Morgunblaðið - 01.07.1997, Blaðsíða 6

Morgunblaðið - 01.07.1997, Blaðsíða 6
6 C ÞRIÐJUDAGUR 1. JÚLÍ 1997 MORGUNBLAÐIÐ r FOLD FASTEIGNASALA Laugavegi 170, 2. hæð, 105 Reykjavík Viðar Böðvaisson viðskiptafræðingur, löggiltur fasteignasali ff Opið virka daga kL 9 - 18. Sími 552 1400 - Fax 552 1405 Ný glæsileg hús við Hlíðarveg. V.-V '__, ...... c'' * ¦ ¦' '', ¦ « i f WH t!J.. r_ jj| ¦ ;4.:..- «>_____/, .-..: s ^^r^ jarWD li Vorum að fá í sölu 2 glæsileg tv(- býlishús á góöum útsýnisstað í Kópavogi. Annars vegar er efri hæð og ris ásamt bílskúr alls ca 185 fm og hins vegar jarðhæð sem er ca 103 fm. Húsin verða af- hent tilbúin undir tréverk að innan og fullbúin að utan. Verð á hæð og risi er 13,4 millj. og á jarðhæð 7,9 millj. Einnig er hægt að fá íbúðirn- ar afhentar á öðrum byggingar- stigum. Anney Bæringsdóttir, Einar Guðmundsson, Finnbogi Hilmarsson, Kristín Pétursdóttir, Rakel Viðarsdóttir Viðar Böðvarsson, Þorgrímur Jónsson, Ævar Dungal. OPIÐ HUS I DAG OG A MORGUN FRA 18 TIL 20. HátÚn Fallegt einbýli/tvíbýli á vinsælum staö. 5 herbergja hæð og ris. 3ja herbergja fbúð i kjallara. Allt ný uppgert. Rúmgóður bílskúr. Áhv. 7,9 millj. Mögul. skipti. LAUST f JÚLÍ. 2862 TÚn - KÓpaVOgur Stórglæsilegt 2ja íbúða einbýli á útsýnisstað í Kópavogi. 5 svefnherb. og 2 stofur. Glæsilegar flísar á gólfum og glæný, mjög falleg eldhúsinn- rétting. Stór aukaíbúð með sérinng. á neðri hæð. Áhv. 6,2 í bygg.sj. Verð aðeins 17 m. 2973 Grundarland ca 300 fm einbýii _ einni hæð neðst i Fossvogsdalnum. Fjórar stofur og sex svefnherb. 2816 SkípaSUnd Einbýli, rúmi. 170fm, kjall- ari, hæð og ris. Eldhús og baðherb. nýupp- gert. Séríbúð í kjallara. Stór bílskúr. Hús nýklætt að utan. Áhv. 4,8 m f bygg.sj. Verð 12,5 m. 2823 Stigahlíð Ga 260 fm einbýli á einni og hálfri hæð, á besta stað í bænum. 5 svefn- herb. og 2 stórar stofur. Stór garður í mik- illi rækt. 2808 Vallarbraut Ca 220 fm einbýli á tveimur hæðum ásamt 56 fm tvöföldum bílskúr. Stórar flísalagðar stofur. Þrjú svefn- herb. Öll með parketi og skápum. Sjón- varpsherb. Garðskáli og stór sólpallur með heitum potti. Áhv. ca 4 millj. Verð 15,7 millj. 2818 Vatnsendablettur Þetta hús að Vatnsenda er til sölu en það stendur á 1/2 hektara lands og því fylgir lítið íbúöarhús og 7 hesta hesthús. Nýlegt hús á frábær- um stað. Miklir nýtingarmöguleikar. Ýmis skipti koma til greina. Nánari uppl. á skrif- st. 2387 FýlshÓlar Stórglæsilegt 2ja íbúða hús með fallegu útsýni. Góðar innr. Fallegur garður. Bílskúr með öllu. Áhv. langtítnalán. Verð 18,5 millj. Möguleg skipti á eign í Mosfellssveit. 2499 Rauðagerði Glæsilegt einbýlishús ásamt innb. bílskúr. 