Morgunblaðið - 01.07.1997, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 01.07.1997, Blaðsíða 12
12 C PRIÐJUDAGUR 1. JÚLÍ 1997 ± MORGUNBLAÐIÐ VALHÖLL FASTEIGNASALA Mörkin 3. 108 Reykjavík / sími 588 - 4477. Fax 588 - 447Ö Netfang http:\\valholl.is\ Stærri eignir Engjasel - skipti. cott 206 fm raðh. í lokuðum botnl. Nýl eldhús. 5-6 svefnherb. Skip- ti mögul. á ód. Áhv. 6,4 m. V. 11,1 m. 2587 Fannafold - 100 fm parhús. Fallegt parh. m. innb. bílsk. á fráb. útsýnisstað. Heitur pottur. Laust, lyklar á skrifstofu. V. að- eins 8,9 m. 2597. Fjallalind. Fallegt 140 fm raðh. m. innb. bílsk. 3 stór svefnherb. Vandaöar innrétt. Suð- urgarður og stór sólpallur. Áhv. húsbr. 6,3 m. Hagstætt verð. 2426 KÓpaV. - glæSÍI. Stórglæsil. 160 fm raðh. ( nýja Lindahverfinu. Skemmtil. hönnun. Mikil lofthæð. Áhv. húsbr. 6,7 m. V. 12,3 m. 1826 Seltjarnarnes - útsýni. Faiiegt26o fm einb. á fráb. útsýnisstað innarlega í lokaðri götu. Gott verð 16,9 m. Skipti á ód. 650 • m ífl fflffl I Miðbærinn - glæsil. einb. Glæsil. endursmiðað 90 fm einbhús. Allt nýtt að innan sem utan. 2 svefnherb. Glæsil. baðherb. Áhv. 2,3 m. húsb. V. 8,6 m. Ný eign á fráb. stað. 2748 Hveragerði - einbýli. Faiiegt 101 fm einb. m. 50 fm bílsk. Velbyggt hús á fráb. stað. Góður garður. V. 7,2 m. 889 Huldubraut - parhús. Nýi. faiiegt. nær fullb. parh. m. innb. bilskúr. 215 fm. Frá- bært útsýni. V. 13,4 m. Skipti mögul. á ód. 1887 Parhús á fráb. verði - skipti á Ód. eign. Nýl. 170 fm parh. með innb. bíl- sk. Rúmg. stofur. Áhv. húsbr. 4 m. Skipti mögul. á ód. V. 10,5 m. 2492 Langabrekka. - einb. á fráb. VerðÍ. Gott 120 fm einb. á fráb. útsýnisst. ásamt 34 fm bilsk. Skipti mögul. á ód. eign. V. 10,9 m. 2590 Álftanes - sunnanvert. vandað 146 fm einb. á fráb. staö ásamt 47 fm tvöf. jeppabílsk. Vandaðar innr. Mjög gott verð 12,9 m. Skipti á litlu sérbýti I sérh. í Grafarv., Kópav., eða fívk. 2646. Við Fylkisvöllinn - 2 íb. stór- glæsil. 260 fm hús á fráb. stað, beint á móti suðri og með glæsil. útsýni. Séribúð i kj. Heit- ur pottur í garði. Sauna i kjallara. parket. Vand- aðar innrétt. Eign í sérfl. V. 15,5 m. 2771 Neðstaberg - Rvík. Faiiegt2oofm einb. á fráb. stað m. innb. bílsk. 4 svefnherb. Fallegur garður m. heitum potti. Skemmtil. hús með fráb. nýtingu. Glæsil. útsýnl. V. 15,3 m. 2759 Bakkar - raðhús. Gott2n fmraðh. m. innb. bílsk. steinsnar frá Mjóddinni. 4 svefn- herb. Mikið útsýni. V. 12,5 m. 2644 SveíghÚS. Glæsil. 215 fm einb. m. tvöf. bílsk. Skólí og öll íþr. aðst. í nágr. Stórar suður- sv. Vandaðar innr. Áhv. 6 m. V. 15,5 m. Skipti á ód. 2649. Vesturbær - tvær íbúðir. Guiifai- leg 4ra herb. efri hæð ásamt nýstands. 