Morgunblaðið - 01.07.1997, Blaðsíða 32

Morgunblaðið - 01.07.1997, Blaðsíða 32
32 C ÞRIÐJUDAGUR 1. JÚLÍ 1997 MORGUNBLAÐIÐ Magnús Emílsson Löggiltur fasteigna.- og skipasali Hetgi Jón Hardarson Ævar Gislason Hilmar Þór Bryde Haraldur Gíslason SöIumaBur skipa Kolbrún S. Horoardóttir Eva Eyþórsdórrir 565 4511 fasteigna & skipasala Bœjarhrauni 22« Hafnarfiröi • Fax: 565 3270 Opið virka daga frá kl. 9-18 - LOKAÐ UM HELGAR í SUMAR! Fjöldi annarra eigna á söluskrá. Myndir í myndagluggum. Einbýli/raöh./parhús Brattakinn - einb. - m. bílsk. í einkasölu mikið endurn. ca 145 fm einbýli auk ca 30 fm bílsk. Nýtt parket, eldhús, gluggar og gler. Ný fitsalagt baðherb. Nýtt þak. Fallega ræktaður garður. Gott steinhús í toppstandi. Verð 11,9 millj. 16425 Hraunbrún - endaraðh. Mjög faiiegt ca 200 fm tvíl. raðh. m. innb. bllsk. Verð tiiboð. Skipti mögul. á ódýrara. 16724 Ljósaberg - einb Stuðlaberg - raðh. Giæsii. ca 145 fm tvílyft raðh. auk 20 fm bílskúrs. S-garður. Vandaðar innr. og gólfefni. Eign ( sérfl. Áhv. byggsj. ca. 5,4 millj. Verð 12,9 millj. 43130 Norðurtún - Álftanesi. Mjog faiiegt vandað ca 150 fm einb. á einni hæð, auk 51 fm tvöf. bílsk. Útsýni. Verð 13,5 millj. 17835 Þrastahraun - einb. Nýkomið vei stað- sett 245 fm einl. einb. m. innb. 30 fm bílsk. 4-5 svefnherb. Arinn. Góð staðsetn. S-garður. Verð 13,9 millj.17849 Lambhagi - Álftanesi i einkasöiu þetta glæsil. einb. m. bílsk. ca 250 fm. 5 svefn- herb. Arinn o.fl. Frábær staðsetn. og útsýni. Vandaður sólskáii og fallegur s-garður. Myndir á skrifstofu. Eign i sértlokki. 33871 Selvogsgata - einb. Sén. faiiegt og mikið endurn. 120 fm tvíl. einb. Nýl. eidhús, sólskáli. 4 svefnherb. Nýtt járn á þaki. Áhv. húsbr. Verð tilboð. Skipti mögul. 43181 Stuðlasel - Rvík - einb. Sérl. fallegt nýl. rúmg. og vel staðsett einl. einb. m. stórum bílsk. samt. 210 fm. 5 svefnherb. Góð staðs. í botnl. Verð 14,9 millj.18179 Fagraberg - parh. Nýkomið séri. fai- legt parh. á einni hæð auk bílsk. samt. 150 fm. 4 svefnh. o.fl. Fullbúin eign. Ahv. hagst. lán ca 5,5 millj. Verð tilboð. 24591 Miðvangur - raðh. Nýkomið mjög fal- iegt tvílyft endahús m. innb. bílsk. samt. ca 190 fm. Rækt. garður. Verð 12,7 millj. 25639 Miðvangur - raðh. Nýkomið í einka- sölu sérl. fallegt og rúmgott endaraðh. með bílsk. samtals ca 240 fm. Nýl. 30 fm sólskáli innaf stofu með útg. út í s-garð. 5-6 svefn- herb. Parket. Verð 13,9 millj. 