Morgunblaðið - 01.07.1997, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 01.07.1997, Blaðsíða 14
14 C ÞRIÐJUDAGUR 1. JÚLÍ 1997 MORGUNBLAÐIÐ FÉLAi .gII W FASTEIGNASALA Brynjar Harðarson viðskiptafrœðingur GUÐRÚN ÁRNADÓTTIR löggiltur fasteignasali Íris Björnæs ritari SlGRÚN ÞORGRÍMSDÓTTIR rekstrarfrœðingur SUMARHUSALOÐ VID APAVATN 1/2 hektari eignarlands sunnan við Apavatn. Kalt vatn og rafmagn í landinu. Mjög rólegur staöur ut- an viö altaraleið. Aðeins gert ráð f. 7 bústöðum á svæðinu. Verð 550 þús. SERBYLI ASHOLT - RAÐHUS 130 fm raðhús i glæsilegum klasa í miðri borg en eigin heimil Húsið sem er byggt 1990 er á tveimur hæðum m. 3 góðum svefnherb., 2 stæði í bíl- geymslu og sérstaklega glæsileg sameign og lóð. Ahv. 4,1 millj. húsbréf. Verð 12,2 millj. EIGN SEM SKER SIG ÚR. BALDURSGATA 34404 Mjög áhugavert 172 fm einbýli á 3 hæðum með fal- legum garði. Húsið er mikið endurnýjað og hefur fjölbreytta nýtingarmöguleika. Fallegt útsýni af efstu hæð en þar eru stórar svalir. Ahv. 5,0 millj. Verð 10,8 millj. REYKJAFOLD 34304 Þetta fallega 180 fm einbýlishús er tilb. til afhend- - íngar fljótlega. Fullbúið hús sem nýtist einstaklega vel, 4 svefnherb. Parket og flísar. Mikið skápa- pláss. Stór bílskúr. Frábær staðsetning innst I lok- uðum botnlancja. Stutt í alla þjónustu. Stór falleg lóð og skjólsæl og hellulögð verönd. Áhv. 1,6 millj. Byggsj. ÞJÓTTUSÉl - 31820 Fallegt einbýlr áiveimur fiæðum. Húsið er með rúmgóðri 2-3ja herb. aukaíbúð á jarðhæð og tvö- fó'ldum innbyggðum bilskúr. Stór suðurverönd, vestursvalir og fallegt útsýni. 4 svefnherbergi og 3 stofur. Verð 18,7 miflj. VESTURBERG -19481 181 fm einb. ásamt bilskúr á einstökum útsýnis- stað. Húseign í góðu ástandi. Nýl. sólstofa. Arinn. 2ja herb. sér íbúð. Góður aflokaður garður. Skipti æskileg á minni eign. BIRKITEIGURMB-26116 210 fm einbýli á tveimur hæðum mikið endurnýjað. Ný gólfefni, náttúruflísar og parket. Möguleiki á séríbúð á neðri hæð. Fallegur gróinn garður. Inn- byggður bílskúr. Áhv. 4,9 millj. húsbréf og byggjs. Verð aðeins12,5millj. 568 2800 HÚSAKAUP Opið virka daga 9- 18 Suðurlandsbraut 52, við Faxafen • Sími: 568 2800 • Fax: 568 2808 • Heimasíða: http://www.husakaup.is MSR „ Seljendur athugið ! vegna mikillar eftirspurnar óskum við eftir á skrá fleiri sérbýli á stór- Reykjavíkursvæðinu, gjarnan með aukaíbúð. Einnig er mikið spurt um hæðir af öll- um stærðum og gerðum. Hafið samband við sölumenn. Skoðum samdægurs." HRAUNBRAUT - KOP. 260 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 58 fm innbyggðum bílskúr. Kjörin aðstaða fyrirfjölskyldu með smáiðnað. Einnig