5 herbergi og 3 stofur ásamt garðskála. Norður- og suðursvalir með töfrandi útsýni. Fallegur garður. Húsið er virkilega vandað í alla staði á einum eft- irsóttasta stað í Reykjavík. 981 Rað- 02 parhús Nýbýlavegur Nýuppgert parhús 2 tveggja herb. íb. ca 62 fm, nýjar innrétting- ar og fl. Áhv. langtíma lán. Verð aðeins 6 millj. 2523 Nesbali gamla góða nesið 135 fm endaraðhús á einni hæð ásamt 26 fm bílskúr. Fjögur svefnherb. og stofa. Parket og flísar á gólfum. Sólskáli og garöur í rækt. Húsið er nýmálað að utan Áhv. ca 3 millj. Verð 14,5 millj. 2783 Melbær 39 Tveggja íb. hús. með öll- um innr. nýl. Ca.156 fm á þremur hæðum. 5 herb. og tvær stofur. 2ja herb.lb. með sérinng. í kjallara. Innr. og gólfefni vönduð. Sauna og nuddpottur. Bílsk. Áhv. 3,6 millj. Byggsj. o.fl. Verð 15,7 millj. 573 Hæðir Álfheimar Falleg 127 fm sérhæð + 30 fm bílskúr á vinsælum stað. 3 svefnher- bergi, 2 stofur. Rúmgóðar svalir. Góð eign áaðeins 11 millj. 2910 EfStaSUnd Stórglæsileg og mikið uppgerð ca 85 fm sérhæð og bílskúr í tví- býli á þessum eftirsótta stað. 2 herbengi og stofa. Nýjar innr. í eldhúsi. Parket og flísar á góifum. Áhv. ca 2,8 millj. góð lán. V. 8,5 millj. Pessi stoppar stutt. 2892 SelVOgsgmnn Björt og góð ca 70 fm hæð í þessu eftirsótta hverfi. Húsið er nýlega klætt að utan. Góðar suðursvalir. Góð eign á góðum stað. Verð aðeins 5,9 millj. 2765 BÚStaðavegur 95 fm sérhæð mikið endurnýjuð í fjögurra íbúða húsi sem ný- búið er að klæða að utan. þrjú svefnher- bergi og stór stofa. Eldhús og bað nýlega tekið í gegn. Manngengt geymsluris yfir allri íbúðinni. Áhv. 5 millj. Verð 8,4 millj. 2779 Langholtsvegur góö ca 65 fm sfri hæð í tvfbýli. 3 svefnherb. og stofa. Sér- inngangur. Stór garður. Ath. skipti á stærra í hverfinu. Áhv. 3,0 millj. Verð 6,1 millj. 2270 Suðurgata Ca 180 fm neðri sérhæð með bílskúr., þrjú svefnherb. og tvær stof- ur. Marmari og parket á gólfum. Fallegt út- sýni. Fallegur garður í mikilli rækt. YMIS SKIPTI KOMA TIL GREINA. Verð 11,9 millj. 2873 Fífurimi Björt og skemmtileg sérhæð með mikla möguleika. Rúmlega 20 fm bil- skúr. Áhv. ca 6,2 millj. Verð 8,8 rrilllj. öll skipti skoðuð. 2861 4ra - 6 herbereia Skaftahlfð Vorum að fá í sölu mjög fallega ca 105 fm íbúð í góðu fjölbýli á þessum eftirsótta stað. Parket og flísar á gólfum, ný tæki i eldhúsi. Gufubað og leikh. í sameign. Lóðin stór og falleg með leikt. Áhv. ca 3,0 millj. V. 7,950 miilj. 2961 Skógarás Sérlega falleg og vönduð ca 170 fm íbúð á tveimur hæðum í litlu fjöl- býli. 4 góð herbergi og 2 stofur. Þvottahús og góðar geymslur innan Ib. Parket og flís- ar á gólfum, vandaðar innrétt. Suðursvalir m. útsýni. Áhv. góð lán. V. 11,0 millj. 