Morgunblaðið - 01.07.1997, Blaðsíða 25

Morgunblaðið - 01.07.1997, Blaðsíða 25
MORGUNBLAÐIÐ Jl ÞRIÐJUDAGUR 1. JÚLÍ 1997 C 25 nt FASTEIGNASALA Fjarðargata 17 Sími 565 2790 Fax 565 0790 netfang Ingvarg ©centrum.is {Myndir í gluggum Opið virka daga 9-18 Lækjarberg - Einbýli á einni hæð Nýlegt og fallegt 224 tm einbýli m. inn- byggðum bílkskúr á einum besta og vin- sælasta stað í Hafnarfirði. Áhv. langtímalán ca. 6 millj. Verð 18,5 millj. Vestutbraut - Skipti Fallegt talsvert endurnýjað 130 fm einbýli, kjallari, hæð og ris, ásamt 14 fm geymsluskúr á lóð. 4 svefnher- bergi. Áhv. góð lán 5,4 millj. Skipti möguleg á minni eign. Miðvangur - Endaraðhús Gott 150 fm endaraðhús, ásamt 38 fm innb. bílskúr. Húsið er nýl. viðgert að utan. 4 svefnherb. Áhv. góð lán 7,5 millj. Verð 12,6 millj. Traðarberg - Skipti Faiiegt og fuiibú- ið 205 fm parhús á tveimur hæðum með innb. bilskúr. Áhv. Byggsj. rfk. 3,7 millj. Skiptl möguleg. Verð 14,2 millj. (783) Melás Gbæ. - Falleg hæð Vönduð 142 fm neðri hæð í góðu tvíbýli. 4 svefnherbergi, vandaðar innréttingar, parket og flísar. Áhv. 6 millj. í góðum lánum. Skipti á ódýrara, ýmislegt kemur til greina. Verð 10,5 millj. Ástún - Kópav. Snyrtileg 3ja herb íbúð á 3ju hæð i fjölbýli. Inngangur af svölum. Frábært útsýni. Áhv. byggsj. rík., ca. 1,9 millj. Verð 6,9 millj. (1154) Túnhvammur - Laust strax Vandað 215 fm raðhús, ásamt 47 fm innbyggðum bílskúr. Vandaðar innréttingar, parket o.fl. Góð staðsetning með fallegu útsýni. Verð 14,9 millj. 4ra til 7 herb. Arnarhraun - Laus strax 94 fm 4ra herbergja ibúð á 2. hæð í fimmbýli. Suður- svalir. Gott útsýni, hraunlóð. Hús nýviðgert og málað. Verð 6,5 millj. Laufvangur Falleg talsvert endurnýjuð og björt 3ja herbergja endaibúð. Nýl. parket, gler og fl. Áhvflandi húsbréf 4,0 millj. Verð 7,1 millj. Víðivangur - Gott verð Faiiegt 220 fm einbýli á tveimur hæðum, ásamt 31 fm bílskúr. Frábær staðsetn'mg með fallegri hraunlóð í suður. Skipti möguleg. Verð16millj. (1157) Rað- og parhús Eigum fjölda eigna á söluskrá sem ekki eru auglýstar. Póst- og símsendum söluskrár um land allt. >a. _^ .JT'"" éffíji ý'j^^f . Vörðuberg - Laust strax. Sérstak- lega vandað og fallegt 170 fm endaraðhús með innb. bilskúr. Stelnflísar, parket, innréttingar ofi. allt t' hæsta gæöaflokki. Áhv. húsbr. með 5,1% vöxtum 6,3 rrilllj. Verð 14,2 millj. Öldutún - tvær íbúðir Gott 233 fm raðhús á 3 hæðum ásamt 25 fm bilskúr. Góð 80 fm séríbúð í kjallara. Góð staðsetning og hagstætt verð 13,1 millj. (1165) Hæðir Arnarhraun - Neðri sérhæð vor- um að fá t' einkasölu 108 fm hæð f tvíbýli. 