Morgunblaðið - 01.07.1997, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 01.07.1997, Blaðsíða 10
10 C ÞRIÐJUDAGUR 1. JÚLÍ 1997 MORGUNBLAÐIÐ f 1? %, Stærri eignir AusturbrÚn. Parh. á tveimur hæðum 213 fm með innb. bílsk. Vandaðar innr. og tæki. Parket. Arinn á efri hæð. Góðar stof- ur og 4 herb. Hjallasel. Mjög fallegt 238 fm tvll. endaraðh. auk rislofts. 2 stofur með blómaskála út af. 5 syefnh. 2 baðh. Park- et og flísar. Bilskúr. Áhv. 3 millj. byggsj. o.fl. Eign í séraflokki. Fannafold. Parhús á tveimur hæðum 180 fm. 33 fm bílskúr. Stórar stofur, rúm- gott eldh. og 4 góð svefnherb. Góður garður. Áhv. byggsj. 3,5 millj. Verð 14,5 millj. Hörgslundur Gbæ. Gotteini. 140 fm einb. 3-4 svefnherb., góðar stofur áamt garðstofu. 42 fm bilskúr. Falleg ræktuð lóð með háum trjám. FornastrÖnd. Fallegt mikið endurn. 320 fm einb. Sami. stofur, húsbherb, 5 svefnh. (mögul. á fleiri) o.fl. Vand. innr. 44 fm bílskúr. Glæsilegt útsýni. Áhv. húsbr. 2,9 millj. Skipti á minni eign möguleg. Laugarásvegur. Giæsiiegt einbýii á góðum útsýnisstað. Á aðlahæðin eru 3 góðar stofur með sólskála og 1 herb. Parket og marmari á gólfum. Vandaðar innréttingar. Á neðri hæð eru 3-4 herb. Innangengt og sérinngangur. ( dag nýtt sem séríbúð. Vatnasel. Húseign með tveimur íbúð- um á fallegum kyrrlátum stað. Um 300 fm með tvöf. innb. bílsk. Eign í góðu ásig- komulagi. Skipti á minna sérbýli. HoltsbÚð Gbæ. Einb. á tveimur hæðum sem skiptist í 5-6 herb. íbúð á efri hæð og 2ja herb. íb. og einstaklingsíb. á neðri hæð. Húsið er samt. 313 fm með i. innb. 49 fm bílsk. JZ Háagerði. Parhús á tveimur hæðum 2 128 fm. Á neðri hæð eru saml. stofur með — útg. út á verönd og 2 herb. Á efri hæð eru £E 4 herb. Suðursvalir. Áhv. byggsj./lífsj. 4 q millj. Vorð 11,5 millj. «3 < LíndaflÖt Gbæ. Einb. á einni hæð 144 fm og 37 fm bílskúr. Góðar stofur. Yf- irbyggt hellulagt terrasse út frá stofu. 3 svefnherb. Parket. Verð 14,5 millj. Ekkert áhv. Álfhólsvegur KÓp. Bnb. á tveim- ur hæðum 203 fm. 28 fm bílskúr. Skiptist í dag í 2 íbúðir 5 og 3ja herb. Mögul. á við- byggingu. Verð 12,9 millj. GljÚfrasel. Gott 225 fm parhús með innb. bílsk. 4-6 herb. Mögul. á séíb. Eignaskipti á 4-5 herb. íb. í Seljahverfi. Verð 14,1 millj. Hraunbraut KÓp. Einb. á tveimur hæðum 192 fm. 25 fm bilskúr. Skiptist góðar stofur með arni og 5 herb. Sökkull kominn f. 30 fm sólstofu. Gróinn garður. Baldursgata. 133fmbárujárnsklætt einb. endurnýjað að hluta. Möguleiki á að hafa sérib. á larðhæð. Möguleiki á séríb. í k|. Verð12millj. Smárarimí. Glæsilegt 252 fm einb. á tveimur hæðum með innb. bílsk. 4-5 svefnherb. Húsið er ekki fullbúið. Verð 16,5 millj. \ Stígahlíð. Snyrtileg 156 fm sérhæð. Sólskáli. Góðar stofur, rúmgott eldhús og 3 herb. Bílskúr. Verð 12,2 millj. , íf, FASTEIGNA <3 MARKAÐURINN ehf ÓÐINSGÖTU 4. SÍMAR 551-1540, 552-1700, FAX 562-0540 Höfum ýmsar stærðir og gerðir atvinnuhúsnæðís á skrá, Vegna síaukinnar eftirspurnar bráðvantar okkur margar gerðir og stærðir verslunar-, skrifstofu- og iðnaðarhúsnæðis á skrá. Skráið eignina hjá okkur, þá er von til þess að eitthvað gerist. ( c Laugavegur heil húseign. 