er möguleiki að útbúa góða íbúð á neðri hæðinni. Húsið er i góðu standi og mikið búið að endurnýja ibúð. Ræktaður garður og stór verönd. Verð 16,6 millj. BOLLAGARÐAR 33172 Þetta stórglæsilega hús er 190 fm auk millilofts yf- ir 2. hæð og 30 fm bílskúrs. Glæsilegt sjárvarút- sýni. Mikið endurnýjað, m.a. tréverk og gólfefni. Fyrir framan húsið er mjög skjólsæl hellulögð ver- önd. HOFGARÐAR-GÓÐ LÁN 29591 Glæsilegt 290 fm einbýli ásamt 51 fm tvöf. bílsk. Vel staðsett hús i lokuðum botnlanga. Ilúsiö er að stærstum hluta á einni hæð og hefur fjölbreytta nýtingarmöguleika. Æskileg skipti á minni eign. Áhv. mjog hagstæð lán kr. 10,5 millj. Verð kr. 19,5 millj. FANNAFOLD - 32282 Þetta fallega 165 fm endaraðhús ertil sölu og af- hendingar fljótlega. Fullbúið hús. Mjög fallegur garður með skjólsælli verönd. Fallegt útsýni af efri hæð. Áhv. byggsj. 5.0 millj. Verð 12,9 millj. Góður möguleiki á skiptum á minni eign. KRÓKABYGGÐ - 33466 Skemmtilegt 115 fm raðhúsá einni hæð ásamt millilofti. Rúmgóð 2 svefnherb. Mikil lofthæð i stofu. Parket og flísar. Áhv. Byggsj. og húsbr. 5,2 millj. Verð 9,5 millj. Æskileg skipti á stærri eign. LOGAFOLD - 32038 Glæsilegt 211 fm einbýli með innbyggðum 2xbll- skúr. Verð 15,2 millj. Áhv. rúml. 4 millj. SERHÆÐIR AFLAGRANDI + BILSKUR 33863 Nú er tækifærið að eignast nýja og glæsilega íbúö með bílskúr í vesturbænum. Vel innréttuð 130 fm sérhæð þar sem allt er sér. Stórar v-svalir með út- sýni yfir KR völlinn. Merbau parket. Áhv. 5,7 millj. Verð tilboð. Laus strax. Lyklar á skrifstofu. SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR + BÍLSKÚR Ein af glæsilegustu uppgerðu ibúðunuin i gamla bænum. Allt nýtt i húsi og íbúð. 120 fm. Tekist hef- ur að innrétta nýtiskulega ibúð þar sem allar inn- réttingar eru sérsmíðaðar og hver fermetri nýttur, jafnframt sem „sjarma" gamla tímans er viðhaldið. Mjög góður garður. Áhv. 3,8 millj. Verð kr. 10,5 millj. Bækistöð Virgin í Bretlandi London. ÞEKKT fjárfestingar- fyrirtæki í Bretlandi, CIN La Salle Invest- ment Management, hefur fyrir hönd lífeyr- issjóðs í Bretlandi keypt síðasta áfanga skrifstofubygginga Vanson Developments- fyrirtækisins, Crawley Business Quarter (sem myndin er af), fyrir 27,35 milljónir punda. Eignin öll verður leigð fyrirtæki Ric- hards Bronsons, hins kunna fram- kvæmdamanns, Virgin Travel Group, og þar verður til húsa ný aðalbækistöð flugfélagsins Virgin Atíantic Airways í Bretlandi. Leigan verður líklega 2,46 millj- ónir punda á ári. Skrifstofur fé- lagsins fá 146.500 ferfeta gólfrými í tveimur blokkum umhverfis húsa- garð og bílastæði verða fyrir 676 bfla. Framkvæmdum er að mestu lokið. MAVAHLIÐ + BILSKUR Mjötj góð 114 fm efri hæð ásamtgóðum bílskúr þar sem er séríbúðarrými. Rúmgóðar stofur. Park- et.