26755 Lækjarberg - við lækinn. Giæsii. einl. einb. m. bllsk. samt. ca 230 fm. 5 svefn- herb. Fráb. staðsetn. v. hraunið og lækinn. Áhv. húsbr. Skipti mögul. á minna sérb. í Set- berginu. Verð: Tilboð. 30449 Lækjarkinn - einb./ tvib. Nýkomið i einkas. skemmtií. 3-4ra herb. efri sérh. og rúmg. bilsk. og hins vegar 3ja herb. neðri sérh. samþ. m. sérinng. Selst saman eða í sitthvoru lagi. Góð staðs. 30563 Selbrekka - Kóp. raðh. 2íb. Sérl. fallegt og vel umgengið einb. ásamt rúmg. bílsk, samt. 250 fm á þessum ról. stað í botn- langa. S-garður, heitur pottur. Hagst. verð 15,3 millj. 43280. Meltröð - Kóp. - einb. Mjög skemmtil. njmg. tvíl. raðh. m. innb. bilsk. samt. 250 fm. 2ja herb. ib. á jarðh. S-garður. Fráb. útsýni. Verð 12,3 millj. 31835 Smyrlahraun - raðh . A^l^iiTTfa li \jtí£ • "iM r^S^Sf-j-.-. 1 Frábær staðsetn. Nýkomið í einkasölu mjög fallegt 145 fm tv(l. raðh. auk ca 30 fm bílsk. á þessum rólega stað við hraunjaðarinn. Verð 12,3 millj. 38762 Starrahólar - einb. Frábært útsýni. Mjög vel staðsett og skemmtil. tvíl. einb. með mögul. á auka íb. og tvöf. stór- um bílsk. samt. ca 300 fm. Verð 14,5 millj. 40118 Vesturtún - Álftanesi Til afh. mjög fljótl. glæsil. 4ra herb. parhús með innb. bilskúr samt.120 fm á einni hæð á þess- um frábæra útsýnisstað. S-garður. Afh. fullb. án gólfefna. Verð 9,9 millj. 43067-04 Mjög fallegt og mikið endurn. ca 200 fm einl. einb. 5 svefnherb. Arinn. Nýl. eldh., gólfefni, lagnir o.fl. Ahv. langt. lán. ca 7,8 millj. Ákv. sala. Verð 11,9 miilj. 45280 Norðurbraut - Hf. - 2 íb. Giæsii. nýi. tvil. einb. m. tvöf. bílsk. og aukaíb. á jarðh. samt. 310 fm. Mjög fallegur garður m. heitum potti. Eign í sérfl. Verð tilboð. 46109 Hlíðarbraut - Hfj. - einb. Sért. fai- legt og mikið endurn. einb. m. bílsk. Samt. 235 fm. Rúmlega 50% hluti hússins er ca 6 ára gamall. 6 svefnh. Nýl. innr. og gólfefni, vandaður arinn. Róleg staðsetning, stutt í skóla og miðbæinn. Sjón er sögu ríkari. Ahv. húsbr. Verð tilboð. 46831 Hátún - Rvík - einb./tvíb. Nýkomið r einkasölu sérf. fallegt og mikið endurn. einb./tvíb. m. bNsk. á þessum vinsæla stað. Um er að ræða hæð, ris og bílsk. og hins veg- ar samþ. 3ja herb. íb. i kj. m. sérinng. Eignin er nánast öll endurn. fyrir nokkrum árum. Hagst. lán. Verð 15,9 millj. 46920-02 Túnhvammur - Hf. - raðh. Nýkomið (einkasölu sériega fallegt vel byggt tvil. raðh. á þessum eftirsótta stað með innb. bílsk. samt. ca 260 fm. 5 svefnherb. Parket. Frábær stað- setning. 47534 Einihlíð - einb. Nýkomið i einkasölu þetta vandaða 136 fm eini. einb. á einni hæð auk 36 fm bilsk. 