Morgunblaðið - 01.07.1997, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 01.07.1997, Blaðsíða 16
16 C ÞRIÐJUDAGUR 1. JÚLÍ 1997 ± MORGUNBLAÐIÐ flOLL FASTEIGNASALA SKIPHOLTI 50 B. SIMI 55 1009 2. HÆÐTILVir FAX 562-9091 Opið virka daga frá kl. 9-18. Franz Jezorski lögfræðingur og lögg. fasteignasali OPIÐ LAUGARD. 0G SUNNUDAG FRA KL11 -13. 3ja herb. kj.íbúð 72 fm í fjórbýlishúsi. Ibúðin er mikið endurnýj- uð. Nýlegt parket, nýleg eldhúsinnr, lagnir og fl. Þessi fer nú fljótt á þessum sívinsæla stað. Verður þú fyrst/ur. Verð 6,5 áhv. 900 þús íbyggsj. (3113) — VANTAR — Leitum að góðu sérbýli í Sundum eða Smá- íbúðahverfi, fyrir traustan kaupanda, sem á faliega fjögurra herbergja íbúð í Fossvogi. Upplýsingar gefur Elías. I 2ja herb. Arahólar - laus. Faiieg 58 fm. 2 herb. íbúð á 3. hæð ( uppgerðu lyftu- húsi. Glæsilegt útsvni vfir boraina. Áhv. 500 þús. Verð 5.5 m. Stutt í alla þjón. Lyklar á Hóli. (2880). ÁstÚn - KÓp. Gullfalleg 64 fm 2ja herb. fbúð á 1. hæð í fallegu fjölbýli. Fal- legt eldhús með útbyggðum borðkrók. Rúmgóð stofa með útg. út á vestursvalir. Gluggi á baði. Endaíbúð. Þvottahús á hæðinni. Sér bílastœði. Áhv. 3,3 miilj. byggsj. Verð 5,9 millj. (2885) . Ásvallagata. Dúndur góð 2ja i_ herb. íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli (4 >>. íbúðir í stigahúsi). Rúmgott svefn- 22 herb. Gegnheilt parket. Laus fjót- ~ lega. Verð 4,5 millj. (2910) Austurströnd - 5. hæð. Mjög hugguleg 62 fm 2ja herb. fbúð á 5. hæð í lyftuhúsi ásamt góðu stæði i bfla- geymslu. Gott skápapláss, þvottahús á hæðinni. Frábært útsýni. Ahv. 1,3 bygg- sj. Verð 6,2 millj. (2874) BlÖndubakki - Hörkugóð og 58 fm herb. íbúð á 2. hæð. fbúðin er í mjög góðu ástandi og í vel viðhöldnu húsi. Barnvænn staður og stutt í alla þjónustu. Verð 5,3 millj. Áhv. 2,5 (2224) Vesturbær - Rvk. Dúndurgóð 80 fm kjallaraíbúð f góð steinhúsi við Brekkustfg. Mögul. á tveimur svefn- herb. Nýlegt eldhús og bað. Falleg ibúð í alla staði. Verð 5,7 millj. (2879) Dalsel. M]ög góð 47 fm 2ja herb. ósamþ. kjallaraíbúð í góðu fjölbýli. Rúmgott herb. með parketi. Verð 2,9 millj. (2858) Flétturimi. Vorum að fá i sölu skemmtilega 62 fm endafbúð í fallegu fjöl- býli á 1-hæð, stutt í skólann, stutt í versl- un. Nýtt baðherb. Þarfnast lítill. lokafrá- gangs. Verð 5.9 m. Flétturimi - gott bflskýli. Ein- staklega snyrtileg og smekkleg 2ja herb. íbúð á jarðhæð í heimilislegu fjölbýli. All- ur frágangur til fyrirmyndar. Þvottahús á hæðinni._/.e/Wætá fyrir börn á sameigin- legri lóð. fbúðin er laus, og lyklar bíða þfn á Hóli. Verð 6,4 m.kr.(2869) Vesturbær! Vorum að fá í sölu þessa stórglæsilegu 2 herb. íbúö sem öll er endunýjuð frá grunni. Nýtt eldhús, nýr kvistur, nýir þakgluggar, nýtt merbau parket, allt nýtt á baði, ný gólfefni, nýtt raf- maon, nýjar pípulagnir, ný máluö. Mikil lofthæð. Laus strax! Verð 5,7 millj. (2525) Hamraborg - Góð einstak- lingsíbúð. 54 fm íbúð á 2. hæð, ásamt stæði í bflgeymslu. Gluggalaust svefnher- bergi. Nýstandsett sameign. Stutt ! alla þjónustu. Verð aðeins 4,5 millj. (2823) Holtsgata. 