Morgunblaðið - 01.07.1997, Blaðsíða 15

Morgunblaðið - 01.07.1997, Blaðsíða 15
MORGUNBLAÐIÐ PRIÐJUDAGUR 1. JÚLÍ 1997 C 15 Sími: 533-4040 Fax: 588-8366 Opið mánud.-fóstud. kl. 9-18. Sunnud. 12-15 Dan V.S.Wiium hdl. lögg. fasteignasali Ólafur Guðmundsson sölustjóri Birgir Georgsson sölum., Erlendur Davíðsson - sölum. FASTEIGNASALA - Ármúla 21 - Kcykjavík -Traust og örugg þjónusta ATHUGID Fáið tölvulista yfir eignir, t.d. í tilteknu hverfi, á tilteknu verðbili o.s.frv. Sölu- yfirlit yfir einstakar eignir, teikningar eða önnur gögn. Sendum í pósti eða faxi til þeirra sem þess óska. Eldri borgarar VESTURGATA. Snyrtileg 2ja herb. íb. á 2. hæð í góðu lyftuhúsi. Þjónusta og góð sameign. Verð 5,7 millj. 8713. LANGHOLTSVEGUR. góö og mikið endurn. 2ja herb. íb. á jarðhæð. Stærð 67 fm. Falleg sameiginleg lóð. Hús í góðu ástandi. Ath. skipti á stærri eign í sama hverfi. Áhv. 2,8 milij. Verð 5,2 millj. 8714. MIKLABRAUT. Rúmg. og mikiðend- urn. 2ja herb. endaíb. á 1. hæð. Parket. Lft- ið áhv. Verð 5,1 millj. 8712. BERJARIMI LAUS.Nýeifm fb. á 1. hæð i góðu fjölb. Þvhús í Ib. Parket. Flísal. baðherb. Verð 5,9 millj. Laus strax. 8709. ASPARFELL LAUS.54fmíb.á6. hæð í lyftuhúsi með þvherb. á sömu hæð. Mikið útsýni. Laus strax. Áhv. ca 1,6 millj. Verð 4,7 mlllj. 8697. MIÐBÆR. Góð 56 fm íb. á 2. hæð í lyf- tuh. ylðTryggvagötu. Vandaðar innr., park- et. Útsýni. Suðursvalir. Ahv. 3,3 millj. byggsj. Verð 5,2 millj. 8160. KRUMMAHÓLAR. Mjog góð 55 fm íb. á 1. hæð í lyftuh. m. þvottaherb. á hæð- inni. Ahv. 2,1 millj. Verð 4,5 millj. Laus strax. 7764. MIÐBÆR - KÓP. Góð 50 fm fbúð á 2. hæð m. sérinngangi af svölum. Þvotta- hús á hæðinni, útsýni. Ahv. 1,3 millj. byggsj. Verð 4,2 millj. 4845. VESTURBERG. 54 fm íb. á 2. hæð m. miklu útsýni. Snyrtileg eign. Hús viðgert og málað. Ahv. 2,9 millj. Verð 4,9 millj. Lauststrax. 7889. SNÆLAND - LAUS. Éinatak- lingsib. á jarðhasð (ósamþykkt). Stærð 27 fm. Ibúðin er laus strax. Verð 2,4 millj. 8668. HRAUNBÆR - LAUS. Góð62fm íb. á 2. hæð. Nýl. Brúnás innr. i eldh. Tengt f. þvottavél á baði. Raflögn endurn. Góð eign. Áhv. 2,4 millj. byggsj. Verð aðeins 4,9 millj. Laus strax. 8458. LOKASTÍGUR - LAUS. Snyrtileg 2ja-3ja herb. 60 fm íb. á 1. hæð i fjórb. m. sérinng. Rafm. og ofnakerfi endurnýjað. Áhv. 2,3 millj. Verð 4,9 millj. Laus strax. 8286. 