4 svefnh. Góð staðs. innst í botnl. Teikn. á skrifst. Afh. strax fokh. eða lengra komið. Ahv. húsbr. 47562 Furuberg - parhús. Giæsii. fuiib. eini. parhús m. bíisk. Sólskáli. Vandaðar innr. Park- et, fllsar, arinn o.fl. Verð 13,8 millj. 48120 Gerðakot - Álftanes. 2 íb. Nýkomið f einkasölu fallegt einl. einb. auk ca 70 fm tvöf. bílsk. 4 svefnherb. Parket. Góð útiaðstaða í s- garði. Lítil 2ja herb. fb. með sér inng. Verð 13,9 millj. 48374 Akurholt - Mosfellsbæ Nýkomfð i einkas. fallegt 160 fm einl. einb. auk oa 65 fm bilsk. 5-6 svefnherb. Hagst. lán áhv. Verð 14,9 millj. 49397 HuldubraUt - KÓp. Nýkomiðíeinkasölu fallegt 210 fm parhús m. innb. bílsk. 4 svefnh. Úsýni. Ahv. 4 millj. húsbr. Verð 13,5 millj. 49537 Norðurtún - Álftanes i_aus strax. Ný- komið f einkasölu mjög gott ca 140 fm einl. einb. auk ca. 65 fm. tvöf. bílsk. Fráb. staðs. Stór ræktuð lóð með heitum potti. 4 svefnherb. Mjðg gott verð 13 millj. 49589 Njálsgata - Rvík. Efnstakt tækifæri. f einkasölu þetta fallega litla einb. á þessum vin- sæla stað. Húsið sem er að mestu endurbyggt fyrir fáum árum er ca 80 fm auk rýmis í kjallara. Fráb. staðs. f þessu gróna hverfi. Leitið uppl. á skrifst. Verð tilboð. 49622 Seljahverfí - 2 íb. Nýkomið séri. fallegt vandað stórt tengihús m. tvöf. bílsk. og stórri 3ja herb. íb. á jarðh. samt. ca 360 fm. S-garð- ur. Hús nýmálað. Góð staðs. Sjón er sögu rfk- ari. Verð 17,5 millj. 49752 5-7 herb. og sérh. Breiðvangur m. bflsk. Mjogskemmtii. og rúmg. 5 herb. 122 fm íb. á efstu hæð í gððu fjöib. auk 25 fm bílsk. Skipti mögul. á minna. Verð 8,9 millj. 4085 Álfaskeið m. bílsk. I einkasölu rúmgóð og björt ca 120 fm. endaíb. á 1. hæð í góðu fjölb. Tvennar svalir. Þvherb I íb. Áhv. ca 6,3 millj. langtímalán. Verð 7,9 millj. 15430 Breiðvangur - sérh. Mjög skemmtií. rúmgóð 170 fm efri sérhæð auk ca 40 fm bílsk. í 2-býii. 5-6 svefnherb. Parket. S-svalir. Frábær staðsetning. Útsýni. Verð 12,9 millj. 21058 Fagrakinn - Sérh. Nýkomfn f elnkasölu sérl. falleg 134 fm hæð og ris (vönduðu virðu- legu 2-býli (steinhús) auk 30 fm bilsk. Sér- garður og stór verönd með heitum potti. Áhv. byggsj. og húsbr. ca 5,6 millj. Sjón er sögu rikari. Verð 11,5 millj. 27423-01 MÓabarð - Sérh. Mjög skemmtil. 154 fm efri sérh. ( góðu 2-býli, 3 svefnh. Svalir, útsýni. Áhv. húsbréf ca 5,2 millj. Verð 9,5 millj. 42437 Herjólfsgata - Hfj. Mjög skemmtil. 5- 6 svefnherb. 140 fm efri hæð og ris í 2-býii auk 30 fm bílsk. Sjávarútsýni. Gott hús og stað- setn. Sjón er sögu ríkari. 