Morgunblaðið - 01.07.1997, Blaðsíða 17

Morgunblaðið - 01.07.1997, Blaðsíða 17
+ MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 1. JÚLÍ 1997 C 17 TUNGUVEGUR Mjög góð 96 fm hæð á þessum vinsæla stað. Hús í góðu standi og mjög stór lóð í góðu aðhaldi. Verð kr. 8 millj , Vesturberg. Falleg og vel skipu- L lögð 4ra herb. íbúð á 4. hæð í nýlega ,s. máluðu fjölbýli. Suðvestursvalir með ; ^ frábæru útsýni. Áhv. 4,0 millj. Verð 6,7 millj. (4599) Hæðir NÖkkvavogur. Á þessum sólríka stað bjóðum við þér 134 fm sérhæð. Góð- ur 40 fm skúr fylgir og er hann innréttaður sem íbúð. Áhv. 8,5 millj. Verð 11,3 millj. Skipti á ódýrari 3-4 herb. (7732) Sjávargrund - Garðabæ. stór- glæsileg 191 fm 5 herb. íbúð á tveimur hæðum á þessum fráb. útsýnisstað, ásamt stæði í bílgeymslu. Fallogar vandaðar innréttingar, parket, flísar, tvennar svalir. Þvottahús í íbúð. Ahv. 1,4 millj. húsb. Verð 13,5 míllj. (4794) Rað- og parhús BrekkUSel. Skemmtil. og fallegt enda- raðhús m/bílsk. á 3 hæðum. vinnuherb. t.v.herb. Miklir mögul. Þessa verður þú að skoða. Verð.12,9 Ahv. 5.4. (6787) Fumbyggð- MOS. Stórglæsilegt 164 fm nýtt raðhús í Mosfellsbæ með bíl- skúr, garði og öllu tilh. Húsið er allt fullb. í hólf og gólf með parketi á gólfum og skáp- um í öllum herb. Laust - lyklar á Hóli. Verð 12,4 millj. (6673) Grundartangi - Mos. 3ja heit>. ca 75 fm fallegt raðhús á rólegum stað. Tvö svefn- herb. björt parketlögð stofa m. borðkrók. Falleg suðurlóð með verönd. Gott verð 7,2 millj. Áhv. ca 3,6 millj. Góð lán. (6802) Lindarbyggð. no fm raðhús. 2 svefnh. ásamt herb. í risi. Suðurgarður m. verönd. Áhv. 5,0 í húsb. Verð 8,5millj. Skemmtil eign. Ath þessa. (6758) Efra Breiðholt. Stórglæsilegt 137 fm endaraðhús með 137 fm kjallara sem ekki er inní fm (gluggar að hluta) auk 23 fm bílskúrs. Á aðalhæð eru þrjú barna- herb. ásamt hjónaherb. með baðherb. innaf. Tvö stór herb. í kjallara, glæsileg suðurlóð, 50 fm tréverönd. Áhv. 1,5 millj. húsbréf. Verð 11,5 millj. (6626) ÞÍngáS. Stórglæsilegt 210 fm rað- i_ hús á 2 hæðum með innb. bílskúr. ¦. L_ Hátt til lofts. Frábært útsýni. 4 svefnh. a^ Þetta er rétta húsið fyrir barnafólkið 2 því hér færð þú tvö 25 fm barnaherb. *" Láttu drauminn rætast. Áhvíl. 6,4 millj. Verð 14,5 millj. (6753) Einbýli Erum með ákveðinn kaup- anda að einbýli sem búinn er að selja. Einbýlið þarf að verða ca. 200 fm og á einni hæð. Útsýni þarf að vera gott, helst í suður og vestur. Upplýsingar veitir Hjálmar Austurbær - Kópavogur. vorum að fá ( sölu rúml. 200 fm skiptanl. fallega eign. Sér 2ja herb. fbúð á jarðhæð. Góð- ur bílsk. Góð staðsetn. Nýtt fallegt eldhús. Fossvogsm. í