3ja herb. íbúðir MJÓAHLÍÐ - RIS. Björt og góð 70 fm rislb. með suðursv. og mlkil lofthæð. Rúmgóð herb. Góð lóð. Fráb. staðsetn. Stutt í leiksvæði. Laus strax. Ekkcrt áhv. Verð 7,5 millj. 8687. NYBYLAVEGUR M. BIL- SKÚR. Mjög falleg 3ja herb. íb. á 2. hæð i fjórbýli. Sólstofa. Þvhús innaf eldhúsi. Glæsil. útsýni. Áhv. 1,3 millj. byggsj. Verð 6,9 millj. 8722. ÁLFTAHÓLAR M. BÍL- SKÚR. 3ja herb. íb. á 3. hæð í litlu fjðlb. Glæsil. útsýni yfiriborgina af stór- um vestursv. Sérbyggður bílsk. um 29 fm. Laus strax. Verð 6,9 millj. 8699. NJÁLSGATA 3ja-4ra herb. góð ib. á 2. hæð, ca 80 fm í góðu steinh. Nýtt þak. íb. er í góðu ástandi og talsv. endurn. Nýtt rafm. Þvottavélaaðst. á baði. Hagst. lán. Verð 5,8 millj. 8729. VESTURBERG - ÚTSÝNI. Mjög góð 73 fm endaíb. á 7. hæð í lyftu- húsi með miklu útsýni yfir Reykjavík. Nýjar innr. og gólfefni. Hús og sameign nýstand- sett. Áhugaverð eign. 8435. HÁALEITISBRAUT. Rúmgóð 90 fm íb. á jarðhæð með sérinng. Eldhús og baðherb. nýlega standsett. Flísar og park- et. Hús og sameign i góðu ástandi. Ahv. 3,4 millj. 8270. BOLSTAÐARHLIÐ - BIL- SKÚR. 83 fm íb. á 3. hæð ásamt sérbyggðum bílsk. 3 svefnherb., rúmg. stofa. Útsýni. Laus strax. Verð: Til- boð. 8449. MOSGERÐI. Mikið endurn. 3ja-4ra herb. fb. á jarðhæð f tvíb. Sérinng. og þv- hús. Stærð 99 fm. Áhv. 2,6 millj. Verð 7,8 millj. 4563. HRAUNBÆR - LAUSRúmgóðss fm fb. á 2. hæð f snyrtil. húsi. Mjög góð sameign. Hús klætt að utan. Stutt í alla þjónustu. Verð 6,5 miilj. Laus strax. 8653. EYJABAKKI. 80 fm suðurib. á 1. hæð. Parket á gangi, stofu og herb. Flísal. baðherb. Laus fljótl. Áhv. 3,2 millj. Verð 6,2 millj. 6165. HRINGBRAUT - BIL- SKÚR. 71 fm endaíb. á 2. haeð ásamt 49 fm bílsk. Nýtt gler og þak. Ahv. 3,6 millj. Verð 6,8 millj. 8450. ENGIHJALLI - LAUS. Rúmg. 78 fm fb. á 8. hæð í nýviðgerðu lyftuhúsi. Rúmgóð herb. Stórar svalir meðfram fb. Mikið útsýni. Þvherb. á hasðinni. Verð 5,5 millj. Laus strax. 8502. ASPARFELL. Sérlega góð ca 90 fm fb. á 5. hæð f lyftuhúsi. Rúmg. herb., fata- herb. innaf hjónaherb. Suðursv. Þvhús á hæðinni. Lftið áhv. Verð 5,8 millj. Laus strax. 8689. ÁLFHEIMAR. Mikið endurn. 84 fm Ib. á 2. hæð með nýl. innr. Parket. Aðeins tvær íb. á hæðinni. Laus fijótl. Ekkert áhv. Verð 5,9 millj. 6295. AUSTURSTRÖND - SKIPTI. góð 80 fm endaíb. á 5. hæð f lyftuhúsi ásamt stæði I bflskýli. (b. er mikið endum. Parket. Vandaðar innr. Mikið útsýni. Ahv 1 millj. Verð 8 millj. Ath. skipti á sérbýli. Lausstrax. 8635. FLÚÐASEL - ÓDÝR. 69 fm ib. á jarðh. m. sérverönd. 