42565 Kambsvegur - sérh. - Rvík Ný- komin í einkasölu ca 120 fm sérh. á 2. hæð auk 35 fm bílsk. Sérþvherb. S-svalir. Góð staðsetning. Hagst. verð 8,5 millj. 42822 Vesturgata - Rvk.- sérh. Nýkomin skemmtil. 115,7 fm efri sérh. á þessum rólega stað, miðsv. í borginni, sérinng. Nýtt eldh. endurn. lagnir o.fl. 43031 Breiðvangur - raðhús. Nýkomfð ( einkasölu fallegt ca 175 fm. einl. raðh. m. innb. bílsk. 4 svefnherb. S-garður. Rðleg og góð staðs. Laust fljótlega. Skipti möguleg. Verð 12,8 millj. 49669 4 herbergja Ásbúðartröð - sérh. Nýkomfn skemmtil. 110 fm miðh. i þrib. 3 svefnherb. s- svalir, útsýni, róleg staðs. Laus strax. Hagst. lán. Verð 7,2 millj. 4055 Flétturimi - Rvík. Nýkomin í einkasölu falleg ca 120 fm íb. ájarðh. Merbau parket. Sér garður. Bilskýli. Ákv. húsbr. Verð 8,5 millj. SWpti mögul. 4137-02 Sléttahraun - laus fljótlega. Ný- komin í sölu mjög falleg björt íb. á 1. hæð. Suðursv. Þvottaherb. á hæðinni. Nýl. eld- húsinnr. Hús nýmálað. Verð 7.250 þús. 7928 Álfaskeið - hagst. verð. Nýkomfn skemmtil. endaíb. á 3. hæð í fjölb. Parket. Suð- ursv. Hagst. lán. Verð 6,8 millj. 8929. Álfaskeið 104 Mjög skemmtil. og rúm- góð 115 fm endaíb. á 2. hæð auk 24 fm. bllsk. Hús nýmálaö. Laus strax. Hagst. lán. Verð 7,9 millj. 16575 Eyrarholt - Hfj. Nýkomin glæsil. c"a 120 fm íb. á 1. hæð í nýl. fjölb. 3 stór svefnherb. Parket. Sérþvherb. Frábært útsýni yfir bæinn. Verð 8,9 millj. 17836 Álfaskeið Mjög skemmtil. björt 110 fm endafb. á 2. hæð í góðu fjölb. Tvennar svalir. Áhv. húsbr. ca 5,8 millj. Verð 7,9 millj. 23761 Traðarberg - Glæsil. Nýkomfn i einkas. glæsil. ca 130 fm ib. á 1. hæð í mjög góðu fjölb. Glæsil. innr. Parket og flísar, Rúm- góð herb. m. skápum. Skipti mögul. á dýrari eign. Verð 9,8 millj. 23959 Álfaskeíð m. bflSk. Hagst. verð. Mjög skemmtil. ca 95 fm Ib. á 1. hæð með sérinng. auk 24 fm bilsk. Áhv. hagst. lán ca 3,8 millj. Verð 7,5 millj. 25733 Hjallabraut Hf. Mjög falleg 135 fm Ib. á efstu hæð í góðu fjölb. suðursv. sérþvherb. Frábært úts. Skipti mögul. í Rvk. Áhv. húsbr. Hagstætt verð 8,2 millj. 25974 Lækjargata - penthouse. Mjðg fai- leg ca 120 fm. íb. á tveimur hæðum við læk- Inn (4 (b. í stigag.) Tvö svefnherb. stofa, eldh.og bað á neðri hæð. Beykiklsett ris á efri haeð. Stórar s-svalir. Áhv. húsbr. ca 5,2 millj. Verð 9,9 millj. 33139 Álfaskeið. Sérlega falleg ca 110 fm enda- íb. á 1. hæð f góðu fjölb. Tvennar svalir. Bíl- sk.réttur. Verð aðeins 7,2 mill). 34215 Laufvangur Mjög skemmtfl. 