Áhv. 2,3 millj.Verð 10,5 millj. LINDARHVAMMUR - HF. Glæsileg og mjög vel staðsett 100 fm efri sérhæð auk 30 fm bílskúrs. Mikið endurnýjuð eign, m.a. nýtt eldhús, bað og parket. Frábært útsýni. Áhv. 4,2 millj. Verð 8,7 millj. RAUÐALÆKUR + BÍLSKÚR 125 efri sérhæð ásamt bílskúr í fjórbýlishúsi vel staðsettu í litlum botnlanga. Mikið endurnýjað hús m.a. gler, gluggar, lagnir, þakklæðing o.fl. Oll gólf- efni ný. Áhv. 5,8 millj. m. grb. 37 þús. pr. mánuði. Verð 10,5 milij. 4 - 6 HERBERGJA KLEPPSVEGUR - LAUS Rúmgóð 4ra herb. íbúð á 3ju hæð í góðu mikið endumýjuðu húsi ásamt ibúðaherbergi í risi m. að- gangi að saml. snyrtingu. Stór barnaherbergi og mjög gott útsýni. Lítil truflun frá umferð. Eign sem þarfnast endurbóta en á ótrúlega hagstæðu verði. Áhv. 3,6 millj. byggsj. VERÐ AÐEINS 5,9 MILLJ. VESTURBERG - 34420 Rúmgóð 4ra herb. ibúð á 1, hæð. Stór verönd. Parket. Húseign í góðu standi. Áhv. 3,0 millj. húsbr. Laus Lsept LANGHOLTSVEGUR - 22573 I nýuppgerðu þríbýlishúsi er til sölu 105 fm mjög góð rishæð. 3 stór svefnherb. Parket. Nýtt eldhús. Ahv. 2,8 millj. Byggsj. Verð 7,9 millj. BLIKAHÓLAR + BÍLSKÚR - 34328 Glæsileg 4 herb. ibúð á 7. hæð ásamt bílskúr. íbúð- in hefur öll verið endurnýjuð. Nýtt eldhús og bað. Parket og flísar. Verð 8,4 millj. HRAUNBÆR - 32086 Mjög rúmgóð, björt og fin 5 herb. íbúð á efstu hæð í sérstaklega vel staðsettu fjölbýli. Sér svefn- herbergisgangur. Sór þvhús. Mikið útsýni yfir borgina. Æskileg skipti á minni íbúð. Verð 7,9 millj. FLÉTTURIMI GLÆSILEG ÍBÚÐ - 22961 104 fm glæsiíbúð á 3. hæð ásamt góðri bíig. Fullbú- in eign m. glæsilegri innr. Parket, flisalagt bað. Góðar svalir og frábært útsýni. Áhv. 6 millj. hús- bréf. Verð 8,9 millj. íbúð fyrir kröfuharða. 3 HERBERGI VESTURVALLARGATA - LAUS FLJOTL Sérstaklega rúmgóð 3ja herb. íbúð í á 2. hæð i góðu litlu fjölbýli. Suður svalir. Falleg íbúð og sér- staklega vel staðsett. Verð aðeins 6,7 millj. REYKJAVIKURVEGUR - LAUS STRAX í nýju fallegu húsi er til sölu falleg 77 fm 3ja herb. ibúð á 'tjii og efstu hæð. Mikil lofthæð. Parket. S- svalir. Áhv. 5,2 millj. byggsj. Verð 8,7 millj. Laus strax. ÁLFHÓLSVEGUR KÓP. - SÉR INNG. Rúmgóð 3ja herb.jarðhæð m. sérinngangi. Fallegt útsýni. Góður garður m. sólpalli. Snyrtileg séreign á góðuin stað. Áhv. 2,5 millj. í byggsj. Verð 5.950 þús. HRAFNHÓLAR 100% LÁN Ágæt 3ja herb. íbúð á jarðhæð. Verð 5,7 millj. og er mögulegt að fá alla ibúðina lánaða er fyrir liggja aukaveð fyrir lífsj. láni. Laus fljótlega. REYKÁS - 30448 Ein af þessum rúmgóðu 104 fm 3ja herbergja íbúð- um með sér þvottahúsi, stórum herbergjum og tvennum svölum. Áhv. byggsj. 