2 svefnherb. Ath. skipti á stærri eign mögul. Ahv. 2,1 millj. Verð aðeins 4,9 millj. 8445. KJARRHÓLMI - KÓP.Góð75fm íb. á 4. hæð með miklu útsýni og þvherb. i fb. Nýleg eldhúsinnr. Parket. Hús allt klætt að utan. Ahv. 4,5 millj. Verð 5,9 millj. 8658. DIGRANESVEGUR - KÓP. 94 fm fb. f kj. með sérinng. í góðu þrfb. 2 svefnherb. Gengið úr stofu út f garð. Þvhús í íb. Nýtt gler og póstar. Allt sér. Hús f góðu ástandi. Verð 6,7 millj. 8667. FURUGRUND - KÓP. Góð 71 fm íb. á 2. hæð í góðu fjölb. Góðar innr. Park- et. Stórar svalir. Hús og sameign m]ög snyrtilegt. Áhv. 3,8 millj. Verð 6,5 milij. Laus strax. 8500. KAMBASEL. Rúmg. og falleg 3ja herb. íb. á 2. hæð. Vandaðar innr. og gólf- efni. Um 85 fm. Þvhús innaf eldh. Suðursv. Ath. kaupandi hefur mögul. á að fá keypt rúmg. ris fyrir ofan ib. sem má auðveldlega tengja. Áhv. hagst lán 3,5 millj. Verð 7,7 millj. 8506. 4ra herb. íbúðir MARÍUBAKKI. Góð m fm endaíb. á 2. hæð ásamt aukaherb. í k|. með aðgangi að snyrtingu. Þvherb. f fb. Hús klætt að utan. Góð sameign. Laus fljótl. 8703. KLAPPARSTIGUR. Nýleg ca 100 fm íb. á 1. hæð með útsýni út á sjóinn og stæði i bílgeymslu. Beyki-innr. og parket. 2 svefnherb. Flísal. baðherb. Áhv. 5 millj. Verð 9,8 millj. Ath. skipti á Iftill fb. mögul. 8163. SUÐURHÓLAR Falleg rúmg. 98 fm íb. á 4. hæð með suðursv. 3 svefn- herb., rúmg. stofa. Vandaðar innr. Parket og flísar. Áhv. 2,7 millj. hagst lán. Verð 6,9 millj. 8451. ENGIHJALLI - LAUS. 97 fm íb. á 3. hæð í lyftuhúsi. Mikið útsýni. Hús í góðu standi. Laus strax. Áhv. 3,5 millj. byggsj. Verö7,1 millj. 8431. LUNDARBREKKA - KÓP. 93 tm endaíb. á 2. hæð f góðu húsi. Nýleg eld- húsfnnr. Parket. Laus fljótl. Áhv. 4 millj. Verð 7,7 mlllj. 8090. TRÖNUHJALLI - KÓP. Fai leg 98 fm endafb. á 1. hæð með þvhúsi og búri innaf eldhúsi. 3 svefnherb. Parket og flísar. Góð staðsetn. með út- sýni. Ahv. 5,5 millj. 8438. AUSTURSTRÖND „PENTHOUSE". #2* .^58«' Rúmg. 4ra-5 herb. íb. á 8. hæð, efstu, ásamt stæði f bílgeymslu. Glæsilegt útsýni. Stórar svalir. Áhv. hagst lán. Verð 10,9 millj. 8704. ÁSBRAUT M. BÍLSKÚR. Mjog góð 4ra herb. fb. á 3. hasð ásamt sérb. bíl- skúr. Nýl. stands. baðherb. Parket. Suður- sv. Glæsil. útsýni. Stutt í flesta þjónustu. Verð 7,9 millj. 8702. VALLENGI - LAUS. Nýi. fu'Hbúln 101 fm íb. sem er hæð og ris m. sérinn- gangi. 3 svefnherb. Þvottahús innaf eld- húsi. Gott útsýni. Laus strax. Verð 7,9 millj. 