112 fm íb. á 2. hæð í nýl. máluðu fjölb. S-svalir. Sérþvherb. Hagst. langt. lán ca 4,5 millj. Verð 7,4 millj. 42846 GARÐABÆR Mikil sala - Vantar eignir Goðatún Garðabær Eskiholt - einb. 2 íb. Nýkomfð ca Í300 fm stórglæsil. tvíl. einb./ tvíb. m. innb.^L jbilsk. Sér 2ja herb. rúmgóð (b. á j'arðhæð. . iSauna, heitur pottur o.fl. Eign í sérflokki.'-' •4379 Hrísmóar - 4ra - bílsk. Nýkomin í einkas. skemmtil íb. á 2. hæð í litlu fjölb. (E fremri húsunum) Vandaðar innr. Tvennar svalir. Góður bilsk. með herb. innaf m. sér- inng. Fráb. útsýni. Áhv. 2,3 millj. byggsj. Verð10,5millj. 16130 fLindarflöt - einb. Faiiegt 145 fmj ^einl. einb. auk 37 fm bilsk. Nýl. eldhúsinnr.,jjj ibaðherb. o.fl. Skipti mögul. á ódýrari eign Í.J |Gbæ. Verðtilboð. 16403 Sigurhæð - einb. Giæsii. tvii. eintxl ím. bílskúr samtals 292 fm. 5 svefnh. Vönd-!'.: ^'uð eign. Hagst. ián. Fráb. staðsetn. Teikn. á|jjj ' skrifst. 18596. Byggingarlóð - Gbæ. Nýkomin i einkasölu 790 fm lóð fyrir einb. f rólegu hverfi. Nánari uppl. á skrifstofu. 20009 Espilundur - einb. I einkasöiu fal-l pegt 150 fm einl. einb. auk 46 fm bílsk. 4^ tsvefnherb. Rækt. garður. Áhv. húsbr. 5 millj. Verð 14,9 millj. 22761 Brekkubyggð - raðh. Nýkomið| fjsérl. fallegt tvíl. raðh. ca 90 fm. auk 26 fm* JJbílsk. á þessum vinsæla stað. Frábært út- Ssýni. Allt sér. Verð 8,7 millj. 23295 Brekkubyggð - raðh. Mjög faiiegt ca 80 fm einl. raðh. á þessum vinsæla stað. Allt sér. Laust strax. Áhv. byggsj. ca 1,4 millj. 23548 Njarðargrund - einb. Nýkomið skemmtil. einl. einb. á þessum ról. stað " auk stórs bílsk. Rækt. garður. Verð 9,7 " millj. 28671 jHrísmóar - 3ja - ákv. sala. Isöiui sérl. falleg 86 fm íb. í nýviðg. fjölb. Ný eld-lj húsinnrétting, fiísar og fleira. Stórar s-sval-íí "ir, stutt í alla þjónustu. Áhv. byggsj. og hús-g •br. Oca 4,5 millj. Verð 7,7 millj. 33003 HoltsbÚð - eínb. Glæsflegt einb. á frábærum útsýnisstað. Stærð samtals. m. bílsk. ca 350 fm. Arinn. Góð staðsetn. Verðtilb. 33322 ÍGarðarbær - Penth. Nýkomin 1 íeinkasölu stórglæsileg 197 fm íb. á efri hæð^; •í ról. fjölb. 4 svefnherb. Vandaðar innr.íg ÍParket. Tvennar svalir. Sér inng. Eign fyrirjfl jvandláta. Áhv. 8,4 millj. hagst. lán. 35603 B iLangamýrí - m. bflsk. Nýkomfn f| leinkasölu ca 100 fm neðri hæð á besta staðs | Mýrinni. Falleg og björt íb. með sérsm.|? iinnr. Allt sér. Sérverönd í garði. Áhv. ca 5s jmillj. byggsj. Verð 10,8 millj. 41121 ratún - einb. Mikið endurn. ca 1401 Jjfm einlyft einb. auk 38 fm bílsk. Parket. Sól-* llstofa. Áhv. byggsj. og húsbr. ca 7,2 millj.