2899 KleppSVegur 100 fm 4ra herbergja íbúð á 3 hæð. 2-3 góð svefnherbergi. Rúmgott eldhús. íbúðin þarfnast lagfær- ingar. Verð aðeins 6,4 millj. 2912 Sigtún ást við fyrstu sýn Rúm- góð 4ra-5 herbergja risíbúð. 2 stofur og 3 svefnherbergi. Ágætar innréttingar. Verð 7,5 millj. 2915 JÖrfabakkÍ Mjög glæsileg 4ja her- bergja endaíbúð með góðu aukaherbergi í kj. 2-3 svefnherbergi og þvottahús inn i ibúð. Parket, flísar á gólfum. Stórar og góðar suðursvalir. Lóðin er nýuppgerð og einstaklega barnvæn og skemmtileg. Áhv. 2888 Kleppsvegur kjarakaup Ca93 fm 4ra herb. íbúð á jarðhæð í góðu nýl. viðgerðu fjölbýli. 2 stórar stofur og tvö svefnherb. Suðursvalir og frystihólf í sam- eign. (búðin er öll nýmáluð og með nýum gólfefnum. LÆKKAÐ VERÐ. 6,4 millj 2566 Seilugrandi ca 125 fm íbúð _ tveim- ur hæðum ásamt býlskýli í góðu fjölbýli. Fjögur svefnherb. og tvö baðherbergi. Áhv ca 4 millj. Verð 9,8 millj. 2814 Eyjabakki Vel skipulögð ca 90 fm íbúð. 3 herb. og stofa. íbúðin er hin boð- legasta i alla staði. Verð aðeins 7,1 millj. Góð eign. 2132 KleppSVegur 5 herbergja íbúð í góðu fjölbýli. 3 svefnherbergi og 2 stofur. 2 svalir og 2 geymslur. Skipti á minna. Verð 6,8 millj. 2830 KleppSVegur Góð 91 fm 4ra her- bergja íbúð á jarðh/kjallara. Áhv. ca. 4,3 millj. byggsj. og fl. Ekki greiðslumat. Verð 6,5 millj. 2911 KleppSVegur Ca 100 fm atvinnu- húsnæði á jarðhæð á mjög góðum stað, í hjarta borgarinnar. Möguleiki á að gera að ibúð. Ahv. 4,2 millj. Verð 6,9 millj. 2900 Lundarbrekka vei skipuiögð 4ra-5 herb. íbúð á 1. hæð. Tvennar svalir. þvottahús innan íb. Gott herbetgi í kjall- ara. Áhv. 2,5 byggsj. Verð 7,4 millj. Mögul. skipti á sérbýli. 2810 3ja herbergia KÓpaVOgsbraut Sérlega falleg ca 76 fm íbúð á 1. hæð i góðu fjölbýli. Park- et og flísar á gólfum, þvottahús innaf íbúð. Góðar suðursvalir með frábæru útsýni. Áhv. 2,6 millj. byggsj. Verð 6,7 millj. 2897 Fífulind Ný glæsilega innréttuð 90 fm íbúð á jarðhæð í nyju 4ra hæða fjölbýli. Allar innréttingar nýjar, og parket á gólf- um. Öll tæki ný. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Verð 7,7 millj. Áhv. 5,0 millj. í hús- bréfum. LAUS. 2743 Ljósheimar Mikið endurnýjuð 3ja herbergja á 3. hæð i lyftublokk. Húsið er allt klætt að utan. Parket á gólfum og nýtt gler. Áhv. 3,3 millj. Verð 7,5 millj. 2964 Laugamesvegur Mikið endumýj- uð 3ja herbergja á 1. hæð í góðu og ró- legu fjölbýli. Gegnheilt parket á gólfum. Opin og skemmtileg íbúð. Áhv. 3,8 millj. Verð 6,9 millj. 2898 Eyjabakki Björt og falleg ca 73 fm íbúð í þessu barnvæna hverfi. Stór og björt stofa, suðursvalir, parket. Áhv. ca 3,8 millj. í byggsj. Verð 6,3 millj. 2887 Furugrund Mjög falleg ca 86 fm íbúð með aukaherbergi í kj. í góðu fjölbýli. Stór- ar suðursvalir, ný tæki á baði, vandaðar innréttingar, snyrtileg sameign. Skipti á stærra. 