412 fm steínhús sem skiptist í kjallara, verslunarhæð með tveimur ein- ingum og þrjár íbúðarhaeðir, með 3ja herb. íbúð á hverri hæð. Stór baklóð með bílastæðum. Viðbyggingarréttur. c Hafnarfjörður. 1900 fm atvinnuhúsnæði sem skiptist í margar einingar með góðri inn- keyrslu og aðkomu. Stór lóð. Næg bílastæði. Staðsetning frábær. A sjávarlóð við Huldu- braut, Kópavogi. Glæsilegt 222 fm einb. á sjávar- lóð með fallegu útsýni. Inn- byggður bílskúr. Á neðri hæð eru sjónvarpshol, borðstofa, eldhús, 3 svefnherb., þvottaherb. og gestasnyrting. Á efri hæð er rúmgóð stofa. Arkitekt Vífill Magnússon. Allar nánari uppl. á skrifstofu Þingvallavatn. Fallegur sumarbústaður í skógi vöxnu landi í Grafningi við Þingvalla- vatn. Frábært útsýni. Bátur fylgir. Myndir á skrifstofu. Smaragata. góö 3ja herb. íb. á 2. hæð í virðulegu steinhúsi. Saml. skiptan- legar stofur og 1 herb. Parket. Flísalagt baðherb. Eikarinnr. í eldhús. 27 fm bílskúr. Getur verið laus fljótlega. Lindasmári Kóp. Giæsiieg 150 fm íb. á tveimur hæðum í tvíbýli. Allt sér. Vandaðar innr. Massíft parket. Góðar stof- ur og 3 herb. Áhv. 6 millj. húsbr. Breiðvangur Hf. 140 fm sérhæð með 26 fm bilsk. Forstofuherb. með sér wc. Góðar stofur með stórum suðursvöl- um, sjónvhol. og 3 stór herb. í svefnálmu. í kjallara er 50 fm rými auk sameignar. Vcrð 11,9 míllj. Miklabraut 90. 96 fm sérhæð sem skiptist i saml. stofur og 2 herb. Bílskúr 29 fm. Ekkert áhv. Verð 8 millj. Skipti á minni eign. - m > 1 Drápuhlíð 22. Falleg 112 fm hæð auk 28 fm bílskúrs. Góðar stofur og 3 herb. Parket. Sameign góð. Baðherb. nýl. endurn. Verð 8,9 millj. Skólavörðustígur. 200 tm hús- næði á tveimur hæðum í góðu steinhúsi. 5 herb. á hvorri hæð sem getur nýst sem íbúð eða íbúðir. Logafold. Mjög góð efri sérhæð 138 fm auk 22 fm bílsk. Forstofuherb., saml. stofur með svölum í suður. Mikið útsýni. 3 svefnherb. og forstofuherb. Áhv. hagst. langtlán 6 millj. Laus fljótlega. ÁlfhÓISVegur KÓp. Neðri sérhæð 143 fm í tvíbýli. 24 fm bílskúr. Saml. stofur, Rúmgott eldhús og 4 svefnherb. Verð 10,5 millj. 4ra - 6 herb. Æsufell. 87 fm 3ja-4ra herb. íb. á 3. hæð. Parket. Stofa og 2 herb. mögul. að útb. 1 herb. Áhv. 3,6 millj. Verð 6,8 millj. Þverholt MOS. 180 fm fb. á tveimur hæðum. Á 3. hæð eru stofa, eldh., bað- herb. og 3 herb. Ris er 47 fm, einn geimur. Verð 9 millj. Áhv. byggsj. 5,1 millj. KleppSVegur. Falleg og vel skipulög 112 fm 4ra-5 herb. íb. á 1. hæð. Saml. skiptanlegar stofur með stórum suðursvöl- um. Góðar svalir. Þvottaherb. í íb. Hús í góðu ásigkomulagi. Laus fljótlega. FRAMNESVEGUR. Góð 6 herb íb. á tveimur hæðum í nýl. húsi. Saml. stof- ur og 4 svefnherb. Stæði í bílskýlir. Áhv. byygsj./lífsj. 