Morgunblaðið - 01.07.1997, Blaðsíða 7

Morgunblaðið - 01.07.1997, Blaðsíða 7
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 1. JÚLÍ 1997 C 7 l Opiðfrú 10-12 & 13-17 Houkur Geir Gorðorsson viðskiptafræoingur og löggiltur fastcignasaíí SUÐURLANDSBRAUT 12 • SÍMI 588 5060 • FAX 588 5066 l ATH! NY FASTEIGNASALA A TRAUSTUM GRUNNI BRÁDVANTAR EIGNIR Á SKRÁ VANTAR FYRIR AKVEÐNA KAUPENDUR: 1) Vantar 2-3ja herb. í þrí-fjórbýli. 2) Vantar sérbýli í suðurhlíðum Kópavogs. 3) Vantar eignir í Garðabæ. Opið virka daga kl. 9 -18. Þjónustuíbúðir SKÚLAGATA 40 - BÍL- SKYLI Falleg 2ja herb. þjónustuíbúð fyrir eldri borgara í þessu vinsæla iyftu- húsi. Góð sameign með m.a. sauna. Bilskýli. Verð 7,3 millj. 2ia herberaia VALSHOLAR - UTSYNI Fai- leg 2ja herb. íbúð á 2. hæð (efstu) i litlu fjölbýli. Suðursvalir, fallegt útsýni. Hús og sameign í góðu ástandi. Verð 4,5 millj. 3 MILLJ. BYGGSJ. RÍK. Góð 2ja herbergja ibúð á 3. hæð í steni- klæddu lyftuhúsi við Vallarás. Áhvíl. um 3 millj. Byggsj. rik. LAUS STRAX. Verð 4,9 millj. MiÐSVÆÐIS Falleg og míkið endumýjuð 2ja herb. ibúð i virðulegu húsi miðsvæðis í Rvk. Áhv. 2,6 millj. Verð 4,5 millj. KLEPPSVEGUR - ÚTSÝNI Falleg 2ja herb. íb. ofarlega i lyftuhúsi með stórkostlegu útsýni. Suðursvalir. Áhv. um 2,6 millj. Verð 4,9 millj. FLÉTTURIMI - LAUS Falleg nýleg 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í lítlu fjölbýli. LAUS STRAX. Verð 6,2 millj. 3ja herbergia BAKKAR - ODYR Góð 3ja herb. íbúð á 3. hæð í fjölbýli. Sameign nýl. endurn. að innan. Áhv. um 4 millj. Verð aðeins 5,7 millj. BOÐAGRANDI Falleg 3ja herb. íbúð á 3. hæð (efstu) í litlu fjölbýli. Glæsilegt útsýni. Parket. Verð 7,8 millj. ENGIHJALLI - GOÐ IBÚÐ Mjög góð 3ja herb íb., 90 fm., á 3. hæð í góðu fjölbýli. Suður- og austursvalir. Þvottahús á hæðinni. Hús endumýjað að utan. Verð 6,3 millj. HÖRGSHLÍÐ - BÍLSK. Glæsileg 3ja herb. ibúð á jarðhæð með sér inngangi í nýlegu húsi ásamt inn- byggðu bilskýli. Vandaðar innréttingar. Áhv. 3,7 millj. Byggsj. rík. BREKKUBYGGÐ - GBÆ Falleg 3ja herb. íbúð á jarðh. m. sér inngangi í þessum vinsælu keðjuhús- um. Rólegur og góður staður. Áhv. 3,3 millj. byggsj/húsbréf. Verð 6,2 millj. HRAUNBÆR - LÆKKAÐ VERÐ Falleg 3ja herb. ibúð á 2. hæð í fjölbýli. (b. er í góðu ástandi. LÆKKAÐ VERÐ 5,9 MILLJ. AUSTURSTRÖND - BÍL- SKYLI Mjög falleg 3ja herbergja íbúð ofarlega i lyftuhúsi. Glæsilegt út- sýni. Bilskýli. Bein sala eða skipti á stærri eign á Seltjamarnesi eða Gbæ. 4ra-6. herberaia LYNGMOAR - GBÆ Faiieg 3 4ra herb. íb. á 1. hæð i litlu fjölb. með