2680 GnoðarVOgur Björt og skemmtileg ca 70 fm endaíbúð í góðu fjölbýli í austur- bænum. Nýlega standsett bað o.fl. Sv. svalir - útsýni. Stutt I alla þjónustu. Áhv. 3,7 millj. góð lán. Verð 5,9 millj. 2759 Holtsgata Falleg 3ja herbergja íbúð með aukaherbergi í risi, í góðu fjórbýlis- húsi í vesturbænum. Nýtt parket og ný- standsett baðherbergi og eldhús. Ahvíl- andi góð lán. Ekkert greiðslumat. 2885 Meðalholt Björt og falleg ca 75 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með aukaher- bergi í kjallara. Parket og nýleg eldhúsinn- rótting. Geymsluris yfir íbúð. Áhv. 3,5 byggsj. Verð 6,2 millj. 2895 SmyrílshÓlar Mjög falleg ca 80 fm (búð í góöu fjölbýli í barnvænu umhverfi. Góðar suðursvalir. Stutt í alla þjónustu. Áhv. 3,2 millj., góð lán. Verð 6,4 millj. 2882 Leifsgata Skemmtileg ca 90 fm íbúð á jarðhæð. 2 herbergi og stofa. Hér er hátt til lofts og vltt til veggja. Góð Ibúð í hjarta bæjarins. Áhv. ca 4,0 millj. Verð 5,7 millj. Ekkert greiðslumatl! 2946 Gnoðarvogur Ca 68 fm gullfalieg 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í nýlega við- gerðu fjölbýli. Nýuppgert baðherbergi. Parket á allri íbúðinni, góð eign á goðum stað. Verð 5,9 m. 2610 Hagamelur Ca 75 fm 3ja herb. á 2. hæð í góðu fjölbýli. Korkur á gólfum. Hús- ið stendur við hliðina á Vesturbæjarsund- lauginni. Verð 6,2 millj. 2822 HoltSgata Snyrtileg 85 fm 3ja herb. íbúð á tveimur hæðum. Parket og flísar á gólfum. Suðursvalir með útsýni. BÍL- SKÝLI. Áhv. 5 millj. Verð 6,95 millj. 2835 Nýbýlavegur Hugguleg ca 70 fm ibúð á 1. hæð. Rúmgott eldhús. Björt stofa. Þvottahús innan ibúðar. Góður lok- aður garður. Hús í mjög góðu ásigkomu- lagi. Verð 5,9 millj. 2926 Laugarnesvegur ca 75 fm 3ja herb. mjög snyrtileg íbúð í góðu fjölbýli. Parket á gólfum, útsýni. Aukaherb. með aðg. að snyrtingu í kjallara. LAUS STRAX. MÖGULEIKI AÐ TAKA BÍL UPPÍ. Lyklar á skrifstofu. Áhv. 3,35 millj. Verð6,4. 2807 BlÖndubakkÍ Mjög góð ca 82 fm endaíbúð í nýviðgerðu fjölbýli. Parket. 3ja herb. íbúð + aukaherb. í kjallara. Vel stað- sett íbúö. Frábært útsýni. N.B. Lækkað verð. Laus strax. Möguleg skipti. 2262 FramneSVegur 3ja-4ra herbergja íbúð á 3. hæð. Ódýr íbúð sem þarfnast lit- ilsháttar lagfæringar. Verð 5,8 millj. 2907 Kjarrhólmi 3ja herbergja íbúð á vin- sælum stað i Kópavogi. Parket á gólfum og góðar innr. Verð aðeins 6,1 millj. Ýmis skipti möguleg. 2668 Laugavegur Ódýrasta „penthous- íbúðin" i bænum. Ca 80 fm með 2 svefn- herb., rúmgóðri stofu með sérstöku út- sýni. Verð aðeins 5,7 millj. þessi er skoð- unar verð. 2902 Laugavegur Falleg 3ja herb. íb. á 3 hæð. Parket og fjalir á gólfum. Rúmgott, manngengt ris yfir íb. Ýmsir mögul. Stórar suður svalir. Verð aðeins 5,4 millj. 