2 svefnherb. og 2 stofur. Sérinngangur. Agæt áhvflandi lán. Verð 7,5 millj. Blómvangur - Skipti á minna. Mjög vönduð og falleg neðri hæð með bílskúr. 4 svefnherbergi. Vandaðar ínnréttingar, parket og flísar. Verð 12 millj. Skipti á minni eign á 1stu hæð með bilskúr æskileg. Alfholt - Tilbúin undir tréverk Góð 114 fm 3-4 herb. (búð á fyrstu hæð með aukaherbergi f kjallara. Tfl afhendtngar strax. Mjög hagstætt verð 6,4 millj. Sléttahraun - Skipti á stærra Góð 79 fm 3ja herb. fbúð á 1. hæð f góðu fjölbýli. Parket. Áhv. góð lán 3,9 millj. Greiðslub. 24 þús á mán. Mögul. að taka góöan bil upp í hluta kaupverðs. Laus strax. Verð 6,7 millj. Ásbraut - Kóp. í einkasölu ágæt 3ja herb. (búð á 1. hæð fjölbýli. Ibúðín er 90 fm, 2 svefnherb. og 2 stofur Gott verð. Verð 5,9 millj. (1184) Einbýli Gunnarssund - eldra steinhús Fallegt, endurnýjað 127 fm einbýli á 3 hæð- um. Nýl. eldhúsinnrétting, gler ofl. Skipti á 3 herb. íbúð á jarðhæð. Verð 8,9 millj. Ljósaberg - Á einni hæð Faiiegt 166 fm einbýli á einni hæð, ásamt 41 fm bíl- skúr. 5 svefnherbergi. Góð staðsetning. Áhv. góð lán 4,0 millj. Verð 14,9 millj. (1119) Brekkuhlfð - Glæsileg parhús Sérstaklega vel hönnuð parhús á einni hæð með millilofti ásamt innbyggðum bílskúr samtals 176 fm Fallegar og vandaðar inn- rértingar. Hagstæð áhvflandi lán. Verð 13,5 millj. Kvíholt - Sérhæð með bíl- Skúr Góð neðri sérhæð f tvfbýli, ásamt aukaherbergi og bílskúr á jarðhæð. Sérinngangur, góð staðsetning. Skipti á minna. Verð 9,9 millj. (1116) Fagraberg - Parhús á einni hæð Mjðg vandað og fallegt 120 fm parhús á einni hæð ásamt 30 fm bflskúr. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Skipti möguleg. Verð 13,5 millj. (1096) fallc l\ fml Lækjarberg - Á einni hæð Nýiegt fallegt 176 fm einbýli á einni hæð, ásamt 36 fm bílskúr. 4 rúmgóð svefnherbergi. Sólstofa. Áhv. góð lán 4,8 millj. Verð 15,9 millj. Klausturhvammur - Skipti sériega vandað 197 fm endaraðhús á tveimur hæðum meö innbyggðum bflskur. Vandaðar innrétt- ingar, parket, arinn í stofu, sólskáll, o.fl. Verð14,8millj. Lindarberg - Góð lán Faiiegt 197 fm parhús ásamt 30 fm innbyggðum bílskúr. 4 svefnherbergi, möguleg 5. Fallegt útsýni. Áhv. Byggsj. rfkisins til 40 ára 5,4 millj. Verð 13,5 millj. Breiðvangur - mjög stórFaiieg 190 fm neöri hæð í tvíbýli ásamt 33 fm bílskúr. Fimm svefnherbergi, parket og flfsar, arinn í stofu. Laus fljótlega. Ásett verð 13,5 millj. Breiðvangur Góð 125 fm neðri sérhæð ásamt 36 fm bílskúr f tvíbýli. 