4ra herb. risíb. Eignin er öll nýstandsett í hólf og gólf í gamia stílnum. Extra lofthæð á hæðinni. Bjartar stofur. Nýir gluggar. I risinu eru 4 svefnherb. sem öll eru í útleigu og eru leigutekjur 80.000 á mán. Fallegur garður. Áhv. hagst. lán. V. 10,6 m. 2691 Vesturberg - endaraðh. Giæsii. 230 fm endaraðhús, (suðurendi.) Innb. bílsk. Nýl. garðstofa. Húsið er Steniklætt að utan og einangrað. Rennur nýjar. Fallegt útsýni. Góður garður. Vönduð eign á cftirsóttum stað. 2770 í smfðum Glæsihús - Bollagarðar. Nýtt á grónum stað. Hæð og ris 197 fm m. innb. bíl- skúr. 4 rúmg. svefnherb. Skilast fuilb. að utan, fokh. að innan. 1103 Dofraborgir - einb. - tengih. Glæsil. 170 fm hús á fráb. stað. Einstakt útsýni útá sundin. Afh. fullb. að utan, fokh. að innan. V. 8,7 m. Fokh. m. járni á þaki. Verð 7,5 m. Eða tilb. til innrétt. 647 Hveralind - endaraðh. Til afh. StraX. Glæsil. 150 fm endaraðh. á fráb. út- sýnisstað. Fullb. að utan en fokhelt að innan. Frágangur á heimsmælikvaröa. V. frá 8,4 - 8,7 m.475 Jörfalind - ein hæð. Giæsii. raðh. 160 fm m. innb. bílsk. á útsýnisst. Afh. fullb. að utan, fokh. að innan. Fráb. staðsetn. V. frá 8.650 þús. 484 Breiðavík 18 - nýjar glæsi- íbúðir í lyftuhúsi við golfvöil- Ínn. Stórglæsilegar 100 fm 3ja herb. og 115 fm 4ra herb. íb. á fráb. útsýnisst. Sérþvottahús. Stórar suður eða vestursvalir. Öll svefnherb. stór. Verð 7,3 - 8,3 m. Frábær greiðslukjör. Lítil útborgun. Eftirstöðvar á 30 mán. vaxta - laust + húsbréf. Galtalind - Kóp. Nýtt 5 íb. hÚS. Vorum að fá í einkasölu giæsil. 4ra herb. 110 fm íbúðir í nýju glæsil. húsi á fráb. stað m. fráb. útsýni. Verð 8.750 þ. og 8.850 þ. Þrjú slík hús hafa setst upp á augabragði. Mögul. á innb. 30 fm bílsk. 496. Jörfalind - raðh. m. glæsiút- Sýni. Fallegt 190 fm raðh. á 2. h. m. glæsil. útsýni. Húsið getur selst frág. utan, fokh. að inn- an á 8,8 m. Tilb. til innrétt. að innan á 10,9 m. eða fulfbúíð að innan á 13,5 m. 507 Laufrimi -150 fm raðh. - útb. aðeínS 2,5 m. Fallegt raðh. á 1.h. Til afhend. fullmálað. Lóð frág. Húsið er nær tilb. u. trév. að innan. Möguleiki á 40 fm millilofti. Áhv. húsbr. 6,3 m. V. 8,9 m. 842 Mosarimi - 160 fm raðhús á fráb. VerðÍ. Glæsil. raðh. 159fmeinhæð. Afh. strax fuilb. að utan og nær tilb. til innrétt. að innan. V. 9,5 m. Skipti mögul. á ód. 416 Starengi - endaraðh. til afh. StraX. Nýtt 152 fm endarðh. Rúml. fokh. að innan og frág. að utan. Fráb. skipul. V. 8,3 m. 446. Vættaborgir - ód. parhús. i einkasölu glæsileg 155 fm parhús m. innb. bíl- skúr á fráb. stað í Borgarhverfinu. Skilast frág. að utan en fokheld að innan. Fráb. útsýni. V. 7,9 m.5502 Æsuborgir - tvöf. bílsk. Giæsii. 