2ja herb. íbúð 69 fm á 1 hæð. Allt nýtt, rafmagn, lagnir, parket, baðherbergi. Ibúðin er öll nýmáluð. Þessi fer fljótt. Nú ér bara að drffa sig að skoða. Verð 5,9, áhv. 1,4 millj. (2847) KaplaskjÓlsvegur. Skemmtileg 56 fm fb. á 3. hæð með góðu útsýni og svölum í suður. Hér eru KR-ingar á heimavelli! Verð 5,5 millj. (2490) Háaleitisbraut - bara bygg- - ingasjóður. Rúmgóð 56 fm íbúð á l— 1. hæð á þessum frábæra stað. Eignin f— er í góðu ástandi að utan sem innan. >[>¦ Mögul. skipti á 3ja-4ra herb. Hér er 22 hara byggingsj. áhvl. og þarf því ekkert greiðslumat. Verð 5,8 m. Áhv. ca 3,2 m byggingasj. (2998) Hraunbær - rúmgóð 2ja herb. íbúð. Vorum að fá á skrá þessa skemmti- legu 63 fm 2ja herb. íbúð. Einstaklega björt og notaleg stofa. Útsýni frá eldhúsi. Traust eign á góöum stað.Verð 5,3 m. kr. (3952) Hrísmóar - Sérlega glæsileg penthouse íbúð. Hátt til lofts og vítt til veggja, fallegt parket, rúmgóðar svalir. Haloqen Ivs- ina. Háfur f eldhúsi, Rábært útsvni. Þessi fer fljótt. Verð 6,1, áhv. 3,5 hagst. lán. (2652) Klapparstígur - Laus Bráð- skemmtileg 2ja herb. 60 fm íbúð á 6. hæð f lyftuhúsi, ásamt 24 fm stæði í bfl- geymslu. Parket og sérsmíðaðar eld- húsinnréttingar prýða þessa. Þvottahús er á hæðinni, húsyörður sér um þrif. Þessi er laus strax. Áhv. byggsj. 3,6 inillj. Verð 6,950 millj. (2859) KrummahÓlar. Sérlega falleg mikið endumýjuð 75 fermetra fbúð á 4. hæð f vönduðu _ lyftuhúsi. Sérinngangur er fyrir íbúðina. Áhv. hagst. lán. Verð 5,9 millj. (2867) Rofabær. Frábær íbúð á 1. hæð við Rofabæ. Parket á herbergi qg stofu, flísar á baði. Mikið endurnýjuð. Áhv. 2.5 milli. Verð aðeins 4.0 milli. Laus strax - Lyklar á Hóli. (2326) Mánagata. Gullfalleg og mikið endur- nýjuð 37 fermetra einstaklingsíbúð í kjali- ara á þessum frábæra stað. Laus l.sept. Áhv 1,8 millj. húsbréf. Verð 3,3 millj. 2837 I 5 ''"*~ ¦ðjjjH ^f\- #» .....,. £3 Franz - Lögfræoingur Elías - ftm*Trí*rr'n Gestrún — Ritari Elsa - Auglýsingar Dagrún — Samningagerð Margrét — Ritori Ingvar -Sölumaour Gunnar Vioar Hjólmar - Sölumaöur HdlAoupsamingar/afsöl Miðbær. Frábær staðs. Vorum að h"fá í sölu einstakl. íbúð á 1. hæð sem t~ skiptist í rúmgott eldhús, stórt her- ^bergi, ásamt baðherb. Fint ástar- ^¦hreiður. Verð 2,9 áhv. 1,0 (2691). Laus, lykiar á Hóli. Tryggvagata. Lftil útborgun. Falleg 56 fm stúdíóíb. f Hamarshúsinu við Tryggvagötu. Áhv. er byggsj. 2,8 millj. Verð 4,8 millj. Hér þarf ekkert greiðslumat. Hag- stæð greiðslukjör. (2316) Tunguvegur. Hörkuskemmtileg 61 fm kjallarafbúð með sérinngangi á þessum friðsæla stað. Hér er mikið búið að endur- nýja. Verð 5,4 millj. (2820) Valshólar - lítið fjölbýli! Faiieg fbúð á 2. hæð í þriggja hæða fjölbýli. Skemmtilegt flísalagt eldhúsið sem opiö við parketlagða stofu. Svo sannarlega frá- bært útsýni! Frábærar suðursvalir. Áhvíl. 2.2 millj. Verð 4,6 millj. (2426) Miðbær. Vífilsgata. Erum búin að fá á þessum eftirsótta stað litla skemmtil. íbúð sem gefur mikla mögul. ath. verðið aðeins 3,8 millj. Áhv. 1. millj. hér þarf ekkert greiðslumat. Láttu sjá þig! (2900). 