4 svefnherbergi, stórt eldhús, stór og faíleg lóð. Hús í góðu ástandi. Verð 10,9 millj. (903) Fagrihvammur - Stór sérhæð Vönduð og falleg 157 fm efri sérhæð í tvíbýli ásamt 25 fm bflskúr. Stór herbcrgi, rúmgóðar stofur, svalir til allra álla, arinn. Áhv. hag- stæð lán 6,6 millj. Verð 12,7 millj. (1135) Lindarhvammur - Falleg Góð tais- vert endurnýjuð 110 fm neðri sérhæð ( góðu nýl. máluðu tvlbýli. Nýl. gler, rafm tafla o.fl. Áhv. húsbréf 4,9 millj. Verð 8,7 millj. (1197) Breiðvangur - Með bílskúr Faiieg 113 fm 4ra til 5 herbergja endaíbúð, ásamt 24 fm bílskúr. Tvöfalt eldhús. Parket á gólfum. Áhv. góð lán 5,0 millj. Verð 8,8 millj. (1122) Dofraberg Nýleg falleg 121 fm 5 her- bergja (búð í viðhaldslitlu fjölbýli. Vandaðar innréttingar. Parket. ÁHVILANDI BYGGSJ. RI'K. 5,3 millj. Verð 10,1 millj. Klapparholt - Nýleg Falleg 130fm ný- leg 4ra herbergja íbúð í fallegu fjölbýii. Stutt á golfvöllinn. Vandaðar innréttingar. Parket og flísar. Áhv. húsbréf 6,7 millj. Verð 10,6 millj. Laufvangur - Falleg og björt Góð 4 herb. (búð á 2. hæð í vel staðsettu fjölbýli. Pvottahús og búr innaf eidhúsi. Skipti á minni eign (2ja herb.) helst í Norðurbæ, koma til greina. Verð 7,7 millj. (1106) Vallarbarð - skipti á stærra Rúm- góð endaíbúð ásamt óinnréttuðu risi, samtals 161 fm og 23 fm bflskúr. Vandaðar innrétting- ar og gólfefni. Hagstæð áhv. lán 4,1 millj. Skipti á stærra. Verð 9,5 millj. 3ja herb. Háholt - Nýleg Nýl. na fm 3ja til 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í nýtegu fjölbýli. Möguleg 3 svefnherb. SKIPTI MÖGULEG. Áhvllandi húsbréf 5,0 millj. Verð 7,9 millj. Hringbraut. Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herb. risíbúð í þrfbýlishúsi. Nýjar innrétting- ar. Frábært útsýni. (1147) JÞ Ingvar Guðmundsson löggiltur fasteignasali, Jónas Hólmgeirsson, Kári Halldórsson og Jóna Ann Pétursdóttir. f p Suðurgata - Laus strax Aigjöri. endurn. 3ja herb. efri sérhæð í góðu þríb. Góðar innr. og gólfetni. Hús nýl. klætt að ut- an. Gott útsýni yfir höfnina. Verð 5,4 millj. (501) ÖlduslÓð - Sérhæð Falleg talsvert endurnýjuð 79 fm 3ja herb. neðri sérhæð f góðu tvfbýli. Allt sér. Nýl. innrétting. Parket, gler, hiti o.fl. Áhv. góð lán 3,3 millj. Verð 6,4 millj. (884) ÖlduslÓð - Sérhæð Góð 66 fm 3ja herbergja neðri hæð í góðu þríbýli. Sérinn- gangur. Verð 5,6 millj. 2ja herb. Alfaskeið - Laus strax góö 55 fm 2ja herbergja Ibúð á 2. hæð I góðu fjðlbýli. Allt nýmálað. Bílskúrsréttur. Verð 4,9 millj. Háholt - Laus Strax Falleg 63 fm 2]a herbergja íbúð á jarðhæð í nýlegu fjölbýli. Góðar innréttingar. Parket og flísar. Út- gengt á suðurlóð. Áhv. húsbréf 3,9 millj. Verð 6,0 millj. (1141) \ Hjallabraut Góð 62 fm talsvert ondur- nýjuð 2ja_ herbergja Ibúð í góðu fjölbýli. Suð- ursvalir. Áhv. góð lán 3,2 millj. Verð 5,8 millj. (1123) Klukkuberg - Laus