216 fm parh. á 2. h. m. innb. tvöf. bílsk. Skil- ast frág. að utan, fokh. að innan. V. 8,7 m. 2003 Lautasmári 6 -20. Kópav. Ný)a. glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir. Ibúöirnar skilast bæði tilbúnar til innréttinga og fullbúnar án gólfefna. Öll sameign skilast full- frág. utan sem innan. Verð. 2ja herb. 80 fm 6,5 m. 3ja herb. 90 fm 7,5 m. 4ra herb. 112 fm 8,3 m. 5 herb. 147 fm 9,2 m. Sérþvottahús. Suð- ur og vestur svalir í öllum ib. Ovenju rúmgóð- ar og velskipul. íbúðir. Æsuborgir 6-8. Giæsii. iso tm hús & einum glæsil. útsýnisst. boigarinnar. Verð frág. að utan og fokh. að innan 8,8 m og tiib. t. inn- rétt. að innan á fráb. verði, aðeins 10,8 m. Mögul. að taka ód. eign uppi kaupvcrð. 5-6 herb. og sérhæðir !', Félag fasteignasala tf Opið virka daga 9-18 Ingólfur Gissurarson, lögg. fasteignasali Þórarinn Friðgeirsson, Kristinn Kolbeinsson viðsk.fr. Magnea V. Svavarsdóttir, Eiríkur Svavarsson, Bárður Tryggvason. Lyngbrekka - Kóp. - nýl. sérh. Falleg 150 fm sérh. I nýl. tvíbýli á mjög góðum stað auk 25 fm bílsk. og 30 fm geymslu í kj. Góðar innr. Parket. Allt sér. Áhv. byggsj. 3,7 m. V. 10.9 m. Skipti á einb. / raðh. 2707 Garðabær - sérh. Giæsn. 142 tm neðri sérh. I tvib. á fráb. stað i útjaðri byggðar. Vand. innrétt. Áhv. 5,7 m. V. 10,5 m. Skipti mögul. á ód. 2732 GarðhÚS - glæsil. Nær fullb. glæsil. 130 fm hæð og ris. Stórar svalir. Skipti mögul. á sérbýli allt að 15 millj. Áhv. 5 m. V. 10,2 m. 2366 Lyngbrekka - glæsil. útsýni. Glæsil. 150 fm efri sérh. I nýl. vönduðu tvíbýli (frá 1989) m. innb. 30 fm bilsk. Vandaðar nýl. innrétt. Verð aðeins 11,5 m. 2776 Skógarás - 170 fm glæsiíb. Gullfalleg íbúð á 2 h. m. glæsil. eldhúsi, park- eti og fallegu útsýni. Fallegur garður. Skipti mögul. á stærrí eign í hveríinu. Verð 11 m. 2210 4ra herbergja Álfheimar -120 fm Góð íb. & 4. h. m. glæsil. útsýni. Gott aukaherb. í kj. Nýl. gler og ofnalagnir að mestu. V. 7,5 m. 2763 Eyjabakki - glæsil. Ekkert greíðslumat. Gullfalleg 80 ím íb. á 1. h. með glæsil. útsýni. Nýtt eldhús og bað. Parket. Áhv. byggsj. og lífsj. 3,7 m. V. 6,9 m. 2421 Fífulind - Kóp. - sérinng. Glæsil. 105 fm Ib. í nýju vönduðu fjölbýli á mjög góðum stað. Sérinng. af svölum. Skilast fljótlega fullb. án gólfefna. V. 8,5 m. 810 Grafarvogur - lítil útb. Giæsii. 107 fm endaíb. á 2. h. ásamt bílskýli. Útsýni. Áhv. 3,8 m. Útb. mögul. á allt að 24 mán. V. tilboð. 1993 Vesturbær - nýl. m. útsýni. Mjög góð 127 fm endaíb. á 3. hæð (efstu) í ný- viðg. og máluðu fjölb. við Flyðrugranda. 30 fm suðvestursvalir. 4 svefnherb. Gott verð 9,7 m. Skipti á 3ja mögul. 2717 Hlíðarhjalli - Kóp. Giæsii. 