4,1 millj. Hlíðarhjalli Kóp. góö 128 fm ib, á 3. hæð. 30 fm bílskúr. Gott skápapláss. Útsýni. Þvottahús í íb. Góðar stofur og 4 svefnherb. Áhv. byggsj. 5,2 millj. Eyjabakki LAUS STRAX. Góð 90 fm íb. á 2. hæð. Suðvestursvalir. Þvottaherb. í íb. Góðir skápar. Baðherb. nýl. flisalagt. Áhv. 3,9 millj. hagst. langt- lán. Verð 6.950 þús. Laus strax. Lyklar á skrifstofu. Kleppsvegur byggsj. 3,5 millj. Góð 94 fm á 2. hæð. Hús og sam- eign í góðu ásigkomulagi. Verð 6,8 millj. Áhv. byggsj. 3,6 millj. Háaleitisbraut. góö 91 fm ib. á 3. hæð Suðursvalir. Verð 7,5 millj. Hraunbær byggsj. 5 millj. góö 100 fm íb. á 2. hæð ÍJitlu fjölb. Þvottaherb. í ib. Svalir í vestur. Áhv. hagst. langtlán m.a. byggsj. 5 millj. Verð 7,7 millj. HríSmÓar Gbæ. 3ja-4ra herb. 101 fm íb. á 2. hæð i góðu fjölb. Bílskúr. Saml. stofur og 2 herb. Parket. þvottaheb. í íb. Áhv. byggsj. 1,7 millj. Bergþórugata. so fm ib. á 2. hæð. Stofa, 2 herb. og 1 forstofuherb. ( kjallara fylgja 3 geymslur og 2 mætti nýta sem herb. Ekkert áhv. Verð 8 millj. EÍðÍStOrg Seltj. Falleg 140 fm íb. á tveimur hæðum. 4ra-5 herb. íb. á 1. hæð með góðu útsýni og sérgarði. Parket. Ein- staklingíb. á jarðhæð með sérinng. Verð 10,5 millj. Áhv. hagst. langtlán 2,4 millj. Seilugrandi. Góð 87 fm lb. á tveimur hæðum. Stæði í bíiskýli. Parket. Suðvest- ursvalir. Áhv. húsbr./byggsj. 4,3 millj. Verð 8,2 millj. g ' % 5 '£&. flT *^bi £^"«r - TSTrnar 1 Garðastræti. vanduð 99 fm íb. á 2. hæð. Parket og marmari á gólfum. Verð 8,3 millj. Áhv. lifsj. 1,7 millj. 3ja herb. Fífulind KÓp. 86 fm íb. á 2. hæð með sérinng. af svölum. íb. afh. fullb. án gólf - efna. Verð 7,7 millj. Laugarnesvegur 6,2 millj. 3ja- 4ra herb. 83 fm endaíb. á 3. hæð. Stofa og 2-3 herb. Svalir í vestur. Verð 6,2 millj. Góð greiðslukjör. Laus strax. Lyklar á skrifstofu. Asparfell. Felleq 91 fm íb. á 2. hæð með stórum suðursvölum. Parket. Rúmg. eldhús. Verð 6,4 millj. Njálsgata. Góð 109 fm íb. á tveimur hæðum. Ibúðin er öll nýl. að innan. Parket og náttúrugrjót á gólfi. Húsið nýl. klætt að utan. Áhv. húsbr. o.fl. 3,7 millj. Verð 8 millj. Hrafnhólar. 70 tm íb. á 5. hæð. svai- ir í austur. Hús í góðu standi. Áhv. bygg- sj./húsbr. 1,9 millj. Álfhólsvegur. Snyrtileg 80 fm ib. á 3. hæð. Glæsilegt útsýni. Stofa og 2 herb. Verð 7,2 millj. Lindargata. so fm íb. á 1. hæð. Sami. stofur og 2 herb. Laus 01.07.97. Áhv. hús- br./byggsj. 3,3 millj. Verð 5,5 millj. Kleppsvegur. Falleg 94 fm ib. á 3. hæð. Hús og sameign allt nýlega tekið i gegn. Parket. Suðursvalir. Verð 6,9 millj. Grettisgata. 75 fm lb. é % hæð í þríb. Saml. stofur á móti suðri og 1 herb. Verð 6,1 millj. Aflagrandí. Glæsileg 101 fm (b. á 1. hæð með sérgarði. Parket. Flísalagt bað- herb. Verönd í suður. Verð 9,4 millj. Áhv. 5,1 millj. Gmndargerði. Snyrtileg 3ja herb. I kj. Ósamþykkt. Áhv. 1,8 millj. Lyngmóar Gbæ. snyrtiieg 92 fm fb. á 2. hæð. Bílskúr. Parket. Suðvestursvalir. Áhv. byggsjyhúsbr. 