Morgunblaðið - 01.07.1997, Blaðsíða 23

Morgunblaðið - 01.07.1997, Blaðsíða 23
MORGUNBLAÐIÐ ± ÞRIÐJUDAGUR 1. JÚLÍ 1997 C 23 HEIMASIÐA adgengUs/husvangiir Opið virka daga kí. 9 -18 l#l Landið Heiðmörk - Hveragerði. Nyiegt 153 fm fallegt einbýlishús á góðum stað. Fallegt rúmg. eldhús og baðherb. Áhv. 3,2 millj. húsnlán. Verð 7,9 millj. 3482 Hjallavegur - Njarðvík. 82 fm 3ja herb. ibúð á 2. hæð í fjölb. Parket. Allt nýtt á baði. Áhv. 2,6 millj. Verð 4,8 millj. 3342 Itfl í smíðum Dofraborgir - Falleg tvö endaraðhús á tveimur hæðum. Frábært útsýni. Húsin eru til afhendingar strax. Verð 10,3 rnillj. tilb. til innr. 3516. og 8,0 millj. fokh. 3521 Fjallalind 119 - Kóp. 216 fm pam. m. innb. bllsk. Fullb. að utan, fokh. að innan. Áhv. 5,0 millj. húsnlán.Verð 8,8 millj. 3065 Fjallalind - KÓp. Vorum að fá fallegt 208 fm einbýli á 2 hæðum. 4 svefnherb. Tilb. til innr. að hluta. 35 fm bílskúr. Verð 12,6 millj. 3308 Funalind - KÓp. 87 fm ibúð á 1. hæð I nýju lyftuhúsi. Selt tilb. til innr. Verð 6,6 millj. eða fullb. án gólfefna. Verð 7,7 millj. 3108 Galtalind 12. Erum 3ja herb.íbúð f fimm fb. húsi. Afh. fullb. án gólfefna.Til afh. I april-júni 1997. Mögul. á bílskúr. Verð 7,9 millj. 3170 Gullengí 5. Fimm glæsilegar ibúðir. Full- búnar án gólfefna. Allar innr. íslensk sér- smíði. Sérinng. f allar íbúðir. Mögul. á bflsk. Verðfrá8,1 millj. 3193 Gullsmári- KÓp. Vorum að fá f sölu glæsilegar 3ja og 4ra herb. íbúðir í litlu fjölbýli. Ibúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna I júni 1997. Verð frá 7,3 millj. 3254 Hríngbraut - Hfj. Tvær sérhæðir i tvi- býlishúsi. 218 fm efri sérhæð og ris ásamt innb. bílskúr. og 116 fm neðri sérhæð. íbúðirn- ar afh. fullb. að utan - fokheldar að innan. Selj- ast saman eða sitt í hvoru lagi. Teikningar á skrifstofu. 3329 Laufrimi 28. 98 fm 3ja herb. ib. á 2. hæð í litlu fjölb. m. sérinng.Tilb. til innr. Verð 6,8 millj. 2655 Iftl Einbvli BrekkutÚn - KÓp. Glæsilegt 263 fm einbýli með fallegri eldhúsinnr. Rúmgóð herb. Parket og flísar. Góðar stofur. Lítil ósamþ. sér- íb. í kj.Góður bílskúr með geymslulofti. Falleg- ur garður og frábært útsýni. Verð 16,4 míllj. 3199 Fellsás - Mosfellsbæ. 366 im tveggja íbúða hús með frábæru útsýni.Tvær samþ. t'b. Bilskúr. Skiptl á minna.Verð 18,5 millj. 3219 Gunnarssund - Hf. 127 fm einbýii á þremur hæðum. Góður afgirtur garður. Skipti mögul. á minna í Hf. Verð 8,5 millj. 3272 Hjarðarland - Mos. Giæsiiegt fuiibuið einbýli á 2 hæðum með aukaíbúð á jarðhæð. Tvöf. Innb. bllskúr. Sérlega góð aðkoma og fal- legur garður. Skipti mögui. á minni eign á stór Reykjavíkursvæðinu. 2869 Hverafold. 223 fm fallegt einbýli á þremur pöllum innb.bílskúr. Arinn I stofu. Parket. Frá- bært útsýni. Verð 17,7 millj. 