120 fm 4ra herb. íb. á 2. h. m. 25 fm bílsk. Mjög góð staðsetn. Áhv.' 5,1 m. byggsj. Verð 10,7 m. 2588 SæVÍðarSUnd. Falleg lb. á 1. h. með góðu aukaherb. í kj. Parket. Endurn. bað. Sér- þv.hús. Parket. Áhv. 2,5 m. byggsj. V. 7,4 m. 2695 Laxakvísl. Falleg 4ra herb. íb. á 1. h. Suðursv. Parket. Áhv. 3,4 m. V. 8,1 m. 2585 Leirubakki - útsýni. Mjog faiieg mikið endurn. íb. á 3. h. Suðursv. Fallegt suð- urútsýni. Nýl. eldh. o.fl. V. 7,1 m. 2704 Rauðhamrar - byggsj. 5,2 m. Stórglæsil. 120 fm ib. á 2. h. í litlu fjölb. með bilsk. Sérþv. hús. Suðursv. Eign i sérfl. Áhv. 5,2 m. byggsj. (40 ára). V. 9,9 m. 680 Rekagrandi - 133 fm - gott Verð. Skemmtil. fb. á 3. hæð + ris. Stæði í bílskýli. Suðv.-svalir. Parket. Vönduð eign. Áhv. 2,1 m. byggsj. Verð aðeins 9,8 m. 2724 Skaftahlíð - fráb. staðsetn. Vönduð 105 fm íb. á 3. h. í góðu fjölb. Útsýni. Sauna í sameign. Áhv. 3,1 m. byggsj. og lífsj. V. 8,1 m. 2624 Skógarás - rúmgóð. skemmtn. skipul. 110 fm íb. á 2. h. Parket. Sérl. rúmg. herb. Skiptimögul. á ód. eign. V. 8,3 m. 2775 Gullfalleg íb. - m. byggsj. Glæsil. 100 fm íb. á 3. h. Nýl. eldhús. Parket. Glœsil. útsýni. Sér þvottah. Áhv. byggsj. 3,6 m. V. 6,9 m. 1847 _• -"-•'íi-rfr n n rjtfj Jfflffly- Austurströnd - penthouse" íb. Vönduö 125 fm „penthouse" íb. meö stórglæsil. útsýni. Stæði i bflskýli. Ib. er öll sérl. vönduð og útsýnið óviðjafnanlegt. Alno-inn- réttingar. Parket. Áhv. byggsj. og húsbr. 6,2 m. Greiðslub. 42 þús. á mán. V 11,5 m. 2784 Grafarvogur - 5 svefnherb. Ný- Ásvegur - glæsiíbúð. Giæsii. > 3ia herbergja Asparfell - verð aðeins 5,4 m. Góð 3ja herb. íb. á 5. h. i lyftuh. Parket. Fráb. kaup. Suðursv. V. 5,4 m. 2437 Álftamýri - fráb. staðsetn. 70 fm íb. I kj. i góðu fjölbýli á fráb. stað nál. nýja miðb. Útg. úr stofu í sérgarð f suður. V. 5,7 m. leg falleg 148 fm íb. á 2 hæðum með innb. 21 fm bílskúr. Frábær barnvænn staður. Örstutt í skóla og iþróttir. Áhv. 7,4 m. húsbr. V. 10,9 m. Skiptl á 3]a m. bilsk. 2719 gjörlega endurn. íb. á jaröh. / kj. I tvíb. Allt nýtt utan sem innan. Parket. Áhv. byggsj. 3,6 m. Skipti mögul. á stærri eign á 8-12 m. t. d. / Kóp. og víðar. V. 7,3 m. 2765 Vantar -Vantar -Vantar. 3ja herb. íb. í V.bæ á 6-8 millj. Sérhæðir í Reykjavík og Kópavogi Hulduborgir - sérinng. Stórglæsil. 135 fm séríbúð m. innb. bílskúr á frábasrum útsýnisstað og tvær 3ja herbergja 115 fm íbúðir m. innb. bílsk. Skilast fullb. að innan með glæsil. innréttingum að vali káupenda. Verð 3ja herb. 8,4 m. og 4ra herb. aðeins 9,4 m. 2248 Bárugata - rishæð. skemmtiieg iitii 4ra herb. rishæð í mjög góðu fjórbýlissteinhúsi á frábærum stað í gamla vesturbæ. Verð 5,5 m. 2716 Brávallagata 24 - opið hús í dag