5,2 millj. Verð 7,6 inillj. 0PIÐ VIRKA DAGA KL. 9-18 Jón Guðmundsson, sölustjóri, lögg. fasteigna- og skipasali. Ólafur Stefánsson, viðskiptafræðingur og lögg. fasteignasali. Flyðrugrandi. Góð so tm fb, á 2 hæð. Parket. Stórar svalir í suðuvestur. Hús og sameign í góðu standi. Æsufell. Mjög vönduð 88 fm ib. á 3. hæð. Nýjar innréttingar og gólfefni. Parket. Austursvalir. Laus strax. Verð 6,2 millj. Áhv. byggsj. 1,3 millj. Laugarnesvegur. 73 tm ib. á 4. hæð. 1 herb. í kj. með aðg. að wc. Parket. Verð 6,4 millj. Áhv. húsbr./byggj. 2,8 millj. Stekkjarhvammur Hf. 67 fm íb. á 1. hæð með sér inngangi. Útg. út í garð úr stofu. Verð 5,9 millj. Laus strax. Ahv. byggsj. 1,7 millj. Klapparstígur. Giæsiieg no fm ib. á 6. hæð. Mikið útsýni. Bílskýli. Verð 6.950 þús. Hvammabraut Hf. 63 fm ib. ájarð- hæð í nýlegu húsi með sérlóð. Verð 6,1 millj. Áhv. byggsj. 2,2 millj. Laus strax. MeÍStaravellÍr. Vönduð ósamþ. íb. á jarðhæð með sérgarði. Parket. Verð 4,4 millj. Rofabær. 42 fm einstaklingsíb. á jarð- hæð. Verð 4,5 millj. SkípaSUnd. Góð 48 fm íb, á 1. hæð sem mikið hefur verið endurnýjuð. Parket. Ræktuð lóð. Áhv. byggsj. 3,2 millj. Hallveigastígur. Goo samþ. 47,1 fm íb. í kj. Endurb. innr. í eldh. Gluggi á baði. Nýtt rafm. Verð 3,9 millj. Áhv. 1,1 millj. byggsj. Kleppsvegur/Brekkulækur. Góð 55 íb. á 2. hæð. Laus strax. Verð 5,1 millj. Áhv. byggsj. 3 millj. Kóngsbakki LÆKKAÐ VERÐ. Góð 42 fm íb. á jarhæð rrieð sér- garði. Parket á gólfum. Verð 3,9 millj. Áhv. byggsj. 1,6 millj. Álfhólsvegur Kóp. Snyrtlleg 51 fm ib. í kjallara. Verð 4,5 millj. i i i i -n > C/> -i m O z > S > 3J > o c 33 Unnarstígur. góö 50 fm rísíb. með sérinngangi. Risloft yfir ib. býður upp á ýmsa möguleika. Frábærar sólarsvalir. Verð 5,2 millj. Áhv. húsbr. 2,4 millj. Laus strax. Karlagata. Góð 64 fm íb. á 2. hæð. Parket. Verð 5,8 millj. Áhv. húsbr./byggjs. 2,6 millj. VíkuráS. Góð 54 fm íb. á 3. hæð. Áhv. byggsj. 1,2 millj. Verð 5,6 millj. Hraunbær. góö 50 fm íb. & 2. hæð sem mikið er endurnýjuð. Laus strax. Verð 4,7 millj. Ekkert áhv. Boðagrandi. Snyrflleg 53 fm ib. á 4. hæð í lyftuhúsi. Svalir í suðaustur. Hús- vörður. Verð 5,7 millj. Áhv. 600 þús. byggsj. AusturStrÖnd. Góð 63 fm ib. á 7. hæð með stæði i bílskýli. Áhv. byggsj. 1,5 mlllj. Seljavegur. Björt 62 fm íb. á 2. hæð í þríb. Ný innr. í elldh. Útsýni. Áhv. byggsj. 500 þús. Lnus fljólega. Álagrandi laus. goo 73 tm b. á jarðhæð með sérgarði. Áhv. 600 þús. byggsj. Verð 6 millj. Laus strax. Hlíðarhjallí KÓp. Mjög góð 65 fm íb. á 2. hæð. Parket. Þvottaherb. í íb. Laus fljótlega. Áhv. byggsj. 4 millj. Verð 6,9 millj. | i i t i t i FASTEIGNAMARKAÐURINN ehf . :Óðinsgötu 4. Símar 551-1540, 552-1700: J> i KYNNIÐ YKKUR KOSTI HÚSBRÉFAKERFISINS If Félag Fasteignasala í-

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.