3429 Laufbrekka - Kóp. vorum að fá i sfiiu fallegt 218 fm einbýlishús. Gert er ráð fyrir sér- ib. á jarðhæð. Góður garður f rækt. Verð 13,9 millj. 3436 Lindargata - Tvö litil einbýli 63,5 fm og 30,8 fm. Húsin eru bæði nýstandsett. Verð 5,9 millj. 3511.og Verð 2,7 millj. 3512 MÍðhÚS. 200 fm fallegt og vel hannað ein- býli. 5 rúmgóð herb .o.fl. Fráb. útsýni. Suður- verönd. Áhv. 3,6 millj. byggsjlán. Verð 15,9 millj. 2931 Rauðagerði. Glæsil. einbýii; 5 herb. og 3 stofur. 50 fm bílskúr+15 fm vinnurými. Skipti mögul. á minna.Verð 20,0 millj. 2413 SílungakVÍSl. Glæsilegt 210 fm einbýlis- hús á 2 hæðum. 38 fm. bflskúr m. geymslu undir skúr. Áhv. 7,7 miflj. góð lán. 2594 ^V 1 f — 2 Skipasund. Qott 140 fm einbýli á þremur hæðum með tveimur íbúðum. 28 fm bilskúr. Verð 12,5 mlllj. 3460 Sogavegur. Fallegt 153 fm einbýli á þrem- ur hæðum. 5 herb., góðar stofur, fallegur garð- ur í rækt. Áhv. 4,7 millj. Verð tilboð. 3505 Steinasel. 2ja ibúða hús. Aðalib. er ca 250 fm m. innb. bílskúr. Aukaíbúð ca 80 fm 3ja herb. m. öllu sér. Hentar vel tveimur sjálfstæð- um fjölskyldum. Skipti mögul. á 1-2 minni eignum. Verð 23,7 millj. 1505 VallhÓlmÍ - KÓp. Vorum að fá f sölu ca 185 fm einbýli á tveimur hæðum með litilli ein- staklingsib. á neðri hæð. Bílskúr 30 fm með 40 fm rými innaf. Verð 13,9 millj. 3311 Vatnsstfgur. 127 fm glæsilegt timburein- býii sem er kj. hæö og ris. 4 svefnherb., stofur o.fl. Vandað hús með sál og sögu. Áhv. 3,3 millj. Verð 9,9 rnillj. 3303 ÞÚf ubarð - Hf. Vorum að tá í sölu glæsi- legt 230 fm. einbýlishús ásamt um 41 fm. bíl- skúr. Húsið er sérlega vandað að innan sem utan. Skipti mögul. á minna. Verð 17,5 milij. 3513 Iftl Rað- o« Darliús Álftamýri. Vorum að fá í sölu 191 fm rað- hús á 2. hæðum með innb. bílskúr. Gesta- snyrt., eldh., þvherb. og stofur á neðri hæð. 4- 5 svefnherb. og baðherb. á efri hæð ásamt suðursvöium. Góður garður. Verð 14,5 millj. 3485 Asgarður. 130 fm raðhús á þremur hæð- um með fullt rými í kjallara. 4 herb. Góð stofa/ Nýl. eldhús. Áhv. 4,3 millj. Verð 8,5 millj. 3132 Fannafold. 127 fm fallegt parhús á einni hæð m. innb. bílsk. Suðurverönd. Hiti í plani. Áhv, 4,9 millj. húsnlán. Verð 11,8 millj. 3356 Fjallalind - KÓp. 128 fm raðhús á einni hæð m. innb. bílskúr. Til afh. nú þegar fulib. ut- an - rúml. fokh. að innan. Áhv. 6 millj. húsbr. Verð 9,6 milij. Fullbúið án gólfefna Verð 11,5 millj. 3251 Flúðasel. Glæsilegt 154 fm raðhús á tveimur hæðum. Bílgeymsla. Verð 11,9 millj. 3397 Hálsasel. Vorum að fá í sölu fallegt 230 fm sjö herb. endaraðhús. Húsið er pallahús og er skemmtilega skipulagt. 5 svefnherb. 2 stofur. Sjón er sögu ríkari. Verð 12,5 millj. 