strax góö eo fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi og sérióö. Nýleg eign með parketi, flísum og góðum innréttingum. Hagstætt verð 5,5 millj Krosseyrarvegur - Skipti á Stærra Falleg talsvert endurnýjuð 2ja her- bergja sérhæð á jarðhæð f góðu tvfbýli. Nýl. gluggar, gler, innr., hiti, tafla og fl. Stór tré- verönd. Verð 5,3 millj. (1156) J SAMTENGDSÖLUSKRÁ ASBYRGI tlGNASALAN LAUFAS Fasteignasala l,,'S33ÍÍá ™ 533-1115 RIMASÍÐA AKUREYRI LÍTTU Á VÆTTAB0RGIR Raðhús. Gott verð: Svipmiklar gardínur ÞESSAR gardínur eru mjög svip- miklar, en bogadreginn glugginn ljær þeim sérkennilegan svip. IAUFAS Fasteignasala Suðurlandsbraut 12 simi 533-1111 FAX: 533 •1115 BARÐAVOGUR V. 8,4M. Regiu- lega góð 80 fm íbúð á aðalhæð í þríbýlishúsi . Nýleg eldhúsinnrétt- ing og innihurðir. Skipt hefur verið um gler og pósta í flestum glugg- um. 30 fm bílskúr fylgir íbúðinni. 4ra herbergia og stærri * Opið virka daga frákl.9-18. Hlýleg teppi á gólfið TEPPI gera herbergi hlýleg, ekki bara í sjón heldur líka í raun. Þetta er svokallað Kelimteppi og þau eru framleidd í miklu litaúrvali. Þessir litir eru sérlega hlýlegir. Við önnumst gerð EIGNASKIPTAYFIRLÝSINGA Föst verðtilboð - leitið upplýsinga. HRAUNBÆR V. 6,8M Rúmgóð fjögurra herbergja íbúð á góðum stað í Árbænum. Franskar svalir eru í hjónaherbergi svo og pláss- gott fataherbergi. Stofa snýr í suð- ur og er þar frábært útsýni. Stutt í alla þjónustu, verslun, skóla og í sundlaugina. Áhvílandi hagstæð lán 3,6 millj. ÞETTA! Ef þú vil skipta á eign í Reykja- vík, getur sérlega gott einbýlishús á Akureyri orðið þitt. Rúml. 180 fm, á einni hæð ásamt bílskúr. Fjögur svefn- herbergi. Nýtt dökkt parket. Húsið er nýmálað að utan. Flúðasel. Endaraðhús. V. 10,9 m. Hverafold. Einli. á einni hæð. V. 13,9 m. Nýbyggingar B0LLAGARÐAR Élnbýll. Afhendist fullklárað að utan. GULLENGI 6 íbúða hús. Sér inngang- ur í allar íb. Afhendist fullbúið að utan sem innan, án gólfefna. SELÁSBRAUT Raðhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr. Skilast tilbúin til innréttinga eða fullbúin. 11.060.000 fullbúin, tilbúin til innr. 9,4 m. og rúml. fokheld á 8,6 m. ASLAND - M0SF. Lóð undir einbýlis- hús. Öll gjöld greidd. FELLSÁS - M0SF. Verð 1,6 millj. Sumarbústaðir /Lóðir HÚSAFELL Sumarbústaðalóðir á þessum frábæra stað. Samningar til 99 ára. Nánari upplýsingar og bæklingar á skrifstofu. GRÍMSNES Mjög góð 1/2 ha. eignar- lóð í landi Oddsholts í Grímsnesi. Byggingarleyfi er greitt. Komnar lagnir fyrir rafmagn og vatn, sökklar og rot- þró. Stuttur bíltúr frá Reykjavík. 