakhúsi. (búð í góðu standi með ótrú- lega góðri nýtingu og góðri aðkomu. Áhv. húsbréf 1,7 millj. Verð aðeins 4,2 millj. 5534 FLÚÐASEL Góð 3ja herb. íbúð á 1. hæð í fjölbhúsi. Rúmgott eldhús. Góðar innréttingar. Útg. úr stofu á sólarverönd í suður. Verð 4,9 millj. 5499 HRAUNBÆR Snyrtileg 3ja herb. 80 fm íbúð á 1. hæð. Parket, standsett bað- herb. Goft skipulag. Áhv. 3,0 millj. bygg- sj. Verð 5,8 millj. 5486 ASPARFELL Björt og falleg 3ja herb. íbúð á 6. hæð í lyftuhúsi. Suðvestur- sv. Fallegt útsýni. Þvottahús á hæðinni. Lausl.júlí. Verð 4,9 millj. 5442 TUNGUVEGUR - LAUS STRAX Góð 3ja herb. 58 fm risíbúð I reisulegu húsi. Gróinn garður. Suðvestur- svalir. Góð eign á góðum stað. Áhv. 2,3 millj. Söluverð 4,9. LAUS STRAX. 5322 SPÓAHÓLAR Glæsileg 3ja herb. Ibúð á 3ju hæð í fallegu 7 íbúða húsi. Parket á gólfi. Glæsilegt útsýni úr íbúð. Áhv. 3,5 millj. í byggsj. Verð 6,9 millj. 5164 FLÉTTURIMI Falleg 3ja herb. 81 fm ibúð á 2. haeð^ásamt 24 fm stæði í bilskýli í 3ja hæða fjöltíýti. Nýjar og fallegar Kirsu- berjainnr. Falleg og vel skipulögð eign. Áhv. 3 millj. Verð 7,7 millj. 4831 LAUFRIMI Ný 3ja herb. 94 fm íbúð á 1. hæð með sérinngangi. íbúðin afhendist tilbúin til innr. og er laus strax. Lóð frá- gengin og bílastæði malbikað. Verð 6,8 millj. 4701 BOÐAGRANDI Glæsileg 3ja her- bergja íbúð í standsettu fjölbýli á góðum stað í vesturbæ. Rúmgóðar suð-austur- svalir. Gott útsýni. Fallegt Ijóst parket. Áhv. 3,7 millj. Verð 7,8 millj. 4399 KJARRHÓLMI Góð 3j_a herb. 75 fm íbúð á 1. haeð. Suðursvalir. Áhv. 3,3 millj. Verð 6,2 millj. 4277 SÖRLASKJÓL Hér er hún. 63 fm íbúð í kjallara á þessum eftirsótta stað. Sérinngangur. Baðherb. nýl. endurnýjað. Rúmgóðar stofur. 2 rúmgóð herb. Útsýni yfir Skerjafjörðinn. Og ekki nóg með það. Verð aðeins 5,6 millj. Áhv. 3,6 millj. 4250 2JA HERBERGJA IBUÐIR SPÓAHÓLAR Mjög góð 61 fm 2ja herb. íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli. Sérgarð- ur í suður. ATH. SKIPTI Á 3JA - 4RA HERB. I NÁGR. Áhv. byggsj. 2,8 millj. Verð 5,2 millj. 5392 LAUGATEIGUR - LAUS laus STRAX Góð 3ja herb. 76 fm íbúð í kjall- ara með glugga á þrjá vegu. Nýl. bað og eldhús. Góð staðsetning. Verð 5,8 millj. 5644 REYKAS - BYGGSJ. Guii- falleg 2ja herb. 70 fm íbúð á 1. hæð í nýl. fjölbýli. Sér þvottahús i íbúð. Sérverönd í suður. Fallegar innr. ATH. íbúð i sérflokki. Áhv. 4,7 millj. byggsj. Verð 6,9 millj. 5640 VALLENGI Mjög snyrtileg 2ja herb. 68 fm 2ja herb. ibúð á 1. hæð í nýju húsi. Sér inng. og sér garðskiki. Áhv. húsbr. 3.560 þús. Verð 5.950 þús. 5626 HOLTSGATA Góð 57 fm 2ja herb. íbúð á 1. hæð á þessum eftirsótta stað í vesturbænum. Suðursv. Laus fljótl. Áhv. 2,7 millj. byggsj. Verð 4,9 millj. 5619 ENGIHJALLI Góð 2ja herb. 62 fm íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi. Vestursvalir. Fal- legt útsýni. Áhv. 2,8 millj. Verð 4,8 millj. 5617 LAUFÁSVEGUR Góð 2ja herb. 59 fm íbúð með sérinng. á jarðhæð. Nýtt parket á gólfum. Hús nýl tekið í gegn að utan. Áhv. 890 þús. Verð 4,9 millj. LAUS STRAX. 