3414 Lindasmári KÓp. Vorum að fá I einka- sölu 235 fm parhús á tveimur hæðum með innb. bílskúr. 4 herb. rúmgóðar stofur, góð staðsetning. Áhv. 7,2 millj. Verð 10.950. þús. 3518 Rauðagerði. Fallegt 104 fm parh. á 2 hæðum. Bílskúr. Áhv: 4,2 millj. byggsj. Verð 9,9 millj. 3405 Seljabraut. Vorum að fá í einkasölu rað- hús á þremur hæðum. B(lg. Verð 10,9 milij. 3458 Iftl Hæðir Barmahlíð. 103 fm góð neðri sérhæð ásamt bílskúr í þrib. Parket. Verð 8,5 millj. 2846 Fífurimi. 97 fm góð sérhæð m. innb. bfl- skúr. Áhv. 5,9 millj. húsnlán. Verð 8,9 millj. 3386 Hjarðarhagi. 135 fm efri hæð. Parket. Áhv. 4,5 millj. húsnlán. Verð 10,9 millj. 3071 Njörvasund. Björt og falleg 82 fm mið- hæð I þríbýli. Nýl. parket og flisar. Nýl. eld- húsinnr. Áhv. 4,3 millj. húsnlán. Verð 7,9 mlllj. 3435 Skálaheiði - KÓp. Góð 139 fm efri sér- hæð ( þríbýli. 4 svefnh. Bflskúr. Verð 9,5 millj. 3440 Iftl 4ra til 7 herb Álfaskeíð - Hf. Vorum að fá I sölu mjög stóra og fallega íbúð i góðu fjölbýli, Þv.hús inn- an (búðar. Fallegt útsýni. Bdskúr. Verð 8,2 millj. 3535 ÁlfhÓISVegur - KÓp. Góð 83 fm (búð á jarðh. I tvlb. Sérinngang. Suðurverönd og gró- inn garður. Áhv. 3,0 mlll). byggsj. Verð 6,9 inillj. 3399 Bogahlíð. 80 fm íbúð á efstu hæð i fjölbýli. Áhv. 3 millj. góð lán. Verð 7,1 millj. 2555 Dalsel. 107 fm góð ibúð á 1. hæð í fjölbýli. Bílg. Suðursvalir. Áhv. 3,6 millj. húsnlán. 2960 Engihjalli - KÓp. 97 fm falleg ib. á 2. hæð í lyftubl. Skipti mögul. á stærra. Verð 6,8 millj. 3157 Engihjalli. Góð 97 fm ib. á 4. hæð I lyftu- húsi. Þvhús á hæðinni. Verð 6,8 millj. 2727 Flétturimi. Glæsileg 100 fm íbúð á 3 hæð (efstu m. klæddum loftum) í vönduðu litlu fjöl- býli ásamt bilgeymslu. íbúðin er fullb. í dag án gólfefna. Ahv. 3,8 millj. húsnlán. Verð 8,9 millj. 99232 Flúðasel 93 fm fallog íbúð á 1. hæð i góðu húsi. Ýmis skipti. Verð 7,4 millj. 2576 Furugrund - Kóp. 95 fm góð ibúð á 3. hæð. Áhv. 4,0 millj. húsnlán. Verð 7,9 millj.Laus strax. Skipti á minni eign 3264 Furugrund - Kóp. 85 fm gðð fbúð á efstu hæð i lyftuhúsi ásamt bílgeymslu. Suður- sv. Fallegt útsýni. Laus strax. Verð 7,1 millj. 3131 HverfÍSgata. Góð (búð á 3. hæð I fjölbýli. Áhv. 2,5 millj. byggsj. Verð 5,6 millj. 2454 HÖrðaland. 90 fm góð íbúð á 3. hæð (efstu) i fjölb. Suðursvalir. Verð 7,5 millj. 3078 Kleppsvegur. 97 fm.Góð íbúð á 3. hæð í fjölb. Skipti á minna. Verð 6,9 millj. 3007 KrummahÓlar. Mjög falleg 5 herb. 112 fm. „penthouse" fbúð á 8. hæð í lyftuhúsi. Glæsilegt útsýni. 26 fm. bilskúr. Skipti mögul. á minni eign. Verö aðeins 8.150 þús. 3508 Leimbakki - 4ra herb. góð 90 fm íbúð á 2. hæð (fjölb. Hér er gott að búa með börn. Verð 7,3 millj. 3494 Leirubakki. Vorum að fá í einkasðlu 103 fm endaíbúð I fjölbýli með aukaherb. ( kjallara. Áhv. ca. 4 millj. Verð aðeins 6,7 millj. 