2828 Lækjargata Öll nýuppgerð 2ja her- bergja risíbúð. Parket á gólfum og stór- fenglegt útsýni. Öll skipti skoðuð. Verð 3,8 millj. 2527 2ja herbersja Bræðraborgarstígur vorum að fá í sölu ca 40 fm íbúð á 1. hæð með góð- um suðursvölum. [búðin var öll endutgerð fyrir 4 árum og skiptist í stofu, herbergi, eldhúskrók og baðherbergi. Parket og flis- ar á gólfi. Áhv. ca 2,3 tnillj. húsbréf. Verð 4,0 millj. 2890 LyngmÓar Vorum að fá i einkasölu glæsilega ca 60 fm íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli. Góðar suðursvalir. Parket, flísar. T.f. þvottavél á baði. Áhv. góð lán. Skipti á stærra. 2791 Njálsgata Einstakt tækifæri. Lítið einbýlishús ca 50 fm í hjarta borgarinnar. Húsið hefur verið endurnýjað frá grunni, m.a. klætt að utan, allar lagnir nýjar, raf- magn, hiti, gler og gluggar, þak o.fl. Sjón er sögu ríkari. 2787 Njálsgata 2 ósamþykktar einstak- lingsíbúðir. Góðar leigutekjur. Verð aðeins 3,9 millj. 2914 Engihjalli Gullfalleg 53 fm Ibúð á jarð- hæð 12ja hæða litlu fjölbýli. 6 íbúðir í stiga- gangi. Parket á gólfum. Fallegar innrétt- ingar. Gengið úr stofu i sérgarð. Fallegt út- sýni. Verð 5,1 millj. Áhv. 2,6 millj. 2450 Grettisgata skemmtiieg og vei skipúlögð 2ja herb. ca 55 fm risíb. i góðu húsi á 4. hæð. Mikið endurnýjuð. Frábært útsýni. LAUS STRAX. Áhv. 2,6 millj. Verð aðeins 4,95 milij. 2599 KleppSVegur Vorum að fá í sölu 64 fm íbúð með sérinngangi frá Holtavegi. Sérþvottahús og geymsla innan ibúðar. Parket á gólfum. Ahv. 3 millj. í langtíma- láni. Verð 4,9 millj. LAUS STRAX. LYKL- AR Á SKRIFSTOFU FOLDAR. 2848 Oðinsgata 2ja herbergja ca 50 fm ósamþykkt ibúð á jarðhæð á frábærum stað I bakhúsi. Sérinngangur og garður. Eldhús og bað nýuppgert. Áhv. 2 milij. Verð 3,9 millj. 2893 Snorrabraut Snyrtileg ca 50 fm ibúð f kjall./jarðh. á móti Landspítalanum. Ibúð sem hefur verið mikið endurnýjuð þ.á m. gluggar og gler. Áhv. ca 4,1 millj. Verð 4,6 millj. ÚTBORGUN 500 ÞÚS. 2505 Engjasel 2ja herbergja ibúð á góðum stað. Parket á gólfum, baðherb. með flís- um. Áhv. 1,4 millj. Verð 3,3 millj. 2804 Framnesvegur Sérstaklega falleg 59 fm íbúð ásamt 26 fm stæði í bil- geymslu. Fallegar innr. og góð gólfefni. Ahv. 4,3 millj. byggsj. Verð 6,950 þús. 753 Leifsgata í gamla miðbænum sérlega hugguleg ca 55 fm íbúð með sérinngangi. íbúðin er öll nýlega tekin í gegn. Áhv_. 2,5 millj. langtíma lán. Ekkert greiðslum. Ýmis skipti möguleg. Verð 5,5 millj. Lyklar á skrifstofu. 