§; ÍVerð 12,9 millj. 42453. Ásbúð - raðh. Mjög fallegt tvíl. raðh.? |m. innb. bílsk., samt. ca 170 fm. Suður-v" igarður. Verð 12,5 millj. 43069. Engimýri - einb. Nýkomið f einka- sölu sérl. glæsil. 223 fm einb. m. innb. bíl- sk. 4 svefnherb. Arinn. Sauna. Parket. Góð vinnuaðstaða. Vandaður sólskáli m. útg. út í suður garð. Eign fyrir vandláta. Skipti möguleg á minna. Verð 16,9 millj. 46358 Sérl. fallegt ca 120 fm einl. einb. auk 37 fm bílsk. Mikið endurn. eign m.a. gler og póstar, parket, baðherb., rafm. o.fl. Rækt- aður garður. Samþ. teikn. fyrir stækkun. ÍÁhv. ca 6,0 millj. hagst. lán. Verð 11,9 millj. 48304. Lyngmóar - 3ja. m. bflsk. Ný |komin í einkasölu falleg og björt ca 90 fm á Ubúð 3. hæð i mjög góðu fjölb. auk ca 20 fm '^bílsk. s-svalir. Verð 8,2 millj. 48944 Hlíðarbyggð - raðh. Nýkomfð i ieinkasölu ca 200 fm raðh. m. innb. bílsk. ^Hús nýl. viðgert og málað. Nýtt merbau Iparket, flísar, hurðir o.fl. Skjólgóður garður. iverð 12,9 millj. 49019 Brekkubyggð - raðh. I sölu 2-3 eherb. íb. ca 80 fm auk bflsk. Parket. Frá- ; bært útsýni. Ákv. byggsj. ca 1,5 millj. Skipti ImSgul. á góðu sérb. 49020 MeláS - 3ja. Nýkomin mjög falleg ca 65 fm jarðh. í góðu 3-býli á þessum rólega stað. Sérinng. Parket. Áhv. húsbr. ca 3,3 millj. Verð 5,7 millj. 49054 Móaflöt - raðhús. 1 SNýkomið f efnkasölu sérl. fallegt 153 fmi reinl. raðh. auk 43 fm bílskúr. 4 svefnherb. jRúmgóðar stofur. Fallega ræktaður garður. ,Góð staðsetning. Verð 13,5 millj. 49093 Langamýri - m. bflsk. 3ja. Ný- komin mjög falleg ca 90 fm endafb. á 2. hæð (efstu) í litlu nýl. fjölb. auk fullbúins '¦. bilsk. S-svalir. Parket. Sérinngangur. Frá- bærstaðsetn. 49137 |Hrísmóar - 6 herb. - laus. Asöiul Iséri. falleg 145 fm íb. auk 30 fm bílsk. 5| ísvefnhertj. Tvennar svalir. Ný eldhúsinnr.j iparket, skápar o.fl. Ahv. byggsj. ca 4 millj. SVerð 11,9 millj. Laus strax. 49361 Brekkubyggð - 2ja herb. Ný-| Skomin ca 65 fm vel staðs. íb. Sérinng. Sér- ggarður. Fallegt útsýni. Hús nýmálað að ut- San. Áhv. byggsj. ca 3,4 millj. Verð 6,5 millj.i HSkipti mögul. á stærri eign. 49459 Lindarflöt við lækinn. ^Nýkomið í einkasölu mikiö endunýjað ca :,320 fm einb. á þessum frábæra stað. Stór- lar og glæsilegar stofur, arinn. Sólskáli. Fal- Hega ræktaður garður. 49656 Garðabær - einb. - Laust. Ný- komið í einkasölu sérl. fallegt 200 fm einl. íeinb. auk ca 45 fm bílsk. 3-4 svefnherb. ^Parket. Steypt plata fyrir sólskála. Stór s- verönd. 