8471. LAUFENGI. Gullfalleg 104 fm fb. á 1. hæð ásamt stóru stæði f bílskýli og sér- garði. Þvherb. innaf eldh. Góðar innr. og gólfefni. Laus fljótl. Verð 8,5 millj. 8621. ENGJASEL - LAUS. 93 fm enda- íb. á 1. hæð ásamt stæði f bilskýli. Þvhús og búr innaf eldh. Laus strax. Verð 6,8 millj. 8623. 5-6 herb. íbúðir FROSTAFOLD - ÚTSÝNI Sér lega glæsil. 4ra-5 herb. fb. á 7. hæð ásamt stæði f bflskýli. Mjög vandaðar innr. og gól- fefni. Tvennar stórar svalir með feiknamiklu útsýni. Stærð 137 fm. Ahv. 4,2 millj. hagst lán. Verð 11,9 millj. 8447. SMYRILSHÓLAR - LAUS. Rúmgóð 100 fm endaíb. á 3. hæð með 4 parketlogöum svefnherb. Góð stofa með suðursv. Hús og sameign í góðu standi. Laus strax. 8688. KRÍUHÓLAR. Rúmg. 121 fm íb. á 3. hæð í lyftuh. með rúmg. suðvestursv. 4 herb. stofa, borðstofa, parket, gestasnyrt. Frystihólf fylgir íb. Hús og sameign mjög góð. Ahv. 5,4. Verð 7,5 millj. 8666. SJÁVARGRUND - GBÆ. Rúmg. 5-7 herb. fb. á tveimur hæóum ásamt stæði í bflskýli. Stærð 190 fm sam- tals. Tvennar svalir. Góð staðs. Verð 12,9 millj. Laus strax. 8223. Sérhæðir LEIRUTANGI - MOS. Mjög góð efri sérhæð með millilofti. Sér- inng. og fallegt útsýni. Góðar innr. Parket. Flfsal. baðherb. Suðurver- önd. Stærð 93 fm + milliloft. Áhv. ca 1,3 millj. Verð 8,4 millj. Laus strax. 8723. SKRIFSTOFUHUSNÆÐII KRINGLUNNI. Nýlegt glæsilega innrétt- að skrifstofuhúsnæði ofarlega í lyftuhúsi sem er rúmir 210 fm að stærð. Vandaðar innréttingar og gólfefni. 4 skrifstofuherb., fundarsalur, rúmg. mót- taka, vinnusvæði, geymslur o.fl. Bílahús á jarðhæð og í kjallara. Öryggis- gæsla. Mikið útsýnl. Hægt að yfirtaka hagstæð lán eftir frekra sam- komulagi. 8512. LAUFASVEGUR Miðhæð í góðu steinhúsi ca 106 fm. Sér- inng. Góð lofthæð. Parket. Endurn. raf- magn. Fráb. staðsetn. Verð 9,5 millj. 8720. DIGRANESVEGUR - KÓP. Góð 112 fm neðri sérhæð ásamt 32 fm bflsk. 4 svefnherb. Sérþvhús. Hús allt klætt og við- gert að utan. Mikið útsýni. Áhv. 1,5 millj. Verð 9,7 millj. Laus strax. 8178. HEIÐARHJALLI - KÓP. Rúmgóð 123 fm neðri sérhæð í þríb. með sérinng. ásamt 25 fm bilsk. Glæsil. suðurútsýni. Ahv. 6,2 millj. Verð 10,8 millj. 6550. HLÍÐAR - RIS. Mjög góð 5 herb. fb. á 3. hæð f góðu fjórb. 4 svefnh., njmg. stof- ur. Stærð 119 fm. Ath. skipti á minni eign mögul., helst í sama hverfi. Verð 8,9 millj. 8283. VESTURHÚS - BÍLSKÚR. Rúmg. 4ra herb. fb. á neðri hæð I tvfb. m. sérinng. ásamt bflskúr. Stærð samtals 126 fm. Ahv. 4,6 millj. Verð 8,5 millj. Laus strax. 