2456 Lækjaigata 3ja herbergja risfbúð á vinsælum stað. íbúðin er öll nýuppgerð. Parket á gólfum. Skemmtileg íbúð á verði fyrir þig? Aðeins 5,5 millj. Öll skipti skoð- uð. 2528 Sogavegur Vorum að fá þessa sér- lega fallegu 2ja herbergja sérhæð í einka- sölu. Parket á gólfum og góðar innrétting- ar. Sérgarður. Húsið er álklætt að utan. Sjón er sögu rfkari. Verð aðeins 4,9 millj. 2837 Sumarhns Vatnsendablettur ca 50 fm sum- arbústaður á frábærum útsýnisstað sunn- anmegin við Elliðavatn. Lóð í rækt með trjám. Vatnssalerni, sólarrafhlaða o.fl. TIL- BOÐÓSKAST. 2817 *> m 10 u m Vættaborgir Stórglæsilegt einbýli f smíðum á góðum útsýnisstað. Húsið er á 1 og 1/2 hæð 193 fm ásamt innbyggðum bílskúr. Húsinu verður skilað fullbúnu að utan m. grófjafnaðri lóð og fokhelt að inn- an. Verð 9,6 millj. Til afhendingar fljótlega. 2585 Hljóðalind Vorum að fá í sölu mjög skemmtilegt ca 144 fm raðhús á einni hæð á góðum stað I Lindahverfi. Húsið af- hendist fokhelt að innan og fullbúið að ut- an. Lóð grófjöfnuð. Verð 8,5 millj. 2875 Esjugrund ÓDÝRRT parhús með bíl- skúr í smíðum á tveimur hæðum. Gert er ráð fyrir fjórum svefnherb.sjónvarpsskála og stofu i húsinu. Afhendist tilb. að utan og lóð tyrfð, fokhelt að innan. Áhv. 4,8 m Verð6,3m 2805 Funalind Tvær 3)a herb. ibúðir ca 115 fm og tvær penthouse ibúðir ca 160 fm. Sérsmíðaðar innréttingar og gegnheilt parket. Sérlega glæsilegar og vandaðar ibúðir. Verð frá 9,69 millj. 2815 Tinnuberg Ca 170 fm parhús á tveimur hæðum í smíðum. Skilast tilb. að utan og fokhelt að innan eða meira. Teikn- ingar á skrifstofu Foldar. Verð 8,9 millj. 2878 VÖrðuberg Ca 170 fm raðhús á tveimur hæðum í smiðum. Skilast tilb. að utan og fokhelt að innan eða meira. Teikn. á skrifstofu Foldar. Verð 8,9 millj. 2877 FjallaMnd Fallegt 129 fm raðhús á 1. hæð. Húsið afhendist fullbúið að utan en fokhelt að innan. Áhv. 6 millj. Verð aðeins 8,0 millj. ÝMIS SKIPTI EÐA GREIÐSLU- KJÖR. 2734 At\ innuhúsnæði T"..... ¦ :.....' fJÍi.i,' ;'l____ ' _i _*_m______sB_^r—~~*'~-á riPi Hafnarbraut Atvinnuhúsnæði með stórfenglegu útsýni. 490 fm á 2. hæð og 490 fm 3. hæð. Afhendist tilbúið til innrétt- inga í júní '97. Verð 40 þús. pr. fm. 2883 Laugavegur Veitingahús með mikla möguleika. 50-60 manns I sæti. 2ja-3ja herbergja íbúð í risi. Eignin er 189 fm. Góð langtíma lán, ca. 7-8 millj. Gott verð. Góð greiðslukjör. ALLT Á AÐ SELJAST. 2813 Auðbrekka frábærlega vel SKIPULAGT ca 150 fm versl. og atvinnu- húsnæði. Ca 1/2 húsnæðisins skiptist í parketl. verslun, .skrifst. kaffist. skjala- geymslu og salerni. Hinn helmingurinn er lager með innkeyrsludyrum og verkstæð.. Áhv. 3 m Verð 7,8 m. 2821 Suðurgata Ca 100 fm atvinnuhús- næði á jarðhæð á mjög góðum stað, f hiarta borgarinnar. Möguleíki á að gera að ibúð. Ahv. 4,2 millj. Verð 6,9 millj. 2900 w

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.