1,7 millj. Verð 7,5 millj. FURUGRUND KÓP. - 34018 3ja herb. endaíbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. Auka- herb. i kjallara. Suðursvalir. Húseign í góðu standi. Áhv. 3.550 hagst lán. Verð 6.450.000.-. FURUGRUND-LAUS 1.ÁGÚST Falíeg 3ja herb. íbúð á 2. (efri) hæð í litíu nývið- gerðu fjölbýli. Flísalagt bað. Stórar s-svalir. Björt og notaleg ibúð. Stutt í skóla, leikskóla og þjón- ustu. 10 fm geymsla i kj. m. glugga. Áhv. 3,4 millj. húsbréf. Verð 6,3 millj. KJARRHÓLMI - KÓP. Falleg 75 fm íbúð á 2. hæð í góðu Steni-klæddu fjölbýli. Opin og skemmtileg íbúð. Parket. Sérþv- hús. Frábært útsýni. Verð 5.950 þús. kr. SPÓAHÓLAR 75,5 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í góðu litlu fjölbýli. Falleg íbúð m. beykiinnréttingum, parketi og flisa- lögðu baðherbergi. Mjög góð sameign og garður. Laus fljótlega. Áhv. 3,4 millj. í Byggsj. Verð aðeins 6,3 millj. AUSTURSTRÖND - 4113 Góð 3ja herb. ibúð á 3ju hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílgeymslu. Stórar og góðar svalir og frá- bært útsýni yfir borgina. Áhv. 3,6 millj. í góðum lán- um. Verð 7,9 millj. 2 HERBERGI BUKAHOLAR - 30550 Mjög falleg útsýnisíbúð í litlu stigahúsi. Töluvert endurnýjuð. Parket og flísar. Góð húseign og falleg sameign. Laus strax. Verð 5,4 millj. VÍKURÁS - 8491 7 Mjög falleg og snyrtileg 59 fm 2ja herb. íbúð á 3 hæð i litilli blokk, sem öll hefur verið klædd og lóð fullfrágengin. Parket. Flisalagt bað. Áhv. byggsj. 3,0 millj. Verð 5,4 millj. I.aus fljótlega ASPARFELL - SKIPTI Á STÆRRA Mjög góð 68 fm 2ja herb. ibúð á 7. og efstu hæð í nýviðgerðu húsi. Sér inng. af svölum. Áhv. 3,2 Byggsj. Verð 4,5 millj. Vill skipta á stærri eign. KLEPPSVEGUR V. BREKKULÆK Góð 56fm ibúð á 1. hæð sem snýr öll frá Klepps- veginum. Góð sameign. Hús í góðu standi. Laus strax - lyklar á skrifstofu. Verð 4,9 millj. AUSTURBERG - 29929 Virkilcga góð 2ja herb. 61 fm endaíbúð á 1. hæð m. sérgarði. Mjög rúmgóð íbúð, stór stofa, aflokað eldhús. Húseign 1100% ástandi. Laus strax. Verð 5,3 millj. REYKÁS - 22710 69 fm falleg 2ja herb. íb. á 1. hæð í litlu fjölbýli. Út- sýnissvalir. Parket Flisalagt baðherb. Sérþvotta- hús í íb. Áhv. 3,3 millj. byggsj. Verð 6,0 millj. NYBYGGINGAR HEIÐARHJALLI - 31820 Á frábærum útsýnisstað er til sölu glæsilegt 200 fm parhús á 2 hæðum m. innb. bílsk. Húsið er tilb. til innréttinga í júlí. Áhv. 4,2 millj. Verð 12,7 millj. REYRENGI - 29212 Þetta fallega 195 fm hús er geysilega