3ja herb. Boðagrandi - Laus 1. ágúst. Vorum að fá f sölu fallega 73 fm fbúð á 3. hæð í vönduðu lyftuhúsi. Hér er húsvcrð- ur sem sér um allt. Sauna er í sameign og sérbílastæði fylgir f bílageymslu. Sér- inngangur er af svölum. Verð aðeins 7,0 millj. (3659) Drápuhlíð - RÍS. Falleg 3ja k- herb. risfbúð í góðu þríbýli. Tvö her- r" bergi, stofa, eldhús og bað. Fallegir ^" kvistir. Parket og dúkar á gólfum. Z Áhv. 2,2 millj. húsb. og byggsj. Verð 5,5 millj. (3862) Efstasund - bflskúr. 3ja herb. íbúð á 1. hæð (aðalhæð) í góðu þrfbýli. Gott svefnherb. og tvær samliggjandi sto- fur (mögul. herb.) Sjávarútsýni frá eldhúsi. Rúmqóður bílskúr. Eignin þarfnast lagfær- inga, en býður upp á mikla möguleika. NBI Verð aðeins 6.5 millj. (3924) Engihjalli - Skemmtileg 87 fm fbúð á 2hæð í góðu færi við alla þjónustu, góð geymsla og þvottah. í sameign. Góðar grillsvalir, fínt leiksvæði fyrir tiörnin. Verð aðeins 5,9. (3630) Engihjalli. Mjög góð 87 fm fb. á 4. hæð f lyftuhúsi sem er allt viðgert og mál- að. Hér ræður útsýnið ríkjum. Fallegt park- et. Sameiginl. þvottahús á hæðinni. Ahvfl. 1.3 millj. Verð 6,2 millj. (3686) Eyjabakki - Laus. Mjög goð 84 fm 3ja herb. (búð á 1. hæð ásamt 11 fm geymslu í kjallara. Tvö góð svefnherb. Rúmgóð stofa með útg. út í garð. Þvotta- hús í íbúð. Verð 6,2 millj. (3834) Hamraborg - Kópav. stór- Z skemmtileg og snotur íbúð nýkomin f , sölu. Glæsilegt Merbu-parket á stofu og ~ holi. Góðir skápar, flott eldhúsinnrétting t™ með nýjum tækjum (eldavél). Sam- *íj eiginlegt þvottahús á hæðinni, og afar *- smekklegt baðherb. Topp dæmi, fyrir þig! Áhv. ca. 3,2 m.kr., verð 6,15 m.kr. Nú er bara að fara og skoða! (3925) Boðagrandi - laus fljótlega. Hörkugóð 90 fm 3ja herb. fbúð á 3. hæð f góðu litlu fjölbýli. Tvö góð svefnherb. Rúmgóð stofa með suður/vestur svölum. Þvottah. á baði. Áhv. 2,4 millj. húsb. Verð 7,8 millj. (3982) Vesturbær - Sér inngangur. Skemmtileg 88 fm fb. á jarðhæð í þrfbýli með sérinngangi. Þvottah. í íb. Fallegur bogadreginn gluggi í stofu. Fráb. staðsetn gegnt Háskólanum. Áhv. 1.760 þús. Hagst. lán. Verð 6,7 millj. (3909) Hrísrimi - bílskýli. Mjög góð 97 fm 3]a herb. fbúð á 2. hæð ( nýlegu fjölbýli á þessum barnvæna stað. Fallea forstofa með glerveqq, rúmgóð herberb. Suður svalir. Stæði í bílskýli. Verð aðeins 8,1 millj. Ahvílandi um 5 m.kr. (3081) Alfhólsvegur. 67 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð, ásamt 20 fm bílskúr. Húsið er nýsteniklætt að utan. Þvottahús í íbúð. Sér hiti. Verð 6,7. Áhv. 4,4.(3114) Kamba- sel - m. sérgarði. Vomm að fá þessa smekklegu íbúð í sölu sem er f góðu „raðhúsafjölbýli". Eignin er um 100 fm og parket á flest- um gólfum. Tvö stór svefnherb. og stór stofa m. nýl. parketi. Eioninni fylgir sér garður og góður sólpallur m. skjól- , vegg (suð-austur). í Skipti á dýrari '" koma til greina, | helst í úthverfi. Verð 7,8 m. Áhv. ca 4,6 m. (byggsj. að hluta). 3 (3960) Krummahólar. «_ Vorum að fá í sölu sérleaa fallea 90 l_ fm þriggja herb. íbúð á 2. hæð í lyftu- >. húsi. Húsvörður. Bílskýli. Hér er stutt 22 í alla þjónustu. Áhv. 3,5 millj. Verð 6,5 millj. Skoðaðu þessa strax, því hún fer fljótt. (3687) Laufrimi - Grafarv. Eigum eftir aðeins 2 fallegar þriggja herb. íbúðir 78 fm með bílskýli á 1. hæð með sérinng. afh. fullb. innr. í eldh. frá Fit án tækja. 