innb. bilskúr. Suðursvalir. Verð 7,8 millj. DALBRAUT - BILSKUR Mjög góð 4ra herb. íb. á 2. hæð í fjöl- býli. Bílskúr. LÆKKAÐ VERÐ, 7,9 MILLJ. BEIN SALA EÐA SKIPTI Á 3JA HERB. ÍB. BLIKAHÓLAR - LAUS Faiieg og rúmgóð 4ra herb. endaibúð á 3. hæð í litlu fjölbýli. Gott sjónvarpshol. Fallegt útsýni. INNBYGGÐUR 33 FM BÍLSKÚR. LAUS STRAX. Verð 7.950 þ. KRUMMAHÓLAR Falleg 4ra herb. íbúð á 2. hæð i lyftuhúsi. Yfir- byggðar suðursvalir. Hús klætt að utan að hluta. Áhv. Byggsj. rík. 3,6 millj. Verð 6,6 millj. FELLSMÚLI - LAUS Faiieg 4ra - 5 herb. íbúð, 117 fm. á 3. hæð í mjög góðu fjölbýli sem er klætt að utan að hluta. Stórar stofur, vestursvalir. LAUS STRAX. Verð 7,8 millj. Einbvli/oarh./raðh. HAFNARFJORÐUR LÆKKAÐ VERÐ Vandað raðhús á tveimur hæðum við Hjalla- braut. Sérsmíðaðar innréttingar. Vönduð gólfefni. BEIN SALA EÐA SKIPTI Á ÓDÝRARI EIGN. VERÐ- LÆKKUN: 13,9 MILLJ. HAALEITI 6 HERB. - LÆKKAÐ VERÐ Glæsileg 5-6 herb. íbúð á 4. hæð í fjölbýli með glæsilegu útsýni. Stofa, borð- stofa, 4 svefnherbergi. Þvottaherb. í íb. Merbau-parket. Tvennar svalir. Áhv. hagstæð byggsj/lífsj. lán m. lágum vöxtum. LAUS STRAX, SYND EFTIR SAMKOMULAGI. Verð 8,4 millj. FANNAFOLD Fallegt nýl. par- hús á einni hæð m. innb. bilskúr um 100 fm. Stofa, 2 svefnherb. Suð- vesturverönd m. potti og möguleika á sólstofu. Glæsilegt útsýni. Verð 8.950. þ. BREKKUSEL - AUKAIBUÐ Fallegt endaraðhús á 3 hæðum með séríbúð á jarðhæðinni með sérinn- gangi. Húsið er klætt að utan. Bílskúr. BEIN SALA EÐA SKIPTI Á ÓDÝRARI EIGN, HELST I HVERFINU. Verð 13,7 millj. FLETTURIMI Glæsileg 4ra herb. ibúð á jarðhæð í nýlegu litlu fjölbýli. Parket. Vandaðar innréttingar. Áhv. 5,2 millj. húsbréf. Verð 8,6 millj. FOSSVOGUR Vorum að fá í sölu failegt raðhús á þessum vin- sæla stað, 195 fm ásamt bílskúr. Bein sala eða skipti á minni eign. Ákveðin sala. E EIGNAMIÐLIMN Sverrir Kristinsson lögg. fasteignasali, sölustjóri. ÁS Sími 58« *>090 • Fax 588 9095 • Sírtunuíla 2 I Gagnsæjar gardínur GAGNSÆJAR gardínur eru í tísku um þessar mundir og eiga víða mjög vel við. Takið eftir hnútun- um. Selvogsgrunn - Glæsieign Þetta einstaklega vandaða einbýlishús á einum af eftirsóttustu stöðum borgarinnar er nú til sölu. Hér er um að ræða eign í sér- flokki. Skipulag hússins er bæði glæsilegt og hagnýtt en það er teiknað af Skarphéðni Jóhannssyni. Húsið er 364 fm auk 33 fm bílskurs. Á fyrstu hæð eru m.a. glæsilegar stofur með arni, bókaherbergi sem og mjög gott eldhús með vönduðum tækjum. Á annarri hæð eru m.a. 3. svefnherbergi með snyrtingu og auk þess hjónaherbergi með baðherbergi og fataherbergi innaf. Mjög rúmgóðar suðursvalir eru útaf annarri hæð. Glæsilegur stigi er á milli hæðanna. Möguleiki er á 2-3ja herbergja íbúð með sérin- ngangi í kjallara. Glæsilegur gróinn garður. Verð 24,9 millj. 