Kóp. Ath sk. á ód. Verð 17 millj. (5910) FannafOld. Gullfallegt 116 fm timbur- hús (klætt múrstein) á einni hæð ásamt 38 fm bflskúr. Þrjú svefnherb. Fallegar stof- ur, vandaðar innréttingar. Lóðin er ein- staklega falleg og vel gróin með góðri verönd. Rúmgóður bílskúr með öllu. Áhv. 1,6 millj. Verð 14,5 millj. (5911) MÍðhÚS. Vorum að fá í sölu fallegt og vel skipulagt 183,5 fm einbýli á þessum frábæra útsýnisstað með tvöföldum bíl- skúr. Áhv. kr. 9,0 millj. Verð 12,9 millj. Skipti mögul. á ódýrari. (5635) Lyngrimi - endahús. Guiifaiiegt 237 fm einbýli á tveimur hæðum með innb. 47 fm bílskúr (telkn. Kjartan Sveinsson). Fimm herbergi, góðar stofur, gert ráð fyrir arni. Fallegt vandað eldhús (rauð eik) með góðum borðkrók. Húsið er ekki alveg fullfrág. Endahús í botnlanga, falleg frág. lóö. Ahv. 7,0 millj. húsb. og lífsj. Verð 14,8 millj. (5998) Teigar - MOS. Stórglæsilegt timbur- hús á einni hæð (byggt '85) ásamt mjög stóru millilofti með góöum gluggum. Sex herbergi, fallegar vandaðar innrétt- ingar, parket, flísar. Mjög falleg gróin lóð með góðri verönd. Áhv. 4,8 millj. byggsj. og húsbréf. Verð 14,2 millj. (5601) z ÞÍngholtSSrætÍ. Stóglæsilegt 270 fm gamalt virðulegt einbýli (byggt 1880) á þremur hæðum. Um er að ræða hús með einstaklega gott viðhald og glæsilegri lóð sem öll er nýlega standsett. Fallegar sól/bló- maskáli var byggður við húsið með heittum potti. Þrjár samliggjandi stofur, tvennar svalir. Friðað hús með sögulegt gildi. Verð 22 millj., tvennar svalir. Friðað hús með sögulegt gilti. Verð 22 millj. (5690) Nýbyggingar Æsuborgir - Fráb. útsýni. Guii- fallegt 180 fm parhús á tveimur hæðum með innb. bílskúr. Fjögur svefnherb. Fal- leg stofa með fráb. útsýni. Mjög vandaður frágangur. Húsið skilast fullfrág. að utan með grófj. lóð og einangrað að innan. Gólf eru vélslípuð. Fráb. staðsetning. Verðið er frábært, aðeins 8,9 millj. (6720) Dofraborgir - Grafarvogi. Giæsi- legt 157 fm raðhús á þessum mikla útsýnis- stað. Þrjú svefnherbergi og fl. Innbyggður bílskúr. Þú getur fengið þessa afhenta strax í dag tilbúna til innróttinga! Áhvíl. langtíma- lán 4,0 millj. Verð 10,4 millj. (5688) Fálkahöfði - MOS. Stórskemmti- legar 3ja og 4ra herb. íbúðir í þessu glæsi- lega fjölbýlishúsi. (búðirnar eru allar með sérinngangi og seljast tilbúnar til innrétt- inga eða lengra komnar eftir samk. Þvotta- hús í hverri (búð. Óviðjafnanlegt útsýni yf- ir sundin blá. Öll smeign og lóð verður frágengin svo og bílastæði. Möguleiki er að kaupa 28 fm bi'lskúr. Afar traustur og reyndur byggingaraðili. Til afhendingar á næstu vikum. Verð frá 6,4 millj. Hlíðarvegur 64-66 - Kóp - Griðarlega vel staðsettar íbúðir á einstök- um útsýnisstað. Tvö tvíb. sem afh. frá- gengin að utan og tilb. til innr. Húsin skipt- ast annars vegar í u.