3507 Maríubakki. Endaíbúð með suðursvalir. 3 svefnherb.'góð stofa. Nýl. innr. í eldh. Þvottah. og búr innaf eldh. Parket. Verð 7,5 millj. 3382 Maríubakkí. 95 fm falleg (búð á 3. hæð. Áhv. 4,3 millj. húsnlán. Verð 7,2 millj. 2915 Nýbýlavegur. Vorum að fá I einkasölu fal- lega 110 fm íbúð ásamt 27 fm bdskúr í litlu fjöl- býli. Áhv. 2,8 millj. hagst. lán. Verð 8,950 millj. 3447 Seljabraut. 105 fm lb. á 2. hæð I Stenikl. húsi. Bilg. Skipti á 3ja herb. i Hfj. Áhv. 4,6 millj. Verð 7,7 millj. 3042 Sigtún - laUS Góð 95 fm jarðh/kjallari I þrfbýli. (Á móti Blómaval) Nýl. rafm. og tafla. Áhv. 4 millj. húsnlán. Verð 6,8 millj. 3267 SkÓgarás. 110 fm íbúð á 2. hæð í fjölbýli. Suðursv. Áhv. 4,2 millj. Verð 9,4 millj.3194 Sólheimar. Mjög góð ca 100 fm Ibúð á 7. hæð i góðu lyftuhúsimeð hreint frábæru útsýni til sjávar og sveita. Áhv. 5,1 millj. húsb. Verð 8,1 millj. 3497 Suðumólar. Falleg 98 fm íbúð á 4. hæð í góðu fjölbýli. 3 herb., rúmgóð stofa o.fl. Suðursval- ir. Áhv. 2,7 millj. byggsJ.Verð 6,9 millj. 3499 Suðurvangur - Hfj. 114 fm ib. á 3. hæð i fjölb. Áhv. 5 millj. góð lén. Verð 7,8 mlilj. 3090 ¦ #l 3ia herb. Eyjabakki. góö so fm. ibuð á 2. hæð r litiu fjölb. Áhv. 3,5 millj. byggsj. Verð 6,5 millj. 2933 Fannafoid - sérbýli. Glæsilegt 3ja her- bergja 75 fm parhús. Vandaðar innr. Parket og flísar. Ut frá stofu er góður sólpallur m. skjólg. Ahv. 4,8 millj. byggsj. Verð 8,8 mlllj. 3244 Frostafold. 100 fm íbúð á 2. hæð. Bílskúr. Áhv. 5 millj. byggsj. Verð 8,9 mlllj. 2769 FrOStafold. Björt og falleg 90 fm (búð á 3. hæð i' fjölb. Parket. Þvottaherb. og búr. Gott út- sýni. Áhv. 4,7 millj. húsnlán. Verð 7,7 millj. 3364 GarðaStrætí. Falleg 80 fm íbúð á 2. hæð f hjarta borgarinnar. Skipti á stærra í Vesturbæ. Áhv. 4,2 millj. húsbr. Verð 7,6 millj. 3365 Grensásvegur. 71 fm góð rb. r snyrtii. fjölb. Gott útsýni. Verð 5,9 millj. 2464 GunnarSSUnd - Hf. Falleg mikið endur- nýjuð íbúð á jarðhæð I steinhúsi í miðbæ Hafn- arfj. Sérinngangur. Verð 5,8 millj. 3262 Hjallabraut - Hfj. Falleg 90 fm (búð á 3. hæð í fjölb. Parket. Allt nýtt á baði. Verð 7,2 millj. 3345 Hraunbær - laus. 85 fm ibúð á 3. hæð. Áhv. 2,7 millj. húsnlán. Verð 5.800 þús. 3052 Hraunbær - Falleg 78 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð I tjölbýli. Nýl. eldhúsinnr. Parket. Verð 6,6 millj. 3464 Hverafold. Vorum að fá í einkasölu giæsi- lega ca 90 fm íbúð á 3. hæð (fallegu fjölbýli. Glæsilegt eldhús og baðherb. Fallegt útsýni, stutt i alla þjónustu. Áhv. 5,0 millj. byggsj. Verð 8,3 mlllj. 3249 Hverfisgata. Falleg 80 fm fbúð í fjórb. Áhv. 2,2 millj. byggsj. Verð 6,5 millj. 