Dagblaðið Vísir - DV - 29.03.1984, Blaðsíða 2

Dagblaðið Vísir - DV - 29.03.1984, Blaðsíða 2
DV. FIMMTUDAGUR 29. MARS1984. Kratar gefa Albert ráögegn skattsvikum Þingmenn Alþýöuflokksins fóru á fund fjármálaráðherra í hádeginu í gær til aö kynna honum tillögur f lokksins um hvernig bregöast skuli viö skattsvikum hér á landi. Fundur þessi var reyndar ákveðinn í sjónvarpssal þann 20. þessa mánaðar í umræðum um fjárlaga- gatið í Þingsjá. I umræðuþættinum vék Eiöur að stórfelldum skattsvikum hér á landi og hugmyndum Alþýðuflokksins um hvernig ráða megi bót á þeim. I greinargerð með þingsályktunartil- lögu, sem Jóhanna Siguröardóttir hefur lagt fram, eru getgátur um aö skattsvikin geti numið allt að 5 milljöröum króna. Albert Guðmundsson sagöi þá að rétt væri aö Eiður kæmi til hans í ráðuneytið og kynnti honum þessar tillögur. Eiður tók ráöherrann á oröinu og fór fundur þeirra fram á skrifstofu ráðherrans í gær. I tillögunum, sem ráðherrann fékk, segir aö byrja verði á því aö gera sér grein fyrir umfangi skatt- svika hér á landi miðaö við upplýsingar um þjóðartekjur annars vegar og hins vegar framtaldar tekjur í skattframtölum. Bent er á að söluskattur sé ein helsta tekjulind ríkLsins en það orð leiki á að hann skili sér illa. Telja þingmennirnir fullvíst að stórhert eftirlit með innheimtu söluskatts geti skilaö mjög auknum tekjum til ríkisins. Þá telja þeir nauðsynlegt að stofna sér- deild við Sakadóm Reykjavikur eða sérdómstól sem hefði það verkefni að f jalla um skattsvik, bókhaldsbrot og annaðþvískylt. I tillögunum segir ennfremur að breyta þurfi lögum um tekjuskatt og eignaskatt og framtalsreglum til að tryggja áreiðanlegri upplýsingar um fyrirtæki og einstaklinga í at- vinnurekstri. I því sambandi er lögð áhersla á að endurskoða þurfi frá- drátt vegna risnukostnaðar, bíla- fríðinda og afskrifta. Veita verður auknu f jármagni til skattaathugana, einkum ríkisskattstjóraembættisins, til að ráöa sérhæfðan mannafla þannig aö taka megi til itarlegrar rannsóknar að minnsta kosti 10 til 20% af skattframtölum fyrirtækja og einstaklinga í atvinnurekstri á ári hverju. „Margir hafa fyrir augum dæmi um einstaklinga sem berast stórlega mikiö á en greiöa jafnframt litla skatta. Þetta þekkja allir. Skatt- rannsóknadeild þarf að geta rannsakað slík tilvik, jafnvel eftir ábendingum frá almenningi" segir orðrétt i lillögunum sem þing- mennirnir afhentu fjármála- ráðherra. . -OEF. Albert Guðmundson f jármálaráðherra les tillögur Alþýðuflokksins um aðgerðir gegn skatts vikum sem hann óskaði eftir í umræðuþættinum Þingsjá í síðustu viku. Jóhanna Sigurðardóttir og Eiður Guðnason standa hjá, albúin til frekari útskýringa. DV-myndEO. Guðlaugur Friðþórssou. Hann Uggur enn á sjúkrahúsinu í Vestmannaeyj- um. Guölaugi bodiö tilNew Yorií Guðlaugur Friðþórsson, sjómaður- inn sem á ótrúlegan hátt bjargaði sér á sundi fyrr í þessum mánuöi, hefur fengið tvær boðsferðir til New York. Bæöi Flugleiðir og Morgunblaðið hafa boöiö honum þangaö. Astæðan er sú að í viðtali sagði Guðlaugur