þ.b. 3-4 herb. 100 fm íbúð á efri hæð með sérinngangi. V. 8,2 m. og hins vegar í 5 herb. 190 fm íbúð á tveimur hæðum, þ.e. neðri hæð og jarð- hæð með innbyggðum bílskúr. V. 12,0 m. Teikningar á Hóli. (7884) Iðalind - KÓp. Mjög skemmtilegt 180 fm einbýli á einni hæð með innb. bílskúr. 4 góð svefnherb. Fráb. staðsetning. Húsið skilast tilb. að utan en fokhelt að innan. Teikn á Hóli. Verð 10,2 millj. (5040) Mánabraut - Kóp. Ný stórgiæsi- leg 101,2 fm íbúð á neðri hæð í tvibýli. Allt sér, Ibúðin er þriggja herbergja (sér- inngangur er ( herb. sem getur verið vlnnuaðstaða ef vill), afhendist tilbúin til innréttringar fljóltega. Áhv. 5,2 m. (hús- bréf). V. 8,2 m. Teikningar á staðnum. (7881). Vættaborgir - Grafarvogi. Ef þú kannt að meta frábæra staðsetningu og ótakmarkaö útsýni út yfir sundin blá þá er þetta þinn happadagur...! Hörku- skemmtilegt 209 fm einbýli á tveimur hæðum með innb. 26 fm bilskúr. Húsið skilast fullbúið að utan en fokhelt að inn- an. Verð 11.2 millj. (5891) y^ LYNGVIK FASTEIGNASALA - SÍÐUMÚLA 33 - SÍMI: 588-9490 Ármann H. Benediktsson lögg. fasteignasali - Geir Sigurðsson lögg. fasteignasali 2JA - 3JA HERB. HRAUNTEIGUR - 2JA Góð 62 fm. íbúð á 2. hæð á þessum vinsæla stað V.5,3 m. (2721) HRAUNBÆR - 2JA Hagkvæm 60 fm. íbúð á 1. hæð V. 4,9 m. (2722) VÍKURÁS - 2JA Falleg 58 fm. ibúð á 3. hæð V. 5,3 m.(2723) HÁTÚN - 3JA Mjög góð 78 fm. íbúð á 7. hæð í lyftuhúsi, mikið útsýni V. 6,8 m. (3591) ÁLFTAMÝRI - 3JA + BÍLSK. Góð 81 fm. íbúð á þriðju hæð i nýmáluðu fjölbýlishúsi V. 7,6 m. (3709). FANNBORG - 3JA Mjög góð 86 fm. íbúð á efstu hæð (3,hæð), góðar svalirV. 6,8 m. (3710). HAMRABORG - 3JA Mjög rúm- góð og björt 85 fm. ibúð á 2. hæð , út- sýni, glæsileg sameign , bilskýli, íbúðin er laus. V. 6,2 m. (3698) HOLTSGATA - 3JA. Skemmtileg 69 fm. Ibúð á 2. hæð V. 5,9 m. (3671). FURUGRUND - 3JA. Vlrkllegaffn 74 fm íbúð á 1. hæð i litlu fjölbýlishúsi m.a. nýl á baði. Áhv 3,2 m. Bygg.sj.rik. V. 6,5 m. (3514). ESKIHLÍÐ - 3JA. Mjög rúmgóð 97 fm endaíbúð á 1. hæð, ásamt aukaher- bergi í risi. V. 6,5 m. (3607). FUNALIND - 3JA. Ný og fullbúin 80 fm. íbúð á 2. hæð í mjög faliegu þriggja hæða fjölbýlishúsi, til afhendingar strax fullbúin án gólfefna, áhv. u.þ.b. 3,0 m. (húsbréf) V. 7,3 m. BREIÐAVÍK - 3JA. Nýjar 102 fm. ibúðir sem hægt er að fá afhentar tilbún- ar til innréttingar eða fullbúnar, allt eftir vali kaupenda. Verð frá 6,5 m. 4JA - 7. HERB. HVASSALEITI - 4JA + BILSK. Mjög falieg 100 fm. ibúð á 3. hæð, park- et, útsýni, fallegt hús, Áhv. u.