7911. Raðhús - parhús ÞINGAS Fullb. raðhús með innb. bílsk. Góðar innr. Milliloft. Gott útsýni. Fullfrág. lóð með tré- pöllum. Stærð ca 210 fm. Vinsæl staðsetn. 8728. VESTURÁS. Gott raðhús á tveimur hæðum með innb. bílsk. 5 herb. Góðar stofur. Sólstofa. Stærð 322 fm. Húsið stendur neðan við götu með miklu útsýni. Áhv. 8,1 millj. Verð 14,9 millj. Ath. skiptj á minni eign mögul. 7993. TORFUFELL - BÍLSKÚR. Rað- hús á einni hasð. 3-4 svefnherb. Stærð 137 fm. Hús í góðu ástandi að utan. Verð 9,5 millj. 8020. SEUAHVERFI - TVÆRIB. Gott raöhús á þremur hæðum með sér 2ja herb. íb. á jarðhæð. 4 svefnherb., gooar stofur. Húsið er talsvert mikið endurn. Stæði f bflskýli fylgir. Ahv. ca 7 millj. Laustfljótl. 7010. DALATANGI - MOS. Gott eo fm endaraðhús á einni hæð með gróðurmikl- um garði. Áhv. 2,4 millj. byggsj. Verð 6,4 millj. 8105. HVAMMAR - HF. Vandað raðhús á tveimur haeðum ásamt risi og sérbyggðum bflsk. 5 svefnherb. Góðar stofur. Vandaðar innr. og gólfefni. Stærð 220 fm + 25 fm bfl- sk. Ath. skiptJ á minni eign mögul. 7860. Einbýlishús SKÓLAVÖRÐUHOLT. Vorum að fá 1 sölu 187 fm hús á þremur haað- um sem mætti nýta sem 2-3 íbúðir eða sem gistiheimili. Hús i góðu ástandi. Allar nánari uppl. á skrifst. 8690. SETBERGSLAND - HF. vei staðs. 191 fm einbhús úr timbri á góðum stað. Húsið skiptist í góðar stofur m. arni, 3 svefnh., innb. bflsk. Góður suðurgarður. Áhv. 5,7 millj. Verð 12,7 millj. 8632. SELJAHVERFI. Glæsil. 291 fm einbhús á tveimur hæðum og m. tvöf. bílsk. Góðar innr. og gólfefni. Arinn f stofu. Lftil séríb. á jarðh. Eign ( mjög góðu ástandi. Fallegur garður. Útsýni. 8664. REYKJAFOLD. Vandað einnar hæðar timburhús ásamt sérbyggðum bílsk. 4 svefnherb. Falleg lóð. Ahv. 1,6 millj. byggsj. Verð 13,5 millj. 8644. KLEIFARSEL Mjög gott einbhús sem er hæð og ris ásamt bílsk. Vandað og gott timburhús með 4 svefnherb., 3 stofum. Stærð 186 fm + 32 fm bflsk. Áhv. 3,6 millj. Verð 13,9 millj. Ath. skipti á minni eign. 8276. Nýbyggingar ÁLFHOLT - HF. 90 fm 3ja herb. fb. á 1. hæð f fjölb. (b. er fokheld að innan. Hagst. verð. 8656. LAUTASMÁRI - KÓP. Nýjarþrjár 3ja og ein 4ra herb. fb. í litlu fjölb. (b. afh. fullb. án gólfefna. Vand. innr. úr kirsuberja- viði. Hús, lóð og sameign fullkláruð. Nan- ari uppl. á skrifstofu. 8296. VIÐ SKÚLAGÖTU. 