aö á hinu langa sundi sínu hefði hann meðal annars hugsað um New York-ferö sem hann og félagar hans hefðu verið að spá í. Segist Guðlaugur hafa hugsað aö ótækt væri að hann dræpist áður en hann kæmist til Nýju Jórvíkur. „Guölaugur er þakklátur fyrir þessi boð," sagði móðir hans, Margrét Karlsdóttir, í samtali við DV í gær. Kvaðst hún telja liklegt aö þessi työ boð yrðu sameinuð í eina ferð. Hún sagði son sinn ekki búinn að ákveða hvenær hann f æri. „Hann er ennþá á sjúkrahúsinu. Við vitum ekki hvenær hann fær að fara heim. Honum liður frekar iUa í fótunum. Þetta eru svo djúp sár," sagði Margrét. -KMU. SAMANBURDUR Á LAUNAKJÖRUM KARLA OG KVENNA Steingrímur Hermannsson forsætis- ráðherra lýsti því yfir á Alþingi á þriðjudag að hann væri tilbúinn að beita sér fyrir því að fram færi samanburðarathugun á launakjörum karla og kvenna. Sagði Steingrímur að hann myndi leggja til við ríkisstjórn að veitt yrði aukafjárveiting til slikrar könnunar. TUefni þessarar yfirlýsingar var fyrirspurn frá Jóhönnu Sigurðar- dóttur, þingmanni Aiþýðuflokksins. Sagði Steingrímur aö svo víðtæk könnun myndi kosta mikla fjármuni og benti á til samanburðar að láglauna- könnun kjararannsóknarnefndar hefði kostað tæplega 400 þúsund. -OEF. Skaftamálið: Handtaka Skafta Jónssonar var rökrétt afleiðing framkomu hans við starfsfólk Þjóðleikhúskjallarans. Hann hafði í hótunum við stúlkur í fatageymslu, réðst fólskulega á dyravörö aö tUefnislausu og einnig á lögreglumenn. Meiðsl þau sem hann hlaut eru tilkomin vegna mótspyrnu hans viö flutning í lögreglubU og því honum sjálfum aö kenna. Þetta voru meginniðurstöður varnarræöu Jóns Oddssonar, lög- manns Guðmundar Baldurssonar lögreglumanns, við áframhaldandi málflutning í SkaftamáUnu svonefnda í sakadómi í gær. Verjandi hafnaði alfariö öllum sakargiftum á hendur skjólstæðingi sínum og taldi ákæru saksóknara út í bláinn. Og ekki væri annaö að sjá en að mál þetta væri rekiö f yrir blöðin. Skaöabótakröfum Skafta var algerlega hafnað og krafðist verjandi þess aö þeim yrði vísað frá enda furðulegustu skaðabótakröfur sem um gæti og þær þaö vitlausasta plagg sem um gæti í íslenskri réttar- sögu. Mistök í fatageymslu I ræðu sinni reifaði Jón máUð frá upphafi og þar kom meðal annars fram að vegna mistaka hefðu yfir- hafnir Skafta og konu hans ekki fundist í fatageymslu þegar þeirra var vitjað. Þessi mistök hefðu hins vegar framkaUað þau viöbrögö hjá Skafta að hann vændi starfsstúlkur þar um þjófnað og hafði í hótunum við þær. Onnur þeirra hefði því vegna hræðslu við Skaf ta látið undan þeirri kröfu hans að fá aö fara inn fyrir afgreiðsluborðið tU að leita „Meiðsl Skafta honum sjálfum að kenna" —sagði Jón Oddsson meðal annars í varnarræðu sinni að yfirhöfnunum. Skömmu síðar fer hún þó fram á það við Skafta að hann fari aftur fram fyrir borðið en hann neitar því. Stúlkan leitar þá eftir aðstoð og dyravörður kemur. Skafti heldur því fram að dyra- vörðurinn hafi komið ruddalega fram við sig og þrifið til sín og hent sér yfir afgreiðsluborðið. Þessa