þ.b. 4,0 m. V. 8,3 m. (4130) SKAFTAHLÍÐ - 4JA. Mjög góð 104 fm. ibúð á 1. hæð (ein íbúð á hæð), Sigvalda-blokkin Áhv. 2,3 m. V. 8,4 m. (4689). STELKSHÓLAR - 4JA + BÍL- SK. Góð 90 fm. íbúð 2.hæð ásamt 21 fm. bílskúr, parket og nýleg eldhúsinn- rétting. Áhv. 4,3 m. (húsbréf). V. 7,9 m. (4699) DUNHAGI - 4JA Góð 100 fm. ibúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi, góð staðsetning. V. 7,2 m.(4680)^ DRÁPUHLÍÐ - 4JA Mjög falleg og skemmtileg 112 fm. íbúð á efri hæð i sambyggðu húsi. Þrjú stór svefnher- bergi, parket, nýl. eldhús og bað. V. 8,9 m. (7608) LINDARSMÁRI - 4JA Sérlega skemmtileg ibúð á tveimur hæðum, björt ibúð með mikið útsýni. Áhv. u.þ.b. 5,7 m. V. 8,5 m. (4442) REKAGRANDI -5MM. Mjögfal- leg og vel umgengin 133 fm ibúð á tveimur hæðum. Áhv 2,1 m Bygginga- sjóður. V 10,3 m (5538) LAUGARNESVEGUR - 5MM. Góð endaíbúð á 3. hæð ásamt risi. Út- sýni. V. 7,2 m. (4655) SERBYLI HVASSALEITI - SERHÆÐ Guii- falleg 133 fm. efri sérhæð ásamt 39 fm. bílskúr. (búðin er öll yfirfarin og endurnýj- uð þ.e. innréttingar og tæki. Merbau- parket á allri íbúðinni. Tvennar svalir, sér- þvottaherbergi, V.12,9 m. (7716) ÁSVALLAGATA - SÉRHÆÐ- Mjög góð 125 fm. íbúðarhæð ásamt 33 fm. bílskúrV. 11,2 m. (7720) ALFHEIMAR - SERHÆÐ Nykomin í sölu sérlega skemmtileg 120 fm. íbúð á jarðhæð (1 .hæð). Áhv. u.þ.b. 2,5 m. (7726) SKIPHOLT - SÉRHÆÐ Falleg 108 fm. neðri hæð. Sérinngangur, 30 fm. bílskúr. Áhv. bygg.sj. 3,7 m. V. 10,4 m. (7727) GERÐHAMRAR - SÉRHÆÐ. Falleg og vönduð 150 fm neðri sérhæð m.a. gengið beint út (garð. Áhv 3,7 m. Bygg.sj.rík.V.10,5(74) RAUÐALÆKUR - SÉRHÆÐ. Mjög skemmtileg 104 fm. íbúð á jarð- hasð í þríbýli ásamt 28 fm. bilskúr. Sér- inngangur. Áhv. 3,0 m. V. 9,0 m. (7612). ÞINGÁS - RAÐHÚS. Sérlega vandað og skemmtilegt 210 fm. raðhús með innbyggðum bílskúr. Áhv. 6,4 m. V. 14,5 m. (8669). FJALLALIND - PARHÚS. Fai- legt 188 fm. parhús með innbyggðum bílskúr. Selst fokhelt og ómálað en frá- gengið að utan. Áhv. 6,5 m. V. 8,7 m. (8662). RÉTTARHOLTSVEGUR - RAÐHÚS. Vel staðsett 130 fm. rað- hús á tveimur hæðum ásamt kjallara. Áhv. 4,7 m. V. 8,5 m. (8668). HÖRPUGATA - TVÆR ÍBÚÐ- IR Mjög skemmtilegt eldra hús sem stendur á stórri lóð, i kjallara er u.þ.b. 40 fm. tveggja herbergja ósamþ. íbúð og á hæð og í risi er falleg u.þ.b. 100 fm. fjög- urra herbergja ibúð. Áhv. 6,0 m. V. 10,3 m. (9711) HRAUNTUNGA - EINB. Nýkom- ið í sölu mjög gott u.þ.b. 180 fm. einbýli ásamt 34 fm. bilskúr, parket, heitur pott- urígarði.V. 13,8 fm. (9713) BÆJARTÚN - EIB. Skemmtilegt 210 fm. hús, mögul. að hafa tvær íbúðir í húsinu, bílskúrsplata. Áhv. u.