49682 _^__^^_^_- Höfum ákveðna kaupendur að einbýlis- eða rað- húsum í Garðabæ sem þegar eru búnir að selja Lyngmóar 2ja m. bflskúr. Mjög skemmtil. og björt 70 fm ib. á 3. hæð (efstu) i litlu fjölb. auk 20 fm bílsk. Störar suðursv. Fráb. útsýni. Laus strax. Áhv. byggsj. 3.9 millj. Verð 6,7 millj. 48137. Flétturimi - Rvík - Laus Nýkomin i sölu sérl. glæsil. 106 fm íb. á 2. hæð í rólegu fjölb. Parket og fKsar, vandaðar innr. Ibúðin er öll nýmáluð og til afh. strax. Stutt í skóla og alla þjónustu. Eign fyrir vandláta. Lyklar á skrifst. Skipti mögul. Ahv. ca 5,4 millj. húsbr. Verð 8,9 millj. 48969 Alfholt - Hfj. Nýkomin ( einkasölu falleg ca 100 fm (b. (vönduðu fjölb. Parket. Stórar s- svalir. Sérinng. af svölum. Útsýni. Áhv. ca 4,6 mlllj. húsbr. Verð 7,6 millj. 49342 Klukkuberg - penth. Nýkomin séri. falleg 105 fm íb. á tveimur hæðum. 3 svefn- herb. Sérinng. Allt sér. Frábært útsýni. Áhv. húsbr. Verð 8,8 millj. 49347 Breiðvangur Nýkomin skemmtil. 115 fm Ib. á 3. hæð i nýklæddu fjölb. Sérþvherb. Út- sýni. S-svalir. Áhv. byggsj. 40 ára lán ca 3,1 millj. Verð 7,9 mfllj. 49497 3 herbergia Alfaskeið - Sérfl. Nýkomin skemmtil. 92 fm neðri sórh. í góðu tvíb. Sórinng. s-garður. Róleg staðs. Áhv. húsbr. ca 4,8 millj. Verð 7 millj. 4917 Brattakinn - parhús. Nýkommíeinka- sölu sérl. fallegt ca 80 fm mikiö endurn. par- hús. Góð staðsetning. Skipti mögul. á 2ja herb. Verð 6,9 millj. 7952 Lækjargata - Hf. Nýkomin í einkas. lúxus 3-4 herb 125 fm ib. á 2 hæð í nýl. fjölb. frábært útsýni. S-svalir. Parket. Sjón er sögu ríkari. Verð 8,9 millj. 15819 Ásbúðartröð - Séltl. Mjög snotur ca 70 fm neðri hæð í 2-býli. Nýl. eldhús innr. Sér- inng. og sérgarður. Ahv. oa 2,8 millj. húsbr. Verð 5,7 millj. 17463 Brekkugata - sérh. 2 íb. Nýkomin i einkas. glæsil. nýstands. ca 80 fm. efri sérh. Parket, góðar innréttingar. Frábært útsýni. Ib. fylgir ca 40 fm ósamþ. ib. í kj. sem er í útleigu, leiga borgar af öllum lánum. Frábært tækifæri og verð 7,4 millj. 17653 Engihjalli - KÓp. I einkasölu falleg ca 90 fm (b. (góðu fjölb. Tvennar svalir. Hús ný- viðg. og málað. Skipti mögul á sérbýli ( Kóp - Gbæ. Verð 6,3 millj. 28743 Álfaskeið m. bflskúr. Mjog goð n>. á 1. hæð með sérinng. af svölum. Parket. Rúm- góð herb. Góður bllsk. með hita og rafm. Verð 6,6 millj. Áhv. ca 4 millj. byggsj. Ekkert greiðsiumat. 45499 2 herbergja Miðvangur - Laus. Mloy góð 2|a herb. Ib. á 5. hæð. Verð 5 millj. 30184

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.