kl. 16-21. Hlýl. 3-4ra herb. ib. í risi á fráb. stað i vesturbæ. íbúðin var öll endurnýj- uð 1986 utan sem innan. Parket. Áhv. 4,0 m. V. 7,3 m. 2661 Breiðavík - glæsihús. Giæsii. ný 100 fm íb. á 4. h. í nýju glæsil. lyftuhúsi. Suður- sv. Sérþvottah. glæsil. útsýni. Verð aðeins 7,3 m. 463 Hafnarfj. - ný 100 fm glæsil. íb. á fráb. verði. Ný 101 tm b. ái. h. m. útg. á hellul. sólarverönd. í nýju litlu fjölbýli. Vandaðar innrétt. Mikið skápapláss. Flisal. bað- herb. Björt og falleg eign á aðeins 7,3 m. Áhv. húsbr. 5,2 m. (5% vext.) 6666 Engihjalli - glæsil. útsýni. Vönduð ca 80 fm íb. á 7. hæð I viðg. lyftuhúsi. Stórar svalir. Parket. Flísal. baðherb. Skipti mögul. á stærri eign. V. 6,3 m. 2738 Kóp. - glæsiútsýni - 30 fm SUðurSV. Glæsil 85 fm Ib á 3. h. Glæsil. útsýni. Parket. Tvö stór herb. Góðar stofur. Fráb. kaup. Laus. V. 6,3-6,4 m. 6718 Grafarvogur - sérgarður. Faiieg nýl. 90 fm íb. á 1. hæð I litlu fjölb. Örstutt i skóla, leikvöll og alla þjónustu. Áhv. byggsj. 5,2 m. (40 ára lán). V. 7,9 m. Mögul. á bilskúr f. 800 þ. 2697 GrettÍSgata. Góð talsvert endurn. ib. i hjarta bæjarins. Glæsil. útsýni. Áhv. 3 m. V. 5,5 m. 2673 Guðrúnargata - Norðurmýri. Falleg talsvert endurnýjuð 80 fm íb. í kj. Nýl. etdhús, baðherb. og fatask. Nýl. iagnír að hluta. Laus fljótl. Gott verð 5.950 þús. 2740 Gullsmári - glæsil. Ný ca 90 fm ib. á jarðh. í nýju vönduðu fjölb. Ib. er fullb. m. vönd- uðum innr. og gólfefni frág. að hluta. Áhv. 4,5 m. V. 7,7 m. 2671 Hlíðarhjalli - byggsj. 5,0 m. Glæsil. 95 fm útsýnisíb. á 2. h. Parket. Stórar stofur. Sérþvottah. Áhv. 40 ára lán við byggsj. Grciðslub. 25 þús. á mán. V. 8,3 m. Hraunbær - útsýni. Faiieg 92 fm íb. á 3. h. Glæsil. útsýni. Nýtt parket. Áhv. 3,6 m. V. 6,2 m. 2749 Bakkar - mjög góð. Faiieg 70 fm íb. á 2. hæð í góðu fjölb. Frábær aðst. f. börn í garði. Vestur svalir. V. 6,1 m. 2720 JÖrfabakkÍ. Góð ca 70 fm lb. á efstu h. í góðu nýl. viðg. fjölbýli. Garður nýl. gegnumtek- inn. Öll sameign mjög góð. Áhv. 4 m. V. 5,7 m. Lautasmári - glæsil. 90 fm endaíb. Glæsil. 90 fm endaib. á 2. hæð. Tvö stór svefnherb. 35 fm stofa m. stórum suð- ursvölum. Til afhend. strax. V. aðeins 7,5 m. 624 Mávahlíð - glæsil. - ekkert greiðslumat. I einu glæsil. húsinu 100 fm íb. á jarðh. Allt nýtt. Áhv. byggsj. 4,3 m. V. 7,3 m. 4899 Meistaravellir - rúmgóð. 82 fm góð íb. á 1. h. á fráb. stað í vesturb. Stórar sval- ir. Góð sameign. Hiti í stéttum. V. 6,5 m. eða til- boð. 2664 Austurbær Kóp. - m. bílskúr. Góð 80 fm íb. á 3. h. 27 fm bílsk. Laus fljótl. Fal- legt útsýni. Rúmg. svefnherb. Skuldlaus. V. 7,5 m.2734 Rauðás - Nýleg og ódýr. Útb. 1,9 m. . Vel skipul. ca 70 fm íb. á 1. h. Af- girt vestur verönd og suðaustursv. Gott útsýni. Ahv. 4,4 m. byggsj. 