vel skipulagt og hannað. Innbyggðurtvöf. bílskúr. Áhv. 7,0 millj húsbr. Fullb. utan, fokh. innan kr. 10,5 millj. BREIÐAVÍK - NÝTT HÚS Erum að hefja sölu á íbúðum í nýju fjölbýli á þrem- ur hæðum á glæsilegum útsýnisstað í þessu nýja hverfi. íbúðirnar sem eru 3ja og 4ra herbergja skil- ast frá tilbúnu til innréttingar allt til fullbúinna íbúða með gólfefnum. Allar íbúðir eru með sérinn- gangi frá svölum og sérþvottahúsi. Góðar geymsl- ur á jarðhæð og möguleiki á að kaupa stæði í op- inni bilgeymslu. Leitið frekari upplýsinga eða fáið sendan litprentaðan bækling. BREIÐAVÍK - RAÐHÚS - 22710 í þessu framtiðarhverfi við golfvöllinn eru sérstak- lega vel staðsett 152 fm raðhús á einni hæð m. innb. bilskúr. Húsin geta selst á ölltim byggingar- stigum. Fallegt sjávarútsýni. Stutt í alla þjónustu. Teikningar og nánari efnislýsingar á skrifstofu. SKOGARGERÐI - ALLT SER Góð 2ja herb. 56 fm ibúð i kjallara i tvibýli. Allt sér, þ.m.t. inngangur og þvottaaðstaða. Parket, flísa- lagt bað. Mjög fallegur gróinn garður. Áhv. 2,8 millj. Verð 5,2 millj. SEUABRAUT Stór og góð 2ja herb. ibúð á jarðhæð (ekki kjallari) i góðu litlu fjölbýli. Sérstaklega gott aðgengi og vel staðsett m.t.t. verslana , strætisvagna ofl. Ahv. 3 millj. byggsj. m. grb. 15 þús. pr. mánuð. Skipti á stærri ibúð á jarðhæð koma til greina. LÆKJASMARI2 - KOPAVOGI ADLINS 2 ÍBÚÐIR ÓSELDAR í þessu glæsilega 8 hæða lyftuhúsi með rúmgóðum 3ja og 4ra herb. ibúðum. Húsið er álklætt að utan. Sérstaklega stórar suður- eða vestursvalir. Sérþvottahús í hverri ibúð. Verð frá kr. 6,2 millj. - 8,9 millj. fullbún- ar án gólfefna. Ttl afhendingar í júní 1997. ERUM BYRJUÐ AÐ TAKA NIÐUR PANTANIR í NÆSTA HÚS SEM SKILAST SUMARIÐ 1998.18 ÍBÚÐIR ÞEGAR SELDAR OG AÐEINS 3 BlLSKÝLI EFTIR. Hitaveita Suðurnesja byggir sérstætt hús Grindavík SMÍÐI á kynningar- og mötu- neytishúsi Hitaveitu Suðurnesja gengur samkvæmt áætlun og er nú farið að gnæfa upp úr hraun- inu. Fyrsta áfangi verksins var tafsöm vinna við sérstaklega hannaðan kjallara í hraunsprungu sem á að vera sýningarsalur í framtíðinni. Húsið er allsérstakt í hönnun og mun falla skemmtilega að um- hverflnu en verður fyrir vikið seinlegra í byggingu. Það er Hjalti Guðmundsson, byggingarmeistari í Kefiavík, sem byggir húsið en samkvæmt áætlun í útboðsgögn- um á uppsteypu hússins að vera lokið 1. júlí, utanhúsfrágangur 1. september og verkinu að fullu lok- ið eigi síðar en 1. desember næst- komandi. Morgunblaðið/Kristinn Ben. SMIÐI hiíssins gengur samkvæmt áætlun og nú er það farið að gnæfa upp úr hrauninu.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.