5615 SPÓAHÓLAR - SÉRGARÐ- UR Mjög snyrtileg og vel innréttuð 2ja herb 61 fm íbúð á 1. hæð. Yfirbyggðar suðursvalir. Parket á gólfum. Áhv 3,1 millj. Verð 5,1 millj. 5605 BALDURSGATA Mjög góð 2ja herb. 59 fm íbúð á 2. hæð í snyrtilegu steinhúsi. Áhv. byggsj. og fl. alls 3,4 millj. Grbyrði á mán. aðeins 17 þús. kr. Verð 5,4 millj. 5587 STELKSHÓLAR laus strax, LYKLAR Á GlMLl. Vorum að fá inn mjög snyrtilega 63 fm 2ja herb. íbúð á 1. hæð með sér suðurgarði. Parket á gólfum, hús- ið nýstandsett. Áhv. 2.650 þús Verð 5,1 millj. 5582 ASPARFELL Snyrtileg 2ja herb. 48 fm íbúð í nýuppgerðu lyftuhúsi. Parket og flísar. Rúmgóð stofa. Björt íbúð. Verð 3,9 millj. 5523 HRAUNBÆR Mjög snyrtileg 2ja herb. 58 fm ibúð á 1. hæð í góðu fjölbýli. Suðursvalir. Laus strax. Verð aðeins 4,5 millj. 5512 AUSTURSTRÖND Falleg 2ja herb. ibúð á þriðju hæð í fjölbhúsi ásamt stæði í bi'lskýli. Glæsil. útsýni. Stutt í þjón- ustu. Verð 5,4 millj. 5477 HRAUNBÆR Snyrtileg 2ja herb. 67 fm íbúð með aukaherb. í kjallara m/aðg. að wc og sturtu. Hús viðgert að hluta. Standsett baðherb. LAUS STRAX. Verð aðeins 4,8 millj. 5466 ASPARFELL Björt og falleg 3ja herb. ibúð á 6. hæð í lyftuhúsi. Suðvestursv. Fal- legt útsýni. Þvottahús á hæðinni. Laus 1. júll. Verð 4,9 millj. 5442 ROFABÆR Góð 2ja herb. 50 fm íbúð á 3. hæð i fjölbýli. Rúmgóð stofa og herb. Suðursvalir. Áhv. ca 2,0 millj. Verð 4,3 millj. SKIPTI MÖGUL. Á 3JA í HVERFINU. 4818 HAMRABORG Skemmtilega skipu- lögð 2ja herb. 55 fm íbúð á 1. hæð. Stæði í bílgeymslu. Stutt í alla þjónustu Áhv. millj. Verð 5,0 millj. SKIPTI MÖG. Á 4RA HERB. 5439 SPÓAHÓLAR - SKIPTI Mjog góð 61 fm 2ja herb. íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli. Sérgarður í suður. ATH. SKIPTI Á 3JA - 4RA HERB. I NÁGR. Áhv. byggsj. 2,8 millj. Verð 5,2 millj. 5392 MEISTARAVELLIR Góð 54 fm ósamþ. íbúð í góðu fjölbýli. Góðar innr. Beykiparket. Sérgeymsla. Áhv. 1,8 millj. VERÐTILBOÐ. 5242 SLÉTTAHRAUN Falleg og björt 2)a herb. 60 fm íbúð á fyrstu hæð í góðu fjöl- býli. Nýl. parket. Flísar á baði. Góðar innr. stór sérgeymsla. Áhv. 3,2 millj. Verð 5,2 millj. 5113 BERJARIMI Glæsileg fullbúin 56 fm 2ja herb. íbúð á 1. hæð í nýju fullbúnu fjölbýli með hita i bílastæði og stéttum. Vandaðar innréttingar og parket á gólf- um. Splunkuný íbúð sem aldrei hefur verið búið í. Áhvíl. húsbréf 2,5 millj. Verð 5,9 millj. BREKKUBYGGÐ Falleg 3ja herb. íbúð á fallegum stað í rólegu hverfi. Falleg- ar innr. Sérinng. og -lóð. Eign sem gefur mikla mögl. Verð 6,2 millj. 4868 HRAUNBÆR Góð 3ja herb. 85 fm ib. á 2. hæð í fjölbýli. Fallegt útsýni. Góð sameign. Stutt í alla þjónustu. Verð 6,6 millj. 4823 ROFABÆR - NÝSTANDSETT Góð 55fm íb. á 2. hæð í fjölb. sem er ný- gegnumtekið. Nýtt eikarparket. Nýl. innr. Suðursvalir. Áhv. 2,3 míllj. Verð 4,9 millj. BEIN SALA EÐA SKIPTI Á 4RA HERB. í GRAFARVOGI. 3767

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.