2ja herbergja BLIKAHOLAR V. 4,9 M. Mjög hiýleg og vel skipulögð 60 fm 'búð á þriðju h3/4ð ' lyftuhúsi. Fráb3/4rt út- sýni.Nýuppgert baðherbergi, með tengi f. þvottavél. Áhv. 3,5 millj. KLEPPSVEGURN TT Rúmg-ð og björt 'búð á annarri h3/4ð. Sér þvottahús. Nýtt parket. Baðherb. nýuppgert. Nýjar lagnir , nýtt gler og gluggar. Húsið verður málað ' sumar. V. 4,990 Þ. Furugrund. Góð lán. V. 5,9 m. Skúlagata. Risíbúð. V. 3,3 m. Æsufell. Ákveðin sala. V. 4,6 m. SK0GARAS V. 9,4 M. Mjög falleg 4ra herb íbúð, 110 fm, á annarri hæð í fjölbýli. Góð stofa með suðursvölum. Hvít innrétting í eldhúsi. Rúmgott þvottahús í íbúðinni. Dunhagi. M/bílskúr. V. 7,9 m. Kaplaskjólsvegur. 83 fm. V. 7,3 m. Ofanleiti. M/bílskúr. V. 10,2 m. Sérhæðir HLIÐARNAR HEILLA! Hæð og ris f Barmahlíðinni Glæsileg hæð með þremur rúmgóðum stofum, yfirbyggð- um svölum út frá eldhúsi og stórum herbergjum með miklu skápaplássi. Séríbúð í risinu, fimm herbergja! Ný- legt þak og þakgluggar. Góð eign á frá- bærum stað. Jöklafold. Glæsileg hæð. V. 9,3 m. ALLT UPPSELT? Hraunbær Lyngmóar Nýlendugata Háaleitisbraut Kambsvegur Borgarheiði Fornhagi Tunguveg Fiskakvís Rauðagerði írabakki G 4ra herb. 3ja herb. 2ja herb. einbýli sérhæð parhús 4ra herb. raðhús 5 herb. 3ja herb. 5 herb. Bústaðavegur Bergstaðastræti Auðbrekka Borgarholtsbraut Álmholt Lyngbre Miklab Urðarholt Látraströnd Bólstaðarhlíð Lambastaðabraut íb^ u irc ,ut ^wíb 2ja herb. 4ra herb. ra herb. ja herb. a herb. sérhæð 3ja herb. 3ja herb. raðhús 2ja herb. raðhús EKKI ALVEG ... EN VEGNA MIKILLAR SÖLU UNDANFARIÐ VANTAR 0KKUR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ ÁLFTAMÝRI V. 6,0 M. I einkasölu er rúmgóð 75 fm íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi á þessum eftirsótta stað. Suðursvalir. Þetta er snyrtileg ibúð og sama er að segja um sam- eignina í húsinu. Húsið er nývið- gert að utan. Asgarður. M/bílskúr. V. 6,6 m. Hlunnavogur. Góð rishæð. V. 7,1 m. Kleppsvegur. mikið endurn. V. 6,3 m. Raðhús - Einbýli ASH0LT NYTT Eitt besta, ef ekki besta húsið í Ásholtinu er komið í sölu. Sannkallað lúxushús. Glerskáli, frá- bærar sólarsvalir, stæði í bílskýli. Nú er tækifæri til að eignast glæsilegt sérbýli í hjarta borgarinnar. KRINGLAN NÝTT Vandað og glæsi- legt 170 fm raðhús ásamt bílskúr sem er undir húsinu. Góðar innréttingar og vönduð gólfefni, m.a. marmari. Þrjú svefnherbergi og fataherbergi. Stór stofa og glæsilegt eldhús. Hér er allt fyrsta flokks, og gott betur. LÁTTU OKKUR VINNA FYRIR ÞIG Komdu með eignina þína til okkar. Við vinnum og finnum það rétta fyrir þig. |f Sendum söluyfirlit í faxi |f eða pósti Hringið - Komið - Fáið upplýsingar

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.