127 fm fb. á 1. hæð ásamt 8 fm geymslu og merktu stæði í bflgeymslu. íb. er tilb. til innr. að innan, fullb. að utan. Útsýni. 4970. HEIÐARHJALLI - KÓP. Eigum eftir nokkrar sérhæðir í Suðurhlíðum Kóp. Eignirnar afh. tilb. u. trév. að innan en fullb. að utan ásamt bílskúr, stærð 122 fm. Verð frá 9,2 millj. Teikn. á skrif- st. 6584. HEIMALIND. Ný parhús á einni hæð með innb. bflsk. 4-5 herb. Húsið afh. fullb. að utan. Stærð 156 fm. Verð 8,4 millj. Teikn. á skrifst. 8452. BLIKAHJALLI - KÓP.Vorumaðfá f sölu sérlega vel staðs. raðh. á tveimur hæðum á kyrriátum stað, suðurútsýni i Suðurhlíðum Kóp. Húsin verða afh. fullg. að utan. Grófjöfnuð lóð. Að innan verða út- veggir sandsparslaðir og innveggir steypt- ir, eða lengra komið, e. samkomul. Stærð frá 197 fm. Verð frá 11,4 millj. Allar nán- ari uppl. á skrífst. 8674. HUÓÐALIND - KÓP. Vorumaðfa f einkasölu þrjú raðh. á einni hæð með innb. bílsk. sem er á byggstigi. Stærð 140 fm. Afh. fullb. að utan og tilb. undir trév. að innan. Teikn. á skrifst. Verð frá 10,5 millj. 8705. LINDASMÁRI - KÓP. Raðhús sem er hæð og ris með innb. bflskúr. Stærð 175 fm. Selst í núverandi ástandi, þ.e.a.s. tilb. u. trév. Teikn. á skrifst. 6339. MIÐHUS - UTSYNI. Fokheit 207 fm einb. á tveimur hæðum og innb. bflsk. í grónu hverfi með miklu út - sýni og suðurlóð. Mögul. á tveimur fb. f húsinu. Verð 9,5 millj. 8177. Atvinnuhúsnæði SKÓGARHLÍÐ. Gott 344 fm skrif- stofu-, lager- og verkstæöishúsn. á jarðh. ~^m. innkdyrum og góðri lofthæð. Laust fljótl. 8642. LYNGÁS - GBv^Dtt 600 fm skrifst- húsn. á 2. hæð. Húsn. ertnrjr. með mörg- um herb. og móttökusal. Laust fljótl. 8724. "\ SKEIÐARÁS - GB. 504 fm iðnað- arhúsn. á einni hæð með tveimur stórum innkdyrum og góðri lofthæð. Hægt að skipta húsn. f minni einingar. Góð að- koma. Laust strax. 6547. HÓLMASLÓÐ. Ca 2200 fm atv- húsn. á tveimur hæðum með góðri að- komu. Innkeyrsludyr. Stór lóð. Miklir möguleikar. 8477. VIÐ STÓRHÖFÐA. Eigum tll þrjár ca 250 fm elningar með góðri lofthæð, stórum innkdyrum. Nýbtandsett. Laust strax. 4617. \ - - i BÍLDSHÖFÐI - LAUST.205fm skrifstofuhúsn. á 1. hæð Vneð glugga á' tvo vegu. Góð lofthœð og gólfefni. Laust strax. Verð 9,0 millj. 7891A—,, Atvinnuhúsnæði óskast! Höfum kaupendur að öllum stærðum af verslunar-, skrifstofu- og iðnaðar- húsn. : + Félaga fasteignasala tekur ekki við kvörtunum vegna utanfélagsmanna if FÉLAG FASTEIGNASALA

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.