2481 Kambasel. Falleg 3ja herb. (búð með ófrág. risi samt. 121 fm. Parket og flísar. Suð- ursvalir. Áhv. 4,4 millj. húsnlán. Verð 8,3 mlllj. 3111 Kambasel. Glæsileg 92 fm íbúð á 3. hæð (efstu) m. bílskúr. Þvottah. innan íb. Áhv. 3,4 milij. byggsj. Verð 8,6 millj 3319 Kleppsvegur. Rúmgóð fbúð á 2. hæð r lyftuhúsi. Suðursvalir. Verð 5,8 millj. 2959 Krosseyrarvegur - Hfj. góö 3ja herb. efri sérhæö í tvíbýli í gömlu rólegu hverfi, ásamt bílskúr. Skipti möguleg á 4ra - 7 herb. íb. (Helst með bílskúr) Áhv. byggsj. 3,5 millj. Verð6,5millj.3195 Krummahólar - m. bílskýli. Faiieg íbúð á 3. hæð. Mjög stórar suðursvalir. Parket. Lyftuhús. Mikil og góð sameign. Skipti á 2ja herb. mögul. Verð 6,5 millj. 3417 Krummahólar - m. bílgeymslu. 90 fm ibúð (góðu og vel hirtu lyftuhúsi. Skipti á minna mögul. Frábært tækifæri. Verð 5,9 millj. 3455 Langabrekka. 70 fm jarðhæð með sér- inng. Áhv. 2,5 millj. Verð 5,8 millj. 2842 Laugavegur - ris. ss fm 2ja - 3ja nerb. risíbúð í góðu steinhúsi. Stór og björt stofa. Opið úr eldh. f stofu. Skjólgóðar suöursvalír. 13 fm geymsla. Áhv. 3,6 millj. Verð 7,3 millj. 3322 Lindargata. góö 64 fm risib. ( þrfb, m. sérinng. Nýlegt gler. Áhv. 2,2 millj. húsnlán. Verð 4,5 millj. 2868 LjÓSheÍmar. 80 fm (búð & 6. hæð í fallegu lyftuhúsi með fráb. útsýni. Parket. Húsið allt ný- lega klætt að utan. Áhv. 3,4 millj. Verð 6.950 millj. 3216 Orrahólar - laus. Góð 88 fm. ib. f fal- legu lyftuhúsi. Rúmg. stofa. Tvö herb. Þvherb. á hæðinni. Fallegt útsýni. Verð aðeins 6,5 millj. 3452 Rauðalækur. Falleg 81 fm (búð (fiórbýli. íbúðin er björt og góð. Glæsil. baðherb. Parket á holi, stofu og herb. Toppstaðsetning. Áhv. 3,4 millj. byggsj. 4,9%. Verð 6,9 millj. 3416 Rekagrandi. Mjög skemmtileg 3ja - 4ra herb. (búð á tveimur hæðum ásamt rúmgóðu stæði ( bílageymslu. Parket. Áhv. 2,2 mlllj. byggsj. Verð 8,2 mlllj. 3481 Síml 562 1717 Fax 5621772 Borgartáni 29 Strandgata - Hfj. vei skipuiögð ca so- fm (búð á jarðhæð ( þríbýli. Verð 5,9 millj. 2745 Suðurvangur Glæsileg sérinnréttuð 3ja herb. ibúð á 3. hæð í litlu fjölbýli, 2 herb og sto- fa. Áhv 5,6 millj. í byggsj. 4,9 % vextir. 1768 Vesturberg. Góð ca 77 fm íb. á fráb. varði. Góð stofa m. útsýni yfir borgina. Ath. húsið er nýl. viögert og málað. Áhv. ca 2,4 millj. Verð 5,9 millj. ¦ #l 2ia herb. Engihjalli - KÓp. Góð (búð & jarðhæð ( litlu fjölb. Sérgarður. Áhv. 2,5 mlllj. húsnlán. Verð 4,5 mlilj. 3501 Flétturimi. 67 fm góð íbúð á efstu hæð í fallegu fjölb. Áhv, 3,7 millj. húsnlán. Verð 6,4 millj. 3380 Furuhjalli - KÓp. 53 fm gullfalleg íbúð á jarðhæð í tvlbýli. Parket og flísar. Verð 6,1 millj. 3248 Hagamelur. 68 fm goð fbúð í þríbýli. Parket. Áhv. 3,7 millj. Húsnlán. Verð 6,2 millj. 2968 Hlíðarvegur - KÓp. 84 fm falleg ibúð á 1. hæð I fjölb. Áhv. 3,6 millj. húsnlán. Verð 5,9 millj. 