7069. #. GÆÐI Suðurlandsbraut 16 (3. hæð), 108 Rvík. Sími 588 8787, fax 588 8780 Opið virka daga 9.00-18.00. Sæmundur H. Sæmundsson, sölustjóri/byggingam. Ólafur G. Vigfússon, sölufulltrúi. Rósa Halldórsdóttir, sölufulltrúi/ritari. Sigurberg Guðjónsson, hdl. lögg. fasteignasali. 2JA HERBERGJA Araholar 58 fm íbúð á 3. h. í lyftuh. Góður staður, frábært útsýni. Verð 5,5 m. 298 Hlíðarvegur 57 fm íbúð með sér- inng. í þríbýlish. Mikið endurn. Verð 5,4 m. 314 KleppSVegur Vel staðsett 2]a herb. ibúð á 3. h. (ekki við Kleppsv.) parket á stofu, holi og svefnh. Áhvilandi byggingas. 2,5 m. Verð 5,1 m. 401 Krummahólar góö 55,5 fm íbuð á 2. h. í lyftuhúsi. Verð aðeins 4,0 m. 268 Drápuhlíð Ágæt 2ja herb. ibúð með sérinngangi, parketi á gólfum, gott baðherbergi. Verð 5,4 m. 407 Hamraborg góö 2ja heit>. 60 fm íbúð á 2. hæð.Suðursvalir. Áhvílandi um 2,0 m. Verð4,9m. 281 Háagerði 2ja herb. 46 fm íbúð. Góð- ar innr. og gólfefni. Getur losnað fljótlega. ATH. ibúðin er ekki samþykkt. Verð 4,1 m. 185 3JA HERBERGJA Engihjalli Góð ibúð á 4. h. í lyftuh. Fallegt baðherb. Þvottahús á hæðinni. Áhv. húsbréf um 3,0 m. Verð 6,3 m. 425 Hraunbær ATH. lækkað verð. Fal- leg 87 fm. íbúð á 3. hæð með aukaherb. í kj. Mjög fallegt útsýni. Verð 6,2 m. 227 GnoðarVOgur 70 fm íbúð á annarri hæð. Fallegt baðherbergi. Parket á stofu ogholi. Verð6,5m. 100 _______ Laugarnesvegur 3-4 herb. 90 fm íbúð á 4. hæð í fjölbýli. Suðursvalir, frábært útsýni, stutt í alla þjónustu. Góð eign á góðum stað. Verð 7,2 m. 364 Sogavegur 2-3ja herb. góð 60 fm íbúð, þar sem allt er sér. Rólegur og góður staður. Verð5,2m. 365 Furugrund Góð 3ja. herb. íbúð á 2. h. Sameign og húsið að utan í góðu ástandi. Suður svalir. ATH. Aukaherb. i kjallara. Verð 6,5 m. 424 Álfheimar 3|a herb. kjallaraib. í góðu ástandi. Góður staður. Hagstætt verð. Verð 5,1 m. 408 4RA HERB. OG STÆRRA Hraunbraut Falleg 100 fm neðri sérhæð i Kóp. auk 32 fm bílskúrs. Verð 9,8 m. 290 KleppSVegur 4ra herb. íbúð á 4. h. Aukaherb. í risi Verð 6,9 m. 366 Rauðalækur Rúmgóð 100 fm íbúð á fyrstu hæð, með sérinng. Góður staður. Verð 8,9 m. 376 Framnesvegur 3-4 herb. 75 fm ibúð i tvíbýlish. Verð 5,6 m. 378 Sólheimar góö 90 fm íbúð á efstu hæð í fjórbýlish. Mjög góð staðset. Frábært útsýni. Verð 7,8 m. 239 Hraunbær Falleg 104 fm