13 fm geymsla. Frábært verð 6,5 millj. Það gerist ekki betra í dag. Komdu og skoðaðu. LyklaráHóli.(3675-2681) Laugarnesv. k þessum bam- . væna stað höfum við fengið þessa L skemmtil. 77 fm íbúð á 1. hæð. Beyki >C mosaik parket á allri íbúðinni. Stór og 2» skemmtil. garður fyrir krakkana. Fráb. — barnaskóli. verð 6.9 millj. Áhv. ca. 4 millj. Láttu sjá þigl! (3445) LyngmÓar. Gullfalleg 84 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli ásamt 19 fm bílskúr. Parket, flfsar. Góðar yfirbyggðar suðursvalir. Áhv. 3,6 millj. byggsj. og hús- bréf. Verð 7,9 millj. (3057) NÓatÚn. 3-4 herb. íbúð í fjölb. á góðum stað ( austurbænum. íbúðin er upprl. og hentar vel laghentum. S- svalir. Laus - lyklar á hóll. Verð 6,1 m. (3953) Vesturbrún. Risíbúð í nettu 3. býli, þrælskemmtileg með góðu útsýni, svalir, parket 3-4 herb. Ca 84 fm gólffl. en uppg. 74 fm. Þetta er rétta eigninl Verð 6,5 m. áhv 3,9 m. Víkurás - 3ja herb. íbúð. Afar snyrtileg íbúð á 4. hæð (þessu litla og vina- lega fjölbýli. íbúðin er í mjög góðu standl og hægt er að losa hana með stuttum fyrirvara. Sameign eiqnarinnar er í topp- standi. Afar „barnvæn" staðsetning, stutt í skóla og dagheimili. Verð 6,8 m. kr. (3959) 4ra - 5 herb. Boðagrandi - Laus. vorum að fá í sölu fallega 92 fm 4ra herb. fbúð á 2. hæð í vönduðu lyftuhúsi á þessum frábæra stað. Sérbílastæði í bílgeymslu fylglr. Áhv. 5,0 millj. Húsbréf og byggsj. Verð að- eins 7,9 millj. Laus, lyklar á Hóli. (4418) Espigerði - ryftuhús. Hörkugoð 84 fm 4ra herb. íbúð á 4. hæö í tyftuhúsi. Rúm- góð stofa með svölum meðfram allri íbúð- inni. Frábært útsýni. Verð 7,9 millj. (4050) Hraunbær. Vel skipul. og skemmtil. 109 fm fimm herb. íbúð á 1. hæð f traustu fjölbýli. Hér er gott aðgengi. íbúðin er laus strax svo þú getur flutt beint inn. Ahv. 3,0 millj. Líttu á verðið, hað er aðeins 6.9 mill/. (4011) Hringbraut - Glæsileg 113 fm pent- house íb. á 5. hæð á besta stað. Fráb. út- sýni. Tvennar svalir. Bflskýli fylgir. Ibúð- in er mjög björt og rúmgóð. Lerkiparket á öllu. Glæsieign á góðu verði. Ahv. 4,5 millj. Verð 8,7 millj. Hugsaðu hátt og upp á 5. hæð!!! (3025) KleppSV. Skemmt. 77 fm íbúð á þess- um rótgr. stað. Nýtt parket á holi og herb. Sór þvotth. innaf eldh. Kíktu á þessa. (4852) Kóngsbakki Skemmtileg og björt |— 101 fm 4 herb. íbúð á 3. hæð. 3 svefn- P" herb. Þvottaherb, inn af eldhúsi. ¦'^J Stórar grill-svalir. Nýl. baðherb. Leik- Z tæki fyrir börn á lóðinni. Áhv. 3,6 millj. húsbréf. Verð aðeins 6,5 millj. ( 4507) Njálsgata. Mjög sérstök og framandi 4ra herb. fb. með sérinngangi og skiptist í hæð og kjallara. Hér prýðir náttúrusteinn flest gólf. Mikil lofthæð, ný eldhúsinnr. Ný pípulögn, nýl. rafm. Hús nýl. klætt. Sér hiti o.fl. Lækkað verð 7,4 millj. (4832) i Skaftahlíð. Vorum að fá í sölu 104 fm einstaklega fallega og mikið endurnýjaða fbúð á 1. hæð. Verið er að lagfæra fjölbýlið, og qreiðist það af seljanda. Nýtt parkett á stofu, nýl. eld- húsinnr. O. fl. o. fl. Góð staðsetning. Getur losnaö fljótl. Vertu ekki of seinn! Verð 8,6 m. (4028) /íi ~--a---------------j '¦'¦'¦. ¦ ¦. . . ¦ ¦ .':-

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.