þ.b. 5,0 m. V. 14,9 m. (9546) ÁLFTANES - EINB. Mjög va'ndað steinsteypt 187 fm. hús á einni hæð, innb.bílsk. fallegur garður. V. 13,9 m. (9525) SUMARHUS ÞINGVELLIR Meiriháttar skemmti- legur u.þ.b. 60 fm. sumarbústaður i Grafningnum, arin í stofu, mikið útsýni, húsinu fylgir bátaskýli og sportbátur V. 3,6 m. Kjartan Ragnars hrl. Löggiltur fasteignasali. Björn Stefánsson sölum. Halldór Kristinsson, sölum. LJARSKOGAR Gott einbýlishús sem er ca 263 fm. Glæsilegur garður, 4-5 svefnherb. Verð 15,9 millj. Opið virka daga frákl.9-18 SEFGARÐAR Stórgott einbýlishús á einni hæð, tvöfaldur bilskúr með upphit- uðu plani. Arinn i stofu, fjögur svefnherb. Heitur pottur. Eignin er öll nýstandsett, bæði utan og innan. Áhv. ca 6,2 millj. Verð 17,4 mlllj. Hæðir HELGUBRAUT KOP. Gott ca 160 fm endaraðhús á tveimur hæðum. Góðar innr. Arinn í stofu. Skipti möguleg á annarri eign. Áhv. ca 4,4 millj. Verð 12,2 mil LANGHOLTSVEGUR tíi söiu einbýlishús, sem í eru tvær samþ. ib. Mjög góð suðurlóð. Húsið er endurnýjað að hluta. Áhv. ca 4,5 millj. Verð 13,4 millj. ir^HBam IHITÍ BORGARTUN Prýðileg 229 fm íbúð á tveimur hæðum. Parket á gólfum að hluta. Fallegt eldhús. jb. sem býður upp á mikla möguleika. Áhv. langtíma- lán 4,7 millj. Verð 8,5 millj. 4ra - 6 herb. FLÉTTURIMI - STÓRGÓÐ Björt 4ra herb. ibúð á 2. hæð I fallegu fiölb. m. bilsk. Þvottaherb. í Ibúðinni. íbúðin er öll nýyfirfarin og til fyrirmyndar. 3 stór svefnherb. Lyklar á skrifstofu. Verð 8,7 millj. SKÚLAGATA Rúmgóð 4 herb. íbúð með parketi á gólfum. Suðursvalir. Stórt leiksvæði á baklóð. Stutt í bæinn. Verð 6,2 millj. DVERGABAKKI Góð ca 104 fm íbúð.á 2. hæð. íbúðin er mikið endurnýj- uð. Ahv. ca 2,7 millj. Verð 7,3 millj. 3ja herb. SÓLHEIMAR - LYFTUHÚS 3ja herb. íbúð á 11. hæð í lyftublokk við Sólheima. Húsvörður. Gott útsýni. Skipti á húsi með tveimur ibúðum í Reykjavík. Verð 6 millj. HRAUNBÆR Mjög góð ca 82 fm (búð á 2. hæð. íbúðin er mikið endurnýj- uð. Blokkin er klædd að utan. Parket á gólfum. Áhv. ca 2,8 millj. Verð 6,4 millj. FLYÐRUGRANDI Mjög góð 3ja herb. íb. á 2. hæð við Flyðrugranda. Áhv. góð langtímalán ca 4,0 millj. Laus strax. 2ja herb. SUÐURHLÍÐAR KÓP. góö ca 60 fm íbúð á jarðhæð við Digranesheiði. Möguleiki á að taka bíl upp í kaupverð. Áhv. ca 3,2 millj. Verð 5,5 millj BOLLAGATA Til sölu ca 65 fm íbúð í kjallara. Ekkert áhv. íbúðin snýr út (suð- urgarð. Verð 4,8 millj. m LAUFRIMI - TILB. UND- IR.TRÉVERK Góð 3ja - 4ra herb. íbúð með sér inngangi á 2. hæö. Rúmgóö og björt. Verð 6,7 millj. Netfang: kjr@centrum.is +

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.