staðhæfingu telur Jón Oddsson mjög hæpna þegar tillit sé tekið tU þess að Skafti sé 195 sentímetrar á hæð og 99 kíló að þyngd. Staðreyndin sé hins vegar sú að dyravöröurinn hafi beðið Skafta kurteislega að koma fram fyrir en því hafi Skafti svaraö með ókvæðis- orðum. Hann hafi síðan að tilefnis- lausu ráðist á dyravörðinn og veitt honum áverka og rifið f öt hans. Skafti hættulegur umhverfinu Og það er nú sem lögregla er kvödd á staðinn og þangað komin hittir hún fyrir dyravörðinn Ula á sig kominn. Hann fer með lögreglumennina niður í kjallarann og bendir þeim á Skafta og segir þennan mann hafa ráðist á sig. Lögreglumennirnir hafi taUð það ómögulegt aö ræða við Skafta þarna niðri í kjallaranum, bæði vc-gna há- vaða og múgæsingar fólks á staönum. Hafi þeir því beðið Skafta að koma með sér en hann neitað þrátt fyrir að Frá réttarhöldunum f gær. Jón Oddsson, annar verjendanna, flytur mál sitt. Gegnt honum situr Bragi Steinarsson vararikissaksóknari og á milli peirra Sverrir Einarsson dómari. Hinn verjandinn, Guðni Haraldsson, situr hægra megin við Jón og við hlio hans lögreglumennirnir þrír sem ákærðir eru í málinu. DV-mynd EÓ honum beri aö gera svo samkvæmt lögreglusamþykkt. Skafti hafi þessu næst ráöist aö dyraverðinum á ný og slegið hann. Lögreglumennirnir hafi gripið til Skafta og hann þá ærst. Upphófust átök mUU hans og lög- reglumannanna sem enduðu með því að Skafti var handjárnaður enda það það eina sem hægt var að gera vegna vanstUUngar hans. Handtakan hafi því verið nauðsynleg vegna þeirrar hættu sem umhverfinu stafaði af Skafta. Jón benti á það að allur vitnis- burður sannaði að viðbrögð lögreglunnar í múlinu hefðu verið mjög ábyrg og þau einu réttu. Viðbrögö hennar hefðu ekki verið harkalegri en framkoma Skafta gaf tUefni til. Og ekkert hefði komið fram sem benti tU að framkoma lögreglunnar hefði verið óeðUleg á neinn hátt. Misþyrmingarnar tilbúningur einn Um meiðsU Skafta haf ði Jón þaö að segja að vegna þess að Skafti hefði brotist um á hæl og hnakka þegar lögreglumennirnir voru að flytja hann út í lögreglubUinn hefði hann dottið, enda hált úti. Það sé eina hugsanlega ástæðan fyrir meiðslum Skafta. Þar sé hins vegar við hann sjálfan að sakast en ekki lög- reglumennina. Þeir hafi aftur á móti með ábyrgum viðbrögðum komið í veg fyrir að Skafti ynni sjálfum sér meiratjón enþegarvarorðið. Fullyrðingum Skafta um að höföi hans hefði verið slegiö hvað eftir annað við gólf bílsins á leiö á lögreglustöð vísaði Jón á bug sem lygaþvælu. Meiðsli Skafta sýndu það að þau væru eftir eitt högg, þau hefðu orðið miklu meiri og alvarlegri ef fullyrðingar Skafta væru réttar. Skafti hefði enga áverka hlotið í bilnum, það væri sannað mál. Máli sínu til stuðnings nefndi Jón það sem einnig kom fram í ræðu vararíkissaksóknara, Braga Steinarssonar, í fyrradag að ásakanir Skafta og konu hans um misþyrmingar í bílnum hefðu ekki komið fram fyrr en eftir að búið var að sleppa Skafta úr haldi. Þær væru tUbúningur einn. -SþS.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.