4- húsbr. V. 6,4 m. 2645 Reykás - útb. á 18 mán. Faiieg 3ja herb. útsýnisib. á 2. h. í litlu fjölb. Parket. Sérþvottahús. Áhv. 3,7 m. langtlmalán. Laus. Útb. má greiöa á 18 mán. Fráb. verð 6,2-6,3 m. 2766 Ugluhólar - ekkert greiðslu- mat. Falleg 85 fm íb. á 2 h. Glæsil. útsýni. Áhv. Byggsj. + lífsj. 4,2 m. V. 6,5 m. Skipti mögul. á stærri eign. 2769 Veghús - einstakt verð - ekk- ert greiðslumat. Giæsiieg 90 fm íb. á 1. h. (beint inn). Góður innb. bílskúr. Parket. Glæsil. eldhús. Áhv. 5,3 m. byggsj. V. 7,9 m. 2ja herbergja Breiðholt - vönduð eign. ca 60 fm falleg íb. á 3. h. í góðu fjölb. við Austurberg. Útsýni. Parket. Áhv. ca 3 m. V. 4,9 m. 2433 Álagrandi - nýleg íb. Faiieg 63 tm ib. á 3. hæð (efstu). Stórar suðvestursv. Fráb. staðsetning. Ahv. 3 m. góð lán. V. 5,9 m. 2718 Bergþórugata - nýstands. Goð 47 fm íb. I kj. á góðum stað í miðbæ. Tilvalið f. skólafólk. Sér og saml. inngangur. V. 4,1 m. 2772 AuStUrbær - KÓp. Falleg 60 fm íb. á neðstu hæð á góðum stað í suðurhlíðum Kóp. Áhv. 3,2 m. Greiðslub. 26 þús. á mán. V. 4,9 m. 2191 Dúfnahólar - glæsiútsýni. Fai- leg 60 fm íb. á 5. h. Hús viðhaldsfritt að utan. Parket. Áhv. 2,7 m. V. 5,2 m. 2417 Fannborg - Kópav. Góð ca 50 fm ib. á 3. h. I fjölb. ásamt stórum suðursv. Fai- legt útsýni. Laus. V. 4,3 m. 2754 Fífusel - ein ódýr og laus. góö ca 50 fm íb. á jarðh. í góðu fjölb. Verð 4,0 m. 2205 Rétt v. Laugardalinn - útb. 1,4 m. Góð 60 fm kj. Ib. á fráb. stað. Nýl. eldhús, rafm. og fl. Áhv. langtímalán 3,7 m. V. 5,2. 2761 Rekagrandi - bílskýli. Giæsii. ib. á 1. h. m. stæði t bilskýli. Parket. Glæsil. eign. V. 5,6 m. 2760 Rofabær - falleg í nývið- gerðu. Mjög falleg ib. á 2. h. I nýviðg. húsi. Nýtt parket. Suðursv. Áhv. ca 2,5 m. góð lán. V. 4,9 m. 1386 Grafarv. - neðri sérh. - útb. 1,5 m. Glæsil. 68 fm ekki fullb. nýleg jarðh. i tvíbýli á fráb. rólegum útsýnisstað út við óbyggt svæði. Útsýni ertt það besta í Rvk. Áhv. 5,3 m. byggsj. (40. ára) V. 6,8 m. 2726 Vesturberg - lyfta - útsýni. Fai- leg 64 fm íb. á 7. hæð (efstu). Suðaustur svalir. Glæsil. útsýni. Áhv. 1,9 m. byggsj. V. 4,5 m. 2725 Sumarbústaðir Þingvallavatn - sumarhús. Fai- legur 40 fm bústaður í landi Miðfells á fráb. út- sýnisstað. Myndir á skrifstofu. V. 2,2 m. 7196 NÝBYGGINGAR í 1 2ja, 3ja, 4ra, 5 og 6 her ÍÓPAVOGSDAL. Ij. íbúðir og sérbýli. Galialind Fjallalind Lautas.ni.-iii Lindasmári ¦" ................. Ljósalind Gráfatsmáfi Fífulind Furtaliiui Allar nánari upplýsi VERÐ OG GREIÐSLl ngæ IKJC - á skrifstofu okkar. )RVIÐALLRAHÆFI

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.