2434 GrafaiVOgur. Stór og falleg fbúð á 1. hæð ( nýl. fjölb. Parket og flisar á gólfum. Áhv. 5,2 millj. í Bygg.sj. 3288 Míðbærinn. Ein sú glæsilegasta í bænum í nýf. endurbyggðu húsi. Rúmgóð íbúð með glæsil. innrétt. og gólfefnum. Stutt ( alla þjón- ustu. Áhv. 5,1 millj. byggsj. 3493 Keilugrandi. Falleg 52 fm. fbúð á þessum vinsæla stað í vesturbænum. Nýl. parket. Suð- ursvalir. útsýni. Verð 5,1 millj. 3506 MÍðhÚS - SérbýM. 70 fm gott 2ja herb. sérbýli á einni hæð. Skipti á ódýrara. Áhv. 5,5 mlllj. Verð 6,6 millj. 3510 NjálSgata. Vorum að fá í einkasölu 40 fm ibúð á 1. hæð (tvfbýli m. sérinngangi. Áhv. ca. 2,0 millj. í byggsj. Ekkert greiðslumat. Verð 3,7 millj. 3383 NæfuráS. Falleg 80 fm ibúð I litlu fjölbýli. Parket. Þvottaherb. í ibúð. Verð 6,5 millj. 2812 Næfurás. 80 lm falleg (b. á 1. hæð (fjðlbýli. Áhv. 3,4 millj. í byggsj. Verð 6,6 millj. 3224 Rauðás. 85 fm íbúð á 2. hæð ( góðu fjöl- býli. Parket. Þvottah. innan íb. Áhv. 3,0 millj. góð lán.Verð 6,7 millj. 3347 Rofabær. Falleg 80 fm. 2ja - 3ja herb. ibúð á fyrstu hæð ( litlu fjölbýli. Parket. Suðurver- önd. Verð. 5,9 millj 3326 Stelkshólar. 57 fm ibúð á 2. hæð f litlu fjölbýli. Áhv. ca. 3,3 millj. Verð 5,3 millj. 3295 Tryggvagata. Goð ca. 32 fm stúdiðíbúð á 5. hæð i lyftuhúsi. Parket. Tilvalin tyrir skóla- fólk. Verð 3,3 millj. 3442 VallaráS. Mjög björt 53 fm ibúð i fjölb. Nýtt parket. íbúðin öll nýmáluð. Verð 5,2 millj. 3427 VeghÚS. Falleg 65 fm íbúð á 1. hæð I góðu fjölbýli ásamt bílskúr. Áhv. 5,4 millj. byggsj. m. 4,9% vöxtum. Verð 7,3 milij. 3273 Vesturberg. Falleg 64 fm íbúð á 3. hæð ( nýl. viðg. lyftuhúsi. Nýl. eldhúsinnr. Parket. Áhv. 2,8 millj. byggsj. 4,9%. Verð 5,2 millj. 3084 VÍndáS. 58 fm íb. á 2. hæð. Parket. Bn- geymsla. Áhv. 1,8 millj. byggsj. Verð 5,8 mlllj. 2664 ¦ #l Eldri borííarar SkÚlagata. 1 &l \m glæsileg „penthouse" (búð (lyftuh. ásamt stæði i bdag. Garðsk. m. suðursv. Þvhús ( (búð. Gervihnattadiskur, nuddpottur, sauna o.fl. í sameign. 2334 ¦ #l Atvinnuhúsnæði Hlíðasmári- KÓp. 146fmverslunarhús- næði tilb. til innréttinga í Miðjunni (Nónhæð) í Kópavogi. Bilaplan malbikað ( vor á kostnað seljanda. Verð 9,9 míllj. 3418 Skemmuvegur - Kóp. 130 fm atv. húsnæði á einni hæð með innkeyrsludyrum. Hentar vel sem bílaverkst., aðstaða iðnaðar- manna td. múrara, trésm., rafvirkja o.fl. Laust strax. Verð 5,2 mlllj. 3471 Geir Þorsteinsson, Hjólmtýr I. Ingason, Kristinn Erlendsson, Pétur B. Guðmundsson, Guðmundur Tómasson, Jónína Þrastardóttif Erna Valsdóttir, löggiltur fasteignasali Félaga fasteignasala tekur ekki við kvörtunum vegna utanfélagsmanna lf Félag Fasteignasala

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.