íb. á 3. hæð. Góðar innréttingar og gólfefni. Verð 7,8 m. 289 Suðurhólar góö 100 fm íbúð. Sameign og húsið að utan ( góðu ástandi. ATH: Verð aðeins 6,9 m. 271 EINBYLISHUS/RAÐHUS Logafold MJög vandað 173 fm ein- býlish. á einni hæð auk 50 fm bílskúrs. Sjón er sögu rikari. Verð 16,6 m. 329 HlíðartÚn Fallegt 170 fm einbýlishús, auk 40 fm bílsk., á einni hæð á mjög góð- um stað í Mosfellsbæ. Á lóðinni sem er mjög skjólg. er gróðurhús. Falleg eign. Verð 13,5 m. 409 Heiðargerði Giæsiiegt 200 fm einbýlish. með bílsk. á mjög eftirsóttum stað i borginni. Húsið er allt meira og minna endurn. og er sem nýtt. Sjón er sögu ríkari. Verð 18,5 m. 399 Kambahraun, Hveragerði 134 fm einbýlishús á einni hæð auk 48 fm bílskúrs. Heitur pottur. Verð 8,7m. 123 JÖIdugrÓf Einbýlishús í drauma stærð. Húsið er 130,5 fm og biiskúrinn er 34,4 fm Eign í góðu ástandi á grónum og góðum stað í borginni. Verð 13,9 m. 397 Langabrekka Parhús með tveimur íbúðum, samtals 181 fm ásamt 35 fm bil- skúr. Rólegur og góður staður. Góð eign. Verð13,8m. 166 Skipasund 140 fm einbýlish. með íb. í kj. 30 fm bílskúr. Góð staðsetning. Verð 12,5 m. 117 Sogavegur Glæsilegt 290 fm þriggja ibúða hús á einum besta stað í borginni. Vandaðar innr. Hús sem gefur mikla möguleika. 219 I BYGGINGU Funalind Glæsilegt fjölbýlish. f Kóp. Fáar íbúðir eftir. Verið að afhenda fyrstu íbúðirnar. íb. afhendast fullbúnar með frá- genginni lóð. Verð frá 8.950.000 347 Fjallalind I byggingu 175,5 fm raðhús sem eru hæð og ris, ásamt bílskúr. Húsin afhendast fullb. úti og fokh. inni, eða lengra komin. Verð frá 8,9 m. 257 Jörfalind I byggingu raðh. á tveimur hæðum ásamt bílsk. á einum besta stað í Kópav. Afh. fullb. úti og fokheld inni. Verð frá 8,8 m. 246 LÍtlaVÖr Parhús á tveimur hæðum með bílskúr samt. 181 fm Selst tilbúið til innréttinga. Verð 10,9 m. 391 Fjallalind í byggingu 228 fm raðhús á tveimur hæðum í Kópav.Afhendast fullbúin úti og fokheld inni. Verð frá 8,9 m. 382 LjÓSalínd 2ja til 4ra herb. íbúðir í 3ja hæða fjölbýlishúsi. Afhendast fullbúnar án gólfefna. Verð frá 5,5 m - 9,1 m. 412 IÐNAÐARHUSNÆÐI VíðarhÖfðÍ Gott 195 fm iðnaðar- eða verslunarhúsnæði á 1. hæð. Góð lofthæð og góðar keyrsludyr. Verð 8,0 m. 315 Höfum kaupendur ad: "Ar Einbýlishúsi f Grafarvogi. "k 3ja herb. íbúð í Vogahverfi. it Allar stœrðir eigna í Háaleiti, Smáíbúðarhverfí, Hlíðunum og Vestur- og miðbæ Reykjavíkur. -k Rað- og einbýlishús i Mosfellsbæ. lk iðnaðarhúsnæði, stærðir 100-200 fm VIÐ TOKUM VEL A MOTI ÞÉR j

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.